Sunteți pe pagina 1din 28

Creterea competitivitii firmei prin

implementarea unui sistem informatic


integrat
S.C. ELIS PAVAJE SRL
A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT
A.1. Numele solicitantului
S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.
A.2. Nr. nmatriculare la O!iciul Re"istrului Comer#ului
J21$%&'$(1.)*.1%%1
A.(. Co+ul unic +e nre"istrare !iscal,
RO 1761593
A.&. O-iectul +e acti.itate
Cod CAEN - 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcii
A./. 0orma 1uri+ic, a solicitantului 2i un scurt istoric al or"ani3a#iei
Forma juridica de organizare !ocietate cu R"spundere #imitat"
Anul E.enimente +in acti.itatea !irmei
1991 $ !$a in%iintat in anul 1991& sub numele !' (lis !R#& a)and ca obiect de acti)itate
%abricarea produselor din beton pentru constructii*
1993 $ !e in%iinteaza %irma !' +ota !R#& asociati +ota !amza si +ota (lisiu& a)and acelasi
obiect de acti)itate $ %abricarea produselor din beton pentru constructii& %irma care
cunoaste o dez)oltare %ulminanta& de la un an la altul*
2,,7 $ Firma !' (lis !R# %uzioneaza prin absorbtie cu !' +ota !R#& rezultand %irma !'
(lis -a)aje !R#*
2,,9 $ +ota !amza si +ota (lisiu cesioneaza actiunile asociatilor +ota (mil (lisiu si +ota
.asile*
A.4. Structura ca5italului social 2i e.olu#ia acestuia +e la n!iin#are
'/-01/# !O'0/# !23!'R0! 40 .5R!/1 21*6,,*,,,&,, RO7
ASOCIATI PERSOANE 0I6ICE7
Nume$Prenume Data si locul nasterii Procente
GOTA E8IL ELISI9 18*,7*1975& !ebe9 5,:
GOTA VASILE 3,*12*1981& /lba 0ulia 5,:
EVOL9:IA CAPITAL9L9I SOCIAL
Anul Valoarea
1991 2, lei
1999 2,*,,, lei
2,,7 3*681*,6, lei
2,1, 21*6,,*,,, lei
A.*. Re5re3entantul le"al al or"ani3a#iei
Numele, funcia, date de contact.
Nume; 5renume Gota Emil Elisiu
0unc#ie Director "eneral
Num,r +e tele!on ,732291,,3
Num,r +e !a< ,238;711286
A+res, e=mail7 emil*gota<elis*ro
A.'. In!orma#ii re!eritoare la locul +es!,2ur,rii acti.it,#ii solicitantului
Adresa sediului social.
1. Localitatea Petre2ti& str*=orilor& 7r*1& >ud* /lba cod 51585,
Amplasamentul unitilor de producie actuale, dispunerea i funcionalitatea acestora n cadrul
activitii curente a solicitantului.
1. Petre2ti& str*=orilor& nr*1& jud*/lba $ sediu administrati) si de producie& aici se
des%a9oar" ? 65: din acti)itatea de productie a %irmei@
2. Sat Stoene2ti; com*/rice9ti RaAti)ani& nr*263& jud* -raAo)a $ acti)itate
producti)a& aici se des%asoara apoB*35: din acti)itatea de productie a %irmei@
(. Clu1 Na5oca&'alea 1urzii& nr*178& jud*'luj $ depozit produse %inite*
>. DESCRIEREA ACTIVIT?:II C9RENTE
>.1. Istoricul acti.it,#ii
Ce la in%iinare 9i pDn" En prezent& societatea E9i p"streaz" acela9i obiect de acti)itate
$%abricarea produselor din beton pentru construcii* Fn primii ani acti)itatea se des%a9ura cu
ecAipamente %abricate intern& a)and o gama redusa de produse G2$3 articoleH*
Fn anul 1995 are loc prima acAizitie important" $ o ma9in" de %abricat dale importat" din
0talia& ecAipament care a permis di)ersi%icarea produciei 9i cre9terea )olumului produciei* Fn %elul
acesta %irma putea s" angajeze lucr"ri importante$amenaj"ri de trotuare& parcari& scuaruri*
Fn 1998 acAizitioneaz" o nou" ma9in"& din +ermania& mai per%ormant" 9i demareaz"
construcia unei Aale de producie de ? 1,,, mp& care )a %i %inalizat" En 1999*
Fn 2,,5 se construie9te o nou" Aal" de producie 9i se acAiziioneaz" noi ecAipamente& piaa
solicitDnd permanent cre9terea acti)it"ii*
Fn 2,,8 se realizeaz" o nou" in)estiie important" $ Aala de producie cu ecAipamente
moderne& depozit materii prime 9i produse %inite& locaia %iind En apropierea municipiului -loie9ti $
sat !toiene9ti& acest lucru permiDnd apropierea de pieele din sudul "rii*
Fn aceast" perioad" producia s$a di)ersi%icat En continuu& s$a creat o puternic" baza de
transport ptentru materii prime 9i produse %inite 9i s$a dez)oltat puternic acti)itatea de montaj&
ajungDnd pDn" la 3,: din totalul ci%rei de a%aceri* #a aceast" dat"& %irma& dispune de o reea de
ageni de )Dnz"ri care acoper" Entreg teritoriul "rii 9i )inde produse %inite 9i realizeaz" lucr"ri de
montaj la ni)el naional*
>.2. Descrierea in!rastructurii TIC eBistente& En special cea semni%icati)a din punct de
)edere al proiectului*
Nr.
crt.
Procesor 8emorie @DD
Sistem +e
o5erare
Data
AcAi3itie
1 Ieon3,5, 3 5,, JindoKs !er)er 2,,3 2,,7
2 -6 2 12, #inuB 2,,7
3 -3 1 12, #inuB 2,,5
6 'ore2Cuo 2+L= 2 16, .ista 3 2,,7
5 !empron 26,, 2 8, I- -ro%esional 2,,5
6 'eleron 2gb 2 25, .ista 3usiness 2,,8
7 /MC66B2 6,,, 1 15, I- Lome 2,,8
8 /tAlon 21,, 1 6, Ip -ro%esional 2,,6
9 'ore2Cuo 2gAz 3 25, .ista 3usiness 2,,8
1, /tAlon 21,, 1 16, .ista 3usiness 2,,8
11 'eleron 2&6 2 25, Ip -ro%esional 2,,9
12 /tAlon66 25,, 1 15, Ip -ro%esional 2,,6
13 !empron 18,, 1 15, Ip -ro%esional 2,,8
16 !empron 28,, 1 8, Ip -ro%esional 2,,9
15 !empron 3,,, 1 15, Ip -ro%esional 2,,6
Ti5 Peri!erice Numar
Din care
Laser Jet Termic Color
A( sau
mai mare
0mprimante 15 11 2 2 6
!cannere
FaB$uri 6 6
'opiatoare 3 3 3
(cAipamente multi%uncitonale
Gcopiator& %aB& scanner& imprimantaH
8 6 6 6
>.(. Pro+use$ser.icii 2i acti.it,#i e<istente
/cti)itatea societatii cuprinde 2 mari componente
aH acti)itatea de producie& care se des%a9oar" En 3 Aale de producie situaie En -etre9ti& jud*
/lba 9i !toiene9ti& jud* -raAo)a@
bH acti)itatea de montaj $ punerea En opera a dalelor de pa)aj& se realizeaz" En di)erse
9antiere de lucru r"spDndite En Entreaga ar"*
1ot %luBul in%ormaional se concentreaz" la -etre9ti& aici prelucrDndu$se Entregul )olum de
date*
+ama actuala de produse cuprinde o )arietate %oarte mare de produse din beton $ dale pa)aj
Gpeste 6, de modeleH& borduri Gpeste 15 modeleH& rigole Gpeste 1, modeleH& bolari G6 modeleH& gard
modular& pl"ci soclu& jardiniere& capac carosabil& tuburi %DntDn"*
!er)iciile principale o%erite sunt de montare a dalelor Gpeste 2, de ecAipe de montajH&
transport produse %inite la solicitarea clienilor& consultan" teAnic" de specialitate& proiecte
ambientale*
>.&. Politica +e a5ro.i3ionare; !urni3ori
-rincipalii %urnizori sunt
aH 'arpatcement Lolding& %urnizor de ciment& asigur" 9i transportul materialelor@
bH (lis /gregate& %urnizor de sorturi 9i agregate de balastier"& transportul materialelor se
realizeaz" cu mijloace de transport incAiriate@
cH Remei Romania& %urnizor de aditi)i 9i colorani@
dH Masa +mbA +ermania& %urnizor de ecAipamente 9i piese de scAimb pentru liniile de
producie@
eH Ramp%ormen 2ngaria& %urnizor de matrie*
Cescrierea reelei de apro)izionare& a logisticii %olosite 9i a modului de operare*
-rincipalele riscuri 9i di%icult"i En pri)ina apro)izion"rii* -arcul propriu de transport este
insu%icient pentru acoperirea necesitatilor de apro)izionare& ast%el c" %irma este dependent" En bun"
m"sur" de ser)iciile de transport o%erite de teri*
PARTEA A II=A = DESCRIEREA PROIECT9L9I
C. PRE6ENTAREA PROIECT9L9I
C.1. O-iecti.ele 5roiectului
Necesitatea in.esti#iei si o5ortunitatea in.estitiei 5ro5use
-entru a %ace %a" noului climat economic& companiile au ne)oie de sisteme in%ormatice
moderne& care s" gestioneze& En mod automat& principalele %luBuri de lucru din organizaie*
Managerii bine pregatii din punct de )edere pro%essional& pentru a %i cu ade)arat e%icieni 9i a
raspunde promt pro)oc"rilor )enite din pia"& au ne)oie& de mentalitate modern" 9i descAidere c"tre
ino)aie implementDnd 9i utilizDnd sisteme in%ormatice integrate*
-entru e%icientizarea 9i controlul integrat al in%ormaiei 9i al proceselor de a%aceri din cadrul
