Sunteți pe pagina 1din 40

1

Cap. I. Prezentarea Raiffeisen Bank


1.1. Prezentarea Raiffeisen Bank : de la nfiinarea sa pna n prezent
Raiffeisen Bank Romnia este subsidiara Raiffeisen International Bank-Holding AG care, la rndul
su, este subsidiara integral consolidat a Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG RZB! cu sediul "n #iena$
%ondat "n &'(), RZB este a treia cea mai mare banc din Austria *i entitatea +rinci+ala a Gru+ului Bancar
Austriac Raiffeisen, cel mai mare gru+ bancar al ,rii din +unct de -edere al acti-elor totale, a-nd cea mai
-ast re,ea de distribu,ie local$
.rima uniune de credit "n Anhausen, Germania a fost "ntemeiat "n &/0( de %riedrich 1ilhelm
Raiffeisen &/&/ - &///!, fost +rimar al mai multor ora*e germane iar "n &//0, a+are +rima uniune bancar
Raiffeisen "n 23hldorf, Austria$ Gru+ul Raiffeisen este "n +re4ent cel mai mare gru+ bancar +ri-at din
Austria, de,innd o cot de (5 6 din +ia,a bancar austriac *i este structurat +e trei ni-ele7
a! .rimul ni-el este format din 5'' de bnci locale autonome Raiffeisen *i cele &$)&' de sucursale ale
acestora, ce ofer o gam -ast de ser-icii bancare, att +entru +ersoane fi4ice, ct *i +entru "ntre+rinderi
mici *i mi8locii sau +entru cor+ora,ii multina,ionale$
b! 9el de-al doilea ni-el este format din bncile regionale :andesbanken!, ai cror ac,ionari sunt
bncile locale, a-nd rolul unor case de com+ensare$ :andesbanken se numr *i +rintre ac,ionarii
+rinci+ali ai RZB-Austria, de,innd "m+reun mai mult de /) 6 din ca+italul social$
c! 9el de-al treilea ni-el, RZB-Austria, ac,ionarul +rinci+al al re,elei de bnci din ;uro+a 9entrala *i
de ;st, re+re4int institu,ia central a gru+ului bancar, a-nd ini,ial sco+ul de a func,iona ca o cas de
com+ensa,ii inter-regionala, ulterior cunoscnd o +uternic de4-oltare ca banc uni-ersal att "n Austria
ct *i +e +lan interna,ional$
RZB-Austria a fost fondat "n &'() +entru a coordona acti-it,ile *i +oliticile financiare ale
"ntregului Gru+ *i este res+onsabil cu tran4ac,iile *i o+era,iunile efectuate "n numele gru+ului la ni-el
na,ional *i interna,ional$ <e*i ac,ionea4 "n mod tradi,ional "n domeniul bancar, oferind "ntreaga gam de
ser-icii de banc comercial *i banc de in-estitii, Gru+ul *i-a de4-oltat *i un numr de filiale s+eciali4ate
"n alte ti+uri de ser-icii financiare cum ar fi asigurrile Raiffeisen #ersicherung!, leasing Raiffeisen
:easing!, fonduri de in-esti,ii Raiffeisen .ri-ate ;=uit> 2anagement AG!, societ,i de administrare a
in-esti,iilor Raiffeisen ?a+italanlagegesellschaft!, bnci de credit i+otecar Raiffeisen Baus+arkasse! $
O+era,iunile interna,ionale ale RZB-Austria se concentrea4 "n +rinci+al +e +ie,ele emergente$
.o4i,ia sa *i legturile tradi,ionale cu ;uro+a 9entrala *i de ;st au a8utat RZB-Austria s stabileasc
e@celente rela,ii cu firmele, bncile *i alte institu,ii din aceast regiune$ RZB-Austria *i-a de4-oltat
semnificati- acti-itatea interna,ional, reu*ind s de-in una dintre +rinci+alele bnci s+eciali4ate "n +ie,ele
"n formare din ;uro+a 9entrala *i de ;st, fiind "n acela*i tim+ considerat un +ionier "n regiune$ RZB-
Austria o+erea4 "n urmtoarele cincis+re4ece ,ri din regiune7 Angaria, Blo-acia, .olonia,9ehia, Romnia,
Bulgaria, 9roa,ia, Rusia, Acraina, Bosnia *i Her,ego-ina, Berbia *i 2untenegru, Blo-enia, ?oso-o, Belarus
*i Albania$ Gru+ul Raiffeisen are una dintre cele mai dense re,ele bancare din regiune$
<atorit rolului su de deschi4tor de drumuri "n ;uro+a 9entral *i de ;st *i +re4en,ei sale
"ndelungate "n aceast 4on, Gru+ul a reu*it s c*tige ca *i clien,i ai si, "nc de la "nce+uturi, cele mai
renumite com+anii din aceste ,ri *i subsidiarele locale ale unor concerne interna,ionale$ A-nd bnci "n &C
state din ;uro+a 9entrala *i de ;st, acum inclusi- "n ?oso-o *i Belarus, +recum *i o re+re4entan, "n
:ituania, Gru+ul "ntm+in cererile clien,ilor si oriunde "i +ot +urta afacerile "n regiune$ Dn acest sens,
2
Gru+ul Raiffeisen nu a fost numai cu mult "naintea lrgirii Aniunii ;uro+ene, dar a fost la originea unor
im+ulsuri-cheie +entru +ie,e aflate la +eriferia ori4ontului aten,iei +ublice$
Re,eaua Gru+ului include *i ;uro+a Occidental *i celelalte continente$ Dn Asia, RZB este singura
banc austriac re+re4entat "n 9hina, cu o sucursal la Bei8ing *i o re+re4entan, la Hong ?ong$ .re4en,a
Gru+ului include, de asemenea, o sucursal "n Binga+ore *i re+re4entan,e la Beul, Bomba>, Ho 9hi 2inh
9it> *i Eeheran$ .e lng toate acestea, Gru+ul Raiffeisen este +re4ent *i "n centrele financiare cele mai
im+ortante ale lumii, +recum *i +e multe alte +ie,e de4-oltate$ Banca are astfel o sucursal la :ondra, o
re+re4entan, *i o subsidiar s+eciali4at "n finan,e la FeG Hork$ Dn ;uro+a, clien,ii se +ot ba4a +e
re+re4entan,ele Raiffeisen din .aris, Bru@elles *i 2ilano, +recum *i +e filiala din 2alta +entru s+ri8in local$
Dntreaga acti-itate a Gru+ului Raiffeisen a fost recunoscut +e +lan international, att +rin +remiile
+rimite de-a lungul tim+ului "n "ntreag ;uro+ IEhe 1orldJs Best Internet BanksK L Global %inance,
MBest 9or+orateNInstitutional 1eb <esign "n ;uro+eK L Global %inance, MBest 9or+orateNInstitutional
Internet Bank "n ;uro+eK L Global %inance, +remii +entru solu,ii Geb "n 9roa,ia, Blo-acia, 9ehia *i
Angaria, M.remiul ;uromone> +entru ;@celen,K inclusi- M9ea mai Bun Banc "n Berbia *i 2untenegruK,
M9ea mai Bun Banc "n Blo-aciaK, MBest <ebt House "n Blo-eniaK *i MBest ;=uit> House "n 9roa,iaK,
MBanca anului (OOP "n Austria, Belarus, Bosnia *i Her,ego-ina, Berbia *i 2untenegru *i Blo-aciaK de ctre
Ehe Banker!, dar *i de ratingurile recunoscute de cele mai im+ortante agen,ii din lume Btandard Q .oorJs
Bhort Eerm A& *i 2ood>Js Bhort Eerm .-&, :ong Eerm A& *i %inancial Btrength 9R, outlook IstabilK,
toate "n a+rilie (OOP!$
Emblema Raiffeisen: de la "Clui" la mar
<oi clu,i "ncruci*a,i com+letea4 -rful unui aco+eri* de cas, simbol al +rotec,iei *i
al siguran,ei$ S9lu,iiS se regsesc de sute de ani "n tradi,ia folclorului euro+ean *i
re+re4int un simbol al a+rrii "m+otri-a +ericolelor -ie,ii$ Bimbolul clu,ilor "ncruci*a,i
a de-enit "n tim+ cea mai cunoscut *i res+ectat marc din Austria$
Istoricul Gru+ului "n Romnia a "nce+ut "n anul &''C cand RZB Austria a deschis o re+re4entan,
la Bucure*ti, ulterior fiind "nfiin,at *i o filiala bancar de,inut "n +ro+or,ie de &OO6 de ctre LRZB
Austria - Raiffeisenbank Romnia! B$A$ Aceast entitate bancar a de-enit o+era,ional "nce+nd cu iulie
&''/$
Principalele etape i evoluia sa "n cadrul sistemului bancar romnesc
Dn iulie 2001 RZB-Austria *i %ondul Romno-American de In-esti,ii %RAI! au +reluat de la
A.A.B '/,/C6 din ac,iunile Bncii Agricole, una dintre cele mai mari bnci romne*ti de,inute de stat$
RZB-Austria de,inea 'P,P06 din ac,iuni$ <u+ achi4i,ie, numele Bncii Agricole a fost schimbat "n Banca
Agricol L Raiffeisen BA$ #aloarea total a tran4ac,iei se ridica la 5( milioane AB<, sum ce includea
anga8amentele de in-esti,ii$
Dn 2002, Adunarea General ;@traordinar a Ac,ionarilor a -otat fu4iunea celor dou entit,i
bancare de,inute de RZB Austria "n Romnia, Banca Agricol - Raiffeisen BA *i Raiffeisenbank Romnia!
BA , +rin absorb,ia celei de-a doua entit,i de ctre +rima$ Banca re4ultat "n urma fu4iunii se nume*te
Raiffeisen Bank, RZB Austria de,innd 'C,&C6 din ac,iunile noii entit,i$ Dn august-se+tembrie (OO(, RZB
Austria a desf*urat o ofert +ublic de cum+rare +entru toate ac,iunile Raiffeisen Bank tran4ac,ionate la
B#B, "n sco+ul delistrii entit,ii nou-formate de +e B#B, "n urma acesteia societatea de-enind, cu acordul
Adunrii Generale a Ac,ionarilor, societate de ti+ "nchis$ Dn decembrie (OO(, Raiffeisen International Bank-
3
Holding AG RIB! a de-enit ac,ionar ma8oritar, de,innd '',(6 din ac,iuni, du+ achi4i,ionarea a 'C,(6
dintre ac,iuni de la RZB *i 56 de la %ondul Romno-American de In-esti,ii$
:a P& decembrie 2003, acti-ele totale ale Raiffeisen Bank se ridicau la CC$O(/ miliarde lei,
fa, de (0$/() miliarde lei la P& decembrie (OO($ 9re*terea de 0C6 "n termeni reali +oate fi atribuit "n
+rinci+al cre*terii +ortofoliului de credite nete, de la &O$'5C miliarde lei la (/$00& miliarde lei &0(6!, att
segmentul cor+orate, ct *i cel de retail cunoscnd o de4-oltare semnificati-$ B+orirea -olumului de
credite se datorea4 de4-oltrii acti-it,ii de creditare a bncii +rin lrgirea ba4ei de clien,i *i +roduse, +e
de o +arte, cre*terii generale a ni-elului creditrii "n sistemul bancar C'6 "n (OOP! *i cre*terii economiei
romne*ti C,'6 in (OOP!, +e de alt +arte$ B-a "nregistrat un +rofit de C,0 milioane euro$
Acti-ele totale se ridicau la /($O)' miliarde lei la P& decembrie 2004, com+arati- cu CC$O(/
miliarde lei la P& decembrie (OOP$ 9a urmare, cota de +ia, a Raiffeisen Bank, +ri-ind acti-ele totale, a
a8uns la ',(6 "n decembrie (OOC, banca ob,innd un +rofit net de (/,P milioane euro$ :a P& ianuarie (OOC
structura ac,ionariatului se +re4enta astfel7 Raiffeisen International Bank-Holding AG L '',P5 6, al,i
ac,ionari a+ro@imati- &)$)5O +ersoane fi4ice *i 8uridice! L O,056$
Acti-ele Raiffeisen Bank totali4au &&$&P5,P milioane lei la P& decembrie 2005$ 9re*terea de
P5,)6 "n termeni nominali a acti-elor totale a re4ultat din in-esti,iile "ntre+rinse de banc "n sistemele IE,
echi+amente *i re,eaua de unit,i, +recum *i "n +rograme de +regtire a +ersonalului$ Raiffeisen Bank a
ob,inut "n anul (OO5 un -enit net din dobn4i de CCC,0 milioane lei$ Dn martie (OO5 a a-ut loc ma8orarea
ca+italului social cu a+ro@imati- CO de milioane ;AR$
Acti-ele totale ale Raiffeisen Bank au a-ut o e-olu,ie foarte bun "n anul 2006 cre*terea lor
fiind de (C,56!, a8ungnd la &P$/0O milioane lei la data de P& decembrie (OO0$ Fumrul total de unit,i
Raiffeisen era de (05 la sfr*itul lui (OO0 fa, de (&5 la sfr*itul anului +recedent$ :a finalul anului (OO0,
Raiffeisen Bank de,inea7
&5,56 din numrul total de carduri acti-e de +e +ia,, adic &$COP$CO0T
(C6 din numrul total de carduri de credit de +e +ia,, adic +este &)O$OOO$
Raiffeisen Bank a "ncheiat anul 2007 cu un total de CPP de unit,i$ Banca a fost a+reciat
+entru "ntreaga acti-itate desf*urat +e +arcursul anului, fiind desemnat IBanca Anului (OO)K att de
ctre Piaa Financiar +entru segmentul de acti-itate cor+orate, ct *i de ctre Business Press +entru
+ortofoliul di-ersificat de +roduse *i ser-icii oferite$
Dn ciuda cri4ei economice, "nce+ute "nc din -ara anului (OO), cu im+act negati- asu+ra
e-olu,iilor "nregistrate "n trimestrul al +atrulea, anul 2008 a fost cel mai de succes an din istoria Raiffeisen
Ban$ Banca a introdus "n +ortofoliul de +roduse creditul fr garan,ii materiale destinat finan,rii ra+ide a
acti-it,ii curente a intre+rinderilor mici *i mi8locii$ Re,eaua de bancomate atinge +ragul de &$OOO de AE2-
uri +use la dis+o4i,ia +osesorilor de carduri$ :a finele anului (OO/, banca a-ea o cota de +ia, de 5,)6 la
acti-ele totale, 5,P6 la credite, ',/6 la de+o4ite, &O,'6 la +l,i$
9ri4a economic global *i efectele sale asu+ra economiilor de +ia, relati- tinere din ;uro+a
9entrala *i de ;st au +us gru+ul bancar "n fa,a unor noi +ro-ocri$
Dn anul 200!, an considerat de consiliul de su+ra-eghere dre+t unul Me@tremK *i M+lin de
+ro-ocriK, banca a ob,inut un +rofit anual de 0/,& milioane ;AR, "nregistrnd o scdere semnificati- fa,
de anul trecut, dar cu toate acestea Raiffeisen Bank a ob,inut P56 din +rofitul sistemului bancar romnesc,
la o cot de +ia, de +este 06 din acti-ele acestuia, ocu+nd +o4i,ia a *a+tea$ Raiffeisen Bank "ncheie anul
cu o re,ea de 55' unit,i bancare *i un +ortofoliu de a+roa+e ( milioane clien,i, dintre care +este &OO$OOO
I22-uri *i 0$0OO com+anii medii *i mari$ Ra+ortul crediteNde+o4ite a fost de )06 fa, de )P6 la sfr*itul
anului (OO/!, iar rata sol-abilit,ii inclu4nd *i +rofitul e@erci,iului! a a8uns la &C,(6, de la &P,06 "n (OO/$
4
1,196,259
1,059,697
792,469
696,902
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
Mil.Lei
1
Bnci
Capital social
Raiffeisen BANK S.A Banca Transilvania BCR-RST BR!-"S"
