Sunteți pe pagina 1din 16

Voievodatul Transilvaniei era structurat din punct de vedere administrativ n patru

structuri: comitatele nobiliare, scaunele secuieti, scaunele sseti plus districtele Braov i
Bistria i districtele romneti.
1. Comitatele nobiliare apar n locul vechilor comitate regale din sec. XIII, odat
cu ruinarea sau cedarea ortreelor i transormarea vechilor slu!itori ai cetilor "servientes# n
no$ili. %omitatele din cadrul voievodatului erau apte: &l$a, 'olnocul interior, ($)ca, %lu!,
Turda, *unedoara, T)rnave. %onducerea lor va reveni c)te unui comite
+
"numit de voievod#,
vicecomite "numit de comite#, doi juzi ai nobililor
,
"!udices no$ilium comitatus# i ase asesori
"!urati assessores# alei tot dintre no$ili. &cetia din urm ormau i scaunul de !udecat "sedes
judiciaria, sedria#
-
i l asistau pe voievod n cadrul adunrilor generale "congregationes# ale
Transilvaniei.
&lturi de acetia sunt menionai i ali uncionari ai administraiei comitatense: notarii
jurai, comiii curiali, pristavii "pristaldi# i bilochii. .ro$lemele ma!ore ale comitatului erau
soluionate n cadrul congregaiilor nobiliare generale "congregationes generales#. 'istemul cu
doi !u/i a uncionat doar n comitatele voievodatului. 0n aara voievodatului, adic n V
Transilvaniei "comitatele 'atu12are, %rasna, 'olnocul de 2i!loc, 'olnocul 34terior, Bihor,
5arand, &rad#, n comitatul 2aramure i n comitatele $nene "Timi, %enad, %ara,
Torontal#
6
a uncionat sistemul maghiar, adic 6 !u/i ai no$ililor i +, asesori
7
.
,. Scaunele secuieti apar dup sta$ilirea secuilor n '3 Transilvaniei prin +,8-1
+,87. Iniial, structurile locale ale secuilor vor i numite districte, ulterior, dup +-99 apare
denumirea de scaune "sedes#
9
. 'e ormea/ apte astel de scaune: Odorhei "iniial Telegd# cu
statut de capitalis sedis
:
, Mure, Ciuc
8
, Arie, Sepsi
;
, ezdi i Orbai. 0n sec. XVI prin divi/iuni
succesive se a!unge la un total de +, scaune secuieti.
.rintre dregtorii scaunelor secuieti sunt amintii iniial hotnogii de scaun "+-,61%iuc#
cu atri$uii militare i !udectoreti sau primipilii "menionai pe la +-<:1;#, cu atri$uii strict
militare. &cetia din urm vor i numii mai t)r/iu cpitani sau cpitani supremi "supremus
1
3ste numit i comes supremus. (in sec. XV acesta va depinde mai pu in de voievod i mai mult de categoriile
privilegiate. %omi ii nu repre/entau n mod o$ligatoriu no$ilimea local i nici nu tre$uiau s re/ide/e n comitat.
=neori, mai ales n sec. XVI "dieta de la Turda din +76<# puteau i i mai mult de un comite i vicecomite pe
comitat.
2
3rau ale i dintre no$ilii din comitat. (oar n comitatul &l$a erau trei !u/i no$iliari.
3
>ra ele i t)rgurile nu se supuneau instan ei !udectore ti a comitatului, ele av)nd instan e proprii.
4
0n /ona Banatului au mai e4istat comitate eemere precum *orom, %uvin sau 'oml?o.
5
&ce tia l asistau pe palatinul =ngariei.
6
(enumirea apare i n perioada +-,+1+-,:.
7
&cesta de ine nt)ietatea n r)ndul scaunelor secuie ti, g/duind congrega iile generale ale secuilor nc din +668.
8
(in acesta se va desprinde n +69; scaunul %a in, care avea rolul de a asigura aprarea trectorilor din 2oldova.
9
(in acesta se va desprinde n anul +67; scaunul 2iclo oara, dar nu deinitiv a se vedea deci/ia voievodului
Transilvaniei din +7-+.
capitaneus#
+<
i devin conductorii scaunelor. .ractic, uncia militar va i desprit de uncia
!udectoreasc. %ea din urm este preluat de !u/ii pm)nteni "jude! terrestris +-8+# numii
ulterior !u/i scunali "jude! sedis#. %pitanii asistau i ei la !udecile scunale, unde putea veni
ntreaga comunitate, ulterior iind alei runtai care s repre/inte comunitile din scaunul
respectiv "n general +, asesori, dup modelul comitatelor
++
#. 0n cadrul uncionarilor scunali
sunt menionai i notarii i diecii. .e l)ng acetia, n +6,9 sunt atestai i juzii regali, cu
atri$uii de control asupra !ustiiei scunale, asupra e4ecutrii deci/iilor comitelui i privind
str)ngerea gloa$elor
+,
.
Comitele secuilor
+-
era demnitar numit de rege i care controla scaunele secuieti, el
put)nd convoca i congregaiile generale ale tuturor scaunelor sau ale unora dintre ele "prima
dat menionate n +-66#. .rincipala sa atri$uie era aceea de comandant al trupelor militare din
secuime
+6
. 0n sec. XIV, comitele secuilor avea n !urisdicia sa i o parte din teritoriile sseti
"districtele Braov i 2edia, scaunele 2edia i @eica#. 0n anumite situaii, voievodul
Transilvaniei ndeplinea i uncia i comite al secuilor.
Aa s)ritul sec. XV se ormea/ "niversitas #rium $enerum Siculorum, care era
pre/idat de comitele secuilor
+7
. 0n +7<7, se niina o instan suprem permanent la nivelul
scaunelor secuieti.
-. Scaunele sseti dup +,,6 comitatele sseti se vor concentra ntr1unul singur
"numit i provincia Sibiului# delimitat de >rtie "vest# i Baraolt "est#. 0n cadrul comitatului
sailor se structurea/ scaunele, menionate documentar n perioada +-<,1+-6;, astel: Sibiu,
Sebe, Cincu, %upea "Bo/d sau %ohalm#, Ortie, &ocrich "&lina# i MiercureaC ulterior, vor i
menionate scaunele Sighioara, Media i 'eica. .)n spre +-<<, comitatul ssesc era ormat
din : scaune
+9
. 'tructurile de conducere erau ormate din juzii scunali, juzii regeti i comitele
sailor "comes 'a4onum#.
(up +-,6 "revolta sailor mpotriva voievodului Toma '/DcsDn?#, regele desiina
temporar uncia de comite al sailor "ce usese asumat de voievo/ii mai autoritari# i i4a c)te
un jude regal n iecare scaun "atestai din +-,;#
+:
. &cetia erau numii din r)ndul greavilor sai
10
&ce tia sunt ale i ini ial prin rota ie dintre mem$rii amiliilor no$iliare de va/, dar din sec. XV unc ia devine
privilegiul unor amilii, unele chiar din aara scaunelor secuie ti.
