Sunteți pe pagina 1din 84

Academia de Studii Economice a Moldovei

TT
HI
ll
ii
Valentin Bordeianu, Manuela Burlacu, Elena Gheorghieva
BAZELE INFORMAI!II
"racticum #entru $tuden%ii anului I, ASEM
Editura ASEM !hi&in'u ( )**+
!Z, **- ./0
12r3 4(567
Lucrarea este aprobat la edinele catedrei Bazele informaticii
economice" (proces-verbal nr. 4 din 28 aprilie 2005) i Comisiei metodice a
acultii !Cibernetic" #tatistic i $normatic %conomic& (proces-verbal nr. 2
din 08.0'.05)
(eereni) Dumitru Todoroi, prof. univ. dr. hab.
Anatol Priscaru, conf. univ. dr.
*ceast publicaie este un +ndrumar practic pentru cursul &,a-ele
inormaticii&" destinat studenilor anului +nt.i de la specialitile economice.
+ndrumarul este compus din doua pri) mediile operaionale /# 01#"
2orton Commander" 3indo4s i pro5ramarea re-olvrii problemelor economice
+n ba-a limba6ului de pro5ramare de nivel +nalt 7urbo 8ascal.
+ndrumarul este destinat studenilor care studia- te9nolo5iile inormaionale
moderne +n cadrul disciplinelor !,a-ele inormaticii& i &$normatica&" proesorilor
de inormatic" specialitilor +n economie i celor interesai +n cunoaterea ba-elor
de lucru cu calculatorul personal.
ISBN 338+(8+(9:)(-
; <e#artamentul Editorial("oligra=ic ASEM
:niversitatea de #;at diu /oldova
,iblioteca Ceulula
Luiversitar.
a>la de materii
BAZELE INFORMATICII...................................................1
Partea 1.........................................................................4
$niiem comanda)........................................................................................................4
$niiem comanda)........................................................................................................5
$niiem comanda)........................................................................................................5
5.Curirea ecranului de simboluri..............................................................................5
<i5ura =. *rborele de directoare.................................................................................'
=4.Copierea iierului.................................................................................................>
=5./utarea (deplasarea) iierului..............................................................................>
=>.#uprimarea directorului.........................................................................................>
2ot introductiv........................................................................................................?
<i5ura 2. /ediul 2orton Commander.........................................................................?
5.@i-uali-ai coninutul a mai multor directoare.......................................................==
'.Creai un nou iier teAtual)....................................................................................==
Lucrarea de laborator B $niiere +n 3indo4s.............................................................=B
2ot introductiv......................................................................................................=B
%lementele de ba- 3indo4s...................................................................................=B
<i5ura B. #upraaa mesei de lucru (0esC7op)..........................................................=4
Lucrarea de laborator >.............................................................................................2'
8ersonali-are 3indo4s............................................................................................2'
*6ustarea barei de sarcini 7asC,ar...........................................................................2'
*6ustarea meniului #tart...........................................................................................2>
*du5area noilor picto5rame +n meniu.....................................................................2>
$nserarea obiectelor...................................................................................................B?
Le5area obiectelor....................................................................................................40
Lucrarea de laborator =2 Lucrul cu aplicaiile 01#..................................................40
Partea 2.......................................................................42
Lucrarea de laborator 2.............................................................................................48
8osibiliti de a6ustare a pro5ramului 78..................................................................48
bl:7;..........................................................................51
Lucrarea de laborator 4 8ro5ramarea al5oritmilor alternativi...................................55
+nsuirea deprinderilor practice la pro5ramarea al5oritmilor alternativi....................55
#arcina de lucru =.....................................................................................................55
Lucrarea de laborator 5 8ro5ramarea al5oritmilor iterativi (ciclici)..........................58
7ablouri liniare......................................................................................................... 58
+nsuirea deprinderilor practice la pro5ramarea al5oritmilor iterativi.......................5?
#arcina de lucru =. 0eterminarea sumei....................................................................5?
(D Lucrarea de laborator 'D).....................................................................................'?
(D8adure $on ,,@ 25=D)..........................................................................................'?
$ntroducei valorile 2r"/rE)F.....................................................................................'?
B
3-@GteGrtH$ntroducei valorile tabloului *E)F.............................................................'?
Lucrarea de laborator 8 #ubpro5rame.......................................................................>4
+nsuirea deprinderilor practice la pro5ramarea cu subpro5rame..............................>5
#arcina de lucru B. 8ro5ramarea borderoului oicial B..............................................?=
,iblio5raie).............................................................................................................. ?2
"artea :
Medii operaionale
Lucrarea de la>orator :
!istemul operaional M! D"!
Not' introductiv'
MS <OS 6MicroSo=t <i$? O#erating S@$tem0 - asi5ur pornirea
i uncionarea +n +ntre5ime a calculatorului. %ste un produs de mare
perorman al renumitei irme /icrosot. Limba6ul /# 01# include
c.teva -eci de comen-i" numrul crora depinde de versiunea /# 01#.
Comen-ile se introduc +n linia de sistem al /# 01#" dup aa
numitul #rom#ter MS <OS, care conine" de re5ul" numele discului
curent i al directorului curent (de eAemplu" C) I4orCJ).
Comen-ile eAecutate de interpretatorul comen-ilor !ammandAcom
se +mpart +n comenBi interne - cele mai des utili-ate i pstrate +n
interpretator" i comenBi eCterne ( pstrate i cutate" +n ca- de
necesitate" pe discuri ca iiere aparte" av.nd numele comen-ii cu
eAtensiile . com ori . eAe.
8entru a primi o eAplicaie deplin reeritor la utili-area vreunei
comen-i este suicient de a tasta +n linia cuvenit numele comen-ii cu
semnul K (de eAemplu" format / ?).
/ai mult ca at.t" +n /# 01# eAist un dicionar structurat al
comen-ilor - aiat pe ecran" prin comanda eAtern Help.
ECecutarea lucr'riiD
:A Conectai calculatorul la reeaua electric. 0up +ncrcarea
sistemului operaional /# 01#" apare pe ecran prompterul C ) J I.
)A $nstalarea datei curenteA
Ini%iem comandaD
C:\>date <Enter>.
8e ecran apare data curent" care poate i pstrat" aps.nd
<Enter> ori modiicat" tast.nd mm-dd-yy <Enter>, unde mm
- luna (0=-=2)F dd - -iua(0=-B=)F yy - anul (ultimele 2 cire).
9A $nstalarea tim#ului curentA 4
Ini%iem comandaD
C:\>time <Enter>.
8e ecran apare data curent" care poate i pstrat" aps.nd
<Enter> ori modiicat" tast.nd hh:mm: ss . zz <Enter>, unde
hh - oreF mm - minuteF ss - secundeF zz - sutimi de secund.
-A 0eterminarea ver$iunii sistemului operaional.
Ini%iem comandaD
C: \>ver <Enter>.
8e ecran apare numrul versiunii sistemului operaional instalat +n
calculator.
+A !ur'%irea ecranului de simboluri.
C: \>ls <Enter>.
8rovine de la clear screen (cur ecranul).
8e ecran rm.ne numai prompterul /# 01#.
EA ViBualiBarea con%inutului directorului-rdcin.
C:\>dir <Enter>.
8e ecran apare coninutul directorului-rdcin C).
8A ViBualiBarea con%inutului oricrui director de pe discul-
rdcin C) (de eAemplu" al directorului 01#).
C: \>dir !"# <Enter>.
8e ecran apare lista iierelor directorului 01#. 0ac el conine
mai mult de 20 nume" apoi" se pot aia pe ecran poriuni ale
coninutului" prin adu5area la comand a simbolului Gp)
C : \>dir !"#/p <Enter>.
8rin adu5area la comand a simbolului G4 se aiea- numai
numele iierelor i subdirectorilor ra alt inormaie.
C:\>dir !"#/$ <Enter>.
FA !rearea pe discul lo5ic C) a #rimei Gnregi$tr'ri 6=i&ier0A
C:\>opy on te%tl <Enter>.
#e copie de la tastier (consol) - opy on - pe discul C)
iierul sub numele teAtl.
Cule5em numele i prenumele nostru. 7recem +ntr-un r.nd nou
aps.nd L%nterI.
+nc9idem i salvm primul iier prin apsarea LCtrl>&<'>, apoi
L%nterI.
<iierul teAtl se +nscrie pe discul C).
5
*nalo5ic creem teAt 2" unde cule5em instituia" acultatea i 5rupa"
unde +nvmF
teAtB" unde cule5em adresa i teleonul nostru.
3A ,nirea 6concatenarea0 tuturor =i&ierelor precedente sub un
nume comun teAt.
C:\>opy te%tl&te%t(&te%t) te%t <Enter>.
:*A ViBualiBarea pe ecran a con%inutului =i&ierului teAt.
C:\>type te%t,
::A Redenumirea =i&ierului sub un alt nume card.
C:\>ren te%t ard.t%t <Enter>.
:)A Redactarea =i&ierului c ar dA
C:\>edit ard.t%t <Enter>.
*pare ereastra redactorului de teAte care este +ncorporat +n sistemul
/# 01#.
*du5m alte date" necesare pentru cartela de vi-it" cum ar i
speciali-area" de eAemplu) contabilitatea +n activitatea economic i
social.
:9A !rearea pe discul C) al urmtorului ar>ore de directoareA
Figura :A Ar>orele de directoare
$niiem comen-ile)
md - maCe directorM - crearea directoruluiF d - c9an5e directorM
- sc9imbarea directorului" adic trecerea lui +n director curent ori
aducerea lui pe scena (masa) operaional.
0eci)
C:\>md *ademia <Enter> *pare directorul
*ademia +n directorul-rdcin CDA C:\>d *ademia
'
<Enter> 0irectorul *ademia devine curent. C:\
*ademia>md +a,ltl <Enter> *pare subdirectorul
+a,ltl +n directorul *ademia. C:\ *ademia>md
+a,lt( <Enter> *pare subdirectorul +a,lt( +n
directorul *ademia. C:\ *ademia>md +a,lt)
<Enter> *pare subdirectorul +a,lt) +n directorul
*ademia. C:\ *ademia>d +a,ltl <Enter>
#ubdirectorul +a,ltl devine curent. C:\ *ademia\
+a,ltl>md -r,pall <Enter> *pare subsubdirectorul
-r,pa .. Gn $u>directorul +a,ltl.
Ni aa mai departe... @eriicm aciunile prin comanda) C: \
>tree *ademia
2ot) Comanda tree repre-int o comand eAtern care cere o
instalare aparte i de aceea poate lipsi la unele calculatoare" +n ca-ul
acesta" veriicarea se va eectua prin comanda) C) J *cademiaIdir
:-A !o#ierea =i&ieruluiA
#e va copia iierul C) Jcard.tAt +n Orupai =) C)JIcopM card.tAt
*cademiaJ <acultl2Orupall
Controlm +ndeplinirea prin dir ori tree *ademia /f
(&G& - asi5ur repre-entarea +n arbore nu numai a directoarelor" ci i a
iierelor).
:+A Mutarea (deplasarea) =i&ieruluiA
#e va muta iierul card. tAt din Orupai = +n Orupa2= C)JImove
*cademiaJ <acultlJOrupallJ card.tAt *cademiaJ <acultlJOrupa2=
Controlm +ndeplinirea prin dir ori tree *cademia GP
:EA Su#rimarea (eliminarea" ter5erea) =i&ieruluiA
#e va suprima iierul card. tAt din Orupa2= C)JIde=
*cademi aJ
<acult=JOrupa2=Jcard.tAt
Controlm +ndeplinirea prin dir ori tree *ademia / f.
:8A Su#rimarea directorului
#e va suprima directorul <acul t B. +ndeplinirea este posibil numai
dup suprimarea coninutului directoriului <acultl. /ai +nt.i)
C) J I rd *cademiaJ<acultlJOrupall" *poi)
C) J I rd *cademiaJ<acultl.
Controlm +ndeplinirea prin dir ori tree *ademia.
=8. 0econectai calculatorul.
>
8
Lucrarea de laborator 2 Pro#ramul aplicativ $orton %ommander &$%'
Not' introductiv'
Norton !ommander 6N!0 este un mediu intermediar de
comunicare cu sistemul operaional /# 01#" una din cele mai
rsp.ndite i comode interee. 8ermite de a eAecuta cele mai des
utili-ate comen-i /# 01#" c9iar printr-un sin5ur clic ori prin apsarea
unei taste uncionale. /ai mult ca at.t" 2C ne aiea- pe panourile lui"
inormaia complet despre coninutul discurilor lo5ice i directoarelor.
