Sunteți pe pagina 1din 9

CHESTIONAR PREGTITOR

AL AUDITULUI DE CALITATE
Cuprins
1. Informaii gnra! "spr #a$in%
&. Organi'ara #a$in%u!ui
(. Prsona!
). *ormara profsiona!+
,. C!ini -i misiuni
.. /%o" " !u#ru
ANE0E 1
2. Lo#uri " 3r#i%ar
4. A!% form " 3r#i%ar a profsii
5. D#!arai
Formulai (completai) rspunsurile la ntrebrile din chestionar.
La ntrebrile cu mai multe variante, ncercuii varianta corect.
1
IN*OR/A6II GENERALE DESPRE CA7INET 1
1.1. Ca$in%u! au"i%a%
Numele i prenumele liber-profesionitilor contabili din cadrul cabinetului:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Denumirea cabinetului i forma juridic:
__________________________________________________________
Adresa, telefon, fax:
_________________________________________________________
1.&. 8n #a'u! prsoan!or 9uri"i# 1
Numele i calitatea persoanelor care conduc societatea:
___________________________________________________________
Numele membrilor Corpului salariai, nscrii n !ablou:
___________________________ asociat DA N"
1.(. Rsponsa$i!u! " r!aii! #u au"i%orii :n "omniu! #a!i%+ii sr;i#ii!or
#on%a$i!1
_________________________________________________________
1.). Dispuni " a!% !o#uri " 3r#i%ar < DA N"
#n ca$ afirmati%, completai punctul & '(ocuri de exercitare) :

1.,. E3r#i%ai profsia :n a!%+ form+ sau s%ru#%ur+ "#=% #a$in%u! "s#ris :n
pr'n%u!
#>s%ionar < DA N"
#n ca$ afirmati%, completai punctul * +Alte forme de exercitare a profesiei+ i
punctul ,
+Declaraia pri%ind neexercitarea n alte forme a profesiei contabile+, anexate,
pentru fiecare membru asociat care exercit profesia n cabinet-
1... Da#+ a#%i;i%a%a profsiona!+ s% 3r#i%a%+ su$ form+ " prsoan+
9uri"i#+? indicai repartiia capitalului:
Asociai Adresa
.embru al Corpului
da/nu
0uncia
exercitat
1 din
capital
2
&.1. Ds#rii organigrama #a$in%u!ui 3introducei o anex, dac este necesar4:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

&.&. Ds#rii pro#"ura "!g+rii " smn+%ur+1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
&.(. Profsioni-%i "in afara #a$in%u!ui1
"tili$ai profesioniti din afara cabinetului n cadrul misiunilor contabile 5
DA N"
"tili$ai profesioniti din afara cabinetului n alte misiuni dec6t cele
contabile5
DA N"
(.1. S%ru#%ura prsona!u!ui
3.1.1 Completai tabelul urmtor:

C(A7808CA9:
!otal
efecti%,
din care:
!e;nic
contabil
<uridic
i fiscal
7ocial 8nformatic
Alte
domenii
Adminis-
trati%
.embri asociai
.embri
neasociai
Alii
7ta=iari

3.1.2 :%oluia efecti%ului =lobal
:xerciiul ___________________ : _________________________
:xerciiul ___________________ : _________________________
(.&. R#ru%ara prsona!u!ui #on%a$i!
>reci$ai profilul personalului te;nic 3ori=inea i formaia de ba$4
____________________________________________________
Comentarii suplimentare :
?
PERSONAL (
ORGANIAAREA CA7INETULUI &
_____________________________________________________
(.(. E;a!uara
Cum % e%aluai personalul5 3existena unui sistem formali$at, frec%ena
e%alurilor etc-4
(.). Rmunrara
Care este politica practicat de cabinet n materie salarial 5
_______________________________________________
Cabinetul respect pre%ederile contractului colecti% de munc 5
DA N"
(.,. C!au'! #on%ra#%u!ui " mun#+ sau #on%ra#%u!ui #i;i!
Contractul conine urmtoarele clau$e :
7alariai/Colaboratori 7ta=iari
de concuren loial DA N" DA N"
de secret profesional DA N" DA N"
de independen DA N" DA N"
>re$entai alturat un model de contract indi%idual de munc/contract ci%il
).1. P!anifi#ara -i f#%uara form+rii profsiona!
4.1.1 C6te ore pe an consacr formrii lor profesionale membrii Corpului din
cadrul cabinetului5 _________________

4.1.2 :xist un plan de formare adaptat ni%elului personalului i diferitelor
misiuni din cadrul cabinetului 5 DA N"
).&. Organi'ara form+rii profsiona!
Descriei modalitatea de formare utili$at
______________________________________________________________
_______
).(. *ormara in%rn+

!:.A Numr de ore
.embrii Corpului i colaboratorii
Nume Ni%elul
@
*OR/AREA PRO*ESIONAL )
).). *ormara 3%rn+
Anexai situaiile pri%ind formarea din ultimii trei ani efectuat cu
responsabilii de formare cu care a colaborat cabinetul-
!:.A Numrul de ore
.embrii Corpului i colaboratorii
Numele Ni%elul

).,. Do#umn%ara
Descriei documentaia accesibil pentru colaboratori
___________________________________________
0acei apel la ser%icii externe5 Dac da, la care 5
___________________________________________
,.1. Rpar%iia a#%i;i%+ii #a$in%u!ui
A
CLIEN6I BI /ISIUNI ,
5.1.1 Completai tabelul urmtor 3 pentru ultimul exerciiu financiar 4:
.878"N8
Nr-
clieni
Bolumul
total al
onorariilor
- lei -
1
7er%icii contabile