11
&sesorii sunt i4a i la +, n anul +699. 3rau ale i n propor ie de +E- dintre primores i ,E- dintre restul secuilor,
dar treptat se a!unge s ie ale i doar din r)ndul runta ilor i clre ilor.
12
=n !ude regal putea activa concomitent n mai multe scaune. 3l este desemnat de ctre comitele secuilor dintre
oamenii si de ncredere "cu acordul regelui#
13
%omitele secuilor nu era niciodat ales dintre no$ilimea secuiasc.
14
0n +69-, comitele secuilor a primit dreptul de a1i convoca pe to i secuii la oaste. 3l avea re edin a n cetatea
Furghiului pe care o de inea n calitate de castelan.
15
(up +6;;, universitatea putea i convocat i de cpitanul >dorheiului.
16
(e apt, denumirea de apte Scaune "'ie$en$Grgen# este atestat la +-77.
17
0n +69;, regele 2athias %orvin a cedat dreptul de numire a !u/ilor regali sa ilor din scaunele respective, cu
e4cep ia 'i$iului. 3i se mai numeau i comi i.
i i su$ordonau juzii scunali "!udices sedium sau !udices terrestres
+8
#, alei direct de
comunitatea iecrui scaun "apar documentar dup +6+-#. Hu/ii regali i cei scunali aveau
atri$uii !udectoreti, administrativ1iscale i militare. =lterior, comitele sailor reapare, dar el
va i numit direct de rege iar atri$uiile sale vor i mult diminuate. 3l pre/ida scaunul de !udecat
al celor apte !u/i "sedria septem judicium# ca i lucrrile adunrilor generale ale =niversitii
sseti
+;
convocat de regul pe ,9 noiem$rie n iecare an.
34ista i o congregaie general a celor apte scaune sseti, superioar adunrilor
scunale
,<
, cu rol de re/olvare a chestiunilor eseniale, mai ales de natur !uridic. 0ntre dou
congregaii de acest el, consiliul orenesc al Sibiului avea atri$uii n re/olvarea pro$lemelor
curente ale Iprovinciei 'i$iuluiI.
Jiecare scaun avea c)te un centru de reedin "(orort#, unde se ineau i edinele
congregaiilor scunale. 0n scaunele mai mici ">rtie, Kocrich, 2iercurea# un rol important l
au greavii, care particip i la conducerea oraelor.
.)n n sec. XV, c)nd se ormea/ "niversitatea Sailor, scaunele 2edia i @eica ca i
districtele Braov i Bistria se al n aara Iprovinciei 'i$iuluiI, dar $eneicia/ de Idreptul
ssescI "nc din perioada +-+71+-+8#.
.)n n sec. XV, districtele Braov i Bistria se al n !urisdicia comitelui secuilor, care
ndeplinea concomitent i unciile de comite regal al Braovului, respectiv Bistriei. %onducerea
propriu1/is era asigurat de c)te un jude)comite ales de IoaspeiiI "hospites# din inut. (up
+67<, la Braov atri$uiile comitelui regal sunt luate de judele oraului "acelai cu cel al
districtului#, ales de comunitate.
(istrictul Bistriei, inclus n teritoriile reginei =ngariei, va o$ine la +--< dreptul de a1i
alege un jude)comite, care prelua dreptul de !udecat e4ercitat p)n atunci de voievodul
Transilvaniei. 0n +-99, acesta mpreun cu !uraii poate !udeca alturi de comitele regal, orul de
apel iind 'i$iul, adevratul centru al sailor transilvneni.
6. Districtele romneti p)n spre +6<< actele cu valoare !uridic din Transilvania
nu aveau n vedere dec)t cca. +E- din teritoriul Transilvaniei: astel, ormele rom)neti de
organi/are !uridico1teritorial din Transilvania erau cvasi1necunoscute pentru autoritile
maghiare.
Lom)nii din sudul Transilvaniei sunt menionai n dania regal din +,,- ctre
cistercienii sta$ilii la %)ra, prin care acetia primeau /ona cuprins ntre r)urile >lt, %)ra i
&rpa e!emptam de *laccis. (iploma din +,,6 acordat sailor menionea/ pdurea rom)nilor
i cumanilor "silva *lacorum et *issenorum#.
18
2en iona i astel pe la +66<. Lepre/entau pe de alt parte i prima instan de !udecat n scaunele sse ti.
19
=niversitatea sseasc se impune dup +689, iind desiin at a$ia n +8:9.
20
&cestea erau ormate din !u/i, !ura i i $tr)nii " seniores, Altscha+t# desemna i.
Tot n sec. XIII sunt menionai cne/i i voievo/i rom)ni. .rimii cne/i sunt menionai n
comitatul ($)ca. Aa +,9- sunt menionai cne/ii din /ona *aegului, care au cola$orat cu
voievo/ii Transilvaniei i cu regalitatea pentru aprarea granielor de pe %arpai. 0n sec. XIV, o
parte din aceti cne/i vor adopta catolicismul i vor i nno$ilai.
0n cursul sec. XIV, odat cu e4tinderea controlului administrativ al regatului n teritoriu,
aceste orme "chiar IenclaveI# vor i practic IdescoperiteI din punct de vedere !uridic. Iniial, ele
vor i numite terrae, uneori i voievodate sau cne/ate, dar dup +-<< denumirea care se va
impune va i cea de districte ale rom)nilor "districtus (alachorum#. 3le erau n general $ine
delimitate i par a corespunde unor vechi ormaiuni prestatale rom)neti. 3lita acestor districte
era ormat din cnezi, n general proprietari de sate sau pri de sate, aveau atri$uii !uridice i
militare, dispuneau uneori chiar de reedine ortiicate.
(in timpul lui Audovic I de &n!ou, cne/ii au ost nevoii s o$in o diplom regal de
recunoatere a statutului lor. =n eec al acestui demers atrgea dup sine decderea n cadrul
categoriei supuilor.
'unt atestate documentar cca. 9< de districte rom)neti, dintre care -- n /ona
Banatului
,+
. .rimele districte menionate documentar sunt cele din Fgra "terra *lachorum
+,,,#, Criana i Hunedoara "s. sec. XII#
,,
. Haegul este menionat ca district n +,6:. =nele
districte au ost nglo$ate n domenii no$iliare ca proprieti particulare, pstr)nd n interiorul
domeniului o anumit autonomie. &lte districte au ost alipite domeniilor cetilor regale, iind
su$ordonate acestora. > parte dintre districte pstrea/ adunrile cneziale ca or administrativ,
altele sunt asimilate total n noile orme de organi/are teritorial a regatului.