Raiffeisen Bank este desemnat IBanca AnuluiK de ctre Business "rena #a$a%in +entru segmentul de
retail *i de ctre Piaa Financiar +entru acti-itatea cor+orate$
Dn anul (O&O, Raiffeisen Bank a ra+ortat du+ +rimele *ase luni un +rofit net de C',' milioane
de euro, "n scdere cu 56 fa, de ianuarie-iunie (OO' *i *i-a redus la 8umtate costurile cu +ro-i4ioanele, la
((,0 milioane de euro$ .rofitul o+era,ional al bncii a fost de /P,/ milioane euro, "n scdere cu (& 6 fa,
de +rimul semestru al anului trecut$ Au sc4ut *i cheltuielile o+era,ionale cu P,)6 "n euro$ #enitul net al
Raiffeisen Bank a sc4ut "n +rimul semestru cu &(6 fa, de (OO', +n la (&O,C milioane de euro, ca
urmare a diminurii -eniturilor ob,inute din acti-itatea de tre4orerie$ 9hiar dac -eniturile au sc4ut, banca
a reu*it s rmn +rofitabil +rintr-un control mai eficient al costurilor, a subliniat +re*edintele su,
Bte-en -an Gronigen$
Cap. II. !r"anizare Raiffeisen Bank
#.1. $isiunea %i &bieti'ele Raiffeisen Bank
2isiunea Raiffeisen Bank este aceea de a re+re4enta un +artener de termin lung +entru to,i clien,ii
si, oferind o gam com+let de ser-icii financiare la standarde ridicate *i genernd un .rofit +e ac,iune
+este medie$ Oferind +roduse *i ser-icii de "nalt calitate, cu o atitudine constant dinamic *i a@ndu-se +e
ino-are, +rinci+alul obicti- al bncii este de a de-eni banca de +rim o+,iune +entru clien,i *i de a fi
recunoscut ca fiind liderul +ie,ei bancare$
#.#. (&rma %i strutura apitalului %i a ai&nariatului
Raiffeisen Bank B$A. este o societate +e ac,iuni, a-nd un ca+ital social de &$&'0,(5' milioane lei,
integral -rsat, re+re4entnd &&$'0($5/0$P/5 de ac,iuni, administrat "n sistem dualist$ Banca se situea4 +e
+rima +o4i,ie "n ceea ce +ri-e*te mrimea ca+italului social, urmat a+oi de Banca Eransil-ania, cu un
ca+ital de &$O5',0') milioane lei, de B9R-;RBE;, cu un ca+ital de )'(,C0' milioane lei *i de BR<-GBG,
cu un ca+ital de 0'0,'( milioane lei$
Figura nr. 1 Bitua,ia ca+italului social
Dn func,ie de +ro-enien,a ca+italului bncii, Raiffeisen Bank este o banc cu ca+ital ma8oritar strin,
"n +ro+or,ie de '',C'6, restul de O,5&6 re+re4entnd ca+italul autohton$ Btructura ac,ionariatului la
Raiffeisen Bank se +re4int astfel7
'',C'6 - Raiffeisen Bank International AG T
O,5&6 - +este &)$5OO de ac,ionari +ersoane fi4ice *i 8uridice $
5
99.49#
84.72#
69.$0#
6$.$4#
$2.71#
0.00#
10.00#
20.00#
$0.00#
40.00#
50.00#
60.00#
70.00#
80.00#
90.00#
100.00#
Pondere
1
Bnci
Pondere capital strin
Raiffeisen BANK S.A Banc%&s' BCR-RST BR!-"S" Banca Car%a'ica
Ui "n ceea ce +ri-e*te +artici+area strin la ca+italul social, banca se afl tot +e +rima +o4i,ie,
urmat a+oi de Banc+ost /C,)(6!, B9R-;RBE; 0',PO6!, BR<-GBG 0P,PC6! *i Banca
9ar+aticaP(,)&6!$
Figura nr.2 .ro-enien,a ca+italului
#.). !r"anizarea ati'itii
Anali4nd structura acestei bnci comerciale, este necesar urmtoarea +reci4are7Raiffeisen Bank
Romnia este membr a Gru+ului RZB *i subsidiar a Raiffeisen InternationalBank-Holding AG$ Astfel,
-om a-ea "n -edere7
V structura Gru+ului RZB *i a Raiffeisen International Bank-Holding AGT
Vstructura Raiffeisen Bank Romnia, ca banc subsidiar$
#.).1. *spete pri'ind +rupul R,B %i Raiffeisen Internati&nal
RZB, Raiffeisen Zentralbank Wsterreich AG este firma mam a Gru+ului RZB *i institu,ia central a
Gru+ului Bancar Raiffeisen din Austria$Raiffeisen International este la rndul su o unitate consolidate "n
"ntregime a RZB, fiind o com+anie care adminstrea4 toate bncile membre ale Gru+ului RHB, +recum *i
unit,ile subsidiare ale acostora, unde este ac,ionar ma8oritar$ 9onducarea RHB este reali4at "n sistem
dualist, astfel7
C&nsiliul -iret&r .$ana"in" B&ard/ are atribu,ii de conducere efecti-e, *i este format din7
VHerbert Bte+ic, 9hief ;@ecuti-e OfficerT
V2artin Gr3ll, 9hief %inancial OfficerT
VAris Bogdaneris, Retail BankingT
VRainer %ran4, ;@ecuti-e <e-elo+ment Q ErainingT
V.eter :ennkh, 9or+orates Q RegionsT
VHein4 1iedner, 9hief O+erating Officer$
$
C&nsiliul de 0upra'e"1ere .0uper'is&r2 B&ard/, are atribu,ii de control asu+ra acti-it,ii
Gru+ului RZB *i este format din7
V1alter Rothensteiner, 9hairmanT
V2anfred Arl, <e+ut> 9hairmanT
V.atrick ButlerT
6
V?arl Be-eldaT
VBteGart GagerT
V.eter 1oicke$
Dn ceea ce +ri-e*te structura RZB, aceasta este organi4at +e C <i-i4ii -i'izia
(inanial!perati&ns, -i'izia Retail Bankin"3 -i'izia C&rp&rates 4 Re"i&ns, -i'izia +r&up
I5! * i un<e+artament aflat "n subordinea direct a 9;O-ului7
VCE! are "n subordine urmtoarele subde+artamente7
o 9ommunicationsT
o Human ResourcesT
o Internal AuditT
o :egal Q 9om+lianceT
o 2anagement BecretariatT
o ;@ecuti-e <e-elo+ment and Eraining$
V-i'izia (inanial !perati&ns, condus de ctre 9%O, cu+rinde subdi-i4iile7
o 9or+orate Risk 2anagementT
o Grou+ 9ontrolling Q AccountingT
o In-estor RelationsT
o Retail Risk 2anagementT
o Ereasur> 9oordination Q Asset :iabilit> 2anagementT
o Btrategic .ortofolio 2anagementT
V-i'izia Retail Bankin", cu+rinde7
o Affluent BankingT
o 9ardsT
o 9onsumer BankingT
o .roducts and 2arketingT
o Bales Q <istributionT
o B2; BankingT
V-i'izia C&rp&rates 4 Re"i&ns, cu+rinde7
o 9or+orate Banking 9;;T
o 9or+orate Relationshi+s Q Banking AlliancesT
o .roduct <e-elo+mentT
o Raiffeisen :easing InternationalT
o Regional OfficeT
V-i'izia +r&up I5 este alctuit din7
o Organisation Q .ro8ect OfficeT
o .rocess Q .roducti-it> 2anagementT
o Bhared Ber-ice 9entres Q 9ountr> 9oordinationT
%unc,iile RZB sunt legate "n mod e-ident de rolul su de element central al sistemuluide bnci din
Gru+T astfel, aceste functii sunt7
Vc oor donar ea BERAE;GI 9X a o+e r a , i uni l or bnci l or me mbr e , +r i n Ra i f f e i s
enInternational, ca entitate subsidiarT
Vs t a bi l i r e a +ol i t i c i l or BERAE;GI 9; " n domeni i l e i n-es t i , i ona l , de ma r ket i
ng, de management al riscului, *$a$
7
Vcontrolul bncilor membre$
#.).# 0trutura Raiffeisen Bank R&mnia
C&nduerea Raiffeisen Bank Romnia este reali4at, din PO a+rilie (O&P, +rin urmtoarele
organisme deci4ionale7
&$ 9onsiliul de Bu+ra-eghere, ce re+re4int organismul de controlT
($ <irectoratul, ce "nde+line*te atribu,iile de conducere +ri+riu-4ise ale Bncii$
Raiffeisen Bank Romania este organi4at "ntr-un mid similar celorlalte bnci comerciale din
RomniaT astfel se +ot distinge ( ni-ele7
VAnitatea 9entralT
VBucursalele 8ude,ene *i agen,iile locale
#.).#.1. !r"ani"rama 6nitii Centrale
.entru a "n,elege structura Anit,ii 9entrale, este necesar anali4a funiil&r acesteia7
V ;laborea4 strategia de de4-oltare a bnciiT
V Btabile*te +olitica de creditare, de4-oltare sau de fu4iune *i achi4i,iiT
V ;fectuea4 studii de marketingT
V Acord ser-icii de consultan, *i audit financiarT
V Organi4ea4 ac,iuni de +regtire a cadrelorT
V Ini,ia4 colaborri cu bnci din ,ar *i strintateT
V Asigur lichidit,i *i fonduri de creditare unit,ilor subordinateT
V Btabile*te ni-elul dobn4ilor *i comisioanelorT
V Btabile*te +lafoane de credite +entru unit,ile subordonateT
V9ontactea4 "m+rumuturi *i +lasamente de +e +ia,a interbancarT
V Asigur echilibrul "ntre resurse *i +lasamente
8
(i).$. *r)ani)ra+a ,ni'a'ii cen'rale a Raifeisen Ban- R&+ania
Anitatea 9entrala este organi4ata in 5 <i-i4ii 9or+orate Banking, Retail Banking, Ere4orerie *i
.iete de 9a+ital, O+eratiuni *i IE, Risc! *i un <e+artament B+ecial aflat in subordinea .re*edinteluiT
fiecare dintre cele cinci <i-i4ii este condusa de catre un membru al <irectoratului
9onducerea Raiffeisen Bank Romania este reali4ata, din PO a+rilie (OO)
1
, +rin urmatoarele
organisme deci4ionale7
V 9onsiliul de Bu+ra-eghere, ce re+re4inta organul de control, *i este com+us din7
. &er'ert (te)ic * Pre+edinte al ,onsiliului de (u)ra-e$.ere/
. &ein% 0iedner * #em'ru/
. #artin 1rull * #em'ru/
. "ris Bo$daneris * #em'ru/
. Peter 2enn. * #em'ru3irectoratul, ce inde)line+te atri'utiile de conducere
)ro)riu*%ise ale Bancii/ acesta este alcatuit din4
. (te-en -an 1ronin$en * Pre+edinte/
. #arinel Burdu5a * Prim*6ice)re+edinte, ,or)orate Banin$/
. 7ames 38 (te9art, 7r8 * 6ice)re+edinte, :re%orerie +i Piete de ,a)ital/
. Ra%-an #unteanu * 6ice)re+edinte, Retail Banin$/
. ,arl Rosse; * 6ice)re+edinte, <)eratiuni +i =:/
. 6ladimir >alino- * 6ice)re+edinte, Rise/
Anitatea 9entrala este organi4ata in 5 <i-i4ii *i un <e+artament B+ecial aflat in subordinea
.re*edinteluiT fiecare dintre cele cinci <i-i4ii este condusa de catre un membru al <irectoratului, astfel7
9
/ .re*edintele - are in subordine directa urmatoarele com+artimente7
& 9ontrol %inanciar *i 9ontabilitateT
& AuditT
& Yuridic *i 9onformitateT
& Becretariat GeneralT
& Resurse AmaneT
& Relatii .ublice$
Atributiile acestui de+artament sunt strans legate de atributiile .re*edinteluiT astfel, acest
de+artament trebuie sa organi4e4e agenda de lucru a intrunirilor 9onduceriiT efectuea4a actele de control
financiar *i contabilT stabile*te +olitica de +ersonal +entru managementT -erifica legalitatea, o+ortunitatea
*i eficienta o+eratiunilor strategice ale bancii, *$a$
/ <i-i4ia 9or+orate Banking, condusa de catre .rim #ice+re*edinte, cu+rinde urmatoarele
subdi-i4ii7
& 9lienti 9or+orati-iT
& .roduse +entru 9or+oratii *i ?noG-HoG 2anagementT
o Institutii financiareT
& Bector .ublicT
& <e4-oltari Imobiliare Re4identiale$
Aceasta <i-i4ie stabile*te +olitica strategica a Bancii in ceea ce +ri-e*te relatiile acesteia cu
intre+rinderile mari *i mi8locii, +recum *i cu entitatile +ublice, centrale sau localeT astfel, asigura ser-icii
de consultanta financiara *i manageriala com+aniilor +artenereT asigura, im+reuna cu <i-i4ia Ere4orie *i
.iete de 9a+ital, negocierea *i +rocesarea ofertelor de creditare obligatara a entitatilor +ubliceT totodata,
efectuea4a o+eratiuni de coo+erare cu alte institutii financiare, +ublice sau +ri-ate, nationale sau
international$
/ <i-i4ia Retail Banking, condusa de un #ice+re*edinte, cu+rinde subdi-i4iile7
& 2arketing *i 9omunicareT
& 9arduriT
& 9redite .ersoane %i4iceT
& 2anagement .asi-eT
& I22T
& .roiecte B+eciale RetailT
& #an4ari *i distributie$
Aceasta <i-i4ie are rolul de a stabili *i consolida relatiile Bancii cu intre+rinderile mici *i mi8locii, +recum
*i cu clientii +ersoane fi4iceT efectuea4a astfel o+eratiuni de marketing *i +romo-are a +roduselor
financiare ale Bancii catre aceste segmente ale +ietei$ Asigura creditarea eficienta a intre+rinderilor mici *i
mi8locii, asigurandu-le totodata acestora *i consultanta necesara in domeniul financiar$ In acela*i tim+,
stabile*te +olitica de emitere de carduri destinate +ersoanelor fi4ice, in colaborare cu <i-i4ia O+eratiuni *i
IE, care asigura su+ortul logistic$
/ <i-i4ia Ere4orerie *i .iete de 9a+ital, condusa de un #ice+re*edinte, cu+rinde urmatoarele
subdi-i4ii7
& Ere4orerie *i Arbitra8T
& 2anagementul Bilantului *i .ortofoliuluiT
& Ber-icii EitluriT
& 2iddle Office$
Aceasta <i-i4ie gestionea4a de+o4itele negociate, tran4actiile de schimb -alutar,
tran4actiile cu titluri de stat, de+o4itele +e +iata interbancara *i ser-iciile aferente +ietei de ca+ital$
Eotodata, asigura un management strategic al bilantului in sco+ul o+timi4arii -enitului net din
doban4i *i a -alorii de +iata a ca+italului +ro+riu$
/ <i-i4ia O+eratiuni *i IE, condusa de asemeni de un #ice+re*edinte, cu+rinde subdi-i4iile7
& O+eratiuniT
& Organi4are, <e4-oltare *i 2anagement .roceseT
o Informatica *i 9omunicatiiT
& :ogisticaT
& Becuritate Bancara$
<i-i4ia OIE asigura de4-oltarea infrastructurii informatice a bancii, +recum *i
asigurarea *i securi4area traficului de date care se desfa*oara intre filiale *i centrala, de4-oltarea *i
di-ersificarea canalelor alternati-e de distributie, +recum *i +unerea la dis+o4itie a materialelor *i
ser-iciilor necesare desfa*urarii unei bune acti-itati bancare, res+ectarea cerintelor de securitate
necesare tran4actionarii de fonduri, im+lementarea *i asigurarea utili4arii eficiente a tehnologiilor
IEQ9, in ceea ce +ri-e*te transmiterea, +relucrarea *i utili4area informatiilor ce se mani+ulea4a in
Back Office, in relatiile de tre4orerie ale bancii *i in tran4actiile +e care banca le efectuea4a +e