%irmei ce )a duce la reducerea costurilor& managementul %irmei a AotarDt implementarea unui
sistem ce )a permite integrarea tuturor %unciilor de conducere ale unei companii& de la plani%icarea
resurselor& asigurarea stocului de materii prime 9i materiale& de%inirea teAnologiilor& coordonarea
proceselor de producie& pDn" la realizarea gestiunii %inanciar$contabile& a resurselor umane& a
)Dnz"rilor de produse %inite& meninerea 9i dez)oltarea relaiilor cu clienii 9i partenerii etc*
-entru monitorizarea 9i corelarea tuturor ni)elelor acti)it"ii organizaiei& care s" permit" o
prelucrare analitic" 9i sintetic" a datelor En timp real& managementul %irmei a Aot"rDt implementarea
unui sistem in%ormatic de analiz" economic"& suport decizional 9i managemtul relatiilor cu clienii*
0mplementarea unui sistem in%ormatic de tip 'RM )a conduce la modernizarea 9i
e%icientizarea acti)it"ii comerciale prin adoptarea de noi metode de lucru 9i implemetarea de noi
instrumente de lucru bazate pe 10'*
!istemul pentru analiza economica si suport decizional )a permite eBtragerea in%ormatiilor
din aplicatiile si sursele de date eBistente si distribuirea acestora in cadrul organizatiei pentru
optimizarea proceselor de business& deciziilor si aciunilor* 'a En orice organizaie& eBist" cantit"i
uria9e de in%ormaii legate de rapoarte %inanciare 9i de business& bilanuri 9i prognoze& etc*
'onduc"torilor organizaiei le lipsesc adesea in%ormaiile de calitate& actualizate En timp real 9i
datele tranzacionale pe baza c"rora s" poat" construi un sistem de suport decizional*
O-iecti. "eneral
'resterea producti)it"ii !' (lis -a)aje !R# prin implementarea unui sistem in%ormatic
integrat de management cu ajutorul c"ruia se )a realiza o mai bun" conlucrare Entre departamente
ceea ce )a aduce %irmei un a)antaj competiti) En relaia cu mediul eBtern*
/cest proiect nu )a a%ecta generaiile )iitoare deoarece in)estiia nu %ace parte din categoria
acti)itailor poluante mai mult& prin implementarea sistemelor (R-& 'RM si a sistemului 30 )or
sc"dea consumurilor de materiale auBiliare GAartie& toner etc*H 9i a consumurilor de energie electric"
ceea ce asigur" principiile dez)olt"rii durabile 9i anume& satis%acerea ne)oilor prezentului %"r" a
compromite posibilitatea generaiilor )iitoare de a$9i satis%ace propriile ne)oi*
O-iecti.e s5eci!ice
1* 'resterea e%icientei %irmei prin implementarea unui sistem in%ormatic de tip (R- ce
contine 11 module& care )a a)ea 3, utilizatori ce )or bene%icia de cursuri de %ormare pro%esional" 9i
a c"rui mentenan" )a %i asigurat" de 2 administratori ce )or bene%icia de cursuri de %ormare
pro%esional" speci%ice*
/cest obiecti) este con%orm obiecti)ului speci%ic operatiunii 3*3*1* N'restera e%icientei
%irmelor prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem in%ormatic*
2* 0mbunatatirea managementului %irmei prin implementarea unui sistem in%ormatic de
analiza economica de tip 30& care )a %i %olosit de 2 utilizatori ce )or bene%icia de cursuri de %ormare
pro%esional" 9i a c"rui mentenan" )a %i asigurat" de 2 administratori ce )or bene%icia de cursuri de
%ormare pro%esional" speci%ice*
/cest obiecti) este con%orm obiecti)ului speci%ic operaiunii 3*3*1* N0ntroducerea de sisteme
10' moderne ce Encurajeaz" ino)area 9i o%er" sprijin pentru deciziile managementuluiN*
3* (%icientizarea procesului decizional En acti)itatea de )Dnz"ri 9i marOeting prin
reorganizarea datelor 9i a %luBurilor de in%ormaii dinspre 9i c"tre pia" cu ajutorul unui sistem
in%ormatic pentru managementul relaiilor cu clienii de tip 'RM & care )a %i %olosit de 3 utilizatori
ce )or bene%icia de cursuri de %ormare pro%esional" 9i a c"rui mentenan" )a %i asigurat" de 2
administrator ce )a bene%icia de cursuri de %ormare pro%esional" speci%ice*
/cest obiecti) este con%orm obiecti)ului speci%ic operatiunii 3*3*1* N'restera e%icientei
%irmelor prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem in%ormatic*
C.2. Com5onentele 5roiectului
I.1. In!ormare si 5u-licitate
/plicantul !' (lis -a)aje !R# urmeaz" s" asigure promo)area corespunz"toare a
proiectului& a %inan"rii acordate 9i a %inanatorului En con%ormitate cu condiiile pre)"zute En +Aidul
solicitantului*
/cti)itatea cuprinde la rDndul s"u urm"toarele su-acti.it,#i
0*1*1 -ublicarea unui anunt de presa de lansare a proiectului Entr$un cotidian local ce )a
contine date despre proiect si urmatoarele componente
!igla 2niunii (uropene& sigla +u)ernului RomDniei& sigla P0nstrumente !tructurale 2,,7$
2,13Q& titlul proiectului& meniunea -rogramul Operaional !ectorial P're9terea 'ompetiti)it"ii
(conomiceQ& sloganul P0n)estiii pentru )iitorul dumnea)oastr"Q& precum 9i meniunea P-roiect co$
%inanat prin Fondul (uropean de Cez)oltare Regional"Q*
0*1*2 -ublicarea unui anun de pres" la %inalizarea proiectului intr$un cotidian local
#a %inalizarea proiectului& %irma )a publica o in%ormare asupra proiectului 9i a rezultatelor
sale Entr$un ziar local* 0n%ormarea )a include urm"toarele elemente obligatorii !igla 2niunii
(uropene& sigla +u)ernului RomDniei& sigla P0nstrumente !tructurale 2,,7$2,13Q elaborat" de
/utoritatea pentru 'oordonarea 0nstrumentelor !tructurale& titlul proiectului& meniunea -rogramul
Operaional !ectorial P're9terea 'ompetiti)it"ii (conomiceQ& sloganul P0n)estiii pentru )iitorul
dumnea)oastr"Q& precum 9i meniunea P-roiect co$%inanat prin Fondul (uropean de Cez)oltare
Regional"Q
0*1*3 (ditarea de autocolante pentru aplicare pe ecAipamentele acAizitionate
Fn cazul acAiziiilor de ecAipamente& acestora li se )a aplica la loc )izibil un autocolant care
s" conin" urm"toarele elemente in%ormati)e obligatorii sigla +u)ernului 9i sigla 2niunii
(uropene& )aloarea proiectului& titlul proiectului ; in)estiiei*
I.2. Managementul de proiect
/ceasta acti)itate se des%asoara pe toata perioada de implementare a proiectului*
/cti)it"ile de management asigur" plani%icarea& coordonarea 9i monitorizarea proiectului
pentru des%"9urarea acti)it"ilor con%orm planului de%init 9i pentru obinerea rezultatelor estimate la
ni)elul calitati) de%init 9i la termenul stabilit* -rincipalele acti)it"i de management se re%er" la
organizarea Gconstituirea ecAipei de proiect 9i Entocmirea planului de lucruH& coordonarea 9i
monitorizarea proiectului& %acilitarea comunic"rii En cadrul ecAipei proiectului En relaia cu %urnizorii
9i cu autoritatea de management& plani%icarea acti)it"ilor& a resurselor& plani%icarea acAiziiilor&
gestionarea riscurilor& a scAimb"rilor& urm"rirea derul"rii contractelor de acAiziii& e)aluarea
rezultatelor& asigurarea calit"ii* !e )a asigura 9i monitorizarea permanent" a des%a9ur"rii proiectului
%olosindu$se gra%icul acti)it"ilor Entocmit iniial 9i actualizat En %uncie de situaiile speci%ice
ap"rute pe parcursul derul"rii proiectului*
Managementul de proiect este En responsabilitatea managerului de proiect* /cesta trebuie s"
asigure derularea proiectului En parametrii stabilii* Managerul de proiect trebuie s" aib" calit"i de
lider& pentru a Entelege proiectul En Entregimea sa& de a conduce organiza& coordona 9i controla
resursele implicate 9i ecAipele de lucru*
I.(. Selectia !urni3orilor +e 5ro+use si ser.icii necesare -unei +es!asurari a 5roiectului
= are ca scop atribuirea contractelor de produse si ser)icii cu respectarea procedurilor de acAizitie
publica con%orm O2+ 36; 2,,6 cu completarile si modi%icarile ulterioare si se )a realiza prin
urmatoarele subacti)itati
I.3.1 Elaorarea documentatiei de atriuire!
