Sunteți pe pagina 1din 5

Tema 3:Puterea Politica

Puterea este un mecanism de reglarea a relatiilor sociale, capacitatea diriguitorilor de a-si impune vointa
in organizarea si conducerea societatii.
Puterea Politica-capacitatea unui grup social de a promova vointa lor in procesul politic.
Politic ca subsistem al sistemului puterii sociale_poate fi definit drept capacitatea de a integra, de a
agrega, de a conjuga toate elementele sistemului social.
Trasaturile Puterii Politice:
1. Forma mai importanta a puterii, puterea politica permite detinatorului ei (clasei, natiunii,
individului, partidelor) sa-si promoveze vointa.
2. Dispune de posibilitatea de a utiliza constringerea in limitele statului
. !bligativitatea "otaririlor puterii politice pentru orice alta putere.
#. Dispune de posibilitatea de a limita influenta institutiilor corporative puternice, a organelor de
informare in masa, a altor organizatii sau le poate interzice.
$. %ste publica,universala si impersonala
&. 'e adreseaza prin intermediul normelor juridicie tuturor cetatenilor
(. )entrul unic de adoptare a deciziilor politice
*. +uterea politica e,ista si functioneaza in diverse forme-de stat, de partid,informationala.
.. Functioneaza fara un sistem al impunerii, nu se intemeiaza pe institutul dreptului,ci prin
intermediul organizatiei si a normelor recunoscute de ea,care nu au caracter juridic.
1/. 'e intemeiaza pe principii,pe norme, care nu au caracter juridic, ci reprezinta valori idiologice
(principii,programe,idealuri).
1.Abordarile si teoriile puterii politice:
1.Abordarea sociologica(politologul Max Weber):
0------1
)onform acestei abordari puterea este capacitatea unui individ 0 de a-si impune propria vointa in
conditii sociale speciale, indiferent de opunerea individului 1.20 baza relatiilor de putere sta di"otomia
conducere-supunere.3n viziunea lui 4a, 5eber e,ista mai multe posibilitati de a-ti impune vointa,
aceasta depinde de trasaturile individului si de circumstante, care pot forma pozitii in urma carora vointa
individuala sa fie supusa.Detinerea puterii ii acorda prestigiu subiectului ei, adeseori sc"imbind pozitia sa
in ierar"ia sociala. !rice putere se sprijina pe ,,aparatul administrativ6 si pe credinta in legitimitatea
acestuia,datorita caruia puterea actioneaza asupra intregului siste de relatii sociale.
2.Abordarea structural!u"ctio"alista(politologul america" Talcott Parso"s):
7rateaza puterea drept capacitate de a lua decizii si de a le asigura indeplinirea, precum si ablitatea
societatii de a-si mobiliza resursele pentru a-si atinge scopurile comune.7.+arsons caracterizeaza puterea
ca o relatie intre subiectii inegali, al caror comportament e conditionat de rolurile sociale pe care le
indeplinesc.
3.Abordarea si"ergetica(a"tropologul si sociologul !ra"ce# $eorges %ala"dier):
3nterpreteaza puterea ca fenomen ce rezulta pentru orice societate din necesitatea de a lupta impotriva
entropiei ce o ameninta cu dezordinea,asa cum ea ameninta intregul sistem.
&.Abordarea psi'a"alitica(politologul america" (arold )ass*ell):
%,plica puterea drept capacitate de a influenta asupra indivizilor,insistind asupra faptului ca puterea e
detinuta de cel ce dispune de calitatea de a impune pe cineva sa se supuna. 8.2ass9ell concepe puterea
ca o modalitate a inddividului de a-si infrinfge autoaprecierea joasa, ce duce la sc"imbari atit
individulae,cit si a mediului sau.
+.Teoria determi"ismului social(sociologii !ra"ce#i A.,omte-.m./ur0'eim):
+revede ca societatea, institutiile ei, sunt produse ale activitatii oamenilor si se transforma in putere ce
orienteaza dur comportamentul individului.
1.Teoria be'a2iorista(politologul america" ,'arles ..Merriam):
1
'ustine ca comportamentul indivizilor este determinat de setea de putere ce reprezinta o caracteristica
naturala a lor.+rin comportamentul lor,subiectii puterii incearca sa sc"imbe comportamentul altor
indivizi.
