Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 1- Sociologie economica rurala

Introducere in sociologie rurala. Specificul cociologiei rurale ca


stiinta
Ca stiinta de ramura, sociologia rurala s-a constituit recent la inceputul secoluilui XX.
Incercari de abordare a comunitatii rurale cu specificul ei s-a facut insa in cele mai vechi
timpuri , din diveresele perspectaive.
Exista astfel o perspectaiva culturala care inceraca sa surprinda specificul ruralitatii
prin prisma aportului ei cultural.
Perspective culturala s-a concretiat in principal in cercetarile realiate de iluminism
si umanism in secolul X!III si in cele realiate de filoofia sociala in secolul XIX.
"maismul si iluminismul au reliat mai multe lucrari descriptiv-etnografice, un
expemplu fiind in acest sens, catrea lui #imitrie Cantemir $#escrierea %oldovei&. 'iloofia
sociala a schitat primele problematioari legate de problemele socilae ale lumi rurale
pentru care cauta reolvari politice. Curentele liberare si cele socilaiste propuneau solute
pentru ridicarea nivelului de civiliatie al lumii rurale.
Perspectiva culturala a continuat si in secolul XX cand s-au reliat mari abordari
etnografice si etnologige ale ruralitatii, unii cercetatori cautand sa surprinda evolutia
aparte a spiritualitatii rurale ($creanga de aur&).
Perspective culturala s-a ilustrat si in *omania printr-o serie de cercetari pe baa de
chestionar, cum au fost reliate in secolul XIX de +ogdan Petriceicu ,asdeu si -vid
#ansusalu, dar si sinteele din secolul XX, realiate de #. #ragicescu, . +laga, %.
Eliade.
- alta perspective a ruralitaii este cea agronomica, structurate in principal in secolul
XIX, ce se axa pe analia structurilor populatiei rurale, a modurilor de realiare a
exploateiei agricole si pe situatia sociala a taranimii cu categoriile sociale ce o
alcatuiesc.
Perspective organomica a generat asa numitea agronomie sociala ce inceraca sa
stagnee raportul dintre nivelul de civiliatie rural si metode de raliare a exlotatiei
agricole.
In secolul XX, s-a constituit si o perspectica ropriu-is sociala asupra ruralitatii.
Cercetatotrii ca ' /onnies. %. 0eber, 1. Simel cautand sa vada in ce masura legaturile
activitaii agrocultutrale au dus la deosebiri in ritmul de devoltare comunitatilor axate pe
ele.
Exista, sustin acesti cercetatori, 2 leagane agroculturale3
4l graului, specific lunii euromediteraneene5
4l porumbului, specific lunii americane5
4l oreului, specific lunii est-asiatice.
Sociologia rurala s-a constitiut pr baa cercetarilor initiate de
/onnies,0eber,Simel ca o stiinta a unei comunitatii cu trasaturi specifice.
Comunitata rurala, deosebita de comunitata urbana, dependenta de mediul ei
existential care ii imprima un anume ritm de devoltare aparte. Sociologia rurala s-a
structurat ca perspctiva halista asupra ruralului anexand teoretic date si idei din toate
celelete abordarii ale lunii taranesti, de la geografia sociala si etnografie pana la medicina
sociala sau demografie.
-rice stiinta utiliata in construirea corpului sau theoretic un limba6 propriu,
unisemificativ.
.imba6ul sociologiei rurale s-a constitiut ca un vocabular specific in campul socio-
etnologic prin preluarea unor temneni ai altor discipline socio-umane.
4stfel prin termenii de mediu natural si peisa6 rural, in sociologia rurala, se defineste
o arie geografica determinata cu anumite trasaturi.
%ediul natural inglobeaa climatul, morfologia satului, reteaua hihrologica, fauna si
flora,
Peisa6ul natural desemnaa mai multe aspecte ale spatiului ruralitatii. El este in
primul rand, un peisa6 agrar , cu utiliari si parcelari diferite si cu anume tipuri de
productie. In peisa6ul rural intra si habitual, adica modul de locuire cu inventarul locuirii
echipanemtelor si sevicile existente. Includem in peisa6ul rural si comunicatiile impuse de
acesta.
Peisa6ul rural presupune existenta unui areal, adica a unor caracteristici anume ale
comunitatii cercetate in raport cu alte comunitati. In areal sunt cuprinse sisteme de
cultivare cu mi6loace de producte existente si activitatile neagricole desfasurate de
comnunitatile in caua in interiorul spatiului dat.
In arealurie existente se maifesta diverse grupuri sociale, formale sau informale,
domestice sau de vecinatate ce desfasoara activitati specifice alcatuind un univers al
ruralitatii, o lume a carei devoltare se spri6ina pe traditii verificate milenar, deosebite de
cele ale lumii urbane.