I.3." #ulicarea anuntului de participare si clarificari!
I.3.3 Inre$istrarea si evaluarea ofertelor!
I.3.% Comunicarea casti$atorului!
I.3.& 'emnarea contractului(contractelor.
Fn implementarea proiectului se )a respecta legislatia in )igoare in domeniul acAizitiilor
publice& respecti) O2+ nr* 36;2,,6 pri)ind procedurile de acAizitie publica* 0n cadrul acestei
acti)itati se )a elabora si actualiza planul de acAizitii& se )or acAizitiona bunurile si ser)iciile
pre)izionate in cadrul proiectului& se )or monitoriza contractele de acAizitii si se )or elabora
raportari periodice pri)ind stadiul acAizitiilor si managementul contractelor*
0n cadrul acestei acti)itati se )or realiza urmatoarele acAizitii
$ /cAizitie ser)icii promo)are si publicitate*
$ /cAizitie ser)icii audit
$ /cAizitie ecAipamente si ser)icii de implementare a !istemului 0n%ormatic
0ntegrat
0n ceea ce pri)este receptionarea ecAipamentelor si licientelor so%tKare pentru in%rastructura
si aplicatiile de baza& numarul estimat de ecAipamente este de 12 numarul estimat de licente de
aplicatii& sisteme de operare si baze de date este de 63 a)and urmatoarea componenta
I.3.). *eceptia ec+ipamentelor +ard,are! 0n aceasta etapa %urnizorii )or li)ra
ecAipamentele AardKare
Ser.er a5licatii 17 asigura rularea aplicatiilor sistemului in%ormatic integrat*
Ser.er a5licatii 27 asigura rularea aplicatiilor sistemului in%ormatic integrat*
Ser.er -a3e +e +ate7 asigura rularea bazelor de date a%erente subcomponentelor sistemului
in%ormatic integrat*
Statii +e lucru B / bucati calculatoare desOtop %olosite de utilizatori pentru interactiunea
cu sistemului in%ormatic integrat*
I.3.-. *eceptia licentelor*
$ Licenta sistem +e o5erare ser.ere7 licentele pentru sistemul de operare al ser)erului
aplicatii 1& ser)erului aplicatii 2 si al ser)erului baze de date*
$ Licenta -a3a +e +ate Su-sistem 5entru Gestiunea Economica a A!acerii7 licente
pentru baza de date a subsistemului pentru gestiunea economica a a%acerii*
$ Licenta -a3a +e +ate Su-sistem 5entru Anali3a Economica si Su5ort 8ana"erial7
licente pentru baza de date a subsistemului pentru analiza economica si suport decizional*
$ Licenta -a3a +e +ate Su-sistem 5entru 8ana"ementul Relatiei cu Clientii7 licente
pentru baza de date a subsistemului pentru managementul relatiei cu clientii*
$ Licente 5entru su-sitemul 5entru anali3a economica si su5ort mana"erial7 licente
pentru %olosirea subsistemului pentru analiza economica si suport managerial*
$ Licente 5entru su-sistemul 5entru mana"ementul relatiei cu clientii7 licente pentru
%olosirea subsistemului pentru managementul relatiei cu clientii*
$ Licente 5entru su-sistemul +e "estiune economica a a!acerii = mo+ulul 5entru
mana"ementul !inanciar B conta-il7 licente de utilizare pentru modulul sistemului in%ormatic
legat de managementul %inanciar contabil*
$ Licente 5entru su-sistemul +e "estiune economica a a!acerii = mo+ulul 5entru
mana"ementul mi1loacelor !i<e si a o-iectelor +e in.entar7 licente de utilizare pentru modulul
sistemului in%ormatic legat de managementul mijloacelor %iBe si a obiectelor de in)entar*
$ Licente 5entru su-sistemul +e "estiune economica a a!acerii = mo+ulul 5entru
mana"ementul contractelor7 licente de utilizare pentru modulul sistemului in%ormatic legat de
managementul contractelor*
$ Licente 5entru su-sistemul +e "estiune economica a a!acerii = mo+ulul 5entru
mana"ementul stocurilor7 licente de utilizare pentru modulul sistemului in%ormatic legat de
managementul stocurilor*
$ Licente 5entru su-sistemul +e "estiune economica a a!acerii = mo+ulul 5entru
salari3area 5ersonalului7 licente de utilizare pentru modulul sistemului in%ormatic legat de
salarizarea personalului*
$ Licente 5entru su-sistemul +e "estiune economica a a!acerii = mo+ulul 5entru
mana"ementul mentenantei7 licente de utilizare pentru modulul sistemului in%ormatic legat de
managementul mentenantei*
$ Licente 5entru su-sistemul +e "estiune economica a a!acerii = mo+ulul 5entru
mana"ementul trans5orturilor7 licente de utilizare pentru modulul sistemului in%ormatic legat de
managementul transporturilor*
$ Licente 5entru su-sistemul +e "estiune economica a a!acerii = mo+ulul 5entru
mana"ementul acAi3itiilor7 licente de utilizare pentru modulul sistemului in%ormatic legat de
managementul acAizitiilor*
$ Licente 5entru su-sistemul +e "estiune economica a a!acerii = mo+ulul 5entru
mana"ementul +es!acerii7 licente de utilizare pentru modulul sistemului in%ormatic legat de
managementul des%acerii*
$ Licente 5entru su-sistemul +e "estiune economica a a!acerii = mo+ulul 5entru
mana"ementul 5ro+uctiei7 licente de utilizare pentru modulul sistemului in%ormatic legat de
managementul productiei*
$ Licente 5entru su-sistemul +e "estiune economica a a!acerii = mo+ulul 5entru
mana"ementul conta-ilitatii +e "estiune7 licente de utilizare pentru modulul sistemului
in%ormatic legat de managementul contabilitatii de gestiune*
I.4. Implementarea sistemului informatic integratB )a a)ea la baza urmatoarele
subacti)itati
0*6*1 Anali.a necesitatilor in vederea confi$urarii 'II@
(tapa consta in analiza %luBurilor in%ormationale si a proceselor de business in )ederea
stabilirii modelului de sistem precum si a necesitatilor de setare& con%igurare si parametrizare*
0*6*2 Confi$urarea si parametri.area 'II!