+iata de ca+ital$
/ <i-i4ia Rise, condusa de un 9hief Risk Officer, cu+rinde subdi-i4iile7
& 9redit Risc - 9or+oratii *i I22T
& 9onsumer RiskT
& Gru+ Risc 9ontrol *i 2anagementul .ortofoliuluiT
& Administrare, 9ontrol, GarantiiT
& Restructurare *i Recu+erare 9rediteT
& Anali4a financiara *i Rating$
O+eratiunile s+ecifice acestei <i-i4ii sunt cele +ri-itoare la managementul eficient al
riscului bancar, a-and atributii +ri-itoare la -erificarea acti-itatilor Bancii in ceea ce +ri-e*te
acordarea de credite, gestiunea acti-elor, recu+erarea creantelor e@igibile *i neonorate la scadenta
de catre clien*ii banciiT totodata, coo+erea4a cu <i-i4ia Ere4orerie *i .iete de 9a+ital +entru
minimi4area, in conditii de eficienta, a riscului bursier$
Raiffeisen Bank Romania este organi4ata intr-un mod similar celorlalte banci
comerciale din RomaniaT astfel, se +ot distinge doua ni-ele7
/ Anitatea 9entralaT
/ Bucursalele 8udetene *i agentiile localeT
C&mparatie intre Centrala Raiffeisen ,entralbank !sterrei1 %i Centrala Raiffeisen Bank
R&mania
In +rimul rand, asemanarile dintre acestea sunt date de +oltica similara de organi4are a structurilor
ierarhice de ni-el inalt$ Astfel, ambele unitati sunt conduse in sistem dualist, a-and un 9onsiliu
<irector, insarcinat cu conducerea efecti-a a Bancii, +recum *i un 9onsiliu de Bu+ra-eghere, care
are atributii de control$
In acela*i tim+, Organigrama acestora este similara, fiecare a-and <i-i4ii functionale
destinate managementului IE, o+eratiunilor +e .iata de 9a+ital, clientilor 9or+orate, o+eratiunilor
de Retail, *$a$m$d$, in acela*i tim+, .re*edintele re4er-andu-*i un de+artament +ro+riu, cu rol de
organi4are a agendei de lucru ale organelor de conducere, sau de su+ra-eghere a legalitatii *i
o+ortunitatii deci4iilor strategice ale Bancii$
An alt +unct comun este cel al ni-elului deci4iilor care se iau in aceste unitatiT astfel,
caracterul de institutie centrala in sistemele din care fac +arte im+une ca deci4iile care se iau aici
sa fie de ni-el BERAE;GI9, cele tactice fiind lasate in sarcina unitatilor ierarhic inferioare
Banci din Gru+ul RZB, res+ecti- din sistemul Raiffeisen Bank Romania$!
.e de alta +arte, e@ista *i deosebiri, mai ales +rin +risma marimii acestora marime data de
+uterea deci4ionala a acestora!$ Astfel, RZB este o institutie de coordonare a unor banci
autonome, deci4iile sale afectand o+eratiile Gru+ului in numeroase tari$ 9entrala Raiffeisen
Romania +oate lua deci4ii ce au efect doar in interiorul Romaniei, in aria sa de +utere deci4ionala$
Eotodata, Raiffeisen Bank Romania este, la randu-i, subordonata RZB AustriaT legatura
dintre aceste banci este astfel de la su+erior la inferior, Raiffeisen Romania coordonandu-*i
+oliticile in acord cu <irecti-ele sau Ordinele RZB$
#.7. (unii3 ati'iti %i &peraiuni banare
.rinci+alele func,ii ale bncii Raiffeisen sunt urmtoarele7
Atragerea de dis+onibilit,i de la +o+ula,ie *i de la agen,ii economiciT
9reditarea +ersoanelor fi4ice *i +ersoanelor 8uridiceT
%unc,ia de transfer, +rin care banca asigur +l,ile "ntre entit,ile economice din interiorul
,rii sau +e +lan interna,ional$
Raiffeisen Bank desf*oar urmtoarele acti-it,i7
Atragerea de dis+onibilit,i de la +o+ula,ie *i de la agen,ii economici romni *i
striniT
<eschidereaN "nchiderea conturilor de card +entru +ersonae fi4ice *i 8uridiceT
.rinci+alele o+era,iuni desf*urate de ctre Raiffeisen Bank sunt7
<eschiderea de conturi +entru administrarea mai facil *i mai eficient a banilor clien,ilor
bnciiT
;fectuarea de "ncasri *i de +l,iT
Eransferuri bancare "n lei *i "n -alutT
Ber-iciile ata*ate acestora sunt7
&&
m; Banin$, ofer informa,ii financiare +ri-ind contul banca +ersonal *i cursul -alutar *i
cu a8utorul su se +ot efectua transferuri intra *i inter bancare$
Raiffeisen 3irect, O/OO/O(O(O( banca este mai a+roa+e de client, fr c acesta s fac cel
mai mic efort *i fr s +lteasc comisioane sau ta@e su+limentareT
(9ee), ofer +osibilitatea de a transfera automat sumele care de+*esc un ni-el +restabilit
"n alt cont indicat de ctre client
(mart :el, ofer informa,ii des+re cont, care sunt dis+onibile (C de ore din (C, ) 4ile +e
s+tmn, direct +e ecranul telefonului mobil, sub forma unor mesa8e te@t de ti+ B2BT
Pro$ramul "si$urarea ta ?n ca% de incendiu, +ro+une o asigurare de -ia, titularilor de
conturi curente "n lei, deschise la Raiffeisen Bank
Pro$ramul "si$urarea ta ?n ca% de accident, care aco+er decesul *i in-aliditatea total
+ermanent din accident, (CN(C ore, oriunde "n lume iar "n ca4ul "n care unul din aceste
e-enimente se +roduce, titularul de cont sau mo*tenitorii si du+a ca4! -a +rimi o des+gubire de
0OOO ;AR$
Pli directe furni%or, Raiffeisen Bank -a +lti, din contul current, clientului toate facturile
+entru telefonul fi@ *i mobil,la ga4e, la lumina *i alteleT
9redite de +refinan,are a e@+orturilor, finan,area comer,ului cu bunuri fungibile$
#.8 . Cadrul le"islati' "eneral %i speifi
Dn desf*urarea acti-it,ii sale, Raiffeisen Bank se su+une reglementrilor *i ordinelor
emise de Banca Fa,ional a Romniei :egea nr$P&(N(OOC +ri-ind Btatutul BFR!, de Ordonan,a
de Argen, a Gu-ernului nr$''N(OO0 :egea bancar!, de Ordonan,a de Argen, a Gu-ernului
nr$&ON(OOC :egea falimentului bancar!$
Dn conformitate cu Articolul (5 din Btatutul BFR, aceasta Mare com+eten,a e@clusi- de
autori4are a institu,iilor de credit *i rs+unde de su+ra-egherea +ruden,ial a institu,iilor de credit
+e care le-a autori4at s o+ere4e "n Romnia, "n conformitate cu +re-ederile :egii nr$5/N&''/
+ri-ind acti-itatea bancar, cu modificrile *i com+letrile ulterioareK$ Dn desf*urarea acti-it,ii
sale, Raiffeisen Bank dis+une de autori4a,ie de func,ionare din +artea BFR$
Ordonan,a de Argen, a Gu-ernului nr$''N(OO0 legea bancar! reglementea4 condi,iile
de acces la acti-itatea bancar *i de desf*urare a acesteia +e teritoriul Romaniei articolul && din
legea bancar7 Kfiecare institu,ie de credit trebuie s dis+un de autori4a,ie +otri-it +re4entei
ordonan,eK!, su+ra-egherea +ruden,iala a institu,iilor de credit *i a societ,ilor de ser-icii de
in-esti,ii financiare *i su+ra-egherea sistemelor de +l,i *i a sistemelor de decontare a
o+era,iunilor cu instrumente financiare$ Eotodat, "n ordonan, este +re-4ut fa+tul c institu,iile
de credit trebuie s-*i organi4e4e "ntreaga acti-itate "n conformitate cu regulile unei +ractice
bancare +rudente *i sntoase, cu cerin,ele legii *i ale reglementrilor emise "n a+licarea acesteia$
Dn Ordonan,a de Argen, a Gu-ernului nr$&ON(OOC, articolul &, +re-ede ca M+rocedura
falimentului, reglementat +rin +re4en,a ordonan,, se a+lic institu,iilor de credit, +ersoane
8uridice romne, inclusi- sucursalelor acestora cu sediul "n strintateK$ .rocedura falimentului se
a+lic acelei bnci de-enite insol-abil, atunci cnd aceasta nu a onorat integral crean,ele certe,
&(
lichide *i e@igibile, +e o +erioad de cel +u,in PO de 4ile, sau cnd -aloarea obliga,iilor bncii
de+*e*te -aloarea acti-ului su$
#.9. !r"anismele de &ntr&l %i re"lementare
Organismele de control *i reglementare la ni-el e@tern, care su+er-i4ea4 acti-itatea bncii
Raiffeisen sunt7 Banca Fa,ional a Romniei, 2inistrul %inan,elor .ublice, 9omisia Fa,ional a
#alorilor 2obiliare, Agen,ia Fa,ional +entru .rotec,ia 9onsumatorului, iar la ni-el intern sunt7
Adunarea General a Ac,ionarilor, 9onsiliul de Administra,ie, 9omitetul de <irec,ie, 9omitetul
de Audit, Auditorul %inanciar, 9omitetul de 9redit, 9omitetul de Risc, 9omitetul de Administrare
a Acti-elor *i .asi-elor$
Dn sco+ul coordonrii +oliticii financiare, stabilit de Gu-ern *i a+robat de .arlamentul
Romniei, +ri-ind +olitica -alutar, monetar *i de credit, 2inisterul %inan,elor .ublice
colaborea4 cu Banca Fa,ional a Romniei +entru elaborarea balan,ei de +l,i e@terne, a balan,ei
crean,elor *i anga8amentelor e@terne, a reglementrilor din domeniul monetar *i -alutar$
9ontrolul bancar intern al Bncii Raiffeisen se e@ercit la ni-elul fiecrei unit,i bancare
fiind diferen,iat "n func,ie de modul de organi4are a acti-it,ii *i natura +ro+riet,ii$ Acest control
se e@ercit nu numai asu+ra o+era,iunilor efectuate +entru titularii de conturi ci *i +entru o+era,iile
+ro+rii "n sco+ul desco+eririi deficien,elor e@istente "n acti-itate, a-nd un caracter com+le@ *i
-i4nd -erificarea unor obiecti-e ca7
desf*urarea acti-it,ii +ri-ind o+era,iunile cu numerarT
+strarea dis+onibilit,ilor "n conturiT
res+ectarea cadrului legal al o+era,iunilorT
modul de efectuare al "nregistrrilor "n contabilitatea bancarT
acti-itatea de creditare bancarT
modul de gestionare a -alorilor materiale *i bne*tiT
9ontrolul bancar intern cu+rinde urmtoarele forme7
a! 9ontrolul bancar +re-enti- ce se reali4ea4 asu+ra o+era,iunilor +ro+rii ale unit,ilor
solicitate a fi efectuate de ctre titularii de conturi$ Acest ti+ de control se e@ercit de ctre
conductorul com+artimentului financiar-contabil *i lucrtorii "m+uternici,i "n acest sco+$
Obiecti-ele din cadrul acestui ti+ de control urmrite de banca Raiffeisen sunt7
o+ortunitatea, necesitatea +rocurrii de materiale s+ecifice acti-it,ii bancareT
res+ectarea legalit,ii efecturii cheltuielilor bancare +ro+rii *i a lucrrilor de
in-esti,ii +ro+riiT
res+ectarea criteriilor +ri-ind anga8area +ersonalului, modul de salari4are$
b! 9ontrolul ierarhic o+erati- curent ce se e@ecut la ghi*eu$ <in +unct de -edere al
con,inutului economico-financiar se urmre*te necesitatea, o+ortunitatea, economicitatea,
legalitatea o+era,iunilor cu+rinse "n documentele bancare$ Aceast form de control are "n -edere
modul de e@ercitare ce se manifest ca o acti-itate de autocontrol asu+ra tuturor o+era,iunilor
bancareT
&P
c! 9ontrolul bancar intern ulterior, acesta e@ercitndu-se +eriodic du+ ce se efectuea4
o+era,iunile bancare$ Acest control este de com+eten,a *efului com+artimentului de contabilitate,
directorului bncii, +ersoanelor cu astfel de atribu,ii, +recum *i a celor s+ecial anga8a,i ca re-i4ori
bancari$ Agen,iile, filialele, sucursalele bncii Raiffeisen sunt -erificate "n cadrul controlului
bancar ulterior de organele de s+ecialitate$ Dmbunt,irea continu a documenta,iei bancare din
+unct de -edere a formei, con,inutului circuitului acesteia, e@ercitarea unui control bancar
segmentat *i la obiect, -or contribui la s+orirea calit,ii acti-it,ii bancare, aceste as+ecte
reflectndu-se direct "n acti-itatea titularilor de cont$
#.:. Prezentarea entralei unitii banare %i reelei terit&riale a bnii
Dn +re4ent Raiffeisen Bank L Administra,ia 9entral este organi4at "n 5 di-i4ii +rinci+ale7
RetailT
Ere4orerie si +ie,e de ca+italT
9or+ora,iiT
O+era,iuni *i IET
Risc$
Dntre func,iile *i atribu,iile +rinci+ale de,inute de ctre unitatea central a Raiffeisen Bank
sunt7
Btabilirea +oliticii de creditareT
Btabilirea +oliticii de de4-oltare att la ni-el na,ional,ct *i la ni-el interna,ionalT
Acordarea ser-iciilor de consultan,, auditT
Ini,ierea unor colaborri cu bnci din ,ar *i din strintateT
Asigur lichidit,i *i fonduri de creditare unit,ilor subordinateT
Btabile*te ni-elul dobn4ilor *i a comisioanelorT
Btabile*te +lafonul de creditare +entru unit,ile subordinateT
Asigur echilibrul "ntre resurse *i +lasamenteT
;laborea4 norme +entru fiecare acti-itate *i ser-iciu "n +arte
Anga8ea4, +romo-ea4 *i concedia4 +ersonalul de conducere din unit,ile
subordonateT
;laborea4 normele de lucru *i urmre*te a+licarea lorT
;laborea4 bugetul de -enituri *i cheltuieli *i urmre*te "nde+linirea lorT
Organi4ea4 sistemul informa,ional, sistemul informatic *i cel statistic al bnciiT
%iecare di-i4ie este alctuit din mai multe direc,ii, care la rndul lor, +ot fi alctuite din
mai multe de+artamente, fiecare dintre ele a-nd com+eten,e *i res+onsabilit,i s+ecifice$
:a ni-elul agen,iei Raiffeisen Rebreanu7
&C
Figura nr.3 - Organigrama agen,iei Raiffeisen Bank Rebreanu
9onsilierii clien,i *i ofi,erii tran4ac,ii clien,i au rolul de a men,ine *i de4-olta ba4a
e@istent de clien,i$
,onsilierii clieni efectuea4 anali4a financiar documenta,iilor de credit +entru +ersoane
