Sunteți pe pagina 1din 42

A DISGY!

RI
M. KIR. VAS- S ACZLGYR
TRTNETE.
"765-"9"0.
MISKOLCZ
SZELENYI S TRSA KNYVNYOMDJA
"9"0.
2
A jelenlegi disgy!ri vas- s aczlgyr eredete azon kisebb vasgyrakra vezethet! vissza,
melyeket Fazola Henrik wrzburgi szlets", vagyonos s vllalkoz szellem" egri lakatos-
mester az #765. vben a kzel fekv! tapolcsnyi, upponyi s nekzsenyi vasrczek rtkestse
czljbl a Garadna- s Szinvavlgyben ltestett.
Ezen vasgyrak egy, Fels!-Hmorban a garadnai vlgy Szent-Llekre vezet! elgazsi bejra-
tnak baloldaln lv! nagyolvasztbl, azonkvl a Szinvavlgyben tbb kisebb kohbl
llottak, mely utbbiak a kvetkez!k:
#. Egy nyjtm" a jelenlegi tgt alatt lv! hegyszorosban, a gttl krlbell #00 mter
tvolsgban.
2. Kt kszel! t"zhely a rgebbi Zartl-fle szkgyr fltt, az ottani cseppk!barlang bejrata
melletti fenskon.
3. Egy a Zartl-fle szkgyr ezel!tti helyn lv! kszel! t"zhely- s nyjtm".
4. Egy kszel! t"zhely, mely a mostani Zartl-fle szkgyr fltti vlgyszorosban llott, szem-
ben az ottani barlangokkal.
5. Egy kszel! t"zhely- s nyjtm" azon helyen, hol a Zartl-fle szkgyr jelenleg ll s
6. Kt kszel! t"zhely s egy nyjtm" Als-Hmor als rszn, Miskolczrl jvet a 4-ik
hznl.
A nagy olvaszt s az #., 2. s 3. alatt emltett kohm"vek zemben tartshoz szksges
hajter!t a Garadna szolgltatta, a tbbi kisebb koh rszre pedig a Garadna s Szinva
egyestett vize lett felhasznlva; a vzier!k hasznlata volt mrvad ezen sszes kohk elhelye-
zsnl, melyek annak idejn az ltaluk gyrtott vas kivl min!sge folytn Magyarorszgon
j hrnvnek rvendtek.
Miutn ezen kisebb vaskohk felptsei alaptjuk vagyont felemsztettk, egy haszonrsze-
sedsi trsulat tulajdonba mentek t, mely azonban szintn nem prosperlt, gy, hogy ezen
vasgyrak vezetst mr #770. vben - a Bkk-hegysg nagy kiterjeds" erdeinek rtkestse
rdekben - a m. kir. kincstr, mint f!rszvnyes, vette t s berendezseit egy a jelenlegi
tgttl balra teleptett s az e czlra ide tvezetett Szinva ltal zemben tartott, kereskedelmi
vasak (balta, patk, szeg, csavar stb.) gyrtsra szolgl kovcsm"helylyel, a 3. szm alatt
emltett nyjtm"vet pedig egy eszterga- s lakatosm"helylyel egsztette ki.
Egy szzadon keresztl kezeltettek ily mdon a hmori vasgyrak, hol kedvez!, hol kedvez!t-
len pnzgyi eredmnynyel s csak annyiban trtntek azoknl vltozsok, hogy a Fels!-
Hmorban (-Massn) lv! nagy olvasztzem a mlt szzad hszas veiben felhagyatott,
illetve a Garadna vizierejnek jobb kihasznlsa czljbl lejebb (j-Massra) helyeztetett s
egyidej"leg a hmori vlgygt pttetett, hogy ez ltal a kis vasm"vek zeme a Garadna s
Szinva esetleges vzllstl fggetlenttessk.
A feldolgozott vasrczek csekly vastartalma, a fasznnel val tzels, az zemi berendezsek
htramaradottsga, valamint a gyrtsi md avultsga lettek okozi annak, hogy a hmori vas-
gyrak - melyeknek vi termelse krlbell 9-#0,000 bcsi mzst tehetett ki - nem jvedel-
meztek s ennlfogva mindinkbb hanyatlottak.
3
Amint aztn a mlt szzad 60-as veiben foganatba vett nagymrv" magyar vastptkezsek
snszksglett a hazai gyrak fedezni nem tudtk s a kormny szerfltt drga s tbbszr
igen rossz min!sg" sneket klfldr!l volt knytelen hozatni, #867. v vgvel a pnzgy-
minisztriumban azon terv rlel!dtt meg, miszerint egy kizrlag vassnek s hozz val
kapcsolszerek gyrtsra berendezett vasgyr ltesttessk.
Ennek folytn a Borsodmegyben feltrt barnaszn s vasrcztelepek, tovbb a vidken lv!
nagy kiterjeds" erd!sgek rtkesithetse czljbl, tekintettel arra, hogy a hmori vlgygt a
gyrzemhez szksges vzmennyisget biztostja s a kincstr a hmori vasm"veknl nmi
tisztvisel!- s munksszemlyezettel is rendelkezett, elhatroztatott, hogy Disgy!r s
Miskolcz kztt a Szinva vlgyben fekv! kincstri fldbirtokon egy vasgyr ltesttessk,
amelyben egyel!re 50 ezer bcsi mzsa nyersvas s 200 ezer bcsi mzsa vassn gyrthat lesz.
Ezen j vasgyr ptsnek m"szaki keresztlvitelvel a disgy!ri m. kir. jszgigazgatsg
ln llott Gombosy Jnos m. kir. osztlytancsos adminisztrczija alatt Glanzer Miksa m.
kir. bnyatancsos bizatott meg, ki az ptkezst #868. vi mjus havban meg is kezdte, mely
ptkezsnl az alshmori vasgyrak legnlklzhetetlenebb m"szaki munkaer!k tengedsn
kvl nttt- s kovcsoltvas gpalkatrszek s berendezsi trgyak ksztsvel is segdkeztek
s e czlbl #868. vben a fentebb 6. pont alatt emltett kt kszel! t"zhely s az egyik nyujt-
m" egy k!szngzmoskszlkkel bir kavarpesttel egszttetett ki.
Mr az j vasgyr ptse alatt is el!kszletek trtntek arra nzve, hogy az a szksges
barnaszn- s vasrczmennyisgekkel el legyen lthat. E czlbl egy lvonat vast lteslt a
vasgyr s a pereczesi Mtys-barnasznbnya kzt, amelyben az # mter vastag, de klnben
csak silny, fldes s salakds szenet szolgltat szntelep mr kell!kpen fel volt trva. Ezen
lvonat vast azonban, az azzal elrt kedvez!tlen zemi eredmnyek kvetkeztben, alig egy
vi zem utn, g!zmozdony vastt alakttatott t.
Minthogy azonban az ezen szntelep ltal szolgltatott barnaszn h!hatlya annyira csekly
volt, hogy az kohszati czlokra hasznavehetetlennek bizonyult, egyidej"leg a 2330 m. hossz
Graenzenstein-altrna is pttetett azon czlbl, hogy a pereczesi hegy tls oldaln fekv!, mr
szintn feltrt s sokkal jobb min!sg" barnaszenet szolgltat Wiesner- s Adrinyi-telep
hozzfrhet!k legyenek.
A barnasznbnyk termel!kpessgnek fokozsra irnyul munklatok foganatostsval
egyidej"leg megkezdetett a bnyakincstr ltal megszerzett telekesi s rudbnyai vasrcz-
bnyk feltrsa s rendes zembe val helyezse is, hogy gy az pl!flben lv! disgy!ri
nagyolvaszt zemhez szksges vasrczmennyisg el!re biztostva legyen.
Ezen vasrczek, melyek csekly rz-, phosphor- s kntartalommal, 4-5% manganoxyd- s 40-
70% vasoxydtartalommal brtak, az ugyan tervezett, de soha ki nem ptett szrnyvonal
hinyban a disgy!ri gyrba mg tengelyen szllttattak.
Az #870. v deczember havban a nagyolvaszt, #87#. vben pedig a hengerde megkezdte
zemt, az jmassai nagyolvaszt pedig, valamint a hmori kohm"vek zemen kvl helyez-
tettek, vglegesen azonban csak #88#. vben lettek lebontva s jelenleg az sszes kis vasgyrak-
bl csupn az jmassai nagyolvaszt romjai lthatk.
A bnyatelepekkel egytt 2 milli forint befektetssel ltestett s egy nagyolvasztbl, egy 3
hengersorral bir hengerdb!l, egy kikszt!- s egy javtm"helyb!l ll s egy 6 tonns g!z-
prly s 2 bocsprlylyel bir disgy!ri vasgyr azonban hosszabb id!n t nem birt feladat-
nak megfelelni, amennyiben kifogstalan vassneket csak a gyr vezetsben bellott tbbszri
vltozs utn s csak akkor birt el!lltani, amikor Hamerk Mihly m. kir. bnyatancsos a
silny barnasznnek kzvetlen tzelsre val felhasznlsval felhagyott s mert j pnzldoza-
4
tokat a Siemens-regenerativ rendszer" gztzelsre val berendezshez a vasgyr a kormnytl
mr nem krhetett, a meglv! kavar- s hegeszt!pestket ostraui k!sznnel val tzelsre
rendezte be. Ezen szn hasznlata az zemet nagyon megdrgtotta ugyan, de az #873. vben
ptett s csak teherszlltsra berendezett miskolcz-vasgyri vastnak forgalomba helyezse
utn mgis fenn volt tarthat.
Ez alatt azonban a vasutak az aczlsneket rszestettk el!nyben, gy, hogy a disgy!ri gyr
vassnjeivel a klfldi aclsnekkel szemben nem birta a versenyt, az akkori pnzgyi helyzet
azonban nem engedte meg a gyrnak aczlsnek gyrtsra val talaktst s gy a gyr jve-
delmez!sge nagyon cskkent, olyannyira, hogy annak eladsra vonatkozlag mr komoly
trgyalsok is folytak.
Az #879. v vgn aczlsnek gyrtsa tekintetben az els! lps megtrtnt vgre az ltal,
hogy # Martinkoh 2 aczlpesttel s # el!melegt! pesttel ltesttetett.
Az #880. vi llami kltsgvets trgyalsa alkalmval a trvnyhozs a disgy!ri vasgyrnak
a m. kir. pnzgyminisztrium gykrb!l val kivlasztst s a m. kir. kzmunka- s
kzlekedsi minisztrium kezelse al val helyezst, valamint a vasgyrnak az ugyanott
felhalmozott ksz s flgyrtmnyok eladsi rbl val jjszervezst jvhagyta s egyidej"-
leg a disgy!ri vasgyrat a budapesti m. kir. llami vasutak gpgyra igazgatsga, illetve
Zimmermann Frigyes igazgat kezelse al helyezte, mg az eddig a vasgyrhoz tartozott
telekesi s rudbnyai, valamint az upponyi, nekzsenyi, tapolcsnyi, vinczepli vask!bnyk
nemklnben a rozsnyvidki vasrczbnyk, tovbbra is a m. kir. pnzgyminisztriumnak
alrendelve maradvn, a m. kir. kzponti vasm"igazgatsg kezelsbe bocsjtattak.
Egyidej"leg Kamerk Mihly bnyatancsos, disgy!ri m"f!nk Brezovra (most Zlyom-
brz) lett visszahelyezve s az akkor 700 munkst foglalkoztat disgy!ri vasgyr f!nkv
ismt Glanzer Miksa bnyatancsos neveztetett ki.
A disgy!ri vasgyr talaktsa s jjptse #88#. vben lett megkezdve s az ezen talakts-
hoz s b!vtshez szksges t!ke alapjt az akkor pl!flben lv! szamosvlgyi, sziszek-
doberlini, budapest-pcsi s rkos-jszszi vasutak rszre teljestett felptmnyi anyagszllt-
sok jvedelmei kpeztk. Ezen gyr a magyar vasutak, klnsen m. kir. llamvasutak vasti
felptmnyi s hdptsi anyagszksglett - a tzelsnl lehet!leg kizrlag sajt barnaszen-
nek felhasznlsa mellett - volt hivatva fedezni.
Tekintettel a rendelkezsre ll nyersanyagra, a folytaczl el!lltsnl a bessemerezs lett
alkalmazva, mi mellett a nyersvas msodolvasztsra regenerativlngpestek lettek ptve s az
aczl el!lltsra 2 hydraulikusan mozgatott converter lett fellltva.
Ezenkvl a snhengerdben a meglv! 3 hengersor egy egyetemes hengerm"vel szaporttatott,
egy j g!zkazn- s gzgenertortelep ltesttetett, a rgi kzvetlenl f"ttt forraszt-pestek
helyett pedig regeneratv forraszt- s kavarpestek lettek fellltva, tovbb egy j kikszt!-
m"hely s egy csavar-, szegecs- s szegm"hely ltesttetett.
Egyidej"leg a vasgyr szolglatnak kzpontostsa czljbl egy kzs hivatalplet pttetett
s a gyrtelep kib!vtshez szksges telkek, valamint a sznkiaknzsi jog Varb s Parasz-
nya kzsgek terletn megszereztettek.
Zimmermann Frigyes igazgat fradhatatlan tevkenysgnek s erlynek, valamint azon
krlmnynek, hogy nevezettnek az llami gpgyrban gyakorlott szemlyzet llott rendelke-
zsre - ksznhet!, hogy a vasgyr talaktsra vonatkoz ptsi munklatok, az ptsi
tervek jvhagystl szmtva, alig egy v lefolysa alatt voltak befejezhetek s hogy az aczl-
snek megmunklsra berendezett j kikszt!m"hely s a hengerm" kzponti kazntelepe
5
mr #882 janur havban, a kzponti gzfejleszt! telep, valamint az j 2 kavar- s 6 hegesz-
t!pest mjusban zembe vehet! volt, mg a snhengersorhoz kapcsolt egyetemes hengerm" s a
b!vtett rgi kikszt!m"hely augusztus elejn, vgl a Bessemerkoh 2 mleszt!pesttel s 22
gzfejleszt!vel mr ugyanazon vi augusztus #9-n volt zembe helyezhet!.
Ugyanezen vben a Graenzenstein-altrnn t a mozdonynyal val sznszllts megkezdetett.
A sznbnykban ezen id!ben, a cseklyebb rtk" szenet tartalmaz Mtys-, Scheuchen-
stuel- s Wiesner-telepek felhagysa mellett, a bnyazem kizrlag az Adrinyi-trnra
sszpontosttatott. Ezen telep lefejtse czljbl egy akna mlyttetett le, mely a szntelepet 36
mter mlysgben rte el; innen a telep feltrsa szaki s dli irnyban eszkzltetett.
A szn ezen, Baross-aknnak elnevezett, napi 600 tonna szlltsra berendezett aknbl iker-
gppel szllttatik s buktat kszlk seglyvel hromfle nagysgra osztlyoz rostn t
kzvetlenl a vasti kocsikba jut, melyeken a szllts a bnyam"t!l a vasgyrig egy #0.6
kilomter hossz, # mter nyomtv bnyavaston trtnik.
Az #884. vben a vasgyr szervezse annyiban szenvedett vltozst, hogy a gyrak igazgats-
ga, az llamvasutak igazgatsgnak jjszervezsvel egyidej"leg, az llamvasutak igazgat-
tancsnak fenhatsga all kivtetett s a m. kir. kzmunka- s kzlekedsgyi minisztrium-
nak alrendelt felgyel! bizottsg felgyelete al helyeztetett.
#885. vi prilis h #9-n a disgy!ri vas- s aczlgyr nagy rsze s pedig: a hengerde,
tovbb a hozz tartoz kikszt! m"helyek, a szeggyr, mozdonyf"t!hz s a raktrak egy
rsze a t"z martalkv lett.
A t"zkr ellen biztostva volt pletek jbli felptse oly gyorsan haladt el!re, hogy az zem
augusztus hban jbl akadlytalanul s rendesen volt felvehet!.
Ugyanezen vben egy j szivattytelep ltesttetett, mely a vizet 2 szivattyval egy a gyr
fltt dli irnyban fekv! dombon, 70 mter magassgban ptett, 750 kbmter rtartalmu
falazott vztartnyba szlltja; egyidej"leg a gyri vzvezetk is ltesttetett; a gyr
villanyvilgtssal lett elltva, tovbb egy kznsges s t"zll tglk gyrtsra szolgl
tglagyr pttetett.
#886. vben az akkori Martinkoh lebontatott s a Bessemerkoh ingotcsarnokhoz csatoltan
- a lebontott Martinkoh ptsi anyagainak rszbeni felhasznlsval - egy nagyobb Martin-
koh pttetett.
Az j hengerde kaznhza 8 g!zkaznnal s a genertortelep 32 genertorral b!vttetett, a
gyri gyarmatban # tiszti, 6 flemeletes s 2 fldszintes munkslakhz, Pereczesen pedig egy
elemi iskola pttetett.
#887. vben a genertortelep tovbbi #4 kett!s genertorral nagyobbttatott, a tglagyrban
mg egy kemencze pttetett s ugyanott csvk s kagylk sajtolsra szolgl berendezs lett
fellltva.
Miutn az eddigi iskolaplet is sz"knek bizonyult, egy j fiiskola s egy kisdedvda
pttetett, a rgi iskolapletben pedig csak a lenyiskola maradt meg.
#888. vben Glanzer Miksa eddigi gyrf!nk, megronglt egszsgi llapota miatt, megvlt
hivataltl s helybe a gyr vezetsvel Teutschl Ferencz felgyel! lett megbzva.
6
Ezen id!ben a mr #875. v vgn zemen kvl helyezett nagyolvaszt s a hozz tartoz
berendezsek - minthogy azoknak talaktsa tetemes kltsget okozott volna s a krnyken
lv! erd!k egy modern nagyolvaszt zemhez szksges tzel!szert nem lettek volna
kpesek szlltani - lebontattak.
Az plet, melyben a fvgp s a hozztartoz g!zkaznok voltak elhelyezve, egy minta- s
pletasztalos-m"helyly alakttatott t.
Miutn az llamvasutak az aczlsnek hosszra s szelvnyeire nzve mindinkbb nagyobb
ignyeket tmasztottak s f!vonalaikon Glith-sneket (folymterenknt 42.8 kilogrammos
slyban) akartak bevezetni, knytelen volt a vasgyr egy jval er!sebb s a modern technika
minden ignyeinek megfelel! j hengerde ptst tervbe venni.