3.,o"ceptul podo"ic:
7almaceste puterea ca ceva esential, al carei purtator este individul luat in parte, anume- tendinta lui de
a supune alti indivizi.+uterea e motivul principal al activitatii politice a individului.
2.4tructura puterii politice:
5i2elurile puterii politice:
1.Macropolitic(+arlamentul,:uvernul) cei care elaboreaza deciziile
2.Me#opolitic("i2elul birocratiei)(autoritatile publice locale) cei care implimenteaza deciziile politice
3.Micropolitic(cetatenii;asociatiile lor)-nevelul in care are loc emiterea necesitatilor si intereselor
societatii.
1.4ubiectul puterii politice- in calitate de subiect al puterii politice poate fi poporul(direct sau
indirect), un organ de conducere sau o persoana politica.
-H.Lasswell sustine ca subeiectul tinde spre putere in cazul prezentei unui conflict intern,deplasarii de la
scopurile comune, de la urmarirea intereselor obsttesti.
-In opinia altor autori, in calitate de subiect al puterii politice apare statul, in primul rind organele sale si
alte institutii politice,partidul politic si natiunea.
-Politologul rus M.Iliin se pronunta impotriva considerarii elitei politice ca subiect al puterii, deoarece,
sustine el, toti politicienii nu pot intruc"ipa un singur subiect al puterii(in unele cazurii politicienii
activeaza impotriva intereselor grupului politic).
-Hannah Arendt considera ca puterea nu poate apartine unei singure persoane, ci doar grupului.+uterea
apartine grupului pina acesta actioneaza in coordonare si conciliere.
2.6biectul puterii politice il constituie cei asupra carora se e,ercita puterea politica-guvernatii, e,-
(societatea in ansamblu ei, poporul, grupurile sociale, un cetatean luat in parte);
-La macronivel Poporul apare concomitent ca obiect si ca subiect al puterii politice(specific statelor
democratice)
3.7esursele puterii politice
3.Tipurile de putere politica:
+uterea +olitica nu este omogena ci este multidimensionala si se distinge prin mai multe tipuri de
manifestare.%,ista mai multe criterii de tipologizare a puterii-
.!upa gradul si prerogativele puterii politice"
+utere 2ocala
+utere !rasaneasca
+utere <egionala
+utere =ationala
+utere 3nternationala
#.!upa criteriul e$ponential(subiectii puterii politice)"
+utere de clasa
+utere de stat
+utere de partid
%.!upa criteriu cantitativ"
+utere unipersonala
+utere oligar"ica
2
+utere poliar"ica
&.!upa tipul social-politic de guvernare"
+utere monar"ica
+utere republicana
'.!upa caracterul regimului politic
+utere totalitara
+utere autoritara
+utere despotica
+utere democratica
(.!upa caracterul orinduirii sociale"
+uterea feudala
+uterea burg"eza
+uterea socialista
+uterea comunista
).!upa gradul de influenta"
+utere revolutionara
+uttere conservatorista
+utere reformista
+utere de actionare

&.7esursele puterii politice:
3n literatura de specialitate resursele puterii politice sunt indentificate in baza diferitelor criterii-
-+rin resursele puterii subintelegem tot ce individul sau grupul pot utiliza pentru a-i influenta pe altii
(<.Da"l).
-.+olitologul <.4u"aiev sustine ca cele mai importante resurse ale puterii sunt- constringerea,violenta,
convingerea,stimularea,dreptul,traditiile,frica,miturile.
-)ercetatorul rus :.+olunina analizeaza resursele puterii politice reesind din posibilitatile financiare ale
acesteia.3n opinia politologului puterea politica nu poate functiona nedispunind de resurse economice.
a)resurse !i"a"ciare(mai numite si materiale sau economice)-intodeauna sunt necesare resurse banesti
pentru campaniile electorale,realizarea programelor sociale,educative,de ocrotire a sanatatii, pentru
asigurarea securitatii,ordinii interne, intretinerea sistemului informational,a aparatului de conducere.
b)resurse socialeparti ale elctoratului, cetateni ce aleg puterea;este orientata spre distribuirea pozitiilor,
a functiilor, aprivilegiilor si inlesnirilor..
c)resurse militare(de forta)-orice tara ar trebui sa dispuna de forta militara pentru a putea mentine
ordinea in societate
d)resurse i"!ormatio"aleeste c"emata sa deserveasca scopurile guvernarii,printre care mentionam
raspindirea informatiei obiective despre activitatea guvernului, despre situatia din tara, despre
manipularea constiintei si comportamentului uman, indiferent de interesele si vointa individului.
