Sunteți pe pagina 1din 7

1

PROIECTUL EVALUARII RISCULUI LA SECURITATE FIZICA


1. DETERMINARI LEGISLATIVE
Legea 333/2003
In tara noastra, activitatile privind asigrarea secritatii persoanelor, !nrilor, valorilor,
o!iectivelor, datelor si in"or#atiilor snt regle#entate in principal prin Legea nr$ %%%&'((%$
Con"or# legii, pa)a si protectia snt activitati des"asrate prin "orte si #i*loace speci"ice, +n scopl
asigrarii sigrantei o!iectivelor, !nrilor si valorilor +#potriva oricaror actini ilicite care le)ea)a
dreptl de proprietate, e,istenta #ateriala a acestora, prec# si a prote*arii persoanelor +#potriva
oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea "i)ica sa sanatatea$
Pa)a si protectia se reali)ea)a prin "orte si #i*loace #ilitare sa civile, de catre instittiile
speciali)ate ale atoritatilor ad#inistratiei p!lice, sa +n regi# privat, de catre proprietarii sa
detinatorii o!iectivelor, !nrilor sa valorilor, prec# si de catre societatile speciali)ate de pa)a
si protectie$
-inisterele si celelalte organe de specialitate ale ad#inistratiei p!lice centrale si locale, regiile
atono#e, co#paniile si societatile nationale, instittele nationale de cercetare.de)voltare,
societatile co#erciale, indi"erent de natra capitalli social, prec# si alte organi)atii care detin
!nri ori valori c orice titl, den#ite +n lege nitati, snt o!ligate sa asigre pa)a acestora$
R/spnderea pentr larea #/srilor de asigrare a pa)ei !nrilor 0i valorilor de1inte c orice
titl revine condc/torilor nit/1ilor$
HG 301/2012
2in3nd cont de dispo)i1iile 4vernli privind #/srile pentr organi)area 0i reali)area
sc5i#!li de in"or#a1ii +n do#enil standardelor 0i regle#ent/rilor te5nice, prec# 0i al reglilor
re"eritoare la serviciile societ/1ii in"or#a1ionale +ntre Ro#3nia 0i statele #e#!re ale Uninii
Eropene, prec# 0i Co#isia Eropean, +n te#eil art$ 1(6 din Constit1ia Ro#3niei, prec# 0i al
art$ 7 0i 89 din Legea nr$ %%%&'((%, 4vernl Ro#aniei a adoptat :4 %(1&'(1' pentr apro!area
;or#elor #etodologice de aplicare a Legii nr$ %%%&'((% privind pa)a o!iectivelor, !nrilor,
valorilor 0i protec1ia persoanelor$
In con"or#itate c aceasta 5otarare de gvern, nitatile preva)te in legea %%%&'((%, den#ite in
continare nitati indi"erent de natra capitalli social, "or#a de organi)are ori asociere, #odl
K2 Top Business onsu!"ing S.R.L. #23/22$/2013 R% 2&'&'(00
Te!) *+0 &3' $'1 102 E,ai!) -a!en"in.-oi.a/02.onsu!"ing.1o 2e3) 444.02.onsu!"ing.1o
1