Ezen terv megvalsulsa el!tt azonban Zimmermann Frigyes igazgat, ki a disgy!ri gyr
szervezse, jjptse s b!vtse krl (mely akkor krlbell #600 munkst foglalkoztatott)
ltalnos elismerst s elvlhetetlen rdemeket szerzett, #889. v szeptember havban
meghalt.
Helybe #890. vi mrczius havban Frster Nndor m. kir. vasti s hajzsi f!felgyel!
neveztetett ki s az ! vezetse alatt mindjrt az j hengerde ptse, tovbb egy j vasnt!de
ltestse, a Martinkohnak alakos ntvnyek gyrtsra val kib!vtse s j gpszeti fel-
szerelsekkel val elltsa, a csavar-, szeg- s szegecsgyr berendezseinek kiegsztse s a
gyri gyarmat lakhzainak 2 tiszti s 30 kett!s munkslakhzzal val szaportsa vette
kezdett.
Az zemet illet!leg mg az #890. vben tbb oly gyrtsi czikk el!lltsa honosttatott meg,
mely eddig a vasgyrban nem gyrtatott; gy az aczlkeresztezseknek, valamint a mozdony-,
szerkocsi- s vasti kocsi-kerkvzaknak, nemklnben gpalkatrszeknek aczlntvnyb!l
val el!lltsa foganatba vtetett.
Azon krlmny folytn, hogy a disgy!ri gyr ltal gyrtott aczl a mozdony-, szerkocsi- s
vasti kocsi-kerkvzaknl rendkvl j min!sg"nek bizonyult, a megrendelsek a Martin-
kohnl annyira felszaporodtak, hogy az a tmasztott kvetelmnyeknek csakis egy harmadik
Martinpesttel, a hozztartoz 2 ingotdaruval s egyb berendezsekkel val jabb b!vtse
utn tudott megfelelni.
Az aczlnts" kerkvzaknak a disgy!ri gyrban nagyban val gyrtsa (#89#. vben #04#
drb., #895. vben ellenben 50#8 kerkvz kszlt) a mozdony-, szerkocsi- s vasti kocsi-
tengelyek gyrtsnak meghonostst vonta maga utn, ezenkvl a vasti vltk, valamint
klnfle tvirdai alkatrszek gyrtsa is megkezdetett.
A ngyszeres hosszsg snek hengerlsre berendezett reverzl snhengerm" #892. vben
zembe helyeztetvn, az az #893. vben a m. kir. llamvasutak ltal f!vonalai szmra
megrendelt Glithsnek, valamint villamosvasti csatornasnek s hdszerkezeteknl hasznlt
zresvasak gyrtsval er!sen volt foglalkoztatva.
Minthogy a tbbi zemek, klnsen az aczlm", a kovcsm"hely s a rgi hengerdei
kikszt!m"hely b!vtse folytn a munkagpek szma folytonosan nvekedett, a kazntelepet
is 4 j g!zkaznnal kellett kiegszteni.
A szntelepek feltrsa czljbl Pereczesen egy frlyuk mlytse kezdetett meg, mely #45.#
mter mlysgben a Mtys-, Prokop- s Wiesner-telepet hatolta keresztl.
7
Ugyanezen vben a disgy!ri gyrra nzve azon rendkvl fontos intzkeds trtnt, hogy az
addig a gyr belterletn volt s a gyrat fejl!dsben nagyban akadlyoz llamvasti lloms a
gyr terletr!l kihelyeztetett.
Azon krlmnyre val tekintettel, hogy magn gp- s hajgyrak rszr!l is aczlnts" s
kovcsolt gpalkatrszekre szmottev! megrendelsek rtekeztek, az #894. vben a disgy!ri
gp- s kovcsm"hely jbli kib!vtse, egy IV-ik Martinpest s egy ntvnytiszttm"hely
ptse vlt elkerlhetetlenn s egyttal az anyagosztlyoz s a vegyszeti m"hely is ki-
b!vttetett.
A m"helyek munkagpeinek szaportsa folytn a disgy!ri kazntelep ismt 3 g!zkaznnal
nagyobbttatott s ezenkvl az sszes nagyobb g!zgpek egy kzs g!zs"rt! berendezssel
lttattak el.
Az aczlnt!de az Alduna szablyozsi vllalat szmra szksgelt s addig megfelel! min!sg-
ben kizrlag a Krupp-fle gyr ltal szlltott sziklavs!k gyrtsba is fogott s pedig oly
kedvez! eredmnynyel, hogy egyik disgy!ri vs! nemcsak a szerz!dsileg kikttt 90000
tst tartotta ki, hanem csak 224822 ts utn, termszetes kops folytn, helyeztetett
hasznlaton kvl, mely krlmny az anyag kivl min!sgnek fnyes bizonytka volt.
A Glithsnek folytatlagos gyrtsa, tovbb a rohamosan pl! helyirdek" s villamos
vasutak rszr!l sn-, vlt- s hdvasanyag megrendelsekkel trtnt tlhalmozsa s aczl-
nts" s kovcsolt alkatrszek szlltsa ltal val nagymrv" ignybevtele kvetkeztben a
disgy!ri gyr knytelen volt a Martinaczlgyrtst fokozni s miutn a rgi Martinkohban egy
tovbbi kemencze fellltsra nem llott hely rendelkezsre s klnben is czlszer"bbnek
ltszott, hogy a Martinaczlingotgyrts az j hengerdhez kzelebb helyeztessk, #895. vben
az j hengerde mellett egy j Martinkoh ptse vtetett foganatba.
A gyrigazgatsg ezenkvl az aczllvedkek gyrtst is vette tervbe s e czlbl egy tgely-
aczlkoh ltestse hatroztatott el, melynek ptse ugyanazon vben meg is kezdetett.
Az #895. vben a 3 duhengerllvnybl ll bocshengersor, hogy a bnyasnek-, szglet-
vasak-, hevederek- stb.-ben nagyobbodott szksgletnek megfelel!en a gyrts fokozhat
legyen, tpttetett. A meglv! hengersorhoz egy 4-ik hengerllvny csatoltatott s a kt utols
llvny trillvnyny alakttatott t. A bocshengersor teht ezen id!t!l kezdve a kavarpestek
bocsvasnak kihengerlsre szolgl 2 duhengerllvnybl s ksz gyrtmnyok ksztsre
szolgl 2 trihengerllvnybl ll.
Ezen talaktssal kapcsolatban a hengersor egy gurt kszlkkel, tovbb egy meleg-
f"rszszel s egy a hengerdecsarnok nyugati oldaln elhelyezett h"t!paddal lett elltva.
Ugyanez vben a Slavianoff-fle villamos forrasztsi eljrs szabadalma a gyr rszre meg-
szereztetvn, e czlra egy megfelel! m"hely ltesttetett s az a szksges gpszeti felszere-
lsekkel ellttatott.
A gyri gyarmatban pedig ugyancsak ez vben a vendgl! b!vttetett s egy #000 szemlyt
befogad munkstterem ltesttetett.
A lenyiskola elhelyezsre egy megfelel! j plet kszlt s a rgi lenyiskola plete egy
kett!s tiszti lakhzz alakttatott t.
Az #896. vi mjus h 2-n megnylt az ezredves killts Budapesten, melyen a disgy!ri
gyrnak alkalma nyilt a hazai vasipar tern azon risi haladst bemutatni, mely klnsen az
utols vtizedben elretett.
8
Az #896. vben a vasipar fellendlse folytn a disgy!ri gpm"hely annyira el volt rasztva
megrendelsekkel, hogy a tmasztott ignyeket a meglv! berendezsekkel kielgteni nem
tudta s ennek folytn a gpm"helyt kib!vteni s a szksges segdgpekkel kiegszteni
kellett, klnsen azon krlmnyre val tekintettel, hogy a disgy!ri gyr ezen id!ben a
haditengerszet rszre szksges klnfle hajalkatrszeknek, valamint a belfldi gyrak
ltal szksgelt klnfle kovcsolt s aczlbl nttt nagyobb gpalkatrszeknek ksztst s
szlltst vette tervbe.
Minthogy tovbb eddigel a nagyobb kovcsolt alkatrszek legnagyobb rsze klfldr!l
szereztetett be, a disgy!ri vasgyr berendezseivel pedig csakis kisebb kovcsolt alkatrszek
voltak kszthet!k, szksgesnek mutatkozott egy 6 tonns g!zprlynek a hozzval fut-
daruval s 2 hevt!pesttel val beszerzse s miutn ezen vben a vasti vltk gyrtsa nagy-
ban emelkedett, a vltm"hely felszerelse is megfelel!en kiegszttetett.
Ezen vben kezd!d!t meg a haditengerszet s a kzs hadsereg rszre szksges lvedkek
gyrtsa is, mely czlbl egy ngyszeresen m"kd! vzszintes s egy fgglyes lvedksajtol-
gp s az ezekhez szksges accumulator s hevt!pestek szereztettek be.
Ezen gyrtsi g bevezetse ltal hazai vasiparunk azon helyzetbe jutott, hogy a kzs hadse-
reg szksgletnek fedezshez arnylagosan hozzjrulhat, mely szksgletet eddig kizrlag
az osztrk s klfldi ipar fedezte.
Nagyobb kovcsolt s aczlnts" alkatrszek szlltsval a disgy!ri gyr mr rgebben a
kzs hadgyminisztrium tengerszeti osztlynak szllti sorba lpett.
Ezenkvl a vasntde, az asztalosm"hely s szeggyr berendezsei is kiegszttettek.
A gpm"hely tlterheltsge folytn szksges volt a gpszeti osztly kisebb javtsi munkla-
tainak elvgzsre egy kln javtm"helyt klnfle szerszmgpekkel s kovcst"zzel
berendezni.
Az #896. v vgn a finom hengersor, mely egy g!zgp ltal kzvetlenl hajtott 4 henger-
llvnybl llott s ezen llapotban nem felelt meg mr a kvetelmnyeknek, megfelel!en
tpttetett s pedig olykp, hogy a g!zgp s a hengersor kz egy kerkel!tt lett beiktatva,
melynek seglyvel a meglv! 4 llvnyzat gyorsabban volt hajthat; a hengersorhoz egyidej"-
leg egy tri-el!hengersor lett csatolva, mely ugyanezen kerkel!tt ltal hajtatik.
Az j hengerde rszre egy teljesen vasszerkezet" gzgenertortelep pttetett s 4 ll gener-
torral szereltetett fel.
Az j Martinkoh ptse befejeztetett s az abban fellltott 2 Martinpest zembe helyeztetett,
tovbb egy elektromos hajts, #5000 kgrm. hordkpessggel bir futdaruval s 2 hydrauli-
kus ingotdaruval lett elltva.
Az aczlszksglet azonban ezen vben olyannyira fokozdott, hogy a Bessemerkoh s 2
Martinkoh ltal termelt aczlmennyisg nem volt elegend!. A gyrigazgatsg ennlfogva
knytelen volt a disgy!ri gyr rszre krlbell #200 kocsirakomny aczlingotot klfldr!l
beszerezni.
A gyr vzszksgletnek folytonos emelkedse kvetkeztben kt jabb hidegvzszivatty,
napi 2000 m
3
vzszlltssal, a kaznhz rszre pedig tovbbi hrom g!zkazn szereztetett be.
A gyr m"helyeinek b!vtse folytn a gyr sznszksglete is emelkedvn, a szlltsi, illetve
kzlekedsi eszkzket kellett szaportani, mely czlra 50 darab sznszllt kocsi, tovbb
egy salakszllt, egy bnyavasti s egy tolat mozdony szereztetett be s a mozdonyf"t!hz
megfelel!en kib!vttetett.
9
A szntelepek tovbbi feltrsa czljbl az Egres-vlgyben az el!z! vben mr megkezdett
frlyuk 203.22 mterre mlyttetett le s 50.07 mlysgben #.40 mter; #73.08 mter
mlysgben 2.58 mter s 20#.08 mter mlysgben 0.23 mter vastag szntelepet frt meg.
Ez v folyamn Bbony hatrban, a Kirly-ktnl, egy msik frlyuk is megkezdetett, mely
258.86 mterig mlyttetett le s 76.4# mter mlysgben #.#0 mter, #52.#0 mter mlysg-
ben 0.30 mter, #86.96 mter mlysgben 0.20 mter s 255.08 mter mlysgben 2.20 mter
vastag szntelepet frt meg.
Azltal, hogy Barossaknn az alsbb, #00 mter mlysgben fekv! szntelep kiaknzsa
megkezdetett, a nagyobb mennyisgben fellpett vz eltvoltsra, az eddig hasznlatban volt
pulsometerek helyett egy #00 m
3
rnknti szlltkpessggel br aknaszivatty beszerzse
vlt szksgess; egyidej"leg mg egy g!zkazn llttatott fel s egy kazntpvztisztt-
kszlk szereztetett be.
Az #896. v folyamn szerz!dsileg megszereztetett a disgy!ri gyr rszre a Radostyn kz-
sg hatrban el!fordul svnyszn s annak korltlan kiaknzsi joga 9#9 hold #235 -l
terleten.
A fent felsorolt zemi pleteken kvl a gyrtelepi gyarmatban az #896. vben mg egy g!z-
s kdfrd!, 2 kett!s tiszti lakhz, 2# kett!s munkslakhz s a pereczesi gyarmatban 3 kett!s
munkslakhz ltesttetett.
Miutn a milleniumi killts gpcsarnoka a gyrigazgatsgnak gyri czlok hasznlatra t-
engedtetett, annak egyik rsze vltk gyrtsra, mint m"helyplet, a msik rsze pedig mint
j vasntde a disgy!ri gyrban llttatott fel.
Az #897. vben az j Martinkohban a harmadik #2 tonns Martinpest llttatott fel, tovbb
egy lvlde pttetett 3 robbant gdrrel, melyhez egy 47 millimteres gyorstzel! gyt a
polai tengerszeti arzenl klcsnkpen engedett t, hogy a gyrtott lvedkek a szksges
hzi lv!- s robbantprbknak alvethet!k legyenek.
A tgelyaczlkoh az #897. v elejn zembe helyeztetett; azonkvl vont fnyes rudak
gyrtsra egy vongp, pczolkamra s lgyt kemencze llttatott fel.
Szksgess vlt tovbb a Bessemerkoh kazntelept 3, a rgi hengerde kazntelept 2 s a
gpm"helyi kazntelepet # j g!zkaznnal szaportani s a gpm"helyt klnfle szerszm-
gpekkel b!vteni.
A disgy!ri gyrhoz tartoz szntelepek feltrsa czljbl a Barossakna negyedik szintjnek
fekkeresztvgata keleti irnyban 540 mterrel haladt el!re, ezenkvl a 3. s 4. szint kztt
egy j szint ltesttetett s a szntelep 450 mter hosszsgban feltratott.
A gyertynvlgyi feltrvgattal mr az #896. vben feltrt Adrinyi-szntelep, az ezen fejtsi
terlet hatrt kpez! vet!ig, fejtsre el!kszttetett s rszben lefejtetett, ezenkvl a vet!n tl
lev! teleprsz feltrs al vtetett.
A folyton nagyobbod disgy!ri gyr sznszksglett azonban a Barossakna nem tudta mr
kell!en fedezni, mirt is Pereczesen egy ikerakna ltestse s az ezen ikeraknatelep, valamint
az ottani munksgyarmat ptshez nagy mennyisgben szksgelt plettgla el!lltsa
czljbl egy kzi gyrtsra berendezett tglagyr ptse hatroztatott el s a tglk gyrts-
hoz az ottani fldegyengets alkalmval nyert agyag hasznltatott fel.
Az #897. v folyamn szerz!dsileg megszereztetett a Parasznya kzsg hatrban el!fordul
svnyszn s annak korltlan kiaknzsi joga #223 hold #28# -lnyi terleten, miltal a
disgy!ri gyr rendelkezsre ll sznterlet sszesen 8584 hold #2# -lre b!vttetett.
#0
Az aczlnt!de ugyanez vben futdarukkal s izztpestekkel lett elltva s hozzpts tjn
b!vtve, azonkvl tbbek kzt a kovcsm"hely, szkelytanonczm"hely, hivatalhz s vegy-
m"hely is nagyobbttatott.
A gyrtelepi gyarmatban a kvetkez! j gyarmathzak s pedig: # emeletes lakhz 6 n!s s
3 n!tlen tisztvisel! rszre, # tiszti lakhz 3 csald rszre, 4 kett!s tiszti lakhz, valamint
#5 kett!s munkslakhz; a pereczesi gyarmatban pedig # tiszti lakhz, # kett!s altiszti lakhz,
#4 kett!s munkslakhz s vgl Plinkson 2 munkslaktanya ltesttetett.
Ezenkvl a pereczesi aknhoz vezet! vgny fektetse s kt 20 mter tmkz vashd ptse
befejeztetett s a Szinvn t vezet! fahd ugyancsak egy 20 mter tmkz vashddal
cserltetett ki.
Az #898. v fordulpontot kpez a disgy!ri gyr fejl!dsben.
Eddig ugyanis a disgy!ri gyr - mely a nyersvasat ksz gyrtmnyokk dolgozza fel - nyers-
vasszksglett idegen nagyolvasztkbl volt knytelen fedezni, minek folytn azon vas-
gyrakkal szemben, melyek sajt nyersvassal rendelkeznek, nagy htrnyban volt.
Ezen vben azonban minisztertancsi hatrozat folytn s az orszggy"ls hozzjrulsval a
budapesti s disgy!ri kt llami gyr a vasrczbnykkal s nagyolvasztkkal, teht sajt
nyersvassal rendelkez! s a pnzgyminisztrium kezelse alatt ll tbbi kincstri s pedig a
zlyombrzi, vajdahunyadi s kudsiri vasm"vekkel egyesttetett s a kereskedelemgyi minisz-
trium kezelse all, eddigi czgnek vltozatlanul hagysa mellett, a pnzgyminisztrium
kezelse al helyeztetett; egyttal pedig, miutn Frster Nndor miniszteri tancsos, gyr-
igazgat, ki a gyrak gyeit #890. v ta ritka buzgalommal s nfelldozssal vezette, #898.
vi prilis h vgvel ezen llsrl sajt elhatrozsbl lemondott, a gyrak ideiglenes veze-
tst Ritter Ott f!felgyel!, igazgat-helyettes, Seefehlner Gyula f!felgyel!, igazgat-
helyettes s Teutschl Ferencz kir, tancsos vette t.
Ezen v jlius h #-t!l kezd!d!leg pedig Wagner Vilmos pnzgyminiszteri tancsos s a
pnzgyminisztrium vasm"osztlynak f!nke lett az egyestett kincstri vasm"vek igazgat-
sval megbzva.