+.Meca"ismele de orga"i#are ale puterii politice:
)unoastem doua mecanisme de organizare a puterii-
1. !e *os in sus(cetatenii acorda puterea organelor de conducere)
2. !e sus in *os(ca de e,- autoritatea publica centrala acorda o parte di functiile sale autoritatilor
publice locale)
Functionarea puterii politice depinde nemijlocit de factorul organizarii sociale dat fiind faptul ca in
societate nu toti pot sa conduca, apare factul delegarii puterii,adica a inminarii ei anumitor persoane,
colectivitati sau grup social.
+rocesul de delegare a puterii are un caracter comple, si contradictoriu, si se desfasoara pe verticala de
jos in sus si vice-versa de sus in jos.

1.3n regimurile democratice, cetatenii de obicei dispun de mecanismuri reale de a-i controla pe cei din
virf.
3n regimurile totalitare,autoritare cele de tranzitie apar primejdii in ridicarea puterii, fiindca puterea
delegata poate fi concentrata in miinele unie persoane, ceea ce poate duce la uzurparea puterii.
2.De sus in jos are loc atunci cind subiectii superiori ai puterii transmit unele imputerniciri in jos, pentru
a largi autoconducerea locala si a asigura mai multe posibilitati organelor inferioare de a veni cu anumite
decizii in solutionarea anumitor probleme.3n acest caz pot aparea anumite pericole, si anume in cazul in
care cei de jos pot sa iasa de sub conducerea centrala, si pot sa impuna organelor centrale regulile lor de
joc.
1.Meca"ismele de reali#are a puterii politice:
'e materializeaz prin aparatul de stat, numit >i sistemul organelor de stat. 0cestuia ?i revine sarcina de a
e,ercita, practic, ?ntregul comple, de func@ii interne >i e,terne proprii statului.
,o"stitu8io"alitatea- documentul care creeaz sau asigur e,isten@a statului ?nsu>i.
6rdi"ea politic co"stitu8io"al ?nseamn coordonare prin legi.
,o"trolul (mo"opolul) asupra mijloacelor violente- statul este singura institu@ie care are dreptul de a
folosi for@a, care controleaz >i coordoneaz legitimitatea folosirii for@ei.
9mpo#itarea- statul reprezint o institu@ie specializat care asigur func@ionalitatea social prin
contribu@ii sociale ale cet@enilor (impozite) oferind un sc"imb de bunuri publice.
-elaborarea deciziilor politice
-implimentarea deciziilor politce
-controlul implimentarii deciziilor politice
3.)egitimitatea si legalitatea puterii politice:
Legitimitatea_reprezinta starea puterii,cind cetatenii benevol si constient recunosc dreptul puterii de a le
indica comportamentul in corespundere cu legislatia in vigoare.
'.4.2ipsset sustine ca legitimitatea este capacitatea sistemului politic de a srea si mentine convingerea in
constiinta poporuluica intitutiile politice e,istente sunt cele mai bune care ar putea fi pentru asigurarea
securitatii insocietatea data.
:ormele puterii politice:
a)autoritatea politica-reprezinta capacitatea puterii politice de a-si impune vointa sa in societate printr-
o diversitate de mijloace, pentru a asigura stabilitatea si functionalitatea normala a acesteia;o
modalitate concreta de manifestare a puterii.Devine putere autoritara acea putere care este instituita
economic, social, juridic si functioneaza efectiv, folosind valorile acceptate in societate.
-faciliteaza activitatea ei(autoritatea puterii politice)
-minimizeaza necesitatea constringerii
-'tabilizeaza societatea
-stimuleaza atingerea scopurilor acesteia.