(tapa consta in optimizarea si remodelarea %luBurilor si a proceselor in%ormationale prin
proiectarea sistemului& implementarea speci%icatiilor %unctionale precum si )eri%icarea datelor
pregatite pentru importul de date& import de test& )eri%icarea coerentei si consistentei datelor
importate& import %inal& )eri%icari %inale pe datele importate*
0*6*3 /i$rarea datelor istorice! (tapa consta in perluarea in%ormatiilor si datelor din
sistemele eBistente in !istemul 0n%ormatic 0ntegrat pentru a usura e%ortul implementarii solutiei*
0*6*6 0estarea functionalitatilor 'II in conformitate cu procesele de lucru ale or$ani.atiei@
(tapa consta in testarea %unctionalitatilor sistemului dez)oltat de catre Furnizor si de catre
bene%iciar in scopul acceptantei acesteia*
0*6*5 Implementarea 'II* (tapa consta in implementarea solutiei in%ormatice dez)oltate*
I.5. Instruirea B 2tilizatorii %inali si administratorul& din departamentele organizatiei )or %i
instruiti de %urnizor* Furnizorul )a trebui sa asigure& prin instruire& realizarea cel putin a
urmatoarelor obiecti)e
$ cunoasterea sistemului in%ormatic integrat in ansamblul sau@
$ in)atarea modului de operare in sistem@
$ in)atarea modului de rezol)are a problemelor curente de ser)iciu %olosind sistemul
in%ormatic@
$ intelegerea implicatiilor sistemului si a a)antajelor acestuia asupra modului de
rezol)are a problemelor curente de ser)iciu@
$ cunoasterea modului de obtinere a rapoartelor
/cti)itatea de instruire contine urmatoarele subacti)itati
I.5.1 eali!area materialelor si programa de curs"
-ersoanele instruite pentru adminitrarea !ubsistemului 0n%ormatic pentru +estiunea
(conomica )or %i instruite si pentru adminitrarea subsistemului de Managementul Relatiei cu
'lienti& si a !ubsistemului 0n%ormatic /naliza (conomica si !uport Cecizional& deci )or eBista doi
administratori pentru cele 3 !ubsisteme 0n%ormatice
1* 'urs utilizare al !ubsistemului 0n%ormatic pentru +estiunea (conomica a /%acerii in
decursul acestei etape )or %i instruite 3, persoane in utilizarea aplicatiei$ luna 3 an ,2 $ luna 5 an
,2@
2* 'urs utilizare !ubsistemului 0n%ormatic pentru Managemtul Relatiei cu 'lienti in decursul
acestei etape )or %i instruite 3 persoane utilizarea aplicatiei $ luna 6 an ,2 $ luna 5 an ,2@
3* 'urs utilizare !ubsistemului 0n%ormatic /naliza (conomica si !uport Cecizional in
decursul acestei etape )or %i instruite 2 persoane utilizarea aplicatiei $ luna 6 an ,2 $ luna 5 an ,2@
0nstruirea se )a des%asura in limba romana*
#ocatia des%asurarii cursurilor )a %i la sediul bene%iciarului*
'ursantii )or primi suport de curs in limba romana*
#a terminarea cursului& cursantii )or primi de la %urnizor certi%icate de instruire indi)iduale*
'erti%icarea se )a %ace di%erentiat pentru
2tilizatori simpli@
/dministratori ai !istemului 0n%ormatic 0ntegrat*
#a s%arsitul %iecarei sesiuni de instruire se )or elabora documentele
$ -rezenta la curs@
$ Raport de scolarizare@
$ ()aluare curs G se )a completa de catre cursantiH*
I.#. $uditul proiectului B acti)itatea )a urmari )eri%icarea respectarii legislatiei pri)ind
acAizitiile publice e%ectuate in cadrul contractului& precum si )eri%icarea respectarii tuturor
cerintelor in ceea ce pri)este implementarea proiectului*
/cti)itatea de audit )a %i e%ectuata de catre un auditor eBtern autorizat in conditiile legii*

3ene%iciarul )a pune la dispozitia ecAipei de audit& toate documentele solicitate si )a permite
accesul la locurile si spatiile unde se implementeaza proiectul& inclusi) acces la %isierele in%ormatice
pri)ind gestiunea teAnica si %inanciara a proiectului*
!e )a des%arura urmatorul tip de audit
$ 0inanciar7 (tapa presupune realizarea auditului %inanciar al proiectului Ganalizarea si
)eri%icarea naturii& legalitatii si corectitudinii cAeltuielilor@ )eri%icarea %olosirii sumelor primite ca
a)ans@ auditul conturilor tertelor parti@ con%runtarea cAeltuielilor cu conturile special desemnate si
cu bugetul proiectului@ )eri%icarea )eniturilor proiectului Ginclusi) a)ansuri primite de la %inantator&
dobanzi la a)ansuri& co%inanari si alte )enituri generate de proiectH@ in%ormatii pri)ind localizarea
precisa a sediului unde se a%la originalele documentelor justi%icati)e in e)entualitatea )eri%icarii
acestora de catre 'omisia (uropeana sau 'urtea de 'onturiH*
#a s%arsitul acti)itati de audit se )a elabora de catre auditor un raport de audit %inanciar*
/cti)it"ile au %ost alese ast%el EncDt s" ser)easc" obiecti)elor proiectului& s" asigure
transparen" 9i e%icien" En implementare 9i s" conduc" la obinerea rezultatelor asumate de c"tre
aplicant*
= De securitate a a5licatiei7 (tapa presupune realizarea auditului sistemului in%ormatic* 0n
aceasta etapa se )a realiza o )eri%icarea eBterna a sistemului in%ormatic& a %unctionalitatii acestuia*
!e )a realiza un raport de audit al sistemului& care )a %i analizat de ecAipa de management& iar in
cazul nerespectarii standardelor sau in cazul identi%icarii unor dis%unctionalitati& se )a solicita
remedierea acestora de catre %urnizorul ser)iciilor*
C.(. 8ana"ementul 5roiectului
Managementul proiectului )a %i asigurat de c"tre o %irm" de consultan" desemnat" En urma
aplic"rii procedurilor de acAizie 9i )a conine toate acti)it"ile de monitorizare 9i Endrumare a
e)oluiei teAnice 9i %inanciare a proiectului* /ceasta acti)itate se des%"9oara pe toat" perioada de
implementare a proiectului G#una 1 anul 1 #una 6 anul 2 18 luniH*
Fn )ederea implement"rii En condiii bune a proiectului& cDt 9i pentru asigurarea
monitoriz"rii& e)alu"rii 9i raport"rilor )a %i constituit" o ecAip" de proiect %ormat" din dou" categorii
de ecAipe
- ecAipa solicitantului
- ecAipa contractorului GeBperi contractai con%orm pre)ederilor legale En )igoareH care )or
asigura des%"9urarea corect" a acti)it"ilor pre)"zute*
!olicitantul a propus o serie de persoane pentru ecAipa de proiect& urmDnd ca la EncAeierea
contractului de %inanare aceast" ecAip" s" %ie de%initi)at"& En %uncie de salariaii disponibili En
perioada respecti)"*
!copul acti)it"ii este de a corela permanent resursele 9i acti)it"ile proiectului En )ederea
atingerii obiecti)elor acestuia& precum 9i permanenta in%ormare 9i e)aluare a stadiului proiectului&
aplicarea ajust"rilor necesare& comunicarea 9i colaborarea En cadrul ecAipei de management a
proiectului*
Raportarea se )a %ace intern la ni)elul %iec"rei acti)it"i a proiectului 9i eBtern rapoartele
intermediare 9i raportul %inal c"tre %inanator& respecti)
$ raport teAnic de progres trimestrial@
$ raport teAnic de progres care Ensoe9te %iecare cerere de rambursare@
$ raport %inal& la %inalul proiectului cu ultima cerere de rambursare@
$ alte %ormulare 9i documente justi%icati)e*
Fn )ederea e%ectu"rii unei raport"ri corespunz"toare& bene%iciarul )a lua urm"toarele m"suri
$ )a p"stra o contabilitate distinct" pentru proiect@
$ documentaia contabil" )a permite identi%icarea rapid" a tuturor )eniturilor 9i
cAeltuielilor proiectului@
$ cAeltuielile eligibile 9i cele neeligibile )or %i Enregistrate separat 9i distinct pentru toate
%acturile& cu indicarea separat" a 1./$ului corespunz"tor@
$ documentaia )a %i u9or accesibil"& datat" 9i arAi)at" corect*
Monitorizarea )a urm"ri s" identi%ice atDt aspectele poziti)e cDt 9i negati)e Gacestea din
urm"& odat" depistate& )or duce la scAimbarea strategiei de lucru& ast%el EncDt scopul 9i obiecti)ele
proiectului s" %ie atinseH* Monitorizarea )a e)idenia punctele slabe 9i cele puternice En cadrul
implement"rii proiectului 9i )a permite ecAipei de proiect s" rezol)e problemele ap"rute& s"
Embun"t"easc" acti)it"ile 9i s" se adapteze la circumstanele En scAimbare*
(cAipa de management a proiectului& con%orm responsabilit"ilor %iec"rui post& )a asigura
monitorizarea des%"sur"rii acti)it"ilor proiectului& Encadrarea En timp si En bugetul aprobat* .a %i
asigurat" respectarea obligaiilor contractuale %a" de %inanator 9i monitorizarea %urnizorilor de
bunuri& ser)icii 9i lucr"ri* -entru pre)enirea riscurilor& membrii ecAipei de proiect )or realiza
