Sunteți pe pagina 1din 6

1

Analiza fluxurilor de numerarSituatia fluxurilor de numerar (SFN) prezinta rezultatul tuturor
tranzactiilor cu numerar ale companiei pentru o perioada de timp, aratand
modul in care compania genereaza numerar si modul in care si-l
gestioneaza (foloseste).
SFN se intocmeste pe baza contului de profit si pierdere pentru o perioada
si a doua bilanturi pentru doua perioade. De ce? (pentru ca in SFN sunt
reflectate variatiile activelor si a pasivelor, pentru ca acestea afecteaza
numerarul)
SFN este mai greu de manipulat decat contul de profit si perdere.
Operatiunile inregistrate de o companie genereaza venituri si cheltuieli
care pot sau nu sa genereze intrari sau iesiri de numerar.
Veniturile care genereaza intrari de numerar se numesc venituri
monetare: venituri din vanzarea marfurilor, a produselor finite
Veniturile care nu genereaza intrari de numerar se numesc venituri
calculate (nemonetare) : venituri din reluarea provizioanelor
Cheltuielile care genereaza iesiri de numerar se numesc cheltuieli
monetare: cheltuieli cu materiile prime, cheltuieli cu salariile, cheltuielile
cu impozite, cheltuieli cu dobanzile
Cheltuielile care nu genereaza iesiri de numerar se numesc cheltuieli
calculate (nemonetare): cheltuieli cu constituirea provizioanelor,
cheltuieli cu amortizarea (adesea, acestea sunt cele mai importante pentru
o companie)

2

De ce trezoreria neta este diferita de profitul inregistrat de o companie?
Diferenta dintre profit si cash se datoreaza urmatoarelor motive:
- contul de profit si pierdere este rezultatul contabilitatii de
angajamente, in timp ce SFN este rezultatul contabilitatii de casa
(Situatia fluxurilor de numerar reflecta incasarile si platile
generate de veniturile si cheltuielile monetare.
- cheltuielilor calculate/veniturilor calculate. Veniturile si
cheltuielile calculate nu au nicio influenta asupra fluxurilor de
numerar)
- cheltuieli care nu se inregistreaza in contul de profit si pierdere
(ex.: achizitia de active fixe)


De retinut:
TN finala=TN initiala+incasari-plati
Flux de numerar (CF)=TN=incasari-plati
CF= TN=CF exploatare+CF investitii+CF finantare

CF aferent activitatilor de exploatare reprezinta modul in care activele
achizitionate in trecut genereaza numerar. CF exploatare este cel mai
important pentru o companie, pentru ca o companie trebuie sa genereze
numerar din activitatea care reprezinta obiectivul de activitate al
companiei. In principal, se refera la: incasari aferente vanzarilor de bunuri
si servicii; plati pentru furnizori si salariati,plati de impozite;
Obs:dobanzi platite, sunt incluse in categoria activitatilor de exploatare.
3

CF aferent activitatilor de investitii reprezinta numerarul folosit in
achizitia de active imobilizate si cel rezultat din vanzarea activelor
imobilizate. In principal, se refera la: numerar plati pentru achizitia de
imobilizari corporale, financiare; incasari din dividende si dobanzi

CF aferent activitatilor de finantare reprezinta numerarul generat de
contractarea/rambursarea de imprumuturi, cresterea capitalului social in
numerar, plata dividendelor, rascumpararea de actiuni proprii. In
principal, se refera la: rambursarea principalului unui
imprumut;contractarea unui imprumut; plati de dividende.

Exista doua metode de terminare a fluxurilor de numerar din activitatea
de exploatare
Metoda directa-mai multe informatii pentru utilizatorii, dar este foarte
greu de realizat pentru un utilizator extern
Metoda indirecta-nu foarte util, dar este mai usor de realizat

Metoda indirecta
Flux de numerar din activitatea de exploatare
=Rezultat net+
+Ajustari ale elementelor nemonetare (+Ch cu amortizarea+Ch cu
provizioanle-Venituri din reluarea provizioanelor)
-NFR

Variatia NFR: Reguli pentru analiza variatia NFR in contextual
fluxului de numerar:
orice crestere de active curent genereaza o iesire de numerar; orice
scadere de active curent genereaza o intrare de numerar;
orice crestere de pasiv curent genereaza o intrare de numerar;
4

orice scadere de pasiv curent genereaza o iesire de numerar.

Flux de numerar din activitatea de investitii este rezultatul
activitatii de investitii ale unei intreprinderi si reprezinta, in
majoritatea cazurilor, o iesire de numerar (este negativ)
= - plati de numerar pentru achizitia de terenuri, mijloace fixe,
active necorporale
+incasari din vanzarea de terenuri, mijloace fixe, active
necorporale
+incasari din vanzarea de instrumente financiare
-plati pentru achizitia de instrumente financiare
+venituri din dividende
Flux de numerar din activitatea de investitii=Active
imobilizate
1
- Active imobilizate
0
+Cheltuieli cu amortizarea
1


Flux de numerar din activitatea de finantare este rezultatul
activitatii de finantare a companiei, a atragerii si rambursarii de
capital. In principiu, fluxul de numerar din activitatea de
finantare trebuie sa fie pozitiv.
=+venituri din emisiunea de actiuni si altor instrumente de
capital propriu
+venituri din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci
-rambursari in numerar ale imprumuturilor5

Exercitii:
Care este efectul urmatoarelor operatiuni pentru bilant, contul de profit si
pierdere si SFN
1) achizitia in numerr a unei cladiri in valoare de 10 mil RON;
2) incasarea a 1 mil de RON de la un client pentru produsele vandute
3) cresterea capitalului social prin incorporarea rezervelor in valoare
de 5 mil RON;
4) achizitia unei cladiri in valoare de 10 mil de RON, finantat in
proportie de 60% printr-un imprumut bancar si 40% prin numerar;
5) plata dividendelor in valoare de 10 mil RON.

Flux de numerar disponibil (Cash flow disponibil=CFD)
Tabloul fluxului de numerar este un instrument de analiza al modului in
care compania a generat si a folosit numerarul. Fluxul de numerar
disonibil este un indicator folosit pentru evaluarea unei intreprinderi, al
unui proiect.
Fluxul de numerar disponibil reprezinta numerarul aflat la dispozitie
companiei dupa finantarea cresterii economice.
1) CFD dupa sursa:
CFD=CFgest-cresterea economica
CFgest=Profit net+Cheltuieli cu amortizarea+Cheltuieli cu dobanda
Cresterea economica=Imob brute+ACRnete=Imob
1
-Imob0+Cheltuieli
cu amortizarea+ ACRnete
CFD dupa destinatie:
CFD=CFD actionari+CFD creditori
Un CFD pozitiv reprezinta numerar aflat la dispozitia companiei dupa
finantarea cresterii economice
CFD actionari=PN-CPR=Div-Capital social
6

Daca CFD actionari este pozitiv, atunci actionarii sunt remunerati mai
mult decat au contribuit cu resurse la finantarea companiei. Daca CFD
actionari este negativ, atunci actionarii au contribuit mai mult la
finantarea companiei decat au primit drept recompensa.

CFD creditori=Cheltuiala cu dobanda-Datorii financiare
Daca CFD creditori este pozitiv, atunci creditorii sunt remunerati mai
mult decat au contribuit cu resurse la finantarea companiei. Daca CFD
creditori este negativ, atunci creditorii au contribuit mai mult la finantarea
companiei decat au primit drept recompensa.