fi4ice "n -ederea eligibilit,ii acestora "n conformitate cu criteriile de creditare retail, +re4int
+rodusele Raiffeisen Bank clien,ilorN+oten,ialilor clien,iT identific ne-oile clien,ilor,
recomandnd ser-iciile *i +rodusele adec-ate T administrarea ba4ei de clien,iT "nrolarea clien,ilor
.%T deschidere de cont .%T inter-ie-area clien,ilor +ersoane fi4ice "n sco+ul acordrii de credite
retailT -erificarea -eridicit,ii *i corectitudinii "ntocmirii documenta,iei furni4ate de ctre clien,i,
dealeri sau retaileri du+ ca4$
"nalistul de credite retail PF7 asigur gestiunea creditelor din +ortofoliul de credite "n
strns legatur cu consilierul de clientel, +e ba4a dosarului de crediteT "ntocme*te *i anali4ea4
dosarul de descriereN re"nnoire a anga8amentelor bnciiT anali4ea4 dosarele "ntocmite
o+ortunitate comercial, rentabilitate, risc!T elaborea4 +ro+unerilor de creditare, +rimirea
documenta,iei necesare elaborrii +ro+unerii de creditare, anali4a financiarT elaborea4
contractele de credit, redactea4 contractele de credit du+ +rimirea notificriiT transmite
contractul ctre consilierul de clientele +entru a fi semnat de ctre clientT -erific semnturile *i
"m+uternicirileT deschide *i urmre*te dosarele de credit -alide, anga8amentele riscuri, ne+ltite,
rentabilitate! *i garan,iile din sfera de res+onsabilitateT constituirea *i urmrirea garan,iilor,
redactarea contractelor de i+otec, de amanetare, *i a di-erselor acteT "nregistrarea "n arhi-a
electronicT +rimirea *i -erificarea +oli,elor de asigurareT urmrirea conturilor fr mi*careT
studiul rentabilit,ii clien,ilor$
Acti-itatea ofierilor tran%acii clieni const "n7 administrarea ba4ei de clien,iT -erificarea
*i administrarea contuluiT "nchideri de contT actuali4are informa,ii des+re clien,iT eliberare e@trase
*i documente ane@ateT organi4ea4 distribuirea cardului ctre client, informare client asu+ra
modului de folosire a acestuia *i a codului .IF, eliberea4 e@trase de cont cardT +romo-ea4a
ser-iciile de acce+tare carduri de ctre comercian,iT +rime*te, -erific *i +rocesea4 o+era,iuni
Director
Agenie
(Analist
Credite PJ)
Casier Casier
Consilier
Retail
Clieni PF
&5
non-cash +entru .%, I22 *i .%A7 +l,i, "ncasri, ser-icii Bmart-Eel, 1estern AnionT +rime*te *i
+rocesea4 ordinele de schimb -alutar "n cont ale clien,ilor .% *i .YT -erific ra+oartele +ri-ind
tran4ac,iile 4ilnice efectuate, clasea4 documentele la dosarele clien,ilorT efectuea4
corec,iaNreglarea e-entualelor o+era,iuni eronate +entru conturile tran4itorii *i de sus+ensie +entru
care este res+onsabilT e@ecut orice alt sarcin legat de flu@ul firesc al acti-it,ii *i misiunii
+ostului$
#.;. 0istemul inf&rmati&nal banar in Raiffeisen Bank R&mania.
*spete speiale pri'ind *"enia Rebreanu.
Bistemul informational bancar re+re4inta totalitatea mi8loacelor *i metodelor +rin care se
reali4ea4a colectarea, +relucrarea *i transmiterea datelor *i a informatiilor *i re+re4inta +remisa
organi4arii *i desfa*urarii eficiente a acti-itatilor de conducere, coordonare *i control, cat *i a
celor re+re4entati-e$
In acela*i tim+, sistemul trebuie sa asigure7
/ de+o4itarea *i +astrarea datelor *i a informatiilorT
/ reali4area de sinte4eT
/ reali4area de ra+oarte +entru fundamentarea deci4iilor$
<atele care stau la ba4a sistemului informational bancar au ca surse atat e-identa
o+erati-a, statistica *i contabila, +ro+rie bancii, cat *i e-identele clientilor acestora, in calitate de
titulari de conturi$
.reluate in sistemul informational, datele se transforma in informatii bancare elementare
sau com+le@e, intermediare sau definiti-e, o+erati-e, +osto+erati-e sau +re-i4ionale$
9a re4ultat al +relucrarii datelor, informatiile bancare se constituie intr-un flu@
informational care se manifesta atat in cadrul unitatilor bancare, cat *i in afara lor intre banca *i
clienti!$
Bistemele informational bancare sunt conce+ute +e doua ni-eluri7 un ni-el al a+licatiilor
bancare +ro+riu-4ise *i altul al su+ortului de de4-oltare a acestor a+licatii$
Organi4area +relucrarilor informatice in cadrul sistemului informatic bancar consta in trei
categorii de +roceduri7
+rocedura de ince+ut de 4i - se e@ecuta automat *i consta in initiali4area fi*ierelor utili4ate
in tim+ul 4ilei de catre sistemT du+a aceasta fa4a reteaua de echi+amente este +usa la
dis+o4itia utili4atorului +entru a lucra +rin intermediul terminalelor la diferite a+licatii ale
sistemuluiT
+rocedura destinata utili4atorilor in cursul unei 4ile - se derulea4a +e +arcursul
+rogramului de lucru cu clientii$ Atili4atorul lucratorul de la ghi*eu! +oate inregistra
in tim+ real toate o+eratiunile bancare, care ii sunt re+arti4ate$ A+licatiile efectuea4a
toate controalele, asigurand consistenta datelor inregistrate, utili4atorul obtinand
astfel, in orice moment, starea o+era,iuniiT
+rocedura de sfar*it de 4i - reali4ea4a toate +relucrarile determinate de o+eratiunile din
tim+ul 4ilei *i editea4a ra+oarte care reflecta influente in contabilitate balante, 8urnale de
acti-itate, e@trase de cont, liste de solduri, liste de a-erti4are, situatia doban4ilor *i a
comisioanelor!$ Be efectuea4a controale asu+ra ba4ei de date ale sistemului *i se sal-ea4a
&0
+rogramele *i datele +e su+orti de arhi-are$
9a re4ultat al +relucrarii datelor, informatiile se constituie intr-un flu@ informational
bancar care se desfa*oara atat intre banca *i agentii, filiale, sucursale, centrala cat *i intre banca *i
titularii de conturi$
;@ista informatii re+re4entate +rin documente care fie reflecta re4ultate finale, definiti-e,
fie +re4inta informatii necesare +relucrarii +entru obtinerea altor informatii informatii
elementare, informatii com+le@e!$
Informatiile elementare se caracteri4ea4a +rin aceea ca +reci4ea4a as+ectul direct
masurabil cum ar fi7
/ numerarul incasat sau +latiT
/ cecurile de calatorie achitate etc$
Informatiile com+le@e sunt cele re4ultate din +relucrarea datelor +rimare$ In acest fel
+utem e@em+lifica informatiile referitoare la7
. creditele acordateT
. e@ecutia de casa a bugetului satuluiT
. acti-itatea de decontari$
Bistemul informational bancar lucrea4a ca un sistem de interfata intre sistemul deci4ional
*i cel o+erati-, a-and la ba4a un mecanism de feed-back$
;ste structurat +e doua tre+te7
1. su'sistemul informational or$ani%ational care reflecta acti-itatile asociate
intregului organism financiar-bancar +rin +risma informatiilor, a sarcinilor umane, a sarcinilor
informatice, inclusi- a modalitatilor de functionare ser-icii, manageri, legaturi informational
directe *i indirecte!T
2. su'sistemul informational informati%at - transferul automat al datelor +rin
intermediul sistemelor electronice de calcul *i comunicatie$
In -ederea organi4arii acti-itatii de +relucrare electronica a datelor la ni-elul unitatilor
bancare o+erati-e se im+un urmatoarele masuri7
. +regatirea ba4ei de date identificarea *i inscrierea atat a conturilor analitice la
soldul 4ilei, a conturilor analitice la care se calculea4a doban4i, cu soldurile cumulate!T
. codificarea tuturor conturilor *i stabilirea cifrei de controlT
. organi4area circuitului documentelor bancare$
Gestionarea o+tima a relatiei cu clientii *i eficienti4area acti-itatilor, e-identa +roduselor
bancii utili4ate de clientii sai, s-a reali4at +rin im+lementarea solutiei CRM Siveco Romania$
Bolutia 9R2 im+lementata la Raifffeisen Bank Romania facilitea4a o serie de acti-itati
menite sa contribuie la gestionarea eficienta a relatiilor cu clientii7
. furni4area unei imagini de ansamblu asu+ra clientilor, din +ers+ecti-a -an4arilor *i
achi4itiilor,
. gestionarea in +rofun4ime a relatiilor cu clientii, contribuind astfel la consolidarea
relatiilor de afaceri e@istente *i de4-oltarea de noi +arteneriate de afaceriT
. cre*terea eficientei echi+ei T
. definirea cam+aniilor de marketing *i -an4ariT
&)
. acces ra+id la toate datele +ri-ind clientiiT
. acces ra+id la o+ortunitatile de business de-elo+ment$
(untiile de baza ale sistemului informational sunt7
. gestiunea conturilor in lei *i in -aluta, a +ersoanelor fi4ice *i 8uridiceT
. urmarirea creditelor in lei *i in -aluta acordate clientilorT
. gestiunea certificatelor de de+o4itT
. decontari intra *i interbancareT
. financiar-contabila *i de +ersonal$
Bistemul informational bancar inde+line*te rolul de +relucrare normalaNautomata a
informatiilor transmise de catre sistemul o+erant, in sco+ul furni4arii datelor necesare controlului
acti-itatii globale asigurate de catre sistemul de conducere$
In sistemul actual de organi4are a sistemelor financiar - bancare la ni-el national *i
international, e@ista +atru tendinte de organi4are a subsistemului informational informati4at7
. Bistem Informatic Btandard BIB!T
. Bistem ;@+ert B;!T
. Bistem Interacti- de Asistare a <eci4iei BIA<! sau Bistem ;@ecuti- ;BB!T
. Bistem Informartic 2i@t BI2!$
. %lu@urile informational ale celor mai im+ortante de+artamente ale unei institutii
financiar bancare7
. Ber-iciul creditareT
. Ber-iciul informaticT
. Ber-iciul te4aurNcasierie$
0er'iiul reditare
0 asigura inde+linirea sarcinilor re4ultate din statutul bancii in domeniul acordarii de
im+rumuturi +e termene scurte, mi8locii sau lungi, unitatile coo+eratiste asociate *i neasociate,
altor intre+rinderi, societatilor comerciale cu ca+ital de stat sau +ri-at *i +ersoanelor fi4ice *i
8uridice autori4ate sa desfa*oare acti-itate economica +entru reali4area acti-itatii +re-a4ute in
autori4atia de constituire sau +entru acti-itatea de +roductie, +recum *i +roducatorilor agricoli,
meseria*ilor sau altor +articulari care desfa*oara acti-itate economica +e ba4a liberei initiati-eT
0 colaborea4a cu toate com+artimentele din cadrul bancii *i, indeosebi, cu
com+artimentul te4aur - casierie, com+artimentul contabilitate *i cel informatic, cu unitatile
bancare din 8udet, a-and in +rinci+al, urmatoarele obligatii *i sarcini de munca7
. stabile*te limita trimestriala de credite in functie de cifra de afaceri,
ni-elul
mediu al stocului de marfuri, materii +rime sau +roduse finiteT
. negocia4a cu agentii economici ne-oile su+limentare de credite +este
ni-elul
trimestrial stabilit +e ba4a cererii de credite ale fiecarei unitatiT
. comunica cu ins+ectorii ser-iciului contabilitate *i informatic, limita ma@ima a
&/
creditului acordat, termenele, ratele scadente *i destinatia creditului conform contractului de
crediteT
. -erifica daca documentatia +re4entata de agentii economici sau +ersoane fi4ice
contine toate documentele *i instructiunile centralei bancii +entru acordarea creditelorT
. -erifica garantiile asiguratorii ale solicitantilor de crediteT
. solicita +entru creditele +e termen lung acordate agentilor economici +ri-ati *i
+ersoanelor fi4ice a+robarea centralei bancii +entru fiecare ca4, +recum *i +entru creditele care
de+a*esc +lafonul de creditare$
0er'iiul inf&rmati
0 +relucrea4a 4ilnic +e calculatoare electronice toate documentele contabile +rimite
de la o+eratorii de la ghi*eu *i 9om+artimentul de 9ontabilitate, +recum decontarile cu unitatile
coo+eratiei de consum, coo+eratiei de credit, agentilor economici *i +ersoanelor fi4ice care au
deschise conturi la bancaT
0 intocme*te conform metodologiei stabilite e@trasele de cont +entru agentii
economici *i +ersoanele fi4ice cu conturi deschise la banca *i le +reda 9om+artimentului
9ontabilitate +entru -erificare *i e@+ediere beneficiarilorT
0 intocme*te +e calculator, lunar sau ori de cate ori este ne-oie, balanta de -erificare
*i actele contabile solicitate de 9om+artimentul 9ontabilitate in -ederea reali4arii Bugetului de
#enituri *i 9heltuieli al banciiT
0 in limita dis+onibilitatilor, e@ecuta +restatii +e calculator, +entru agentii economici
*i +ersoanele fi4ice, contra cost, in -ederea utili4arii integrale a ca+acitatii calculatoarelor
electronice de care dis+uneT
0 ras+unde de e@ecutarea lucrarilor +ro+rii +e @ero@ *i +entru +ersoanele fi4ice *i
8uridice, contra cost, in acest sco+ organi4and e-identa lucrarilor e@ecutate +e beneficiari in