documente de pre)izionare Gbuget& timp& rezultateH& documente de in%ormare ierarAic" En timp util
asupra derapajelor poteniale cu precizarea etiologiei acestora 9i a soluiilor de rezol)are& )or %i
create instrumente 9i proceduri speci%ice de management al proiectului*
Monitorizarea se )a realiza atDt la ni)elul resurselor GeB* monitorizarea e%ortului membrilor
ecAipei cu ajutorul rapoartelor de acti)itate;%iselor de pontaj ast%el EncDt s" se e)ite supraEnc"rcarea
9i surplusul de timpH& proceselor 9i rezultatelor obtinute& cDt 9i la ni)elul plani%ic"rii proiectului
Gmodi%icarea;actualizarea calendarului acti)it"ilor& realocarea resurselor %inanciare dintr$o categorie
bugetar" En altaH& ast%el EncDt s" se cunoasc" permanent stadiul implement"rii*
Membrii ecAipei de proiect& con%orm responsabilit"tilor atribuite prin %isele de post din
proiect& )or asigura respectarea regulilor de )izibilitate& comunicarea Ginclusi) raport"rile la termenH
cu /M -O!''(*
!e )or elabora rapoarte de monitorizare trimestriale& cereri de rambursare& alte documente speci%ice&
pe %ormatul impus de autorit"tile responsabile* !e )or Entocmi minute ale 9edintelor 9i planuri de
aciune;acti)it"i cu termene limit"& a%erente stadiului de implementare a proiectului*
Membrii ecAipei de proiect& con%orm %iselor de post& )or asigura %urnizarea 9i accesul la
in%ormaii despre proiect En cadrul aciunilor de auditare;)eri%icare realizate de auditor sau alte
persoane abilitate En acest sens*
-entru buna gestionare 9i monitorizare a acti)it"ilor din cadrul proiectului se )or de%ini
seturi de documente interne care urmeaz" a %i %olosite de c"tre ecAipa de management a proiectului&
ast%el EncDt s" poat" %i permanent Enregistrate& cuanti%icate 9i analizate e%ectele acti)it"ilor
proiectului* /st%el& se )or de%ini instrumente de urm"rire a etapelor proiectului& de colectare de date&
proceduri interne& mecanisme de comunicare& instrumente de raportare 9i asigurare a %eed$bacO$ului*
1oat" corespondena primit" sau transmis" )a %i Enregistrat" Entr$un Registru de
'oresponden"& Endosariat" sistematic 9i p"strat" En permanen" de c"tre Managerul de -roiect* Ce
asemenea& )a %i inut" o list" a tuturor dosarelor proiectului 9i a re%erinelor acestor dosare* 1oate
documentele legate de implementarea proiectului )or %i Endosariate 9i arAi)ate*
Modalit"i de )eri%icare;monitorizare a acti)it"ii prestatorilor din cadrul proiectului
$ !tabilirea de termene pentru realizarea acti)it"ilor
$ .eri%icarea;recepia bunurilor 9i ser)iciilor %urnizate
-er%ormana tuturor prestatorilor de ser)icii pe timpul implement"rii proiectului )a %i
monitorizat" 9i e)aluat" pe baza urmatoarelor
$ capacitatea de mobilizare rapid"@
$ calitatea documentelor %urnizate@
$ respectarea En Entregime a programului 9i& En particular& a condiiilor eseniale
$ respectarea termenelor stabilite pentru realizarea acti)it"ilor
$ ni)el bun de comunicare
()aluarea intern" se )a realiza atDt la ni)el strategic $ generare de in%ormaii pentru luarea
de decizii pri)ind politica de proiect& cDt 9i En plan %ormati) $ Embun"t"irea En interiorul
managementului de proiect* ()aluarea se )a aBa pe trei domenii rele)an"& proces&
per%orman";impact*
()aluarea intern" a proiectului se realizeaz" prin
$ rapoarte de colectare %eed$bacO;sugestii;m"suri corecti)e din partea membrilor ecAipei de proiect&
$ rapoarte de e)aluare ale participanilor la cusurile de %ormare pro%esionala&
$ rapoarte de acti)itate*
()aluarea procesului )a a)ea En )edere modul En care proiectul %uncioneaz" 9i li)reaz"
ser)iciile pentru care a %ost iniiat 9i se )a realiza pe baza urm"toarelor criterii managementul
proiectului& structura 9i organizarea& acti)it"i des%"9urate& procedurile %ormale 9i in%ormale&
structura costurilor& coerena acestora& rezultatele obtinute 9i adec)area lor obiecti)elor propuse*
-entru realizarea acestei acti)it"i ecAipa de proiect se )a EntDlni lunar En spaii puse la dispoziie de
c"tre !olicitant*
Cetalierea cerintelor minime legate de eBperienta prealabila a ecAipei& din partea
contractorului& care )a asigura managementul de proiect
(cAipa care )a asigura managementul de proiect& din partea contractorului& )a trebui sa aiba
in porto%oliul pro%esional minimum doua proiecte cu %inanare europeana& implementate cu succes
En perioada 2,,8 2,1,& minimum doua recomandari din partea unor bene%iciari& in care sa %ie
e)identiat %aptul ca au %ost coordonate e%icient proiecte cu %inanare din %onduri gu)ernamentale
9i;sau europene*
2n alt criteriu esential En alegerea contractorului care )a presta acti)itatea de
management de proiect este ca principala acti)itate a contractorului s" %ie En domeniul consultanei
a%erente managementului proiectelor cu %inantare european"*
C.&. Descrierea teAnic, a 5roiectului
C.&.1 S5eci!icatiile 0unctionale si O5erationale
C.&.1.1 A+ministrarea sistemului in!ormatic
!istemul in%ormatic integrat )a %i protejat impotri)a incercarilor deliberate sau accidentale
de acces neautorizat la datele pe care acesta le inmagazineaza*
/dministrarea utilizatorilor si accesul la sistem )or %i ast%el proiectate incat sa includa
urmatoarele %unctionalitati
Ce%inirea utilizatorilor care )or a)ea acces di%erentiat in sistem& respecti) la %iecare
%unctie& operatiune sau raport necesare pentru des%asurarea acti)itatii* 0n acest sens& administratorul
de sistem )a putea sa creeze pentru %iecare utilizator cate un pro%il speci%ic prin care sa se permita
accesul numai la acele %unctionalitati ale solutiei& la care are dreptul in con%ormitate cu atributiile
de ser)iciu*
+ruparea utilizatorilor sistemului in %unctie de rolurile pe care acestia le detin in
cadrul organizatiei Gadministrator& operator& responsabil& auditor etcH@ un utilizator )a putea sa
apartina unuia sau mai multor roluri*
Monitorizarea acti)itatii utilizatorilor* 0n acest sens& solutia )a dispune de o
componenta de administrare a drepturilor de utilizare a sistemului in%ormatic& unde administratorii
desemnati )or putea aloca utilizatorilor drepturi pe acces pe zone %unctionale si pe tipuri de actiuni
posibile in sistem*
/dministratorul )a gestiona auditarea sistemului propus* !olutia de administrare a
utilizatorilor )a permite auditarea sistemului si inregistrarea tuturor tranzactiilor din sistem* Functia
de analiza a in%ormatiilor in scopul auditarii )a permite )eri%icarea modului de %unctionare a
sistemului*
!olutia de management al utilizatorilor si acces la sistem )a permite autenti%icarea unica a
utilizatorilor si autorizarea acestora in sistem prin mecanisme de tip !ingle !ign On prin
intermediul rolurilor si drepturilor de acces*
!olutia de management al utilizatorilor si acces la sistem )a permite de%inirea de drepturi la
ni)el de CirectorR compatibil cu standardul #C/-* 2tilizatorii )or a)ea acces numai la aplicatiile si
%unctionalitatile pentru care au de%inite drepturi*
!olutia de management al utilizatorilor si acces la sistem )a permite administrarea
drepturilor pentru grupuri de utilizatori la ni)el de subsisteme;componente& %unctii si operatii*
!olutia de management al utilizatorilor si acces la sistem )a dispune de un mod %leBibil si
unitar pentru gestiunea drepturilor si politicilor de acces ale utilizatorilor la toate resursele
sistemului integrat Gaplicatii& %unctii& inregistrari& categorii de in%ormatieH prin de%inire& modi%icare&
stergere& eBplorare*
1* !istemul 0n%ormatic 0ntegrat G!00H contine un Su-sistem In!ormatic 5entru Gestiunea
Economica a A!acerii7
1*1 modul pentru managementul acti)itatii %inanciar$contabile & care )a permite
in%ormatizarea acti)itatii %inanciar$contabile des%asurate in con%ormitate cu normele legale in
)igoare@
1*2 modul pentru managementul mijloacelor %iBe si a obiectelor de in)entar & care )a
realiza e)identa capitalului imobilizat in acti)e corporale si necorporale si calculul amortizarii@
1*3 modul pentru managementul contractelor & care )a permite gestionarea si e)identa
contractelor@
1*6 modul pentru managementul stocurilor & care )a permite gestionarea si e)identa
materialelor din gestiune@