*pariia" suprimarea" redenumirea" copierea i deplasarea iierelor i
directoarelor se poate de observat direct" !de dup sticl&.
8entru activarea 2C e +ndea6uns de a iniia eAecutarea iierului
nc.eAe din /# 01# ori din 3indo4s" prin /M Computer ori prin #tart
#earc9 (<ind) de selectat 2C ( ori 02 - 0os 2avi5ator - un mediu
aproape ec9ivalent cu 2C).
- I f l l x l

2ane 2ame
*:0$1 pdoAusrs net
02 bootinst eAe
00C:/%Q= bootn cod 01#
n2pinst lo5
$2%$8:, odbccon lo5
/@$$:#n ne4 sta 8(1O(7l
4646v2uR sMs (%C@CL%( boot bin
#S#$%/Q= boot T cod #U00#
boot sMs
7%/8 bootsav bin
3$227 ,ootsect dos
2tldr linuA bin
bootmad sMs boot bilC 9ootmai sMs
,oot inl bootnaC sMs boot ini
2tdetect com *utoeAec bat

V#:,-0$(H =2-05-0= 4)4?p 0($:%(# I-#:,-0$(-L ?-2>-02 =0)08a
Figura )A Mediul Norton !ommander
2ane Name llll N$nc
pdoAusrs net Coni5 sMs 0($:%(#
bootinst eAe $o sMs /@
boot8i cod /sdos sMs /S00,CQ= B?
++iHe0ate
WX#:, 0$(-Y ?-2> 02
V#:,-0$(-Y ?-22-0=
V#:, 0=(4 == B0-0=
V#:,-0$(Y 8-=5-0=
V#:,-0$(-Y 8-=5-0=
=52?2'4 ==-2'-0=
n#pinst lo5 n2pactQl lo5 (%C@C$%(
#@#7%/Q=
mModbcQl -ip
8e ecran vor apare doua c9enare-panouri ori erestre. <iecare are
numele su - numele discului lo5ic ori a unui director" cuprinsul cruia
este aiat pe panou.
Cu a6utorul tastei a> activm r.nd pe r.nd panourile" ba unul" ba
altul.
#ub panouri se al linia de comen-i /# 01#" unde se pot
introduce comen-i de la tastier.
Ni mai 6os e linia meniului in=erior, linia su5estie a rolurilor celor
:* ta$te =unc%ionaleA :n clic pe aceast linie are acelai re-ultat ca i
apsarea tastei uncionale corespun-toare.
+nuntrul panoului activ se al cursorul" mai numit i marcatorul
lumino$A 0irectorul" apoi iierul necesar poate i selectat cu tastele
direcionale sau cu un clic al mouse-ului. 8entru a vi-uali-a coninutul
directorului selectat" apsm Enter, a iierului ( F9A
1 comparaie reuit este un c.mp de volei" cu doua ec9ipe de pe
iecare parte a plasei" iindc la 5estionarea iierelor i directoarelor e
necesar o po-iionare corect a inormaiei pe ambele pri ale liniei
duble. 0e eAemplu" pentru a deplasa un iier de la o adres vec9e spre
una nou" 5sim acest iier" +l selectm cu marcatorul luminos" i +l
trimitem pe panoul opus" unde +i este asi5urat adresa nou. *psm
<'. *mabil ni se va propune s veriicm adresele - cea vec9e i cea
nou - ne-am convins" %nter.
Meniul $u#erior se aiea- dup apsarea tastei F3A (epre-int
un ir de seturi de comen-i +n partea de sus a ecranului)
Le=t File$ !ommand$ O#tion$ Right
8anoul <iierele Comen-i 1piuni 8anoul st.n5 drept
EHE!,AREA L,!RIRIID
=. !onecta%i calculatorul.
2. A=i&a%i +nveliul N!A *tra5ei atenia la +niarea)
I ambelor panouriF trecei cu marcatorul luminos de pe un
panou pe altul (7ab)F
I liniei de comen-i 01# (sub panouri). 7astai comanda
time. @eriicai timpul curentF
I liniei - su5estie a rolurilor tastelor uncionale (sub linia de
comen-i 01#).
B. Ge$tiona%i #anourile, aps.nd concomitent tastele)
I Ctrl - 1 - deconectai G conectai panourileF
I Ctrl - 8 - eliminai G introducei panoul neactiv de pe ecranF
I Ctrl - : - sc9imbai cu locurile panourileF
I Ctrl - <$ - deconectai G conectai panoul st.n5F
I Ctrl - <2 - deconectai G conectai panoul drept.
4. A=i&a%i pe panou con%inutul unui disc lo5ic anumit)
I Alt ( FI - pe panoul st.n5 apare un c9enar cu lista
discurilor lo5ice. *le5em cu marcatorul luminos discul
dorit i apsm %nter. #e aiea- coninutul discului.
I Alt ( F)( pe panoul drept apare un c9enar cu lista discurilor
lo5ice. *le5em cu marcatorul luminos discul dorit i
apsm %nter. #e aiea- coninutul discului.
5. ViBualiBa%i con%inutul a mai multor directoareA
select.ndu-le i aps.nd EnterA
'. !rea%i un nou =i&ier teAtual)
I trecei pe discul dorit +n panoul activF
I +ntrai +n directorul doritF
I apsai tastele Shi=t ( F-A +n ereastra aprut tastai numele
iierului (de eAemplu" inol)" %nterF
I conirmai crearea noului iier prin alt %nterF
I cule5ei +n ereastra redactorului de teAte 2C un teAt arbitrar"
de eAemplu" date personale de anc9etF
I apsai <2 pentru a salva iierulF
I apsai E$c pentru a iei din ereastra redactorului.
>. ViBualiBa%i =i&ierul nou" select.ndu-= i aps.nd <B. $eii din
re5imul de vi-uali-are prin %sc.
8. Edita%i =i&ierul, select.ndu-= i aps.nd F-A *du5ai la iier
data curent Ctrl Z [ Z 0" timpul curent Ctrl Z [ Z 7.
?. Salva%i =i&ierul redactat numai ce sub un alt nume 6Shi=t ( F)0A $n
ereastra aprut tastai numele nou al iierului (de eAemplu"
ino2)" %nter. $eii din re5imul de editare prin %sc.
=0. Creai pe discul C) un nou director C127:($" pentru ce apsai
F8, apoi +n ereastr tastai C127:($" %nter.
==. Copiai +n directorul C127:($ iierul ino2" pentru ce)
I indicai cu marcatorul luminos iierul ino2 pe un panouF
I pe alt panou desc9idei prin %nter directorul C127:($F
I apsai <5. @eriicai adresele) de +ncotro i unde" %nter.
=2. (edenumii iierul ino2)
I indicai iierul cu marcatorul luminosF
I apsai <' i +n ereastra luminoas" care apare" cule5em
numele nou peste teAtul evideniat automat (inoB.tAt).
=B. !rea%i +n directorul C127:($" de eAemplu" $u>directorul
*2CR%7*. 0eplasai +n el un iier careva" de eAemplu" inol.
8entru aceasta)
I trecem cu marcatorul luminos spre inol" utili-.nd i simbolul
din directorul desc9is ! .. !F
I pe cellalt panou desc9idei prin %nter subdirectorul
*2CR%7*F
I apsai <'. @eriicai adresele de deplasare" %nter.
=4. Su#rima%i =i&ierele i directoarele create de pe discul C).
#e tie c se pot suprima numai directoare deerte. 0e
aceea" +ncepem cu suprimarea iierelor.
I $ndicai obiectul pentru a i suprimatF
I *psai FFA Conirmm suprimarea" %nter.
=5. Ie&i%i din mediul de pro5ramare 21(712
C1//*20%()
I 7astm FIOA Conirmm ieirea" %nter.
='. <econecta%i calculatorul.
Lucrarea de la>orator 9
Iniiere n Windows
Not' introductiv'
:n pas urmtor i decisiv +n de-voltarea sistemelor operaionale a
devenit apariia +n =?8' a +nveliului operaional 5raic" cu mai multe
erestre 3indo4s al irmei /icrosot.
0up apariia sa 3indo4s a suerit o serie de modiicri. #pre
s.ritul anului =??= a aprut versiunea 3indo4s B.= i" ceva mai
t.r-iu" varianta pentru reele 3indo4s B.== (3indo4s B.== <or
3orCOroups)" care a cucerit milioane de utili-atori. 0eosebit de
reuite au devenit 3indo4s ?5" apoi 3indo4s ?8" 3indo4s 2000"
3indo4s \8.
Caracteristicile de ba- ale seriei produselor de pro5ramare
3indo4s sunt urmtoarele)
I 8ro5ramele sunt independente deplin de modelul
calculatoruluiF
I *u o inut 5raic unic a +nirii ecranului (intereisului)F
I *si5ur +ndeplinirea concomitent a mai multor sarcini -
multitasCin5F
I 8ot lucra +n reeleF
I 8ermit sc9imbul de inormaie +ntre aplicaiiF
I 8ermit conectarea eicient la orice tip de monitor ori printer.
Elementele de >aB' JindoK$
+niarea ecranului" dup multe investi5aii costisitoare" a
devenit simpl" plcut i accesibil pentru toi utili-atorii.
#paiul ecranului se numete $u#ra=a%a me$ei de lucru
6<e$?o#0A
Figura 9A Su#ra=a%a me$ei de lucru 6<e$?o#0
+niarea ecranului intuitiv se asocia- cu o mas de cancelarie
pe care se 5sesc dierite mape cu 9.rtii i alte multe instrumente.
Lucr.nd la ecran" precum la masa de scris" avem posibilitatea de a
aran6a dierite elemente" de a le deplasa i de a le +nc9ide unul dup
altul. 1rice element poate avea trei repre-entri) picto5ram (ereastr
minimali-at)" ereastr normal" cu c9enare i ereastr pe tot ecranul.
]os se al bara de stare ori bara de sarcini a$? BarA %a conine
butonul #tart" destinat pentru lansarea rapid a pro5ramelor i pentru
cutarea iierelor" c.t i pentru accesul la inormaia Relp. *ici se mai
al ceasul electronic (este posibil corectarea timpului curent i a
datei) i indicatorul simbolurilor curente ale tastaturii (permit
conectarea de la o limb la alta).
/eniul de lansare Start permite)
X lansarea pro5ramelorF
X desc9iderea documentelorF
X a6ustarea calculatorului de la dierite panouri de comandF
X primirea inormaiei a6uttoare .a.m.d.
8anoul de 5estionare !ontrol "anel (+n ereastra
corespun-toare a6un5em prin /M computer sau prin meniul #tart)
se utili-ea- pentru dierite modiicri ale sistemului operaional"
sistemului de intereis (ecran" sunet" animaie)" +n vederea instalrii
noilor elemente sot i 9ard" a6ustrii tastaturii" oarecelui .a.m.d.
8icto5rama /M !om#uter corespunde unei mape pe masa de
lucru" care relect coninutul +ntre5ului calculator. 8rin dublu clicC
a6un5em la orice disc lo5ic" map" iier" instalaie" a6ustare.
Coul de reciclare Rec@cle Bin pentru prima dat a aprut +n
3indo4s ?5. %l repre-int o map special" +n care se pstrea-
iierele eliminate din alte mape. *ceast or5ani-are permite de a
restabili iierele eliminate din 5reeal. 8e parcurs devine necesar
curirea coului" mai ales atunci" c.nd apar probleme cu spaiul liber
al memoriei.
8ro5ramul JindoK$ EC#lorer este un mi6loc minunat pentru
asi5urarea lucrului productiv cu sistemul de iiere. 8ermite de a
relecta simulten at.t structura ierar9ic a mapelor" c.t i coninutul
iecrei mape selectate. 8ro5ramul e deosebit de comod la copierea
i deplasarea datelor. %ste de a6uns numai s desc9idem mapa care
conine iierul necesar i s-= deplasm prin tra5ere +n alt map.
JindoK$ EC#lorer se lansea- prin meniul #tart" apoi 8ro5rams.
*cest pro5ram 5enerali-ea- posibilitile pro5ramelor /M
Computer" 2et4orC 2ei59born9ood ^net4e)C naibe)9u)d_ .a.