7er%icii de audit statutar


7er%icii de alte tipuri de audit
C
7er%icii de consultan financiar i fiscal
Sr;i#ii " prsona! sa!ari'ar
Alte ser%icii profesionale 3de preci$at4
CC
!D!A( E:N:9A(
5.1.2 Care sunt primii cinci clieni ai cror onorarii depesc 1F 1 din
totalul =eneral al onorariilor 5
Denumirea dosarelor sau codul intern Dnorarii 1 din total Natura misiunii
,.&. Onorarii
5.2.1 Care este modul de percepere a onorariilor 5
#nainte de executarea lucrrii DA N"
C
(ucrri de inere a contabilitii, de elaborare i examinare a situaiilor financiare
Asisten pri%ind or=ani$area i inerea contabilitii

Au"i% finan#iar
Audit intern

- :xperti$e contabile judiciare


- :xperti$e contabile extrajudiciare
- Acti%itate de cen$or
C E;a!u+ri pa%rimonia!
- Asisten de specialitate pentru nfiinarea i ror=ani$area societilor comerciale
- 7er%icii de personal i salari$are
- Alte ser%icii profesionale care presupun cunotine contabilitate
C
C
C
C
C
G
Dup terminarea lucrrii DA N"
De comun acord cu clientul DA N"
Alte moduri 3de specificat 4 _____________
,.(. A##p%ara -i mninra misiuni!or
5.3.1 Ai preluat o lucrare sau mai multe de la cole=i n cursul ultimilor trei ani5
DA N"
5.3.2 A%ei o fi de e%aluare a riscurilor n materie de acceptare i meninere a
misiunilor5 DA N"
Dac da, anexai un exemplar din acest document-
,.). Con%ra#%
5.4.1 >rocedai la o aducere la $i a contractelor 5
DA N"
5.4.2 Anexai un model de contract
,.,. Rapoar%
5.5.1 Cabinetul ntocmete raportul pre%$ut de normele profesionale 5
#N!D!D:A"NA CH!:DDA!I N8C8DDA!I
5.5.2 Dac raportul nu este ntocmit sistematic, preci$ai moti%ele :
___________________________________________________
5.5.3 B asi=urai c raportul ntocmit este pus de acord cu pre%ederile
nscrise n contract5 DA N"
,... Asigurara ris#u!ui
5.6.1 9iscurile urmtoare sunt asi=urate 5
9esponsabilitatea ci%il fa de clieni DA N"
9econstituirea ar;i%elor 3cau$ate de calamiti, furt, %irui etc-4
DA N"
8ncendiu DA N"
>ierderi din exploatare 3clieni inceri, rotaia personalului, etc-4
DA N"
5.6.2 8ndicai suma total asi=urat pe tipuri de misiuni
5.6.3 Cabinetul %erific n fiecare an concordana dintre suma asi=urat,
natura i importana misiunilor pe care le efectuea$ 5 DA
N"
&

..1. Ins%rumn% informa%i#
6.1.1 "tili$ai pro=rame informatice n cabinet 5
Dac da, care sunt 5
>ro=rame informatice
- contabilitate =eneral DA N"
- alte 3specificai4
______________
6.1.2 "tili$ai sisteme de transmisie automata a datelor5 DA N"
Dac da, preci$ai- 3internet, modem, alte4 ______________
..&. Pro#"uri
6.2.1 :xist un manual de proceduri interne
pri;in" organi'ara #on%a$i!i%+ii #!in%u!ui5 DA N"
6.2.2 Dac da, procedurile sunt aplicabile la ni%elul
ntre=ului cabinet 5 DA N"
6.2.3 :xist un sistem de audit de calitate intern n cabinet 5DA N"
Dac da, descriei sistemul i procedurile-
__________________________________________________________
____
..(. Dosar! " !u#ru
6.3.1 Descriei or=ani$area dosarelor de lucru
___________________________________________
6.3.2 Dosarele de lucru sunt ar;i%ate n cabinet 5 DA N"
Dac da, menionai durata ______
..) . D!gar -i supra;g>r
6.4.1 Descriei procedura de dele=are i planificarea te;nic
____________________________________________
6.4.2 Care sunt modalitile folosite pentru colaboratori pentru a-i controla
ei nii lucrrile 3c;estionar de sf6rit de lucrare4 5
_____________________________________________
6.4.3 Cum este or=ani$at supra%e=;erea lucrrilor 3persoane responsabile,
c;estionare45
______________________________________________
*
/ETODE DE LUCRU .
LOCURI DE E0ERCITARE 2
(ocalitatea Adresa !elefon :fecti% total
Cifra de afaceri
- lei -
1- Numele i prenumele membrului Corpului auditat _______________________
2- Acti%itate de experti$ contabil
Numele sau denumirea social a
beneficiarului
0orma juridic Adresa
?- .isiuni de audit statutar
Numele sau denumirea social a
beneficiarului
0orma juridic Adresa
@- Alte misiuni 3de preci$at4
Numele sau denumirea social a
beneficiarului
0orma juridic Adresa
7ubsemnatul _______________________________________, expert contabil /
contabil autori$at, /administrator al cabinetului, declar pe proprie rspundere c nu am
nici o alt acti%itate din sfera profesiei contabile care s intre n c6mpul de aplicare a
auditului de calitate efectuat la cabinetul ______________________________________
Data : 7emntura,

,
ALTE *OR/E DE E0ERCITARE A PRO*ESIEI 4
De completat de ctre fiecare membru al Corpului care exercit profesia n cabinet i nu
are nicio acti%itate care s intre n c6mpul de aplicare a( auditului de calitate-
DECLARA6IE 5