-ederea recu+erarii cheltuielilor oca4ionate de e@ecutarea lucrarilor @ero@ate$
9a atributii comune 9om+artimentului 9ontabilitate *i 9om+artimentului Informatic
+utem mentiona7
0 asigura securitatea *i secretul o+eratiunilor, documentelor intocmite de banca,
di-ulgarea secretelor bancii sau a unor o+eratiuni, fiind sanctionate +otri-it +re-ederilor
contractului colecti- de muncaT
0 fac +ro+uneri de rationali4are *i sim+lificare a e-identei o+erati-e *i iau masuri
+entru reali4area lor$
Compartimentul Tezaur-Casierie
Acest ser-iciu organi4ea4a *i asigura inde+linirea tuturor sarcinilor trasate de centrala
bancii *i de catre 9omitetul de <irectie al sucursalei Raiffeisen Bank in domeniul o+eratiilor de
te4aur, casierie *i o+eratii cu numerar *i -aluta, a-and in +rinci+al urmatoarele atributii7
0 ras+unde de organi4area, coordonarea *i a+licarea 8usta a instructiunilor *i
dis+o4itiilor centralei bancii in domeniul o+eratiilor de te4aur, casierie *i o+eratii cu numerar, in
mod +ermanent imbunatatind *i rationali4and lucrarile in conditiile cre*terii continue a
randamentului munciiTasigura conditiile necesare de munca +entru efectuarea o+eratiilor de
casierieT
&'
0 organi4ea4a *i controlea4a ca +astrarea *i trans+ortul -alorilor gestionate sa se
efectue4e in conditii de de+lina securitate, asigurand res+ectarea cu strictetea a instructiunilor *i
dis+o4itiilor +rimite in acest sensT
0 gestionea4a numerarul din casa de circulatie, +recum *i celelalte -alori din te4aur
*i detine una dintre cheile din te4aurul banciiT
0 tine e-identa mi*carii im+rimatelor destinate -an4arilor, +astrate in te4aur sau in
case de fierT
0 +rime*te 4ilnic *i gestionea4a, de la casierii, ghi*eele de incasari *i +lati, situatiile
o+eratiilor efectuate *i -erifica 8ustetea *i integritatea +redarii catre controlul centrali4ator sau
catre casierul centralT
0 centrali4ea4a in registrul de e-identa numerarul mani+ulat, o+eratiile efectuate
+ri-ind mi*carea numerarului *i transcrierea in registrul de te4aur a -alorilor ramase asu+ra
ser-iciului, controland concordanta intre +rimiri, ie*iri *i soldT
0 +astrea4a in te4aur dosarele, documentele de casa *i le eliberea4a +entru consultare
conform dis+o4itiilor scrise in acest sensT
0 ras+unde de incadrarea cores+un4atoare cu +ersonal, -erificarea ser-iciului *i de
buna +regatire din +unct de -edere +rofesional$
Dn urma +ri-ati4arii, Raiffeisen Bank a trecut la un sistem informational modern *i ales sa
lucre4e cu o ba4a de date cu +relucrari on-line, inregistrari automate cu de+lina securitate a
accesului *i a o+eratiunilor, sistem care +ermite interfatari cu alte a+licatii sau institutii$ Bistemul
a adus o reorgani4are a acti-itatii *i a +rocedurilor de lucru +e +rinci+ii noi$
#.;.1. 5ipuri de d&umente %i pr&"rame inf&rmatie utilizate pentru iruitul
inf&rmati&nal
Bistemul informational ales de banca este sistemul BABIB (sistem informatic prin satelit)
care urmare*te7
- automati4area o+eratiunilor bancareT
- obtinerea unei +ri-iri de ansamblu asu+ra indicatorilor bancii in orice moment al
4ilei de acti-itateT
- corelarea di-erselor com+artimente bancare intr-un flu@ informational coerent-
continuu$ Bistemul informational bancar +resu+une o serie de avantaje care +ermit asigurarea
fle@ibilitatii *i economicitatii in acti-itatea bancara +ro+riu-4isa$ .rintre +rinci+alele
a-anta8e +utem enumera7
- e@istenta unei ba4e centrali4ate care este rece+tata fa-orabil de clienti +rin
+osibilitatea de a alege unitatea cea mai a+ro+iata momentului tran4actiei *i al efectuarii
tran4actiilor de oriunde s-ar afla in tara, indiferent de locul unde are deschis contulT
- din cau4a +relucrarii on-line, clientul +erce+e o situatie reala a dis+onibilitatilor in
cont, o utili4are eficienta a fondurilor +ro+rii *i transferarea lor in tim+ realT
- inregistrarile automate -or asigura clientilor
corectitudine *i consistenta asu+ra contului,
administrarea eficienta a fondurilor +ro+rii, +lati automate ale facturilor *i ale
altor obligatii fa, de ter,i$
(O
- +entru a asigura securitatea o+eratiunilor, conturile clientilor sunt +rote8ate +rin
limitarea accesului la acest sistemT e@ista sisteme de securitate fi4ice *i logiceT
- +osibilitatea de de4-oltare care de+inde de +iata *i de modul cum a-ansea4a
tehnologiaT
- +ermite interfatarea cu alte a+licatii *i institutiiT
- im+un un mod de lucru mai organi4at, mai functional *i mai fle@ibil$
9om+onentele informatice ale sistemului BABIB sunt7
/ Sistemul MIDAS - +relucrarea tran4actiilor -alutare *i interbancare la ni-elul
central *i sustine tre4oreria -alutara, contabilitatea generala -alutara, tran4actiile interbancare in
lei +rin BFR *i ra+ortarile catre conducere, interfata cu sistemul B1I%E BE (OOT
/ Sistemul LE - +relucrare a acrediti-elor e@terne, de finantare a comertului,
sustine acrediti-ele *i garantiile interne *i e@terneT
/ Sistemul IC!S - com+onenta +rinci+ala de con - banking *i reali4ea4a sustinerea
functionalitatii bancii centrale, client, +rodus, tran4actii, contabilitate generala *i ra+oarte *i este
format din urmatoarele subsisteme7
*(u'sistemulde (ecuritate care ofera bancii un grad ridicat de control asu+ra
accesului anga8atilor la functionarea sistemuluiT la ni-elul acestui subsistem se reali4ea4a
inrolarea utili4arii I9BB *i stabilirea formei de +arolare a sistemuluiT
*(u'sistemul P<3 - de +relucrare a batch-urilor de tran4actii *i are ca functie +rinci+ala
corelarea automata *i gru+area, in tim+ul +rocesarii de noa+te, a informatiilor de la toate
subsistemeleT +ermite generarea in back-office a unor tran4actii off-line in sco+ul regulari4arii
unor tran4actii eronate sau al transmiterii tran4actiilor catre conturi de contabilitate generala,
+recum *i +relucrarea +achetelor mari de documenteT
*(u'sistemul ,onta'ilitate 1enerala - +ermite consultarea conturilor de contabilitate
generala definite in +lanul de conturi al bancii *i este total integrat cu functiile sistemului I9BB,
+recum *i cu sistemul 2I<ABT
*(u'sistemul ,=F - subsistem de gestionare fi*ier de informare clientiT este sursa
centrali4atoare a informatiilor descri+ti-e *i financiare des+re client *i este folosit +entru a urmari
*i corela toate relatiile clientului cu banca sau cu alti clienti ai banciiT
*(u'sistemul :ermen - +ermite gestionarea conturilor la termen ale clientilor inrolati in
functiile subsistemului 9I%, iar in cadrul lui se +ot reali4a acti-itatile de7 adaugari de conturi la
termen, intretinerea unor conturi deschise, modificarea informatiilor initiale, interogarea contuluiT
*(u'sistemul :ran%actii - gestionarea conturilor curente *i de economie, in cadrul
subsistemului, +rin functiile s+ecifice se +ot reali4a urmatoarele acti-itati, +e langa cele
traditionale7 +rocesarea automata a o+eratiunilor la ni-el de cont, se +ot ata*a linii de credit la
conturi care +rin definitia de +rodus +ermit calcularea doban4ii debitoare *i se +ot ata*a cecuri
barate la conturi care +ermit acest instrument de +lataT
*(u'sistemul ,redite - deschiderea *i administrarea unor conturi de im+rumut +entru
clientii inrolati in sistemul I9BB, +rin functiile subsistemului 9I%T in cadrul acestui subsistem se
+ot reali4a7 adaugari de conturi de im+rumut, intretinerea de conturi de8a deschise, inregistrarea
garantieiT stabilirea la ni-elul contului a graficului de rambursare *i a o+tiunilor de tragere,
+rocesare a comisionului, interogarea contului$
(&
#.;.#. Ciruitul d&umentel&r
9ircuitul documentelor bancare +resu+une organi4area flu@ului informational la ni-elul
intregului sistem bancar, al fiecarei banci in +arte, +recum *i al tuturor unitatilor subordonate lor$
In general, +rin circuitul documentelor din cadrul sistemului bancar se intelege mi*carea
lor succesi-a, din momentul intocmirii documentele interne! sau +re4entarii la ghi*eu de catre
titularii de conturi documentele e@terne!, in sco+ul efectuarii *i inregistrarii o+eratiunilor in
conturi analitice *i sintetice *i +ana in momentul arhi-arii, in -ederea +astrarii lor, sau e@+edierea
acestora clientilor bancii$ 2i*carea succesi-a a documentelor bancare se reali4ea4a in cadrul unui
circuit bine +reci4at, care +resu+une +arcurgerea mai multor fa4e, astfel7
- +rimirea documentelor la ghi*eu sau intocmirea acestora de catre +ersonalul bancii
*i efectuarea asu+ra lor a controlului bancar o+erati- curent, urmarindu-se atat inde+linirea
conditiilor de forma, cat *i modul in care s-a res+ectat cadrul normati- *i disci+lina bancara
+ri-ind continutul o+eratiunilor solicitateT
- contabili4area documentelor, o+eratiune reali4ata fie +rin trans+unerea
inregistrarilor in note contabile, fie +rin inscrierea directa, +e documentele res+ecti-e, a conturilor
care urmea4a sa efectue4e inregistrarea, cores+un4ator modului in care are loc +relucrarea
automata a datelor cu a8utorul echi+amentelor electroniceT
- inregistrarea succesi-a a documentelor bancare in e-identa contabila *i sinteticaT
- confruntarea datelor din contabilitatea analitica cu cele din contabilitatea sintetica,
+entru a se urmari e@actitatea o+eratiunilor efectuate$ In acest sco+, se folose*te, ca instrument de
e-identiere7 balanta de -erificare 4ilnicaT
- clasarea *i +astrarea documentelor, res+ecti- e@+edierea acestora titularilor de
conturi$
#.;.). 5reerea la de&ntarile in timp real prin intermediul 5ransf&ndului
9eea ce este s+ecific sistemului informational al Raiffeisen Bank este utili4area
decontarilor +rin tehnica electronica Erans%ond$
In acest moment, Raiffeisen Bank reali4ea4a on-line decontari intre clientii +ro+rii$ In
+re4ent, +rin Eransfond se e@tinde acest sistem *i in relatia cu alte banci, ceea ce inseamna
automat un mare beneficiu +entru banca *i +entru clientii sai$
.otri-it circularei, acti-itatile de com+ensare a +latilor *i incasarilor interbancare, de
transfer de fonduri intre Raiffeisen Bank *i alte banci inclusi- cele in regim s+ecial de decontare
*i cele in faliment!, intre Raiffeisen Bank *i Banca Fationala a Romaniei numai +entru +latile *i
incasarile administrati-e ale bancii centrale!, intre banci *i casele de com+ensatii interbancare
*iNsau titularii conturilor de decontare autori4ati de BFR, +recum *i de decontare a acestora, in
numele *i +e contul BFR, se -or efectua de centrala *i sucursalele Erans%ond$
3urata o)eratiunii
Eransferul sumelor are loc in aceea*i 4i cu efectuarea o+eratiunii$ .rimirea sumei de catre
banca beneficiarului se face in urmatoarea 4i bancara$ ;@ce+tie de la aceasta regula o fac sumele
transferate catre tre4oreria statului, ca4 in care +rimirea sumelor de catre Ere4orerie se face in
termen de ( 4ile bancare de la de+unerea O.EH-ului ordin de +lata +e hartie +entru Ere4orerie!$
((
Procedura
Eransferurile se ordonea4a de catre titularii de cont Raiffeisen Bank +e ba4a com+letarii
unui ordin de +lata care contine datele de identificare a +latitorului *i +e cele a beneficiarului
+latii +entru +ersoane fi4ice7 nume *i +renume, simbol cont, unitate bancaraT +entru +ersoane
8uridice7 nume *i +renume, simbol cont, unitate bancara!, suma de +lata *i ce re+re4inta +lata$
Ordinele de +lata de+use la banca intra in com+ensare la Erans%ond$ In categoria +latilor mari se
inscriu sumele de +este 5OO de milioane lei -echi, iar +latile mici sub aceasta -aloare$
"-anta5e
Ber-iciul are ca a-anta8e reducerea comisioanelor, reducerea tim+ului de +rocesare,
siguranta tran4actiilor *i +regatirea sistemului +entru interconectarea cu sistemul euro+ean$
9omisioanele au sca4ut +entru +latile de mare -aloare de la PO ROF la &5 ROF +e o+eratiune, iar
+entru +latile de mica -aloare de la (,( ROF la &,& ROF$ <e asemenea, +latilede mare -aloare
sunt efectuate in tim+ real, cele de mica -aloare intr-un inter-al de la cate-a minute la cate-a ore,
iar sistemul este im+enetrabil +entru cei care ar -rea sa +rofite de e-entualele sale slabiciuni$ Anul
dintre cele mai im+ortante a-anta8e este acela ca sistemul este com+atibil +entru interconectare cu