Cu a6utorul meniului VieK (ori a picto5ramei respective pe bara
de instrumente) sc9imbm modul de repre-entare a coninutului
mapelor (picto5rame mari i mici" liste" tabele).
8e ecran pot i aduse picto5rame-scurtturi Shortcut$ spre
careva obiect (iier" pro5ram" map din reea" disc lo5ic .a.m.d.).
%ste destul de eectiv i rapid de a a6un5e spre obiectul dorit" direct
de pe masa de lucru" printr-un simplu dublu clicC.
#istemul de reerin 3indo4s - Lel# este pre-entat +n orm
de +ndreptar cu etic9etele) Cuprins 6!ontent$0, Olosar 6IndeC0,
Cutare 6Search0A
0in meniul de lansare #tart ieim la sistemul de reerin prin
Lel#A /ai mult ca at.t" utili-atorul 3indo4s din orice pro5ram +n
orice moment iese la sistem prin FIA +n erestrele de dialo5 3indo4s
mai eAist +nc o posibilitate de a primi inormaia necesar la
moment - butonul cu semnul de +ntrebare din colul drept de sus.
*ps.nd acest buton" cursorul mouse-ului +i sc9imb
+niarea din s5eat +n semn de +ntrebare pe care +l po-iionm pe
elementul despre care dorim s alm inormaie. Ca re-ultat" pe
ecran apare plutind o erestruic cu teAtul lmuritor. 7ot aceast
erestruic se va obine desc9i-.nd cu butonul drept al mouse-ului
meniul conteAtual. @om selecta comanda Ce este aceastaK - JhatM$
thi$N
EHE!,AREA L,!RIRIID
=. Conectai calculatorul. !RLOALO<ELEE. +n c.mpul
8ass4ord introducei o lacun. *teptai +ncrcarea
pro5ramei 3indo4s.
2. Osii picto5ramele M@ !om#uter, Rec@cle Bin, butonul
Start pe masa de lucru <e$?o#A
B. /odiicai dimensiunile i po-iia erestrei" pentru ce)
I 0esc9idei mapa /M !om#uter cu un dublu clicCF
I Osii semnul meniului de sistem i bara de titluF
I /inimi-ai ereastra M@ !om#uterP
I Osii butonul erestrei M@ !om#uter pe bara de sarcini
a$cBar i desc9idei iari aceast erestrF
I 0esc9idei ereastra maAimalF
I (evenii la dimensiunile precedente ale erestreiF
I +nc9idei ereastra.
4. @i-uali-ai prin utili-area meniului VieK coninutul mapei M@
!om#uter, +n orm de tabel.
5. /odiicai dimensiunea acestei erestre cu a6utorul)
- mouse-ului pe mar5inile erestreiF
- meniului de sistem i tastaturii. 7recerea +n meniul de sistem
se produce cu un clicC pe semnul meniului sau cu apsarea
tastelor *L7 Z lacun'A
'. @i-uali-ai inormaia" care nu +ncape +n ereastr" utili-.nd
urmtoarele metode)
barele de derulare i cursorul lor" tastele %20" R1/%" C7(L Z
%20" C7(L Z R1/%.
>. 0eplasai ereastra M@ !om#uter +n colul drept de 6os al
ecranului. /odiicai dimensiunea erestrei.
8. %liminai i" iari" introducei bara de stare Statu$ Bar i barele
de instrumente ool>ar$ utili-.nd comen-ile din meniul VieK
:niversitatea de #tat din /oldava ,iblioteca Ci-r.)ra;. :niversitar
+n ereastra M@ !om#uterA /odiicai dimensiunile erestrei
p.n ce se vor vedea toate instrumentele.
?. (epre-entai obiectele erestrei M@ !om#uter +n orm de)
picto5rame mariF picto5rame miciF tabel.
=0. 0esc9idei +nc c.teva erestre) Rec@cle Bin i altele" pre-ente
pe masa de lucru <e$?o#A 8e bara a$? Bar vor aprea
butoanele tuturor erestrelor desc9ise. Le vom contacta pe r.nd.
==. *ran6ai erestrele desc9ise +n cascad" mo-aic vertical i
ori-ontal.
=2. /inimi-ai toate erestrele.
=B. +nc9idei erestrele cu a6utorul meniului conteAtual c9emat de pe
iecare buton r a le desc9ide. <ereastra selectat poate i
+nc9is i cu *L7 Z <4.
=4. Osii pe bara 7asC ,ar ceasul electronic de sistem i indicatorul
simbolurilor curente ale tastaturei i citii inscripiile care apar
plutind.
=5. 0up dublu clicC pe ceas apare ereastra de dialo5 cu cierblat"
calendar i use de orar al timpului" unde toate acestea le putem
modiica.
='. $ndicatorul simbolurilor curente ale tastaturii ne arat +n care
limbi se poate de cules teAtul. Comutarea de la o limb la alta se
mai ace prin apsarea tastelor !RL O SLIF ori AL O
SLIFA
=>. $eii din 3indo4s prin meniul de lansare #tart. #electm #9ut
<oKnA *pare dup un timp comunicarea !*cum se poate de
deconectat calculatorul&. 0econectm calculatorul.
=8. +n unele instituii de +nvm.nt deconectarea o eectuea- la
s.ritul -ilei de lucru numai operatorii speciali dup un control
ri5uros al strii de lucru al calculatorului. #tudentului +i este de
a6uns numai s +nc9id corect toate erestrele desc9ise.
Lucrarea de la>orator -
(estionarea mapelor )i fi)ierelor *n aplicaia M+ %omputer
EHE!,AREA L,!RIRIID
=. Creai urmtoarea structur a mapelor i documentelor.
Figura -A Structura o>iectelor create
8entru aceasta)
I 0esc9idei discul lo5ic de lucru +n mapa /M Computer.
Creai mapa 0ocumente prin meniul File ( NeK ( FolderP
I +n ea creai mapele 7eAte i Oraice cu a6utorul meniului
conteAtualF
I +n mapa 7eAte creai +nc dou mape) 1rdine i ContracteF
I +n mapa Contracte creai un document-teAt (iier) cu
numele !Contractul :QD File ( NeK ( eCt <ocumentP
I Cu un dublu clicC pe picto5rama NOE"A< intrm +n
mediul redactorului de teAte cel mai simplu i
introducem data curent" numele" 5rupaF
I #alvai documentul 6File(Save0, +nc9idei pro5ramul
NOE"A< 6File(ECit0A
2. 7recei de pe un nivel al mapelor pe altul)
I +n &6os&" select.nd i intr.nd +n mapa doritF
I +n &sus&" aps.nd butonul ,# de pe bara de instrumente.
B. 0eplasai documentul Contractul = +n mapa 1rdine" utili-.nd
masa de lucru 0esc7op)
I 0eplasai cu mouse-ul documentul pe masa de lucruF
I 0esc9idei mapa 7eAte" apoi mapa 1rdineF
I 0eplasai cu mouse-ul documentul de pe masa de lucru
+n mapa 1rdine.
4. Creai copia iierului Contractul =" de asemenea" +n aceast
map sub numele Contractul 2" utili-.nd memoria
Clip,oard ^Clipbo)d_)
I $ndicai cu mouse-ul picto5rama documentului
Contractul =F
I %Aecutai comen-ile Edit(!o#@, apoi Edit("a$teP
I (edenumii copia documentului.
5. Creai copia iierului Contractul =" la el" tot +n mapa
aceasta sub numele Contractul B" utili-.nd butoanele !o#@
i "a$teA 0ac butoanele lipsesc" le activm din meniul
VieK, cu comanda ool>arRStandardA %liminai iierul"
select.ndu-= i aps.nd butonul 0elete de pe bara #tandard.
'. (edactai (editai) documentul Contractul 2 cu a6utorul
redactorului de teAte Note"ad, adu5.nd r.ndul !*lctuit de
O9eor59e $on *leAandru&. $eii din mediul Note"adA
>. Copiai Contractul 2 din mapa 1rdine +n mapa Contracte +n
elul urmtor)
I 7recei +n mapa 7eAteF
I $nstalai re5imul de desc9idere a iecrui iier +n
ereastra sa aparte VieK ( Folder O#tion$ ( General (
Setting$ ( O#en each =older in it$ oKn KindoKP
I `in.nd apsat tasta C7(L cu mouse-ul deplasai
picto5rama Contractul 2 pe picto5rama mapei Contracte
din ereastra mapei 7eAteF
I 0esc9idei ereastra mapei Contracte i redenumii
iierul Contractul 2 +n Contractul 4F
I Copiai iierul Contractul 4 +n mapa 7eAte cu a6utorul
butonului drept al mouse-ului prin apelul comen-ii !o#@
din meniul conteAtual.
8. #electai i copiai 5rupe de obiecte)
I +nc9idei toate erestrele +n aar de cea a mapei
Contracte. 0esc9idei mapa M@ !om#uterP
I 7recei +n mapa JindoK$ ori M@ <ocument$P
I #electai o 5rup de B-5 iiere alturate i mape cu
a6utorul tastei Shi=tP
I *du5ai alte iiere aps.nd !RLP
I Copiai toate iierele selectate +n mapa Contracte"
utili-.nd meniul conteAtualF
I +nc9idei toate erestrele +n aar de a mapei Contracte.
?. #uprimai obiectele)
I #uprimai un iier" deplas.ndu-= +n Rec@cle BinA
Controlai" dac se poate de copiat" nu de mutat +n
Rec@cle BinA 0ac nu" din ce cau-K
I #electai o 5rup de iiere i deplasai-o +n Rec@cle BinP
I #electai un iier" apoi un 5rup de iiere i apsai tasta
<eleteP
I 0esc9idei ereastra Rec@cle BinA 7oate iierele suprimate
trebuie s ie +n Rec@cle BinA #electai un iier. *nulai
suprimarea cu a6utorul EditR,ndo delete ori aps.nd pe
9Mperle5tura Re$toreP
I %liberai coul cu a6utorul File ( Em#t@ Rec@cle Bin ori
aps.nd pe 9Mperle5tura Em#t@ Rec@cle BinA
=0. #uprimai mapa 1rdine)
I 0eplasai mapa 1rdine +n Rec@cle BinP
I %liberai Rec@cle Bin cu a6utorul meniului conteAtual.
==. $nstalai pentru mape un re5im anumit de vi-uali-are +n
ereastra dat) VieKRLarge Icon$ ori Small Icon$, ori Li$t, ori
<etail$A
=2. 0esc9idei mapa 7eAte. 0einii pentru mapa Contracte
proprietatea !ascuns& cu a6utorul meniului conteAtual
"ro#ertie$ ( LideA 7ransormai mapa +n invi-ibil) VieK (
Folder "ro#ertie$ ( VieK ( <o not $hoK hidden =ile$A
1bservai inormaia de pe #tatus ,ar.
=B. 7ransormai mapa +n invi-ibil) VieK ( Folder "ro#ertie$ (
VieK ( ShoK all =ile$A
=4. 8entru mapa 7eAte aran6ai un on (bacC5round) aparte i
sc9imbai culoarea inscripiilor sub picto5rame VieK (
!u$tomiBe thi$ FolderA
=5. *nulai toate aran6amentele pentru mapa 7eAte.
='. #uprimai mapa Contracte.
=>. (estabilii mapa Contracte din Rec@cle BinA
Lucrarea de laborator 5
(estionarea mapelor )i fi)ierelor *n
aplicaia ,indo-s ./plorer
EHE!,AREA L,!RIRIID
:A Lansai pro5ramul JindoK$ EC#lorer de mai multe ori prin
dierite metode i determinai-= pe cel mai comod pentru
0umneavoastr.

%Aplorin5 - J3F 6!D0
Folders
My Computer
ffi yjjj 3 5 Floppy (A )
< I _Restore r *! "s##
ii) My $o#ume%ts t-fl t & !
'ro(r)m Files
R
e#y#led I* I I
+i%do,s
fe- 'r( C$ )
.$jstI"/il
_Restore
"s##
My $o#ume%ts .
