Sunteți pe pagina 1din 29

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MODOVA


FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPT PENAL I CRIMINOLOGIE
TEZ DE AN
Tema: Traficul de Fiine Umane


Autor: Groian Maria,
Studnta !ru"i #$%&
Condu'(tor tiin)i*i': I!or +ad,r'(,
Do'tor ,n dr"t, 'on*rn)iar uni-r.itar
/$%#
2
Cuprins
Introdu'r&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#01
I& Con.idra)ii !nra2 'u "ri-ir 2a tra*i'u2 d *iin) u3an
1.1. Conceptul i noiunea traficului de fiine umane.............................................................6-8
1.2. Apariia i evoluia traficului de fiine umane n RM.......................................................9-
12
1.3. r!"!turile i formele traficului de fiine umane............................................................13-1#
II& R!23ntara torti'o04uridi'( a tra*i'u2ui d *iin) u3an
2.1. $%iectul.............................................................................................................................16-1&
2.2. 'atura $%iectiv!..............................................................................................................18-2(
2.3. 'atura )u%iectiv!............................................................................................................21-22
2.*. )u%iectul...............................................................................................................................23
M(.uri d 'o35atr a tra*i'u2ui d *iin) u3an&&&&&&&&&&&&&&&&&& /60/1
Con'2u7ii&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/8
Bi52io!ra*i&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/9
3
INTRODUCERE
A'tua2itata :i i3"ortan)a "ro523i a5ordat& Dup declararea independenei
Repu!licii "#ld#$a% &n anul '(('% circa )**+*** de mii de pers#ane% adic # ,reime din p#pulaia
ac,i$ a rii% au emi-ra, pen,ru a scpa de # si,uaie ec#n#mic #!scur+ Ca efec, ,raficanii se
f#l#sesc de aceas, emi-rare masi$% le-al .i ile-al+ As,fel c#nf#rm es,imril#r #ficiale se
a,es, pes,e /*+*** mii de $ic,ime ale ,raficului de fiine umane% la # p#pulaie de ,#,al de 3%/
mili#ane de l#cui,#ri+
0rin urmare Repu!lica "#ld#$a se afl prin,re primele l#curi &n Eur#pa &n ce pri$e.,e
numrul de pers#ane ,rafica,e% ca rap#r,are la numrul ,#,al al p#puliei% &n c#nsecin aceas,
pr#!lem repre1in, una din cele mai s,ri-en,e .i mai ac,uale+
"#ld#$enii sun, acum !ine inf#rmai &n ceea ce pri$e.,e riscurile plecrii &n s,rin,a,e%
dar sun, -a,a de #rice pen,ru a scpa de si,uaia -rea din ara l#r as,fel c#n,inu&nd s cad &n
capcanele ,raficanil#r+
Repu!lica "#ld#$a% c#nsider&ndu2se una din cele mai srace ri din Eur#pa% afla, la
-raniele Uniunii Eur#pene% rm&ne a fi una din,re pieele cele mai &nfl#ri,#are pen,ru e3pl#a,area
se3ual% munc f#ra, .i ,raficul de #r-ane% ara,a # anc4e, AF0+
Traficul de fiine umane a f#s, &ncrimina, pen,ru prima da, &n Repu!lica "#ld#$a &n anul
2**'% ca rspuns la # acu, pr#!lem s#cial ce de$enea ,#, mai alarman,% urmrind s,#parea
fen#menului2cau1+ Ac,ualmen,e% ,raficul de pers#ane c#ns,i,uie una din,re cele mai -ra$e
pr#!leme de care se l#$e.,e Repu!lica "#ld#$a+
De.i a &nre-is,ra,% &n,r2un ,ermen rec#rd% pr#p#rii inima-ina!ile .i inaccep,a!ile pen,ru
s#cie,a,ea n#as,r% fen#menul nu es,e% prac,ic% &n a,enia sa$anil#r crimin#l#-i au,#4,#ni% lipsind
s,udii crimin#l#-ice ri-ur#ase% el fiind s,udia, #ca1i#nal+ Nu au f#s, susinu,e% de#camda,% ,e1e
de d#c,#ra, &n pr#!lema ,raficului de fiine umane+
Cu ,#a,e c la #ra ac,ual ,raficul de pers#ane es,e c#n.,ien,i1a, de #pinia pu!lic%
p#pulaia percepe &n c#n,inuare superficial fen#menul% esena lui nefiind &neleas+ Aceas,
pr#!lem persis, .i &n r&ndurile an-a5ail#r #r-anel#r de drep,+Apar pr#!leme pri$i,#are la
&ncadrarea 5uridic c#rec, a fap,el#r de ,rafic de fiine umane+
Ac,i$i,a,ea de pre$enire .i c#n,racarare a fen#menului ,raficului de fiine umane ,re!uie
s fie fundamen,a, pe re1ul,a,ele .i rec#mandrile cerce,ril#r .,iinifice &n d#meniu+ Or% &n ca1
c#n,rar% e3is, riscul ca ef#r,urile depuse &n $ederea s,#prii aces,ui fla-el s e.ue1e% iar ,raficul
de fiine umane s se amplifice &n c#n,inuare+
6
Ac,uala le-islaie penal a Repu!licii "#ld#$a re-lemen,ea1 ins,i,uia ,raficului de
fiine umane prin prisma un#r reflecii n#rma,i$e% care implic # serie de imperfeciuni ce
urmea1 a fi iden,ifica,e .i amplu anali1a,e+ 7n aces, c#n,e3,% pre1en,a lucrare es,e # &ncercare de
anali1 .,iinific a aces,ei ins,i,uii c#mple3e prin prisma le-ii penale nai#nale+
8u!iec,ul cerce,a, se refer la un spec,ru lar- de pr#!leme pri$ind unele re-lemen,ri ale
le-islaiei penale nai#nale &n $i-#are ce $i1ea1 c##perarea in,ernai#nal &n ma,erie penal .i
asis,en 5uridic a Repu!licii "#ld#$a &n $ederea reali1rii mecanismului 5us,iiei+
7n c#ndiiile c#ns,i,uirii s,a,ului de drep,% de efec,uare a ref#rmei 5udiciare% in$es,i-aiile
.,iinific#2prac,ice &n aces, d#meniu au menirea de a pr#pune s#luii de $al#are &n $ederea
edificrii .,iinei nai#nale% la care ne al,urm prin aces, s,udiu+
S'o"u2 :i o5i'ti-2 2u'r(rii& 8c#pul cerce,rii c#ns, &n ela!#rarea !a1el#r ,e#re,ice ale
ins,i,uiei ,raficului de fiine umane &n drep,ul penal% anali1a d#c,rinar a n#rmel#r 5uridice
pri$ind ,raficul de fiine umane% precum .i ela!#rarea un#r pr#puneri .i rec#mandri% in9nd c#n,
de e3periena in,ernai#nal .i nai#nal acumula, &n aces, d#meniu+
A$9nd &n $edere c#mple3i,a,ea pr#!lemei% reali1area aces,#r sc#puri a de,ermina,
urm,#arele #!iec,i$e ale s,udiului:
2 anali1a a!#rdril#r d#c,rinare a pr#!lemei ,raficului de fiine umane &n drep,ul penal .i
elucidarea na,urii 5uridice a aces,ei ins,i,uii:
2 f#rmularea n#iunii de ,rafic de fiine umane .i e$idenierea carac,eris,icil#r sale de !a1:
2 s,udierea e$#luiei is,#ric#25uridice a ,raficului de fiine umane .i preci1area ,endinel#r de
de1$#l,are a aces,uia la e,apa ac,ual:
2 iden,ificarea .i carac,eri1area c#ndiiil#r de f#nd .i de f#rm ale ,raficului de fiine umane &n
c#n,e3,ul le-islaiei nai#nale:
2 elucidarea ,emeiuril#r 5uridice de ,rafic de fiine umane a pers#anel#r care au s$9r.i,
infraciunea &n cau1+
2 delimi,area ,raficului de fiine umane de ins,i,uiile asemn,#are:
2 de,erminarea l#cului .i r#lului ,raficului de fiine umane &n sis,emul ins,i,uiil#r de c#la!#rare
in,ernai#nal &n d#meniul lup,ei cu criminali,a,ea:
2 in$es,i-area ins,i,uiei ,raficului de fiine umane &n re-lemen,rile le-isla,i$e ale al,#r s,a,e:
2 ela!#rarea unui sis,em de rec#mandri pen,ru perfeci#narea ul,eri#ar a le-islaiei ce $i1ea1
,raficul de fiine umane+
;
S3ni*i'a)ia torti'( :i -a2oara a"2i'ati-( a r7u2tat2or 'r't(rii c#ns,au &n fap,ul
c pre$ederile cu carac,er ,e#re,ic .i aplica,i$% precum .i da,ele s,a,is,ice c#ninu,e &n ,e1 sun,
imp#r,an,e pen,ru de1$#l,area &n c#n,inuare a s,udierii .,iinifice a ins,i,uiei ,raficului de fiine
umane &n drep,ul penal+ Tema,ica lucrrii repre1in, un ansam!lu de pr#!leme &n ma,erie de
,rafic de fiine umane de # mare imp#r,an pen,ru sis,emul 5udiciar al Repu!licii "#ld#$a% care
se afl &n peri#ada un#r ref#rme .i ,ransf#rmri radicale+
C#nclu1iile% pr#punerile .i rec#mandrile f#rmula,e &n lucrare p#, fi u,ili1a,e &n pr#cesul
