Sunteți pe pagina 1din 2

Mihai Viteazul si minunea infruntarii catolicilor la Alba Iulia

Cind Mihail-Voda, domnul Ungro-Vlahiei, l-a alungat pe Andrei Bathory si a luat


sceptrul Ardealului, a sosit in orasul de scaun, numit Balgrad [Alba Iulia], si a voit ca sa
ideasca acolo, in oras, o biserica ortodo!a" Insa preotii, orasenii si toti boierii, #iind de
credinta latineasca [a $apei], nu-i ingaduiau sa ideasca, icind ca ei sint de credinta dreapta si
de aceea nu doresc sa aiba in orasul lor o biserica de lege straina" Atunci domnitorul le-a spus%
&Voi nu sinteti marturisitori ai dreptei credinte, caci nu aveti harul '#intului (uh in
biserica voastra" )oi insa, #iind dreptcredinciosi, avem puterea cea adevarata a harului
'#intului (uh, pe care si cu #apta sintem gata intotdeauna s-o aratam, cu a*utorul lui
(umneeu+"
(ar ei voiau sa-si dovedeasca dreptatea prin in#runtare de cuvinte si dispute" Ci el le-a
is%
&)u, nu prin dispute, ci cu #apta vreau s-o dovediti, alt#el va voi arata eu, intru
incredintarea tuturor+"
Iar ei i-au spus% &Cum sa aratam, Caci nu e cu putinta sa dovedim decit cu cuvintul
s#intelor scripturi+"
-l le-a is% &In dispute este osteneala #ara de capat, dar noi, #ara in#runtari de vorbe,
putem usor sa dovedim cu a*utorul lui (umneeu" .aideti, ice, in mi*locul orasului si acolo sa
ni se aduca apa curata, iar arhiereul meu si preotii sai o vor s#inti in vaul tuturor" /ot asa vor
#ace si ai vostri, deosebit, si, s#intind-o, o vom pune in biserica voastra cea mare, in vase
osebite, pe care le vom astupa si le vom pecetlui cu pecetile noastre, pecetluind si usa bisericii
pentru 01 de ile" 'i a cui apa va ramine nestricata, ca si cum de-abia ar #i #ost scoasa din
ivor, credinta aceluia este dreapta, iar daca apa cuiva se va strica, credinta lui este rea" (aca
apa mea va ramine nestricata, cum nada*duiesc ca ma va a*uta (umneeu, voi n-o sa va mai
impotriviti si o sa-mi ingaduiti sa idesc biserica, iar daca nu, #aca-se voia voastra, n-am s-o
idesc+"
-i au strigat cu totii intr-un glas% &Bine, bine, sa #ie asa2+"
'i, a doua i dimineata, a iesit domnitorul cu toti boierii si curtenii sai in piata, cu
episcopul si cu preotii, slu*ind litia dupa obicei, cu cruci, cu luminari si candele" 'i, a*ungind la
locul pregatit, au savirsit marea s#intire a apei, rugindu-se cu totii lui (umneeu, cu lacrimi si
suspine, sa proslaveasca dreapta credinta, iar pe cea rea s-o #aca de rusine" /ot in piata, dar
deoparte, in #ata tuturor, latinii au s#intit apa si au sarat-o" (upa care, ast#el s#intindu-si apa,
#iecare a turnat apa lui s#intita in cite un vas osebit, apoi si-au pus pecetile pe amindoua parti
ale vaselor, le-au dus si le-au pus in biserica cea mare, au incuiat usile, le-au pecetluit si au
plecat"
In #iecare i, domnitorul cu episcopul, cu preotii si cu toti dreptcredinciosii, se rugau,
postind" /ot asa au #acut si latinii" 'i dupa ce au trecut 34 de ile, (umneeu i-a dat
episcopului un semn" -l a venit la domnitor si i-a is%
&(oamne, cheama-i pe latini si pe preotii lor si nu astepta iua a patruecea, cea
hotarita" 'a mergem la biserica si, des#5cind pecetile, sa deschidem usile" Vei vedea harul lui
(umneeu, iar robii 6ui, care-si pun cu adevarat nade*dea in -l, nu se vor #ace de rusine+"
(omnitorul, deci, chemindu-i pe toti, precum l-a s#atuit episcopul, a mers la biserica si,
deschiind usile, au intrat cu totii" Mai intii, episcopul ortodo!, ingenunchind, s-a rugat cu
lacrimi la (umneeu, icind%
&(oamne, (umneeule, Unul in '#inta /reime slavit si preamarit, precum inainte vreme pe
dreptul /au Ilie l-ai auit vestind cu #oc adevarul /au si i-ai rusinat pe cei de rea credinta,