A vastpts tern eddig szlelhet! volt lnk tevkenysg s ezzel kapcsolatosan a hazai
vasipar rvendetes lendlete is mr az #897. vben cskkent, mely cskkens az #898. vben
majdnem teljes pangsba ment t, melynek visszahatsa f!leg a disgy!ri gyr sntermelsnl
rzkenyen nyilvnult.
Ezzel szemben a mozdony-, szerkocsi- s vasti kocsitengelyeknl, valamint az aczlntv-
nyeknl s tgelyaczlgyrtsnl igen lnk forgalom retett el, amennyiben ezen gyrtmnyok
kit"n! min!sge gy a hazai gpgyraknl, mint az osztrk gp- s hajgyraknl mindinkbb
nagyobbod trt hdtott. A disgy!ri gyr j kovcsm"helyben gyrtott nagymret"
kovcsolt gp- s hajalkatrszek gy Magyarorszgon, mint Ausztriban ugyancsak nagy
kelend!sgnek rvendtek.
Miutn a viczinlis vasutak ptsnl bellott pangs miatt cskkent a snszksglet, s a
snhengerm"vek nem voltak egyfolytban foglalkoztathatk, azokban - snhengerlsi sznetek
alatt - a zlyombrzi gyrbl Disgy!rre tteleptett T s U vastartk hengereztettek kszletre.
Miutn tovbb bizonyoss vlt, hogy az esktri Duna-hdhoz szksglend! anyagokat a
disgy!ri gyr fogja szlltani, melyek kztt mintegy 60 mtermzsa sly kovcsolt horgony-
tartk is szerepelnek, a rendelkezsre ll 6 tonns g!zprly a kovcsm"helynek nem volt
elegend!, ennlfogva egy #5 tonns g!zprly s kapcsolatosan egy 6 kett!s gzgenertorbl
##
ll j genertortelep, tovbb egy hegeszt!pest llttatott fel s egy villamos hajts 20,000
kgrmos futdaru szereztetett be.
A kovcsm"hely berendezseinek ilymrv" kib!vtse folytn, az eddig ezen m"helyben
elhelyezett vltm"hely onnan kitelepttetett s az #896. vben ptett j vltm"helyben helyez-
tetett el, mely alkalommal az sszes thelyezett munkagpek villamos hajtsra alakttattak t.
A disgy!ri gyr ekkor lett a budapesti esktri Duna-hd lncztagjainak szlltsval vgleg-
esen megbzva, mi mellett lnyeges volt a Dunt egyetlen mersz vben thidal, hatalmas vas-
szerkezetet tart lnczok kiviteli mdjnak felel!ssgteljes megoldsa; ezen feladat megold-
sval a disgy!ri gyr bzatott meg, mely az ezzel kapcsolatos sokirny el!kszleteket
vgleg csak #899. vben fejezhette be.
Tekintettel ugyanis a lnczok alkatrszeit kpez! hatalmas lncztagok nagy mreteire, tetemes
slyra s tmeges mennyisgre, valamint az azok czlszer" megmunklsnl szem el!tt
tartand azon krlmnyre, hogy a slyos s nagymret" darabok a sok irny megmunk-
lsnl, ennek sorrendje szerint elhelyezend! klnleges munkagpekhez lehet!leg rvid ton
szllthatk legyenek s tekintve a lncztagok kiksztshez szksges klnleges munkagpek
s berendezsek szmt, az egsz kiksztsi folyamat vgzshez egyltaln egy jl tgondolt,
czltudatos terv szerint fellltand s berendezend!, teljesen kln e czlra szolgl m"hely
vlt szksgess. Ezen czlra az #896. vi killtsi gpcsarnok egyik rszb!l ltestett s
eredetileg egy vasntde czljaira sznt, akkor mg resen ll m"helyplet bizonyult leg-
alkalmasabbnak, mely m"hely sszes berendezseire a megrendels mg ugyanazon vben lett
kiadva s pedig: egy nagyszabs lemezegyenget!gp, egy pr fgglyes fr- s kimetsz!gp,
3 pr margp, 2 gyalugp, # hosszlyukfrgp, futdaruk s klnfle egyb gpszeti
berendezsek s szerszmok lettek megrendelve s azok alapozsa s fellltsa mg ez v
vgn megkezdetett. Miutn azonban az eredetileg vasnt!dnek sznt m"helyplet a
lncztaggyrts czljaira elegend!nek nem bizonyult, nemcsak azt kellett nyugati homlokfaln
meghosszabbtani, hanem a kzvetlen mellette lv! j vltm"hely egy rszt is lncztag-
gyrtsra kellett berendezni s ezt is a nyugati homlokfalon hozzpts ltal meghosszabbtani.
Ezzel kapcsolatban egy hydraulikus anyagvizsglgp fellltsa is mutatkozott szksgesnek.
A fellltott klnfle j kemenczk, melyek kizrlag sajt barnaszennkkel f"ttettek, azon-
kvl a tbbi zem b!vtse folytn a sznszksglet is nagyobbodott s ennek kvetkeztben a
szn s salak tovbbtsra 40 sznszllt, 8 faszllt, 30 vasbuktat, 40 salakszllt kocsit
kellett beszerezni, a bnyavasti szemlyszllts czljaira pedig #6 szemlyszllt kocsi
szereztetett be.
A szntelepek feltrsa czljbl Barossaknn a 3. s 4. szint kzti kzpszintben a szntelep
tovbbi #000 mter hosszsgban tratott fel s a 4. szintnek fekkeresztvgata keleti irnyban
400 mterre haladt el!re.
A gyertynvlgyi bnyban az j sikln a fejtsek bevezettettek s egy msik j sikl fejtsre
el!kszttetett.
A Wiesner-bnyban a fejtsek, a feltrsoknak megfelel!en, 300 mterrel haladtak el!re.
Ugyanezen vben a pereczesi I. akna mlytse is megkezdetett s az akna #32 mterre
mlyttetett le, mi mellett egy vzzel telt rteg retett el, mely a mlytst rendkvl megnehe-
ztette s az ottani szntelep feltrst vekre megakasztotta.
A nagyobb megrendelsek szksgess tettk a tgelyaczlkohnak egy nll tisztt s
kikszt! m"helylyel val kib!vtst, a tgely-aczlgyrts pedig a t"zlltglagyrban az
olvaszt tgelyek el!lltsra szolgl berendezs ltestst.
#2
A t"zll tglk gyrtshoz egy j gzf"ts" kemencze s ezenkvl a tglaget! krke-
mencznek getsi kpessge az eddiginek ktszeresre emeltetett fel, a pereczesi egyik
kzimunkra berendezett tglagyr pedig g!zzemre alakttatott t.
Az esktri Dunahdhoz szksgelt lncztagok kiksztshez beszerzett elektromos hajts
munkagpek, tovbb a vilgts tetemes kib!vtse s j g!zprlyk fellltsa a gpm"hely
kazntelepnek hrom kaznnal val kib!vtst tette szksgess.
A tgelyaczlkoh gpeinek zemben tartshoz egy g!zgp szereztetett be.
A tvolabb fekv! zemeknl fellltott gpek hajtsra szolgltatott hajter!nek gazdasgo-
sabb el!lltsa czljbl a gpm"helyi osztlyban egy elektromos kzpont ltesttetett,
egyel!re egy darab er!tvitelre s vilgtsra szolgl 250 lerej" g!zdynamval.
Az elektromos, nemklnben a telefon- s vzvezetki hlzat megfelel!en tovbb fejlesztetett,
illetve megnagyobbttatott.
Kisebb j ptkezsekt!l eltekintve, a hengerm" kazntelepnek plete, valamint a gpm"hely
pletei b!vttettek s a gyrtelepi gyarmatban a vendgl! kertjben egy nyri ebdl!, tovbb
egy j mszrszk, 4 kett!s tiszti lakhz, 2 lakhz 6-6 n!tlen tisztvisel! rszre, 3 kett!s
altiszti lakhz s 30 kett!s munkslakhz ltesttetett, a pereczesi gyarmatban pedig a vendgl!
b!vttetett ki.
Az j s kib!vtett zemeknek megfelel!en, a gyri vasthlzat tpttetett, illetve szapo-
rttatott.
A miskolczi gubsok panasza folytn a gyri zem ltal beszennyezett haszonvz egy a Szinva
medre alatt ltestett csatornn t, az emltett iparosok munkahelyn alul, a Szinva egy holt
gba vezettetett.
Az llami gyraknak s a kincstri vasm"veknek #898. vben trtnt egyestse folytn a dis-
gy!ri gyr mr sajt termels" nyersvassal volt ellthat, azonkvl az egyes gyrtmnyoknak
ksztse a gyrak kzt czlszer"bben volt beoszthat, mely czlbl az addig a zlyombrzi
vasm" kezelsben llott kabolapolynai m" #899. janur #-n a kzelebb fekv! disgy!ri gyr
kezelsbe utaltatott t.
A kabolapolynai vasm" klnsen mez!gazdasgi szerszmok, tovbb vasklyhk, takark-
t"zhelyek stb. gyrtsval foglalkozott s 5 szerszmkovcsm"hely, # gpm"hely, # vasntde,
egy asztalosm"hely, egy csm"hely, egy zemben nem tartott szeggyrbl, tovbb egy
faf"rsz, egy malom, klnfle szn s egyb anyagokra val raktrpletekb!l, #0 tiszti s
altiszti lakhzbl, #0 munkslakhzbl, azonkvl egy rmai kath. s egy gr. kath. templom-
bl, 2 lelkszlakhzbl, 3 iskolbl s egy kisdedvintzetb!l llott.
A kabolapolynai gyrhoz tartozott vgl egy tiszti lakhz Fejrpatakon, mely annak idejn a
trebusai kincstri vasm" eladsa alkalmval a kabolapolynai vasm" kezelsbe utaltatott,
#899. vben azonban a m. kir. erdszeti kincstrnak engedtetett t.
A krlbell 200 munkst foglalkoztat kabolapolynai vasm" gyrtmnyainak eladsa egy-
rszt Mramarosban, msrszt Galicziban lak keresked!k kezben volt, kiknek rgibb kelet"
szerz!dseik oly magas eladsi jutalkokat biztostottak, hogy a vasm" ennek folytn llandan
nagyobb-kisebb vesztesggel dolgozott.
#3
Az esktri Dunahd lncztagjainak gyrtshoz szksges gpek, valamint az e czlra szolgl
sszes berendezsek fellltsa #899. v februr vgn befejeztetvn, a lncztagok gyrtsa
azonnal megkezdetett. A budapesti Vulkn gpgyr ltal szlltott klnleges szerszmgpek
emellett megfelel!knek bizonyulvn, a lncztagok s tartozkaik szlltsa mr #899. v jlius
havban volt megkezdhet!.
Az esktri hdhoz val nagyobb alkatrszek, valamint ms czgek rszre szksgelt nagyobb
kovcsolt trgyak elkszthetse vgett a kovcsm"hely genertortelepe tovbbi 4 genertorral
szaporttatott s egy j regeneratv gzkemencze llttatott fel.
Az #899. vben a katonai kincstr rszr!l berkezett nagyobb mennyisg" lvedkekre szl
megrendelsek foganatostsa czljbl #6 drb kisebb-nagyobb esztergapad szereztetett be.
A T s U vastartk gyrtsnak mr az #898. vben trtnt megkezdse - mely czlra a Z-
lyombrzn meglv! hengerdei berendezsek Disgy!rre szllttattak s talakttattak - s ezen
j gyrtsi gnak szlesebb alapokra val fektetse folytn tbb rendbeli gp beszerzse vlt
szksgess, nevezetesen egy drb villamos hajts hydraulikus tart-oll, 3 drb hidegf"rsz, 2
drb hordozhat frgp, tovbb 2 drb egyenest! gp szereztetett be, mely utbbiakon
nemcsak snek, hanem vastartk is - 400 mm. gerinczmagassgig - egyenesthet!k.
A tgelyaczlkohnak az el!z! vben ltestett tiszttm"helye is a szksges lgytpesttel s
munkagpekkel, a kazntpvz tiszttsra pedig a Bessemerkoh s az j hengerde kazn-
telepei egy-egy tpvztisztt kszlkkel lttattak el.
A vzvezetki hlzat, tovbb az elektromos vilgtsi berendezs s a telefonhlzat teteme-
sen meghosszabbttatott s emellett a pereczesi j aknatelep s a gyri telefonkzpont kztt
tvbeszl!-sszekttets ltesttetett.
Ugyanezen vben rzkeny hiny lett ptolva az ltal, hogy oly slyosabb betegek, kik lla-
potuknl fogva nem voltak hzi polsban hagyhatk, valamint a n!tlen betegek rszre, kiket
eddig tvoli idegen krhzakban kellett elhelyezni, a gyrtelepen egy 36 betegnek helyt ad s
a legjabb gygyszati berendezsekkel teljesen felszerelt megfelel! emeletes krhz pttetett.
Hasonlkpen az eddig egy lakhzban elhelyezett gygyszertr rszre is ez vben egy, a
modern kvetelmnyeket minden tekintetben kielgt! kln plet, a gygyszersz laksval
s gazdasgi plettel ltesttetett.
A gyrtelepi posta- s tvirdahivatal rszre, mely eddig egy munkslakhzban volt elhelyezve,
szintn egy a czlnak teljesen megfelel!, a postamester lakhelyisgeit is magban foglal j
plet ltesttetett, klnll mellkplettel.
A pereczesi gyarmatban egy j mszrszk s egy jgpincze ltesttetett.
A gyri gyarmatban a lakhzak szma ez vben egy kett!s tiszti lakhzzal szaporttatott.
A XIX. szzad vgn a kt, sszesen 320 n!tlen munks elhelyezsre szolgl gyrtelepi
munkslaktanyn s a kt, egyenkint 40 n!tlen munks rszre val plinksi munksbarakkon
kvl a gyri gyarmatban 2#9 munkslakhz 498 lakssal, a pereczesi gyarmatban 54 munks-
lakhz #52 lakssal, Plinkson # munkslakhz 2 lakssal, Disgy!r kzsgben 8 munkslak-
hz 52 lakssal, Hmor kzsgben 3 munkslakhz ## lakssal, Parasznyn # munkslakhz 6
lakssal, Barossaknn 3 munkslakhz 3 lakssal, sszesen teht 289 munkslakhz 729
lakssal llott rendelkezsre.
#4
#899. vi janur h #8-n Wagner Vilmos min. tancsos, kzponti igazgat hirtelen meghalt s
helybe Vajkay Kroly m. kir. vasti s hajzsi f!felgyel! neveztetett ki az llami vas-
gyrak kzponti igazgatjv, ki a gyrak vezetst ugyanezen vi mrczius h 26-n vette t.
"900.
Az #899. vben a vastpts tern bellott stagnczi s ezzel kapcsolatosan a hazai vasipar
lendletnek albbszllsa az #900. vben mg fokozottabb mrvben volt rezhet!, amennyi-
ben a m. kir. llamvasutak, a boszniai llamvasutak s a budapesti kzti vast csakis foly
szksgleteikre, tovbb a nagytapolcsny-bossny-trencsni, valamint a vajdahunyadi gyalri
h. . vasutak ptshez lettek felptmnyi anyagok megrendelve s gy a tmeggyrts el-
maradsa, valamint a vaspiaczon egsz ven t uralkodott rossz zleti konjunktrk s
nyomott rak a gyr zemre s zleti eredmnyre nagyon kedvez!tlen befolyst gyakoroltak.
A gyr #900. vi termelse a kvetkez! volt:
Aczlsn ............................................................................ #9.859,4#3 kg.
Hevederek s lemezek......................................................... 3.2##,740 "
Snszeg, csavar s szegecs....................................................2.980,037 "
Rd-, alakosaczl s aczl kovcsolsi czlokra ...................5.#47,#52 "
Mozdony-, szerkocsi- s kocsitengely..................................... 808,84# "
Aczlntvny .......................................................................4.664,476 "
Tgelyaczlntvny ............................................................... 278,469 "
Aczl gprszek ..................................................................... 678,498 "
Aczl aljzatok ....................................................................... #25,770 "
Hengerelt rd- s alakvas, hdanyag, vastart .....................#5.394,592 "
Kaznlemez..........................................................................2.67#,833 "
Kovcsolt gprszek ............................................................2.686,455 "
ntttvas ru .......................................................................3.678,963 "
Keresztezs................................................................................... 4#3 db.
Vlt............................................................................................. #98 "
T"zll ru.......................................................................... 6.205,360 kg.
pt!- s fed!tgla .............................................................. 2.606,450 db.
Barnaszn ....................................................................... 3#0.709,900 kg.
A tmeges gyrtsnak nagymrv" cskkense folytn az #900. vben csak egy mleszt!pestet
lehetett zemben tartani s gy a Bessemerkoh, valamint az j hengerde az v folyamn csak
rszben volt foglalkoztathat.
Az esktri hd alkatrszeinek gyrtsa a legnagyobb erlylyel jjel-nappal eszkzltetett s mg
ugyanazon v deczember h 22-n befejeztetett, gy, hogy az sszes 4094 drb lncztag,
melyek kzl a leghosszabb #4605 mm. hoszszal s #642 kilogramm slylyal birt, 2# hnap
alatt kszttetett ki.
A lncztagok sszslya 4.#76,355 kgrmot, a lnczcsapok s anyk slya egytt 2#7,09#
kgrmot tett ki. A szlltott sszes hdalkatrszek kzl a legnagyobb, vagyis #5,240 kgrm
darabslylyal az aczlntvnyb!l el!lltott hdsaruk brtak.
#5
#900. vben az esktri Dunahd ptshez
#.25#,974 kgr. lnczlemez,
##2,385 " vasgerenda s U-vas,
572,795 " lapos- s szgletvas,
#38,339 " csap s henger,
#09,266 " csavar s szegecs s
9,486 " egyb kovcsolt s kiksztett ntvny szllttatott.
A gpm"hely villamos kzpontja egy darab 250 lerej" g!zdynamval nagyobbttatott, hason-
lkpen a gpm"hely javtm"helye s a tgelyaczlkoh nt!dje b!vttetett, tovbb egy
villamos hajts tr!m" s egy homokmos berendezs ltesttetett.
A gpm"hely rszre beszerzett klnfle szerszmgpeken kvl a lvedkesztergam"hely
rszre 23 drb esztergapad szereztetett be, tovbb a tgelyaczlkoh kovcsm"helyben 3 drb
g!zprly s a tglagyrban # krkemencze s klnfle aprt gpek llttattak fel.
