Sunteți pe pagina 1din 7

JONCTIUNILE CELULARE

Sunt sisteme de ancorare intre celule sau intre celule si matricea


extracelulara care au menirea de a stabiliza structura tisulara( cele
mai multe celule exista in grupuri formand tesuturi)Jonctiunile sunt
structuri cu dimensiuni de ordinul nanometrilor, motiv pentru care
examinarea lor se face la microscopul electronic.
Observate la microscopul electronic jonctiunile celulare pot avea
forma:
- de disc , spot, nit numite maculae
- de banda, de panglica- numite zonulae
!olurile jonctiunilor celulare sunt:
". stabilizarea mecanica a tesuturilor
#. controleaza transportul de mar$eri in spatial extracelular
%. controleaza comunicarea intercelulara
&. compartimenteaza suprafata celulara in domenii celulare:
domeniul apical si domeniul latero-bazal
JO'()*+'* *'),!(,-+-.!,
-JO'()*+'*-, S)!.'S,- jonctiune pentalaminata,
/eptalaminata(0O'+-. O((-+1,'S)
-JO'()*+'*-, 1, .).S.!,(.'(O!.!,)
" . 2, 3*(!O4*-.3,'),-, 1, .()*'.- a.celula-
celula- 0O'+-. .15,!,'S
b.celula-
matrice-JO'()*+',. 4O(.-.
#.2, 4*-.3,'),-, *'),!3,1*.!,- a. (elula-
celula-3.(+-. .15,!,'S(1,S3O0O3+- *' S2O))
b. celula-
matrice-5,3*1,S3O0O3+-
-JO'()*+'*-, 1, (O3+'*(.)*,- JO'()*+',.
6.2( ',7+S)
-(O32-,7, JO'()*O'.-,
(. JO'()*+'* (+ S2,(*4*(*).), 1, ),S+)
-1*S(+!*-, *'),!(.-.!,
"
-S*'.2S.
JO'()*+'*-, S*32-,
Sunt jonctiuni intercelulare. 1istanta dintre cele doua celule
angajate in jonctiune este de %8 nm, o distanta considerata 9mare:
pentru jonctiuni, si care nu afecteaza transportul de substante si
mar$eri in spatiul extracelular.
S2.)*+- *'),!(,-+-.!- cele doua celule au membranele
dispuse paralel intre ele
JO')*+',. S*32-. 1*6*)*4O!3.- cele doua celule trimit
una spre cealalta prelungiri cu aspect ;de deget de manusa< care
se intrepatrund perfect, avand menirea sa creasca rezistenta
jontiunii
JO')*+',. S*32-. 1,')*(+-.).- cele doua celule trimit
una spre cealalta prelungiri cu aspect<de dinti de fierastrau<