de m#dificare .i perfeci#nare a cadrului le-isla,i$% &n ac,i$i,a,ea prac,ic a #r-anel#r .i
ins,i,uiil#r a!ili,a,e &n d#meniul ,raficului de fiine umane% precum .i &n pr#cesul de s,udii din
ins,i,uiile de &n$m9n, cu pr#fil 5uridic+
Stru'tura t7i pre1en,a lucrare es,e f#rma, din d#u capi,#le% unde:
0rimul capi,#l cuprinde c#nsideraii -enerale despre ,ipul de infraciune pre$1u, la ar,+'/;
C#d 0enal al Repu!licii "#ld#$a% .i anume anali1a a!#rdril#r d#c,rinare a pr#!lemei ,raficului
de fiine umane &n drep,ul penal .i elucidarea na,urii 5uridice a aces,ei ins,i,uii% f#rmularea
n#iunii de ,rafic de fiine umane .i e$idenierea carac,eris,icil#r sale de !a1% s,udierea e$#luiei
is,#ric#25uridice a ,raficului de fiine umane .i preci1area ,endinel#r de de1$#l,are a aces,uia la
e,apa ac,ual% iden,ificarea .i carac,eri1area c#ndiiil#r de f#nd .i de f#rm ale ,raficului de fiine
umane &n c#n,e3,ul le-islaiei nai#nale:
Al d#ilea capi,#l cuprinde anali1a ,e#re,ic#25uridic a ,raficului de fiine umane% .i anume
#!iec,ul ,raficului de fiine umane care es,e unul c#mple3 <care cuprinde a,&, #!iec,ul 5uridic
principal% #!iec, 5uridic secundar c&, .i #!iec,ul ma,erial cu mici e3cepii=% de asemenea es,e
anali1a, la,ura #!iec,i$ a ,raficului de fiine umane .i ,rs,urile de !a1 ale aces,eia% precum .i
la,ura su!iec,i$ care es,e carac,eri1a, prin $in#$ie su! f#rm de in,enie direc,% m#,i$e .i
sc#puri+ Un ul,im aspec, al aces,ui capi,#l es,e su!iec,ul infraciunii de ,rafic de fiine umane
care &n principale es,e pers#ana fi1ic care la m#men,ul c#mi,erii infraciunii a &mplini, $&rs,a de
'/ ani+
0e l&n- capi,#lele meni#na,e mai sun, rela,a,e &n pre1en,a lucrare .i msurile de
c#m!a,ere a ,raficului de fiine umane% de asemenea sun, pre1en,a,e c#nclu1ii cu pri$ire la
s,udiul reali1a,+
/
%& Con.idra)ii !nra2 'u "ri-ir 2a tra*i'u2 d *iin) u3an
;%&%&Con'"tu2 :i no)iuna tra*i'u2ui d *iin) u3an
++raficul de fiine umane e"te
o form! modern! de "clavie
ntr-o lume vulnera%il!,,
Fen#menul ,raficului de fiine umane nu es,e unul apar,e% specific d#ar rii n#as,re% ci are
un carac,er in,ernai#nal .i ,ransfr#n,alier% care face par,e din ceea ce numim n#i criminali,a,e
#r-ani1a,+
Es,e necesar s meni#nam c c#ncep,ul de ,rafic nu es,e unul n#u% el a f#s, u,ili1a, pen,ru
prima da, &n sec#lul al >?I2lea% &n cali,a,e de sin#nim pen,ru c#mer+ A.adar% aces, ,ermen nu
a$ea c#n#,aii ne-a,i$e+ T#,u.i% c,re sec#lul al >?II2lea% ,raficul a &ncepu, a fi as#cia, cu
$&n1area ilici, .i@sau nel#ial a mrfuril#r+ De i% la &ncepu,uri% prin ,raAc se &nele-ea% &n mare
par,e% $&n1area de dr#-uri i arme% c,re sec+ >I> aceas, n#iune mai includea i c#merul cu
Aine umane ,ra,a,e ca !unuri i $&ndu,e &n scla$ie+ Aces, c#mer B,radii#nalC cu scla$i a f#s,
sc#s &n afara le-ii spre Anele sec+ >I>+
Da &ncepu,ul sec+ >>% ,ermenul de ,raAc se referea% de #!icei% la Bc#merul de scla$i al!iC%
care repre1en,a circulaia pes,e fr#n,ierele in,ernai#nale a femeil#r i c#piil#r &n sc#pul
prac,icrii pr#s,i,uiei+ D#ar spre Anele anil#r E(* ,raAcul a f#s, as#cia, cu pr#s,i,uia i
e3pl#a,area se3ual a femeil#r i c#piil#r+
Oda, cu ad#p,area 0r#,#c#lului pen,ru pre$enirea% suprimarea i pedepsirea ,raAcului de
pers#ane% adii#nal C#n$eniei ONU &mp#,ri$a criminali,ii ,ransnai#nale #r-ani1a,e
<0r#,#c#lul de la 0alerm#% 2***=% &n d#meniul ,raAcului au f#s, insera,e d#u in#$aii+
7n primul r&nd% a f#s, ad#p,a, # deAniie in,ernai#nal c#mpre4ensi$ a ,raAcului
de Ane umane+
7n al d#ilea r&nd% i mul, mai imp#r,an,% deAniia #feri, de 0r#,#c#l es,e una des,ul de
e3,ins pri$ind d#meniul de aplicare i inserea1 munca f#ra, ca unul din,re sc#purile
,raAcului% pe l&n- sc#pul e3pl#a,rii se3uale+
7n ,imp ce 0r#,#c#lul enun c&,e$a dis,incii cer,e &n,re ,raAcul &n sc#pul e3pl#a,rii
se3uale i ,raAcul &n sc#pul e3pl#a,rii muncii i a ser$iciil#r <precum i prac,icile referi,#are la
scla$ie sau similare scla$iei i ser$i,uii=% ,re!uie de inu, c#n, c e3pl#a,area se3ual nu
repre1in, munc f#ra,+
F
7n -eneral% ,raAcul% la m#men,% se refer la circulaia pers#anel#r% de mul,e #ri ile-al%
pes,e 4#,are sau pe ,eri,#riul aceluia i s,a,% fen#men ,ra,a, ca # ac,i$i,a,e c#mercial care
Anisea1 cu e3pl#a,area prin munc sau se3ual+
'
7n c#nf#rmi,a,e cu ar,+6 al Con-n)ii Con.i2iu2ui Euro"i "ri-ind 2u"ta ,3"otri-a
tra*i'u2ui d *iin) u3an: <a= E3presia G,rafic de fiine umaneC desemnea1 recru,area%
,ransp#r,ul% ,ransferul% ca1area sau primirea pers#anel#r% prin ameninarea cu sau u,ili1area f#rei
sau al,#r f#rme de c#ns,r9n-ere% prin rpire% fraud% &n.elciune% a!u1 de au,#ri,a,e sau de #
si,uaie de $ulnera!ili,a,e% sau prin #ferirea sau accep,area de pli sau a$an,a5e pen,ru #!inerea
c#nsimm9n,ului unei pers#ane a$9nd au,#ri,a,e asupra al,ei pers#ane% &n sc#pul e3pl#a,rii+
E3pl#a,area cuprinde% cel puin% e3pl#a,area pr#s,i,uiei cel#rlali sau al,e f#rme de e3pl#a,are
se3ual% munca sau ser$iciile f#ra,e% scla$ia sau prac,icile similare aces,eia% aser$irea sau
prele$area de #r-ane:
2
R'o3andara nr&R </$$$= %% a Co3ittu2ui d Mini tri adr.at( .tat2or 335r
"ri-ind a')iuni2 ,3"otri-a tra>'u2ui d >in) u3an ,n .'o"u2 ?"2oat(rii .?ua2 c#nine #
deAniie mai &n-us, a ,raAcului de Aine umane din perspec,i$a sc#pului aces,uia H e3pl#a,rii
se3uale+ As,fel% ,raAcul de Aine umane include pr#curarea de c,re una sau mai mul,e pers#ane
A1ice sau 5uridice i@sau #r-ani1aii i ,ransp#r,area sau #r-ani1area mi-rrii H le-ale sau ile-ale
H a pers#anel#r% cu sau fr c#nsimm&n,ul aces,#ra% &n sc#pul e3pl#a,rii l#r se3uale% in,er alia%
prin me,#de c#erci,i$e% &n par,icular prin: aplicarea $i#lenei sau ameninarea cu aplicarea ei% prin
inducere &n er#are% a!u1 de au,#ri,a,e sau de p#1iie de $ulnera!ili,a,e a $ic,imel#r+
Con-n)ia 'u "ri-ir 2a ,n>in)ara O>'iu2ui Euro"an d Po2i)i din %@@1 deAne 2
,e ,raAcul de Aine umane ca Aind supunerea unei pers#ane pu,erii reale i ile-ale a un#r al,e
pers#ane% prin recur-erea la $i#len% ameninri sau unel,iri% prin a!u1 de au,#ri,a,e &n $ederea
impunerii aces,eia de a prac,ica pr#s,i,uia% ,raAcul presupun&nd i aplicarea di$ersel#r f#rme de
e3pl#a,are se3ual% a!u1ul de pers#ane min#re sau c#merul cu c#pii a!and#nai+
3
Tre!uie de meni#na,% c p&n &n anul 2**' R" nu a a$u, nici # n#rm penal% care s
re-lemen,e1e aceas, pr#!lem% &n le-islaia nai#nal a lipsi, cu des$&r.ire n#iunea de G,rafic
de fiine umaneC+
Con*or3 Codu2ui Pna2 a2 RM art&%81 Tra*i'u2 d *iin) u3an r"r7int(:
<'= Recru,area% ,ransp#r,area% ,ransferul% adp#s,irea sau primirea unei pers#ane% cu sau fr
c#nsimm&n,ul aces,eia% &n sc#p de e3pl#a,are se3ual c#mercial sau nec#mercial% prin munc
sau ser$icii f#ra,e% pen,ru cer.e,#rie% &n scla$ie sau &n c#ndiii similare scla$iei% de f#l#sire &n
c#nflic,e arma,e sau &n ac,i$i,i criminale% de prele$are a #r-anel#r sau esu,uril#r% s$&r.i, prin:
'
"+?idaicu%I+D#lea% C#!a,erea ,raficului de fiine umane<drep, ma,erial .i drep, pr#cesual=% C4i.inu 2**(% p+)+
2
4,,p:@@III+c#e+in,
3
Ane3 pre$1u, &n ar,+2 al C#n$eniei Eur#pei
)
a= ameninare cu aplicarea sau aplicarea $i#lenei fi1ice sau psi4ice nepericul#ase pen,ru $iaa
.i sn,a,ea pers#anei% inclusi$ prin rpire% prin c#nfiscare a d#cumen,el#r .i prin ser$i,u,e% &n
sc#pul &n,#arcerii unei da,#rii a crei mrime nu es,e s,a!ili, &n m#d re1#na!il% precum .i prin