1*5 modul pentru managementul salarizarii personalului & care )a realiza con%igurarea&
operarea& calculul si raportarea salariilor& inclusi) simularea acestora prin utilizarea seturilor de
calcul@
1*6 modulul pentru managementul mentenantei & care )a permite utilizarea e%icienta a
mijloacelor %iBe din dotare si reducerea imobilizarilor in stocuri pe durata reparatiilor@
1*7 modulul pentru managementul transporturilor & care )a permite urmarirea si
e%icientizarea acti)itatii mijloacelor de transport ale organizatiei@
1*8 modulul pentru managementul acAizitiilor & care )a permite controlul optimizat al
proceselor& de la pre)izionarea necesarului de apro)izionat& pana la receptia produselor comandate&
cu e%ecte asupra acti)itatilor de productie si ser)icii@
1*9 modulul pentru managementul des%acerii & care )a realiza e)identiera oricarui tip de
tranzactie de stoc %acuta in scop de )anzare Grezer)ari& iesiri& trans%eruri& retururi de mar%aH@
1*1, modul pentru managementul productiei& realizeaza controlul proceselor de productie
si o%era in%ormatii si instrumente pentru %undamentarea unei politici de productie e%iciente*
1*11 modul pentru managementul contabilitatii de gestiune & care )a permite gestionarea
)eniturilor si cAeltuielilor organizatiei& %luidizarea acti)itatilor contabile si administrati)e& e)identa
miscarilor %inanciare si calcularea automata a costurilor de productie@
2* !istemul 0n%ormatic 0ntegrat G!00H contine un Su-sistem In!ormatic 5entru Anali3a
Economica si Su5ort Deci3ional subsistem %leBibil si de inalta per%ormanta& care
monitorizeaza si coreleaza toate ni)elele acti)itatii organizatiei& permitand o prelucrare analitica
si sintetica a datelor in timp real& preluand datele de %inanciar contabilitate din baza de date si
agregarea sub %orma de indicatori*
3* !istemul 0n%ormatic 0ntegrat G!00H contine un Su-sitem In!ormatic 5entru 8ana"ementul
Relatiei cu Clientii7 subsistem care )a permite imbunatatirea comunicarii intre organizatie si
clientii sai& trasabilitatea procesului de )anzare si posibilitatea de a realiza analize compleze prin
utilizarea rapoartelor disponibile*
C.&.(.& Detalierea cAeltuielilor 5entru acAi3itionarea +e ecAi5amente TIC
Ser.er a5licatii 17 asigura rularea aplicatiilor sistemului in%ormatic integrat*
Ser.er a5licatii 27 asigura rularea aplicatiilor sistemului in%ormatic integrat*
Ser.er -a3e +e +ate7 asigura rularea bazelor de date a%erente subcomponentelor sistemului
in%ormatic integrat*
Statii +e lucru B / bucati calculatoare desOtop %olosite de utilizatori pentru interactiunea
cu sistemului in%ormatic integrat*
Organizatia bene%iciara )a aloca logistica si spatiul necesar pentru depozitarea intregii
documentatii rezultate in urma proiectului& care )a %i pastrata pana la 5 ani de la data incAiderii
o%iciale a -O! 'resterea 'ompetiti)itatii (conomice& asigurandu$se in acest %el corectitudinea&
claritatea& usurinta si transparenta in coordonarea& )alori%icarea si monitorizarea proiectului* !patiul
respecti) )a %i dotat cu mobilier corespunzator depozitarii si des%asurarii acti)itatilor de birou*
C.&.(.* 8entenanta si Sustena-ilitate
Garantie si ser.icii +e mentenanta
-entru toate produsele so%tKare de baza se )a acorda suport teAnic pana la %inalizarea
implementarii proiectului Gsemnarea procesului )erbal de acceptanta %inalaH& con%orm contractului
incAeiat de institutia bene%iciara cu %urnizorul solutiei in%ormatice*
-entru intregul sistem so%tKare integrat se )a acorda o garantie de 1 an* -rin garantie in
acest conteBt se intelege asigurarea %unctionalitatii eBistente la data semnarii proceselor )erbale de
acceptanta partiala pentru %iecare componenta in parte*
-entru componentele licentiate ale so%tKare$ului de aplicatii se )a asigura suport teAnic pe
perioada garantiei de 1 an& incepand cu data acceptantei partiale a acestor componente*
Sustena-ilitate
Finalizarea proiectului de %ata& prin realizarea acti)itatilor pre)azute si indeplinirea
obiecti)elor propuse& contribuie la solutionarea pe termen lung a problemelor cu care se con%runta
organizatia* Cupa %inalizarea implementarii& rezultatele proiectului )or %i mentinute prin acti)itatile
speci%ice des%asurate in cadrul organizatiei& prin personalul propriu*
!e precizeaza ca proiectul reprezinta o initiati)a independenta din punct de )edere %inanciar&
teAnic si al resurselor umane& implementarea sa ne%iind conditionata de alte acti)itati des%asurate de
catre organizatie in perioada de re%erinta*
Sustena-ilitatea +in 5unctul +e .e+ere al asi"urarii ca5acitatii teAnice
!olutia teAnica a %ost dimensionata pentru a asigura scalabilitatea so%tKare si AardKare a
aplicatiei pentru o perioada de minimum 5 ani*
3ene%iciarul proiectului a decis alocarea de resurse teAnice Gspatii& accesul la reteaua interna
proprie de date si accesul la 0nternetH pentru des%asurarea optima a procesului de implementare a
sistemului*
Ce asemenea& sustenabilitatea teAnica a proiectului )a %i asigurata prin acti)itatile de
mentenanta care )izeaza administrarea ecAipamentelor de calcul necesare bunei %unctionari a
solutiei so%tKare implementate& asigurarea suportului teAnic intern si eBtern& ceea ce se )a %ace de
catre %urnizorii de ecAipamente AardKare care )or asigura asistenta teAnica pe o perioada speci%icata
in contractul de acAizitie*
Sustena-ilitatea +in 5unctul +e .e+ere al resurselor umane
Resursele umane alocate proiectului sunt su%iciente atat din punct de )edere numeric cat si
din punct de )edere al eBperientei* 0n situatia aparitiei %luctuatiei de personal& se )a des%asura
instruirea noilor angajati de catre personalul pregatit in cadrul proiectului* -ersoanele implicate in
proiect au eBperienta in domeniul implementarii de proiecte* (cAipa )a %i alcatuita din specialisti cu
pregatire in di)erse domenii a%erente acti)itatilor des%asurate& asigurand ast%el interdisciplinaritatea
necesara realizarii unui ast%el de proiect*
Sustena-ilitatea !inanciara a 5roiectului
!ustenabilitatea %inanciara reprezinta capacitatea %inanciara a organizatiei de a asigura
operarea si mentenanta in)estitiei pentru o perioada de cel putin 5 ani dupa implementarea
proiectului de in)estitii*
!olicitantul are capacitatea %inanciara de a asigura operarea si mentenanta in)estitiei pe o
perioada de cel putin 5 ani*
C./. Personal 2i instruire
Num,rul +e 5ersonal im5licat n im5lementarea 5roiectului.
0n implementarea proiectului )or %i implicati& pe langa cei 3 membri ai ecAipei de
monitorizare a managementului de proiect& atat utilizatorii modulelor sistemului in%ormatic integrat
$ 35 utilizatori cat si cei 2 adminitratori ce )or asigura mentenanta aplicatiei& si )or %i implicati in
implementarea sistemului in%ormatic*
8o+ul +e instruire a 5ersonalului care .a utili3a$a+ministra a5lica#ia.
-ersonalul care )a opera soluiile 01 implementate prin proiect )a %i instruit pentru a %orma
competenele 9i abilit"ile necesare pentru a )alori%ica la maBim oportunit"ile pe care noul sistem
in%ormatic integrat de plani%icare a resurselor intreprinderii si de analiza economica si suport
decizional il poate o%eri*
/cestia )or bene%icia de curs de utilizare a modulelor de (R-& 'RM si 30 speci%ice
%iecaruia& pe ni)ele de acces& dar si descrieri generale pentru %amiliarizarea cu tot sistemul*
'ursurile se )or des%asura pe o perioada de 3 luni& cate 3$6 ore pe zi pentru a nu disturba
acti)itatea %irmei& grupele )or %i constitutite in %unctie de temele de curs& un cursant putand lua parte
la cursuri pentru mai multe module*
Mentenanta !istemului 0n%ormatic pentru +estiunea (conomica a /%acerii )a %i aigurata de
2 administratori ce )or bene%icia de instruire pe parcursul a dou" luni& realizat" de c"tre %urnizorul
ales pentru soluia 01 En urma procedurii de acAiziii*
0nstruirea presupune sedine teoretice& cursuri practice& participarea la instalarea& setarea 9i
customizarea soluiei acAiziionate prin proiect& lucrul En colaborare cu ecAipa de teAnicieni a
%urnizorului*
C.4. Gra!icul estimat al 5roiectului
Acti.itate$su-acti.itate De la .... PCn, laD.