Barossaknn a feltrsok #0#36.5 mterrel haladtak el!re. Ebb!l esik az I. kzpszint szaki
vjatvgre 300 mter, a II. kzpszint szaki vjatvgre 558 mter s a IV. szint szaki alap-
kzljre 332 mter, a dlire 332 fm. kivjs. Ezen vben lett megkezdve a plinksi lgakna
lemlytse is.
A pereczesi aknn ezen vben az #898. vben megkezdett els! szm akna mlytse #40
mter mlysgnl sznetelt. A II. szm akna mlytse 28 mternyire haladt el!re.
Az I. szinten a fedvgat 300 mterrel haladt el!re, 450 mter tvolsgban az akntl a szn-
telepet elrte s a sznben szaki s dli irnyban a feltrs #00-#00 mtert haladt el!re.
A Wiesner-bnyban ezen vben az utols sznpillrek trattak fel.
A gyertynvlgyi bnyban a feltrsok szintn bevgeztettek.
A kabolapolyni gyr ezen vben b!ven el volt ltva munkval s ennek megfelel!en a termels
mennyisge is nagyobbodott s pedig:
nyersvas s fmntvny..................................................... 683,4#8 kgr
szerszm s egyb nyers kovcsolt ru.................................. #9,53# "
megmunklt vas- s fmntvny s kovcsolt ru ............... 323,348 "
A disgy!ri gyrtelepi gyarmatban 2 kett!s tiszti lakhz s 2 kett!s altiszti lakhz, tovbb a
krhz rszre egy halottaskamra pttetett, Pereczesen pedig # zemen kvl helyezett tgla-
rakod fszer egy ngyoszts munkslakhzz alakttatott t.
"90".
Az #90#. vben gy a vastpts, mint a hazai vasipar tern oly pangs llt be, mint a milyen
nem mutatkozott azon id! ta, hogy Magyarorszg ipara lendletet nyert, mert majdnem vala-
mennyi hazai iparvllalat zeme kell! foglalkoztats hinya miatt pangott, a klfld versenye
pedig annyira kilesedett, hogy azzal a kzdelmet csakis anyagi vesztesggel lehetett felvenni,
mely krlmny a disgy!ri vas- s aczlgyrra is igen kedvez!tlen befolyst gyakorolt. Az
egsz ven t tartott munkahiny miatt a gyr knytelen volt tbb mint #000 munkst vgle-
gesen elbocstani s sok munkst rvidebb-hosszabb id!re szabadsgolni.
#6
A disgy!ri vas- s aczlgyr #90#. vi termelse a kvetkez! volt:
Aczlsnek................................................................... #9.46#,#00 kgr.
Heveder s alttlemezek ............................................... 4.#68,328 "
Snszeg, csavar s szegecs.............................................. 2.084,937 "
Rd- s alakosaczl s aczl kovcsolsi czlokra........... 7.662,693 "
Mozdony-, szerkocsi- s kocsitengely ............................... 6#3,384 "
Aczlntvny ................................................................. 3.732,838 "
Tgelyaczlntvny........................................................... #75,385 "
Kovcsolt tgelyaczl.......................................................... 2#,8## "
Aczlgprszek ................................................................. 505,934 "
Aczlaljzatok ................................................................... #22,928 "
Hengerelt rd, alakvas, hdanyag, vastart...................... 6.434,89# "
Kaznlemez.................................................................... #.007,#36 "
Kovcsolt gprszek ...................................................... 2.0#7,055 "
ntttvas ru ................................................................. 2.455,095 "
Keresztezs.............................................................................. 432 drb
Vlt........................................................................................322 "
gylvedk..................................................................... 500,#06 kgr
T"zll ru..................................................................... 5.#45,550 "
pt!- s fed!tgla ......................................................... 2.047,840 drb
Barnaszn ...................................................................29#.722,670 kgr
Az esktri Dunahd ptshez az #90#. vben mg
#.6#3,333 kilogramm lnczlemez,
352,00# " vasgerenda s U-vas,
738,680 " lapos s szgletvas,
58,69# " csap s csaphenger,
75,580 " vaslemez,
#09,657 " csavar s szegecs s
29,976 " aczlsn
szllttatott s ezzel az esktri hd rszre val szllts befejeztetett.
A gpm"helyi kovcsm"hely berendezseivel nem volt kpes a vele szemben tmasztott ig-
nyeinek megfelelni, mirtis egy 3000 kgramm s egy #250 kgramm es! slylyal bir g!zprly
szereztetett be s egy gzhegeszt! pest llttatott fel.
A gpm"hely folytonos nagyobbtsa azonban a kovcsm"helynek a gpm"helyi kazntelepr!l
elegend! mennyisg" g!zzel val elltsnl nehzsgeket okozott, mirtis a kovcsm"hely
rszre egy j kaznhz ptse vlt szksgess.
Ezenkvl a villamos forrasztm"hely is nagyobb mretekben jbl pttetett s megfelel!en
er!sebb gpszeti berendezsekkel szereltetett fel; tovbb a tgelyaczlkoh plete, a
lemezollfszer s a kocsijavtm"hely plete is kib!vttetett.
Klnfle munka- s szerszmgpeken, valamint ms berendezseken kvl # sznszlltsra
szolgl g!zmozdony, 36 drb buktatkocsi, 30 drb sznszlltkocsi, 4 drb faszlltkocsi s a
bnya rszre 200 drb csille szereztetett be. Az j aknatelep kaznhznak ptse befejeztetett
s az er!tvitelhez # g!zdynam, a villamos vilgtshoz # motordynam, a javtm"hely
rszre # elektromotor s a bnyban val szlltsra # villamos mozdony szereztetett be.
#7
Barossaknn a feltrsok 906#.7 mterrel haladtak el!re, ebb!l esik a II. kzpszint szaki
vjvgre 465 mter; a III. kzpszint vjsa kezdett vette s 229 mterre haladt. A IV. szint
szaki alapkzlje 342 mtert haladt el!re.
A plinksi lgakna mlytse 98 mter mlysgig haladt s befejezst nyert.
A perecesi j aknn az I. szm akna #0 mterrel albb mlyttetett s a homokos rteg kifala-
zsa kezdett vette. A II. szm akna mlytse 70 mter mlysgig, az I. szintig haladt. Az I.
szinten a feltrs dl fel 202.7 mterrel, szak fel ##9 mterrel haladt el!re. A lgakna #06
mter mlysgig lemlyttetett. Az sszes feltrs 952.7 mtert tett ki.
A Wiesner-bnyban a feltrt szn #90#. vben teljesen lefejtetett s a bnya beszntettetett.
A gyertynvlgyi bnyban a feltrt rszek fejts alatt llottak.
A gyr folytonos b!vtse az adminisztratv szemlyzet szaportst tette szksgess, minek
kvetkeztben a mr tbb zben b!vtett hivatalhz kicsinynek bizonyult, mirtis az eddigi
bnyamrnksgi hivatalplet megfelel! b!vts ltal II. szm hivatalhzz alakttatott t s
abban a gpszmrnksg, ptszeti osztly s bnyamrnksg talltak elhelyezst.
Miutn a meglv! fi- s lenyiskola a gyrtelepi gyarmatlakk szmnak rohamos nvekedse
kvetkeztben minden tekintetben elgtelennek bizonyult, a kt munkslaktanya egyike isko-
lnak alakttatott t s abban a fiiskola lett elhelyezve, az eddigi fiiskolban pedig a leny-
iskola helyeztetett el, mg a volt lenyiskola 4 csald rszre val tiszti lakhzz alakttatott t.
A gyrtelepen # tiszti lakhz s Pereczesen # kett!s altiszti lakhz ltesttetett.
Az ltalnos zempangs a kabolapolynai gyrban is rezhet! volt s ez okbl ezen gyr ter-
melse is az el!z! vinl kisebb volt s pedig:
nyersvas- s fmntvny 660,486 kgr.
szerszm s egyb nyers kovcsolt ru 228,385 "
megmunklt vas- s fmntvny 264,422 "
#90#. vi oktber h 3#-n Tcsey (Teutschl) Ferencz kir. tan. f!felgyel! 44 vi fraszt
szolglat utn a jl kirdemelt nyugalomba vonult s helyre Fleischmann Gy#z# f!felgyel!
lett kinevezve, ki #873. v mrczius havtl #88#. v szeptember havig a magyar llamvas-
utak gpgyrnak szolglatban llott, ez vben azonban a disgy!ri gyr t-, illetve jjptse
kezdetnek idejben mint gpszmrnk Disgy!rre lett helyezve s az #898. vig mint a
gpszeti gyosztly f!nke m"kdtt, azutn a gpm"hely vezet!je lett, mely min!sgben
gyrf!nkk trtnt kineveztetsig maradt.
"902.
Habr a vasipar tern az #90#. vben bellott kedvez!tlen viszonyok a lefolyt #902. vben
nmileg javultak is, az eredmny azonban korntsem mondhat kielgt!nek, amennyiben a
gyr #902. vi ssztermelse az #90#. vi termelst mindssze 26,760 mm.-val haladta meg.
A disgy!ri vas- s aczlgyr #902. vi termelse a kvetkez! volt:
Aczlsnek......................................................................................22.594,988 kgr.
Hevederek s alttlemezek.............................................................. 3.773,503 "
Snszeg, csavar s szegecs................................................................ 2.459,### "
Rd- s alakosaczl, aczl kov. czlokra .......................................... 6.933,022 "
Mozdony-, szerkocsi- s kocsitengely.................................................. 799,974 "
Aczlntvny .................................................................................. 3.357,509 "
#8
Tgelyaczlntvny ............................................................................ #03,994 "
Kovcsolt tgelyaczl............................................................................ 37,8#2 "
Aczlgprszek .................................................................................. 52#,922 "
Aczlaljzatok ....................................................................................... 65,#69 "
Hengerelt rd- s alakvas, hd-anyag s vastart............................... 7.#47,953 "
Kaznlemez ..................................................................................... #.#37,908 "
Kovcsolt gprsz ........................................................................... #.993,406 "
ntttvas ru .................................................................................. 2.537,644 "
Keresztezs .............................................................................................. 337 drb.
Vlt ........................................................................................................ 290 "
gylvedk...................................................................................... #75,755 kgr.
T"zll ru ..................................................................................... 3.924,807 "
pt!- s fed!tgla ..........................................................................2.09#,360 drb.
Barnaszn ....................................................................................306.479,930 kgr.
Az #902. vben a m. kir. llamvasutaknak szlltott felptmnyi anyagokon kvl a ppa-bn-
hidai h. . vastnak, a szerb llamvasutaknak, a sziszek-caprag-vrginmosti, a fels!e!r-tarcsa-
fels!lv!i s hdmez!vsrhely-mak-nagyszentmiklsi h. . vasutaknak szllttattak felpt-
mnyi anyagok.
Beruhzsok czmn a kvetkez!k ltesttettek s p.: a lvedksajtm"hely rszre 3 drb
hydraulikus sajt s 2 drb kzvetlenl f"ttt hevt!pest; a lvedkesztergam"hely rszre #0
drb esztergapad; a tgelyaczlkoh rszre # az ottani tgelyek szrtsra szolgl, vasllv-
nyokkal elltott szrtkamra, egy 3000 kgrmos futdaru s 2 mintzgp, tovbb az ottani
kovcsm"hely rszre 3 drb edz!, illetve javtpest lett beszerezve.
Ezen vben a tgelyaczlkohban a fegyvercsvek gyrtsnak tanulmnyozsa s ksrle-
tezse is megkezdetett.
A gyrtl keletre fekv! eddigi salakhnya egsz terjedelmben a gyr szintjnl magasabban
volt mr salakkal feltltve, gy, hogy szksges volt a salak, stb. leraksra egy ms helyet
kijellni. Ezen czlra az akkori salakhnytl szakra fekv! s a gyr tulajdont kpez! Als-
Tiszts nev" terlet mutatkozott legalkalmasabbnak; amennyiben azonban ezen terlet az
akkori gyri, illetve salakterlett!l a Miskolczra vezet! t ltal el volt vlasztva, egy magas,
falazott pillreken nyugv vasthidalst kellett ott ltesteni s a szksges vgnyt fektetni.
A kovcsm"hely el!z! vben ptett kaznhza 5 drb g!zkaznnal lett kiegsztve s a gp-
m"hely villamos kzpontja egy tovbbi g!zdynamval elltva.
A gyr ez vben a nemzetkzi telefonhlzatba kapcsoltatott be.
Barossaknn a feltrsok 997#.6 mterrel haladtak el!re, ebb!l a II. kzpszintre 340.4 mter
esik. Ezen vjatvg #800 mter hosszsgban be lett szntetve. A III. kzpszint #59 mterrel
haladt tovbb s 388 mter hosszsgban be lett szntetve, a IV. szinten az szaki vjatvg
302.4 mtert haladt s a dli oldalon a lecsszott szntelep utn egy 260 mter hossz lejtakna
ltesttetett.
A pereczesi j aknnl ezen vben az I. sz. aknban a homokrteg 27 mternyire kifalaztatott,
az akna 200.8 mter mlysgig mlyttetett s #94 mter mlysgnl rakod ltesttetett. A II.
sz. akna mlytse sznetelt. A feltrsok a fels! telepen 4776.2 mtert haladtak el!re, ebb!l az
szaki alapkzlre 346.9 mter, a dlire 374.# mter esik. A lgakna fels!rsze #2 mter mly-
sgig kifalaztatott.
A gyertynvlgyi bnyban csak fejtsek voltak zemben.
#9
A pereczesi aknatelepen ez vben 2 villamos hajts aknaszivatty s # es!prly llttatott fel.
Ezenkvl a pereczesi aknatelep kzelben fellltott lgakna egy gphzzal, gp!rlakssal s
egy klnll gazdasgi plettel lett elltva s az odarendelt villamos hajts ventilltor
fellltva.
Az ikerakna plete, valamint a kt falazott gphz, az ottani hivatalhz s javtm"hely
ptse befejeztetett.
A gyrtelepi gyarmatban 2 kett!s altiszti lakhz pttetett, a fogyasztsi szvetkezet plete
b!vttetett s kzvetlen kzelben egy klnll vrcsarnok pttetett.
A pereczesi gyarmatban egy kett!s altiszti s 25 kett!s munkslakhz ltesttetett.
Ez vben Kabolapolyna kzsg neve fels!bb rendelet folytn Gyertynligetre lett tvltoztat-
va, minek kvetkeztben a kabolapolynai vasgyr Gyertynligeti vasgyr elnevezst nyert.
Ezen gyr az #902. vben valamivel lnkebben volt foglalkoztatva s termelse a kvetkez!
volt:
Nyersvas- s fmntvny.............................................................744,073 kg.
Szerszm s egyb nyers kovcsolt ru....................................... 209,940 "
Megmunklt vas- s fmntvny s kovcsolt ru........................ 36#,079 "
"903.
A disgy!ri m. kir. vas- s aczlgyr foglalkoztatsa az #903. vben sem volt kielgt!,
amennyiben ssztermelse a mlt #902. vi termelst sem rte el.
Termeltetett sszesen:
#902. vben ..................................... 53.639,670 kg.
#903. " .......................................... 53.270,723 "
#903. vben kevesebb: ........................... 368.947 kg.
A vasipar tern uralkod pangs teht ez v folyamn is rezhet! volt, f!leg pedig cskkent a
sngyrts, mely a mlt vihez kpest 3.#3#,826 kilogrammnyi htramaradst mutatott a vast-
pts trn uralkod stagnczi folytn. Ennek folytn a sngyrtsi m"helyek zemt meg-
szortani, s!t rszben szneteltetni is kellett.
A gyr termelse az #903. vben a kvetkez! volt:
Aczlsnek................................................................ #9,383,#62 kg.
Hevederek s alttlemezek......................................... 4.268,400 "
Snszeg, csavar s szegecs........................................... 2.792,867 "
Rd- s alakosaczl s aczl kov. czlokra .................. 8.#45,0#2 "
Mozdony-, szerkocsi- s kocsitengely............................ 3#9,406 "
Aczlntvny .............................................................. 2.977,#80 "
Tgelyaczlntvny........................................................ #72,629 "
Kovcsolt tgelyaczl....................................................... 45,736 "
Aczl gprszek ............................................................. 634,207 "
Aczlaljzatok ................................................................... 87,#26 "
Hengerelt rd- s alakvas, hdanyag s vastart ........... 8.743,774 "
Kaznlemez.................................................................... 785,2#0 "
Kovcsolt gprsz....................................................... 2.#4#,475 "
ntttvas ru .............................................................. 2.389,279 "
20
Keresztezs........................................................................... 232 "
Vlt..................................................................................... 328 "
gylvedkek ............................................................. 385,260 kg.
T"zll ru.................................................................. 4.702,2## "
pt!- s fed!tgla ...................................................... 2.47#,220 db
Barnaszn .............................................................. 33#.285,820 kg.
A lvedkgyrts nagyobb termelse vgett az jonnan ptett, 50 mterrel meghosszabbtott
lvedkesztergam"hely ez vben teljesen zembe helyeztetett s berendezse tbb szerszm-
gppel szaporttatott, minek folytn termelse 209,505 kilogrammal nagyobb volt az #902. vi
termelsnl.
A lvedkek darabszma 42,#74 db volt.
A lefolyt vben vasti felptmnyi anyagok a m. kir. llamvasutaknak, a szerbiai llamvasutak-
nak, a sziszek-caprag s a halas-bcsalms-rigyiczai h. . vasutaknak, valamint a budapesti
kzti vasplyatrsasgnak lettek szlltva.
A lvedkesztergam"hely mellett egy 20 mter hossz klnll lvedkedz!m"hely llttatott
fel.
Az asztalosm"hely meglv! deszka- s mintaraktra b!vttetett, ezenkvl egy j mintaraktr
ltesttetett.
A gpszeti osztly teljesen fbl ptett javtm"helye ez vben legett s helybe azonnal egy
falazott javtm"hely lett ptve.
A tgelyaczlkoh s az ollfszer b!vttetett, az eddigi lncztagmegmunklm"hely pedig
eredeti rendeltetsnek megfelel!en, vasnt!dnek alakttatott t.
Ez v oktber 3-n Jzsef f!herczeg $ Fensge jelenltben a budapesti Erzsbet-hd rendel-
tetsnek adatott t.
A villamos kzpont rszre mg egy g!zdynam, tovbb klnfle motorok s daruk, a
sznszlltshoz pedig egy g!zmozdony szereztetett be.
Barossaknn a feltrsok 9422.3 mtert haladtak el!re, ebb!l a IV. szint szaki vjatvgre
4##.2, a dlire 269.3 mter esik.