aui-ma acum si pe mine, robul /au nevrednic, dimpreuna cu toti robii /ai de aici, nu pentru
vrednicia noastra, pe care n-o avem, ci pentru slavirea numelui /au s#int si pentru intarirea
credintei noastre, care este adevarata credinta in /ine, arata intreg harul '#intului (uh in apa
aceasta, ca prin nestricaciunea ei sa vada toti ca numai in biserica /a greceasca si
soborniceasca de la 7asarit se a#la credinta cea adevarata si harul cel adevarat al '#intului (uh"
Caci /u esti singurul Care pe toate le binecuvintei si le s#intesti, (umneeul nostru, si slava
/ie iti inaltam, /atalui si 8iului si '#intului (uh, acum, si pururi, si in vecii vecilor, Amin2+"
7idicindu-se si cintind% &(oamne, 6umina mea si Mintuitorul meu, de cine sa ma tem+
9 a rupt pecetea vasului cu apa s#intita si, uitindu-se la ea, a gasit-o mai curata si mai limpede
decit inainte, cu mirosul neschimbat, ca si cum ar #i #ost luata dintr-un ivor curgator, dupa
care strigat, icind%
&'lava /ie, (umneeul nostru, Care /i-ai plecat urechea la rugaciunile noastre, 'lava
/ie, Care proslavesti biserica /a, 'lava /ie, care intaresti cu slava credinta cea dreapta si nu
ne-ai #acut de rusine in asteptarile noastre+"
'i a is catre toti% &Veniti sa vedeti cum a stat aceasta apa atitea ile, raminind nestricata
datorita harului '#intului (uh, si incredintati-va ca adevarata este credinta noastra ortodo!a+"
Iar latinii, rugindu-se si #acind slu*ba dupa cum le era obiceiul, au rupt pecetea vasului
in care se a#la apa lor si, cum l-au destupat, toata biserica s-a implut de duhoare, ca s-au
inspaimintat toti latinii si au strigat cu uimire%
&Adevarata este credinta greceasca pe care o tine domnitorul" 'a-si ideasca, deci,
biserica in orasul nostru, caci, #iindca nu i-am ingaduit, (umneeu s-a miniat pe noi si ne-a
imputit apa+"
'i ast#el, #acuti de ocara, latinii si cu preotii lor s-au imprastiat cu mare rusine, iar unii
dintre ei s-au convertit la credinta ortodo!a" Iar domnitorul, cu episcopul sau, cu preotii, cu toti
boierii si ostasii sai, plini de bucurie si #ericire, s-au intors la curte, slavindu-6 si multumindu-I
lui (umneeu pentru minunea ce a #ost spre intarirea adevaratei credinte ortodo!e" In aceeasi
i a #acut o mare ospat pentru intregul oras si pentru toata oastea sa"
/oti locuitorii tarii Ardealului, cu *uramint, s-au aratat bucurosi sa ideasca biserica si
sa n-o darime niciodata" (eci, domnitorul a inceput indata idirea :dar nu in oras, ca nu
cumva, o data cu schimbarea vremurilor, sa #ie darimata, ci linga oras, aproape de idul cetatii,
intr-un loc #rumos; si, dupa ce a idit-o, a inchinat-o &<+ si a mutat episcopia acolo :caci
episcopii locuisera pina atunci in alt loc;, unde se a#la si astai, cu bunavointa lui (umneeu"
6-a pus acolo pe primul episcop al Balgradului, pe Ioan, barbat blind, virtuos si s#int, care,
traind acolo in mare s#intenie, s-a invrednicit sa capete harul #acerii de minuni" (upa ce a
murit, trupul lui a ramas si pina astai neputreit si bine mirositor, #acind multe minuni pentru
cei ce vin cu credinta la racla lui, intru slavirea lui .ristos, (umneeul nostru, Caruia I se
cuvine toata slava, cinstirea si inchinaciunea, dimpreuna cu /atal 6ui Cel #ara de inceput si cu
preas#intul, preabunul, de viata datatorul (uh '#int al 6ui, acum, si pururea, si in vecii vecilor,
Amin2
'i cele scrise aici le-am am citit intr-un letopiset muntenesc si le-am auit de la multi
oameni vrednici de creare, care au vaut cu ochii lor, dar mai ales de la parintele, care pe
atunci era vistiernic, iar acum este mare logo#at al tarii Ungro-Vlahiei, si de la (ragomir,
marele pitar al aceleiasi tari"
$etru Movila, Arhiepiscop, Mitropolit al =ievului, Arhimandrit al 6avrei $ecers>a, cu
mina proprie