ameninare cu di$ul-area inf#rmaiil#r c#nfideniale familiei $ic,imei sau al,#r pers#ane a,&,
fi1ice% c&, .i 5uridice:
!= &n.elciune:
c= a!u1 de p#1iie de $ulnera!ili,a,e sau a!u1 de pu,ere% dare sau primire a un#r pli sau
!eneficii pen,ru a #!ine c#nsimm&n,ul unei pers#ane care deine c#n,r#lul asupra unei al,e
pers#ane:
An 'on*or3itat 'u L!a "ri-ind "r-nira i 'o35atra tra>'u2ui d >in)
u3an, nr&/6%0BVI din /$&%$&/$$1#% ,raAcul de Aine umane repre1in, recru,area%
,ransp#r,area% ,ransferul% adp#s,irea sau primirea de pers#ane% prin ameninare cu f#ra sau prin
f#l#sirea f#rei #ri a un#r al,e mi5l#ace de c#ns,r&n-ere% prin rpire% fraud% &n elciune% a!u1 de
pu,ere sau de si,uaie de $ulnera!ili,a,e #ri prin darea sau primirea de !ani #ri de !eneAcii de
#rice -en pen,ru a #!ine c#nsimm&n,ul unei pers#ane care deine c#n,r#lul asupra unei al,e
pers#ane% &n sc#pul e3pl#a,rii aces,eia+
6
Din "un't d -dr 'ri3ino2o!i'% ,raAcul de Aine umane p#a,e A deAni, ca Aind #
f#rm par,icular de manifes,are a criminali,ii #r-ani1a,e care c#ns, &n c#merul cu #ameni
sau cu #r-ane i esu,uri ale l#r% &n sc#pul e3,ra-erii de pr#A,uri c#nsidera!ile% specul&nd #
anumi, cerere i #fer, e3is,en, &n aces, sens+ DeAniia crimin#l#-ic are un carac,er na,ural% ea
reJec, reali,a,ea a a cum aceas,a es,e+
Din punc, de $edere al drep,uril#r #mului% ,raficul de fiine umane include: scla$ia:
munca f#ra,: $i#lena: a!u1ul de &ncredere: a-resiunea fi1ic .i psi4ic a pers#anei+
Din perspec,i$a ec#n#mic% ,raficul de fiine umane presupune: in,erese finaniciare:
reele re-i#nale .i in,ernai#nale de ,rafic de fiine umane: crearea c#ndiiil#r &n care # pers#an
p#a,e fi ,ransf#rma, &n marf: circulaia ilici, a !anil#r pe !a1a cr#ra se reali1ea1 ,raficul: #
s,are de srcie accen,ua, a $ic,imel#r care se &n,#rc &n ar mai srace dec&, au pleca,% unele
c4iar a$&nd da,#rii acumula,e la plecarea &n s,rina,a,e+
Dipsa unei deAniii clare a infraciunii de ,raAc de pers#ane repre1in, un #!s,ac#l ce
&mpiedic pre$enirea eAcien, i urmrirea penal% recun#a ,erea drep,uril#r #mului% cerce,area
fen#menului% ela!#rarea i c##rd#narea unei p#li,ici eAcien,e% c##perarea in,ernai#nal &n
sc#pul c#m!a,erii aces,ui Ja-el+
O deAniie dis,inc, a ,raAcului facili,ea1 de asemenea c##perarea in,ernai#nal+
;
6
"#ni,#rul OAcial al Repu!licii "#ld#$a% 2**;% nr+'/62'/F@)'2
;
"+?idaicu%I+D#lea% C#!a,erea ,raficului de fiine umane<drep, ma,erial .i drep, pr#cesual=% C4i.inu 2**(% p+'':
(
;%&/&A"ari)ia :i -o2u)ia tra*i'u2ui d *iin) u3an ,n RM
Traficul de fiine umane a cp,a, ampl#are &n Repu!lica "#ld#$a &ncep&nd cu anii '((62
'((; c&nd mi-raia ile-al% pr#$#ca, de cri1a ec#n#mic .i recesiunea &n pr#ducie% inflaia%
cre.,erea numrului de .#meri% reducerea c4el,uielil#r &n sfera s#cial a a$u, un impac,
de1as,ru#s asupra de1$#l,rii si,uaiei de mi-raiune &n R"% iar mi-raia ile-al a de$eni, un
fen#men #!i.nui, .i ,#lera,% c#nsidera, une#ri drep, unica s#luie de lic4idare a srciei+
0&n &n anul 2**3 su! incidena infraciunii de ,rafic de fiine umane cadeau mai mul,
femeile .i c#pii% &ns din aces, an sau a,es,a, .i ca1uri de ,rafic .i de !r!ai% n sc#puri de munc%
cer.e,#rie .i delic$en+
C#nf#rm un#r da,e s,a,is,ice numrul ,#,al de ce,eni cr#ra le2a f#s, #feri, asis,en ca
$ic,ime ale ,raficrii &n,re ianuarie 2*** .i decem!rie 2**6 es,e de '/33+
7n 2**3 .i 2**6 m#ld#$enii au f#s, ,raficai &n sc#puri de e3pl#a,are se3ual% munc%
cer.i, .i delic$en+ 7n afar de aceas,a% mul,e $ic,ime au f#s, ,rafica,e &n sc#pul ,raficrii &n
di$erse f#rme% inclusi$ c#m!inarea e3pl#a,rii se3uale .i muncii% muncii .i cer.i,ului% e3pl#a,rii
se3uale .i cer.i,ului+
Dac e s c#mparm anul 2**/ cu anul 2**6 .i 2**;% infraciunea de ,rafic de fiine se
afl &n cre.,ere dar nu prea mare% d#ar cu *%6 pr#cen,e+ Cel mai mul, $ic,imele sun, supus
e3pl#a,rii se3uale+
Traficul de fiine umane c#n,inu s rm9n # pr#!lem s,rin-en,% &n p#fida ad#p,rii
mai mul,#r aciuni de c#n,racarare+ 7n plus% msurile pri$ind c#m!a,erea aces,ui fen#men au f#s,
prin,re #!iec,i$ele pri#ri,are ale 0r#cura,urii% &n anul 2**F+
7n peri#ada de referin de c,re #r-anele de drep, au f#s, iden,ifica,e ;'/ <2**/266)
infraciuni= infraciuni de ,rafic de pers#ane% din care &n 6F ca1uri au f#s, ,raficai c#pii+
T#, mai frec$en,% &n s,udierea .i anali1a fen#menului ,raficului de fiine umane es,e
iden,ifica, un mecanism% de$eni, re-ul% c#nf#rm cruia $ic,imele sun, recru,a,e% su! pre,e3,ul
an-a5rii &n c9mpul muncii pes,e 4#,are+ Ap#i% ele% cad &n plasa reelel#r criminale din rile
s,rine+
7n as,fel de circums,ane% ,raficanii% ce ac,i$ea1 &n Repu!lica "#ld#$a% a5un- rar la
e,apa de e3pl#a,are a $ic,imei% pe c9nd aceas,a es,e #p#r,uni,a,ea de !a1 &n ca1ul in$es,i-rii
pr#2ac,i$e a -enului de infraciuni n#minali1a,+
A$9nd un carac,er ,ransfr#n,alier% ,raficul de pers#ane es,e #r-ani1a, .i reali1a,% &n cele
mai mul,e ca1uri% de pers#ane care ac,i$ea1% ramifica,% &n d#u2,rei .i mai mul,e ri+ Deci% .i
desf.urarea urmririi penale% precum .i ,ra-erea la rspundere a pers#anel#r $in#$a,e de$ine ,#,
mai dificil+
'*
O ,endin% &n c#n,inu de1$#l,are% a fen#menului es,e e3pl#a,area prin munc a
$ic,imel#r% care rm&ne a fi la fel de pericul#as ca .i e3pl#a,area se3ual+
0r#!lemele in$es,i-rii ca1uril#r de ,rafic de fiine umane re1id .i din s,a,u,ul $ic,imei
<care are # p#1iie specific &n cadrul pr#cedurii penale=+
De re-ul% $ic,ima ,raficului nu accep, c#la!#rarea cu #r-anele de drep,% &n plus% p#, face
declaraii dena,ura,e% inc#mple,e sau c#n,radic,#rii+ Adesea% dup depunerea declaraiil#r%
$ic,ima pleac din n#u pes,e 4#,are sau% su! influena ,raficanil#r% se ascunde de #r-anul de
urmrire penal% &.i sc4im! declaraiile% &n,reprinde al,e aciuni ce c#mplic desf.urarea
urmririi penale+
C#mpara,i$ cu anii precedeni se c#nfirm c aces, fen#men es,e &n descre.,ere% .i
anume: anul 2**) H 2'F infraciuni % anul 2**( H ');% as,fel e$alu9nd ac,i$i,a,ea de c#m!a,ere a
,raficului de pers#ane prin prisma indicil#r de !a1 ai urmririi penale a ca1uril#r din aces,
d#meniu s2a c#ns,a,a, c &n anul 2**( au f#s, &nre-is,ra,e &n ,#,al pe ar ;'/ infraciuni ce se
refer la ca,e-#ria respec,i$% din,re care: ,rafic de fiine umane H '); <cu '6 K mai puin
c#mpara,i$ cu peri#ada anal#-ic a anului ,recu,=: ,rafic de c#pii H 2' <232K=: sc#a,ere ile-al a
c#piil#r din ar 2' <L'/K=% pr#3ene,ism H ';2 <2;%/K=: #r-ani1area mi-raiei ile-ale H '3F
<L'FK=+
7n re1ul,a,ul implemen,rii n#il#r principii de ac,i$i,a,e &n d#meniul c#m!a,erii ,raficului
de pers#ane% se remarc # in,ensificare a u,ili1rii me,#del#r pr#2ac,i$e de depis,are .i
in$es,i-are a un#r as,fel de ca1uri+
7n afar de aces,a se c#ns,a, # ,endin de depis,are a mai mul,#r ca1uri de ,rafic de
pers#ane &n mun+ C4i.inu% c#mpara,i$ cu al,e l#cali,i+ Aceas,a se da,#rea1 &n mare par,e
c#ncen,rrii &n mun+ C4i.inu a ac,i$i,ii s#ciale c#n#mice <ac,i$i,a,ea a-eniil#r ,uris,ice .i
,ransp#r,% amplasarea repre1en,anel#r c#nsulare e,c+=+
Au f#s, ,rasa,e n#i perspec,i$e de c#la!#rare &n d#meniul iden,ificrii $ic,imel#r%
repa,rierii .i rein,e-rrii aces,#ra &n pr#-rame de ins,ruire% a mai f#s, s,a!ili, .i # pr#cedur de