I.1. In!ormare si 5u-licitate
0*1*1 -ublicarea unui anunt pri)ind
lansarea proiectului Entr$un cotidian local
ziua 15 luna 1 anul 1 ziua 31 luna 1 anul 1
0*1*2 -ublicarea unui anun de pres" la
%inalizarea proiectului intr$un cotidian local
ziua 15 luna 6 anul 2 ziua 31 luna 6 anul 2
0*1*3 (ditarea de autocolante pentru
aplicare pe ecAipamentele acAizitionate
ziua 15 luna 6 anul 1 ziua 31 luna 6 anul 1
0*1*6 -romo)are pe Jebsite ul
companiei
ziua 1 luna 1 anul 1 ziua 31 luna 6 anul 2
I.2. 8ana"ementul +e 5roiect ziua 1 luna 1 anul 1 ziua 31 luna 6 anul 2
0*2*1 -lani%icare 9i monitorizare proiect
0*2*2 Realizare raport"ri 9i documente
0*2*3 Management %inanciar$contabil
ziua 1 luna 1 anul 1
ziua 1 luna 1 anul 1
ziua 1 luna 1 anul 1
ziua 31 luna 6 anul 2
ziua 31 luna 6 anul 2
ziua 31 luna 6 anul 2
I.(. Selec#ia !urni3orilor +e 5ro+use si
ser.icii necesare -unei +es!asurari a
5roiectului
ziua 15 luna 1 anul 1 ziua 31 luna 7 anul 1
0*3*1 (laborarea documentatiei de atribuire
si aprobarea acesteia
0*3*2 -ublicarea anunului de participare
ziua 15 luna 1 anul 1
ziua 1 luna 3 anul 1
ziua 31 luna 2 anul 1
ziua 7 luna 3 anul 1
0*3*3 Fnregistrarea 9i e)aluarea o%ertelor
0*3*6 'omunicarea cD9tig"torilor
0*3*5 !emnarea contractelor
0*3*6 Receptie ecAipamente
0*3*7 Receptie licene
ziua 8 luna 3 anul 1
ziua 1 luna 6 anul 1
ziua 1 luna 5 anul 1
ziua 15 luna 5 anul 1
ziua 15 luna 5 anul 1
ziua 31 luna 6 anul 1
ziua 31 luna 6 anul 1
ziua 31 luna 5 anul 1
ziua 31 luna 7 anul 1
ziua 31 luna 7 anul 1
I.&.Im5lementarea sistemului in!ormatic
inte"rat ESIIF
ziua 15 luna 5 anul 1 ziua 31 luna 6 anul 2
0*6*1 /naliza necesitatilor in )ederea
con%igurarii !00
0*6*2 'on%igurarea si parametrizarea !00
0*6*3 Migrarea datelor istorice in !00
0*6*6 1estarea %unctionalitatilor !00 in
con%ormitate cu procesele de lucru ale
organizatiei
0*6*5 0mplementarea !00
ziua 15 luna 5 anul 1
ziua 15 luna 5 anul 1
ziua 1 luna 11 anul 1
ziua 1 luna 1 anul 2
ziua 1 luna 3 anul 2
ziua 31 luna 7 anul 1
ziua 31 luna 7 anul 1
ziua 31 luna 1 anul 2
ziua 31 luna 2 anul 2
ziua 31 luna 6 anul 2
I./. Instruire ziua 15 luna 1 anul 2 ziua 31 luna 5 anul 2
0*5*1* Realizare materiale 9i programa curs
0*5*2* 'ursuri administrare
0*5*3* 'ursuri utilizare
ziua 15 luna 1 anul 2
ziua 1 luna 2 anul 2
ziua 1 luna 3 anul 2
ziua 31 luna 1 anul 2
ziua 15 luna 3 anul 2
ziua 31 luna 5 anul 2
I.4. Au+itul 5roiectului ziua 1 luna 7 anul 1 ziua 31 luna 6 anul 2
0*6*1 /uditul %inanciar
0*6*2 /uditul securitatii aplicatiei
ziua 1 luna 6 anul 2
ziua 1 luna 5 anul 2
ziua 31 luna 6 anul 2
ziua 31 luna 6 anul 2
C.*. Im5actul 5roiectului asu5ra acti.it,#ii or"ani3a#iei
C C.*. 1. Re3ultatele 2i -ene!iciile a2te5tate ale 5roiectului Ecantitati.e 2i calitati.eF.
a. Re3ultate cantitati.e B re3ultate reali3ate in urma im5lementarii acti.itatii sunt7
1. In!ormare si 5u-licitate7
$ 2 anunturi de presa
$ 2, autocolante pentru identi%icare acti)e %iBe
2. Proiect !inali3at cu succes in -a3a +es!asurarii o5time a acti.itatilor +e mana"ement7
$ -lani%icarea proiectului Ginclusi) actualizarileH aprobata
$ -lanul de acAizitii aprobat Ginclusi) actualizarileH
$ -lanul de comunicare aprobat Ginclusi) actualizarileH
$ 6 Rapoarte trimestriale de progres
$ 3 Rapoarte de rambursare
$ 3 dosare de cereri de rambursare )eri%icate si depuse
$ Registrul riscurilor actualizat
$ -lanul de calitate implementat
$ ()aluarea rezultatelor aprobata
(. 0urni3ori +e ser.icii si 5ro+use selectati
Rezultat 3*1 contract semnat cu %urnizorul de ser)icii de dez)oltare si implementare
a sistemului in%ormatic si a ecAipamentelor si licentelor necesare
Rezultat 3*2 contracte de acAizitii audit %inanciar si audit de securitatea aplicatiei
Rezultat 3*3 contract de ser)icii in%ormare si publicitate semnat
Rezultat 3*6 ser)iciile contractate acceptate si ecAipamente si licente receptionate
Rezultat 3*6 contract de ser)icii pri)ind managementul proiectului
$ 1 documentatie de atribuire impartita in 2 loturi aprobata
$ 1 raport de e)aluare aprobat
= 1 anunt a%isat o%icial
$ 6 cereri de o%erta
$ 5 rapoarte de e)aluare a o%ertelor aprobate
$ 1 comunicare a%isata o%icial
$ 6 comunicate transmise castigatorilor
$ 6 contracte semnate
$ 1 Receptie de ecAipamente aprobata
$ 1 Receptie de licente aprobata
&. Sistem In!ormatic Inte"rat im5lementat si !unctional care asi"ura relatia -i+irectionala
+intre utili3atori si or"ani3atie7
$ 1 document de analiza a necesitatilor in )ederea con%igurarii sistemului in%ormatic
aprobata
$ 2 subsisteme in%ormatice con%igurate si parametrizate
$ 1 proces )erbal de %inalizare a migrarii datelor
$ 1 plan de testare %unctionala aprobat
$ 1 acceptanta %inala a sistemului in%ormatic semnata
/* Personal instruit7
$ 61 materiale de curs li)rate
$ 2 persoane instruite in mentenanta aplicatiei in%ormatice
$ 35 persoane instruite in utilizarea aplicatiei in%ormatic
4. Ra5ort !inal +e au+it al 5roiectului B +is5oni-il la !inantator; -ene!iciar si au+itor e<tern
+u5a !inali3area im5lementarii 5roiectului7
$ 1 Raport %inal de audit aprobat
$ Raportul de audit al securitatii aplicatiei aprobat
-. Re3ultate calitati.e7
-roiectul are ca rezultat )alori%icarea oportunit"ilor de dez)oltare pe care 10' le poate o%eri
%irmei bene%iciare prin dez)oltarea unui model de lucru mai per%ormant 9i e%icient*
-rin intermediul proiectului& bene%iciarul E9i )a moderniza procesele de business din cadrul
organizatiei& acti)itatea de productie& acti)itatea de )Dnz"ri 9i modul En care gestioneaz" relaiile cu
clienii pentru a r"spunde cDt mai prompt pro)oc"rilor pieei de pro%il*
!oluia 01 )a conduce la cre9terea per%ormanelor economice ale %irmei 9i la consolidarea
poziiei sale pe pia"*
2n alt bene%iciu e)ident este redirectionarea acti)itatilor departamentelor dinspre zona
operational repetiti)a catre analiza si control* /cest lucru este generat de eliminarea redundantelor
in operarea documentelor si prin automatizarea anumitor procese repetiti)e& mari consumatoare de
timp*
C.*. 2. Estimarea num,rului +e noi 5osturi create E+ac, este ca3ulF.
Fn urma implement"rii proiectului& nu )or %i create noi locuri de munca ci se )or e%icientiza
acti)itatile personalului eBistent*
C.*. (. In!luen#a asu5ra as5ectelor teAnice; mana"eriale 2i com5etiti.it,#ii or"ani3a#iei.