'ro(r)m Files
Re#y#led
___. +i%do,s
0I Asd/lo(
33 Autoexe#
1ootlo(/pr2
1ootlo(

Figura +A Ferea$tra JindoK$ EC#lorer
2. 0ac alturi de map st semnul !Z&" atunci +n ea se al alte
mape mai inerioare dup ierar9ie. :n clicC pe !Z& permite
de a de-vlui structura nivelului mai inerior. @i-uali-ai
coninutul mapelor i discurilor lo5ice) I #electai din st.n5a
un disc lo5ic" vi-uali-ai +n ereastra dreapt coninutul luiF
I #electai consecutiv din ereastra st.n5 dierite obiecte"
observ.nd sc9imbrile din ereastra dreapt din nivelul
ineriorF
I 7recei +ntr-o map de nivel mai +nalt (aps.nd pe semnul
!-&" aps.nd tasta Bac?$#ace, aps.nd butonul st.n5 al
mouse-ului pe mapa de nivel mai +nalt).
B. /odiicai +niarea erestrei JindoK$ EC#lorer i a
dimensiunilor ei (sc9imb.nd tipurile de picto5rame" anul.nd
unele bare din lista ool>ar$, deplas.nd mar5inile erestrei).
4. Osii +n calculator redactorul de teAte JOR<"A<D
I 0eterminai discul pe care se al iierele 3indo4sF
I 0in meniul #tart selectai Find ( File$ o= FolderP
I $ntroducei +n erestruica de cutare) JOR<"A<P
I +n c.mpul discurilor Loo? in introducei litera discului
determinatF
I /arcai caseta de validare Include $u>=older$ ( Find
noKP
I #electai +n lista re-ultatelor cutrii 3ord8ad i c9iar de
aici desc9idei-= cu meniul File O#enA
5. 0eterminai volumul spaiului liber al discului prin mai multe
eluri)
I #electai discul +n ereastra JindoK$ EC#lorerA *poi
utili-ai meniul File ( "ro#ertie$P
I 7recei cu un nivel mai sus +n mapa M@ !om#uterA
0esc9idei ereastra M@ !om#uter i pre-entai
+niarea structurii +n detalii VieK ( <etail$P
I :n clicC cu butonul drept pe picto5rama discului i +n
meniul conteAtual ce apare luai "ro#ertie$A
'. 8e masa de lucru 0esC7op creai mapa Antrenament i
copiai +n ea c.teva iiere din mapa M@ <ocument$A
/ai copiai +nc 2 iiere cu a6utorul butonului drept. +n
meniul conteAtual selectai comanda !o#@A
>. Creai un iier teAtual File ( NeK ( eCt <ocument i
introducei +n el careva inormaii i la s.rit numele
0umneavoastr. *tribuii iierului proprietatea
a$cun$RLideA
8. Cutai iierul dup coninutul lui Start ( Find ( File and
Folder ( !ontaining teCtAA
?. Osii iierele create ori modiicate +n ultima -i Start ( Find (
File and Folder ( <ate
=0. *scundei iierul cu a6utorul pro5ramei JindoK$
EC#lorerD
I #electai iierul *ntrenamentF
I #electai <o not $hoK hidden =ile$ Gn meniul VieK (
Folder O#tion$ ( VieKP
I (estabilii pre-ena iierului prin ShoK ail =ile$P
==. 0eterminai volumul memoriei iierului *ntrenament.
=2. 0eplasai acest iier Gn mapa /M <ocument$A
=B. Osii cel mai vec9i iier +n mapa 3indo4s.
=4. Osii cel mai scurt iier +n mapa /M <ocument$A
Lucrarea de la>orator E
Lansarea programelor.
%rearea picto#ramelor de lansare !hort%ut
EHE!,AREA L,!RIRIID
=. Lansai pro5ramele)
I Calculatorul +ncorporat. Start ( "rogram$ ( Acce$$orie$ (
!alculatorA %Aecutai o seam de calcule" apoi minimi-ai
ereastra. %Aaminai meniul care apare la apsarea
butonului !alculator de pe bara de sarcini a$?BarP
I /# 3ord. Start ( "rogram$ ( MS O==ice ( MS JordA
$ntroducei intr-un iier nou numele 0umneavoastr"
5rupa" #alvai iierul +ntr-o map noua *nc9ete personale"
apel.nd la picto5rama NeK FolderA
2. 7ranserai bara de stare a$?Bar pe supraaa mesei de lucru
cu a6utorul mouse-ului" atra5ei atenia la posibilele po-iii de
aran6are. #c9imbai dimensiunile ei" lar5indu-i cu mouse-ul
9otarele. (estabilii po-iia i dimensiunile ei iniiale.
B. Osii aplicaia Norton !ommanderA Cutai recenta map
*nc9ete personale. Cum s-a modiicat numele eiK
(edenumii-o +n Contacte.
4. *ran6ai toate picto5ramele de pe masa de lucru <e$?o#A
/odiicai proprietile mapei Contacte" apel.nd la "ro#ertie$
din meniul conteAtual sau prin AltOEnterA
5. Creai +nc 2 iiere noi +n mapa Contacte) unul din /# 3ord
- cu numele !7eAt recent& i altul din 8aint - cu numele
!0esen recent&. %Aaminai proprietile acestor iiere. Care
sunt deosebirile dintre eleK
'. Creai +n mapa Contacte picto5rame de lansare a aplicaiilor
Note"ad i !alculatorA 8utei utili-a procedura deplasrii
cu butonul dre#t a picto5ramei pro5ramului respectiv i a
selectrii din erestruica ce apare" la eliberarea butonului"
!reate Shortcut(s).
>. #c9imbai numele de sub picto5ram. 8entru aceasta
selectai din meniul conteAtual RenameA
8. #c9imbai ima5inea picto5ramei de lansare +n alta. #electai
din meniul conteAtual "ro#ertie$A $n ereastra de dialo5 ce
apare apsam etic9eta Shortcut, apoi butonul !hange
IconAAA 0in multitudinea propus ale5em varianta dorit.
?. #c9imbai dimensiunile erestrei aplicaiei la desurarea ei
pe ecran. #electai din meniul conteAtual "ro#ertie$A +n
ereastra de dialo5 ce apare apsam etic9eta Shortcut, apoi
din lista Run KindoK ale5em" respectiv" Normal,
MinimiBed ori MaCimiBedA <ereastra va apare" +n mod de
desurare" normal" micorat ori mrit.
=0. 8entru un apel rapid declarai tastele !ierbini& 9ot CeMs.
8entru lansri de pro5ram se utili-ea- !RL O AL i
+nc o tast" de eAemplu" pentru lansarea 2ote8ad vom
deini) !RL O AL Z 2.
Vom veri=ica la Gnde#linire, dac' acea$t' com>ina%ie de
ta$te nu e$te, deSa, =olo$it' cu alt' ocaBieA 0einirea se ace
prin selectarea din meniul conteAtual "ro#ertie$A +n ereastra
de dialo5 ce apare apsam etic9eta Shortcut, apoi +n r.ndul
Shortcut Te@$ vom introduce combinaia din trei taste.
8rimele dou apar automat la apsarea tastei Shi=tA @om
introduce" de apt" numai pe a treia.
==. %Aterminai mapa Contacte.
Lucrarea de la>orator 8
Personalizare ,indo-s
EHE!,AREA L,!RIRIID
ASu$tarea >arei de $arcini a$?Bar
=. Creai pe supraaa mesei de lucru 0esC7op o map proprie i
introducei +n ea c.teva iiere prin copiere de undeva. Lsai
mapa desc9is.
2. 0esc9idei pe masa de lucru alte mape /M Computer" (ecMcle
,in" 3indo4s %Aplorer. *ran6ai erestrele de la st.n5a la
dreapta r a le suprapune) desc9idei meniul conteAtual al
barei de sarcini" selectai ile JindoK$ Verticall@A
B. %Aperimentai cu iniierea comen-ilor din meniul erestrei de
dialo5 a$?>ar "ro#ertie$D
U AlKa@$ on to# - bara se susine mereu pe ecranF
U Auto hide - bara apare numai la cerereF
U ShoK $mall icon$ in Start menu - +n aa punctelor listei
meniului #tart picto5ramele mari vor i +nlocuite cu altele
miciF
U ShoK cloc? - apare pe bar ceasul electronic.
4. *du5ai pro5ramele !alculator i "aint +n -ona lansrii
rapide. 8entru aceasta deplasai picto5ramele corespun-toare
cu a6utorul mouse-ului +n aceast -on 6Vuic? Launch0 a
barei 7asC,ar.
5. Lansai aceste pro5rame din Vuic? LaunchA
'. %liminai aceste picto5rame din Vuic? LaunchA 0esc9idei
meniul conteAtual 7asc,ar" selectai ool>ar$, apoi Vuic?
Launch, apoi pro5ramele corespun-tore c.te una i apsai
tasta <eleteA
ASu$tarea meniului Start
>. 0esc9idei meniul Start, selectai <ocument$A *ici este o
list a documentelor olosite recent. @i-uali-ai-le.
8. #electai Setting$, apoi a$?>ar4Start Menu, apsai
etic9eta Start Menu "rogram$A $n ereastra ce apare apsai
butonul !lear, aceasta va aduce la suprimarea listei de
documente i a posibilitii de a acumula altele noi. @eriicai
operaia prin desc9iderea din nou a submeniului <ocument$A
Ad'ugarea noilor #ictograme Gn meniu
?. *du5ai de asupra r.ndului 8ro5rams al meniului #tart
picto5rama c9emrii rapide a mapei 0umneavoastr proprii"
tr5.nd-o cu mouse-ul de pe supraaa mesei de lucru.
Figura EA Ferea$tra a$?>ar "ro#ertie$
=0. 0eplasai un careva pro5ram din meniul principal pe supraaa
mesei de lucru. @eriicai procedura. 8unei-= la loc.
==. *du5ai +n "rogram$ ( Acce$$orie$ pro5ramul JindoK$
EC#lorerA 8entru aceasta apsai butonul Add din ereastra
Start Menu "rogram$A @a apare o alt ereastr - un asistent
special pentru a adu5a un nou pro5ram - apsai butonul
,ro4se" +n atlasul aprut locali-ai pro5ramul JindoK$
EC#lorerA #electai iierul de lansare eC#lorerAeCeA :rmai
instalarea cu apsarea butoanelor O#en, apoi NeCtA @a aprea
ereastra Select "rogram Folder, +n care vom locali-a mapa"
+n care dorim s adu5m - Acce$$orie$A *psai 2eAt" i
+nc9eiem cu determinarea unui titlu de lansare pe placul
nostru. 0e eAemplu) EC#loratorul meuA +n ca- de necesitate"
olosim i butonul contrar lui 2eAt - Bac?,#A
=2. @eriicai apariia +n meniul principal al picto5ramei
EC#loratorul meuA
=B. *du5ai +n meniul "rogram$ submeniul "rogramele meleA
$ntroducei +n el 2-B pro5rame (de eAemplu" "aint,
!alculator0A @eriicai re-ultatul obinut.
=4. %liminai pro5ramul JindoK$ EC#lorerA 8entru aceasta
apsai consecutiv Start ( Setting$ ( a$?Bar 4Start Menu
( Start Menu "rogram$ ( RemoveA
=5. *6ustarea meniului se mai poate eectua prin ereastra
EC#loring la care a6un5em" aps.nd consecutiv Start (
Setting$ ( a$?Bar 4Start Menu ( Start Menu "rogram$ (
AdvancedA +n aceast ereastr" prin copiere direct" adu5m
picto5rama dorit +n locul respectiv. Ca sarcin" restabilii" +n
aa mod" pro5ramul JindoK$ EC#lorer +n mapa "rogram$ (
Acce$$orie$A 0ar" de data aceasta" +n ereastra %Aplorin5
desc9idei o map nou +n *ccessories" cu numele Lan$'ri
noi 6File ( NeK Folder0A *nume +n ea introducem picto5rama
de lansare JindoK$ EC#lorerA
='. @eriicai re-ultatul din meniul #tart" apoi eliminai mapa
Lan$'ri noiA
=>. *du5ai c.teva iiere +n meniul Favorite$A 8entru aceasta e
comod de utili-at aceast ereastr EC#loringA @eriicai
re-ultatul.
=8. *du5ai +n meniul lansrii automate Start ,# pro5ramul
!alculatorA @eriicai adu5area. (estartai calculatorul.
0up pornire pe ecran apare automat ereastra desc9is a
pro5ramului !alculatorA
=?. %liminai picto5rama !alculator din meniul Start ,#A
20. %liminai picto5ramele create recent din meniul Favorite$A
EHE!,AREA L,!RIRIID
=. 0esc9idei aplicaia !ontrol "anelA
2. ASu$tarea cea$ului electronic i al calendaruluiA
#electai picto5rama cu cierblat <ataRimeA +n ereastra ce
apare instalai timpul eAact i data curent. 8rin c.mpuri se
poate trece cu tasta ABA 8e oaia a doua 5sii usul de orar
corespun-tor" orient.ndu-v dup oraele mari de pe 9arta
pre-entat.