(istrictele din /ona 5arand, Bihor, 'atu12are, %rasna, %lu!, 'olnoc sau ($)ca nu au
reuit s o$in privilegii regale de recunoatere a autonomiei. Maramureul re/ist ca
voievodat rom)nesc autonom p)n n sec. XV. (up +-<<, regalitatea maghiar tinde s1i
e4tind controlul asupra acestui teritoriu. (ac la +-<< 2aramureul este numit terra, n +-,9 el
apare de!a ca districtus. 0n +-<-, apare uncia de comite al Maramureului, paralel cu cea de
voievod, dar p)n dup !umtatea sec. XIV regalitatea nu reuete s1i instaure/e controlul
deplin. > parte din no$ilimea cne/ial local se r/vrtete mpotriva regelui "+-6,1+-6-#,
opo/iia culmin)nd cu revolta voievodului Bogdan din %uhea, care va determina desprinderea
mrcii Moldovei din regatul maghiar n +-97. 2aramureul va i ns p)n la urm IpaciicatI,
21
%ele mai importante districte de aici sunt men ionate n perioada +-6-1+-6:: Ilidia, &lm!, 'e$e , %aran "ulterior
cele dou devin %aranse$e #, %ara ova, B)r/ava, %omiat, Augo!, 2ehadia. %ele 8 districte rom)ne ti din /ona
$anatului de 'everin i de pe teritoriile comitatelor Timi i %ara aveau legturi str)nse din punct de vedere !uridic
i administrativ, legturi recunoscute de regalitatea maghiar prin privilegiul din +67: emis ca rsplat pentru
eortul n lupta antiotoman. 2a!oritatea districtelor rom)ne ti au ost nglo$ate n sec. XIV1XV n Banatul de
'everin.
22
0ntre +-9<1+-:: sunt men ionate n /ona *unedoarei districtele *unedoara, (eva, (o$ra i 'trei alturi de
*a eg. %ne/ii celor cinci comitate din /on se nt)lneau adesea ntr1o adunare comun.
n +-98 iind menionate instituii regale precum !u/ii no$iliari i adunrile comitatense. Juncia
de voievod va mai re/ista o perioad, iind adesea deinut concomitent cu cea de comite "ve/i
ca/ul voievodului Bali n +-:-#.
7. Oraele n Transilvania cele mai populate orae n perioada +67<1+7<< erau
*raovul ";1+<,<<< de locuitori#, Sibiul i Clujul "c)te 8<<<#, Sighioara i *istria "c)te -16<<<
de locuitori#. 0n aara Transilvaniei, >radea i Timioara aveau c)te 7<<< de locuitori. (in punct
de vedere etnic, p)n la !umtatea sec. XIV ma!oritatea celor +7< de orae din regatul maghiar
aveau o populaie preponderent german. 0n sec. XV, elementul maghiar tinde s1l egale/e pe cel
german. &stel, n +678 la %lu! conducerea oraului a ost mprit n mod egal ntre unguri i
sai. 0n alte orae, precum >radea sau 'atu12are, p)n n sec. XVI iecare grup etnic
semniicativ avea propriile organe de conducere. Lom)nii triau n /onele perierice "uneori
orae separate precum @cheii Braovului#, erau mai numeroi "rar prepondereni# n oraele din
Banat, e4trem de rar participau i n organele de conducere ur$ane "e4. >rtie#.
(up +-7<, patriciatul negustoresc ncepe s ia locul celui rural sau no$iliar n
conducerea oraelor. >rganele de conducere erau repre/entate n general de un magistrat
orenesc ormat din +, !urai "*,rgern# condui de un jude "n unele orae mai mici acesta se
numete vilic#. 2agistratul este ales anual dintre orenii cei mai de va/. 0n orae mai mari
precum 'i$iu, 'ighioara, 2edia, >rtie i, temporar, Braov uncia de !ude al oraului este
cumulat cu cea de !ude regesc. 0n acest ca/, orenii preer s aleag i un !ude local
"*,rgermeister, magister civium#.
>raele "inclusiv cele secuieti i sseti
,-
# se conduceau dup privilegiile acordate de
regalitate. >raele sseti erau conduse pe l)ng magistrat i de un organism ormat din +<< de
persoane, numit centumviri sau -undertmanscha+t. .entru unele t)rguri mai mici, acest organism
a!ungea la 6< de persoane.
=nele centre de reedin scunale sseti nu au reuit s a!ung niciodat la rangul de
civitas, rm)n)nd simple trguri "Mar.t, oppidum#. 3ste ca/ul scaunelor mici precum 2iercurea,
>rtie sau Kocrich.
Demnitatea de voievod al Transilvaniei pn n 1!1
0n sec. XII, regalitatea maghiar ncepe s se ocupe mai intens de organi/area noilor sale
cuceriri, prin preluarea n special a unor orme de organi/are local "voievo/i, duci etc.#.
.ro$a$il acel comes de *ellegrat "Blgrad# menionat la +<;: este una i aceeai
persoan cu Mercurius princeps "ltrasilvanus "menionat la ++++#. .rimul voievod numit de
23
0n iecare scaun e4ista cel pu in un ora ce $eneicia de li$ert i regale.
rege apare n ++;;, iar p)n n +,<9 sunt numii 7 voievo/i ai Transilvaniei care au n titulatur
i uncia de comite de &l$a Transilvan "&l$a Iulia# comes Albensis. Toi sunt unguri, iar titlul
comiial demonstrea/ dependena a de coroan.
(in secolul al XIII1lea, comitele de &l$a, n calitatea sa de voievod al Transilvaniei,
numea comiii de ($)ca, %lu!, Turda, T)rnave i *unedoara dintre adepii si "i nu regele#.
=lterior, celor ase comitate li se adaug al aptelea, 'olnocul. %ele apte comitate plus scaunele
secuieti i sseti i districtele rom)neti ormea/ voievodatul Transilvaniei. 'aii i secuii
depind ns direct de rege, care p)n n sec. XV numea comitele secuilor i n calitate de
repre/entant al su n teritoriile sseti.
%ri/a dinastiei arpadiene intervenit n perioada domniilor lui Aadislau IV %umanul
"+,:,1+,;<# i &ndrei al III1lea "+,;<1+-<+#
,6
a creat premi/ele unei desprinderi accentuate a
Transilvaniei de su$ controlul regalitii. 0n perioada voievo/ilor "orand #ora "+,:,1+,;6# i
mai ales "adislau $%n "+,;61+-+7#, regnum #ransilvanum "Transilvania ca stat cvasi1
independent# devine o realitate. Aadislau BMn va cumula unciile de comite de 'olnoc i comite
al secuilor i sailorC a u/urpat pm)nturile aparin)nd regelui sau ale Bisericii catolice
"nesocotind inclusiv voina papei#, iar n +-<: a ocupat reedina episcopal de &l$a1Iulia i a
orat alegerea iului su minor ca episcop. Aa (eva, BMn i ormea/ o adevrat curte dup
model regal. BMn l va susine pe pretendentul >tto de Bavaria, care i1a oerit chiar coroana
=ngariei spre pstrare. Fest riscant, care a dus la arestarea lui >tto de ctre BMn, care a decis s1i
dea iica de soie iului regelui 'er$iei, @tean 2ilutin, n vederea unei aliane. >tto va i trimis
n captivitate la un Iduce al rom)nilor dincolo de pduriI "pro$a$il 2aramure sau K 2oldovei#.