c#nlucrare cu #r-ani1aiile in,ernai#nale .i ne-u$ernamen,ale pri$ind repa,rierea $ic,imel#r+
E$alu&nd ac,i$i,a,ea de urmrire penal a ca1uril#r de ,rafic de fiine umane s2a c#ns,a,a,%
c &n anul 2*'* au f#s, &nre-is,ra,e &n ,#,al pe ar 2 623 infraciuni ce se refer la ca,e-#ria
respec,i$% din,re care: ,rafic de fiine umane 2 '6*
7n $ederea reali1rii aceluia.i sc#p% &n luna sep,em!rie 2*'* secia &n c#mun cu Ins,i,u,ul
nai#nal al 5us,iiei .i Cen,rul In,ernai#nal BDa s,radaCM au #r-ani1a, 3 seminare cu ,ema
MCTe4nici de audiere a c#pilului $ic,im2mar,#r a ,raficului de c#pii .i@sau e3pl#a,rii se3uale
c#mercialeC &n cadrul cr#ra au f#s, ins,ruii pes,e 6* pr#cur#ri% iar .ef ad5unc, a seciei a
par,icipa, la seminare &n cali,a,e de f#rma,#r+
''
7n anul 2*'' au lua, ampl#are ca1urile de a!u1 se3ual al min#ril#r de c,re ce,eni
s,rini+
7n cadrul in$es,i-aiil#r efec,ua,e de c,re pr#cur#ri .i c#la!#ra,#rii CCT0 al "AI a f#s,
depis,a, un -rup de ce,eni s,rini <din I,alia% N#r$e-ia% Nrecia .+a+= care% aci#n&nd de c#mun
ac#rd cu ce,eni ai Repu!licii "#ld#$a% recru,au prin &n.elciune c#pii de se3 masculin de
diferi,e $&rs,e <de la '3 p&n la 'F ani = cu sc#pul e3pl#a,rii se3uale &n pr#s,i,uie .i p#rn#-rafie+
"a5#ri,a,ea $ic,imel#r recru,a,e .i e3pl#a,a,e se3ual erau !iei din familii s#cial2$ulnera!ile%
#ri-inari din s,&n-a Nis,rului+
Oeneficiari ai ser$iciil#r respec,i$e erau ce,eni ai mai mul,#r s,a,e% cum ar fi: Nermania%
8uedia% 8UA% Danemarca% Tailanda% Aus,ralia% .+a+
A$&nd &n $edere aces,e n#i ,endine ale criminali,ii% ef#r,urile #r-anel#r de drep,
urmea1 a fi #rien,a,e &n d#meniul depis,rii ca1uril#r de c#mi,ere a recru,rii $ic,imel#r
,raficului .i p#rn#-rafiei infan,ile prin u,ili1area in,erne,ului+
Es,e &n cre.,ere .i numrul de ca1uri de ,rafic de fiine umane &n sc#p de e3pl#a,are prin
munc &n c#ns,rucii% a-ricul,ur% lucru casnic+ 7n anul 2*'' au f#s, &nre-is,ra,e ''' ca1uri de
,rafic de fiine umane .i 26 de ca1uri de ,rafic de c#pii de aces, -en+
Un al, aspec,% cruia i se ac#rd # a,enie sp#ri,% es,e ,raficul de fiine umane &n sc#p de
prele$are de #r-ane+ 7n ul,imii ani nu au f#s, &nre-is,ra,e pl&n-eri ale ce,enil#r pe aces, -en de
aciuni+ 0e c&nd &n 2*'' fiind p#rni, urmrirea penal pe ( cau1e% ca c#nsecin / sen,in de
c#ndamnare% 6 lic4ida,e+
/
0rima &ncercare de a re-lemen,a su! aspec, 5uridic#2penal relaiile s#ciale% &n sensul
in,er1icerii ,raAcului de Aine umane &n le-islaia nai#nal% a f#s, &n,reprins &n anul '((F% c&nd
le-iui,#rul a #pera, un amendamen, la C#dul penal <redacia anului '(/'=% prin care &n ,e3,ul
le-ii penale a f#s, in,r#dus ar,+''3@' B?&n1area i ,raAcul de c#piiC+
N#rma &n cau1 in,er1icea d#ar ,raAcul de c#pii% care c#ns,i,uia unul din,re #!iec,ele
,raAcului de #ameni i nu #ferea # re-lemen,are 5uridic#2penal a aces,ui c#mp#r,amen, &n
&n,re-ime+
7n anul '(() s2a &n,reprins # al, &ncercare de re-lemen,are 5uridic#2penal a ,raAcului de
Aine umane% de5a a ,u,ur#r aspec,el#r% #da, cu includerea ar,+'*;@2 B0r#3ene,ismulC &n C#dul
penal% a crui disp#1iie re-lemen,a ,raAcul de #ameni ca # ac,i$i,a,e infraci#nal dis,inc, de
pr#3ene,ism+ 7ns% p#,ri$i, aces,ei n#rme% erau suscep,i!ile de sanci#nare penal d#ar ac,ele
de ,raAcare a pers#anel#r s$&r i,e &n sc#p de e3pl#a,are se3ual+
Da 3*+*F+2**' &n C#dul penal a f#s, in,r#dus ar,+''3@2 BTraAcul ilici, de Aine umaneC%
ceea ce a &nsemna, # al, e,ap &n re-lemen,area 5uridic#2penal a relaiil#r s#ciale &n $ederea
in,er1icerii c#merului cu Aine umane i reprimrii e$en,ualel#r manifes,ri de aces, ,ip+
/
III+pr#cura,ura+md % Rap#r, anual 2**622*''
'2
Ac,ualul C#d penal al Repu!licii "#ld#$a pre$ede separa, infraciunile de ,raAc de
Aine umane <ar,+'/;=% ,raAc de c#pii <ar,+2*/=% sc#a,erea ile-al a c#piil#r din ar <ar,+2*F=%
pr#3ene,ismul <ar,+22*=% "i-raiuni ile-ale<ar,+3/2@'=
F
Un pr#-res al p#li,icii s,a,ului &n,ru c#n,racararea fen#menului de ,rafic de fiine umane
es,e ad#p,area De-ii cu pri$ire la c#!a,erea ,raficului de fiine umane nr+26'2>?I din
2*+'*+2**;+Care re-lemen,ea1 rap#r,urile 5uridice pri$ind: pre$enirea .i c#m!a,ere ,raficului de
fiine umane% cadrul de asis,en la pre$enirea .i c#m!a,erea ,raficului de fiine umane% la
pr#,ecia .i ac#rdarea de a5u,#r $ic,emel#r aces,ui ,rafic% e,c+
7n sc#pul de1$#l,rii ser$iciil#r de asis,en .i pr#,ecie a $ic,imel#r ,raficului de fiine
umane% prin P#,r&rea N$ernului nr+'3/2 din 2(+''+2**/ a f#s, apr#!a, Re-ulamen,ul2cadru de
#r-ani1are .i funci#narea cen,rel#r de asis,en .i pr#,ecie a $ic,imel#r ,raficului de fiine
umane+
0rin P#,r&rea Nu$ernului nr+6F2 din 2/ mar,ie 2**) a f#s, ad#p,a, un n#u Re-ulamen, al
C#mi,e,ului Nai#nal pen,ru c#m!a,erea ,raficului de fiine umane .i 0lanul Nai#nal de
pre$enire .i c#m!a,ere a ,raficului de fiine umane pe anii 2**)22**(+
Da '/+*;+*) 0arlamen,ul a ad#p,a, De-ea nr+'*;2>?I cu pri$ire la pr#,ecia mar,#ril#r .i
al,#r par,icipani la pr#cesul penal% care a f#s, pu!lica, la 2F+*/+2**) .i $a in,ra &n $i-#are pes,e
3 luni dup pu!licare+
C##rd#narea ac,i$i,ii de pre$enire .i c#m!a,ere a ,raficului de fiine umane% de
c##perare a au,#ri,il#r adminis,raiei pu!lice cu #r-ani1aiile in,ernai#nale% #r-ani1aii
ne-u$ernamen,ale% cu al,e ins,i,uii .i cu repre1en,ani ai s#cie,ii ci$ile se reali1ea1 de c,re
C#mi,e,ul nai#nal pen,ru c#m!a,erea ,raficului de fiine umane+
Aciunile de ,rafic de pers#ane au f#s, &ncrimina,e recen, &n le-islaia Repu!licii
"#ld#$a% de aceea p#lii.,ii% pr#cur#rii .i 5udec,#rii au ne$#ie de ins,ruire c#n,inu pri$ind
in$es,i-area ca1uril#r% calificarea aciunil#r% audierea $ic,imel#r+
Es,e necesar ca cu c#ncursul #r-ani1aiil#r in,ernai#nale .i cele ne-u$ernamen,ale de
#r-ani1a, s,udii pri$ind cele mai !une prac,ici pe care ap#i de a le aduce la cun#.,ina
pers#anel#r cu a,ri!uii &n d#meniu prin in,ermediul seminarel#r% c#nferinel#r% al,#r me,#de de
ins,ruire+
)
F
"+?idaicu%I+D#lea% C#!a,erea ,raficului de fiine umane<drep, ma,erial .i drep, pr#cesual=% C4i.inu 2**(% p+'2
)
III+pr#cura,ura+md
'3
;%&#&Tr(.(turi2 :i *or32 tra*i'u2ui d *iin) u3an
Fno3nu2 tra>'u2ui d >in) u3an "oat a-a 3ai 3u2t tr(.(turi, du"( 'u3
ur3a7(:
'+ 0ri$i, din punc,ul de $edere al drep,uril#r #mului% ,raAcul de pers#ane include scla$ia%
munca f#ra,% $i#lena% a!u1ul de &ncredere% a-resiunea A1ic i psi4ic a pers#anei% Aind pe
deplin 5us,iAca, aprecierea c ,raAcul de Aine umane es,e # f#rm a scla$iei la &ncepu, de
mileniu+
2+ 8u! aspec, ec#n#mic% ,raAcul presupune: in,erese Ananciare <pr#A,uri uria e=% reele
re-i#nale i in,ernai#nale% circulaia ilici, a !anil#r <splarea !anil#r care pr#$in din ,raAc i pe
!a1a cr#ra se reali1ea1 ac,i$i,a,ea de ,raAcare=+
3+ Din punc,ul de $edere al #ri-inii fen#menului% fac,#rii care -enerea1 i susin ,raAcul s&n,
srcia accen,ua, a $ic,imel#r% ni$elul educai#nal sc1u,% ne&ncrederea &n sine% e ecurile &n
$ia% mi-raia #cciden,alil#r% ama,#ri de e3periene se3uale% c,re Es,% unde piaa pr#s,i ,uiei
es,e mai ,en,an,+
6+ Din perspec,i$a $al#ril#r s#ciale le1a,e% pers#anele ,raAca,e s&n, reduse la c#ndiia de
BmarfC% s&n, de1umani1a,e ,rep,a,% A indu2le le1a,e sen,imen,ele cele mai pr#funde% ,rauma
suferi, marc&ndu2le &n,rea-a e$#luie $ii,#are+