de detinere a !nrilor ori valorilor, tre!ie sa adopte #asri de secritate in "or#ele preva)te
de Lege, co#pletate c #asri procedrale$
Cerintele #ini#ale de secritate, pe )one "nctionale si categorii de nitati, snt preva)te in
ane,a la 5otararea de gvern$
Adoptarea #asrilor de secritate preva)te se reali)ea)a in con"or#itate c anali)a de risc
e"ectata de nitate, prin strctri de specialitate sa prin e,perti a!ilitati, care detin co#petente
pro"esionale do!andite pentr ocpatia de evalator de risc la secritatea "i)ica$ Incalcarea
acestei cerinte constitie contraventie si se sanctionea)a c a#enda de la 7$((( lei la 1($((( lei
<art$ %$ pct ' si art$ ' alin$ <%= din ane,/=
Pana la adoptarea standardli ocpational pentr ocpatia de evalator de risc la secritatea
"i)ica, anali)ele de risc pot "i ela!orate de specialisti c o vec5i#e in do#enil evalarii riscli la
secritatea "i)ica #ai #are de 7 ani$
Anali)a de risc la secritate "i)ica tre!ie sa asigre identi"icarea vlnera!ilitatilor si a riscrilor,
deter#inarea nivelli de e,pnere la prodcerea nor incidente de secritate "i)ica si sa indice
#asrile de protectie necesare o!iectivli anali)at$ Acestea se re"era atat la tili)area #i*loacelor
#ecano"i)ice si a siste#elor te5nice de alar#are, #onitori)are si interventie cat si la pa)a c
personal #an$
In lipsa anali)ei de risc la secritatea "i)ica, planrile de pa)a n vor "i apro!ate de strctra de
politie a!ilitata si n se pot introdce #i*loacele #ecano."i)ice de protectie si siste#ele de
detectie, spraveg5ere si alar#are$
Ins"1u."iunea n1. (
Ela!orarea anali)ei de risc la secritate "i)ic/ se "ace potrivit instrc1inii nr$ 9, e#isa de #inistrl
ad#inistra1iei 0i internelor, p!licata +n -onitorl O"icial al Ro#3niei, nr$ 18>&'?$(%$'(1%$
Aceasta instrctine sta!ileste #etodologia de e"ectare a anali)elor de risc la secritatea "i)ic/
pentr nit/1ile ce "ac o!iectl Legii nr$ %%%&'((% privind pa)a o!iectivelor, !nrilor, valorilor 0i
protec1ia persoanelor, den#ite +n continare nit/1i, prec# 0i condi1iile pe care tre!ie s/ le
+ndeplineasc/ persoanele care des"/0oar/ ast"el de activit/1i$
Anali)a de risc la secritatea "i)ic/ constitie "nda#entl adopt/rii #/srilor de secritate a
o!iectivelor, !nrilor 0i valorilor prev/)te de lege, transpse +n planl de pa)/ 0i proiectl
siste#li de alar#are$
K2 Top Business onsu!"ing S.R.L. #23/22$/2013 R% 2&'&'(00
Te!) *+0 &3' $'1 102 E,ai!) -a!en"in.-oi.a/02.onsu!"ing.1o 2e3) 444.02.onsu!"ing.1o
1


@n ela!orarea anali)elor de risc la secritatea "i)ic/ se 1ine cont 0i de prevederile standardelor
na1ionale sa eropene privind #anage#entl 0i te5nicile de evalare a riscli$
InstrctineaA
B Ce"ineste ter#enii speci"ici tili)atiD
B Sta!ileste #odl de #ateriali)are a anali)ei de risc la secritatea "i)icaD
B Sta!ileste cand se e"ectea)a si se revi)ieste anali)a de risc la secritatea "i)icaD
B Pre)inta etapele e"ectarii anali)ei de risc la secritatea "i)icaD
B Pre)inta care snt doc#entele ele!orate si ce contint a acesteaD
B Sta!ileste #odl de a!ilitare a personalli de evalareD
B Pre)inta #etodologia ela!orarii grilei de evalare a nivelli de secritate$
2. ANALI5A DE RIS LA SE6RITATE 7I5IA
Anali)a de risc la secritatea "i)ic/, se #ateriali)ea)/ prin doc#enta1ia +ntoc#it/ +n cadrl
procesli standardi)at de #anage#ent al riscli, prin care se deter#in/, +n #od dina#ic,
#/srile necesare 0i aplica!ile pentr +ncadrarea riscrilor de secritate la nivelri accepta!ile$
Coc#enta1ia se +nregistrea)/ la nitatea !ene"iciar/ dp/ as#area de c/tre condc/torl
acesteia, r#3nd ca +n ter#en de 8( de )ile s/ se reali)e)e i#ple#entarea #/srilor sta!ilite$
Procesl de e"ectare a anali)ei de risc +ncepe dp/ se#narea contractli de prest/ri de servicii
dintre !ene"iciar 0i prestator
K2 Top Business onsu!"ing S.R.L. #23/22$/2013 R% 2&'&'(00
Te!) *+0 &3' $'1 102 E,ai!) -a!en"in.-oi.a/02.onsu!"ing.1o 2e3) 444.02.onsu!"ing.1o
1