Leu/ul lui BMn de a preda coroana noului rege ales de (iet, %arol Lo$ert de &n!ou, a
determinat e4comunicarea sa i a tuturor locuitorilor Transilvaniei de ctre legatul papal,
cardinalul Fentile n +-<8. &$ia n aprilie +-+<, BMn a acceptat s1l recunoasc pe noul rege, s1i
predea coroana i s restituie domeniului regal comitatele Bistria, 'i$iu, comitatul secuilor,
minele de &g de la Lodna, posesiunile de la (e!, %o!ocna i 'ic cu veniturile cmrii de pe urma
ocnelor din aceste /one. (ar BMn nu va accepta de +acto restaurarea controlului regal n
Transilvania, astel c n +-+7 alunga trupele regale care veniser pentru a prelua cetile n
numele suveranului. (up moartea lui BMn, o parte a no$ilimii transilvnene, condus de iii
ostului voievod, se va opune n continuare autoritii regale astel c, a$ia dup +-,<, voievodul
Toma '/DcsDn? a reuit s nr)ng deinitiv re/istena no$iliar.
'pri!inul esenial al voievo/ilor Transilvaniei, succesori ai lui BMn, pentru resta$ilirea
autoritii regale a creat premi/ele pentru o consolidare a instituiei voievodale. &stel, voievodul
do$)ndea o lrgire a puterii sale chiar n aara voievodatului propriu1/is: D&s'a de Debrein
24
(inastia arpadian a ost singura dinastie maghiar din istoria regatului =ngariei medievale.
"+-+81+-,+# primea titlul de comite de 'olnoc i devenea !ude delegat al regelui pentru
comitatele regale din Bihor, '/a$olcs, 'atu12are, 'olnoc i %rasnaC (oma S')cs)n* "+-,,1
+-6,# primea titlul de comite al sailor "de 'i$iu# i comite de &rad.
%hiar dac &ngevinii au ncercat s limite/e i s controle/e autoritatea voievodului "n
special prin numirea unor no$ili din aara voievodatului#, voievo/i precum (oma S')cs)n*
"+-,,1+-6,#, cei din amilia "+c,-* "+-661+-:9# ori Cs+,i "+6+71+6-:# au reuit s ai$ un
mandat de cel puin dou decenii, consolid)ndu1i astel relaiile de putere. %au/ele acestei
situaii re/id n tradiia de Iar separatI a Transilvaniei, structura sa etnic particular, rolul
ma!or n politica antiotoman a regatului, raporturile economice i politice str)nse cu rile
rom)ne. 0n anumite ca/uri, c)nd voievodul lipsea mai mult vreme din Transilvania,
vicevoievo/ii conduceau n numele lor "ve/i ca/ul lui Aorand Aepes n perioada +6+71+6-8
,7
#.
(in cau/a comple4itii pro$lemelor de re/olvat n administrarea voievodatului, din secolul al
XVI1lea unciile de voievod i vicevoievod erau e4ercitate n acelai timp de ,1- persoane
,9
.
&utoritatea voievodului cuprindea ormal doar cele : comitate ale Transilvaniei,
e4clu/)nd scaunele sseti i secuieti. 0n realitate, dat iind aptul c din a doua !umtate a sec.
XV toi voievo/ii Transilvaniei au purtat i titlul de comite al secuilor
,:
, autoritatea voievodal se
e4ercita i n teritoriile secuieti. &a cum am v/ut de!a, unii voievo/i au purtat i titlul de
comite al sailor.
.uterea voievodal va crete mai ales dup revolta magnailor din +69: mpotriva
autoritii regelui 2athias %orvinul. (omeniul voievodal crete, iind consolidat prin controlul
asupra ortiicaiilor de la (eva i Furghiu, care devin reedine voievodale. 2andatele unor
@tean Bathor? sau Ioan 5apol?a demonstrea/ prestigiul unciei.
.e de alt parte, nu toate teritoriile din cuprinsul celor : comitate erau supuse !urisdiciei
voievodale. &stel, unele orae din !urul minelor i ocnelor "(e!, >cna (e!ului, Turda, Baia de
&rie#, oraul %lu!, unele moii episcopale sau capitulare "e4. %lu!12ntur# erau scoase de su$
autoritatea voievodului, apt ce a provocat numeroase conlicte, mai ales cu episcopia
Transilvaniei. Totui, prin deci/iile regale din +-66 i +-;7, episcopiei Transilvaniei i se limita
dreptul de imunitate n avoarea voievodului.
.dunrile de stri /congregaiile generale0
25
&cesta a ost i guvernator al =ngariei ntre anii +6661+667 n urma deci/iei lui Iancu de *unedoara.
26
3ste ca/ul voievo/ilor Bartolomeu (rag? i Aadislau Aosonci "NNN# sau tean 2ailath i 3meric Balassa
"+7-;1+76<#.
27
Voievodul Ioan 5apol?a nu a renun at la acest titlu nici c)nd a a!uns rege al =ngariei n +7,9.
3le se cristali/ea/ la s)ritul secolului al XIII1lea ca organisme colective de deli$erare
n urmtoarea structur: nobilimea maghiar "laic i ecle/iastic#, saii, secuii i romnii "elita#.
(e altel, datorit componentei etnice oarte pregnante, dup +7<< strile vor i numite n mod
curent naiuni "nationes#. 'trile cuprind n general elitele grupurilor etnice amintite i au o
puternic component teritorial "cu e4cepia rom)nilor, concentrai n /one mai i/olate, unde au
reuit s1i menin anumite orme de autonomie#. &stel, no$ilii sunt ae/ai pe domeniile
proprii n cadrul comitatelor ardelene "pm)ntul no$iliar#, saii pe aa numitul domeniu regal
"/undus %egius, 0nigboden# sau pe pm)ntul druit lor de rege "pm)ntul ssesc#, iar secuii
sunt grupai pe aa numitul pm)nt secuiesc "Sz1.1l2+0ld#.
34ist dou tipuri de adunri de stri "congregationes, universitates# n Transilvania:
+. adunrile nobiliare locale convocate la nivelul unui comitat sau a ,1-
comitateC
,. adunrile nobiliare generale cuprind pe repre/entanii no$ilimii din cele
apte comitate transilvnene, sunt convocate i pre/idate de voievod sau
vicevoievod. 3le se desoar n paralel cu adunrile sailor i ale secuilorC
3. adunrile generale ale tuturor strilor cuprind toate strile din
Transilvania i sunt convocate i pre/idate de rege
,8
sau de voievod n numele
regelui.