" ..........
:
&&A##essi3ility 4ptio%
Add5Remo2e 'ro(r)ms $es6top
78emes sf) Fi%d F)st &9)me
Co%trollers if :ey3o)rd iModems
6 Multimedi) _ (4$1C $)t)
*our#es (3;3it) I&'o,ei
M)%)(eme%t
Re(io%)l *etti%(s
jj< *ystem f.. -sers
.(.&Add =e, >)rd,)re
$)te57ime
?.(jjl $ispl)y (@A
Fo%ts
I%ter%et 4ptio%s
H/ail t&) Mouse
=et,or6 ')ss,ords
Bj@A 'ri%ters (j
!

*ou%ds 7 elep8o%y

Figura 8A Ferea$tra !ontrol "anel
B. SonoriBarea evenimentelor de sistem. #electai picto5rama
cu diu-or Sound$A *pare ereastra Sound$
Lucrarea de laborator 0 Panoul
de control %ontrol Panel
C) Co%trol ')%el
Co%trol ')%el
"ro#ertie$A #us este lista evenimentelor de sistem" care pot i
sonori-ate. @om sonori-a procesele de mrire i micorare a erestrei
3indo4s. Cu a6utorul butonului BroK$e de ir .ii. 6os vom ale5e o
coresponden dintre evenimentul MaCimiBe i un iier sonor dorit
2AKavD de eAemplu" chordAKav - sunet 6os de coard" dingAKav -
sunet +nalt de strun metalic" tadaAKav ( sunet ma6or orc9estral dublu
i altele. *nalo5ic vom sonori-a evenimentul bine cunoscut
MinimiBeA La dispo-iia noastr stau biblioteci (!onoteci&) de iiere
sonore" atept.nd +n pro5ramele de re-erv pentru a i instalate" pe C0
din librrii" i o multitudine de iiere sonore din $nternet. 0ac este
un microon" se poate de +nre5istrat i vocea proprie pronun.nd 5rav
!ereastra se desc9ide...&" !ereastra se +nc9ide...&. *ceste iiere
salvate se vor pune +n coresponden proceselor sus- numite" lucr.nd
+n ereastra Sound$ "ro#ertie$A @eriicai sonori-area prin
minimi-area i mrirea unei erestre. Natural, #entru Gnde#linirea
ace$tei #roceduri calculatorul tre>uie $' =ie GnBe$trat cu coloane
$onore, alte elemente hard &i $o=t $#ecialeA
-A ASu$tarea mou$e(uluiA #electai picto5rama cu ima5inea oricelului.
*pare posibilitatea de a sc9imba unciile butoanelor st.n5 i drept"
aduc.nd un avanta6 celor st.n5aci 6QButton A$$ignmentQ0A #e poate
de modiicat vite-a dublului clicC 6Q<ou>le(!lic? imingQ0A +n
subereastra Motion vom a6usta micarea cursorului (indicatorului)
mouse-ului" mai concret vite-a i acceleraia lui. +ntr-adevr la o
vite- mic micarea ener5ic a mouse-ului pe covora aduce la o
micare prea lent a cursorului pe ecran" c.nd la o vite- mare"
prealabil a6ustat" ima5inea cursorului -boar pe ecran la o mic
atin5ere a mouse-ului de pe covora. *nalo5ic se comport cursorul i
la a6ustarea acceleraiei. /ai avem posibilitatea de a sc9imba
ima5inea indicatorului mouse-ului 6W"ointer$Q0 pentru dierite
circumstane. 0in biblioteca de ima5ini 6WBroK$eQ0 putem ale5e
ima5ini" care posed un v.r ascuit pentru a i locali-ate c.t mai
precis pe ecran) s5ei" cruciulie" plante" psri" animale" statice ori
animate.
+A Schim>area #arolelorA #electai picto5rama cu ima5inea c9eii. #e
poate de determinat ori de sc9imbat parole pentru intrarea +n sistemul
operaional" pentru acces la reeaua local i pentru acces la
pro5ramele pentru mai muli utili-atori.
EA ASu$tarea #ro#riet'%ilor ecranuluiA #electai picto5rama cu un
vi-uali-ator 6W<i$#la@Q0A *ici ni se permite de a instala numrul de
elemente (piAeli) ai ecranului" de a ale5e caracterele" 5ama de lumini
i culori" desenul supraeei de lucru al ecranului i cel plutind al
aprtorului de ecran" mrimea i culoarea elementelor erestrelor .a.
I #ubereastra A##earenceA 8ermite de a instala 5ame bine aran6ate
de culori i lumini 6WSchemeQ0 pentru supraaa de lucru i
elementele erestrelor. 0ac e necesar o culoare nou o vom crea
sin5uri 6W!olorROtherQ0A #e recomand de a utili-a sc9emele
coloritilor proesioniti JindoK$ !la$$ic, Ocean, Rain@ <a@,
Jheat .a. O parte le vom instala acum succesiv.
I #ubereastra ScreenSaverA 0ac una i aceeai ima5ine va i
proiectat pe ecran timp +ndelun5at" luminoorul ecranului se va
arde ireversibil. 8entru aceasta se olosesc protectorii de ecran -
ima5ini +n micare - animaii ale tuturor re5iunilor ecranului.
*le5em una potrivit i +i vom modiica parametrii) vite-a"
culorile" parola" timpul startrii .a.
I #ubereastra Bac?groundA *le5ei unul din ornamentele" desenele
sau oto5raiile propuse. $nstalai-= +n centru sau multiplicai-= pe
tot ecranul" +ncercai s-= modiicai.
>. ASu$tarea $tandardelor regionaleA #electai picto5rama cu 5lobul
pm.ntesc 6WRegional Setting$Q0A #istemul este coni5urat s citeasc
i s scrie +n multiple limbi. *le5em RomanianA @om mai ale5e
$i$temul metric de msurri. @om identiica simbolul -ecimal (! " &)"
separatorul listei (! F !)" valuta 6W lei !)" ormatul timpului
6W:ED9)D):Q0, adic ora +n ormatul )- i separatorul (! ) !)" ormatul
datei calendaristice 6W*8A:*A*-Q0, adic 8 octombrie i nu =0 iulie"
limbile +n care vom lucra i modalitatea de trecere de la una la alta" de
eAemplu) !trl O Shi=t .a.m.d.
8. ASu$tarea ta$tiereiA #electai picto5rama cu tastier 6WTe@>oardQ0A
#tabilii o alt modalitate de trecere de la o limb la alta. #c9imbai
vite-a de clipire a cursorului. %liminai ima5inea indicatorului tastierei
de pe bara de sarcini. (estabilii ima5inea.
Lucrarea de la>orator 3
Redactorul grafic Paint
EHE!,AREA L,!RIRII
=. Lansai pro5ramul "aint 6WStart ( "rogram$ ( Acce$$orie$ (
"aintQ0A
2. #tudiai ereastra "aintD barele de instrumente" barele de derulare"
paleta" spaiul pentru desenare. #electai instrumentul Line, atra5ei
atenia la a6ustarea 5rosimii i culorii liniei.
B. 0esenai i5uri 5eometrice (dreptun59iuri i elipse colorate +nuntru)
cu dierite culori" utili-.nd dierite 5rosimi ale liniei de contur.
*tenie la dou momente) Orosimea liniei se a6ustea- nu de la
instrumentele Rectangle ori Elli#$e, ci" +n mod aparte" de la LineA
Culoarea conturului i5urii se selectea- de pe palet cu butonul
st.n5" cea dinuntru i5urii cu butonul drept al mouse-ului. @om
vi-uali-a desenul la mi6locul ecranului" select.nd VieKRBitma#A 2e
vom +ntoarce la desenul iniial simplu" prin clicC st.n5.
4. 0esenai un cerc i un ptrat rotun5it" utili-.nd instrumentele Elli#$e
i Rounded RectangleA 8entru aceasta se va ine apsat tasta Shi=tA
+ncercai aciunea comen-ii Edit ( ,ndoA
5. Ouma Era$er va ter5e ima5inea nu numai cu alb" dar i cu alt
culoare pe care o vom ale5e de pe palet cu butonul drept. 0e obicei"
se ale5e culoarea onului eAistent. +ncercai instrumentul Air>ru$h
(6etul de aer). :tili-ai dierite densiti de pulveri-are. <olosii 5uma
alb i cea colorat. *nali-ai re-ultatele.
'. @om +ncerca s desenm linii drepte sub dierite un59iuri" in.nd
apsat tasta Shi=tA @om observa c aa linii pot i ori verticale" ori
ori-ontale" ori...7erminai sin5uri aceast ra-.
>. #alvai desenul +n mapa personal sub numele "ROBAIA 1bservai
eAtensia iierului.
8. #electai instrumentul Bru$h -8enelul i ale5ei o orm plcut a
cursorului. 0esenai re5iuni +nc9ise cu a6utorul instrumentelor
Bru$h i "ol@gonA
?. *du5ai +n palet dou culori create de 0umneavoastr prin
!olor$(Edit !olor$(Add to !u$tom !olor i colorai cu aceste
dou culori re5iunile +nc9ise.@ei utili-a instrumentul Fiii Jith
!olorA
=0. :tili-.nd instrumentul "ic? !olor vei colora ambele i5uri intr-o
culoare. 8entru aceasta selectai "ic? !olor (*le5ei culoarea. 2u
de pe palet" ci de pe desen;). ClicC pe desenul" culoarea cruia va i
copiat. $nstrumentul se preace automat +n Fiii Jith !olor cu care
vom atin5e prin clicC re5iunea" creia +i vom sc9imba culoarea.
*mbele re5iuni vor deveni de aceeai culoare.
==. Cu a6utorul instrumentului !urve vom +ncerca s desenm curbe cu
unul i dou puncte de +ndoire" c.t i !noduri& i !picturi&.
=2. Cu a6utorul instrumentului Select vom selecta un ra5ment arbitrar
al desenului i-= vom copia de dou ori) prima dat cu atributul
ran$#arenc@ 6Image ( Attri>ute$ ( ,$e ran$#arent
>ac?ground0 i a doua dat r acest atribut. 1bservai dierena.
#alvai desenul sub numele "ROBA)A
=B. #electai un ra5ment arbitrar din desen. 7ra5ei cu mouse-ul
ima5inea" in.nd apsat tasta Shi=t, cu atributul ran$#arence
instalat i r el. 1bservai dierena. #alvai desenul sub numele
"ROBA9A
=4. +ncepei s desenai un desen nou" curind re5iunea pentru desen
Image(!lear ImageA
=5. $nserai +n c.mpul desenului un careva iier cu a6utorul comen-ii
meniului Edit("a$te =romA <iierul "aint are eAtensia 2A>m#A
/rii c.mpul desenului p.n la ='D=' cm prin Image(Attri>ute$A
#electai desenul.
I Copiai desenul prin metoda dragging, in.nd apsat tasta
!trl, de trei ori la r.nd pentru a cpta o i5ur tripl.
='. +n meniul Image sunt 5rupate comen-ile destinate modiicrilor
desenelor) eAtindere" comprimare" rotaie" relectare" trecere la alb-
ne5ru 6WStretchRS?eKQ, QFli#RRotateQ, QInvert !olor$Q0 .a.
<i5ura tripl o vom modiica" utili-.nd aceste comen-i.
=>. 7iem din desen un ornament mai potrivit i +l salvm sub numele
"ROBA- in M@ <ocument$RM@ "icture$ prin Edit(!o#@ toA
=8. Cel mai rumos desen aran6ai-= pe +ntrea5a supraa de lucru
0esC7op) File ( Set A$ Jall#a#er 6iled0P +n centrul ei) File ( Set
A$ Jall#a#er 6!entered0A 2e vom +ntoarce la desenul iniial al
supraeei de lucru.
I Completai desenul cu numele i 5rupa 0umneavoastr
(instrumentul QeCtQ0A $nstalai ontul de culoare al>a$tr'
Gnchi$' BroadKa@, +nlimea :F, stil aldinA #c9imbai culoarea
literelor +n ro&u cu a6utorul instrumentului Fill Jith !olorA
=?. %liminai ra5mentul selectat de desen" utili-.nd urmtoarele
metode)
I 8rin apsarea tastei <eleteP
I 8rin comanda Edit(!lear SelectionP
I 8rin comanda Edit(!utP
I Cu a6utorul 5umei Era$erA
20. #alvai desenul sub numele vec9i.