;+ Din perspec,i$a implicaiil#r s#ciale% da,#ri, cre ,erii alarman,e din ul,imii ani% ,raAcul de
pers#ane de$ine un fen#men nai#nal i ,ransnai#nal% Aind fa$#ri1a, de pr#cesul -eneral al
-l#!ali1rii i de u,ili1area ,e4n#l#-iil#r m#derne+
/+ 0rin prisma sc#pului $i1a,% ,raAcul presupune pr#A,uri uria e pen,ru ,raAcani% care
rein$es,esc $eni,urile #!inu,e &n derularea &n c#n,i nuare a ac,i $i,il#r ilici,e+
0r#s,i,uia <&n -eneral% e3pl#a,area se3ual a femeil#r i c#piil#r= c#ns,i,uie principalul
sc#p al ,raAcului i m#dali,a,ea de #!inere a cel#r mai mari c& ,i-uri+ De asemenea% ,raAcul de
Aine umane se reali1ea1 &n sc#pul f#l#sirii la munci f#ra,e% c#mi,erii de infraciuni prin
c#ns,r&n-ere% de c,re $ic,imele ,raAcului i prele$rii de #r-ane <$ic,imele s&n, !r!ai% femei%
c#pii=+
Din "un'tu2 d -dr a2 'o3"2?it()ii *no3nu2ui tra>'u2ui d > in) u3an,
"ut3 -idn)ia ur3(toar2 tr(.(turi a2 a'.tuia:
Es,e # f#rm de manifes,are a crimei #r-ani1a,e i% &n aceas, cali,a,e% p#sed ,rs,urile
carac,eris,ice aces,ui ,ip de criminali,a,e% are # esen iden,ic i se supune le-il#r de
e3is,en pr#prii fen#menului din care face par,e+ TraAcul de pers#ane es,e #r-ani1a, de
-rupuri criminale clandes,ine care s&n, adesea implica,e i &n al,e ,ipuri de criminali,a,e
'6
#r-ani1a,+ 8,ruc,urile aces,#r -rupuri s&n, f#ar,e $aria,e% p#rnind de la -rupuri ama,#are
i1#la,e% p&n la #r-ani1aii s,ruc,ura,e la ni$el in,ernai#nal+
Es,e # f#rm de $i#len% de#arece $ic,imele ,raAcului s&n, supuse adesea un#r f#rme de
$i#len care le afec,ea1 f#ar,e -ra$+
Din deAniia ,raAcului de pers#ane cuprins &n 0r#,#c#lul pri$ind pre$enirea% reprimarea i
pedepsirea ,raAcului de pers#ane% &n special al femeil#r i c#piil#r% adii#nal la C#n$enia
Naiunil#r Uni,e &mp#,ri$a criminali,ii ,ransnai#nale #r-ani1a,e% re1ul, i f#rmele &n care se
c#ncre,i1ea1 aceas, infraciune% &n rap#r, de carac,eris,icile pers#anel#r ,raAca,e i ,raAcan,e%
de sc#pul urmri, i in,eresul $i1a,% de na,ura cau1el#r ce au -enera, fen#menul% de implicaiile
s#ciale% dar i de speciAcul $al#ril#r s#ciale le1a,e <drep,urile #mului=+
For32 tra>'u2ui $aria1 &n funcie de: numrul pers#anel#r implica,e% ,ipul de ,raAcani%
de $ic,ime sau de BclieniC #ri Bc#nsuma,#riC% de -radul de #r-ani1are pe care se !a1ea1
e3,inderea ,raAcului i &n rap#r, de care ,raAcul rm&ne nai#nal sau se e3,inde pes,e -ranie+ 7n
,raAcul de Aine umane p#, A implica,e pers#anele A1ice <a-eni de recru,are% c#n,ra!andi ,i %
c#mplici care au a!u1a, de p#1iia l#r din cadrul au,#ri,il#r adminis,ra,i$e ale s,a,el#r
implica,e=% dar i pers#ane 5uridice <c#mpanii 4#,eliere% de spec,ac#l% a-enii de ,urism% s#cie,i
de ,ransp#r,% Arme de pr#ducie i dis,ri!uie de case,e $ide#% edi,uri% se32s4#p2uri% c#mpanii
care #fer spec,ac#le de s,rip2,ease e,c+=+
-in per"pectiva or.ani/!rii tra0canilor+ tra0cul m%rac! urm!toarele forme1
Q ,raAcul #ca1i#nal% c&nd se rap#r,ea1 d#ar la ,ransp#r,area in,ern@in,ernai#nal a $ic,imel#r:
Q ,raAcul &n !ande sau -rupuri mici% c&nd ,raAcanii s&n, !ine #r-ani1ai i speciali1ai &n
,raAcarea ce,enil#r &n afara -raniel#r% f#l#sind acelea i ru,e:
Q ,raAcul in,ernai#nal% cel mai la!#ri#s #r-ani1a,% derula, de reele pericul#ase i -reu de
c#m!,u,+
-in per"pectiva victimelor 2 copii tra0cai+ tra0cul poate 0 cla"i0cat n funcie de
natura a%u/iv! a actelor e3ercitate a"upra lor i care vi/ea/!1
Q aspectul social <a!u1 psi4#l#-ic% A1ic% a,ac se3ual sau $i#l% supra$e-4erea pen,ru &mpiedicarea
deplasrii #ri li!erei circulaii a $ic,imel#r% lipsa pu,erii de deci1ie% lipsa accesului la ser$icii
medicale% #!li-area de a c#nsuma alc##l i dr#-uri% a$#r, f#ra,% malnu,riie% f#rarea $ic,imei s2
i recru,e1e% la r&ndul ei% rudele sau prie,enii=:
Q aspectul juridic <dep#sedarea de ac,e de iden,i,a,e% p#sedarea i u,ili1area de ac,e false%
ameninrile cu predarea la p#liie=:
Q aspectul economic <&mp#$rarea cu da,#rii% nepla,% reinerea un#r pli ne5us,iAca,e=+
Cerce,ri recen,e au ar,a, c ,raAcul nu es,e a,&, de as#cia, cu al,e f#rme de crim
#r-ani1a, cum se credea+ "uli ,raAcani s&n, #p#r,uni ,i care pr#A, de un prile5 fa$#ra!il+ 0e
';
de al, par,e% ,raAcul de Aine umane i crima #r-ani1a, f#l#sesc une#ri acelea i ru,e i reele%
&n unul din m#durile de mai 5#s:
Q ,raAcul paralel% &n care pers#anele s&n, ,raAca,e f#l#sind acelea i ru,e i reele ca pen,ru
mrfurile ile-ale:
Q ,raAcul c#m!ina,% &n care ,raAcul de pers#ane se face &n acela i ,imp cu al,e f#rme de
c#n,ra!and <de e3emplu% f#l#sind acelea i $e4icule=:
Q ,raAcul de &nl#cuire% &n care acelea i ru,e s&n, f#l#si,e pen,ru ,raAcul cu diferi,e mrfuri% al,ele
de Aecare da,: de e3emplu% reelele crimei #r-ani1a,e p#, f#l#si f#s,ele ru,e ale ,raAcanil#r de
arme pen,ru a in,r#duce clandes,in pers#ane &n,r2# 1#n de c#nJic, dup ,erminarea #s,ili,il#r:
Q ,raAcul in$ers% &n care acelea i ru,e s&n, f#l#si,e pen,ru ,raAcul &n am!ele direcii: ,raAcul de
pers#ane se desf #ar &n,r2un sens% iar c#n,ra!anda cu dr#-uri &n cellal,:
Q c#merul cu amnun,ul c#m!ina,% &n care se face ,raAc de mrfuri di$erse% inclusi$ de #ameni%
dr#-uri i arme+
4ot 0 evideniate urm!toarele forme ale tra0cului de 0ine umane+ n dependen!
de "copul propriu-/i" al tra0cului iniiat1
R ,raAcul de Aine umane% &n special al femeil#r i c#piil#r% cu sc#p de e3pl#a,are se3ual%
inclusi$: Q pen,ru #r-ani1area pr#s,i,uiei:
Q pen,ru #r-ani1area prac,i crii pr#s,i,uiei &n uni,ile mili,are sau &n l#curile de disl#care a
f#rel#r arma,e:
Q pen,ru #r-ani1area ,urismului se3ual:
Q pen,ru ser$icii p#rn#-raAce <&n special% f#l#sirea c#piil#r de am!ele se3e &n aces, sc#p=:
R ,raAcul de Aine umane &n sc#p de e3pl#a,are prin scla$ie% inclusi$:
Q f#l#sirea &n munci is,#$i,#are: Q f#l#sirea &n ec#n#mia ,ene!r: Q f#l#sirea &n ac,i$i,i de
pr#ducere a pr#dusel#r ile-ale sau de c#n,ra!and: Q f#l#sirea &n lucrri casnice:
Q munca c#piil#r <splarea ma inil#r% lucrri a-ric#le e,c+=:
R ,raAcul de Aine umane% &n special al c#piil#r i in$ali1il#r% &n ac,i$i,a,ea de cer e,#rie% cum ar
A: Q f#l#sirea c#piil#r: Q f#l#sirea in$ali1il#r: Q BarendaC pruncil#r pen,ru cer e,#rie:
R cs,#riile &n sc#p de e3pl#a,are <inclusi$ f#l#sirea sis,emului Bmirese prin p# ,C=:
Q pen,ru f#l#sirea pers#anei &n munc casnic <mena5er e,c+=:Q pen,ru na ,erea f#ra, a
c#piil#r:
Q pen,ru &n-ri5irea !#lna$il#r i $&rs,inicil#r% c#piil#r e,c+:
R ,raAcul de c#pii &n sc#pul impunerii la ma,erni,a,e sur#-a,% pen,ru repr#ducere:
R ,raAcul de Aine umane &n sc#pul prele$rii i ,ransplan,rii #r-anel#r i esu,uril#r:
R ,raAcul de c#pii &n sc#pul ad#piei ile-ale:
R ,raAcul de Aine umane &n sc#pul f#l#sirii &n c#nJic,e arma,e:
'/
R impunerea s#ldail#r i deinuil#r la munc f#ra,:
@
(
"+?idaicu%I+D#lea% C#!a,erea ,raficului de fiine umane<drep, ma,erial .i drep, pr#cesual=% C4i.inu 2**(% p+'22'6
'F
II& R!23ntara torti'o04uridi'( a tra*i'u2ui d *iin) u3an
/&%& O5i'tu2 tra*i'u2ui d *iin) u3an
Du&nd &n c#nsideraie carac,erul c#mple3 al fap,ei pre5udicia!ile din c#n,e3,ul ,raficului
de fiine umane% #!iec,ul 5uridic special al aces,ei infraciuni es,e .i el c#mple3+ 0rin urmare%
o%iectul 5uridic principal al infraciunii pre$1u,e la ar,+'/; C0 al R" &l c#ns,i,uie relaiile
sociale cu privire la libertatea fizic a persoanei.