&dunrile no$iliare apar n conte4tul consolidrii autonomiei Transilvaniei a de
puterea regal. 3le erau convocate i se ineau n paralel cu adunrile no$iliare ale regatului.
.rima adunare de acest el este cea atestat n +,88 n timpul voievodului Aorand Bora, iind
convocat la Turda de ctre vicevoievod. (up +-,<, aceste adunri devin regulate, anuale sau
$ianuale, iind convocate de regul n /ona Turda, uneori la %p)lna, &iud, 2edia, Tg. 2ure,
Iernut, 'ighioara, Bistria.
.rima adunare general a strilor din Transilvania este menionat pentru anul +,;+, iind
convocat de regele &ndrei al III1lea la &l$a1Iulia i vi/a reorgani/ri ample n voievodat
,;
dup
gravele tul$urri din perioada regelui Aadislau %umanul. > alt adunare general este menionat
pentru anul +-77 la Turda. Iniial, la aceste adunri putea participa orice no$il, dar n sec. XV se
trece la un sistem de repre/entativitate, prin alegerea unor delegai pentru iecare comitat.
(e regul, adunrile aveau caracterul unor scaune de !udecat, dar decideau i n
pro$leme de ordin legislativ, administrativ etc. astel, ele se vor implica n reglementarea
relaiilor dintre $iseric i no$ilime privind di!mele, pro$lema vmilor etc. 0n +-6,, adunrile de
28
& se vedea ca/ul congrega iei generale din +69:.
29
=na din pro$leme grave pe care regele arpadian dorea s le re/olve era tendin a tot mai accentuat de autonomie a
Transilvaniei, care tindea s ie regnum separat de =ngaria. > alt pro$lem era repre/entat de nemul umirile
no$ilimii i a sa ilor a de nclcrile privilegiilor lor. Totodat, n cadrul adunrii respective urma a se discuta i
pro$lema autonomiei rom)ne ti din Jgra "ve/i desclecatul din +,;<#.
stri decideau s acorde no$ilimii drept de !udecat asupra io$agilor. >icial ns, adunrile nu
aveau drept de legierare, el aparin)nd doar regelui sau dietei. (e altel, #ripartitul lui Oer$Pc/i
"+7+6# preci/ea/ oarte clar aptul c transilvnenii nu se puteau opune i nici modiica
hotr)rile regale.
.rincipalele atri$uii ale congregaiilor generale erau:
1 adoptarea de msuri necesare n ca/ul atacurilor militare din e4teriorC
1 pstrarea vechilor norme !uridice i adoptarea altora noi, cu condiia s nu contravin
legislaiei regatuluiC
1 asigurarea $unei repartiii a impo/itelor i ta4elor ca i ncasarea lor n mod regulatC
1 atri$uii de ordin !udectoresc.
&dunrile comitatelor din vest, vecine Transilvaniei, erau convocate n paralel cu cele din
Transilvania, iind pre/idate de palatin sau vicepalatin.
(up +-7+ "c)nd Bula de aur din +,,, este conirmat# no$ilimea i consolidea/
po/iia n cadrul voievodatului. (e asemenea, privilegiile secuilor sunt consolidate, ele iind
aectate supericial a$ia n sec. XV. .entru sai, Audovic I reconirma n +-99 diploma dat de
%arol Lo$ert n +-+:. Integrarea rom)nilor n ansam$lul strilor privilegiate va eua ns,
deoarece acetia aveau tradiii i o conesiune dierit de cele ale celorlalte stri. 'e nregistrea/
multe deposedri de $unuri ale cne/ilor i $oierilor rom)ni, care astel a!ung n po/iia de
Ire$eliI a de autoritatea regal.
Tot n +-99, Audovic I decidea ca numai catolicii s1i poat pstra $eneicii cu titlu
no$iliar. .revederea apare i ntr1un act de la 'igismund de Au4em$urg din +6,8 reeritor la
districtele *aeg, 'e$e i 2ehadia. Totui, decretul respectiv nu s1a putut aplica stricto sensu.
2uli cne/i au putut s1i pstre/e $eneiciile cu titlu no$iliar r s treac la catolicism. &lii
care au a$andonat ortodo4ia au ncercat n sec. XV s orme/e o stare separat cea a nobililor
romni "nobiles (alachici# mai ales dup unirea de la Jerrara1Jlorena "+6-;#, dar r succes.
0n cursul sec. XV sunt menionate documentar adunri de stri locale ale cne/ilor cum au
ost cele din districtul %p)lna "+6,9#, (o$ra "+6-6#, Banat "+67:#.
1ustiia
Frupurile privilegiate $eneiciau de sisteme de drept speciale. 'aii aplicau n !udecile
lor aa numitul Idrept al provinciei 'i$iuluiI
-<
, iar 'i$iul devine sediu al instanei de !udecat cea
mai nalt "or de apel#. (ei iniial nu toate scaunele sseti $eneiciau de acest drept, ele l vor
o$ine treptat "n +-+7 scaunele @eica i 2edia, n +-99 $istrienii#.
30
3ste vor$a de elemente de drept provenind din spa iul germanic
0n ca/ul secuilor, orul !udectoresc suprem era adunarea celor : scaune secuieti la
>dorhei, iar !udecile se desurau respect)nd cutumele speciice. Legimul oaspeilor
"hospites# germani i unguri din 2aramure le permitea acestora o relativ autonomie
!udectoreasc "puteau i !udecai de propriile instane !ude i Ioamenii $uni i $tr)niI#, iind
e4ceptate doar crimele grave: omoruri, urturi, t)lhrii, incendieri
-+
.
Lom)nii se !udecau n propriile instane cne/iale, la nivel de sat i de district "unde erau
!urai asesori un nr. variind ntre +, i ,6 de cne/i#, iar dreptul aplicat era aa numitul jus
(alachicum sau jus (olachiae "uneori i jus .eneziale, care reglementa mai ales relaiile de
proprietate#.
Aa nivelul domeniilor no$iliare e4istau scaunele de 2udecat senioriale, care aveau n
competen doar delictele mrunte. Scaunele comitatelor sunt instanele de apel supreme la
nivel de comitat, unde a!ungeau doar no$ilii i oamenii li$eri, io$agii iind doar repre/entai
-,
. Aa
nivelul Transilvaniei, instana suprem era scaunul de 2udecat al 3oie3odului
--
, care se inea
de regul cu oca/ia octavelor unor sr$tori. =neori, i congregaiile generale ale (ransil3aniei
de la Turda "dup +-77# uncionau ca instan de apel nainte de instana regal. .e de alt parte,
odat cu rennoirea Bulei de &ur din +,,, n +-7+, muli no$ili o$in individual de la rege aa
numitul jus gladii, care le ddea dreptul de a !udeca i aplica pedeapsa capital pe domeniile lor
n ca/ul unor delicte grave.