2=. Creai o pa5in de reclam de ormatul *4. (eclama poate i
consacrat unor mruri" unor servicii" unei irme .a. 7rebuie s
conin)
I 7eAt eAplicativ) laconic i eApresivF
I 0esene" c9enare" umbre" onuriF
I :n tabel price-list.
Lucrarea de la>orator :*
1edactorul de te/te ,ordPad
EHE!,AREA L,!RIRIID
=. Creai pe supraaa de lucru a ecranului o map eCte Jord"adA
Lansai redactorul de teAte Jord"ad 6Start ( "rogram$ (
Acce$$orie$ ( Jord"ad0A
2. *6ustai alinierea spre mar5inea st.n5 6Format ( "aragra#h0A
8entru trecerea de la caractere latine la cele c9irilice utili-ai
procedee standarde 3indo4s.
B. 7astai +n ereastra redactorului de teAte Jord"ad teAtul
urmtor)
The Quality Wines Industrial Complex "MUestii Mici" has assumed
its worthy place within the state's tourist program. Here the main wine
roads pass. The route egins with the access road! surrounded y
medie"al #ortress walls with #antastical turrets and a pictures$ue water#all
in the spirit o# a landlord's courtyard o# the %I& century.
The wines stored here are made #rom the crops o# "arious years
#rom '()* to '(('. The spirit o# the age is "ery well #elt here in this
underground wine city! emerging #rom wide tunnels. +ou can pass
through these ,-- .ilometers o# natural lime galleries y car.
The "/olden Collection" o# MUestii Mici contains o"er two million
ottles o# harmonious wines dating #rom the period o# Moldo"an
winema.ing prosperity0 1inot! Traminer! Muscat! 2iesling! 3eteasca!
4nestro"scoie! Milestscoie! Codru! 5egru de 1urcari! Tranda#irul
Moldo"ei! 6uriu! Cahor7Ciumai and others. Complex "MI89:TII MICI"!
the oldest storehouse o# the "di"ine li$uid"! is .nown! appreciated and
lo"ed.
4. #alvai teAtul 6File(Save0 sub numele eCtlAdocA Gn ma#a eCte
Jord"adA
5. /arcai)
I 1 regiune ar>itrar'( prin modalitatea dragging (deplasarea
mouse-ului" in.nd apsat butonul st.n5) ori prin combinaia
Shi=t O o ta$t' cu $'geat'P
I :n alineat - prin dublu clicC la st.n5a de alineat ori triplu clicC
+n interiorul alineatuluiF
I :n cuvXnt - prin dublu clicCF
I eCtul +ntre5 - prin combinaia !trl O AA
'. Copiai prin dou metode primul alineat la s.ritul teAtului)
I #electai alineatul. $ntrai +n meniul EditA #electai - !o#@A
/utai cursorul la s.ritul teAtului. Edit ( "a$teP
I #electai alineatul. 8rin dragging i in.nd apsat tasta !trl
deplasm alineatul la s.ritul teAtului.
>. 0eplasai alineatul doi la +nceputul teAtului)
I #electai alineatul. $ntrai +n meniul Edit ( !utA /utai cursorul
la +nceputul teAtului. Edit ( "a$teP
I #electai alineatul. 8rin dragging deplasm alineatul la
+nceputul teAtului.
8. 8rocedurile !ut, !o#@, "a$te pot i eectuate cu a6utorul butoanelor
corespun-toare a barei de instrumente StandardA 0ac ea nu se
vede pe ecran o aducem prin VieK ( ool>ar$A Copiai i deplasai
alte alineate cu aceste butoane. :ltima comand anulai-o cu
butonul ,ndo al barei StandardA
?. :nii alineatele +nt.i i doi +n unul sin5ur (eliminai semnul invi-ibil
de la s.ritul alineatului).
=0. #alvai teAtul 6File ( Save0 sub numele eCt)AdocA Gn ma#a eCte
Jord"adA
==. $ntroducei urmtoarele modiicri)
I %liminai c.teva cuvinte la r.nd prin) apsarea tastei <eleteP
Edit ( <eleteP Edit ( !utP butonului !utP
I *nulai ultima eliminare prin) apsarea butonului ,ndo ori Edit
( ,ndoA
=2. *lineai primul alineat la st.n5a" al doilea spre centru" al treilea la
dreapta 6Format ( "aragra#h ( IdentationRAlignment0A /odiicai
pentru iecare alineat identele - deprtrile de la blocul teAtului p.n
la c.mpul pa5inii.
=B. *ran6ai pentru dou alineate arbitrare dierite idente - deprtri
p.n la c.mpul pa5inii i dierite alinieri (a utili-a comen-ile
Format ( "aragra#h ( IdentationRAlignment0A 8rimul alineat s
ie simetric a de centru" al doilea +ndreptat spre mar5inea dreapt.
=4. Centrai denumirea teAtului cu a6utorul butonului respectiv de pe
bara de instrumente <ormat. $nserai la +nceputul teAtului data i
timpul crerii documentului 6In$ert R<ate and ime ori butonul
corespun-tor de pe bara de instrumente #tandard).
=5. /rii volumul teAtului iniial prin copierea lui de mai multe ori.
%Aersai)
I /icarea prin teAt r.nd pe r.nd cu tastele cu s5ei i cu a6utorul
barei de derulareF
I Listarea pa5inilor (ecranelor) - (85:p i 850n)F
I 7recerea rapid la +nceputul i s.ritul teAtului - (CtrlZRome i
CtrlZ%nd)F
I 7recerea rapid la +nceputul i s.ritul r.ndului - (Rome" %nd)F
I 7recerea peste cuvinte (CtrlZtastele la st.n5a ori la dreapta).
='. <ormatai primele cinci alineate ale teAtului cu dierite tipuri de
caractere" stiluri i culori" utili-.nd comanda Format ( Font ori
butoanele barei <ormat.
=>. $ntroducei ri5la 6VieK ( Ruler0A @eriicai cele trei triun59iuri de
pe ea" menite pentru alinierea mar5inilor teAtului) triun59iul lipit de
un dreptun59i - alinia- mar5inea dreapt" triun59iul +ndreptat +n
sus - cea st.n5" triun59iul +ndreptat +n 6os - alinia- po-iia
indentului rou - deprtrii p.n la +nceputul primului r.nd al
alineatului de la mar5inea st.n5 a teAtului. $nstalai pentru alineatul
2) mar5inea dreapt - 2 cm" mar5inea st.n5 - B cm" !indentul rou&
- 4 cm.
=8. 7recei la s.ritul documentului i instalai +n urmtorul r.nd liber 2
tab-uri (repere de teAt) - unul la 5" altul la =0 cm deprtare. *lctuii
un tabel simplu cu 4 r.nduri) nr. de r.nd" denumirea produsului"
preul" utili-.nd reperele.
=?. 8entru urmtorul r.nd eliminai reperele. 8entru aceasta mutai
reperele la mar5inea ri5lei ori iniiai comen-ile Format ( a>$ (
!lear A::A
20. *lctuii lista obiectelor studiate +n acest semestru" utili-.nd
simbolurile de marcare (butonul Bullet$ de pe bara Format0A
2=. #alvai teAtul sub numele vec9i.
22. 0esprii teAtul pe pa5ini 6File ( "age Setu#0A @eriicai re-ultatele
prin File ( "rin% "revieKA 0eterminai numrul de pa5ini. %Aersai
trecerea la pa5ina urmtoare ori la cea precedent 6NeCt #ageR"rev
#age0, sc9imbarea mrimii teAtului i vi-ionarea simultan a dou
pa5ini. $eii din re5imul 8revi-uali-are 6!lo$e0A
2B. +n iierul 7eAtl .doc 5sii cuvintele /ilestii /ici 6Edit ( Find0A
24. #c9imbai aceste cuvinte cu abreviatura lor // pas cu pas pentru
tot teAtul 6Edit ( Re#lace0A
25. %ectuai transormarea invers.
2'. #alvai teAtul.
Lucrarea de laborator == 2nserarea )i le#area obiectelor
EHE!,AREA L,!RIRIID
<e#la$area in=orma%iei cu aSutorul memoriei imediate !li#>oard
=. Creai pe discul de lucru accesibil utili-atorilor oaspei o map
nou In$erareA
2. 0esc9idei un iier +n redactorul de teAte Jord"ad 6Start (
"rogram$ ( Acce$$orie$ ( Jord"ad0 i introducei +n el r.ndul
!<ereastra 3indo4s&" apoi" ceva mai 6os" alt r.nd) !8icto5rame
selectate&.
B. 0esc9idei ereastra mapei JindoK$ 6M@ com#uter ( di$cul de
#rograme ( "rogram File$ ( JindoK$0A
4. (epre-entai aceast ereastr +n picto5rame mari i micorai-o.
5. Copiai aceast ima5ine a erestrei active +n !li#>oard prin
tastarea AL O "RINY S!REENA *propo) pentru copierea
+ntre5ului ecran se apas numai tasta "RINY S!REENA
'. 7recei +n ereastra Jord"ad i inserai dup r.ndul +nt.i
coninutul memoriei !li#>oard 6Edit ( "a$te ori "a$te S#ecial0A
>. Copiai +n ereastra redactorului 5raic 8*$27 coninutul
memoriei !li#>oard 6Edit ( "a$te0A %videniai picto5ramele
aparte" apoi copiai-le iari +n Clipboard 6Edit ( !o#@0A
8. $nserai dup ra-a !8icto5rame selectate& coninutul memoriei
!li#>oard 6Edit ( "a$te0A #alvai iierul +n mapa In$erareA
?. +ncercai s modiicai picto5ramele desenului +nt.i !<ereastra
3indo4s& prin dublu clicC pe desen. 2u
avei cura s reuii" iindc desenul nu este un obiect le5at ori
inserat" este numai o simpl copie prin !li#>oardA
=0. +ncercai s modiicai picto5ramele desenului +nt.i !8icto5rame
selectate& prin dublu clicC pe desen. *ici vei reui cu succes s
sc9imbai" de eAemplu" onul desenului. 1biectul" iind le5at" va
apare +n pro5ramul 8*$27" unde se redactea- uor. +napoi +n
3ord8ad ne +ntoarcem cu un sin5ur clicC +n aara desenului.
In$erarea o>iectelor
==. La s.ritul teAtului tastai !$nserarea obiectului nou&. 7recei
cursorul cu un r.nd mai 6os. 8arcur5ei comen-ile In$ert ( O>Sect (
!reate NeK ( Bitma# Image ( OTA +n ereastra 8*$27 care apare"
utili-.nd instrumentele 8*$27" desenai un brad. +nc9eiai cu
inserarea printr-un clicC +n aara desenului.
=2. La s.ritul teAtului tastai !$nserarea obiectului dintr- un iier&.
7recei cursorul cu un r.nd mai 6os. 8arcur5ei comen-ile In$ert (
O>Sect ( !reate From File ( BroK$eA @om cuta un iier 5ata "
av.nd eAtensia 2A>m#A @om anali-a re-ultatele primite.
=B. @om modiica desenul !$nserarea obiectului dintr-un iier&. +i vom
sc9imba onul +n verde. (edactarea va avea loc ca i +nainte +n
mediul 8*$27 i +ntoarcerea la document se va ace printr-un clicC
+n aara desenului.
=4. /odiicai unele detalii ale !bradului&" adu5.nd sau revopsind
unele elemente ale lui. #alvai iierul +n mapa In$erareA
Legarea o>iectelor
=5. Creai pe discul de lucru accesibil utili-atorilor oaspei o map nou
LegareA 0esc9idei ereastra 8*$27. 0esenai !un om care r.de&.
Cu a6utorul instrumentului
Select evideniai acest desen i salvai-= 6Edit ( !o#@ to0 sub
numele Man +n mapa LegareA +nc9idei pro5ramul 8*$27.
='. 7astai +n ereastra 3ord8ad teAtul !:n om care r.de&. $ntroducei
data i ora curent. 8arcur5ei comen-ile) ( In$ert ( O>Sect ( !reate
=rom =ile ( BroK$e ( ma#a Legare ( ManA>m#0A *ctivai caseta de
dialo5 Lin?A #alvai iierul sub numele Name +n mapa LegareA
=>. *ctivai meniul conteAtual pe ima5inea din ereastra Name i
selectai Lin?ed Bitma# Image O>Sect ( EditA +n ereastra 8*$27
mai desenai o plrie liliac9ie. #alvai ima5inea.
