Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE NVMNT: coala Gimnazial Iorgu Radu Brlad


PROFESOR: Stan Daniela
ARIA CURRICULAR: Limb i comunicare
DISCIPLINA: Limba i literatura romn
CLASA: a !a "
SUBIECTUL: Descrierea literar !i !tii"#i$ic
TIPUL LECIEI: de tran#mitere i $n#uire de noi cunotin%e
MOTIVAIA: e#te o lec%ie de tran#mitere i $n#uire a cunotin%elor& 'aloroa# (rin )olo#irea unor (rocedee i metode de (redare
acti' ! (artici(ati'e& care le (ermit ele'ilor # de'in contien%i de (ro(ria gndire i de )olo#irea limba*ului (er#onal+
COMPETENE %ENERALE:
! ,tilizarea corect i adec'at a limbii romne $n (roducerea de me#a*e orale $n #itua%ii de comunicare monologat i
dialogat-
! Rece(tarea me#a*ului #cri#& din te.te literare #i nonliterare& $n #co(uri di'er#e -
! ,tilizarea corect #i adec'at a limbii romne $n (roducerea de me#a*e #cri#e& $n di)erite conte.te de realizare& cu
#co(uri di'er#e +
COMPETENE SPECIFICE:
/+0 1 # mani)e#te intere# (entru me#a*ul a#cultat i (entru (artenerii de di#cu%ie-
2+/ 1 # realizeze $nln%uirea clar i corect a ideilor-
3+/ 1 # deo#ebeac elementele de an#amblu de cele de detaliu $n cadrul te.tului citit-
3+2 1 # identi)ice modurile de e.(unere $ntr!un te.t literar i a (rocedeelor de e.(re#i'itate arti#tic -
3+3 ! # #e#izeze 'aloarea e.(re#i' a unit%ilor le.icale $n te.tele citite
0+3 1 # $nln%uie corect )razele $n te.tul redactat& utiliznd corect #emnele ortogra)ice i de (unctua%ie+
OBIECTIVE OPERAIONALE:
a4 cogniti'e:
5/: # utilizeze corect i adec'at )ormele e.(rimrii orale i #cri#e $n di'er#e #itua%ii de comunicare-
52: # de)inea#c de#crierea
53: # identi)ice & $n te.te date& elementele caracteri#tice de#crierii literare i tiin%i)ice-
50: # (rezinte (ro(ria o(inie a#u(ra unor #ec'ene din te.te6 te.te integrale la (rima 'edere& (e baza unor cerine date-
57: # (recizeze care #unt elementele de#cri#e 8 obiectul de#cri#4-

b4 a)ecti'e:
5/9 #!i culti'e intere#ul i re#(ectul )a% de crea%iile literaturii romne-
529 # acce(te #olicitrile (ro)e#orului i # #e mobilizeze (entru realizarea lor-
539 # re#(ing atitudinea negati' a unor ele'i )a% de acti'itatea de $n'%are+
STRATE%II DIDACTICE
RESURSE PROCEDURALE: con'er#a%ia& rebu#ul& brain#tormingul& munca (e gru(e& e.erci%iul& com(unerea de#cri(ti' &*oc!