>raele $eneiciau de instane proprii, adesea mai comple4e. &stel, e4ista un jude!
minor pentru cau/ele mrunte, un !ude al t)rgului 1 jude! +ori sau jude! pecuniarum "cau/e
iscale#. @i $reslele aveau instane de !udecat proprii. >raele li$ere regeti aveau dreptul chiar
de a !udeca i pedepsi delictele mai grave, inclusiv cele pasi$ile de pedeapsa capital.
(up momentul +6-: "%p)lna#, c)nd se reali/ea/ "nio #rium &ationum, autonomia
strilor privilegiate ale Transilvaniei crete semniicativ. 0n plan !udectoresc, avem de1a ace cu
momentul +7<9, c)nd congregaia general a celor trei stri reunit la 'ighioara decidea
niinarea unei curi comune, ormat din 6- de mem$ri, care s aplane/e nenelegerile dintre
naiuni i s $loche/e orice tentativ din e4terior "chiar i de la regalitate# de restr)ngere a
privilegiilor.
3rocedura de judecat "i4at n sec. XV# presupunea dou etape. 0n prima etap,
reclamantul trimitea un act ctre instana de !udecat prin care e4punea ca/ul. Instana emitea un
mandat prin care cel reclamat era convocat la o anumit dat la sediul instanei. 0n ca/ de
nepre/entare se puteau acorda cel mult dou am)nri, dup care cau/a se !udeca n lips. %u
31
Ve/i privilegiul acordat n +-,;.
32
&ceste scaune !udecau i pricinile domeniale.
33
%el mai adesea era pre/idat de vicevoievod sau de alte persoane desemnate de voievod.
e4cepia oraelor, care puteau trimite repre/entani, toi ceilali tre$uiau s se pre/inte n aa
instanei personal. 2inorii i emeile cstorite puteau i asistai.
0n cadrul procesului, se veriicau declaraiile martorilor, care nu tre$uiau luate prin
constr)ngere. Ku se admiteau ca martori minorii. 2rturiile erau consemnate dup prestarea unui
!urm)nt. 0n ca/ul litigiilor patrimoniale sau de hotrnicire, procesele puteau avea loc chiar la
aa locului. Ledeschiderea unui proces se cea prin plata unei ta4e "birs4g, birsagium#.
>dat cu &ngevinii, vechile cutume tind s lase locul reglementrilor de inspiraie
occidental aplicate unitar. (iploma lui Audovic I din +-99 avea ca scop i uniormi/area
practicilor !udectoreti i eliminarea e4cepiilor i cutumelor locale contrarii "cel puin n ca/ul
rom)nilor#. &ctul regal din ,8 iunie +-99 mputernicea pe no$ili s acione/e n !udecat pe
Ire$eliI, mai ales pe rom)ni, instituind c)teva proceduri !udiciare speciale:
+. oamenii acu/ai i neprini asupra aptului vor putea i condamnai pe $a/a
mrturiei de 7< de egali ai lorC
,. oamenii prini asupra aptului vor putea i condamnai pe $a/a mrturiei de :
egali ai lorC
-. cne/ii cu diplom aveau aceeai putere de mrturie ca i no$iliiC
6. cne/ii r diplom aveau aceeai putere de mrturie ca i viliciiC
7. rom)nii condamnai puteau i prini i pedepsii r alte investigaiiC
9. no$ilii condamnai puteau i pedepsii doar de voievodC
(in sec. XV, tentativele regalitii de a restr)nge drepturile locale se nmulesc. 0n +6-;,
regele &l$ert emite un decret prin care se ddea curs uniicrii legislative. 0n +689, 2athias
%orvin emite 5ecretum Majus, care ncerca s pun ordine n sistemul legislativ, dar se reer
doar la dreptul procesual.
> anchet desurat de regele Vladislav al II1lea a identiicat ca i cau/e ale
pro$lemelor legislative contradiciile dintre decretele regale succesive, dispo/iiile contrare
neiind a$rogate. > alt cau/ era repre/entat de persistena dreptului nescris "cutumele#.
(ecretul regal din +6;8 impunea i4area tuturor normelor !uridice n scris su$ orma unui cod
general, dup o apro$are preala$il a regelui. &u ost desemnai doi !uriti "unul de ctre rege,
cellalt de ctre diet# nsrcinai s adune toate normele !uridice aplica$ile la nivelul regatului.
3ecul iniiativei este demonstrat de emiterea unor noi decrete n +7<< i +7<6. =ltimul decret l
mandata pe !uristul IstvQn Oer$Pc/i cu supervi/area acestei activiti. Le/ultatul va i cele$rul
#ripartit
-6
, pre/entat spre apro$are (ietei n +7+6.
4eisa2ul con-esional5 #iserica catolic i #iserica ortodo6
34
Titlul complet este >pera n trei pr i a dreptului consuetudinar al naltului regat al =ngariei "#ripartitum opus
iuris consuetudinarii incl2ti regni -ungariae#.
.)n n sec. XIV, situaia $isericii ortodo4e din Transilvania este oarte puin cunoscut:
e4ist parohii, protopopiate, episcopii i arhiepiscopii ortodo4e, concentrate n /onele locuite de
comuniti rom)neti "Banat, *aeg, 2aramure#. (up ondarea mitropoliilor ortodo4e din Rara
Lom)neasc "+-7;# i 2oldova "+6<<#, acestea vor lua su$ !urisdicia lor i structurile
ecle/iastice de la nord i vest de %arpai. 2itropolia 'everinului "+-:<# avea su$ controlul su
$isericile ortodo4e din Banat. 0n urma unor acorduri ntre regele maghiar i patriarhia ecumenic
de la %onstantinopol, la +6<+, mitropolitul de &rge, &ntim I, se intitula Ie4arh al plaiurilorI.
Aa +-:9 este atestat la L)mei "&l$a# arhiepiscopul Fhelasie.
Aa +-;+ la %onstantinopol, no$ilii Bali i (rag
-7
o$ineau de la patriarhie acordarea
titlului de stavropighie patriarhal "similar episcopiei# pentru mnstirea de la .eri, episcopul
.ahomie iind numit e4arh peste inuturile supuse mnstirii: 2aramure, 'olnocul de 2i!loc,
&rva, =gocsa, Bereg, %iceu, =ngura, Bistria, 'tmar.
Aa !umtatea sec. XV, inchi/itorii Ioan de 2archia i Ioan de %apistrano l identiicau pe
un anume Ioan de %aa care, mpreun cu protopopul .etru de *unedoara, sineau preoi
ortodoci n /ona *unedoarei.
3piscopiile catolice din Transilvania erau cele de la &l$a1Iulia, >radea i %enad,
niinate n sec. XI1XII, unele pe locul unor oste episcopii ortodo4e.