JO'()*+',. S)!.'S.
,ste o jonctiune intercelulara
Se mai numeste jonctiune pentalaminata, /eptalaminata si
0O'+-. O((-+1,'S.
4iind o jonctiune intercelulara, ea are drept componenta
obligatorie cele # membrane celulare care se pot aseza la o distanta
de # nm una fata de cealalta, sau isi pot suprapune straturile
externe proteice, excluzind spatiul extracelular. *n prima situatie
#
jonctiunea este /eptalaminata , iar in a doua situatie jonctiunea este
pentalaminata. Se numeste zonula , 2,')!+ ca are aspect de
banda sau de panglica si occludens pentru ca ocluzioneaza total sau
partial spatiul extracelular.Spatiul foarte mic intre cele doua
membrane afecteaza transportul de mar$eri in spatiul extracelular,
jontiunile fiind impermeabile pentru macromolecule, lasand sa
treaca doar molecule mici de tipul ionilor.
. doua componenta este reprezentata de< sirurile de proteine
gemene<.,ste vorba de occludine= proteine integrale care se
aseaza doua cate doua fata in fata( gemene) realizand legaturi de
tip /omofilic pe frontul extracelular- o structura asemanatoare unui
fermoar. *n grosimea membranei celulare sirurile de proteine
gemene realizeaza o retea cu oc/iuri mai mult sau mai putin
regulate. 1aca oc/iurile sunt regulate ca un ; fagure de miere<
jonctiunea nu este foarte extensibila, este rigid. 1aca oc/iurile sunt
largi si neregulate , jonctiunea este foarte flexibila.
-a locul de realizare al jonctiunii au loc rearanjari ale
fosfolipidelor din stratul extern,care se unesc si formeaza inele de
fuziune care ocluzioneaza spatiul extracelular, blocind trecerea
macromoleculelor de-o parte si de alta a jonctiunii.
. treia componenta a jonctiunii stranse o reprezinta componenta
citosc/eletului care este reteaua de microfilamente de actina, pe
care se fixeaza sirurile de proteine gemene.
Jonctiunile stranse apar de timpuriu in viata intrauterina din
saptamana a &> de viata embrionara, intre celulele epiteliale, mai
intai apar ca maculae si apoi devin zonulae.
,le sunt responsabile de compartimentarea suprafetei celulare in
compartimente sau domenii: domeniul apical(luminal) si domeniul
latero-bazal.
Sunt jonctiuni impermeabile pentru macromolecule, dar lasa sa
treaca molecule de tipul ionilor. 2ermeabilitatea jonctiunii pentru
ioni scade exponential odata cu cresterea numarului de siruri de
proteine gemene.
%
JO'()*+'*-, 1, .).S.!,(.'(O!.!,)
2ot fi jonctiuni de tip celula-celula, sau de tip celula- matrice.
,le au o organizare structurala comuna :
-cele doua membrane celulare ?o membrana celulara atasata la un
substrat(o proteina din matricea extracelulara) aflate la o distanta
de "@-%8 nm, distanta relativ mare care nu afecteaza transportul de
mar$eri in spatiul extracelular
-o glicoproteina transmembranara lin$er-o proteina integrala care
va stabili pe frontul extracelular legaturi de tip /omofilic?sau
/eterofilic. 2e frontul intracelular se leaga la cea de-a treia
componenta obligatorie
-complexul proteic de atasare care leaga glicoproteina la
-elementul de citosc/elet(reprezentat de microfilamente de actina
sau filamentele intermediare)
6licoproteinele trans
membranare lin$er pot fi:
-Selectine
-*ntegrine
-*munoglobuline
-(ad/erine
2rimele trei grupe stabilesc pe frontul extracelular legaturi de tip
/eterofilic, ultimele stabilesc legaturi de tip /omofilic.
Jonctiunile de atasare pot fi tranzitorii si definitive
+n exemplu de jonctiune tranzitorie sunt jonctiunile care se
stabilesc intre leucocite si endoteliul vascular, in miscarea de
diapedeza.
0O'+-. .15,!,'S
,ste o jonctiune intercelulara de atasare pe microfilamentede
actina.,ste alcatuita din:
-cele doua membrane celulare aflate la o distanta de "@ nm
&
-6licoproteina transmembranara lin$er este o (ad/erina calcium
dependenta care realizeaza legaturi de tip /omofilic pe frontul
extracelular
-(omplexul proteic de atasare la citosc/elet reprezentat de alfa ,
beta si gama catenine
-,lementul de citosc/elet , reprezentat de o bandeleta de
microfilamente de actina