=8. @ei observa sc9imbarea ima5inii +n ereastra 3ord8ad Name dup
activarea comen-ilor Edit ( Lin?$ ( Automatic ori Manual, +n mod
automat ori" la cerere" dup un dublu clicC.
Lucrarea de laborator =2 3ucrul cu
aplicaiile D"!
EHE!,AREA L,!RIRII
=. Cu a6utorul unciei ECecuta%iRRun din meniul de start desc9idei
pro5ramul 21(712 C1//*20%( (2C). Osii urmtoarele
elemente ale erestrei) picto5rama meniului de sistem" bara de
instrumente" butoanele) /inimi-are" (estituire" +nc9idere. *nali-ai
punctele meniului de sistem. 7recei din re5imul ecranului lar5 +n cel
al erestrei i +napoi - AL O ENERA
2. 8ro5ramele 01# necesit +nc9idere" olosind ieirea din pro5ram.
8entru a iei din 2C tastai FIO i rspundei S%#. +nc9idei ereastra
2C.
O>$erva%ieA <ereastra 01# se poate de +nc9is cu butonul
InchidereR!lo$eA *a o inisare a lucrului +n pro5ramul 01# se
recomand numai +n ca-ul !blocrii& acestuia. +n acest ca-" este
aiat o pre+nt.mpinare despre o posibil pierdere a datelor
inormaionale i veriicarea dorinei de +nc9idere orat. *ceast
inisare este analo5ic re+ncrcrii pro5ramului 01# cu tastele
!RLOALO<ELA 8entru veriicare +ncrcai 21(712
C1//*20%( i ieii din el" tast.nd butonul anc9ideiGClose" citii
atent pre+nt.mpinarea" indicai butonul 0aGSes.
B. 0esc9idei lucrul cu 01# din meniul principal. 7recei din re5imul
ecranului complet +n re5imul erestrei (pe ecran se va plasa ereastra
pro5ramului /# 01# cu prompterul lui speciic).
4. 0esc9idei +n ereastr uncia /# 01# 21(712 C1//*20%(.
+nc9idei 2C. +nc9idei ereastra /# 01#" tast.nd comanda EHI
dup prompter.
5. Osii iierul 2C prin !/M Computer& sau !3indo4s %Aplorer&.
0esc9idei iierul 2C.%\% cu un dublu
clicC pe picto5ram .7recei +n re5imul de lucru cu ecranul lar5.
'. *du5ai 21(712 C1//*20%( ca element +n meniul
principal #7*(7)
U 8lasai cursorul mouse-ului pe supraaa liber a barei de
sarcini a$?BarA Cu un clicC pe butonul drept apelm la
meniul conteAtual. #electm "ro#ertie$ ( Advancied ( Add (
BroK$e ( <OS6!D0 ( N! ( NeCtP
U +n ereastra ce apare Select "rogram Folder selectm mapa +n
care dorim s apar picto5rama 2C) Start Menu ( "rogram$
( NeCtP
U +n urmtoarea ereastr Select a itle =or the "rogram tastm
numele dorit al pro5ramului) Norton C - Fini$h (OTA
>. +ncrcai 21(712 C1//*20%( din meniul principal
#7*(7.
recerea in=orma%iei teCtuale din mediul <OS Gn mediul
JindoK$ &i Gna#oi
8. 7recei ra5mentul de teAt din redactorul de teAte 2C +n redactorul
de teAte31(08*0)
U 8ornii pro5ramul 2C" trecei +n re5imul de lucru cu o
ereastra de 6umtate de ecranF W
U 8ornii 31(08*0" amplasai-= pe cealalt 6umtate de ecran
r a +nc9ide ereastra 2CF
U 7astai +n ereastra 2C iierul teAtual iniialF
U #electai teAtul i copiai-= +n memoria ClipboardF J
U 7recei +n ereastra 31(08*0 i cu a6utorul unciei Edit(
"a$te plasai acest ra5ment +n 31(08*0.
?. 7recerea invers) . E - ) T) ) T
U 7astai +n ereastra 31(08*0 un alt teAtF
U 8rin memoria Clipboard copiai teAtul in 2CF
U *nali-ai re-ultatele i +nc9eiai sesiunea de lucru +n
31(08*0 i 2C 6FIO, ECit05
"artea )
Pro#ramare *n Turbo Pascal
Lucrarea de la>orator : Mediul Turbo Pascal
#istemul de pro5ramare ,RBO "AS!AL repre-int o unitate
inte5r dintre compilator" limba6ul de pro5ramare "AS!AL i +nveliul
instrumental al limba6ului. *cest sistem oer dierite servicii
utili-atorilor.
,RBO "AS!AL e un pro5ram din mai multe iiere) unul -
principal i celelalte secundare" care vor i aliate dup necesitate.
<iierele de ba- sunt destul de mici" +nc.t pot i pstrate pe o disc9et
loppM simpl. 8entru lucru se cer minimum doua iiere - ur>oAeCe i
ur>oAt#lA *cest set minimal asi5ur elaborarea i eAecutarea
pro5ramelor r module 5raice. #e cere" +n acest ca-" o memorie de 5=2
b1ctei.
ur>oAeCe repre-int nucleul sistemului ,RBO "AS!AL,
ur>oAt#l - biblioteca modulelor de ba-. 8entru a +ncepe lucrul +n
mediul ,RBO "AS!AL e de a6uns de scris dup prompterul MS
<OSD tur>oAeCe ori de activat iierul tur>oAeCe din ereastra Norton
!ommander, EnterA *pare ima5inea)
U Meniul de >aB' (<ile" %dit" (un" Compile" 1ptions" 0ebu5"
,reaCG3atc9)F
U Ferea$tra de redactareP
U Ferea$tra #entru aSu$tarea #rogramelor (3atc9)F
U Linia ta$telor =unc%ionale (<$...<$1).
!arcinile tastelor funcionale ale sistemului Turbo Pascal
7astele uncionale <=...<=0 ocup pe tastatur r.ndul superior. Cu
iecare dintre aceste taste este asociat o anumit instruciune" care
diri6ea- cu dierite operaii (de eAemplu" citirea de pe disc sau
imprimarea inormaiei pe disc). 0eoarece numrul instruciunilor
necesare poate i mai mare dec.t numrul de taste uncionale" sarcinile
tastelor < pot i variate cu a6utorul a dou taste speciale) Alt (*lternative"
alternativ sau adu5toare) i !trl (Control). 7astele *lt i Ctrl sunt
utili-ate +mpreun cu cele uncionale asemntor combinaiei cunoscute)
sc9imbul re5istrului Shi=t care se apas la +nceput plus litera necesar"
continu.nd inerea" adic AltOF2 ori !trl OF2A
Tastele funcionale posed urmtoarele sarcini4
FI - accesarea inormaiei din pro5ramul consultativ Lel#P
n!""ra
im " " "!"#t! n" nsanirsiH.ica71r
a! $!!!
"1
-- ---------c- %vit
)""_ = $nteri $mlenl
$$ninL= LT at iE
-$/biEllll
.rus
%%%%%%%1
r &&&&
/- Rc l p n&
'.od
<i-#4itcl n-7rY.
<,-#
+l $6lllllt 8)u-
RWnu
2:
/ 6
%cranul conine urmtoarele pri" de sus +n 6os)
44
<2 - +nscrierea teAtului pro5ramului redactat +n directorul curent" +n
iierul cu denumirea aiat +n colul din dreapta de sus al
ecranului redactorului E<IP
<B - +ncrcarea (citirea) teAtului pro5ramului din iierul de pe disc
+n ereastra redactoruluiF
<4 - eAecutarea instruciunilor de la +nceput p.n la r.ndul pe care
este situat cursorulF
<5 - ereastra redactorului este aiat pe tot ecranul (tastarea
repetat readuce aiarea iniial)F
<' - +nlocuiete ereastra redactorului E<I cu ereastra de a6ustare
JA!LP
<> - depnarea pro5ramului - cu iecare nou apsare a acestei taste
se eAecut un r.nd nou din pro5ram" dac +n acest r.nd se al
vre-o adresare ctreF procedur ori
ctre uncie" atunci aceast procedur ori uncie se va
eAecuta" de asemenea" r.nd cu r.nd. #e utili-ea- la a6ustarea
pro5ramuluiF <8 - la el" ca <>" +ns procedurile se eAecut nu pe
r.nduri" ci dintr-o datF
<? - compilarea pro5ramului" teAtul creia se al +n ereastra
de redactare" dar nu i eAecutarea luiF <$1 - trecerea din
ereastra de redactare +n meniul de ba- (de la mi6locul ecranului +n
r.ndul de sus).
%ele mai des utilizate taste *n mediul Turbo Pascal
<$1 - intrarea +n meniul de ba-F
ES! - ieirea din meniu +n ereastra E<IP
<2 - salvarea pro5ramului pe discF
<B - desc9iderea pro5ramului de pe discF
*ltG<? - compilarea pro5ramuluiF
CtrlG<? - eAecutarea pro5ramuluiF
*ltG<5 - trecerea din ereastra %dit +n mediul de eAecutare i +napoiF
AltG<5 - +nc9eierea sesiunii de lucru +n ur>o "a$cal, ieirea +n
mediul MS <OSA 0e acolo ieim" tast.nd ECit dup
prompter.
Meniul de baz Turbo Pascal
45
/eniul ocup r.ndul de sus al ecranului 7urbo 8ascal i are > puncte)
File Z Edit 7 Run !om#ile O#tion$ <e>ug
Brea?AVatch
#electarea unuia din aceste puncte aduce la apariia meniului rulant
cu lista desurat a altor noi opiuni.
#e selectea- din meniu cu un dreptun59i luminos. #e trece de la un
punct la altul cu tastele cu s5ei.
8entru a activa punctul necesar +l selectm" apoi apsm EnterA
8entru a anula activarea i a ne +ntoarce +n redactorul de teAte apsm
ES!A
0up activare" +n unele ca-uri" pot aprea erestre de dialo5 care cer
introducerea unor parametri de la tastatur. 8entru corectarea
parametrului se utili-ea- cele trei taste $ns (Comutarea re5imurilor
$nserareG#criere pe deasupra - In$ertROverKrite0, Bac?$#ace
(#uprimarea simbolului din st.n5a) i <elete (#uprimarea simbolului
deasupra cursorului).
0in orice re5im de lucru +n 7urbo 8ascal putem trece la comen-ile
meniului de ba-" aps.nd" +n acelai timp" *lt i tasta literei cu care se
+ncepe punctul) AltRF ( File, AltRE ( Edit, AltRR ( Run .a.m.d. #e poate
de evitat trecerea prin cele > puncte ale meniului de ba-" ieind direct la
comanda necesar prin dierite combinaii cu olosirea tastelor SLIF,
AL, !RLA *ceste combinaii se mai numesc !taste ierbiniQ6hot
?e@$0A
8e scurt despre cele > puncte ale meniului)
FILE
8ermite de a crea un nou iier" de a desc9ide unul vec9i" de a salva
pro5ramul" de a-= dubla sub un alt nume" de a tipri materialul" de a iei
din mediu .a.
E<I
*si5ur procesul de creare i redactare al pro5ramului.
R,N
*si5ur +ndeplinirea i a6ustarea pro5ramului din ereastra
redactorului de teAte.
!OM"ILE
4'
*si5ur compilarea i corectarea pro5ramului.
O"IONS
*6ustea- re5imurile de lucru ale mediului 7urbo 8ascal.
<EB,G
@eriic pas cu pas starea variabilelor curente i +ndeplinirea
subpro5ramelor.
BREATRJA!L
8ermite 5estionarea inormaiei +n ereastra de a6ustare.
./erciii *n mediul T51B" PA!%A3&TP)]ndeplimi urmtoarele)
=. $ntroducei pro5ramul" care calculea- c.ti5ul mediu pe -i al
unui v.n-tor)
"rogram MagaBinP Var
dmD$tring[:*\P nvDintegerP c, cmvDrealP Begin
Jrite=lntroduce%i denumirea magaBinuluiM0P readln6dm0P
Jrite6MIntroduce%i num'rul de vXnB'toriM0P Readln6nv0P
Jrite6MIntroduce%i cX&tigul magaBinului #e o BiM0P
Readln6c0P
cmvD]cRnvP
Jriteln6M!X&tigul mediu al unui vXnB'tor #e BiM,
Malc'tuie&teM,cmvDFD)0P
EndA
2. Compilai pro5ramul (7asta <$1" !om#ileR!om#ile0, corect.nd
5reelile evideniate p.n la s.rit cu succes.