,o"ditiile autoritatii pe"tru a "u da "astere la reactiu"i ostile:
-sa nu abuzeze de forta ei e,ecutiva si de dreptul de ainterpreta legi si ordine
-sa nu-si aroge drepturile pe care le are
-sa nu fie arbitrara si nici partinitoare, ci sa functioneze conform unor legi, fiind egal de dreapta pentru
toti indivizii.
;i#iu"ele re!eritoare la autoritatea puterii politice se clasi!ica i" 3 grupuri:
1.0utoritatea este o forma de realizare a puterii, la fel ca influenta, violenta etc.(4.2avrinenAo)
2.0utoritatea se refera la conducerea recunoscuta de cei condusi, la posibilitatea de a orienta actiunele
altor subiecti politici, folosind constringerea si violenta.
.0utoritatea este unul dintre izvoarele puterii.(B.2edeaev)
#
b)dominatia politica-reprezinta o forma particulara de manifestare a puterii politice in raporturile sale
cu masa celor supusi si care consta in capacitatea ei de a obtine o atitudine de obedienta fata de
ordinele si dispozitiile pe care le emite.
2egitimitatea constituie norma oricarei dominatii, atita timp cit poate trezi si intretine credinta in
caracterul sau legal si rational pe un anumit teritoriu si in interiorul unui cadru institutionalizat.
+rin urmare puterea apare intr-o dubla ipostaza-
1.)a o derivata din relatiile inerindividuale
2.)a dominatie realizata in forme organizationale
-2egitimitatea trebuie sa indreptateasca motivele supunerii simultan cu legalizarea puterii
guvernamentale.
+olitologul 4.Duverger considera ca dominatia este un termen mult mai ingust decit puterea politica,
fiind determinata de folosirea fortei, pe cind puterea se poate realiza si fara utilizarea acesteia, bazindu-se
pe autoritate.
c)influenta-este o forma de manifestare a puterii politice, realizata prin urmarirea unor modele
concrete de comportament in cadrul unor programe strategice.
-+olitologul )alin Bilsan si 8erbert 0le,ander 'imon-sustin ca influenta este sinonima cu puterea.
-8anna" 0rendt considera o mare greseala utilizarea puterii si influentii,a fortei si dominarii ca sinonime.
Deoarece confundarea lor creeaza numeroase probleme atit pentru practica politica cit si pentru stiintele
politice.
-8arold 2ass9el-cinsidera ca influenta este un concept de baza, iar puterea-una dintre formele ei.
'fera influentei e mult mai larga decit sfera actiunii instituiilor politice.
d)forta si puterea-sunt aemanatoare prin capacitatea lor de a se realiza.
-Cnii politologi identifica puterea politica cu forta politica, considerind ca fora este o componenta, o
ipostaza a puterii(forta militara).
-3n literatura de specialitate se considera ca flosirea fortei indica la absenta puterii si nu la prezenta ei. 'e
mai sustine ca forta e puterea in actiune.
e)violenta politica-in traditia gindirii politice occidentale violenta este privita ca un mijloc indezirabil,
dar citeodata necesar, de atingere a obiectivelor politice.
-un minim de violenta din partea statului poate fi justificata prin considerentul mentinerii ordinii sociale,
dar numai in conte,tul legalitatii si al unui regim ce are sprijinul majoritatii.
*.Functiile puterii politice-
1.Formarea si optimizarea sistemului politic al societatii, adoptarea institutiilor acestui sistem la scopurile
si sarcinile politice.
2.Functia de organizare a vietii politice adica a relatiilor dintre stat si societate intre grupurile politice;
institutiile politice; partide si cetateni.
.)onducerea societatii in intregime sit si cu sferele ei in parte, adica coordonarea si reglementareaatit a
proceselor politice cit si a celor nonpolitice.
#.)ontrolul asupra relatiilor politice cu privire la realizarea scopurilor si sarcinilor sc"itate.
$.Functia de asigurare a stabilitatii in societate cit si de mentinere a ordinii publice.
&.Functia de creare a unui anumit tip de guvernare de regim politic si orinduire statala.
(.Functia ideologica-de asigurare a suportului ideologic la conducerea tarii.
$