#(argerea g:e%ii& analiza&gndirea acti'+
RESURSE MATERIALE: manualul& )ie de lucru& tabla +
OR%ANI&AREA ACTIVITII ELEVILOR: indi'idual& )rontal i (e gru(e
EVALUARE: oral i #cri#& a(recieri 'erbale (e tot (arcur#ul lec%iei
CONDIII DE REALI&ARE:
LOCUL!#ala de cla#
TIMPUL!7; min
BIBLIO%RAFIE:
Ma"'al'l (e Li)*a R+)," 1cla#a a !a& &editura <umanita# &Bucureti&2;;; -
Met+(ica -re(rii li)*ii !i literat'rii r+),"e ." /i)"a0i' !i lice'& =orneliu =rciun& editura >mia& De'a& 2;;?-
E1erci#ii -ractice (e li)*a r+)," 8 com(eten% i (er)orman% $n comunicare4& @ina!@aria Ru#u& Geanina =otoi& @i:aela
Aimingeriu& >ditura Baralela 07& 2;/;-
Scenariu didactic
23 M+)e"t +r/a"i0at+ric
43 Veri$icarea te)ei !i react'ali0area c'"+!ti"#el+r
Se 'eri)ic tema i #e di#cut a#(ectele di)icile $ntm(inate de ele'i+
Se actualizeaz in)orma%iile #tudiate ora trecut+ Se adre#eaz $ntrebri (ri'itoare la de#crierea ca mod de e.(unere i
de#crierea literar
53 Ca-tarea ate"#iei
63 A"'"#area te)ei !i a +*iecti7el+r
83 Diri9area ."7:#:rii Bro)e#orul (rezint dou ti(uri de te.t di)erite& ambele te.te au ca tem 5ltul& unul (rezint o de#criere
literar& iar cellalt una tiin%i)ic+ "ne.a /8te.t 5ltul4 Se cite#c cele dou te.te+ Se realizeaz analiza te.telor com(letnd
diagrama enn& (otri'it urmtorului #et de $ntrebri:
! =are e#te obiectul de#cri# $n ambele te.teC
! =are e#te #co(ul te.tului C
! =um #e realizeaz de#criereaC
! =ine )ace de#criereaC
>le'ii 'or lucra "ne.a 2 $m(reun cu (ro)e#orul+ Se #tabile#c tr#turile )iecrui ti( de te.t& a#emnri i deo#ebiri+ Se de)ine#c
cele dou ti(uri de de#criere+
ANEXA
23 Reali0area $ee(;*ac< ='l'i Dn acea#t eta( ne (ro(unem realizarea oral a unei de#crieri literare& re#(ecti' tiin%i)ic& a'nd ca
(unct de (lecare un (ei#a*+ Bentru realizarea de#crierii tiin%i)ice& #e cere ele'ilor #!i imagineze c #unt oameni de tiin%:
geogra)i& biologi+
Bentru realizarea de#crierii literare& 'oi (ro(une ele'ilor un e.erci%iu de imagina%ie: cu oc:ii $nc:ii& (trundem $n lumea (ei#a*ului+
>le'ii e.(rim #entimentele trite+ oi coordona di#cu%ia (e ceea ce #e 'ede& #e #imte i #e aude+ Bentru a le #timula creati'itatea
ele'ilor& (ro(unem dre(t *oc o cltorie $n mi*locul tabloului $n tim( i $n trecut+
43 E7al'area
53 Te)a -e"tr' acas Se d tema (entru aca#+ >le'ii au de continuat com(unerea literar $nce(ut $n cla#+
FI> DE LUCRU
/+ Cite!te c' ate"#ie a)*ele te1te !i rs-'"(e ceri#el+r (i" ta*el:
"+ De la =ozia $n #u# o#eaua urc er(uind (rin
#(intectura din ce $n ce mai #trmt i mai
(r(#tioa# a mun%ilor+ Iz'oarele lim(ezi cu
#cli(iri de o%el& #!az'rl (rintre #tnci $n 'alurile
grele& tulburi& glbui ale mre%ului 5lt+ Ereamt
codrii de 'uietul a(elor+ De(arte& (e zrile!nalte i
'erzi& (e#te (durile (o#omorte& doarme tcut
cte!o (oian 'erde& btut de #oare+ Drumul #e d