0rin %%li!er,a,e fi1icC ,re!uie de &neles p#si!ili,a,ea pers#anei de a se mi.ca% de a circula
.i de a ac,i$a dup $#in pr#prie% &n limi,ele s,a!ili,e de n#rmele 5uridice+
0e cale de c#nsecin% pierderea li!er,ii fi1ice p#a,e a$ea un careac,er a!s#lu, sau
rela,i$% &ns la calificarea infraciunii nu c#n,ea1 -radul lipsei de li!er,a,e% aces,a p#a,e fi lua, n
c#nsideraie d#ar la indi$iduali1area pedepsei+
Dipsa a!s#lu, de li!er,a,e2a,unci c&nd pers#ana are me!rele le-a,e% cu clu. &n -ur%
le-a, de un c#pac% de un s,&lp sau de un al, #!iec,% care nu2i permi,e s se deplase1e mcar ,&r&.+
Dipsa rela,i$ de li!er,a,e2$ic,ima se afl &n,r2# &ncpere &ncuia,+
O5i'tu2 4uridi' .'undar al ,raficului de fiine umane &l f#rmea1 relaiile s#ciale cu pri$ire la:
Libertatea psihic a persoanei a,unci c&nd ,raficul de fiine umane presupune ameninarea
cu aplicarea $i#lenei nepericul#ase pen,ru $iaa .i san,a,ea pers#anei sau ameninarea cu
di$ul-area inf#rmaiil#r c#nfideniale familiei $ic,imei sau a al,#r pers#ane fi1ice% c&, .i 5uridice
<li,+a= alin+<'= ar,+'/; C0 al R"=:
Integritatea corporal a persoanei a,unci c&nd ,raficul de fiine umane presupune aplicarea
$i#lenei nepericul#ase pen,ru $iaa .i sn,a,ea pers#anei <li,+a= alin+<'= ar,+'/; C0 al R"=:
Libertatea fizic a persoanei a,unci c&nd ,raficul de fiine umane presupune rpirea sau
ser$i,u,ea <li,+a= alin+<'= ar,+'/; C0 al R"=:
Posesia asupra documentelor persoanei - a,unci c&nd ,raficul de fiine umane presupune
c#nfiscarea d#cumen,el#r% <li,+a= alin+<'= ar,+'/; C0 al R"=:
Libertatea manifestrii de voin - a,unci c&nd ,raficul de fiine umane presupune &n.elciune
<li,+!= alin+<'= ar,+'/; C0 al R"=:
Probitate - a,unci c&nd ,raficul de fiine umane presupune a!u1ul de p#1ii de $ulnera!ili,a,e
a $ic,imei <li,+c= alin+<'= ar,+'/; C0 al R"=:
Eercitarea corect a funciei !n cadrul unei autoriti publice - a,unci c&nd ,raficul de fiine
umane presupune a!u1ul de pu,ere <li,+c= alin+<'= ar,+'/; C0 al R"=:
')
Eercitarea corect a controlului asupra unei persoane aflate sub autoritatea altcuiva -
a,unci c&nd ,raficul de fiine umane presupune darea sau primirea un#r pli sau !eneficii pen,ru a
#!ine c#nsimm&n,ul unei pers#ane care deine c#n,r#lul asupra unei al,e pers#ane <li,+c= alin+
<'= ar,+'/; C0 al R"=:
Eercitarea corect a funciilor autoritii publice" a aciunilor administrative de dispoziie
ori organizatorico-economice - a,unci c&nd ,raficul de fiine umane es,e s$&r.i, de # pers#an cu
funcie de rspundere sau de # pers#an cu funcie demni,a,e pu!lic <li,+e= alin+<2= ar,+'/; C0 al
R"=:
#ntatea persoanei - a,unci c&nd ,raficul de fiine umane presupune aplicarea $i#lenei
pericul#ase pen,ru $iaa% sna,a,ea fi1ic sau psi4ic a pers#anei <li,+f= alin+<2= ar,+'/; C0 al
R"=: precum .i &n ca1ul pre$1u, la li,+!= alin+<3= ar,+'/; C0 al R"% c&nd ,raficul de fiine
umane se s#ldea1 cu $,marea -ra$ a in,e-ri,ii c#rp#rale sau cu # !#al psi4ic a pers#anei+
Integritatea fizic sau psihic a persoanei - a,unci c&nd ,raficul de fiine umane presupune
f#l#sirea dependenei fi1ice%armei <li,+-= alin+<2= ar,+'/; C0 al R"=:
Inviolabilitatea $i libertatea seual a peroanei c&nd ,raficul de fiine umane presupune
f#l#sirea $i#lului% <li,+-= alin+<2= ar,+'/; C0 al R"=:
%iaa persoanei cind ,raficul de fiine umane se s#ldea1 cu decesul #ri cu sinuciderea
$ic,imei% <li,+!= alin+<3= ar,+'/; C0 al R"=:
O5i't 3atria2 apre a,unci c&nd $,marea #!iec,ului 5uridic secundar se face pe calea
influenrii nemi5l#ci,e infraci#nale asupra c#rpului $ic,imei <prile c#rpului
$ic,ime<#r-anele%esu,urile e,c+= nu p#, repre1en,a aces, #!iec,=+
C#nf#rm alin+ <6= ar,+'/; ?ic,ima ,raficului de fiine umane es,e a!s#l$i, de rspundere
penal pen,ru infraciunile s$&r.i,e de ea &n le-,ur cu aceas, cali,a,e pr#cesual% numai dac
sun, &n,runi,e urm,#arele ,rei c#ndiii:
'+ $ic,ima ,raficului de fiine umane a sa$&r.i, # infraciune sau mai mul,e infraciuni:
2+ aces,e infraciuni nu ar fi f#s, s$&r.i,e% dac pers#ana da, nu ar fi a$u, cali,a,ea de
$ic,im a ,raficului de fiine umane:
3+ cali,a,ea de $ic,im a ,raficului de fiine umane es,e c#nfirma, din punc, de $edere
pr#cesual penal:
7n #rice ca1% ,re!uie s se rein fap,ul c% c4iar dac $ic,ima .i2a e3prima, c#nsimm&n,ul de
a fi ,rafica,% aces,a es,e redus la 1er#% es,e anula,% ne$ala!il% &n,ruc&, fp,ui,#rul a recurs la unul
din fac,#rii de $iciere c#nsimm&n,ului+
'(
/&/& Latura O5i'ti-( a tra*i'u2ui d *iin) u3an
Da,ura #!iec,i$ a ,rficului de fiine umane se e3prim &n fap,a pre5udicia!il care
cuprinde d#u aciuni cu carac,er al,erna,i$:
o Aciunea principala
o Aciunea sau inaciunea adiacen,
I+ A')iuna "rin'i"a2( se e3prim &n #ricare din urm,#arele m#dali,i:
Recrutarea victimei H es,e ac,i$i,a,ea care &n,rune.,e urm,#arele c#ndiii:
2 a,ra-erea% an-a5area% nimirea% rac#larea <prinselec,are= a $ic,imei:
2 #fer,area $ic,imei sa2.i dea c#nsimm&n,ul la reali1area asupra ei a unei ,ran1acii cu
carac,er pa,rim#nial <a,unci c&nd recru,area $ic,imei nu es,e &ns#i, de &n.elciune=:
2 recru,area $ic,imei repre1in, ac,i$i,a,ea de &ncepu,% e,apa iniial% dup care $#r urma
,ransp#r,area% ,ransferul% adp#s,irea sau primirea $ic,imei:
ran"portarea victimei H es,e deplasarea aces,eia &n in,eri#rul sau &n afara rii% cu un
$e4icul sau cu a5u,#rul fap,ui,#rului <ca1 care e3lude &ns#irea $ic,imei pe 5#s de c,re
fp,ui,#r=:
ran"ferul victimei H se e3prim &n sc4im!area pers#anei care deine c#n,r#lul asupra
$ic,imei% prin &ns,rinarea aces,eia H cu ,i,lu permanen, sau pr#$i1#riu H ca urmare a unei
,ran1acii ile-ale <$n1are H cumprare% sc4im!% d#naie% e,c=:
Ad!po"tirea victimei H c#ns, &n punerea% inerea aces,eia la adp#s,% prin ins,alarea
,emp#rar a $ic,imei &n,r2# l#cuin sau &n,r2un al, amplasamen, a$nd aceea.i des,inaie:
4rimirea victimei H es,e ac,i$i,a,ea c#rela,i$ ,ransferului $ic,imei% e3prima, &n
preluarea aces,eia %%&n cus,#dieC+
II+ A')iuna .au ina')iuna adia'nt( care la r&ndul ei se e3prim su! urm,#arele m#dali,i:
'+ Ameninarea cu aplicarea violenei fi/ice "au p"i6ice nepericuloa"e pentru viaa i
"!n!tatea per"oanei H acea f#rm a $i#lenei pisi4ice% care presupune efec,uarea de c,re
fp,ui,#r a unui ac, de na,ur s inspire $ic,imei ,emere% care # pune &n si,uaia de a nu
mai a$ea resursele psi4ice necesare pen,ru a re1is,a c#ns,r&n-erii+Ameninarea ,re!uie s
ai! un carac,er real .i imedia,+
2+ Aplicarea violenei fi/ice "au p"i6ice nepericuloa"e pentru viaa i "!n!tatea per"oanei
H cau1area in,eni#na, a le1iunil#r c#rp#rale care nu au a$u, drep, urmare nici dere-larea
sn,ii% nici pierderea capaci,ii de munc% #ri aplicarea in,eni#na, a l#$i,uril#r sau
s$&r.irea al,#r aciuni $i#len,e care au cau1a, # durere fi1ic% dac aces,ea nu au crea,
peric#l pen,ru $iaa .i sn,a,ea $ic,imei+
3+ R!pire H ca1 &n care fp,ui,#rul &.i sp#re.,e ac,i$ul pa,rim#nial pe seama $ic,imei+
2*
6+ Confi"carea documentelor H lipsirea su! #rice f#rm a $ic,imei de pa.ap#r,% !ule,inul de
iden,i,a,e sau d#cumen,ul de cl,#rie% e,c+
'*
;+ )ervitute H s,area sau c#ndiia re1ul,&nd din fap,ul c un de!i,#r s2a an-a5a, s dea drep,
-aranie pen,ru # da,#rie ser$iciile sale pers#nale sau ale unei al,e pers#ane asupra creia
&.i e3erci, au,#ri,a,ea% dac $al#area ec4i,a!il a aces,#r ser$icii nu es,e des,ina,
lic4idrii da,#riei sau dac dura,a aces,#r ser$icii nu es,e limi,a, .i nici carac,erul l#r
defini,+
/+ Ameninarea cu divul.area informaiilor confideniale familiei victimei "au altor
per"oane att fi/ice+ ct i 5uridice 2
a= fp,ui,#rul inspir $ic,imei ,emerea c anumi,e inf#rmaii ar pu,ea fi des,inui,e:
5= aces,e inf#rmaii c#ns,i,uie secre,ul pers#nal al $ic,imei <e3: secre,ul ad#piei=:
'= aces,e inf#rmaii ar pu,ea fi des,inu,e familiei $ic,imei:
d= des,inuirea inf#rmaiil#r ar pune $ic,ima &n,r2# lumin nefa$#ra!il &n rap#r, cu familia
ei sau cu al,e pers#ane fi1ice sau 5uridice:
= inspirarea $ic,imei a ,emerii c respec,i$ele inf#rmaii $#r fi des,inui,e % reduce la
minimum resursele psi4ice ale aces,eia necesare pen,ru a re1is,a c#ns,r&n-erii:
F+ 7nel!ciune H se refer la pr#misiuni de re-ul+ 7n aces, sens% $ic,ima es,e dus &n er#are
sau &i es,e meninu, er#area c $a pres,a # munc decen,% !ine pl,i,% &n c#ndiii de
le-ali,a,e:
)+ A%u/ul de po/iia de vulnera%ilitate H si,uaia special &n care se afl pers#ana% as,fel
&nc&, aceas,a es,e dispus s se supun a!u1ului sau e3pl#a,rii% mai ales din cau1a:
a= si,uaiei precare din punc,ul de $edere al supra$ieuirii s#ciale
!= si,uaiei c#ndii#na,e de $&r,% sarcin% !#al% infirmi,a,e% deficien fi1ic sau min,al:
c= si,uaiei precare .i ile-ale de in,rare sau de .edere &n ara de ,ran1i, sau de des,inaie:
De asemenea es,e necesar ca fp,ui,#rul s f#l#sesc $ulnera!ili,a,ea $ic,imei peen,ru a2.i
u.ura s$&r.irea infraciunii+
(+ A%u/ul de putere H f#l#sirea in,eni#na, a si,uaiei de ser$iciu de c,re funci#nrul
pu!lic care repre1in, # au,#ri,a,e pu!lic .i care nu es,e # pers#an cu fincie de
rspundere+
'*+ -area "au primirea unor plai "au %eneficii H se au &n$edere #ricare pli sau !eneficii
a$&nd r#lul de rec#mpens ilici, <!ani sau al,e !unuri% ser$icii% a$an,a5e sau f#l#ase
pa,rim#niale=+ A.adar% &n si,uaia primirii de pli sau !eneficii% ca par,icipani la
infraciune &n m#d #!li-a,#riu fi-urea1:
'*
8e are &n$edere d#cumen,ul de cl,#rie &n sensul alin+</= ar,+2 al De-ii R" pri$ind ac,ele de iden,i,a,e din
sis,emul nai#nal de pa.ap#ar,e% ad#p,a,e de 0arlamen,ul R" la *(+''+'((6+
2'
a+ au,#rul infraciunii% care prime.,e plile sau !eneficiile de la #r-ani1a,#rul sau
ins,i-a,#rul infraciunii .i care d # par,e din aces,ea c#mplicelui la infraciune:
!+ #r-ani1a,#rul sau ins,i-a,#rul infraciunei% care d au,#rului pli su !eneficii:
c+ c#mplicele la infraciune% care prime.,e pli sau !eneficii de la au,#rul infraciunii:
7n si,uaia &n care au,#rul infraciunii d pli sau !eneficii% fi-urea1 numai d#i pr,icipani:
'+ au,#rul infraciunii% care d c#mplicelui pli sau !eneficii+
2+ c#mplicele infraciunii% care prime.,e pli sau !eneficii de la au,#rul infraciunii+
''+ Aplicarea violenei periculoa"e pentru viaa+ "!n!tatea fi/ic! "au p"i6ic! a per"oanei H
$i#lena care s2a s#lda, cu $,marea medie sau u.#ar a in,e-ri,ii c#rp#rale #ri care%
de.i nu a cau1a, aces,e urmri% c#mp#r, la m#men,ul aplicrii sale% da,#ri, me,#dei de
#perare% un peric#l real pen,ru $iaa .i sn,a,ea pers#anei+
'2+ 8iolul H es,e # infaciune ce se a!s#ar!e de ,raficul de fiine umane .i presupune rap#r,ul
se3ual s$&r.i, prin c#ns,r&n-ere fi1ic sau psi4ic a pers#anei sau pr#fi,&nd de
imp#si!ili,a,ea aces,eia de a se apra #ri de a2.i e3prima $#ina+
'3+ 9olo"irea dependenei fi/ice H s,area fi1ic sau psi4ic da,#ra, impac,ului pe care &l
pr#duc su!s,anele narc#,ice sau psi4#,r#pe asupra #r-anismului $ic,imei% s,are
carac,eri1a, prin m#dificri de c#mp#r,amen, .i al,e reacii% &ns#i,e &n,#deauna de
necesi,a,ea de a c#nsuma asemenea su!s,ane &n m#d c#n,inuu sau peri#dic+
1*. 9olo"irea armei
Infraciunea de ,rafic de fiine umane es,e # in*ra')iun *or3a2(% ea se c#nsider c#nsuma,
din m#men,ul #!inerii c#n,r#lului asupra facul,ii $ic,imei de a se deplasa nes,in-4eri,+
Es,e necesar de meni#na, fap,ul c es,e p#si!il ca la fiecare e,ap a ,raficului de fiine umane
s in,er$in un al, fp,ui,#r+ A,unci m#men,ul de c#nsumare al infraciunii ,re!uie s,a!ili, pen,ru
fiecare din ace.,i fp,ui,#ri:
0en,ru recru,#r H din m#men,ul recru,rii $ic,imei% dac es,e pre1en, una din
m#dali,ile aciunii adiacen,e:
0en,ru ,ransp#r,a,#r H din m#men,ul ,ransp#r,rii $ic,imei% dac es,e pre1en, una din
m#dali,ile aciunii adiacen,e:
0en,ru cel care reali1ea1 ,ransferul H din m#men,ul ,ransferrii $ic,imei% dac es,e
pre1en, una din m#dali,ile aciunii adiacen,e:
0en,ru cel care reali1ea1 adp#s,irea H din m#men,ul adp#s,irii $ic,imei% dac es,e
pre1en, una din m#dali,ile aciunii adiacen,e:
0en,ru cel care reali1ea1 primirea H din m#men,ul primirii $ic,imei% dac es,e
pre1en, una din m#dali,ile aciunii adiacen,e:
22
/&#& Latura Su5i'ti-(
Da,ura su!iec,i$ a ,raficului de fiine umane se e3prim% prin:
A& Vino-()i .u5 *or3( d intn)i dir't(
B& Moti- :
0 in,eresul ma,erial%
2 r1!unare%
2 -el#1ie%
2 in$idie%
2 ur%
2 n1uin de a facili,a s$&r.irea unei al,e infraciuni%
2 n1uina de a sal$a $iaa unei pers#ane apr#pia,e%
2 m#,i$e cu ,en, se3ual%
2 m#,i$e de #rdin e,remis,% e,c+:
C& S'o"uri : le-iui,#rul n#minali1ea1 anumi,e sc#puri speciale ale ,raficului de fiine umane:
1. )copul aciunii principale1
a= #copul eploatrii comerciale sau necomerciale presupune aser$irea se3uali,ii
$ic,imei% prin a # #!li-a s pres,e1e &n ac#rd cu $#ina fp,ui,#rului unele ser$icii
cu carac,er se3ual+ Cri,eriul ec#n#mic es,e cel care s, la !a1a diferenierii
e3pl#a,rii se3uale c#merciale de e3pl#a,area se3ual nec#mercial+
5= Eploatarea prin munc sau servicii forate #rice munc sau ser$iciu impus
unei pers#ane su! ameninare sau fr c#nsimm&n,ul aces,eia+
'= Eploatarea prin cer$etorie fap,a pers#anei care apelea1% &n m#d repe,a,% la
mila pu!licului% cer&nd a5u,#r ma,erial% indiferen, dac are sau nu capaci,a,ea de a
munci+
2 cer$etoria se eprim !n apelarea la mila publicului
2 apelarea la mila publicului este repetat
2 apelarea la mila publicului are ca obiect un ajutor material
2 nu conteaz dac cel care apelezaz are sau nu capacitatea de a munci
d= #copul eploatrii !n sclavie sau !n condiii similare sclaviei prin aceas,a se
&nele-e:
23
2 punerea unei pers#ane &n c#ndiii &n care # al, pers#an e3erci,
s,p&nire asupra aces,eia:
2 inerea unei pers#ane &n c#ndiii &n care # al, pers#an e3erci, s,p&nire
asupra aces,eia:
2 de,erminarea unei pers#ane% prin u,ili1area &n.elciunii% c#n,r&n-erii%
$i#lenei sau ameninrii cu $i#lena% s se an-a5e1e sau s rm&n &n
rap#r, de c#ncu!ina5 sau cs,#rie+
= #copul folosirii !n confilcte armate urmea1 de &neles c#nflic,e arma,e
in,enai#nale sau in,erne% .i es,e imp#r,an, ca $ic,ima s fie f#l#si, &n ,impul unui
c#nfilc, arma,% &n 1#na c#nflic,ului arma,% .i &n le-,ur cu c#nflic,ul arma,+
*= &olosirea victimei !n activiti criminale
2 f#l#sirea $ic,imei &n cali,a,e de par,icipan, <c#au,#r% c#mplice% e,c= la
infraciune:
2 f#l#sirea $ic,imei ne$in#$a,e <pen,ru c% de e3emplu es,e iresp#nsa!il=
ca ins,rumen, de s$&r.ire a infraciunii+
!= #copul de prelevare a organelor sau esuturilor se &nele-e rec#l,area #r-anel#r
sau esu,uril#r <a inimii% plm&nil#r% rinic4il#r% fica,ului% pancreasului% mdu$ei
#s#ase% e,c=% indiferen, de finali,a,ea rec#l,rii+
2. )copul aciunii adiacente1
a+ #ervitutea es,e reali1a, &n sc#pul &n,#arcerii unei da,#rii
a crei mrime nu es,e s,!ili, &n m#d re1#na!il <e3a-era,% dispr#p#ri#na, sau
discrimina,#rie=+
!+ 'area sau primirea unor pli sau beneficii es,e reali1a,
&n sc#pul #!inerii c#nsimm&n,ul unei pers#ane care deine c#n,r#lul asupra unei
al,e pers#ane+ Adic se are &n$edere c#ruperea celui care deine c#n,r#lul asupra
$ic,imei% &n $ederea #!ineii su!s,i,uirii c#nsimm&n,ului $ic,imei <e3: ,u,#rele%
cura,#rul=:
c+ &ptuitorul acioneaz cu o deosebit cruzime pen,ru a
asi-ura su!#rd#narea pers#anei+
26
/&6& Su5i'tu2
8u!iec,ul infraciunii de ,rafic de fiine umane es,e% &nain,e de ,#a,e% pers#ana fi1ic