6piscopia de Alba)7ulia "sau a Transilvaniei# includea pe l)ng teritoriul voievodatului
propriu1/is i comitatele =gocsa, 'tmar i %rasna. 3ra structurat n arhidiaconate, care
corespundeau n mare comitatelor i scaunelor secuieti. 'ingura e4cepie este arhidiaconatul de
Ozd "2ure#, care nu corespunde vreunei structuri teritoriale. =nele scaune secuieti erau supuse
arhidiaconatelor din comitate "e4. 'epsi i >r$ai#.
'aii aveau o structur $isericeasc aparte, desprins din teritoriul episcopiei, i anume
prepozitura liber regeasc, care se su$ordona direct arhiepiscopiei de 3s/tergom. &ceast
e4cepie era motivat de statutul special al sailor, acela de oaspei "hospites#. .repo/itura era
mprit n capitluri, iniial iind doar trei: 'i$iu, Kocrich i %incu. 34istau i alte capitluri
sseti, care nu $eneiciau de dreptul ssesc "si$ian# i care aveau du$l su$ordonare, at)t a de
prepo/itur c)t i a de episcopie.
Lelaiile dintre sai i episcopia de &l$a au ost ncordate, chiar violent conlictuale "sunt
nregistrate atacuri armate ale sailor mpotriva centrului de la &l$a Iulia#. (in sec. XIV, saii au
n total ,6 de capitluri sau decanate, conduse de decani. (intre acetia doar decanii de 'i$iu,
Kocrich, %incu i Rara B)rsei rm)n n su$ordonarea arhiepiscopiei de 3s/tergom, av)nd dreptul
35
&ce tia erau urma ii voievodului (rago .
de a hirotonisi preoi. Lestul decanatelor se su$ordonea/ episcopului de &l$a. Aa +6,6,
prepo/itura a ost desiinat, dar drepturile sseti au rmas intacte.
%apitlul de la &l$a1Iulia i conventul mnstirii $enedictine de la %lu! 2ntur au i rol
de notariate, la el ca i capitlurile din >radea i &rad plus conventul din (ealul >r/ii.
Structuri sociale
0n Transilvania medieval e4istau ca principale structuri sociale nobilimea "seniorii mari
proprietari de pm)nt, nalii clerici, $oierii i cne/ii# i rnimea "li$er sau dependent#. 0n
cadrul acestei ierarhii se intererea/ grupuri sociale privilegiate "care pot i deinite ca Ie4cepii
socialeI#: orenimea, universitatea privilegiat a sailor, scaunele secuieti.
Orenimea este structurat ca o micro1societate cu o ierarhie proprie. &stel, ptura
superioar "elita oraelor#, numit generic patriciat, este ormat din negustori i meteugari
$ogai. &cest nou patriciat l nlocuiete dup +-7< pe cel de e4tracie no$iliar. .tura de mi!loc
este ormat din oreni cu proesii li$erale "notari, medici, dascli, dieci# i din meteri i
negustori mruni. .tura inerioar este ormat din cale, ucenici, !eleri, rani lucrtori cu /iua.
0n cadrul oraelor se ormea/ i con+reriile urbane, aa numitele bresle cu rol economic
dar i social. 34ist $resle a4ate n general pe meteugurile te4tile i de prelucrare a metalelor.
'i$iul i Braovul n sec. XIV1XV dispuneau de peste -< de $resle, %lu!ul numra ,, de $resle
cu $ranele i su$1$ranele lor. &ceste conrerii se comport ca nite caste i au un rol $ine
deinit n cadrul societii ur$ane.
7ni3ersitatea pri3ilegiat a sailor repre/int o structur social aparte, care imit
ormal ierarhia medieval, e4ist)nd pe de o parte o aristocraie unciar "greavii#, o rnime
liber i orenimea "patriciatul ssesc#. 'etul de privilegii pe care se $a/ea/ aceast societate
i creea/ o identitate proprie.
'aii au emigrat din K Fermaniei "'a4onia# n Transilvania din a doua !umtate a sec.
XII p)n n prima !umtate a sec. XIII i au ormat linii de aprare la graniele de sud. =nii dintre
ei au ost invitai de regele maghiar Fe/a al II1lea n timpul cruciadei a II1a "++691++68#. 3rau
condui de greavi "similari comiilor#.
.rivilegiile acordate sailor au ost de apt privilegii date mai multor comuniti sseti n
mod succesiv n uncie de momentul ae/rii lor. 3le sunt dierite ntre ele, n uncie de politica
regal la acel moment, dar i n uncie de doleanele propriu1/ise ale colonitilor. %ele mai largi
drepturi au ost cele primite de comunitatea din /ona >rtie1Baraolt, conorm diplomei
andreiene din +,,6
-9
. .revederile actului erau urmtoarele:
36
Te4tul integral n Jr. 5immermann, B. Oerner, F. 2Gller "ed.#, "r.undenbuch zur $eschichte der 5eutschen in
Siebenb,rgen, vol. I, 'i$iu, +8;,, pp. -61-7.
1 %omunele aveau dreptul de a1i alege singure !u/ii "primarii#, !udele regal
conirm)ndu1i ns doar dac acetia aveau reedina permanent n comuna respectivC
1 'aii erau o$ligai la plata a 7<< de mrci de &g anual ctre regeC
1 'aii tre$uiau s contri$uie cu 7<< de soldai la campaniile militare regale din
interiorul regatului, cu +<< n aar i cu 7< dac regele nu conducea personal e4pediiaC
1 %omunele aveau dreptul de a1i alege singure preoii parohi, care ncasau di!ma
din care S o cedau episcopului
-:
C
1 'aii nu puteau i !udecai dec)t de ctre rege sau !udele regal, conorm dreptului
germanic, iar la aceast !udecat nu veneau dec)t cei a cror pricin nu usese re/olvat de !u/ii
locali sau scunaliC
1 'aii pot olosi pdurea romnilor i cumanilor "este vor$a pro$a$il de /ona
Tlmaciu1'lite# n comun cu acetiaC
1 'aii pot olosi li$er pdurile i apele, monopoluri regale de dreptC
1 .m)nturile IuniversitiiI sseti nu pot i nstrinate vreunui seniorC
1 Kegustorii sai vor i scutii de dri, iar t)rgurile lor vor i scutite de vam.
(e apt, privilegiul din +,,6 a ost olosit de ctree &ndrei al II1lea pentru a o$ine
spri!inul sailor n proiectul su de alungare a teutonilor din Rara B)rsei "acetia veniser acolo
conorm nelegerii din +,++, dar nclcaser privilegiul din +,,,, e4tin/)ndu1i aria de
dominaie dincolo de hotarele sta$ilite, teritoriile nou alipite iind scoase de su$ autoritatea
regal i puse su$ cea a papei#. Jortreaa lor de la 2arien$urg 1 Jeldioara "centrul Rrii B)rsei#
va i ost cucerit i cu spri!inul sailor, iar acetia vor muta centrul la Braov.
Rranii sai, toi li$eri din punct de vedere !uridic, nu aveau o$ligaii dec)t a de
Biseric i a de rege.