A pereczesi j aknn ezen vben a lgakna 2# mterrel albb mlyttetett, az als szntelepre
irnytott fedvgat kivjsa kezdett vette s 466.3 mtert haladt el!re. A fels! szntelepen a
feltrs 9978.0 mtert haladt. Ebb!l a dli alapkzlre 393.7 mter, az szakira 358.5 mter
el!halads esik.
A gyertynvlgyi bnyban a feltrt szn lefejtetett s a bnya beszntettetett.
A pereczesi aknatelep rszre ez vben egy aknag!zszivatty, 2 villamos bnyamozdony,
tovbb # salak- s medd!felvon szereztetett be.
A gyrtelepi gyarmatban 2 kett!s altiszti lakhz, Pereczesen # kett!s altiszti lakhz s 50
kett!s munkslakhz, tovbb a vendgl! rszre # gazdasgi plet s # vghd ltesttetett.
Ezenkvl a pereczesi rgi llomsplet lebontatott s helybe # megfelel! j llomsplet
ltesttetett, melyben az ottani fikszvetkezet rucsarnoka, valamint a fikszvetkezeti alkal-
mazott laksa is tallt elhelyezst.
Barossaknn egy, az ottani gpmester lakst is magban foglal j zemi irodaplet
ltesttetett.
2#
Amennyiben a gyertynligeti vasgyr llandan arnytalanul nagy vesztesggel dolgozott s
miutn ezen tvol fekv! s a disgy!ri gyr ltal ennlfogva csak nagyon krlmnyesen s
nem kielgt!en kezelhet! gyr tnyleg hasznothajtv ttelre kilts egyltaln nem volt, az
llami vasgyrak igazgatsga ezen gyr eladsra trekedett s ez vben sikerlt is arra egy
vev!t, Bratmann Emnuel szemlyben tallni.
"904.
A hazai vastpts tern a mr veken t. tart lanyha tevkenysg az elmlt vben sem javult,
mely krlmny a disgy!ri gyrra is kedvez!tlenl hatott, amennyiben ssztermelse az #903.
vit sem rte el.
Termeltetett: #904. vben............................5#,099.240 kg.
#903. vben ................................................ 53,270.723 "
#904. vben teht kevesebb.......................... 2,#7#.483 kg.
A termels eredmnye #904. vben a kvetkez! volt:
Aczlsnek.............................................................................. #2,642.375 kg.
Hevederek s alttlemezek...................................................... 4,248.6#0 "
Snszeg, csavar s szegecs........................................................ 2,580.792 "
Rd s alakosaczl s aczl kov. czlokra................................. 9,062.36# "
Mozdony-, szerkocsi- s kocsitengely........................................ 358,#42 "
Aczlntvny ........................................................................... 3,888.3#8 "
Tgelyaczlntvny..................................................................... #74.808 "
Kovcsolt tgelyaczl.................................................................... 73.#33 "
Aczlgprszek ........................................................................... 565.0#8 "
Aczlaljzat .................................................................................... 75.#4# "
Hengerelt rd- s alakvas, hdanyag s vastart ...................... #2,#35.407 "
Kaznlemez................................................................................. 259.644 "
Kovcsolt s sajtolt gprsz...................................................... 2,#77.#53 "
ntttvas- s fmru................................................................ 2,427.6## "
Keresztezs........................................................................................246 db.
Vlt..................................................................................................326 "
gylvedk.............................................................................. 430.727 kg.
T"zll ru................................................................................ 4,0##.362 "
pt!- s fed!tgla .................................................................... 2,#89.37# db
Barnaszn ............................................................................. 334,587,##0 kg
A lvedkgyrts tern a termels vr!l-vre emelkedett s az elszlltott s szmlzott lved-
kek szma ez vben #09.303 db volt.
Felptmnyi anyagok ez vben csak a m. kir. llamvasutak rszre plyafentartsi czlokra s
az eszk-djakovr-vrpoljei h. . vast rszre szllttattak; csekly mennyisg" snkapcsol
szert a szerbiai llamvasutak is rendeltek.
Ez vben helyeztetett a vasntde zembe.
22
Az alig elkszlt j lvedkesztergam"hely a tengerszet s hadsereg rszr!l berkezett nagy-
mennyisg" lvedkmegrendelsek folytn kicsinynek bizonyult, mirt is annak tovbbi 35
mterrel val meghosszabbtsa vtetett foganatba.
A lvedkm"hely ezenkvl egy lokomobilflszerrel, # falazott vztartval s # szn- s szer-
szmflszerrel lett elltva.
A lvedkgyr most mr a tengerszet s a hadsereg rszre 25-t!l 240 mm. tmr!ig minden-
nem" lvegeket ksztett s ezenkvl lafettk- s szerkocsikhoz sajtolt s vont reges tenge-
lyeket is gyrtott, mely utbbi krlmny a sajtm"helynek egy grg!gzpesttel s 3 darab j
hydraulikus sajtval val b!vtst tette szksgess.
A vasntde rszre egy fa- s pirsznraktr pttetett.
Miutn a gyrban meglev! szncsszda kicsinynek bizonyult, mellette egy #500 tonna szn
raktrozsra val j szncsszda ltesttetett.
A homokmosberendezs teljest!kpessgnek fokozsa czljbl egy zz- s tr!gppel,
tovbb egy grg!malommal lett elltva, ezenkvl a t"zll ruk elhelyezsre szolgl fszer
is nagyobbttatott.
Barossaknn a feltrsok #0647.7 mterrel haladtak el!re, ebb!l a IV. szint szaki vjat-vgre
445.# mter, a dlire 458.6 mter esik, az szaki vjatvg #904.3 mter hosszsgban beszn-
tettetett. Az szaki oldalon egy lejt!s akna telepttetett s az 46.4 mterrel haladt el!re.
A pereczesi j aknn ez vben a feltrsok 6770 mterrel haladtak el!re, ebb!l a fels! telep
szaki vjat-vgre #37.2 mter, a dlire #98 mter, az als szntelep fedvgatra 70.7 mter
esik, ezen fedvgat 537 mter hosszsgban a szntelepet elrte s a telep feltrsa szak fel
#58 mter s dl fel #72 mterre haladt. A lgakna #9 mterrel albb mlyttetett, ekkor ez is
a homokrtegre jtt, azrt a vz lebocsthatsa vgett egy 84 mter mly frlyuk fratott s
az akna tovbbi 8 mterrel albbmlyttetett. A II. sz. akna 70 mter mlysgig kib!vttetett s
kifalaztatott.
A pereczesi aknatelep rszre 3 darab villamos hajts aknaszivatty s # villamos sikl szerez-
tetett be.
A gyrtelepi gyarmatban 2 kett!s tiszti lakhz s 2 kett!s altiszti lakhz, Pereczesen pedig #
kett!s altiszti lakhz pttetett s ugyanott # ngyoszts munkslakhz rendel!szobval elltott
szksgkrhzz alakttatott t.
Ez v folyamn a gyertynligeti vasgyrat illet! sszes ingatlanok s kegyri jogok s ezekkel
egytt az ottani trspnztr is a m. kir. erd!kincstr kezelsbe ment t.
"905.
A vasipar tern, a mr veken t tart pangssal szemben #905. vben mutatkozott lendlet
kvetkezmnyekpen nagyobb termels retett el mint az #904. vben.
Termeltetett:
#905. vben................................... 60.290,#46 kg.
#904. " ..................................... 5#.099,240 "
#905. " teht tbb......................... 9.#90,906 kg.
23
A termels #905. vben kvetkez! volt:
Aczlsn ............................................................................ 2#.634,38# kg.
Heveder s alttlemez.........................................................4.729,244 "
Snszeg, csavar s szegecs....................................................2.549,929 "
Rd- s alakosaczl s aczl kovcsolsi czlokra.................9,246.536 "
Mozdony-, szerkocsi- s kocsitengely.................................... 357,029 "
Aczlntvny .......................................................................3.0#5,5#6 "
Tgelyaczlntvny................................................................ #45,554 "
Kovcsolt tgelyaczl............................................................. #00,55# "
Aczlaljzat ............................................................................. #6#,729 "
Hengerelt rd- s alak vas, hd-anyag s vastart .............. ##.443,254 kg.
Kaznlemez ........................................................................... 826,326 "
Kovcsolt s sajtolt gprsz s egyb ru .............................2.490,604 "
ntttvas- s fmru............................................................2.864,632 "
Keresztezs.................................................................................... 250 db
Vlt.............................................................................................. 320 "
gylvedkek ...................................................................... 724,86# kg.
T"zll ru............................................................................4.442,266 "
pt!- s fed!tgla .............................................................. 2.#58,##5 db
Barnaszn ...................................................................... 349.520,920 kg.
Kln kiemelend!, hogy a lvedkgyrts tern a termels vr!l-vre emelkedik s az elszll-
tott lvedkek szma ez vben sszesen #5#,237 darab volt.
A lvedkmegrendelsek folytonos emelkedsre val tekintettel 59 klnfle megmunkl
gp szereztetett be, melyek a lvedkmegmunklm"helynek #904. vben meghosszabbtott
rszben helyeztettek el.
Ez vben snek s egyb felptmnyi anyagok a m. kir. llamvasutaknak plyafentartsi cz-
lokra, tovbb a budapesti kzti vast, az eszk-djakovr-vrpoljei, arad-csandi, kaposvr-
barcsi, oroshza-szentes-csongrdi, nyiregyhza-dombrdi, szatmr-bikszdi, alkenyr-kudsiri
helyi rdek" vasutak, a miskolcz-disgy!ri villamos vast, valamint a bosznia-herczegovinai s
szerbiai vasutak rszre szllttattak.
A sajtm"helyben, miutn az ottani nagy fekv! lvedksajt elegend!nek nem bizonyult, egy
850 tonns j lvedksajt llttatott fel.
A lvedksajtk fokozott zeme egy msodik kombinlt lg- s vznyoms accumulator fel-
lltst tette szksgess.
A lvedkesztergam"helynek 35 mterrel val meghosszabbtsa ez vben befejeztetett s az
gy b!vtett m"helyben 59 klnfle szerszmgp llttatott fel.
A rgi hengerde melletti vasgerendarakodn lv! nyitott fszer meghosszabbttatott s egy
tartk levgsra szolgl villamos hajts ollval szereltetett fel.
A tgelyaczlnt!de rszre egy mintaraktr ltesttetett.
A vegym"helyben az eddig rosszul m"kd! benzinnel f"ttt elget! (hamvaszt) kemencze
helyett egy villamossggal f"ttt Heraeus rendszer" elget! kemencze lett fellltva.
24
Barossaknn az sszes feltrsok 82#2 folymtert tettek ki, ebb!l a dli vjat vgre 246.6
mter esik, ezen vjatvg 974.5 mter hosszsgban be lett szntetve. Az szaki lejt!s akna
344.# mtert haladt el!re, ezen lejtakna sszes hosszsga 380.5 mter, a 365-ik mterben egy
j szint lett megkezdve, a mely 66.# mtert haladt.
A pereczesi j aknban ezen vben az sszes feltrsok 8045.8 mtert haladtak el!re, ebb!l a
fels! telep szaki vjatvgre 225.7 mter, a dlire 46 mter esik, ezen vjatvg #3#4 mter
hosszsgban be lett szntetve. Az als telep feltrsa lghiny miatt sznetelt. A lgakna 74
mterrel mlyttetett albb s itt az als szntelepet elrte. A II. sz. akna 46 mterrel albb-
mlyttetett.
A gyrtelepi gyarmat kt kett!s altiszti lakhzzal nagyobbttatott, Pereczesen az alkalmazottak
s munksok rszre egy jl berendezett g!zfrd! pttetett s ugyanitt az iskola, melynek
helyisgei, a tanulk nagy szmra val tekintettel, kicsinyeknek bizonyultak, egy emelet
rptse ltal b!vttetett.
A rom, kath. templom ptse ez vben kezdetett meg s mrczius 29-n az els! kapavgs
ttetett, szeptember h 3-n pedig az nneplyes alapk!lettel tartatott meg. A k!m"ves
munkk ez vben ablakmagassgig haladtak el!re.
"906.
A hazai vasipar tern ltalban s klnsen a vastpts tern az #906. vben bellott nagyobb
lendlet folytn az zemek egsz ven t b!ven el voltak ltva munkval.
Termeltetett:
#906. vben................................... 75.996,580 kg.
#905. vben................................... 60,290,#46 "
#906. vben teht tbb .................. #5.706,434 kg.
A termels #906. vben a kvetkez! volt:
aczlsn .........................................................................32.472.500 kg.
snkapcsolszer ............................................................... 3.758,200 "
snszeg, csavar, szegecs, tvirda-alkatrsz ....................... 2.766,800 "
rd- s alakaczl s aczl kovcsolsi czlokra .............. ##.0#6,700 "
mozdony-, szerkocsi- s kocsitengely ................................ 738,600 "
aczlntvny ................................................................... 4.302,300 "
tgelyaczlntvny............................................................. 269,400 "
kovcsolt tgelyaczl............................................................ 93,000 "
gylvedk....................................................................... 766,830 "
aczlaljzat .......................................................................... #09,900 "
hengerelt rd- s alakvas, hdanyag, tart ..................... #2.#46,440 "
kaznlemez ..................................................................... #.598,330 "
kovcsolt s sajtolt gprsz s egyb ru ......................... 2.823,280 "
vas- s fmntvny.......................................................... 2.784,300 "
keresztezs............................................................................... 240 drb
vlt..........................................................................................336 "
barnaszn.................................................................... 308.42#,700 kg.
pt!- s fed!tgla.......................................................... #.682,4#7 drb
t"zll tgla, csve, kagyl, dug s egyb ru................4.9#5,#00 kg.
25
A m. k. llamvasutak plyafentartshoz szlltott vi rendes szksgleten kvl az alkenyr-
kudsiri, oroshza-szentes-csongrdi, arad-hegyaljai motorvast, naszdvidki, mocsold-tb-
sifoki, gyulavidki, zombor-becsei, losoncz-gcsi, eszk-djakovr-vrpoljei, vrginmost-k-
rolyvrosi helyi rdek" vasutak, tovbb a Miskolcz-disgy!ri villamos vast s a budapesti
kzti vast rszre szllttattak vasti felptmnyi anyagok.
A sajt- s lvedkm"hely ez vben er!sen volt foglalkoztatva s 786,584 kgrm slyban
232,389 drb lvedket szlltott el.
Ezen m"helyek rszre 49 klnfle esztergapad s egyb szerszmgp, tovbb 2 edz!-
kemencze s kt villamos hajts futdaru szereztetett be.
Miutn a meglv! klnbz! gzfejleszt!k avult, meg nem felel! rendszerk miatt az jabbi
kvetelmnyeknek nem feleltek meg tbb, gazdasgosabban m"kd! j genertorokkal kellett
ezeket ptolni. E czlbl prbakpen egy Trk-fle genertor lett fellltva; amennyiben azon-
ban az ezzel vgzett ksrletek nem vezettek kedvez! eredmnyre, egy Kerpely-fle genertor
llttatott fel s az prbakpen zembe helyeztetett, valamint az abban fejlesztett gzok
vizsglsra az j hengerde genertorpletben egy gzvizsgl m"hely lett berendezve.
Az aczlanyagok vegyi vizsglata az j kor kvetelmnyeinek nem felelvn meg tbb, a
vegym"hely hozzpts ltal kib!vttetett, hogy abban egy teljesen berendezett mikro- s
makroskopiai intzet elhelyezhet! legyen.
Barossaknn a feltrsok 5692.9 mtert haladtak el!re, ebb!l az szaki lejt!s akna alapkz-
ljre 5#7 mter esik.
Ugyanezen vben a pereczesi j aknn a feltrsok 7684.8 m. haladtak el!re, ebb!l a fels!
szntelep szaki vjatvgre ##2.7 mter esik, ezen vjatvg el!haladsa #400 mter hossz-
sgban ideiglenesen be lett szntetve. Az als szntelep szaki vjatvge 240.7, a dli 34# m.
haladt el!re. A II. sz. akna az els! szinten alul 46 mternyire kifalaztatott s #8 mterrel albb
mlyttetett.
A gyrtelepi gyarmatban egy kett!s tiszti lakhz s 2 kett!s altiszti lakhz pttetett.
A rom. kath. templom ptsnl augusztus #5-n a falegyenleg elretett, november #5-n a
kls! ptsi munkk a toronyfal egyennek elrse s a tet!nek Eternittel trtnt befejezse
utn beszntettettek.
"907.
Ezen vben a gyr sszes zemei b!ven el voltak ltva megrendelsekkel, melyek kzl azon-
ban tbb megrendels teljesen lebonyolthat nem volt, mivel a gyrtshoz szksges nyers
anyagoknak, klnsen az idegen szn beszlltst, a tl folyamn bekvetkezett vasti
forgalmi zavarok megakadlyoztk s ehhez jrult mg a majdnem egsz ven t uralkod
munkshiny, gyannyira, hogy a tmeggyrtsra berendezett hengerm"vek s aczlm"vek
zemeit id!kznkint rvidebb-hosszabb id!re teljesen be kellett szntetni.
Mindazonltal az ssztermels eredmnye kielgt! volt, amennyiben az #906. vinl
4.529,924 kg.-mal nagyobb termels retett el.
Miutn a barossaknai s pereczesi sznbnyk a gyr ltal szksgelt, folyton nveked!, az
zemek b!vtse folytn megkvnt sznmennyisgeket fedezni nem voltak kpesek s ez okbl
mr hosszabb id! ta idegen szenet kellett beszerezni, az llami vasgyrak kzponti igazgat-
sga ezen bajon segtend!, ms sznbnyk, illetve sznterletek megvtelt hatrozta el.
26
#907. vi jlius h #-n a hevesmegyei Nagybtony kzsg hatrban fekv! s azel!tt
Guttmann Testvrek tulajdont kpez! nagybtonyi k!sznbnya, melynek lefejthet! szn-
mennyisge #5.000,000 q-ra becsltetett, vtel tjn a disgy!ri gyr tulajdonba kerlt.
Ezen bnya egy #60 mter hossz lejtaknval volt feltrva; a feltrt rsz azonban nagyobbrszt
mr kifejtve s az egsz telep igen elhanyagolt llapotban talltatott, mirt is els!sorban zem-
kpes llapotba kellett azt helyezni s azrt ezen vben termelsi munka ott egyltaln vgez-
het! nem volt. A sznszllts egy rgi, alig zemben tarthat mozgonynyal trtnt, mely egy
hibs ll kaznbl lett g!zzel elltva. A kaznhzhoz egy kis kovcsm"hely volt hozzptve s
az zemvezet!i lakhzon kvl mg csak nhny igen elhanyagolt llapotban lv! munkshz
s barakk llt rendelkezsre.