sistemul EARG;E, utili4at de Aniunea ;uro+eana$
;@+erienta e@tinsa *i sistemele informatice +erformante +ermit Raiffeisen Bank sa
satisfaca atat cerintele generale ale mediului de afaceri din Romania, cat *i +e cele s+ecifice
com+aniei$
Raiffeisen International a recunoscut ca unul dintre atuurile Raiffeisen Bank Romania este
sistemul informatic$ *i in acest moment, Raiffeisen +astrea4a a-anta8ul unui sistem com+etiti- *i
on-line$
Bunt banci in Romania de talie mica sau medie +entru care e foarte sim+lu sa aiba sisteme
on-line, dar la banci de dimensiune foarte mare a+ar +robleme legate de infrastructura *i de bani$
.rin utili4atori on-line se intelege ca tran4actiile clientilor sa fie inregistrate central, in
tim+ real, din toate +unctele tarii *i informatiile sa fie -i4ibile +e toate canalele de distributie$ <e
e@em+lu, in acest moment, Raiffeisen reali4ea4a on-line decontari intre clientii +ro+rii$ .rin
Eransfond se e@tinde acest sistem *i in relatia cu alte banci, ceea ce inseamna automat un mare
beneficiu +entru banca *i +entru clientii sai$
(P
Cap. III. <&rme
).1. <&rma 1:=#>>) )ri-ind or$ani%area si controlul intern al acti-itatii institutiilor de credit
si administrarea riscurilor semnificati-e, )recum si or$ani%area si desfasurarea acti-itatii de
audit intern a institutiilor de credit
Institutiile de credit sunt res+onsabile +entru organi4area si controlul intern al acti-itatii
lor, +entru administrarea riscurilor semnificati-e, +recum si +entru organi4area si desfasurarea
acti-itatii de audit intern a acestora$
Institutiile de credit trebuie sa asigure a+licarea in mod cores+un4ator a +re-ederilor
+re4entelor norme de catre entitatile cu+rinse in +erimetrul de consolidare al acestora, astfel incat
sa fie create conditiile +entru efectuarea su+ra-egherii +e ba4a consolidata$
9ontrol intern este un +roces continuu la care +artici+a consiliul de administratie,
conducatorii, +recum si +ersonalul institutiilor de credit, +rin care se furni4ea4a o asigurare
re4onabila asu+ra atingerii obiecti-elor stabiliteT
9onducere o+erati-a res+re4inta +ersoanele care asigura conducerea nemi8locita a
com+artimentelor din cadrul institutiei de credit, al sucursalelor si al altor sedii secundareT
Bistem informational re+re4inta ansamblul de flu@uri informationale organi4ate intr-o
conce+tie unitara, care asigura legatura dintre ni-elul de conducere deci4ional! si ni-elul de
e@ecutie o+erational!T
Administrarea riscurilor semnificati-e Lre+re4inta un +roces focali4at +e anali4a +rofilului
de risc, in -ederea ma@imi4arii ra+ortului dintre risc si +rofit in diferite domenii de acti-itate ale
unei institutii de creditT
Riscuri semnificati-e sunt acele riscuri cu im+act insemnat asu+ra situatiei +atrimoniale
siNsau re+utationale a institutiilor de creditT
Risc de credit este riscul inregistrarii de +ierderi sau al nereali4arii +rofiturilor estimate, ca
urmare a neinde+linirii de catre contra+artida a obligatiilor contractualeT
Risc de tara este riscul asociat riscului de credit, care este determinat de conditiile
economice, sociale si +olitice ale tarii de origine a im+rumutatuluiT
Risc de transfer este o com+onenta a riscului de tara, care a+are atunci cand obligatia
im+rumutatului nu este e@+rimata in moneda locala a acestuiaT
Risc de +iata re+re4inta riscul inregistrarii de +ierderi sau al nereali4arii +rofiturilor
estimate, care a+are din fluctuatiile +e +iata ale +returilor, ratei doban4ii si cursului -alutarT
Risc de +ret este com+onenta a riscului de +iata, care a+are din fluctuatiile +e +iata ale
+returilor -alorilor mobiliare, marfurilor si instrumentelor financiare deri-ateT
(C
).#. Re"ulamentul <r. ;=1??9 B@R )ri-ind cunoasterea clientelei in sco)ul )re-enirii
s)alarii 'anilor si finantarii terorismului
Institutiile trebuie sa ado+te norme interne de cunoastere a clientelei care sa +re-ina
folosirea institutiei +entru desfasurarea unor acti-itati ce au ca sco+ s+alarea banilor sau finantarea
actelor de terorism$
Formele de cunoastere a clientelei, elaborate de fiecare institutie, trebuie sa cores+unda
naturii, -olumului, com+le@itatii si intinderii acti-itatii acesteia si sa fie ada+tate la gradul de risc
asociat categoriilor de clienti +entru care aceasta +restea4a ser-icii financiar-bancare si la gradul
de risc al +roduselorNser-iciilor oferite$
Formele de cunoastere a clientelei trebuie sa fie a+robate la ni-elul organelor de
conducere ale institutiei si su+use re-i4uirii ori de cate ori este necesar, dar cel +utin anual$
Formele de cunoastere a clientelei trebuie sa fie cunoscute de intregul +ersonal cu
res+onsabilitati in domeniul cunoasterii clientelei, in sco+ul +re-enirii s+alarii banilor si finantarii
terorismului$
#erificarea identitatii clientului se reali4ea4a +e ba4a documentelor din categoria celor mai
greu de falsificat sau de obtinut +e cale ilicita sub un nume fals, cum sunt documentele de
identitate, emise de o autoritate oficiala, care sa includa o fotografie a titularului$
In situatia in care un client este re+re4entat in relatia cu institutia de o alta +ersoana, care
actionea4a ca im+uternicit, curator, tutore sau in orice alta calitate, institutia trebuie sa obtina si sa
-erifice si informatiile si documentele cores+un4atoare cu +ri-ire la identitatea re+re4entantului,
+recum si, du+a ca4, cele referitoare la natura si limitele im+uternicirii$
(5
Cap. I@. Pr&duse %i ser'iii
7.1. Pers&ane fizie
7.1.1. Credite
Raiffeisen ofera clientilor sai +ersoanle fi4ice urmatoarele categorii de credite7
,redit imo'iliar
,reditul imo'iliar-este o modalitate sim+la si accesibila de a cum+ara o casa dorite cu
a8utorul unei sume +e care o im+rumuta o banca$ :a creditul imbiliar nu ai ne-oie de nici o
garantie su+limentara$
9reditul se garantea4a doar cu casa +e care o cum+eri i+oteca de casa!$ Ratele se -or
returna lunar, +e o +erioada cu+rinsa intre P si (O de ani$
FleAicredit
;ste un credit +entru ne-oi +ersonale nenominali4ate$ Banii se acorda in numerar fara sa
fie ne-oie sa faci do-ada cum+ararii unui anumit bun,Ane@a nr$ &/$
#aluta 7 :ei sau ;ARO
#aloare 7 intre POO si (O$OOO ;ARO sau echi-alent in :ei!
.erioada7 intre 0 luni si &O ani$
Garantii7 nu este ne-oie de garantie
,reditul #asina :a
;ste un credit +entru cum+ararea de noi masini, romanesti sau straine, sau moto-scutere$
#aluta7 :ei, ;ARO sau AB<
#aloarea7 intre ($OOO si )5$OOO ;ARO sau echi-alent in AB< sau :ei!
.erioada7 intre 0 luni si ) ani
A-ans 7 minim &56 din -aloarea masinii
Garantii7 ga8 +e masina si asigurare 9asco cesionata in fa-oarea bancii, in ca4ul in care a-ansul
este mai mic de (5 6 din -aloarea masinii, se solicita un girant -eniturile acestuia trebuie sa fie
cel +utin egale cu dublul ratei lunare!
,reditul )entru 'unuri de consum
;ste un credit +entru cum+ararea de bunuri di-erse mobila, masini de s+alat, araga4uri,
tele-i4oare, calculatoare, ferestre cu geam termo+an!$Ane@a nr$ &'$
(0
#aluta7 :ei ;ARO sau AB<
#aloare7 intre (5O si 5$OOO de ;ARO sau echi-alent in :ei NAB<!
.erioada7 intre &/ luni si 0O luni$
A-ans7 O6 sau orice suma din +artea clientului
7.1.#. -ep&zite
An de+o4it bancar re+re4inta o suma de bani de+usa la banca, +e o +erioada definita +entru
are banca +lateste de+unatorului o dobanda$
EI.ARI <; <;.OZIE;
In functie de criteriile s+ecifice e@ista mai multe ti+uri de de+o4ite7
in functie de moneda, de+o4itele +ot fi in lei sau in -alutaT
in functie de modalitatea de )lata a do'an%ii +ot fi7
-de+o4ite cu ca+itali4are7 +eriodic, dobanda se adauga la suma de+usa initial
-de+o4ite fara ca+itali4are7 lunar, dobanda este -irata intr-un cont curent care ii asigura
titularului acces la aceastaT
in functie de o)tiunea de reinnoire a de)o%itului +e acelasi termen ca si cel initial7
-daca se o+tea4a +entru reinnoire automata la sfarsitul +erioadei de+o4itului,
de+o4itul se +relungeste automat$ In +lus daca de+o4itul are o+tiunea de ca+itali4are a doban4ii,
dobanda se adauga la suma de+usa initial$ .entru +erioada urmatoare, rata doban4ii se -a a+lica la
suma initiala la care se adauga dobanda obtinuta in +erioada +recedenta$ Fi-elul real al doban4ii
este mai mare decat dobanda nominala$
-daca nu se doreste reinnoirea automata, de+o4itul -a a-ea scadenta unica, adica
suma de+o4itului se -a transfera in contul curent +entru care se -a calcula dobanda la -edere!
sau suma -a ramane in acelasi cont, fara dobandaT
in functie de do'anda7
-de+o4ite cu dobanda -ariabila7 banca +oate modifica rata doban4ii +e +erioada
de+o4itului, in functie de e-olutia +ietei$
-de+o4ite cu dobanda fi@a7 banca asigura o rata fi@a a doban4ii +e +erioada de+o4itului
indiferent de e-olutia +ietei
9ontul e-eniment- cea mai buna solutie de a economisi +entru un e-eniment s+ecific$
,aracteristici
- cont in lei
()
- termen de constituire a de+o4itului7 intre '& si P05 de 4ileT
- suma minima de deschidere a contului este 5O leiT
- de+uneri ulterioare minim &5O lei
-
9ontul Bonus- +entru ma@imum de +rofit
,aracteristici
- de+o4it in lei +entru +ersoane fi4iceT
- termen de constituire a de+o4itului7 & luna$ <e+o4itul se reinnoieste automat la scadenta
- suma minima +entru deschiderea contului7 &5O lei
<e+o4ite la termen clasice- alege de+o4itul +referat
,aracteristici
- de+o4ite clasice, in lei, +e termene de &, P, 0, si &( luni, cu sau fara ca+itali4areT
- de+o4ite in AB< sau ;ARO, cu ca+itali4areT
- suma minima +entru deschiderea contului este accesibila
9ontul de economii Acces .lus L fle@ibilitate si +rofit
,aracteristici
- cont in lei +entru +ersoane fi4iceT
- termen nelimitatT
- suma minima de deschidere a contului7 COO de lei
- de+uneri ulterioare7 minim 5OOO lei
7.1.). Carduri
9ardul de credit 2astercard in :;I
,aracteristici4
card de debit in lei atasat contului curent, destinat +ersoanelor fi4ice, cetateni romani,
+recum si +entru cetatenii straini care lucrea4a in cadrul
ambasadelor, consulatelor si re+re4entantelor altor tari in
Romania sau in cadrul unor organi4atii internationale cu
sedii in Romania
cardul foloseste dis+onibilul din acest cont, inclusi- linia de o-erdraft
(/
+ermite retrageri numerar la AE2 ori .OB si cum+araturi la comercianti, in Romania si
strainatate
card de debit embosat, in lei, +entru +ersoane fi4ice
utili4are domestica si internationala
utili4are in mediul electronic si manual

#isa ;lectron
,aracteristici4
card de debit, in lei, +entru +ersoane fi4ice
card de +lata a salariilor +entru anga8atori
utili4are domestica si internationala
suma minima de deschide de a contului +e card trebuie sa fie 5 lei
$aestr&
,aracteristici4
card de debit, in lei, +entru +ersoane fi4ice
card de +lata a salariilor +entru anga8atori
utili4are domestica si internationala
suma minima de deschidere a contului este de 5 leiNcont
9ardul de credit Raiffeisen Bank Gold
,e inseamna 1old de la Raiffeisen BanB
,um)eri ce -rei, oriunde in lume
9lientii beneficia4a de statutul +referential al cardului
Gold, bucurandu-se de si mai mult de cum+araturile +e care
le doresc, oriunde este afisata sigla 2aster9ard, cu un commission de O6 +e tran4actie
+entru +latile efectuate la comercianti in Romania sau strainatate$
('
;urocard N2astercard in AB<
,aracteristici4
card de debit in AB<, +entru +ersoane fi4ice cetateni romani,
+recum si +entru cetatenii straini care lucrea4a in cadrul ambasadelor, consultantelor si
re+re4entantelor altor tari in Romania sau in cadrul altor organi4atii internationale cu sediul in
Romania
utili4area domestica si internationala
suma minima de deschidere a contului 7 5O AB<
Eurocard /Mastercard in EUR
,aracteristici4
card de debit, in ;ARO, +entru +ersoane fi4ice cetateni romani, deosebit de util
+entru calatoriile in tarile care utili4ea4a ca moneda nationala ;uro
utili4area domestica si internationala
suma minima de deschidere a contului 7 5O ;uro
7.#. Pers&ane Auridie
7.#.1. Credite
,reditul ,a)ital
Piata tinta * Intre+rinderile 2ici si 2i8locii cifra de afaceri anuala de +ana la 5$OOO$OOO ;AR$!