resp#nsa!il care la m#men,ul s$&r.irii infraciunii a a,ins $&rs,a de '/ ani+
7n al, pri$in% pers#ana 5uridic <cu e3cepia au,#ri,ii pu!lice= p#a,e e$alua &n cali,a,e
de su!iec, al infraciunii a ,raficului de fiine umane+
De cele mai dese #ri pers#anele 5uridice sunsuscep,i!ile s de$in su!ieci ai ,raficului de
fiine umane a,unci c&nd sun,: c#mpanii 4#,eliere% c#mpanii de spec,ac#l% a-enii de ,urism%
s#cie,i de ,ransp#r,+ 8e32s4#puri+
2;
M(.uri d 'o35atr a tra*i'u2ui d *iin) u3an
A$&nd &n $edere fap,ul c pers#anele care risc s fie ,rafica,e sun, &n marea ma5#ri,a,e
cele ce aparin p,urii s#cial2$ulnera!ile% pr#$enind din mediul rural% ce nu dispun de # surs
permanen, .i &ndes,ul,#are de $eni,uri% precum .i cele ce nu p#sed s,udii% &n ma5#ri,a,e a$&nd
s,udii -enerale #!li-a,#rii% es,e necesar de a lua urm,#arele msuri:de desf.ura, campanii
inf#rmai#nale pri$ind pr#!lema ,raficului % a,r-&nd # de#se!i, a,enie -rupului de risc%
aducerea la cun#.,in a p#pulaiei pri$ind fen#menul de ,rafic% prin in,ermediul mass2media%
,ele$i1iunii% p#s,erel#r% pan#uril#r cu c#ninu, an,i,rafic% familiari1area p#pulaiei &n pri$ina
riscului unei e$en,uale plecri pes,e 4#,arele rii &n urma pr#punerii unei #fer,e du!i#ase de
munc% reducerea srciei .i .#ma5ului% cre.,erea ni$elului de an-a5are &n c&mpul muncii a
p#pulaiei de la sa,e% inclusi$ a femeil#r% susinerea ma,erial a p,uril#r s#cial2$ulnera!ile%
diminuarea discriminrii &n drep,uri a femeil#r .i c#piil#r% reducerea $i#lenei &n familii+
De asemenea sun, necesare msuri la ni$el in,ernai#nal cum ar fi: iniierea un#r
mecanisme eficien,e de c#m!a,ere a ca1uril#r de ,rafic% m#dificarea le-islaiei ril#r &n care are
l#c &n m#d in,ensi$ ,raficul de fiine umane &n sc#pul c#m!a,erii aces,ui fen#men% &n,reinerea
unei c#la!#rri eficien,e &n,re #r-anele de drep, a Repu!licii "#ld#$a .i cele ale al,#r s,a,e &n
$ederea iden,ificrii ca1uril#r de ,rafic% inclusi$ ,raficul de c#pii+
Da ni$el nai#nal es,e necesar:de a ad#p,a .i pr#m#$a un .ir de n#rme &n sc#pul
c#m!a,erii ,raficului% precum .i implimen,area &n prac,ic a le-islaiei cu pri$ire la ,rafic%de a
ac#rda asis,en $ic,imel#r ,raficului de pers#ane%&n,reprinderea msuril#r de rein,e-rare &n
s#cie,a,e%rein,e-rarea c#piil#r min#ri &n familie%ac#rdarea a5u,#rului ma,erial $ic,imel#r% precum
.i &ncadrarea l#r &n c&mpul muncii%asi-urarea securi,ii $ic,imel#r ,raficului .i mar,#ril#r ce au
da, dep#1iii+
7n,ru dep.irea nea5unsuril#r &n #r-ani1area asis,enei .i pr#,eciei $ic,imel#r ,raficului%
precum .i &n al,e d#menii de c#n,racarare a ,raficului de fiine umane din Repu!lica "#ld#$a%
es,e necesar # a!#rdare ce ar c#ns#lida ef#r,urile ,u,ur#r ac,#ril#r an,renai &n c#m!a,erea
fen#menului+ 7n aces, sc#p% es,e necesar de ur-en,a, apr#!area 8,ra,e-iei 8is,emului Nai#nal de
Referire pen,ru $ic,imele ,raficului de fiine umane pen,ru asis,en .i pr#,ecie H un sis,em
special de c#la!#rare &n,re s,ruc,urile de s,a, .i cele nes,a,ale% par,icipan,e la c#n,racararea
,raficului de fiine umane% !a1a, pe s,andardele c#mune de #r-ani1are a ac,i$i,ii &n d#meniul
da,% accep,a,e la ni$el in,ernai#nal+
2/
Es,e necesar in,ensificarea c##perrii in,ernai#nale din,re #r-anele de drep, prin
&nc4eierea un#r ac#rduri .i mem#randumuri de c#la!#rare% precum .i sp#rirea eficienei
misiunil#r dipl#ma,ice .i c#nsulare ale Repu!licii "#ld#$a+
7n afar de aceas,a se impune s,a!ilirea re-ulil#r de c#mpe,en 5udiciar e3,ra,eri,#rial
pen,ru a permi,e .i a facili,a urmrirea .i c#ndamnarea au,#ril#r infraciunil#r &n ma,eria
,raficului de pers#ane% indiferen, de ara &n care infraciunile au f#s, c#mise% inclusi$ a ca1uril#r
&n care infraciunile au f#s, c#mise &n mai mul,e ri:
0en,ru e$aluarea .i m#ni,#ri1area ca1uril#r de ,rafic cu pers#ane se impune ur-en,area
crerii a d#u !a1e de da,e+ 0rima !a1 de da,e se $a referi la $ic,imele ,raficului% a$&nd u,ili,a,e
&n c#n,e3,ul aciunil#r de pre$enire .i pr#,ecia .i asis,ena $ic,imel#r ,raficului+
Cea de2a d#ua !a1 de da,e H cu pri$ire la ,raficani% $a cuprinde inf#rmaii pri$i,#are la
cei care au c#mis infraciunea de ,rafic de pers#ane .i $a urmri aces,e cau1e pe ,#, parcursul
urmririi penale .i e3aminrii 5udiciare+
2F
CONCLUCII
Traficul de fiine umane a de$eni, &n ,imp% a.a cum s2a ar,a,% # ,em imp#r,an, pe
a-enda p#li,ic a Repu!licii "#ld#$a+ 7n aces, sens% se p#a,e #!ser$a di$ersi,a,ea ins,rumen,el#r
le-isla,i$e ad#p,a,e pen,ru a face p#si!ile a,9, pre$enirea% c9, .i c#m!a,erea .i sanci#narea
,raficului de fiine umane% de#arece aces, fen#men reclam din par,ea ,u,ur#r ril#r <de #ri-ine%
,ran1i,% des,inaie= # a!#rdare -l#!al .i in,ernai#nal% ad#p,area un#r msuri eficien,e de
pre$enire a ,raficului% de pedepsire a ,raficanil#r .i de pr#,ecie a $ic,imel#r+
"surile &n,reprinse &n ul,imii d#i ani au c#n,ri!ui, la s,a!ili1area si,uaiei &n aces,
d#meniu% &ns dimensiunea fen#menului &n cau1 impune Nu$ernul s defineasc aciuni
c#ncre,e .i m#dali,i n#i de pre$enire .i c#m!a,ere a ,raficului de fiine umane+7nde#se!i s
e3is,e # inf#rmare ampl si ca fiecare s rein c #ricine p#a,e de$eni $ic,ima aces,ui fen#men
.i c inf#rmaia repre1in, un a,u cu care pu,em lup,a &mp#,ri$a lui% pu,9nd s e$i,m s cdem
&n Scapcana m#riiT pa$a, cu in,enii !une de c,re ,raficani+
Fc9nd # ,recere &n re$is, a ef#r,uril#r de c#m!a,ere a ,raficului de fiine umane &n ara
n#as,r% es,e de remarca, c aces, fen#men repre1in, una din,re cele mai seri#ase pr#$#cri cu
care se c#nfrun, Repu!lica "#ld#$a la e,apa ac,ual% aduc9nd a,in-ere ima-inii rii &n e3,eri#r%
pr#cesului de in,e-rare eur#pean .i de1$#l,rii arm#ni#ase a s,a,ului+
De.i a &nre-is,ra,% &n,r2un ,ermen rec#rd% pr#p#rii inima-ina!ile .i inaccep,a!ile pen,ru
s#cie,a,ea n#as,r% fen#menul nu es,e% prac,ic% &n a,enia sa$anil#r crimin#l#-i au,#4,#ni% lipsind
s,udii crimin#l#-ice ri-ur#ase% el fiind s,udia, #ca1i#nal+ Nu au f#s, susinu,e% de#camda,% ,e1e
de d#c,#ra, &n pr#!lema ,raficului de fiine umane+
Cu ,#a,e c la #ra ac,ual ,raficul de pers#ane es,e c#n.,ien,i1a, de #pinia pu!lic%
p#pulaia percepe &n c#n,inuare superficial fen#menul% esena lui nefiind &neleas+ Aceas,
pr#!lem persis, .i &n r&ndurile an-a5ail#r #r-anel#r de drep,+Apar pr#!leme pri$i,#are la
&ncadrarea 5uridic c#rec, a fap,el#r de ,rafic de fiine umane+
Ac,i$i,a,ea de pre$enire .i c#n,racarare a fen#menului ,raficului de fiine umane ,re!uie
s fie fundamen,a, pe re1ul,a,ele .i rec#mandrile cerce,ril#r .,iinifice &n d#meniu+ Or% &n ca1
c#n,rar% e3is, riscul ca ef#r,urile depuse &n $ederea s,#prii aces,ui fla-el s e.ue1e% iar ,raficul
de fiine umane s se amplifice &n c#n,inuare+
2)
BIBLIOGRAFIE:
L!a RM "ri-ind a't2 d idntitat din .i.t3u2 na)iona2 d "a:a"oart, ado"tat
d Par2a3ntu2 RM 2a $@&%%&%@@6&
M&Vidai'u,I&Do2a, Co5atra tra*i'u2ui d *iin) u3an<dr"t 3atria2 :i dr"t
"ro'.ua2=, CDi:in(u /$$@
L!a 'u "ri-ir 2a 'o5atra tra*i'u2ui d *iin) u3an nr&/6%0BVI din /$&%$&/$$1&
Monitoru2 O>'ia2 a2 R"u52i'ii Mo2do-a, /$$1, nr&%860%89EF%/
GGG&"ro'uratura&3d
GGG&"ro'uratura&3d , Ra"ort anua2 /$$60/$%%
Dtt":EEGGG&'o&int
An?( "r-(7ut( ,n art&/ a2 Con-n)ii Euro"i
Codu2 Pna2 a2 RM
Con-n)ia 'u "ri-ir 2a ,n>in)ara O>'iu2ui Euro"an d Po2i)i din %@@1
R'o3andara nr&R </$$$= %% a Co3ittu2ui d Mini tri adr.at( .tat2or 335r
"ri-ind a')iuni2 ,3"otri-a tra>'u2ui d >in) u3an ,n .'o"u2 ?"2oat(rii .?ua2
Con-n)ia Con.i2iu2ui Euro"i "ri-ind 2u"ta ,3"otri-a tra*i'u2ui d *iin) u3an
Dr"t Pna2 "arta ."'ia2( -o2u3u2 I, Sr!iu Br,n7(, Vita2i Stati CDi)in(u /$%%
2(