du( $ndoiturile 5ltului& #c:imbnd (ri'elitile ca
$ntr!o (anoram+
8 "l+ la:u%& n munii notri4
B+ 5ltul e#te unul din cele mai im(ortante ruri
din Romnia+ Iz'orte din mun%ii <maul
@are& Dn =ar(a%ii 5rientali i #e 'ar# $n Dunre
lng Aurnu @gurele+ "re o lungime de F/7 Gm&
#trbtnd *ude%ul 5lt (e la mi*loc& de la nord la
#ud& (e di#tan%a de /03 Gm+ Rul 5lt (rimete ca
a)luen%i (rinci(ali (e drea(ta rului 5lte%& iar (e
#tnga cte'a ruri cu debit )oarte mic cum #unt :
Ae#luilul& Dr*o'ului+
8@anual de geogra)ie& cla#a a !a! Oltul )
"+De#criere +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Identi)ica%i obiectul de#cri#++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
B+ De#criere !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Identi)ica%i obiectul de#cri#+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
43 Ale/e 7aria"ta c+rect !i e1e)-li$ic ac+l+ '"(e e -reci0at:
=RIA>RI,L
D> "H"LIIJ
A>KA,L "+ >K>@BL> 1
A>KA "
A>KA,L B+ >K>@BL>! A>KA B
/+=are e#te
#co(ul te.tului
de#cri(ti'C
a+Aran#mite in)orma%ii clare&
(reci#e& (e un ton neutru
b+=omunic im(re#ii&
#entimente & (rin im(licare
emo%ional& (e un ton )amiliar+
>.em(li)ica%iL++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
a+ Aran#mite in)orma%ii clare& (reci#e&
(e un ton neutru
b+ =omunic im(re#ii& #entimente& (rin
im(licare emo%ional
>.em(li)ica%iL++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2+ =um #e
realizeaz
de#criereaC
I+
a+ (rezen%a )igurilor de #til
b+ li(#a )igurilor de #til
II+
a+ ab#en%a imaginilor arti#tice
b+ (rezen%a imaginilor arti#tice
III
a+(redomin #ub#tanti'e&
ad*ecti'e& 'erbe mai (u%ine
b+'erbe la (er#oana a III!a
"lege%i dou )iguri de
#til di)erite i o
imagine arti#ticL
I+
a+ (rezen%a )igurilor de #til
b+ li(#a )igurilor de #til
II+
a+ab#en%a imaginilor arti#tice
b+(rezen%a imaginilor arti#tice
III+a+(redomin #ub#tanti'e& ad*ecti'e&
'erbe mai (u%ine
b+'erbe la (er#oana a III!a
3+ =ine )ace
de#criereaC
a+ > )cut din (er#(ecti'a
(er#ona*ului!narator& (rin
tran#miterea direct a
#entimentelor de $ncntare+
b+ > )cut la (er#oana a III!a&
obiecti'& )r im(licare
a)ecti'+
a+ > )cut din (er#(ecti'a
(er#ona*ului!narator& (rin tran#miterea
direct a #entimentelor de $ncntare+
b+ > )cut la (er#oana a III!a&
obiecti'& )r im(licare a)ecti'+
REBUS
23 Ce $el (e e-itet este ?-l+aie (eas !i cal(@A
43 Ce $i/'r (e stil c+"st ." ."!ir'irea '"+r ter)e"i care a' aceea!i 7al+are )+r$+l+/icA
53 Ce $i/'r (e stil c+"st ." ')a"i0area $ii"#el+r "ec'7,"tt+areA
63 Ce $el (e e-itet este ?-('re r+!iatic@A
83 Pe l,"/ (escriereB (ial+/ !i )+"+l+/ )ai e1ist ."c '" )+( (e e1-'"ere3Care e acelaA
C3 C') se "')e!te (escrierea ." care se"ti)e"tele !i i)-resiile +*ser7at+r'l'i -+t $i e1-ri)ate -ri" a"')ite (etalii !i
-ri"tr;'" li)*a9 artistic D $i/'ri (e stilB i)a/i"i artisticeEA