Secuii, maghiari/ai n sec. XII, erau mprii n trei stri sociale: +runtaii "seniores,
primores#, clreii "primipili# i pedestraii "pi4idarii#. 3ra practic o organi/are de tip militar,
iar satele secuieti erau structurate pe aceleai principii n decurii i centurii. Rranii secui
"pedestraii# erau n ma!oritatea ca/urilor cresctori de animale, pm)nturile cultiva$ile n /on
iind rare.
0n cadrul universitilor sseasc i secuiasc, dar i n unele districte rom)neti e4ist i
aa numitele grupuri de oaspei "hospites#, care aveau o serie de privilegii, inclusiv acela de a
colecta ta4e.
8obilimea din comitate era stratiicat, chiar dac $eneicia de un statut !uridic uniorm
"conorm actului din +-7+#. 34istau marii no$ili numii n documente barones, comites sau
prelati, care particip la conducerea rii dar i mici no$ili Ide un lot "sesie#I. 34ist o ptur
37
0n alte comune, unde nu era vala$il dreptul germanic, preo ii erau numi i de episcop care i pltea cu S din di!m.
semniicativ de no$ili numii n documente milites, servientes regis, iobagiones castri
-8
i care
repre/int aa numita no$ilime mi!locie.
Ko$ilimea avea ca principal o$ligaie au!ilium militare, adic participarea la eortul
militar al regatului "menionat n documente cu termenii de +ideles servitia
-;
ori +idelitates#.
&cestea repre/entau totodat i o condiie sine 8ua non a nno$ilrii.
Ierarhiile n cadrul no$ilimii n Transilvania se structurau pornind de la marii proprietari
de sate ",71-<#, cei mi!locii "+<1,< de sate# i cei mici "su$ +< sate, cel mai adesea +1, sate sau
pri de sate#. 0ntre aceste categorii se sta$ileau adesea legturi $a/ate pe aa numita
+amiliaritas
9:
, care ns nu era acelai lucru cu legturile de tip eudo1vasalic. /amiliares
6+
erau
repre/entai de mici no$ili, care slu!eau la curile marilor $aroni, av)nd ndatoriri similare
conceptului eudal de consilium et au!ilium.
%ei mai mari proprietari de pm)nt n Transilvania erau regalitatea i Biserica roman.
Ko$ilimea nu prea putea s acumule/e proprieti ntinse, deoarece n =ngaria dreptul de
primogenitur nu era recunoscut, iind ncura!at r)miarea proprietilor. (e altel, regalitatea
"mai ales &ngevinii, dar i 'igismund de Au4em$urg# a dus o politic de ntrire a no$ilimii
mi!locii "runtaii sai i secui, uneori i cne/ii rom)ni# n detrimentul marii no$ilimi. %onlictul
dintre regalitate i magnai ia uneori orme violente ca n perioada anilor +-<+1+-,<, +-8,1+-8:,
+6<+1+6<-, +66<1+666.
(in a doua !umtate a sec. XV, magnaii "numii n documente proceres, egregii
6,
#
reuesc s acapare/e o mare parte din pm)nturile din Transilvania: cca. 6<T din moii le
aparinea. (omeniul regal scade de la +7T "n timpul lui Audovic I# la doar 7T, iar cca. +8,<<<
de amilii no$iliare srcesc. Ko$ilimea comitatens re/ist mai $ine acestor tendine,
ma!oritatea reuind s1i pstre/e o mare parte din sate.
Aegturile de idelitate "+amiliaritas# dintre no$ilii mari i mi!locii sau mici pertur$au
inclusiv procesul de !udecat. 'pre e4., regele 2atia %orvin a ost nevoit s introduc practica
stipendiilor "plata pentru participarea la scaunele de !udecat#, pentru a1i o$liga pe !u/ii no$iliari
s ai$ o po/iie independent a de cea a propriilor seniori. (up +697, odat cu demararea
politicii centraliste a lui 2. %orvin, no$ilimea comitatens este consolidat n deavoarea
magnailor. Transmiterea ereditar a unciilor administrative la nivelul comitatelor a ost
inter/is, alegerile iind o$ligatorii. 2ica no$ilime a ost n general asimilat cu rnimea li$er
i supus regimului de ta4e.
38
Vechi categorii privilegiate n regatul maghiar n sec. X1XI.
39
0n rom. slujbe credincioase.
40
0n rom. +amiliaritate.
41
0n rom. oameni credincio i +amiliei nobilului "respectiv#.
42
0n rom. ale i , cei dinti.
9rnimea "servi, iobagiones# din comitatele regale era de!a n sec. XIV1XV dependent
din punct de vedere !uridic de no$ilimea seniorial, pe ale cror domenii ei dein acele sesii cu
titlu de olosin n schim$ul unor o$ligaii. 3i aveau n proprietate deplin doar casa cu grdina
i curtea aerente plus inventarul agricol i animalele. 34ista o ierarhi/are social ntre ranii
$ogai i cei sraci n uncie de $a/a material avut la dispo/iie unii dispuneau de loturi
ntregi, multe animale de traciune, sute de oi, alii nu aveau dec)t strictul necesar. @i cne/ii
rom)ni dispuneau de rani dependeni, numii n documente Olachi populani sau iobagiones.
2onopolurile senioriale uncionea/ n mod discontinuu i nu peste tot.
> categorie aparte de rani dependeni o repre/int jelerii "inUuilinii#, rani care nu
dispuneau de pm)nt i uneori nici de alte $unuri, muncind doar cu $raele.
@i no$ilii i ranii $a chiar i regele "adic toi supuii de religie catolic# aveau o$ligaii
iscale a de Biserica roman, n special dijma ;n produse "gr)ne i vin#, care din sec. XV se
convertea n general n $ani.
34istau unele dri speciale destinate doar unor grupuri conesionale i etnice distincte:
8uin8uagesima ovium
6-
"o oaie cu miel i mioar la iecare 7< de oi# pltit doar de rom)nii
ortodoci sau signatura bovum "darea $oilor# pltit doar de secui.
34ista un impo/it general datorat statului i anume lucrum camerae
99
, perceput n $ani.
>$ligaiile ranilor dependeni a de seniori erau urmtoarele:
1 Censul "census, terragium, +ertones, collecta, ta!a# perceput n $ani "cuantum
varia$il#C
1 Darurile "munera, a.ones# colectate n produse cu oca/ia %rciunului, .atilor i a
hramului $isericii localeC
1 Obligaia de g'duire "descensus# a regelui i suitelor regaleC
1 8ona "introdus n +-7+# colectat din gr)ne i vin "n proporie de +E;#C
1 Di2ma porcilor i albinelor:
1 Di2ma bisericeasc pltit doar Bisericii catoliceC
1 Obligaia n munc /robota0;
43
'e mai numea darea regelui, deoarece era perceput de cmara regal.
44
0n rom. venitul cmrii regale.