#oneda B ROF, ;AR, AB<
Ctili%are B %inantarea ne-oilor de ca+ital circulant +entru sco+uri +roducti-e, comerciale sau
+restari ser-icii
,reditul ,omercial
.iata tinta C Intre+rinderile 2ici si 2i8locii cifra de afaceri anuala de +ana la 5$OOO$OOO ;AR!,
furni4ori ai societatii cu re+utatie bunaT
#oneda B ROF
Ctili%are B +entru acti-itatile curente a agentilor economici din domeniul +roductiei, comertului
sau ser-iciilor
PO
"-ansul in cont curent
.iata tinta C Intre+rinderile 2ici si 2i8locii cifra de afaceri anuala de +ana la 5$OOO$OOO ;AR!$
2oneda B ROF, ;AR, AB<
Atili4are C +entru acti-itatile curente a agentilor economici din domeniul +roductiei, comertului
sau ser-iciilor
Factorin$ intern
.iata tinta C Intre+rinderile 2ici si 2i8locii cifra de afaceri anuala de +ana la 5$OOO$OOO ;AR!,
furni4ori ai societatii cu re+utatie bunaT
2oneda B ROF
Atili4are B aco+erirea ne-oii de ca+ital circulant termen scurt!, a-and la ba4a cesiunea de
creante, do-edite contractual si +rin facturi$
,redit in-est
.iata tinta C Intre+rinderile 2ici si 2i8locii cifra de afaceri anuala de +ana la 5$OOO$OOO ;AR!$
2oneda B ROF, ;AR, AB<
Atili4are B finantarea +roiectelor de in-estitii
7.#.#. -ep&zite
9ont e-eniment
- Piata tinta L Intre+rinderi 2ici si 2i8locii +ana la 5$OOO$OOO$ ;AR cifra de
afaceri anuala$!
- #oneda L ROF
- Ctili%are D +entru fructificarea fondurilor dis+onibile +rin dobanda bonificata
9ontul Bonus7 +entru ma@imum de +rofit
,aracteristici4
- de+o4it in lei +entru +ersoane fi4ice
- termen de constituire a de+o4itului7 & luna$ <e+o4itul se reinnoieste automat la
scadenta
- suma minima +entru deschiderea contului7 &OO lei
-
<e+o4ite la termen
- Piata tinta L Intre+rinderile 2ici si 2i8locii cifra de afaceri anuala de +ana la
5$OOO$OOO ;AR$!
P&
- #oneda L ROF, ;AR, AB<
- Ctili%are L +entru fructificarea fondurilor dis+onibile +rin dobanda bonificata
7.#.). Carduri
#IBA Business 9ard in ROF
Piata tinta C Intre+rinderile 2ici si 2i8locii cifra de afaceri anuala de +ana la 5$OOO$OOO ;AR!
#oneda B ROF
Ctili%are B +ermite atat o+eratiuni non-cash, cat si retrageri de numerar, in Romania
#IBA Business 9ard in AB<
Piata tinta C Intre+rinderile 2ici si 2i8locii cifra de afaceri anuala de +ana la 5$OOO$OOO ;AR!
#oneda B AB<
Ctili%are B +ermite atat o+eratiuni non-cash, cat si retrageri de numerar, in Romania cat si in
strainatate
#IBA Business 9ard-ROF International
Piata tinta C Intre+rinderile 2ici si 2i8locii cifra de afaceri anuala de +ana la 5$OOO$OOO ;AR!$
#oneda B ROF,
Ctili%are B +ermite atat o+eratiuni non-cash, cat si retrageri de numerar, in Romania cat si in
strainatateT
#IBA Business 9ard L ;AR International
Piata tinta C Intre+rinderile 2ici si 2i8locii cifra de afaceri anuala de +ana la 5$OOO$OOO ;AR!
#oneda B ROF
Ctili%are B +ermite atat o+eratiuni non-cash, cat si retrageri de numerar, in Romania cat si in
strainatate
9arduri de salarii 2A;BERO ROF
Piata tinta C Intre+rinderile 2ici si 2i8locii cifra de afaceri anuala de +ana la 5$OOO$OOO ;AR!$
#oneda B ROF, cu utili4are international
P(
7.). *lte ser'iii
Pastrarea 'al&ril&r in "rupuri si"ilate sau in asete
.ermite +astrarea in te4aurul cu casete al bancii, a titlurilor, hartiilor de -aloare si a altor
-alori +osibil de te4auri4at$ Be reali4ea4a in ba4a unui contract de de+o4it sau o con-entie de
in-entar si se +erce+e o ta@a lunara$
Pres1imbarea bann&tel&r straine uzate3 deteri&rate sau s&ase din irulatie
.ermite +reschimbarea la orice sediu B9R a bancnotelor straine u4ate, ru+te si
reconstituite +rin li+ire +e -erso-ul acestora, mototolite, decolorate sau scoase din circulatie$
.entru aceasta o+eratiune trebuie intocmita o cerere in P e@em+lare si se +erce+e un comision de
/-&O6 in functie de gradul de deteriorare a bancnotelor si 5O6 in ca4ul monedelor$
Plati faturi prin *5$
Ofera osibilitatea efectuarii +latilor de la orice AE2 al B9R, din orice localitate, in orice
moment, e-itandu-se astfel aglomeratia de la ghisee$ In ca4ul unor carduri in lei nu se +erce+e
comision, iar in ca4ul celor in -aluta, un comision de (6 +entru con-ersie -alutara$
Instrumente finaniare deri'ate
Bunt destinate oricarui ti+ de clienti +ersoane fi4ice sau 8uridice!, chiar si altor banci$
-e&ntarea eletr&nia a dat&riei 'amale
Ber-iciul este destinat clientilor +ersoane 8uridice cu acti-itate de im+ort L e@+ort si
reali4ea4a decontarea datoriei -amale +rin mi8loace informatice, la ghiseele bancii sau +rin
utili4area ser-iciilor 2ulti9ash B9R sau e-B9R, in -ederea acordarii de catre autoritatea -amala
a liberului de -ama$
PP
Cap. I@. Pr&edura de ris
9reditarea bancara este o o+eratiune a unei institutii autori4ate, +rin care aceasta incheie
un contract cu un client, obligandu-se sa ii +una la dis+o4itie +e o durata limitata de tim+, suma
necesara, a-and dre+tul *i beneficiind de contra+restatia doban4ii +recum *i de rambursarea
creditului, in conditiile +restabilite$
.rodusele de creditare bancara Raiffeisen Bank +ot fi structurate du+a mai multe criterii7
0 +erioada de rambursare credite +e termen scurt, mediu sau lung!T
0 natura debitorului +ersoane fi4ice, 8uridice, alte banci, statul!T
0 destinatia +roducti-e - +entru acti-itate curenta sau in-estitii, +entru
0 consum!T
0 calitatea creditului +erformante, ne+erformante!$
Alte criterii +ri-ind detalierea creditelor +ot fi7 moneda de acordare, numarul creditorilor
sindicali4ari, finantari structurate!, sistemul de garantare credit +ersonal sau real!, modalitatea
de acordare scontare, leasing, factoring!, transferabilitate *$a$
Bursele de informatii utili4ate in +rocesul de fundamentare a +rogramelor de creditare
+ro-in din7
0 +rogramele +rioritare -i4and de4-oltarea macroeconomicaT
0 +rogno4ele institutiilor s+eciali4ate *i ale sistemului bancarT
0 tendintele in materia solicitarilor de credit, ba4ate +e istoricul, structura *i factorii
+re-i4ibili de influentaT
0 +olitica autoritatii de reglementare *i su+ra-eghere in materieT
0 strategia de de4-oltare *i +rioritatile institutiei de credit$
As+ecte +ri-ind creditarea bancara$ <efinirea termenilor
.rudenta bancara -i4ea4a, in +rimul rand, ca+acitatea de +lata a solicitantilor de credit, in
stransa legatura cu dimensiunea *i calitatea afacerilor +e care ace*tia le desfa*oara$
A-anta8ul +artilor in relatia de credit +resu+une dimensionarea +arametrilor contractuali
de o maniera care sa +ermita derularea in conditii normale a ra+orturilor banca-client$
Anga8amentul de restituire a creditului -i4ea4a un intreg set de +roceduri referitoare la
aco+erirea riscului *i de e-aluare, ante *i +ost-factum, a sistemului de garantii de care dis+une
debitorul$ .osibilitatea de restituire a creditelor trebuie anali4ata *i din +ers+ecti-a trendului de
e-olutie a economiei, in ansamblul sau$
Garantiile +ot fi reale dre+tul la retinere de catre creditor a bunurilor ce au facut obiectul
creditului, +ana la rambursarea integrala T ga8ul, cu sau fara de+osedare T i+oteca asu+ra bunului
imobiliar al debitorului T +ri-ilegiul - general mobiliar! sau s+ecial imobiliar! - conferit +rin lege
unor creditori, de a a-ea +rioritate la +lata, daca detin o garantie asu+ra +atrimoniului debitorului!
sau +ersonale sim+le sau solidare!, constand in anga8amente de +lata, in situatia de inca+acitate a
debitorului, luate de catre terti$
Eermenul de rambursare este nu doar un +rinci+iu de ba4a al creditarii, ci *i un criteriu de
clasificare a creditelor *i, in egala masura, un re+er de anali4a al ser-iciului datoriei$ 2ai mult,
bancile utili4ea4a acest indicator in -ederea asigurarii cores+ondentei dintre durata creditului *i
termenele de+unerilor +e seama carora se constituie resursele aferente$
PC
<obanda, numita *i I+retul credituluiK, este modalitatea de remunerare a fondurilor
+lasate de banci sub forma de credit *i re+re4inta o +re-edere obligatorie in orice contract de
im+rumut$ Fegocierea doban4ii +ri-e*te ni-elul acesteia, +eriodicitatea de obicei lunara! *i data
+latii, dar *i modalitatea de stabilire fi@a, -ariabila!
7.1 . -eizia de reditare
9reditele acordate +ersoanelor fi4ice au o +rocedura relati- sim+la de anali4a, ba4ata +e
estimarea sigurantei -eniturilor curente, de natura +re+onderent salariala *i +e incadrarea
obligatiilor de +lata aferente im+rumutului solicitat intr-un cuantum de -enituri +re-a4ut de
normele bancare sau de reglementarile interne$
9reditele acordate +ersoanelor 8uridice sunt acordate +e ba4a anali"ei economico#
financiara a acti-itatii solicitantului de credit constituie o +rima eta+a de identificare a ca+acitatii
de rambursare, +ri-ita din +unct de -edere istoric$ Be -or a-ea in -edere, in acest sens, trei +aliere
de e-aluare *i anume7
Z Anali"a $ilantului conta$il +resu+une e@istenta unei serii de ra+ortari financiare intinse
+e minim trei ani, de +referinta auditate *i a balantelor de -erificare din ultima sau ultimele luni,
in -ederea obtinerii unor situatii com+arati-e *i a sesi4arii tendintelor de e-olutie a indicatorilor
rele-anti$
%ac obiectul anali4ei urmatoarele categorii de indicatori7
- imobili4arile cor+orale *i necor+orale, in ra+ort cu sursele lor de aco+erireT
- decontarile, -arsamintele, datoriile *i obligatiile fata de tertiT
- costurile *i structura acestora +e categorii$
0 Anali"a profita$ilitatii se reali4ea4a +e ba4a contului de +rofit *i +ierdere, care +ermite
detalierea -eniturilor, cheltuielilor, in general a re4ultatelor aferente celor trei flu@uri economice
de ba4a7
- flu@urile de e@+loatareT
- flu@urile financiareT
- flu@urile e@traordinare$
:a ni-el global, +rofitabilitatea se determina +rin agregarea indicatorilor aferenti celor trei
categorii de acti-itati$
0 Anali"a $onitatii solicitantilor de credite se ba4ea4a tot +e informatii din situatiile
financiare, la care se adauga date +ri-ind in-estitiile in curs de reali4are$
Btructurarea anali4ei +ri-ind bonitatea se face +e trei categorii de indicatori7
- indicatori +ri-ind dimensiunea *i structura afacerilor derulateT
- indicatori +ri-ind +erformantele economico-financiareT
- indicatori +ri-ind in-estitile solicitantului$
Indicatorii +ri-ind +erformantele economico-financiare, care stau la ba4a anali4ei *i
e-aluarii bonitatii clientilor se +re4inta astfel7
Bol-abilitatea are in -edere ca+acitatea firmei de a transforma in dis+onibilitati bane*ti in
termen de 'O 4ile stocurile de materii +rime *i +roductie neterminata, +entru a face fata +latilor
P5
de-enite scadente in aceea*i +erioada salarii, a+ro-i4ionari, obligatii financiare, rambursari de
credite, etc$!
:ichiditatea re+re4inta ca+acitatea unui client de a face fata datoriilor sale, +e termen
scurt, +rin transformarea ra+ida a acti-elor sale circulante in dis+onibilitati$
Gradul de indatorare e@+rima ra+ortul intre datorii *i ca+italuri +ro+rii, res+ecti- limita
+ana la care agentul economic este finantat din alte surse decat fondurile sale +ro+rii$
Rentabilitatea e@+rima eficienta acti-itatii unui agent economic, in sensul ca+acitatii
acestuia de a obtine +rofit din acti-itatea desfa*urata$
Anali4a +lanului de afaceri *i a cash-floG-ului +re-i4ionat nu se re4uma la e@tra+olarea
trendurilor determinate in urma anali4ei istoricului firmei, ci ia in considerare *i +osibilitatile de
de4-oltare a afacerii +e seama creditului solicitat$
O +rima informatie rele-anta in acest sens +ri-e*te necesarul de finantare, in ori4ontul de
tim+ ce -a constitui +erioada de rambursare a creditului7
%inantare totala [ acti-eN-an4ari @ modificarea -an4arlior +re-i4ionata! - +asi-eN-an4ari @ @
modificarea -an4arlior +re-i4ionata! - mar8a de +rofit - -an4ari +re-i4ionate! @ & - indicele
di-idendului +latit!