.ceasta jonctiune se dispune intre celulele epiteliale sub jonctiunea
stransa de la polul apical, dar si in portiunea transversala a discului
intercalar( jonctiune intre miocardocite)
JO'()*+',. 4O(.-.
,ste o jonctiune celula-matrice. Sunt jonctiuni care se stabilesc in
tesutul conjunctiv intre celule si matricea extracelulara
conjunctiva.,le au fost evidentiate pentru prima data in culturi
celulare. ,ste alcatuita din:
-membrana celulara situata la o distanta de substrat( fibronectina)
de "@-#8 nm
-glicoproteina transmembranara lin$er reprezentata de integrina
care este si receptorul specific pentru fibronectina. *ntegrina este o
proteina integrala cu doua subunitati alfa si beta. ,a lega
fibronectina extracelular , iar intracelular se leaga la
-complexul proteic de atasare la citosc/elet care este reprezentat de
talina si vinculina
-,lementul de citosc/elet este reprezentat de o bandeleta
contractila de microfilamente de actina
3.(+-. .15,!,'S
(1,S3O0O3+- *' S2O))
,ste o jonctiune cu specificitate de celula, de tip celula-
celula.,lementele structurale sunt:
@
-(ele doua membrane celulare aflate la o distanta de %8 nm una de
cealalta
-6licoproteina transmembranara lin$er reprezentata de cad/erina
calcium dependenta care realizeaza legaturi de tip /omofilic pe
frontul extracelular
-(omplexul proteic de atasare la citosc/elet care formeaza placa
desmozomala cu aspect de semidisc = din cele doua semidiscuri de
pe cele doua fronturi citoplasmatice rezulta aspectul de macula al
jonctiunii =este alcatuit din 1,S3O2-.(5*'.,
2-.AO6-OB*'., 1,S3O(.-3*'.,
1,S3OCOA*'.,.')*6,'+- 2,'4*6+S+-+* B+-OS
-,lementul de citosc/elet care este reprezentat de filamentele
intermediare .*n celulele epiteliale aceste filamente intermediare
sunt tonofilamentele alcatuite din citoc/eratine.
1esmozomul este localizat intre celulele epiteliale, sub zonula
ad/erens.Se mai localizeaza si in portiunile orizontale ale
discurilor intercalare alaturi de zonula ad/erens si de filamente
intermediare de desmina.
5,3*1,S3O0O3+-
,ste o jonctiune de tip celula matrice. ,a leaga polul bazal al
celulei epiteliale de membrana bazala.,lementele structurale sunt:
-membrana celulara aflata la o distanta de substrat(membrana
bazala) de "@-#8 nm
-6licoproteina transmembranara lin$er reprezentata de integrina
-(omplexul proteic de atasare care formeaza placa desmozomala-
un semisc pe frontul citoplasmatic al jonctiunii
-,lementul de citosc/elet reprezentat de tonofilamente
JO'()*+',. 1, (O3+'*(.)*,
(JO'()*+',. gap-',7+S)
,ste o jonctiune intercelulara, cu aspect de macula. 1istanta dintre
cele doua celule este de # nm, - un spatiu relativ mic, care poate
D
afecta transportul de mar$eri in spatiul extracelular.(omponentele
jonctiunii sunt-
-(ele doua membrane celulare
-(onexonii- sunt cam "88 de conexoni?per jonctiune
(onexonul este o structura proteica cu aspect cilindric (prisma
/exagonala)avind o lungime egala cu grosimea plasmalemei,
formata din D subunitati proteice( conexina-o proteina
transmembranara multipas cu 63E %8.888dal.) (ele D subunitati
lasa central un canal /idrofil cu diametrul reglabilE8,#-# nm, in
functie de concentratia de calciu. (onexonii sunt asezati fata in
fata , in membranele care participa la realizarea jonctiunii,
stabilidu-se in acest fel un canal de comunicare intercelulara.
(analul /idrofil poate fi strabatut de molecule cu greutati
moleculare mici("888dal): ioni, /ormoni,.32c,etc unda de
depolarizare
-ocalizarea jonctiunii intre celulele epiteliale sub desmozomi ,
catre polul bazal. Se poate localiza si in portiunea verticala a
discului intercalar.
(O32-,7+- JO'()*O'.-
,ste format din jonctiunea stransa, zonula ad/erens, macula
ad/erens.

1*S(+- *'),!(.-.!
+n complex de jonctiuni prezent intre miocardocite. .re forma de
;scara< cu portiuni verticale si orizontale.*n portiunile orizontale se
gasesc zonulae ad/erens, maculae ad/erens si filamente
intermediare de desmina.*n portiunile verticale se gasesc jonctiuni
6.2.
F