A szn osztlyozsa egy szncssztatn eszkzltetik, a honnt a szn egy 76 czentimter
nyomtv vaston a 2.2 kilomter tvolsgban fekv! nagybtonyi llami k!zztelepre vitetik
s innt ezen k!zztelep mozdonyval a nagybtonyi llomsra szllttatik.
Mg ez vben egy gp s kaznhz ltesittetett s egy kisebb fekv! szllt gp s kt mozgony-
kazn llttatott fel, mi ltal az zem biztostva lett.
A m. kir. llami vasgyrak kzp. igazgatsga a nagybtonyi sznbnyn kvl ugyanezen
vben a Disznshorvt kzsg hatrban fekv! s br Radvnyszky csald tulajdont kpez!
#000 katasztrlis holdat meghalad sznterlet kiaknzsi jogt is megszerezte, mely terlet-
nek sznmennyisge 90.000,000 mtermzsra becsltetett.
A disgy!ri gyr #907. vi termelsre vonatkoz adatok a kvetkez!k:
Aczlsn ................................................................................. 33.642,926 kg.
Snkapcsolszer ....................................................................... 7.495,454 "
Snszeg, csavar, szegecs ........................................................... 3.474,207 "
Rd- s alakaczl s aczl kov. czlokra................................. ##.905,#32 "
Mozdony-, szerkocsi- s kocsitengely.......................................... 52#,5#0 "
Aczlntvny ........................................................................... 4.685,402 "
Tgelyaczlntvny.....................................................................293,68# kg.
Kovcsolt tgelyaczl.................................................................. 260,085 "
gylvedk............................................................................... 407,884 "
Aczlaljzat .................................................................................. 4#4,545 "
Hengerelt rd s alakvas, hdanyag, tart............................... 7,6#6,570 "
Kaznlemez.............................................................................. #.852,54# "
Kovcsolt s sajtolt gprsz s egyb ru................................. 3.489,990 "
Vas- s fmntvny.................................................................. 4.466,696 "
Keresztezs....................................................................................... 575 drb
Vlt..................................................................................................7#4 "
Barnaszn ............................................................................ 269.#8#,240 kg.
pt!- s fed!tgla ...................................................................#.804,062 drb
T"zll tgla, csve, kagyl s dug........................................4.9#0,030 kg.
Nagybtonyi barnaszn............................................................ 4.2#8,900 "
Ez vben az elszlltott s szmlzott lvedkek szma 443,907 kgrm sszslyban #29,#89 drb
volt.
Vasti felptmnyi anyagok a m. kir. llamvasutaknak, a boszniai llamvasutaknak, a rzsa-
hegy-koritniczai, vrginmost-krolyvrosi, oroshza-szentes-csongrdi, zombor-becsei,
szatmr-mtszalkai h. . vasutaknak, tovbb a budapesti kzti vasplyatrsasgnak, a buda-
27
pesti kzti villamos vastnak s a budapest-jpest-rkospalotai, valamint a szegedi villamos
vastnak lettek szlltva.
A klnfle kisszelvny" bnyasnek nagyobb mennyisgben klnfle czgeknek s pedig
bnya- s kohhivataloknak, Ganz s trsa, Orenstein s Koppel, tovbb Roessmann s
Khnemann czgeknek szllttattak.
A Bessemerkoh 4 mleszt! pestje, valamint a Rgi Martinkoh 4 drb 9 tonns kemenczje,
tovbb az j Martinkoh 3 drb #2 tonns kemenczje az llamvasutak, az llamvasutak
gpgyra s egyb magn czgek rszr!l tmasztott, naprl-napra fokozd ignyeknek nem
tudtak kell!en megfelelni, mirtis az #895. vben ltestett j Martinkoh b!vtse mutatkozott
szksgesnek.
Az erre vonatkoz el!munklatok #907. vben megkezdettek s a Martinkohnak # drb #2
tonns s 2 drb 25 tonns kemenczvel val b!vtse hatroztatott el. Ezen munklatok #907.
v !szn engedlyeztettek s a b!vts azonnal foganatba vtetett.
Miutn az llamvasutak apranyag-szksgletnek rendkvli fokozdsa folytn hasonlkp a
szeggyr termel! kpessge sem volt kielgt!, ennek a b!vtse is elhatroztatott s e czlbl a
szeggyr melletti anyagraktr egy rsze szabadd ttetett s abban a szeggyr gpszeti
berendezsei helyeztettek el.
A kisebb s nagyobb kovcsolt trgyakbani folyton-folyvst emelked! szksglet a rgi
hengerdben lv! 6 tonns g!zprlynek jobb kihasznls czljbl a kovcsm"helybe val
thelyezst tette szksgess s miutn a gyr munkatervbe nyersen kovcsolt gycsvek
gyrtsa is felvtetett, a kovcsm"hely b!vtse s egy 2850 tonns kovcssajt fellltsa
hatroztatott el, a kovcsm"hely b!vtse rvid id! mlva foganatba is vtetett. A cs. s kir.
kzs hadgyminisztriumnak az j 8 cm-es tbori gykhoz val lafettaszksglet hnyad-
szer" szlltsra vonatkozlag a disgy!ri gyrhoz intzett felhvsa volt indt oka annak,
hogy ezen j gyrtsi g bevezetse czljbl a lvedkesztergam"hely keleti irnyban tovbbi
45 mterrel meghosszabbttatott s szerszmok, chablonok stb. elhelyezsre, ezeknek lland-
an nagyobbod szmra val tekintettel pedig a nyugati homlokoldalon is 6.5 mterrel ki lett
b!vtve.
A disgy!ri gyr a kzs hadgyminisztrium rszr!l 954 fels! lafetta szlltsval lett meg-
bzva s az ezek gyrtshoz szksges gpek s berendezsek meglettek rendelve.
A szerszmgpek fellltsra - miutn ezeknek szma folyton nagyobbodott, - a gpm"hely
mellett lv! s a vasnt!dnek #903. vben az j pletbe trtnt thelyezse ta resen ll
rgi vasntde alakttatott t.
A prbakpen fellltott Kerpely szabadalm genertorral folytatott ksrletek annak baross-
aknai s pereczesi barnasznre val hasznlhatst eredmnyezvn, egy j genertorkzpont
ptse s egyel!re 20 drb Kerpely rendszer", de a ksrletek alkalmval szksgesnek mutatko-
z mdostsokkal elltott genertor beszerzse hatroztatott el.
A kzponti genertortelep rszbeni fellltsa utn az els! #2 genertor szerelse megkez-
detett.
A kzponti genertortelep fellltsra szksges hely nyerse czljbl a faszncsszda lebon-
tatott s a rgi barnaszncsszda kzelben llttatott fel.
E czlbl a pirsznraktr is elhelyeztetett.
A mikroskopiai vizsglatokhoz mr meglv! m"szerek ez vben az jonnan ptett mikro-
graphiai vegym"helybe thelyeztettek s a mg hinyz m"szerek is beszereztettek.
28
Barossaknn sszesen #998 m. nyilam vjatott ki, ebb!l az szaki ereszke alapkzljnek
vjatvgre #09 fm. esik.
A pereczesi j aknn ezen vben sszesen 49#8.# mter nyilam vjatott ki, ebb!l az als szn-
telep szaki vjatvgre 255 mter s a dlire #4.6 mter esik, ezen utbbi vjatvg 527.6 m.
hosszsgban be lett szntetve, a szn rossz min!sge folytn. A H. sz. aknban egy 64 m.
mly f rlyuk mlyttetett le a vz lecsapolsa vgett s a mlyts #7.3 mterrel haladt albb.
A gyrtelepi gyarmatban # kett!s tiszti lakhz, tovbb # emeletes s # fldszintes munks-
barakk ltesttetett.
A bnyamunksokban bellott lland munkshiny a pereczesi gyarmatban munkslakhzak
ptst tette szksgess, hogy a bnyamunksok olcs s egszsges laksok tengedse ltal
odavonzhatk s hosszabb ideig ott tarthatk legyenek.
Miutn a gyr hzptsre alkalmas terlettel Pereczesen nem rendelkezett, az ottani gyarmat
als vgn egy terlet vsroltatott s azon #2 db emeletes, egyenkint #6 lakst magban fog-
lal munkslakhz a szksges mellkpletekkel s kutakkal ltesttetett, ezenkvl a
pereczesi aknatelep fltt 2 munksbarakk pttetett.
A pereczesi akna gpszeti berendezsei egy tovbbi villamos mozdonynyal kiegszttettek.
A rom. kath. templom ptsnl a kls! ptsi munkk majdnem befejeztettek s a torony vas-
keresztje szeptember 29-n nneplyesen felttetett.
"908.
Ebben az vben a m. kir. llamvasutak oly nagy mennyisg" felptmnyi anyagokat rendeltek
meg a disgy!ri gyrban, hogy az csak minden erejnek megfesztsvel, er!ltetett jjeli s
nappali zem s majdnem valamennyi lemez- s vasgerendamegrendels visszautastsa mellett,
valamint szmos, eddig nagy fradtsg rn szerzett magnvev!k mell!zsvel s mintegy
2800 kocsirakomny klfldi aczlanyag feldolgozsa mellett volt kpes az egyes zemeivel
szemben tmasztott ignyeknek megfelelni.
ssztermelse a f. vben a gyr fennllsa ta a legnagyobb volt s #20.475,43# kilogrammot,
vagyis 4#.703,930 kgrmmal tbbet tett ki, mint a lefolyt vben. Ehhez kpest a munksltszm
krlbell 8500-ra emelkedett.
Az #908. vi termels rszletes adatai a kvetkez!k:
Aczlsnek................................................................... 62.286,5#2 kgr.
Snkapcsolszerek........................................................ #3.756,430 "
Snszeg, csavar s szegecs.............................................. 5.736,428 "
Rd- s alakosaczl ...................................................... #3.248,654 "
Mozdony-, szerkocsi- s kocsitengely............................... 544,450 kgr.
Aczlntvny ................................................................. 5.25#,370 "
Tgelyaczlntvny........................................................... 360,938 "
Kovcsolt tgelyaczlntvny............................................ 34#,546 "
Lvedkek ........................................................................ 644,98# "
Aczlaljzat ........................................................................ 455,537 "
Alakvas s vastart ........................................................ 7.6##,374 "
Kaznlemezek................................................................... #02,6#5 "
Kovcsolt s sajtolt ru .................................................. 4.#48,#90 "
Vas- s fmntvny........................................................ 5.986,386 "
29
Keresztezs............................................................................. 929 drb.
Vlt..................................................................................... #305 "
Barnaszn ..................................................................320.334,600 kgr.
pt!- s fed!tgla ........................................................ 2.398,0#0 drb.
T"zll ru.................................................................... 5.477,989 kgr.
Nagybtonyi barnaszn................................................ 26.#99,600 "
Az elszlltott lvedkek szma 64,888 darab volt.
Vasti felptmnyi anyagok a m. kir. llam-vasutakon kvl a. rzsahegy-koritniczai, a sza-
badka-gombos-palnkai, a poltr-kokova-jantalvlgyi, a duna-ipolyvlgyi h. . vasutaknak, a
boszniai llamvasutaknak, a herndvlgyi r. t-nak, a magy. helyirdek" vasttrsasgnak, a
szegedi s a temesvri villamos vasutaknak szllttattak.
Kisebb szelvny" snek klnfle vllalkozknak, f!knt Roessemann s Khnemann czgnek
lettek szlltva.
Az j Martinkoh egy 88.# mter hossz s 33 mter szles, teljesen vasszerkezet" csarnokkal
b!vttetett, melyben az egyik #2 tonns s a kt 25 tonns regeneratv Martinpest fellltatott
s melyben mg egy harmadik 25 tonns pest rszre is hely van, mely utbbi egyel!re
nt!csarnok gyannt hasznltatik.
A pestek kiszolglsra egy 20 tonns segdmacskval bir 50 tonna teherbrs nt!daru, egy
20 tonns futdaru s egy 20 tonns segdmacskval felszerelt adagoldaru beszereztetett.
Az anyagraktrnak a mlt v vgn megkezdett kirtse befejeztetvn, a meglv! anyagok
egy j ideiglenes raktrban helyeztettek el; az gy b!vtett szeggyrban pedig szmos sajt,
kovcst"z s 3 darab tyrefondoknak meleg llapotban val hengerls ltali el!lltsra szol-
gl gp szereltetett fel, miltal a szeggyr termel!kpessge lnyegesen emeltetett.
Az j kovcsm"hely b!vtse egy 55.2 mter hossz s #5 mter szles kzp- s 2 egyenknt
27.6 mter hossz s 9.3 mter szles oldalcsarnok ltestsben nyilvnult. A 2850 tonns
g!zhydraulikus kovcssajt a kzpcsarnokban llttatott fel s kt 75 tonns elektromos
hajts futdaruval, valamint egy regeneratv hegeszt!pesttel lttatott el. Egy nagy izzt pest
ptse mg folyamatban van.
Ez az egsz j berendezs nagysly forgatty-tengelyek, hajtengelyek, gycsvek stb.-nek
50,000 kgrmig terjed! slylyal bir ntecsekb!l val kovcsolsra van sznva.
A lafetta m"helynek nagyszm klnleges gppel val felszerelse befejeztetett, gy, hogy az
#908. v elejn mr teljes zemben volt s havonkint 50-60 fels! lafettt szolgltathatott.
gyszintn a sajtm"hely s a lvedkesztergam"hely is egsz ven t teljes zemben voltak s
ezer szmra gyrtottak lvedkeket, tovbb lafettkhoz s szerkocsikhoz val reges tenge-
lyeket.
A kzponti genertortelep teljes vasszerkezet" pletnek ptse befejeztetett s tovbbi 8
genertor felszereltetvn, az egsz telep zembe helyeztetett. A genertoroknak sznnel val
megtltse villamos hajts adagol daruval trtnik, a fvlg szlltsra kln pletben
fellltott kt elektromos hajts ventilltor van fellltva, mely pletben a kett!s fal gener-
torkpenyekhez szksges h"t!vz tiszttkszlkei is vannak elhelyezve. A genertorsalak
rz kszlk ltal mozgatott vlyval egy vederm"hz tereltetik, mely a salakot egy kln
ll pletbe emeli, a honnan az a kohszinten ll salakszllt kocsikba lesz lecssztatva.
30
Ezen teljes egszben gpszeti berendezs alkalmazsval a kezel!szemlyzet ltszma a leg-
cseklyebbre van reduklva, miltal - a genertorok el!nys hatsfokt szmba vve - a f"t!-
gz el!lltsi kltsgeinl lnyeges megtakarts retett el.
Az j Martinkoh b!vtse ltal az eddigi snrakodtrre val bejrs rszben elzratvn, a sn-
rakodtrnek kelet fel val meghosszabbtsa vlt szksgess s miutn azon most nagyobb
mennyisg" vasgerendk is lesznek osztlyozva raktrozandk, s mert a vastartgyrts
mindinkbb az j hengerdbe ttetik t, a snrakodteret is jelentkenyen meg kellett nagyobb-
tani.
E czlbl a rgi salakhnyt keresztez! s a m. kir. llamvasutaknak a salakhnya fltt lev!
llomshoz vezet! kzlekedsi tnak a salakhnya szlre val tteleptse s a salakhnynak
a kohszintre val egyengetse vlt szksgess. Ez ltal snek s vastartk, valamint az j
Martinkoh rszre szksges cska vasanyagok rszre elegend! nagysg rakodtr nyere-
tett.
Miutn a t"zlltglagyr, a vasgyri pestek szmnak szaportsa folytn jelentkenyen meg-
nvekedett sajt t"zll anyagszksglett mr nem volt kpes fedezni s miutn tervbe
vtetett, hogy a tbbi llami vasgyrak ebbli szksgletket szintn a disgy!ri t"zlltgla-
gyrbl fogjk fedezni, szksgesnek mutatkozott ezt a tglagyrat rszben tpteni rszben
b!vteni. E czlbl mindenekel!tt a tgelyaczlkoh rszre szksges tgelyek gyrtst a
t"zlltglagyrbl a tgelyaczlkohba kellett ttelepteni, ami viszont a tgelyaczlkoh
pletnek jelentkeny b!vtst vonta maga utn, mely ebben az vben megkezdetett s
rszben befejeztetett.
Magban a tglagyrban az egyik Rost-fle tglaget!kemencze lebontatott s kt flgzpesttel
ptoltatott, valamint nhny aprtgp beszereztetett, ami a tglagyri pletnek rszben val
b!vtst tette szksgess.
A tgelyaczlkoh pletnek a tgelygyrts ttelepthetse vgett b!vtett rszben egyel!re
a szerszmaczledz! s izzt berendezs helyeztetett el.
Miutn a rgi hengerdei kazntelep el!melegt!vel bir g!zkaznjai avult szerkezetk miatt
mr nem feleltek meg, azok lebontattak s 8 Steinmller-fle g!zkaznnal ptoltattak.
Az eddig a gpm"helyben hasznlt hengeresztergapadok ebben az vben az talaktott rgi vas-
nt!dbe helyeztettek t s a gpm"hely rszre tbb szerszmgp beszereztetett; azonkvl a
mozdonyf"t!hz a mozdonyok nagyobb szmnak megfelel!en b!vttetett.
Tovbb az aczlm"vek minti s a Martin-aczlkoh hozzaganyagai rszre egy-egy raktr
pttetett, valamint egy 30,000 kg-os hdmrleg hozzval mrleghzzal s beptett irodval
felllttatott.
A feltrsi s fejtsi munklatok a gyrhoz tartoz sznbnykban kvetkez!kpen haladtak
el!re.
Barossaknn sszesen 6856.7 mter nyilam vjatott ki, ebb!l az szaki lejt!s akna alap-
kzljre 320.# mter esik.
A pereczesi j aknn ezen vben 8257.3 folymter nyilam vjatott ki, ebb!l az als telep
szaki vjatvgre 45.3 mter esik. A II. szm akna #94 mter mlysgig lemlyttetett,
kifalaztatott s a rakod kikpeztetett.
Miutn a Barossaknn t kiaknzand sznterlet nhny v alatt el!relthatlag teljesen ki
lesz mertve, az emltett akna helyett ennek kzelben megfelel! ptlsrl kellett gondoskodni,
3#
mely czlbl a varbi hatrban lv! s a gyr tulajdont kpez! sznterleten hzi kutatsok
eszkzltettek; ezeknek eredmnye azonban oly kedvez!tlen volt, hogy ismt beszntettettek.