.lanul de afaceri trebuie sa contina o serie de elemente obligatorii, cum sunt7 obiecti-ele
strategice ale afacerii, anali4a B1OE a istoricului *i +lanurilor de de4-oltare, detalierea
coordonatelor s+ecifice7 ni*a de +iata, tehnologie, tehnici de marketing, modalitatea de aco+erire
a necesarului de finantare, sistemul de monitori4are *i de corectie a abaterilor$
;l trebuie sa fie insotit de un $u%et previ"ionat &e venituri 'i c(eltuieli) +entru fiecare an
din ori4ontul de tim+ considerat$
FluAul de numerar cash-floG! este documentul sintetic de e-identiere a e-olutiei incasarilor
*i +latilor, care au ca re4ultat -ariatia soldului de lichiditati de la o +erioada la alta$ Anali4a
flu@ului de numerar se reali4ea4a +e urmatoarele coordonate +rinci+ale7
- identificarea +rinci+alelor surse generatoare de lichiditatiT
- identificarea factorilor de influenta a ca+acitatii acti-itatii clientului de a genera
lichiditatiT
- e-aluarea ca+acitatii de rambursare a creditului, de +lata a doba4ilor *i comisioanelor
aferenteT
- elaborarea unor -ariante de +re-i4iune a flu@ului de numerar, +ornind de la i+ote4e de
lucru diferite +esimiste - o+timiste - medii!$
Anali4a as+ectelor nefinanciare +ri-ind solicitantii de credite, deseori ignorata in
fundamentarea deci4iei de creditare, re+re4inta o eta+a com+lementara anali4elor cantitati-e, +rin
care se intrege*te -i4iunea bancii asu+ra riscurilor la care se e@+une in relatia cu clientii sai$
,om)onenta interna a factorilor de natura calitati-a +ri-e*te calitatea managementului
firmei, s+ecificul acti-itatilor *i modalitatea de abordare strategica a afacerilor derulate$
,om)onenta eAterna a factorilor calitati-i are in -edere, in +rimul rand, segmentul de
+iata -i4at *i ni-elul de concurenta, dar *i racordarea la circuitul economic e@tern$ Fu +ot fi omise
as+ectele referitoare la +olitica generala a statului in domeniul s+ecific de acti-itate sau in
+ri-inta fiscalitatii, ni-elul de reglementare al acti-itatilor desfa*urate, influentele deri-and din
+o4itia geografica *i alte re+ere de acest gen$
<eci4ia de creditare este o o+tiune unilaterala a bancii, ba4ata +e e-aluarea multicriteriala
P0
a clientului-solicitant in functie de o serie de +arametri stabiliti de legislatia in -igoare, de
reglementarile bancii centrale *i, in ultima instanta, de normele interne in materie$
,redit*scorin$*ul, utili4at mai ales in creditarea +ersoanelor fi4ice, re+re4inta un
instrument de e-aluare automata, utili4at atat in a+recierea a cererilor de creditare, cat *i a riscului
ce +oate a+area in derularea creditelor in curs$ ;-aluarea *i notarea creditului re+re4inta un ra+ort
detaliat asu+ra utili4arii fiecarui credit +ersonal$ 9redit-scoring-ul se ba4ea4a +e date *i statistici
reale *i este, de obicei, mult mai de incredere decat alte metode subiecti-e de 8udecata$
7.#. Reperele pr&esului de reditare
In acti-itatea de acordare a creditului se iau in considerare urmatoarele re+ere7
1. @e$ocierea creditului
In aceasta eta+a are loc o discutie cu caracter informati-, in care se -a urmari obtinerea de
informatii cu +ri-ire la caracteristici ale clientului7
- generale ni-elul local, regional, national sau international al firmei T daca este sau nu in
sistemul de cotare la bursa!T
- financiare auditare, cifra de afaceri, rentabilitate, sol-abilitate!T
- managementul e@+erienta *i stabilitatea conducerii, obiecti-ele strategice!T
- ramura de acti-itate +ers+ecti-e, +rotectie!$
<aca in urma discutiei se constata ca solicitantul are un +lan de afaceri bun, ca +re4inta
suficiente garantii asiguratorii, acesta se -a +utea +re4enta cu documentatia necesara +entru
intocmirea dosarului de credit$
2. =ntocmirea documentatiei de credit
<ocumentatia necesara contractarii unui credit de catre un agent economic cu+rinde7
- <ocumente care atesta legalitatea infiintarii firmeiT
- 9ererea de credite semnata de +ersoanele autori4ate din intre+rindereT
- 9ontul de +rofit *i +ierderiT
- Altimul bilant contabilT
- Balanta de -erificare +e ultima luna
- Bituatia stocurilor *i cheltuielilor +entru care se solicita creditarea cantitati, -alori, cau4e,
termene de -alorificare!T
- Bituatia contractelor de li-rareT
- Bugetul de -enituri *i cheltuieli +e anul in curs *iNsau .lanul de afaceriT
- Grafic de rambursare a creditului *i de +lata a doban4ilorT
- :ista bunurilor materiale *i a -alorilor ce constituie garantii asiguratorii +entru creditul
solicitatT
- Alte documente necesare anali4ei$
$. "nali%a +i e-aluarea )erformantelor a$entului economic
.entru acce+tarea cererii de credite, rolul hotarator il au +erformantele economice *i
financiare reali4ate de intre+rinderea solicitatoare in +erioada imediat +recedenta uneori se cer
P)
indicatori *i +entru o +erioada mai mare - de circa trei ani! *i cele estimate +entru +erioada de
anga8are a creditului$
:uarea in calcul a cererii de credit +resu+une o anali4a concreta a tututor indicatorilor +ri-ind
bonitatea agentului economic$ In acest sco+, banca +relucrea4a datele din Bilantul inaintat de
client$
Ratin$ul de credit re+re4inta un calificati- e@+rimat numeric, aferent calitatii +ortofoliului de
im+rumutati al fiecarei unitati bancare teritoriale$ A fost introdus +entru e-itarea gru+arii
creditelor cu risc ma8or, determinarea trend-ului calitatii +ortofoliului *i +entru asigurarea
managementului riscului de credite$
4. "nali%a afacerii finantate
Armare*te anali4a afacerii du+a acordarea creditului$ Be au in -edere as+ecte ca7 +osibilitatea
mentinerii +ietei de desfacere, mentinerea sol-abilitatii agentului economic$
5. "nali%a $arantiilor )ro)use +i constituirea le$ala a acestora
:a acordarea creditelor, ofiterii de credite solicita clientilor, in mod obligatoriu, constituirea
de garantii asiguratorii$ .entru a+licarea +ermanenta a +rudentei bancare, banca acce+ta
constituirea uneia sau mai multor garantii7
- garantia bancara data de alta banca decat cea care da creditul negociatT
- de+o4itul bancar al firmei cash-ul colateral!T
- garantii reale mobiliare cu sau fara de+osedareT
- contract de asigurare +entru rate si doban4iT
- i+otecaT
- cesiunea de creanteT
- fide8usiunea cautiunea!T
- garantia de firma T
Garantia este su+usa unei anali4e +ri-ind -aloarea sa reala si autenticitatea dre+tului
solicitantului de credit asu+ra bunului folosit dre+t ga8$
Astfel, %arantia $ancara data de o alta banca in fa-oarea bancii creditoare se -erifica in
+ri-inta -alabilitatii documentului bancar, in +ri-inta -alorii, a -alabilitatii in tim+ si a bonitatii
bancii emitente$
=)oteca are in -edere bunurile imobiliare ale firmei, iar cesiunea creantele solicitantului
de credite asu+ra altor agenti economici$
.entru a fi acce+tate de banca, garantiile trebuie sa inde+lineasca cumulati- mai multe
con&itii7
0 sa +oata fi transformate ra+id in lichiditatiT
0 bunurile sa fie in circuit ci-ilT
0 bunurile ga8ate sa fie in stare bunaT
0 sa e@iste +iata +entru -alorificarea bunurilor ce constituie garantie$
.entru ma8oritatea garantiilor, banca incheie cu solicitantul de credite contracte de ga8, de
de+o4it bancar, de cesiune sau de garantie imobiliara, s+ecificandu-se ba4a legala si obligatiile
firmelor creditate de a +astra in bune conditii bunurile ga8ate si de a le folosi, in ca4 de +roducerea
riscului, la rambursarea creditului +rimit$ 9ontractele res+ecti-e insotesc in final contractul de
P/
credit ce se incheie cu agentul economic du+a ado+tarea deci4iei de creditare$
In sco+ul diminuarii riscului de nerambursare a creditului, bancile comerciale solicita
beneficiarului de credite si de scrisori &e %arantie $ancara sau sa asigure la societati de
asigurare-reasigurare bunurile aduse dre+t garantie$
6. =ntocmirea referatului cu re%ulatele anali%ei efectuate
Referatul de credite este format din trei +arti7
/ .artea I - elemente +ri-ind creditulT
/ .artea a II-a - detalii semnificati-e +ri-ind situatia economico-financiara, riscul bancii fata
de acesteaT
/ .artea a III-a - riscul si distributia lui in ca4ul debitorului unic$
<u+a -erificarea lui de catre seful com+artimentelor de credite, referatulse +re4inta s+re
e@aminare comitetului director al unitatii bancare$ In urma -erificarii, re4ultatul +oate fi o I%isa de
anali4a +entru a+robarea credituluiK sau un IReferat cu +re4entarea moti-elor de res+ingereK$$
7. ")ro'area creditului
In aceasta eta+a se incheie contractul de credit, care -a fi intocmit in e@em+lare
semnat +e fiecare foaie, de catre ambele +arti debitorul si creditorul!$
7.). Prinipiile de reditare
Acestea +ermit reducerea gradului de incertitudine si +rin urmare, a riscului im+licat in
creditare$
/ Beneficia4a de credite +ersoanele fi4ice si 8uridice care au deschise conturi la unitatile banciiT
/ Bucursalele, filialele si agentiile acorda credite clientilor care au sediul social sau domiciliul,
du+a ca4, +e ra4a teritoriala a 8udetului in care unitatea bancii isi desfasoara acti-itateaT
/ Banca -erifica im+rumutatii de la acordarea creditului *i +ana la rambursarea integrala a
acestuia, +rin urmarirea situatiei +atrimoniale, re4ultatelor economico-financiare ale clientilor
*i a altor elemente care sa +ermita e-aluarea +otentialului economic *i financiar curent *i in
+ers+ecti-aT
/ 9reditele solicitate, indiferent de -aloare *i durata, se acorda cu destinatii +recise +e ba4a de
contracte din care sa re4ulte clar toti termenii *i toate conditiile, *i daca solicitantii +re4inta
credibilitate +entru rambursarea creditului *i a doban4ilor la termenele stabiliteT
/ 9ererile de credite, indiferent de com+etenta de a+robare, se anali4ea4a *i se insu*esc de catre
unitatile bancii, +e ba4a documentelor +re4entate de solicitantiT creditele se a+roba +otri-it
com+etentelor stabilite de 9onsiliul de AdministrateT
/ #olumul creditelor, destinatia, duratele de creditare, garantiile necesare, doban4ile, conditiile
de rambursare a creditelor, +recum *i alte clau4e se stabilesc +rin contractele de credit
incheiate in ba4a negocierii intre banca *i clientii saiT
/ #olumul total al anga8amentelor bancii credite *i scrisori de garantie! fata de un singur client
nu +oate de+a*i (O6 din fondurile +ro+rii ale banciiT
/ <u+a a+robare, creditele se +un la dis+o4itia clientilor in conditiile negociate +rin contractele
de credit incheiate, inregistrand concomitent anga8amentul in e-identa e@trabilantiera a bancii,
P'
la data, +e durata *i -aloarea +re-a4ute in contractT
/ .e masura utili4arii creditului, se diminuea4a anga8amentul din e-identa e@trabilantiera *i se
urmare*te derularea acestuia, +ana la rambursareT
/ .entru a +utea urmari destinatia creditului acordat, acesta nu se eliberea4a in numerar decat in
ca4uri foarte bine 8ustificate cu a+robarea conducerii unitatii banciiT
/ Banca -erifica la toti clientii utili4area creditelor +orti-it destinatiei, e@istenta garantiilor *i
res+ectarea celorlalte clau4e din contractele de creditT
/ <u+a a+robarea unui credit, banca nu +oate anula sau reduce cuantumul acestuia decat in
ca4uri 8ustificate, determinate de constatarea furni4arii de catre client a unor date nereale *i
numai du+a e@+irarea unui termen de minimum cinci 4ile calendaristice, care -a fi comunicat
in scris acestuia$ Banca +oate intreru+e imediat, fara +rea-i4, utili4area de catre client a unui
credit a+robat, in ca4ul in care acesta a incalcat conditiile contractului de credit sau in ca4ul in
care acesta a incalcat conditiile contractului de credit sau in ca4ul in care situatia economica *i
financiara a acestuia nu mai asigura conditii de garantie *i rambursareT
/ Banca nu acorda credite +entru rambursarea altor credite scadente$
/
7.7. Repere le"islati'e
Acti-itatea de creditare este reglementata +rin lege$ .rinci+alele re+ere legislati-e ale creditarii
bancare sunt7
/ :egea +ri-ind acti-itatea bancara nr$PPN&''&T
/ :egea +ri-ind reorgani4area unitatilor economice de stat ca regii autonome *i societati
comerciale nr$&5N&''OT
/ :egea +ri-ind regimul in-estitiilor straine nr$P5N&''&T
/ :egea +ri-ind autori4area e@ecutarii constructiilor *i unele masuri +entru reali4area locuintelor
nr$5ON&''&T
/ <ecret-:ege +ri-ind organi4area si desfa*urarea unor acti-itati economice +e ba4a liberei
initiati-e nr$5CN&''OT
/ Forma BFR nr$ 5N&''( +ri-ind im+rumuturile mari acordate clientilor de catresocietatile
bancareT
/ :egea (/'N(OOC referitoare la afi*area doban4ii anuale efecti-e <A;!$ :egea +ermite un ni-el
de informare minim necesar, +entru a alege creditul +otri-it necesitatilor *i e@igentelor
+ro+rii$
CO