Anali)a de risc se e"ectea)/ +naintea institirii #/srilor de secritate 0i se revi)ie0te +n na
dintre r#/toarele sita1iiA
a= cel p1in o dat/ la % ani, pentr corelarea c dina#ica para#etrilor interni 0i e,terni care
generea)/ 0i&sa #odi"ic/ riscrile la secritatea "i)ic/ a nit/1iiD
!= +n cel #lt 8( de )ile de la prodcerea ni incident de secritate la nitatea respectiv/D
c= +n cel #lt %( de )ile de la #odi"icarea caracteristicilor ar5itectrale, "nc1ionale sa a
o!iectli de activitate al nit/1ii$
3. AS8ETE %8ERATI%NALE
E"ectarea anali)ei de risc i#plic/ parcrgerea r#/toarelor etapeA
a= de"inirea para#etrilor interni 0i e,terni care generea)/ 0i&sa #odi"ic/ riscrile la secritatea
"i)ic/ a nit/1iiD
!= sta!ilirea #etodei 0i a instr#entelor de lcrD
c= identi"icarea ttror riscrilor la secritatea "i)ic/, a )onelor de i#pact, a eveni#entelor 0i
ca)elor riscli, prec# 0i a poten1ialelor consecin1eD
d= anali)area riscrilor la secritatea "i)ic/D
e= esti#area riscrilor nit/1ii !ene"iciareD
"= +ntoc#irea Raportli de evalare 0i tratare a riscrilor la secritatea "i)ic/$
+. D%6MENTATIA
Coc#enta1ia privind anali)a de risc cprindeA
a= Raportl de evalare 0i tratare a riscrilor la secritatea "i)ic/D
!= 4rila de evalare, speci"ic/ o!iectli de activitateD
c= Coc#entele.sport$
K2 Top Business onsu!"ing S.R.L. #23/22$/2013 R% 2&'&'(00
Te!) *+0 &3' $'1 102 E,ai!) -a!en"in.-oi.a/02.onsu!"ing.1o 2e3) 444.02.onsu!"ing.1o
1


Raportl de evalare 0i tratare a riscrilor la secritatea "i)ic/ cprindeA
a= no#inali)area nit/1ii, o!iectl de activitate al acesteia 0i scopl eval/riiD
!= a#plasarea geogra"ic/ a nit/1ii, vecin/t/1i, c/i de acces, al1i "actori e,terni c i#pact
aspra activit/1ii nit/1iiD
c= cadrl organi)a1ional intern, politici 0i responsa!ilit/1i privind secritatea "i)ic/ a nit/1ii
!ene"iciareD
d= srsele de risc la secritatea "i)ic/, )onele de i#pact, eveni#entele prodse 0i ca)ele
riscrilor identi"icate pentr nitatea evalat/, prec# 0i poten1ialele consecin1e aspra
persoanelor 0i activit/1iiD
e= anali)area riscrilor identi"icate
"= esti#area riscrilor la secritatea "i)ic/
g= sta!ilirea cerin1elor, #/srilor 0i #ecanis#elor de secritate pentr siste#l ce r#ea)/ a
"i i#ple#entat, de ordin strctral, te5nic, te5nologic 0i opera1ional
5= esti#area costrilor de secritate, +n "nc1ie de #/srile de secritate propse 0i nivell
de risc as#at
i= concl)iile raportli, +n care se propn na sa #ai #lte op1ini de tratare a riscrilor +n
vederea +ncadr/rii +n do#enil accepta!il al riscli de secritate "i)ic/, #en1ion3nd concret
di#ensionarea dispo)itivli de pa)/, )onele sa pnctele controlate prin #i*loace electronice de
spraveg5ere video, e"rac1ie, control acces 0i alar#are, ele#entele de protec1ie #ecano"i)ic/,
prec# 0i alte #/sri$
Raportl de evalare 0i tratare a riscrilor la secritatea "i)ic/ 0i grila de evalare se se#nea)/
de c/tre evalator
4rila de evalare speci"ic/ o!iectli de activitate al nit/1ii !ene"iciare se co#pletea)/ pentr
sita1ia +n care riscl a "ost tratat, iar nivell acestia se +ncadrea)/ +n do#enil riscli
accepta!il$
@n categoria doc#entelor.sport intr/A
K2 Top Business onsu!"ing S.R.L. #23/22$/2013 R% 2&'&'(00
Te!) *+0 &3' $'1 102 E,ai!) -a!en"in.-oi.a/02.onsu!"ing.1o 2e3) 444.02.onsu!"ing.1o
1