-roiectul contribuie nemijlocit la cre9terea competiti)it"ii %irmei bene%iciare prin
adoptarea unui model de lucru mai per%ormant& bazat pe teAnologii moderne@
Modelul de implementare ales conduce la implicarea acti)" a tuturor membrilor
ecAipei& a)Dnd drept consecin" direct" per%ecionarea capacit"ilor teAnice En domeniile
acoperite de proiect@
/cti)it"ile des%"9urate En implementarea proiectului promo)eaz" scAimburile de
eBperien"& deprinderea de noi modele de lucru rezultatul %inal )a %i tocmai crearea unui
nucleu cali%icat de speciali9ti& o )eritabil" resurs" pe termen lung pentru companie@
-rin metodele de implementare alese& proiectul )a contribui la reactualizarea 9i
sistematizarea in%ormaiilor generale din domeniul managementului de proiect@
Materialele elaborate En cadrul proiectului )or reprezenta instrumente de lucru
)aloroase care )or %i %olosite atDt En acti)itatea )iitoare& cDt 9i ca punct de pornire pentru noi
proiecte*
C.*. &. E!ectul +e multi5licare E5osi-ilit,#i +e re5licare 2i e<tin+ere a 5roiectuluiF.
-otenialul de multiplicare al proiectului este determinat atDt de speci%icul acti)it"ilor alese&
cDt 9i de soluiile concrete pe care le propune la ne)oile eBistente la ni)elul %irmei En domeniul
cre9terii competiti)it"ii 9i e%iceinei economice*
-e de o parte& proiectul )ine s" Ent"reasc" potenialul comercial al %irmei pe o pia" En
dezoltare* acesta este cadrul care )a permite 9i )a susine reluarea 9i eBtinderea acti)it"ilor iniiate
En cadrul proiectului* Fn acest conteBt& proiectul poate reprezenta punctul de plecare pentru o nou"
serie de iniati)e similare care s" )alori%ice rezultatele& modelul de lucru 9i soluiile propuse*
D. DEVI69L ESTI8ATIV AL PROIECT9L9I GI PLAN9L DE 0INAN:ARE
D.1. De.i3ul estimati. 5roiectului
#ista cAeltuielilor ce urmeaz" a %i angajate En cadrul proiectului de%alcate pe categorii
de cAeltuieli 9i pe costuri unitare
deviz est imativ apel
2
D.2 Planul +e !inan#are a in)estiiei
NR.
CRT.
S9RSE DE 0INAN:ARE
VALOAREA TOTAL? A PROIECT9L9I
VALOARE
N NHi
I VALOAREA TOTAL? A PROIECT9L9I 963,77*,6 367621*96
II CONTRI>9:IA SOLICITANT9L9I
675861*62 175279*98
00*1 'ontribuia En numerar 675861*62 175279*98
00*2 Fmprumut
, ,
III ASISTEN:? 0INANCIAR? NERA8>9RSA>IL?
SOLICITAT?
&4*2(/.&2 1*21&1.%'
N 1 anul depunerii cererii de finanare
'oloanele se )or completa En %uncie de pre)iziunile anuale pe durata proiectului Gpentru 7Si se
completeaz" dac" e cazulH*
-entru perioada ulterioar" implement"rii proiectului& se )or meniona sursele de %inanare dup"
Encetarea %inan"rii nerambursabile pentru asigurarea sustenabilit"ii proiectului*
E. PROIEC:II 0INANCIARE GI INDICATORI 0INANCIARI
-entru completarea proieciilor %inanciare& se )or completa %oile de lucru GsAeet$uriH din planul de
a%aceri atasat in %ormat (Bcel 9i se )or ata9a sAeet$urile completate*
plan de af aceri 331
1. 09. 2011.xls
E.1. Pro"no3a cAeltuielilor +e e<5loatare anuale
'osturile generate de sistemul in%ormatic sunt costuri ce tin de intretinere Gcontracte de
mentenanta AardKare si so%tKare& incluzDnd aici licentele periodice si consultanta de asistentaH si
costuri cu amortizarea ecAipamentelor a caror detaliere este in tabelul de mai jos
4.27
Mijloc fix
clasa de
amortizare
valoarea de
intrare
nr.ani de
amortizare
valoare
amortizare
anuala
Calculatoare electronice si
echipamente periferice
2.2.9. 60200 3 20067
TOTAL 60,200 20067
831101 3 27703
297100
FISA AMORTIZARE ANUALA
!icente " sistem informatic
#$#%! %&$'#()%'*
'on%orm estimarilor specialistilor& prin implementarea unui sistem in%ormatic pentru gestiunea
resurselor intreprinderii& costurile cu materialele consumabile si alte costuri de eBploatare scad pana
la 3,: in %unctie de compleBitatea modulelor %olosite si de integrarea acestora cu procesele din
cadrul %irmei*
-re)iziunea cAeltuielilor a a)ut ca punct de plecare cAeltuielile actualeGdin anul ,H carora li s$au
pre)izionat scaderi procentuale acolo unde s$a considerat ca& prin implementarea modulelor
sistemului in%ormatic se )or genera scaderi de costuri prin reorganizarea proceselor din cadrul
%irmei*
/st%el& pentru cAeltuielile cu materii prime s$a pre)izionat o scadere de 1,: in primii trei ani de
eBploatare* /ceasta scadere este in%luentata prin implementarea modulelor %inanciar& stocuri&
contabilitate de gestiune& transporturi& acAizitie si productie*
/lte cAeltuieli materiale cresc cu )aloarea mentenantei ce a %ost pre)izionata ca aproBimati) 2,:
din )aloarea licentelor plus ser)iciile prestate de personalul ce asigura aceasta mentenanta*
-entru cAeltuieli cu personalul s$au pre)izionat aceleasi costuri ca in anul ,& aceasta %iind urmarea
implementarii si modulelor de salarizare care )a e%icientiza acti)itatea ast%el incat nu )a mai %i
ne)oie de suplimentarea personalului cAiar daca )or creste )eniturile a%erente ci%rei de a%aceri*
Pro"no3a .eniturilor +in e<5loatare anuale
.eniturile generate de eBploatarea in)estitiei sunt
scaderea cAeltuielilor prin o mai buna gestionare a resurselor %irmei
cresterea )olumului )Dnzarilor&
reducerea )olumului debitorilor rau$platnici&
cresterea producti)itatiii& cresterea )itezei de %acturare si a Encasarilor etc*
-entru )eniturile din productie s$a pre)izionat o crestere de 1,: in primii 3 ani de eBploatare* #a
aceasta crestere concureaza %olosirea modulelor de (R-$ o mai buna gestiune a a%acerii& 'RM$
imbunatatirea relatiilor cu clientii dar si 30 printr$un mai bun management al tuturor proceselor de
business*
/ceste pre)izionari sunt )ariante moderate& generate de numarul de angajati si de acti)itatile %irmei*
E.2. Proiec#ia contului +e 5ro!it 2i 5ier+ere
!$au %acut estim"rile pentru 'ontul de pro%it 9i pierdere la ni)elul proiectului pentru urm"torii 3 ani
de la %inalizarea acestuia pornind de la )eniturile si cAeltuielile pre)izionate
E.(. PREVI6I9NEA 0L9I9RILOR DE TRE6ORERIE EN98ERARF
!$au %acut estim"rile pentru FluBul de 1rezorerie GnumerarH pentru perioada de implementare 9i
urm"torii 3 ani de la %inalizarea acestuia corelandu$le cu gantt$ul si cu pre)iziunile de )enituri si
cAeltuieli
E.&. In+icatori !inanciari
-e baza datelor obinute din proieciile e%ectuate se )or calcula automat indicatorii care )or rele)a2
rentailitatea investiiei i sustenailitatea investiiei propuse.
1. RI JRenta-ilitatea in.esti#iei
#rofit din e3ploatare incremental 4 #rofitul din e3ploatare oinut cu proiect 1 profitul din
e3ploatare oinut fara proiect 5se preia din contul de profit i pierdere aferent proiectului6
Ci4 valoarea totala a proiectului fara 07A, se preia din u$etul proiectului.
2. Sustena-ilitatea !inanciar, $ pentru asigurarea sustenabilit"ii %inanciare& %luBurile de numerar
net cumulate G%luBurile de trezorerie la s%Dr9itul perioadeiH trebuie s" %ie poziti)e pe durata
Entregii perioade de re%erin" luate En considerare G3 ani dup" %inalizarea proiectuluiH*
#a determinarea %luBului de numerar net& se )or lua in considerare toate costurile Geligibile 9i ne$
eligibileH 9i toate sursele de %inanare GatDt pentru in)estiie cat 9i pentru operare 9i %uncionareH&
inclusi) )eniturile generate de proiect* Fn aceasta metod" %luBurile non$monetare& cum ar %i
amortizarea 9i pro)izioanele& nu sunt luate En consideraie
Nr. INDICATORI Anul 1 Anul 2 Anul (
1* Rentabilitatea in)estiiei G:H 63*2:
2* FluBul net de numerar cumulat Gla s%Dr9itul %iec"rui
eBerciiu %inanciarH

(';/1';4)&./
(

&*;*));(21.'
/

/*;(2%;%'*.'&