Sunteți pe pagina 1din 2

Fi de lucru

Adunarea i scderea numerelor ntregi


I. S se efectueze adunrile, conform exemplelor, folosind urmtoarele reguli:
- dac numerele. au acelai semn se adun valorile lor absolute i se pune semnul lor comun
- dac numerele au semne diferite se scad valorile lor absolute ( din cel mai mare se scade cel mai mic) i se
pune semnul numrului cu valoarea absolut mai mare
1) +2 + 3 = +(2+3) = +5
1) (-1)+ (-5) = - (1+5) = -6 1) -2 + 3 = +1
1) (+3) + (-10) = -7
2) +10+12=
2) (-5 ) + (-3) =
2) -7 + 6 =
2) (-6) + (+11) =
3) +12 + 15=
3) (-9) + (-7) =
3) -10 + 12 =
3) (-26) + (+13) =
4) (+3) + (+23)=
4) (-15) + (-6) =
4) 7+5 =
4) (+5) + (-15) =
5) (+7) + (+5) =
5) (-12) + (-8) =
5) -8 + 6 =
5) (+6) + (-25) =
6) (+9) + (+11) =
6) (-28) + (-36) =
6) -27+32 =
6) (-25) + (+17) =
7) (+2) + (+7) =
7) (-13) +(-25)=
7) -56 + 17 =
7) (-34) + ( +18) =
8) +13 + 14 =
8) (-16)+(-29) =
8) -33+29 =
8) (+15) + (-22) =
9) +26 + 35 =
9) (-15)+(-8) =
9) -17 + 12 =
9) (-36) + (+26) =
10) +19 + 29 =
10) (-22) + (-9) =
10) -69 + 89 =
10) (-72) + (+89) =
11) +2+(+27) =
11)(-2) + (-27) =
11) -12+39=
11) (-58) + (+33) =
II. S se efectueze scderile, conform exemplelor, folosind urmtoarele reguli:
- scderea se transform n adunare, iar primul numr se adun cu opusul celui de-al doilea numr, i se
folosesc regulile de la adunare ;
1) +3 1 = +3 + ( -1) = +2
2) +5 2 =
3) +7 4 =
4) +10 12 =
5) 7-8 =
6) 10-12 =
7) 25 33 =
8) 12 19 =
9) 15 46 =
10) 17 38 =
11) +23 6 =

1) -1 3 = - ( 1+3) = -4
2) -17 13 =
3) -15 25 =
4) -32 - 27 =
5) -22 36 =
6) -7 9 =
7) -11 15 =
8) 16 28 =
9) 25 69 =
10) -35 37 =
11) -10-18 =

1) (-1) (-3) = (-1) + (+3) = +2


2) -5 (-6) =
3) 7 ( -5) =
4) (-19 ) (-3) =
5) (-33) (-25) =
6) (-58) (-10) =
7) (-18) (-22) =
8) (-35) (-27) =
9) (-26) (-9) =
10) ( -33) ( - 5) =
11) (-18) (-6) =

1) (-18) (+2) =
2) (-15) (+15) =
3) (-7) (+7) =
4) (-23) (+26) =
5) ( -13) (+8) =
6) -17 (+6) =
7) -9 ( +6) =
8) -10 (+11) =
9) -23 (+19) =
10) (-56) (+26) =
11) ( -18) (+2) =

1) (+3) (-12) =
2) (+6) (-22) =
3) (+36) (-15)=
4) (+56) (-58) =
5) (+22) (-13) =
6) (+45) (-12) =
7) (+4) (-8) =
8) (+7) (-11) =
9) (+10) (-19)=
10) (+15) (-18) =
11) (+3) (-25) =

1) |-3| -|6|=
2) |-7| - | -8| =
3) |-23| - |-9| =
4) |+26| - |+15| =
5) |-56| - |-50| =
6) |-5| - |-5| =
7) -9 - |-3| =
8) -10 - |-7| =
9) 15 - |-22| =
10) +26 - |-26| =
11) +14 - |-13| =

III. S se enumere elementele urmtoarelor mulimi, conform exemplului :


A = {x Z | 3 x 2} => A = { -3, -2, -1, 0, 1, 2 }
B = {x Z | 4 < x 2}
C = {x Z | 1 x < 1}

A B
CE
A D

D = {x | x N , 5 < x 4}
E = {x | x N , 1 x 0}

A (B C)
( A E) (B C) D

IV. Pentru x = -7 , s se calculeze valoarea expresiilor de mai jos:


a) E = |x-1|-|x| +|-3| =
b) E = |x+|x+1|| =
c) E = |-5| + (-3-x) - |x| =
d) E = (-8) (-6-8) +|x-5| =
e) E = |-5+|-5+|x-5||| =

f) E = |-9+(-5)+x-|5-x||=
g) E = |-10+x-(-3) +|x-1||=
h) E = x + x + x + x =
i) E = 2 |x-1| =
j) E = 3 | x-7| - |2|-3|| =

V. S se determine valorile lui x din urmtoarele ecuaii:


1. ) |x| = 2 => x = 2 sau x = -2 => S = {-2,+2}
2.) |-x| = 2 => -x = -2 => x = 2 sau x = 2 => x = -2 => S = { -2, + 2 }
3.) |x| = 0
4.) |-x| = 3
5.) |x| = -1 => x De ce ?
6.) |-x| = -5
7.) |x+1| = 0
8.) |2x-3| = 1
9.) | 4x-9| = -2
10.) |5x + 6 | = -8
11.) |x| +|3| = |7|
12.) |x| +7 = |-23|
13.) |-15|+|x| = -|17|
14.) |-42| +|x| = 15
VI. Fie mulimea A = { -8, -3, 5, 2, 0, 3, -5, -1, 1} .
a) Folosind semnul < s se scrie n ordine cresctoare elementele mulimii A.

b) S se reprezinte pe o ax a numerelor elementele mulimii A.


O
_____________________________________|_____________________________________________
0
VII. Fie numerele 2, 1 , -5, 0 , -7 , -3 .
a) S se scrie sub forma unei sume de dou numere ntregi de semne diferite fiecare din numerele de mai sus .

b) Scriei sub forma unei sume de dou numere ntregi de acelai semn numerele de mai sus.
..

..