F3 A"t+"i)'l c'7,"t'l'i a ."$l+ri3
G3 Ce $el (e e-itet este ?cHe)are "e(esl'!itB)+aleBsti"s@A
I3 Care e si"+"i)'l c'7,"t'l'i a)"'"tA
MM MM MM MM MM MM MM D , B L ,
MM MM MM > H , @ > R " N I >
MM MM MM MM B > R S 5 H I E I = " R >
= R 5 @ " A I =
MM MM MM MM MM H " R " N I , H > "
MM MM MM MM MM MM L I A > R " R J
MM MM MM MM MM MM > A > O I
MM MM MM MM MM MM A R I B L ,
MM MM MM MM MM MM D > A " L I ,
"!B AIAL,L L>=NI>I
23Ce $el (e e-itet este ?-l+aie (eas !i cal(@A
43Ce $i/'r (e stil c+"st ." ."!ir'irea '"+r ter)e"i care a' aceea!i 7al+are )+r$+l+/icA
53Ce $i/'r (e stil c+"st ." ')a"i0area $ii"#el+r "ec'7,"tt+areA
63Ce $el (e e-itet este ?-('re r+!iatic@A
83Pe l,"/ (escriereB (ial+/ !i )+"+l+/ )ai e1ist ."c '" )+( (e e1-'"ere3Care e acelaA
C3C') se "')e!te (escrierea ." care se"ti)e"tele !i i)-resiile +*ser7at+r'l'i -+t $i e1-ri)ate -ri" a"')ite (etalii !i
-ri"tr;'" li)*a9 artistic D $i/'ri (e stilB i)a/i"i artisticeEA
F3A"t+"i)'l c'7,"t'l'i a ."$l+ri3
G3Ce $el (e e-itet este ?cHe)are "e(esl'!itB)+aleBsti"s@A
I3Care e si"+"i)'l c'7,"t'l'i a)"'"tA
MM MM MM MM MM MM MM
MM MM MM
MM MM MM MM
MM MM MM MM MM
MM MM MM MM MM MM
MM MM MM MM MM MM
MM MM MM MM MM MM
MM MM MM MM MM MM
Bdurile aco(er a(ro.imati' 3/ P din #u(ra)a%a Bmntului )iind o (arte integrant a dez'oltrii durabile la ni'el mondial+ @ai
mult de /&F miliarde de oameni de(ind de (duri (entru mi*loacele de #ubzi#ten%& iar 3;; de milioane de oameni trie#c $n ace#te
eco#i#teme+ ,nul dintre cele mai im(ortante de(ozite de di'er#itate biologic de (e u#cat& (durile gzduie#c mai mult de dou
treimi din #(eciile tere#tre cuno#cute& (recum i cele mai multe #(ecii amenin%ate de (e (lanet+ Din #u(ra)a%a total a (durilor&
>uro(a i "merica de Sud de%in a(ro.imati' 27P $n tim( ce numai 7P #e g#e#c $n 5ceania+
"b#orbind 2&0 miliarde de tone de carbon $ntr!un #ingur an& (durile au rolul de a $ncetini (roce#ul de $nclzire global+
Doar /2P dintre (durile Bmntului $i (#treaz intact $n'eliul de eco#i#teme )ore#tiere+ "ce#tea #unt re(rezentate de (durile
tro(icale& de mangro'e& de coa#t i mlatini+ @ai mult de ?7P din ace#te (duri intacte #e a)l $n trei %ri: $n Ru#ia i $n =anada&
(durile boreale& i $n Brazilia& (durea "mazon+ =anada are a(ro.imati' 0&;2;&;;; Gm (tra%i de teren )ore#tier& mai mult de Q;P
din ace#te terenurile )iind (ro(rietate (ublic+ Ru#ia #!a con)runtat cu o #erie de incendii $n ultimii ani care au (u# $n alert nu doar
autorit%ile locale& dar i toate #tatele 'ecine+ >.aminarea (roblemelor i #c:imbul de e.(erien% (ri'ind tragedia )ore#tier din
Ru#ia #unt marcate (rin (roiectul @ega)ore#t& la care (artici( zece %ri& care de%in ?7P din rezer'ele mondiale de (dure 8S,"&
=anada& Ru#ia& Brazilia& =:ina& "u#tralia& India& Indonezia& =ongo i =amerun4+