Sunteți pe pagina 1din 3

1. Societatea comerciala ZARA SRL este angrosist de ceai si cafea.

La 31 decembrie
societatea are n depozit un stoc de ceai achizitionat cu 50.000 iar stocul de cafea la un
cost de achizitie de !5.000. "aloarea de piata a celor # produse la inchiderea e$ercitiului
financiar este de %0.000 ceai si 100.000 de cafea. &onform principiului prudentei se 'a
recunoaste o cheltuiala de((((((((((((( determinat) de scaderea 'alorii ceaiului dar nu
se 'a recunoaste nici un 'enit ca urmare a cresterii pretului cafelei datorita lipsei de
certitudine ca aceasta 'a putea fi 'anduta la pretul mai mare.
#. S& AL*A SA a achizitionat un gater pt taierea lemnului a carui durata de functionare este
de 10 ani iar 'aloarea este de 10 mil. &onducerea unitati a hotarat ca utila+ul 'a fi
amortizat linear timp de 10 ani in fiecare an o zecime din 'aloarea utila+ului.A'and in
'edere ca managmentul societ),ii descopera ca 'aloarea di'idendelor de plata catre
actionari este prea mare hotareste aplicarea metodei de amortizare degresi'e -se refera la
folosirea in prima parte a 'ietii utila+ului a unor sume mai mari pt amortizare acestea
descrescand in timp.. &onform acestui principiu conducerea unitati nu are 'oie sa faca
acest lucru fiind obligata sa aplice metoda initiala. &are este principiul/
3. 0e #% aprilie anul 1 S& 1o'a receptioneaza 10 casetofoane datoria fata de furnizori este
achitata pe 15 mai anul 1 la # iunie casetofoanele sunt li'rate unui client. &reanta fata de
client este incasata pe ! iulie anul 1. "eniturile 'or fi recunoscute la data de..........2
%. 3aca la data de 30 decembrie #004 firma A 'inde firmei 5 un produs pe credit iar plata se
'a face in anul #010 conform contabilitatii de anga+amente cand se 'a inregistra
operatiunea/
5. S& 6rifle$ 'inde produse cosmetice pe baza de comision prin intermediul agentilor de
'anzare. 0e #0 decembrie agentul transmite o comanda comanda este li'rata pe #4
decembrie iar plata se face pe 5 ianuarie. &are este momentul de inregistrare a 'enitului/
7. &ontabilul societ),ii A5&3 a inregistrat in contabilitate urmatoarele 'enituri aferente
anului 12
a. 'anzari ciocolata cu plata in numerar efectuate in anul 1
b. 'anzari caramele pe credit efectuate in anul 181 a caror contra'aloare s8a
incasat in anul 1
c. 'anzari caramele pe credit efectuate in anul 1 a caror contra'aloare se '8a
incasa in anul 191
d. 'anzari ciocolata pe credit efectuate in anul 1 a caror contra'aloare s8a incasat
in anul 1
&e 'anzare nu trebuia inregistrata in anul 1/
!. La sfarsitul e$ercitiului 1 preturile curente de produse aflate in depozitul societ),ii sunt
inferioare costului de achizitie al acestora. Se constata ca moti'ul este scaderea cererii.
&onducerea considera ca este o situatie de con+uctura. Solutia contabila corecta se bazeaza
pe aplicarea unuia dintre principii2
a. permanentei metodelor
b. costului istoric
c. prudentei
d. necompensarii
:. Se dau datele de la e$ercitiul anterior preturile curente sunt mai mari decat costurile de
productie.
1
4. ;n agent comercial a incasat in luna decembrie de la un client suma de 500.000 a'ansul pt
o parte din produsele cosmetice care se 'or li'ra in luna ianuarie. &and se 'or inregistra
'eniturile si cheltuielile cu comisionul agentului si care princpiu se foloseste/
a. principiul economicului asupra +uridicului
b. < intangibilitatii bilantului de deschidere
c. < independentei e$ercitiului
d. < pragului de semnificatie
10. S& 16"A e'olueaza stocurile L=*6 conducerea unitatii considera ca aceasta metoda
duce la costuri foarte mari cu stocurile si propune metoda cu *=*6.Se aplica din
urmatoarele principii2
a. principiul intangibilitatii bilantului de deschidere
b. < costului istoric
c. < permanentei metodelor
d. < prudentei
11. S& > are costituit un depozit bancar la banca 6mega in 'aloare de 150.000. Societatea a
contractat un credit bancar pe termen lung in 'aloare de 1#0.000. La sfarsitul e$ercitiului
financiar conturile de disponibilitati banesti si credite bancare au urmatoarea 'aloare2
a. disponibilitati 0 credite 30.000
b. < #!.000 credite 0
c. < 30 credite 0
d. < 150.000 credite 1#0.000

1#. La data 1 ianuarie anul 1 datoria societatii ? fata de un furnizor era de 10.000 iar
creantele fata de aceasi societate de 5.000.=n anul lunii ianuarie societatea ? cumpara de
la acelasi furnizor pe credit comercial materii prime in 'aloare de !.000 si 'inde aceleiasi
socetati produse finite in 'aloare de 1000 si %000 pe credit comercial. La sfarsitul lunii
soldurile conturilor de datorii si creante au urmatoarea 'aloare2
a. datorii 13.000 creante 5.000
b. < 1!.000 < 10.000
c. < :.000 < 0
d. < 1!.000 < 4.000
13. La data de 1 decembrie anul 1 societatea Z o sala de fitness pt o perioada de % luni. &hiria
este de :0.000 si este platita anticipat n momentul ncheierii contractului -1 dec... Alegeti
'arianta care reflecta 'aloarea chiriei care trebuie inclusa pe cheltuieli in anul 1 si 1912
a. %0.000 1 %0.000 191
b. :0.000 1 0 191
c. #0.000 1 70.000 191
d. 0 1 :0.000 191
1%. S& 5@AA a achizitionat in urma cu 3 ani un autoturism cu o durata de functionare de 5
ani.&ostul de achizitie este de #0 mil. Amortizarea inregistrata in contabilitate pana in
acest moment este de 1# mil. &are este 'aloarea la care autoturismul figureaza in situa,iile
financiare/ dar n fiBa de cont/
15. S& Alfa a achizitionat un imobil la cost de achizitie de 500 mil. La sfarsitul e$ercitiului
financiar s8a e'aluat ca 'aloarea imobilului este de cel putin !50 mil. &onducerea
societatii se gandeste ca ar fi fa'orabila o ree'aluare a acestuia. &ontabilul in'oca
incalcarea principiului2
#
a. independentei e$ercitiului
b. intangibilitatii bilantului de deschidere
c. costul istoric
d. prudentei economicului asupra +uridicului
3