Sunteți pe pagina 1din 4

MONOGRAFIE CONTABILA

LA SC.CODOLOMITI TRANS.SRL PE LUNA IANUARIE


1) Are pe stoc in luna ianuarie 2011materii prime in valoare de 3200 lei si
materiale consumabile in valoare de 1500 lei.Se dau in consum materii
prime in valoare de 3000 lei si materiale consumabile de 1500 lei.
1.1 inregistrarea bonului de consum:
601 Celtuieli cu materiile prime!
301 "aterii prime!
601 # 301 3000
602 Celtuieli cu materialele consumabile
302 "ateriale consumabile!
602 # 302 1500
2) SC $%&A S'( are pe stoc la data de 15.03.0) obiecte de inventar in
valoare de 6000000 lei. (a data de 20.03.0) se dau in *olosinta obiecte de
inventar in valoare de )000000 lei. +n data de 22.03.0) se aci,itionea,a
*acturiere si citantiere cu regim special- in valoare de .00000 lei / &0A
112.
2.1 darea in *olosinta a obiectelor de inventar:
603 Celtuieli privind natura obiectelor de inventar!
303 3biecte de inventar!
603 # 303 )000000
2.2 receptia documentelor cu regim special:
601 Celtuieli cu materiale consumabile!
))26 &0A deductibila!
)01 4urni,ori!
2 # )01 152000
602 .00000
))26 152000
3) Se descarca gestiunea pentru mar*urile vandute prin maga,inul propriu in
valoare de 20)500000 lei- adaos 252- &0A 112.
3.1 descarcarea gestiunii:
605 Celtuieli privind mar*urile!
35. 6i*erente de pret la mar*uri!
))2. &0A nee7igibila!
351 "ar*uri!
2 # 351 20)500000
605 135)5.111
35. 3)3615).
))2. 32651261
)) A8ung la scadenta celtuielile *acute in avans de 5000000 lei si o *actura
primita pentru reparatia unui autocamion- in valoare de 10000000 lei / &0A
112.
).1 inregistrarea celtuielilor e*ectuate in avans:
65. Alte celtuieli de e7ploatare!
)51 Cetluieli inregistrate in avans!
65. # )51 5000000
).2 inregistrarea *acturii de reparatii:
65. Alte celtuieli de e7ploatare!
))26 &0A deductibila!
)01 4urni,ori!
2 # )01 11100000
65. 10000000
))26 1100000
5) Se plateste prin banca un avans la *urni,ori de )0000000 lei- iar banca
percepe un comision de 200000 lei.
5.1 inregistrarea platilor
)01 4urni,ori!
65. Alte celtuieli de e7ploatare!
5121 Conturi curente la banci!
2 # 5121 )0200000
)01 )0000000
65. 200000
6) Se plateste polita de asigurari pentru imobili,arile corporale din
patrimoniu- in valoare de )500000 lei- in numerar.
65. Alte celtuieli de e7ploatare!
531 Casa!
65. # 5311 )500000
5) Se acita din casieria unitatii- impo,itul pe cladiri si terenuri in valoare de
33)0000 lei si se inregistrea,a pe celtuieli.
5.1 plata impo,itului:
))6 Alte impo,ite- ta7e si varsaminte asimilate!
531 Casa!
))6 # 531 33)0000
5.2 inregistrarea in celtuiala *irmei:
635 Celtuieli cu alte impo,ite- ta7e si varsaminte asimilate
))6 Alte impo,ite- ta7e si varsaminte asimilate!
635 # 3)5 33)0000
.) SC '3 S'( are in stoc produse *inite in valoare de )5000000 lei. Se
consuma pentru o actiune de protocol produse in valoare de 3500000 lei si se
inregistrea,a operatiunea.
..1 descarcarea gestiunii de produse *inite:
65. Alte celtuieli de e7ploatare!
3)5 9roduse *inite!
65. # 3)5 3500000
1) Se acita o amenda- con*orm procesului verbal intocmit- in valoare de
10000000 lei- direct la tre,orerie.
1.1 plata amen,ii in numerar:
))6 Alte impo,ite- ta7e si varsaminte asimilate!
531 Casa!
))6 # 531 10000000
1.2 inregistrarea amen,ii pe celtuiala *irmei:
65. Alte celtuieli de e7ploatare!
))6 Alte impo,ite- ta7e si varsaminte asimilate!
65. # ))6 10000000
10) Se inregistrea,a pierderi din calamitati la materii prime in valoare de
2000000 lei.
10.1 inregistrarea pierderii de materii prime:
65. Alte celtuieli de e7ploatare!
301 "aterii prime!
65. # 301 2000000
11) &itlurile de participare inregistrate in contabilitate la valoare de
12500000 se vand- si ca urmare se scot din evidenta.
11.1 scoaterea din evidenta a titlurilor de participare:
65. Alte celtuieli de e7ploatare!
265 Alte titluri imobili,ate!
65. # 265 12500000
12) Se incid conturile de celtuieli la s*arsitul lunii- prin debitarea contului
121 9ro*it si pierdere!.
121 9ro*it si pierdere!
602 Celtuieli cu materialele consumabile!
605 Celtuieli privind mar*urile!
635 Celtuieli cu alte impo,ite- ta7e si varsaminte asimilate!
65. Alte celtuieli de e7ploatare!
121 # 2 1.136.111
602 1300000
605 1355).111
635 33)0000
65. 31250000