B c5estionare
B declara1ii
B alte doc#ente speci"ice
B date o!1inte 0i "olosite +n procedra de evalare
9. MET%D%L%GIA 6TILI5ATA
Pentr categoriile de nit/1i care a de"inite cerin1e #ini#ale +n ;or#ele #etodologice de aplicare
a Legii nr$ %%%&'((% privind pa)a o!iectivelor, !nrilor, valorilor 0i protec1ia persoanelor,
apro!ate prin :ot/r3rea 4vernli nr$ %(1&'(1', c e,cep1ia in"rastrctrilor critice, evalarea 0i
canti"icarea gradli de risc asociat nit/1ii se "ac prin deter#inarea nei valori n#erice ata0ate
o!iectivli evalat$
@n ca)l nit/1ilor pentr care n a "ost de"inite cerin1e #ini#ale speci"ice, anali)ele de risc la
secritatea "i)ic/ se ela!orea)/ si#ilar, prin aplicarea grilei generale$
Pentr evalarea nivelli de secritate "i)ic/ a nei nit/1i se sta!ilesc do/ do#enii ale riscli
de secritate "i)ic/, respectiv riscl de secritate accepta!il, asociat riscrilor de secritate c
valori esti#ate s! pragl critic de 8(E, 0i riscl inaccepta!il, asociat valorilor esti#ate peste
pragl critic$
Se consider/ c/ snt +ndeplinite cerin1ele legale de secritate "i)ic/ pentr o nitate atnci c3nd
riscl evalat se +ncadrea)/ +n do#enil riscli de secritate accepta!il$
4rila de evalare a nivelli de secritate cprinde > categorii de criterii de anali)/A
a= criterii speci"ice o!iectivli, prin care se evalea)/ ele#ente de a#plasare )onal/ 0i
local/, c o pondere de '7ED
!= criterii de secritate, prin care se evalea)/ #/srile de secritate i#ple#entate sa care
r#ea)/ a "i i#ple#entate, c o pondere de 87ED
c= criterii "nc1ionale, prin care se evalea)/ ele#entele privitoare la des"/0rarea activit/1ii
nit/1ii evalate, c o pondere de 1(ED
K2 Top Business onsu!"ing S.R.L. #23/22$/2013 R% 2&'&'(00
Te!) *+0 &3' $'1 102 E,ai!) -a!en"in.-oi.a/02.onsu!"ing.1o 2e3) 444.02.onsu!"ing.1o
1


d= alte criterii, neno#inali)ate +n gril/, prin care se asigr/ evalarea altor ele#ente c
i#pact aspra riscrilor de secritate, identi"icate sa propse de evalator, grpate +n categorii
c i#pact de cre0tere, respectiv di#inare a riscrilor$
'. 8R%IET6L D6MNEAV%ASTRA
Pentr o!iectivele pree,istente, evalarea 0i canti"icarea "actorilor din gril/ se "ac prin aprecierea
local/ a st/rii de "apt 0i prin consltarea contractelor de servicii de pa)/, transport de valori,
#onitori)are, instalare 0i #entenan1/ a siste#elor de alar#are, a doc#entelor de procrare,
certi"icare, pnere +n "nc1ie 0i prin veri"ic/ri "nc1ionale ale ec5ipa#entelor electronice 0i dot/rilor
de protec1ie #ecano"i)ic/$
@n sita1ia nit/1ii care des"/0oar/ activit/1i di"erite +n aceea0i incint/ sa +n acela0i spa1i, +n
cadrl anali)ei de risc se co#pletea)/ grile de evalare pentr "iecare o!iect de activitate, "iind
o!ligatorie +ncadrarea +n gradl de risc accepta!il pentr "iecare activitate$
EVALUATOR
Valentin Voica
K2 Top Business onsu!"ing S.R.L. #23/22$/2013 R% 2&'&'(00
Te!) *+0 &3' $'1 102 E,ai!) -a!en"in.-oi.a/02.onsu!"ing.1o 2e3) 444.02.onsu!"ing.1o