Ellenben foganatba vtetett a radostyni sznterletnek megvizsglsa oly mdon, hogy azon 6
frlyuk frsa hatroztatott el.
Nagybtonyban ezen vben a fels! szntelep tratott fel egy nyugati irny trval s a
msodik telepen az I. sikl terlete; egyttal kezdett vette a bnyamez! nyugati rsznek a
vet!dsen tli feltrsa. sszesen feltratott ezen vben a fels! telepen 24000 m
2
s a msodik
telepen #3000 m
2
.
Ormospusztn a szntelepek felkutatsa czljbl #2 frlyuk lemlytse hatroztatott el, a
frsok 2 kszlettel szeptember h vgn megkezd!dtek.
A gyri gyarmatban 2 kett!s tiszti, 4 kett!s altiszti s 2 munkslakhz pttetett, Pereczesen #
kett!s munkslakhz s # munksbarakk.
Nagybtonyban # lakhz 2 altiszt s 2 munkscsald rszre llttatott fel.
Az #908. vben a rom. kath. templom ptsi munklatai s az sszes berendezsek befejez-
tettek, gy, hogy oktber ##-n a templom nneplyes felszentelse nagy egyhzi pompval
vgbemehetett.
"909.
A disgy!ri gyr ez vi szeptember hnapig hasonl mdon volt foglalkoztatva, mint a mlt
vben; ekkor azonban a bizonytalan politikai viszonyok kvetkeztben a vasti felptmnyi
anyagok megrendelsben teljes pangs llott be, gy, hogy a gyr knytelen volt sneket
kszletre gyrtani, hogy zemeit nmileg foglalkoztathassa. A munksltszm ebb!l kifolylag
az #908-ik vivel szemben mintegy #000 emberrel cskkent.
Az #909. vi termels adatai a kvetkez! kimutatsban vannak feltntetve:
Aczlsnek......................................................................... 57.3#7,62# kg.
Snkapcsolszerek................................................................9.385,432 "
Snszeg, csavar s szegecs....................................................5.367,697 "
Rd s alakosaczl .............................................................#2.7##,498 "
Mozdony-, szerkocsi- s kocsitengely................................... 859,459 "
Aczlntvny .......................................................................4.878,9#0 "
Tgelyaczlntvny................................................................ 3#0,787 "
Kovcsolt tgelyaczl............................................................. 330,039 "
Lvedkek ...........................................................................#.#74,054 "
Aczlaljzat ............................................................................. 2#8,942 "
Alakvas s vastart ............................................................#0.560,699 "
Kaznlemez............................................................................ 34#,802 "
Kovcsolt s sajtolt ru ........................................................3.450,270 "
Vas- s fmntvny..............................................................5.575,5#7 "
Keresztezs................................................................................ #,053 db.
Vlt.......................................................................................... #,3#8 "
Barnaszn ....................................................................... 340.#88,460 kg.
pt!- s fed!tgla .............................................................. 2.#55,320 db.
T"zll ru.......................................................................... 6.539,985 kg.
Nagybtonyi barnaszn.......................................................23.#95,200 "
32
Az elszlltott s szmlzott lvedkek szma ez vben #92,080 darab volt s #909. deczember
23-n a milliomodik lvedk elszllttatott.
A m. kir. llamvasutakon kvl felptmnyi anyagok szllttattak: a vcz-gdll!-budapesti, a
czegld-csem!i, a naszdvidki s az ungvr-vajni h. . vasutak s a magy. helyirdek" vast-
trsasg rszre.
Kisebb szelvny" snek ez vben is klnfle vllalatoknak, f!knt Roessemann s Khnemann
czgeknek szllttattak.
Snmegrendelsek hinyban a vastartgyrts ismt nagyobb mrvben "zetett.
Az j kzponti genertortelep berendezse tovbbi 8 genertorral s # msodik elektromos
hajts sznadagol daruval kiegszttetett s a hozz tartoz gphzban mg egy villamos
hajls szeleltet! felllttatott.
Janur hban a b!vtett Martinkoh mr teljes zemben volt, csupn egy kzvetlen f"ts" pest
hozzaganyagok el!melegtsre llott mg pts alatt.
A szeggyr s vltm"hely egsz ven t zemben voltak.
A j kovcsm"hely berendezse, kivve az izzt pestet, befejeztettek s a kovcssajt zembe
vtetett.
A lafettaalkatrszek gyrtsa s elszlltsa akadlytalanul lebonyoldott s mjusban teljesen
befejeztetett.
A lvedkgyrts megrendelsek hinyban a minimumra leszllttatott, a sajtm"hely csaknem
teljesen sznetelt, mg a lvedkesztergam"helyben a rgi megrendelsek elintztettek s aztn
gy ezen, mint a lafettam"helyben csupn az !szszel megrendelt cseklyszm gyakorl
lvedkek vtettek munkba, egybknt pedig ms eszterglsi s maroz munklatok fogana-
tosttattak a gpm"hely rszre.
Azonkvl a 30.5 cm.-es pnczl- s gyujtgrntoknak prbakpeni el!lltsa megkezdetett,
mely lvedkfajtk eddig sem Ausztriban, sem Magyarorszgon nem gyrtattak, hanem a
Krupp-gyrbl szereztettek be.
A rgi vasntde, melynek egyik fele hengeresztergam"helyi czlokra hasznltatott, msik
felben kerkeszterglsra val klnleges gpekkel szereltetett fel, mely gyrtsi g mindig
nagyobb mrveket lttt.
A vasnt!dben 2 fktuskmintz gp llttatott fel, melyek egsz ven t a m. kir. llam-
vasutak megrendelsei ltal lnken voltak foglalkoztatva.
A vltm"hely egy klnll nagy, oldal nyitott szerel!fszerrel b!vttetett.
A m. kir. llamvasutak igazgatsga mr huzamosabb id!n t azon kvnsgnak adott kifeje-
zst, hogy a snek min!sgi fokozsa czljbl nagyobb ntecsekb!l llttassanak el!. Ezen
kvnsg s gazdasgi okok miatt az #909. vben egy el!nyujthengersor ptse s ezzel
kapcsolatban a meglv! reverzl hengersornak elektromos hajtsra val berendezse
megkezdetett.
Hogy az j hengerde eme talaktshoz szksges villamos er! el!llthat legyen, mindenek-
el!tt egy modern elektromos kzpont pttetett, melyben kt darab 3000 lerej" Zoelly-fle
g!zturbina felllttatott s melyben egy harmadik, 6000 lerej" g!zturbina rszre is hely
hagyatott, gy, hogy aztn nemcsak az j hengerde rszre, hanem a tbbi zemeknek
hajter!vel s vilgtssal leend! elltsra is elegend! ram fog rendelkezsre llani.
33
A kzponti gphzhoz hozzptve egy szintn modernl berendezett, 8 Steinmller-fle
g!zkaznnal s 60 mter magas falazott kmnynyel bir kazntelep s a kzpont kzelben 2
hatalmas, 50 mter hossz, 6.5 mter szles s 2# m. magas Balcke-rendszer" h"t!torony
llttatott fel. A gyr als rsznek elektromos vilgtshoz szksges ramot 2 drb, a
villamos kzpontban a terjedelmes kapcsol tbla el!tt fellltott motordynam szolgltatja.
Magban az j hengerdben, melynek faptmnye nagyobbrszt jval nagyobb terjedelm" vas-
ptmnynyel ptoltatik, a rgi reverzl g!zgp helyett egy egyenram motor fogja a
kikszt!-, valamint az el!nyujt hengersort hajtani.
Ezen maximlisan #2 ezer ler!t leadni kpes #56 tonna sly motornak rammal val elltst
egy Ilgner-fle ramtalakt fogja eszkzlni, mely egy hromfzis, az elektromos kzpont-
bl tpllt #800 lerej" motorral, 2 egyenram dynamval s 2 darab, egyenkint 35 tonna
sly lendt!kerkkel van felszerelve.
Az ramtalakt fordulatszma 320 s 368 kztt fog vltakozni, teljestmnye pedig, a dyna-
mk egyenkint 385 Voltnyi feszltsge mellett, llandan 3320 ampre s rvid id!re 7380
ampre lesz.
A reverzlhat hengersorhajt motor perczenknt #40 fordulatot tehet, forgnyomatka 80
fordulatnl krlbell #00 mtertonnig terjed s #40 fordulatnl az mg 38 mtertonnt tesz ki.
A kikszt! hengersor gurtinak, a snf"rsznek s a kikszt! m"helynek g!zhajtgpei
elektromotorokkal cserltettek ki.
A blockhengersor, melynek hajtsa egy a f!tengely msik vgn lev! #:#.8 arny kerk-
tttellel fog eszkzltetni, nagy keresztszelvny" s 6000 kg.-ig terjed! sly ntecseknek
kisebb keresztmetszet"ekk, illetve bugkk val el!hengerlsre van sznva.
A blockhengersor #000 mm. tmr!j" s 2750 mm. kteghoszszal bir hengerekkel lesz elltva
s megfelel! gurt s buktat kszlkekkel s egy villamos hajts pneumatikus ntecs-
ollval felszerelve, mely utbbival meleg llapotban 400/400 mm.-ig terjed! keresztszelvny"
ntecsek vghatk.
Ezzel a blockhengersorral 800 mm. szlessggel bir lapos bugk is lesznek el!llthatk, ezek
megfelel! vezet!kszlk seglyvel, ll helyzetben fognak a hengersor al kerlni, melynek
fels! hengere 700 mm.-rel emelhet!.
ntecshevtsre a blockhengersornl 2 gzf"ts" mlypest s 9 f"tetlen gdr fog ltesttetni,
melyeknek kiszolglsra egy villamos hajts daru fog alkalmaztatni.
A blockvasollval vgott el!hengerelt ntecsek egy elektromos hajts adagol daru segly-
vel vagy a 2 mlypest egyikbe, vagy kzvetlenl a kikszt! hengersor gurtira helyeztetnek.
Ezen talaktsi munklatokkal kapcsolatban a hengerdben lv! nt!gdrhz tartoz 2
ingotdaru, # forgathat kinyl karral bir villamos hajts futdaruval fog ptoltatni, melynek
feladata az aczlntecseket az nt!gdrb!l kiemelni s a szomszdos csarnokba a mlypest-
daru al szlltani.
Az j elektromos kzpont ltestse kvetkeztben a gyr als rszben lv! sszes rgi
vilgtsi dynamk feleslegesekk vltak s leszereltettek s az sszes er!tviteli s vilgtsi
vezetkek tfektetvn, illetve jakkal kicserltetvn, az elektromos kzponthoz csatoltattak.
Hasonlkpen foganatba vtetett a hidegvzszivattytelep rgi g!zhajts dugattys szivattyi-
nak elektromos hajts czentrifugl szivattykkal val ptlsa is.
34
A Szinvavznek a gyrba vezetsre szolgl f!vzcsatorna mr igen rossz karban volt, minl-
fogva ms helyen j, nagyobb vzcsatornval ptoltatott.
Miutn utbbi id!ben a tgelyaczlgyrts helyett mindinkbb az aczlnak elektromos ton
val el!lltsra irnyul trekvs nyomult el!trbe, ez irnyban az #909. vben a disgy!ri
gyr rszr!l is folytattattak terjedelmes el!tanulmnyok s ezek alapjn a meglv! tgelyaczl-
kohnak szintn elektroaczlkohv val talaktsa hatroztatott el.
A vonatkoz berendezs szlltsval a francziaorszgi uginei Girod-gyr bzatott meg s pedig
egyel!re egy #500 kg. adagsly pest s a hozz val sszes berendezsek rendeltettek meg.
A pestalapzatok ptse mr megkezdetett.
A tgelyaczlkohi kovcsmhelyben egy 500 kg. es!slylyal bir g!zprly felllttatott.
A gpm"hely rszre klnfle ms szerszmgpeken kvl egy nagy vzszintes fr- s mar-
gp beszereztetett, mely az eddigieknl nagyobb daraboknak a megmunklst teszi lehet!v.
A tglagyrban a mlt vben beszerzett aprtgpek zembe vtettek, az 5-ik Rost-fle
tglaget! kemencze lebontatott s kt flgzf"ts" pesttel ptoltatott.
A gyr nagyobb sznszksgletvel s az zemek folytonos terjedsvel kapcsolatban term-
szetszer"en a gyri mozdonyok szmt is gyakran szaportani kellett, ebb!l kifolylag a
vasgyr mozdonyllomnya jelenleg a kvetkez!:
3 drb rendes nyomtv mozdony, a gyron belli tolatsokra,
## drb # mteres nyomtv mozdony sznszlltsra s
3 drb 700 mm-es nyomtv mozdony salakszlltsra. A pereczesi sznbnyban 7 darab
elektromos mozdony van hasznlatban.
Azonkvl a gyr nagy anyagforgalmnak lebonyoltsnl szksges s br dolgban mindig
nagyobb ignyekkel fellp! napszmosok rszbeni megtakartsra lassankint mg 4 klnbz!
nyomtv g!zmozdonydaru beszereztetett.
A disgy!ri vasgyr folytonos fejl!dse a gyri vgnyhlzatok s vzvezetkek lland
jelentkeny b!vtsnek szksgessgt is vonta maga utn, mely vzvezetkek a gyri
gyarmatra is kiterjednek.
A gyrtelepi gyarmat utczi legnagyobb rsznek, tovbb az iskolnak s a lakhzaknak
elektromos vilgtsval a miskolczi villamossgi rszvnytrsasg megbizatott, mely az ahhoz
szksges ramot miskolczi kzpontjbl szolgltatja.
A nagybtonyi bnyatelepen a rgi kezdetleges zemi iroda, melybe a rendel! szoba s egy
kzi raktr is be volt ptve, lebontatott s helyette egy megfelel! zemi iroda, tovbb egy
bnyavdi iroda kziraktrral s rendel! szobval pttetett. Azonkvl egy faszerkezet" fszer
a salakfelvon rszre s egy rucsarnok a fogyasztsi szvetkezeti fik szmra ltesttetett.
Barossaknn sszesen 6243 fm nylam vjatott ki, ebb!l az szaki lejt!s akna alapkzljre
477.8 mter esik; egsz hossza #490.# folymter.
A pereczesi j aknn #0680.3 folymter nyilam vjatott ki, ebb!l a fels! szntelep I. szintj-
nek szaki vjatvgre esik #40 mter, a megkezdett II. szintjre esik 94 mter hossz kitr!-
vgat s 200 mter hossz fedvgat, melylyel a szntelepet elrve, az alapkzle szak fel
74.7 mtert, dl fel ##6.0 mtert haladt. A II. sz. aknban ezen szinthez is egy rakod
kpeztetett ki. Az als telepen az szaki f!vjatvg 454.4 mtert haladt el!re.
35
A Radostynban tervezett 6 frlyuk kzl 4 befejeztetett, a vastag szntelep a msodik
szmban #63 mter mlysgben fratott t, a tbbi frlyukban, ezen szntelep mindentt 200
mternl mlyebben fratott meg s a szntelep felett 40 mternyire fekv! vizes homokrteget
mindenik tfrta. Ezen eredmny utn kiltsunk van arra, hogy a felkutatott terleten egy
aknnak a lemlytsnl ugyanolyan nehzsgek fognak tmadni, mint a milyenek a pereczesi
aknk lemlytsnl is el!fordultak.
A pereczesi j aknkban el!fordul szntelepek mindenik frlyukban konstatltattak, de a
sznnek a vegyelemzs ltal kimutatott hamutartalma igen magas.
Nagybtonyban a kt fels! szntelep nyugati rsze tratott fel s pedig a fels! szntelepen
36,000 m
2
, a msodik szntelepen #7,000 m
2
kiterjedsben.
A bnyamez! dli rsznek megvizsglsa czljbl egy frlyuk lemlytse hatroztatott el.
Ezen frlyuk #8# mter mlysgben az #-s! szntelepet keresztezte s a frst a msodik s
harmadik szntelep tfrsa czljbl tovbb folytattuk, ekzben azonban egy trahyttelr
retett el; miutn pedig ezek a telrek rendesen vet!dst kpeznek, a frlyuk be lett szntetve
s helyette tovbb dl fel lemlytse lett megkezdve, mely az els! szntelepet 0.90 mter, a
msodikat #.2 mter vastagsgban tfrta; ezen frlyuk mg zemben van s azt a harmadik
szntelep tfrsig szndkozunk folytatni.
Ormospusztn ezen vben a frsok befejezst nyertek. A #2 frlyuk kzl 3 kt szntelepet, 6
egy-egy szntelepet frt t, egy frlyuk vet!dsre akadt s eredmnyt nem rt el, 2 frlyuk
pedig elszerencstlenedett s azok helyett ms frlyukak nem frattak. A frsok alapjn a
sznterlet nyugati rszn 2 lejt!s akna lett megkezdve, ezek kzl az I. sz. akna ##0 mter
hossz s a fels! szntelepet 2 mter vastagsgban tharntolta, a II. szm lejt!s akna #20
mter hossz s egy 0.5 mter vastag szntelepet tharntolt. Ezen akna az als szntelepig
fog mlyttetni, melyet el!relthatlag 2#0 mter lejt!s hosszsgban fog elrni.
A gyrtelepi gyarmatban 2 f!tiszti s # kett!s tiszti lakhz pttetett.
Azonkvl a kzponti igazgatsg, a Disgy!rtt munkslaksokban fennll hinynak s a
krnykbeli hztulajdonosok erre alaptott laksuzsorjnak elejt veend!: #00, egyenkint 4
laksbl ll munkslakhz ptst hatrozta el, melyek kzl 24 hz egyenkint 4 ktszobs s
76 hz egyenkint 4 egyszobs lakssal bir. Ennek a nagy laktelepnek ptse az #909. vben,
nyr elejn megkezdetett s az v vgig mind a #00 hz elkszlt s abba a lakk bekltz-
kdtek. Egy jl sikerlt vztelent! telep ltal az egsz telek szrazz ttetett, a mellette foly
Szinva-patak szablyoztatott s a rgi gyarmattal val sszekttets ideiglenesen fahidak ltal
ltesttetett.
A pereczesi bnyatelepen a tantnak, ki az iskolapletben lakott, ki kellett kltzkdnie,
miutn az ottani iskolsgyermekek megnvekedett szma egy jabb tanterem megnyitst tette
szksgess, az illet! tant pedig egy kett!s munkslakhz megfelel! talaktsa ltal jutott
lakshoz.
Nagybtonyban egy krlbell 2 holdas telek vtel tjn megszereztetvn, azon hrom
egyenkint 6 laksbl ll munkslakhz pttetett.
Ormospusztn egy tiszti lak az zemvezet! rszre s #2 egyenkint 6 laksbl ll munks-
lakhz pttetett. Ezek kzl 4 lakhz teljesen elkszlt, mg a tbbi csak a jv! v folyamn
lesz rendeltetsnek tadhat.
Ezen 4 lakhz kzl egy az zemi iroda, a kziraktr, 2 vendgszoba s 2 altiszti lak, a msik-
nak a fele pedig a vendgl! s a fogyasztsi szvetkezeti fikruda ideiglenes elhelyezsre
vtetett ignybe.
36
A disgy!ri m. kir. vas- s aczlgyr s a hozztartoz bnyatelepek leltri sszrtke az #909.
v vgvel 34.497,893 kor. 69 fillrt tett ki.
"9"0.
A hosszabb ideig tart politikai vlsg folytn a gyr ltalban gyengn van foglalkoztatva,
ezzel szemben a gyri ptkezsek gyorsan haladnak el!re.
A genertorkzpont tovbbi 4 genertorral lesz b!vtve, gy, hogy 32 genertorval a gyr
sszes zemei ltal szksges f"t!gzat kpes lesz szolgltatni.
Az j hengerde tptse a befejezshez kzeledik, a nagy reverzl motor, az Ilgner-talakt
s az j blockhengersor szerelse megkezdetett s az egyik mlypest, valamint az j villamos
daruk mr zemben vannak, gy, hogy a reverzl kszhengersor villamos hajtsa nhny ht
mlva, a blockhenger villamos hajtsa pedig a nyr folyamn zembe vehet! lesz.
Az elektroaczlpest alapozsa ksz s remlhet!, hogy az elektroaczltelep 4-5 hnap mlva
zembe lesz hozhat.
A tglagyrban a mg meglv! 3 Rost-fle kemencze #9#0. v folyamn lebontatik s egy #4
kamrval bir j gzkemenczvel ptoltatik.
Az electroaczltelep ltestse folytn flslegess vlt tgelygyrtsi berendezs eltvolttatik
s a tglagyr tptse ezzel befejezst nyer.
A hidegvzszivattyk kicserlsi munki folyamatban vannak.
Miutn a m. kir. kereskedelemgyi minisztrium ltal a m. kir. llamvasutak gpgyra s a
disgy!ri gyr szakembereivel a budapesti rgi lnczhd tptse gyben folytatott tanulm-
nyok mr kzel vannak a befejezshez, a szksges lncztagok gyrtsa a disgy!ri gyrban
#9#0. vben valszn"leg mr meg fog kezdetni, mely czlra az Erzsbet-hd ptse ta
meglv! lncztagmegmunklgpek talakttatnak s a vltm"helyben jbl felllttatnak, a
vltm"hely pedig e czlbl hozzpts ltal meghosszabbttatik.
A mlyfrsok Radostynban s Nagybtonyban folytattatnak, az Ormospusztn lv! 2
lejtakna mlytse jl haladt el!re s remlhet!, hogy az esetre, ha a Gfrerer, Schoch s
Grossmann vastptsi vllalkozk ltal tervezett rendes nyomtv barczika-rudbnyai vast
ez v vgn elkszl, az ormospusztai sznbnya a sznszlltst #9##. v elejn megkezdheti.
Jllehet a disgy!ri gyr j Martinkohjval, villamos kzponti telepvel, a technika legjabb
tapasztalatai szerint berendezett villamos hajts block- s kszhengersorval s elektroaczl-
kohjval a modern berendezs" gyrak sorba lp, mgis, hogy gazdasgossgi s modern
technikai szempontbl is kedvez! megbirlsban rszeslhessen, mg sok talaktsra s
b!vtsre van szksge.
gy mindenekel!tt igen kvnatos, hogy a disgy!ri gyr a nyersvastolvasztsi kltsgek meg-
takartsa czljbl egy nagyolvasztval rendelkezzk.
Az erre vonatkoz el!munklatok mr folyamatban vannak s a nagyolvaszt elhelyezse a
mellkelt gyri helysznrajzon meg is van jellve, mely nagyolvaszt rszre a szksges
vasrczet a mr a gyr tulajdont kpez! s a mg vtel utjn megszerzend! gmrmegyei
vasrcztelepek volnnak hivatva fedezni.
Az j Martinkohtl dlre fekv! s cskavas- s hozzaganyagok raktrozsra szolgl, krl-
bell #4,000 m
2
nagysg j rakodtren egy villamos hajts tr!m" s egy ugyanolyan oll,
valamint a knnyebb cskavasanyagoknak csomagokba val sajtolsra szolgl sajtgp
37
fellltsa van tervbe vve. Mindezek az anyagok aztn egy elektromos hajts fgg!plya
seglyvel fognnak a rakodtrr!l az j Martinkohba szllttatni, miltal munkabrekben
jelentkeny megtakarts retnk el.
A rgi Martinkoh s aczlnt!de, melyek alacsony, stt s fbl kszlt pletekben vannak
elhelyezve s kzi hajts darukkal felszerelve, teljes tptst ignyelnek, mely tpts szintn
a jv! feladatai kz soroland.
Miutn a jelenlegi gpm"hely az j nagy kovcssajt ltal ksztend! nehz kovcsolt trgyak,
klnsen pedig forgatty s hajtengelyek, valamint nyers gycsvek megmunklsra nincs
elgg nagy szerszmgpekkel felszerelve, a gpm"helynek #00 mter hosszban s 20 mter
szlessgben egy vasszerkezet" plettel val kib!vtse van tervbe vve, ahol is a szksges
nagy megmunkl gpek s megfelel! villamos hajts emel! szerszmok volnnak elhelyez-
het!k.
A mr meglv! s mg b!vtend! villamos kzpont a gyr sszes g!zgpeinek, klnsen
pedig a rgi hengerdei hengersorvon gpeknek kikszblst van hivatva lehet!v tenni,
mely alkalommal a rgi hengerde alapos tptsnek is lesz alvetend!.
A gpm"hely s hozztartoz egyb m"helyek villamos hajttelepe rszre szksges ram
szintn az j elektromos kzpontbl volna vezetend!. A magyar nemzet rgi vgya, hogy egy
sajt Arzenllal rendelkezzk. Ezen czlra kzponti fekvse s azon krlmny folytn, hogy
gy mindennem" lvedkeket, mint lafettkat mr szlltott s jelenlegi berendezseivel az
gycsvekhez szksgelt aczlanyagokat is el!lltani kpes, a disgy!ri gyr lenne legalkal-
masabb.
Amid!n nhny v el!tt az j 8 czentimteres tbori gyk el!lltsrl volt sz, a disgy!ri
gyr egy gycs!gyr ltestsre a teljes tervet mr el is ksztette, ezen terv azonban kivitelre
nem kerlt, mert a katonai kincstr az gycsvek gyrtshoz aczl helyett bronz hasznlatt
hatrozta el.
Tervbe vtetett tovbb mindazon anyagoknak, a melyek jelenleg ideiglenesen a vasraktrban,
a klnflk raktrban s az olajraktrban vannak elhelyezve, egy j kzponti raktrpletbe
val sszpontostsa.
Daczra annak, hogy majdnem minden vben tiszti s altiszti lakhzak pttetnek s a gyrtelepi
gyarmat az elmlt vben 400 munkslakssal b!vttetett, klnsen az alkalmazottaknl - kik
kzl igen sokan mg munks-, illetve meg nem felel! laksokban laknak - nagy lakshiny
uralkodik, mirt is a gyrtelepi gyarmat tovbbi kib!vtse elkerlhetetlennek mutatkozik. A
disgy!ri gyr ez id!szerint:
#. a gyrtelepi gyarmatban 436 lakhzzal s krlbell 5700 lakval bir. A disgy!ri gyrtelep
j karban tartott hzaival s utczival s szpen m"velt kertjeivel s tvolrl lthat nagy rom.
kath. templomval prjt ritkt mintatelep;
2. a pereczesi gyarmat #37 lakhzbl ll s lakinak szma 2250;
3. Disgy!r kzsgben #2 lakhzzal, illetve 59 lakssal bir, a lakk szma 255;
4. Als-Hmor kzsgben 3 lakhzzal, illetve #2 lakssal bir, a lakk szma 44;
5. a nagybtonyi telepen #2 lakhzzal, illetve 44 lakssal bir, a lakk szma #80;
6. az ormospusztai telepen #3 lakhzzal, illetve 73 lakssal bir, a lakk szma eddig 74.
38
Miutn gy a gyrtelepi, mint a pereczesi kutak rossz ivvizet szolgltatnak, e bajon segtend!,
a Bkkhegysgben #0 kilomter tvolsgban s a gyr fltt #80 mter magassgban fekv!
viz-ds fels!forrsnak a gyrtelepre, a krlbell 5 kilomter tvolsgban fekv! Gallya-forrs-
nak pedig a pereczesi gyarmatba val bevezetse van tervbe vve.
A gyarmatok lakszmnak folytonos emelkedse a meglv!, klnsen pedig a gyrtelepi
iskolk b!vtst fogja szksgess tenni.
A gyr eddig a kvetkez! iskolkkal rendelkezik :
#. a gyrtelepen egy 6 osztly klnvlasztott fi- s lenyiskolval, egy tanoncziskolval s
egy kisdedvintzettel sszesen krlbell #600 tanulval, melyek egy iskolagondnok s 26
taner! vezetse alatt llanak;
2. Pereczesen egy 6 osztly vegyes iskolval s krlbell 360 tanulval, mely 6 taner!
vezetse alatt ll;
3. Nagybtonyban egy egyestett vegyes iskola 40 tanulval, mely egy taner! vezetse alatt ll;
A minden tekintetben legjabb rendszer szerint, de csak 36 beteg elhelyezsre berendezett
gyrtelepi krhznak a legkzelebbi id!ben val kib!vtse is kiltsba van vve.
A gyrtelepi krhzon kvl Pereczesen egy 5 gygyal elltott szksgkrhz ll rendelkezsre.
A disgy!ri gyr jlti intzmnyei kztt a frd!k is emltend!k meg s pedig a gyrtelepi -
legjabb rendszer szerint berendezett - g!z- s kdfrd!, mely meleg s hideg tkrfrd!vel,
g!zkamrval, zuhanyhelyisggel, ngy munks mrvnykddal, ngy tiszti mrvnykddal,
tovbb hidegvzgygymdhoz val kt frd!kamrval, valamint iszapfrd!khz val kt
frd!kamrval alkalmazottak s egy kt kddal s #0 nyuggygyal berendezett frd!helyisg-
gel munksok rszre, vgl egy klnfle kszlkekkel bir villanyfnyfrd!vel van elltva.
A gyrtelepen ezenkvl frfiak s n!k rszre egy-egy elklntett nyri frd! ll rendel-
kezsre.
A pereczesi gyarmat egy jl berendezett s tkrfrd!vel s 4 frd!kamarval elltott frd!vel
rendelkezik.
A disgy!ri gyrnak fontos tnyez!je a trspnztr, mely brkeresetk 6%-t fizet! 2000
lland s brkeresetk 3%-t fizet! kzel 6000 ideiglenes taggal bir.
Az sszes trspnztri tagok s csaldtagjaik ingyenes orvosi kezelsben s gygyszer-
elltsban rszeslnek, ezenkvl a td!beteg tagok pols s orvosi gygykezels czljbl a
trspnztr kltsgn az llami vasgyrak algygyi szanatriumba vtetnek fel.
A trspnztr lland tagjai nyugelltst, elhallozsuk esetn zvegyeik nyugbrt s az rvk
nevelsi ptlkot kapnak.
A trspnztr jelenlegi vagyona tbb mint 5.000,000 korona.
A disgy!ri gyr sszes alkalmazottainak s munksainak gygykezeltetst a gyrtelepen 6,
Pereczesen l, Miskolczon 2, Disgy!rben, Nagybtonyban s Ormospusztn #-# orvos ltja el.
Nagy jttemny a disgy!ri gyr alkalmazottainak s munksainak a megfelel! lelmi
czikkek, ruhk stb. olcs beszerzse czljbl ltestett Alkalmazottak s munksok fogyasz-
tsi szvetkezete", melynek rszvnyt!kje ez id! szerint 740,000 korona, vi forgalma
3.000,000 K s rszvnyei 6%-ot kamatoznak.
39
Ezen szvetkezetnek Pereczesen, Nagybtonyban s Ormospusztn fik-rudi vannak; a
gyrtelepen egy nagy rucsarnokkal rendelkezik, melynek pinczehelyisgeiben egy szikvz- s
jggyr van elhelyezve, ezenkvl egy tejcsarnokkal, egy pkm"helylyel, egy mszrszkkel s
egy vendgl!vel bir.
A szvetkezet jelenlegi nagy rucsarnoka kzelben a gyr jelenleg mg egy rucsarnokot
pttet, melyben hideg s meleg tej, valamint vegyes ruk s ezenkvl II-od rend" olcs hs
lesz kimrve.
Pereczesen a szvetkezet egy rucsarnokkal, egy szikvzgyrral, egy pkm"helylyel, egy
vendgl!vel, egy vghddal s egy mszrszkkel rendelkezik.
Nagybtonyban s Ormospusztn a szvetkezet szintn egy-egy rucsarnokkal bir.
A szvetkezet forgalmnak rendkvli emelkedse kvetkeztben a helybeli nagy ru-
csarnoknak egy emelet rptsvel val b!vtse mg ez vben okvetlenl szksges.
Az v hideg szakban a gyr munksainak a gyrtren bell forr tet rummal s czukorral
olcs rban (
#
/
4
liter 4 fillr) szolgltat ki.
A gyr ezenkvl egy alkalmazottakbl s munksokbl ll, teljesen felszerelt t"zoltsggal
rendelkezik; a t"z!rsg llomnya a gyrtelepen ##0, a pereczesi gyarmatban s Barossaknn
70 ember.
Az egyenruhval elltott gyri zenekar 24 zenszb!l s egy karmesterb!l ll. A zenszek
valamennyien alkalmazottai, illetve munksai a gyrnak.
A hangszerek, hangjegyek s egyenruhk beszerzse s fentartsa, valamint a zenszek zene
kzrem"kdsnek djazsa az alkalmazottak s munksok terhre lesz elszmolva, - kikt!l is
e czlra fizetsk illetve brkeresetk
#
/
4
szzalka vonatik le.
Az alkalmazottak s munksok szrakoztatsra s seglyezsre tbb egylet s pedig: az
alkalmazottak olvaskre, az alkalmazottak dal- s m"kedvel! egylete, a gyri munksok dal-
s nkpz!kre, a pereczesi alkalmazottak s munksok dalkre, a tennisz-klub s a gyri
alkalmazottak kerkpregylete ll fenn.
A vendgl! nagytermben az alkalmazottak, a munkstteremben pedig a munksok rszre
egy-egy sznpad ll rendelkezsre.
Miutn a jelenlegi gyri vendgl! helyisgei az alkalmazottak s munksok szmnak rend-
kvli nvekedse kvetkeztben minden tekintetben elgtelennek bizonyultak, azok megfelel!
b!vtse mr hosszabb ideig szintn nem lesz elodzhat. A fent felsorolt egyleteken kvl
els!sorban az alkalmazottak s munksok seglyezse s msodsorban azok szrakoztatsa
czljbl a gyrtelepen mg a kvetkez!k lteznek, . p. M"vezet!k egylete mint a m"veze-
t!k orszgos szvetsgnek fikja, a Rokkant munksok seglyegylete mint a Magyaror-
szgi munksok rokkant- s nyugdjegyletnek fikja s vgl a " Ktfillres asztaltrsasg
cm" munksegylet, mely tagjainak, illetve elhallozsuk esetn azok hozztartozinak
seglyt nyjt.
A vasgyr, Miskolcz vros s Disgy!r kzsg kztt az #906-7. vben ptett Miskolc-
disgy!ri helyi rdek" villamos vast kzvetti a forgalmat.
A m. kir. pnzgyminisztrium a Miskolczon s Disgy!rtt lak gyri munksok rdekben
az ezen vast ptshez szksgelt t!khez (ennek majdnem felvel) val hozzjrulsa ltal
annak megvalstst nagyban el!mozdtotta s egyidej"leg a szksges befolyst biztostotta
40
arra nzve, hogy a gyri munksoknak ezen kzlekedsi eszkz olcs ron leend! ignybe-
vtele s gy a gyrba s innt vissza val fraszt gyalogls elkerlse lehet!v ttessk.
A disgy!ri m. kir. vas- s aczlgyr a pereczesi bnyateleppel egytt Disgy!r nagykzsghez
tartozik. E kapcsolat nem bizonyult ldsosnak, mert a gyr amellett hogy a sajt nyilvnos
pletei ptsnek s fentartsnak kltsgeit sajtjbl fedezi, tovbb iskolit, frd!it, a
krhzat s a vilgtst, valamint a vagyonbiztonsgi szolglatot stb. sajtjbl tartja fenn,
mgis a kzsgi terhekben teljes mrtkben osztozik. Minthogy tovbb Disgy!r kzsg
tlnyomlag fldm"vel! lakossgnak rdekei a vas- s aczlgyr alkalmazott s munks-lak
elemnek rdekeivel igen gyakran sszetkzsbe kerlnek s vgl azon krlmnyre val
tekintettel, hogy a gyrtelepen lak s krlbell 6000 llekszmot kitev! munksosztly
gyeinek elintzst s rdekeinek megvdst a gyrnak Disgy!r kzsgt!l val tvolsga
igen megnehezti s minden egyes alkalommal az elvesztett munkaid! folytn elesett brkereset
miatt igen megdrgtja, rgi haja a disgy!ri gyrnak s az ezzel hatros telepek lakinak a
Disgy!r kzsgt!l val klnvlst s egy kln kzsgg val alakulst megvalstani.
Az ehhez szksges intzkeds a minisztriumban s a vrmegynl megttettek s remlhet!,
hogy a klnvls mg ez vben keresztl is vitetik s a vasgyr a mellette fekv! jdisgy!r,
Poczog, Nyirjes s Szarka-hegy telepekkel, valamint a pereczesi bnyateleppel kzsen, az
el!re halad fejl!dsben tbb nem akadlyozott
Disgy#rvasgyr"
kzsget fogja alkotni.
Disgy!rvasgyr, #9#0 februr havban.
4#
42