B. %Aecutai pro5ramul (7asta <$1" RunRRun0, introduc.nd datele
iniiale necesare.
4. *iai pe ecran re-ultatele eAecutrii pro5ramului (7asta FIO,
<e>ugR ,$er $creen ori ALOF+0A
5. #alvai pro5ramul sub numele s9op1l.pas (7asta <$1" FileRSave
a$0A
'. $eii din mediul 78.
>. *ctivai din nou mediul 78 6tur>oAeCe0A
8. @i-uali-ai teAtul pro5ramului +n ereastra redactorului 78 (7asta
<$1" FileRO#en0A
?. (edactai teAtul pro5ramului adu5.nd +n instruciunea Jriteln
(Ec.ti5ul mediu pe -i al unui v.n-tor
=
" cmv" EconstituieE"
cmvDFD)0A
4>
=0. (epetai punctele 2-5 cu varianta redactat.
==. +nc9eiai sesiunea de lucru +n mediul 78.
Lucrarea de la>orator )
Posibiliti de a6ustare a pro#ramului TP
#e tie c ?0e din timpul de lucru al pro5ramatorilor se c9eltuie la
a6ustarea pro5ramelor i numai =0e - la elaborarea i scrierea lor. 8rin
urmare" un mi6loc eicient de a scdea acest procent este o acordare
maAimal a ateniei elaborrii i scrierii pro5ramelor. 7oate 5reelile nu
pot i evitate" dar vor i mult mai puine i mai uor de detectat.
%Aist un set elementar de re5uli" recomandate la alctuirea
pro5ramelor)
I 7eAtul pro5ramului se va scrie pe poriuni mici lo5ice. #e va
trece la a6ustarea poriunii 2 numai dup a6ustarea complet a
poriunii =.
I 1 desprire reuit va i cea pe proceduri i uncii. 0ar nu prea
mari - nu mai mult de 20-B0 r.nduri. 0ac procedura este mai
mare se va divi-a +n subpro5rame mai mici.
I *dresarea spre subpro5rame se va ace prin parametri" i nu prin
variabile 5lobale. *ceasta ne permite de a evita eectele
secundare i de a simpliica a6ustarea pro5ramului" deoarece o s
ie mai uor de a urmri inormaia de intrare i de ieire a
subpro5ramului.
I 8ro5ramul sa ie c.t mai simplu. 8rincipal e sa lucre-e" apoi vom
adu5a detalii reeritor la +nrumusearea ecranului" utili-area
eectiv a memoriei i mrirea vite-ei de lucru.
I (.ndurile din pro5ram s ie scurte" iindc a6ustatorul automat
78 lucrea- r.nd cu r.nd. /ult mai uor va i 5sit eroarea"
dac +n r.nd va i scris numai o instruciune.
I #criei c.t mai des posibil comentarii pentru o orientare ulterioar
rapid f g" (D D).
.rori de pro#ramare
#e +nt.lnesc B tipuri de 5reeli.
48
Erori $intacticeA *par atunci" c.nd teAtul pro5ramului nu
corespunde limba6ului 7urbo 8ascal. #e detect uor la compilare i
lansare.
Erori la eCecutare 6Runtime error$0A *par atunci" c.nd pro5ramul
ormal e scris corect" dar la eAecutare apar situaii nedeterminate" cum ar
i +mprirea la -ero ori altele. #e detect uor la eAecutare.
Erori $emanticeA *par atunci" c.nd pro5ramul lucrea- r
+ntreruperi" dar re-ultatele nu sunt cele ateptate. *ceste erori nu pot i
detectate de calculator.
8rimele 2 tipuri de erori se aiea- la ecran. /ai mult ca at.t"
cursorul se locali-ea- anume acolo" unde se al eroarea. @om enumera
o parte de anunuri de eroare mai des +nt.lnite la compilarea pro5ramelor.
Identi=ier eC#ected - se ateapt un identiicator. :n nume lipsete"
poate e olosit un nume din cuvintele re-ervate special pentru 7urbo
8ascal" cum ar i) pro5ram" procedure" imction" arraM .a.
,n?noKn identi=ier - identiicatorul este necunoscut" adic n-a ost
declarat la +nceputul pro5ramului.
<u#licate identi=ier - identiicatorul +ncerc s descrie dou obiecte
dierite" ceea ce nu este lo5ic.
S@ntaC error - erori +n r.nduiala elementelor standarde ale
instruciunii" lipsa parante-elor" semnelor de punctuaie.
Line too long - r.ndurile mai lun5i de =2' simboluri nu pot i
prelucrate. 8robabil pro5ramatorul n-a +nc9is r.ndul cu apostroul
necesar.
@#e identi=ier eC#ected - nu este indicat tipul de date al
identiicatorului.
Varia>le identi=ier eC#ected - aici lipsete variabila.
Error in t@#e - e 5reit enunarea tipului de date.
@#e mi$match - nu corespunde tipul de date, este declarat un tip,
dar se utiliea! altul.
Begin eC#ected - lipse"te cu#$ntul begin.
End eC#ected - lipse"te cu#$ntul end.
Integer eC#re$$ion eC#ected - este necesar! o e%presie de tip
integer.
Boolean e/pected - este necesar! o e%presie de tip boolean.
4?
<o eC#ected - lipse"te cu#$ntul do.
O= eC#ected - lipse"te cu#$ntul of.
hen eC#ected - lipse"te cu#$ntul t&en.
o eC#ected - lipse"te cu#$ntul to.
String varia>le eC#ected - este necesar! #ariabila de tip string.
Error in eC#re$$ion - acest simbol nu poate fi utiliat n acest fel.
<ivi$ion >@ Bero - mp!rire la ero.
!on$tant and case t+pes do not match - tipul etic&etelor "i tipul
selectorului n instruciunea '()* nu coincid.
La>el not Kithin current >loc? - instruciunea +,T, nu poate s!
se refere la o etic&et!, care se afl! n alt modul.
La>el alread@ de=ined - a"a etic&et!, de-a, e%ist!.
Floating #oint over=loK o#eration - #aloarea num!rului real a ie"it
din limitele permise de Turbo Pascal .de obicei, prin mp!rirea la ero/.
Invalid #rocedure or =unction re=erence ( chemarea incorect al
subpro#ramului.
Mi6loacele de care dispune aran6atorul Turbo Pascal.
AranSatorul se utiliea! atunci, c$nd programul nu mai merge ori
d! reultate incorecte. 'u a-utorul aran-atorului programul poate fi
#erificat r$nd pe r$nd, prin blocuri separate, permite de a urm!ri
sc&imb!rile #alorilor #ariabilelor pe parcurs.
<e#anarea 6ta$ta 01 ori 02/ permite de a ndeplini programul c$te
un r$nd, de a opri "i de a #iualia reultatele calculului.
<e#anarea #Xn' la cur$or 6ta$ta 03/ permite de a ndeplini
programul p$n! la locul, unde am pus cursorul. (stfel, se trece mai
repede peste r$ndurile, unde nu sunt gre"eli, mai ales, la trecerea a
doua, a treia...
*nsu)irea procedeelor privind a6ustarea pro#ramului
$ntroducei pe ecran teAtul pro5ramului. La compilare vor aprea
erori" care vor i corectate. ,ine+neles c la tastare vor aprea i erori
adu5ate de 0umneavoastr" ele vor cere o atenie aparte.
50
=. $ntrai +n mediul 78 i introducei teAtul pro5ramului)
"rogram <e#anareP !on$t TD]9P La>ei = = = F Var
H,^,ZDintegerP chDcharP
H:, ^: ,Z: ,",A,B,!D RealP
$DString6:+0P
mDArra@[:AA-\ RealP
>>>ooleanP
iDintegerP
BEGIN
Var $lDRealP
aD]:)9P CD])9-P
@D])A+P
BD]CO@P
>D]cOlP
>lD_8P
>lD]HU@P
Jriteln6Mintoduce%i numeleDM0P
Readln(#)F
a]*P
Jriteln6Mintroduce%i A,HI,ZIM0P
read6A,Hl,Zl0P
!D]$in6Hl2Hl0Rco$6Cl2Cl0P
^lD]a2c2$`r6Cl0O$`rt6Bl2BlR6a2aOCl2Cl00P
"D]ln6aOCl2Cl0O$`r6$in6BlRa00P
Jriteln6$0P
Jriteln6M^]M,@lDFD9,M "]M,#DFD90 EN<A
2. La compilare vor aprea urmtoarele enunuri)
=) %((1( ?0) &h& %\8%C7%0F
Constanta C a ost declarat 5reit cu semnul !)h& +n loc de !h&.
Corect va i %"$!T 789:
2) %((1( 85) &]& %\8%C7%0F
Lun5imea variabilei de tip strin5 se declar +n parante-e patrate" i
nu rotunde. ! 4!T12$( ;<=>:
B) %((1( 55) 1< %\8%C7%0F
5=
0eclararea tabloului *((*S cere dup sintaAa 78" cuv.ntul 1<.
Corect va i M?.A11A @;<..A> "B 1.A3:
4) %((1( ==B) %((1( $2 #7*7%/%27F
+n teAtul pro5ramului dup cuv.ntul ,%O$2 nu trebuie s se ale
vreo declaraie.
5) %((1( 2') 7S8% /$#/*7CRF
@ariabilei S i se atribuie valoarea 2.5" deci" racional" adic de
tip (eal. %ronat" iindc S e declarat de tip $nte5er. $ntroducem o
valoare +ntrea5" ie @4?C=D
') %((1( 2') 7S8% /$#/*7CRF
@ariabila ,L declarat de tip ,oolean poate avea numai valorile
lo5ice 7(:% ori <*L#%. *ltele sunt eAcluse. 0eci" eAcludei
B34516
>) %((1( ?= &)h& %\8%C7%0F
%roare la scrierea instruciunii de atribuire. Corect va i A 48E:
8) %((1( 8?) &)& %\8%C7%0F
#e ateapt +nc9iderea parante-ei c.ndva desc9ise. Corect va i
@<48A F%F!G1&H<'I!G1T&J< FJ<K&A FAIH< FH<'':
B. 0up compilarea cu succes lansai pro5ramul. $ntroducei datele
iniiale =" =" = (pentru *" \$ " i$)" vi-uali-ai re-ultatul.
/ai lansai +nc o dat pro5ramul i introducei 0" 0" 0F pro5ramul
produce enunul inadmisibilitii +mpririi la -ero.
4. 8unei cursorul la +nceputul r.ndului => i +ndeplinii pro5ramul p.n
aici.
5. @eriicai calculele +n ereastra de calcul.
'. #alvai pro5ramul i ieii din mediul 78.
Lucrarea de laborator B Pro#ramarea al#oritmilor liniari
La pro5ramare se evidenia- trei structuri al5oritmice de ba-)
liniar" alternativ i ciclic. $ntr-un pro5ram mai complicat se +nt.lnesc
toate trei structuri. #tructurile liniare se +ndeplinesc consecutiv" iindc +n
ele nu se +nt.lnesc nici un el de condiii. #e utili-ea- instruciunile de
atribuire" de intrare a datelor iniiale i de ieire a re-ultatelor.
*nsu)irea deprinderilor practice la pro#ramarea al#oritmilor
liniari
52
8entru aceasta e necesar)
=. 0e studiat)
I #crierea constantelor" variabilelor i unciilor standardeF
I #crierea eApresiilor aritmetice i a instruciunii de atribuireF
I 1r5ani-area proceselor de intrare-ieire a datelor.
2. 0e elaborat structuri al5oritmice" +n conormitate cu problema de
re-olvat.
B. 0e alctuit pro5ramul de re-olvare a problemei.
4. 0e pre5tit un set de date iniiale simple i de re-olvat problema
manual ori cu a6utorul microcalculatorului.
!arcina de lucru
=. 0e scris un pro5ram pentru problema) 7e calculat restul banilor
din cas! la sf$r"itul ilei, dac! se "tie4 restul banilor la nceputul
ilei, debitul .c$"tigul pe parcursul ilei/ "i creditul .c&eltuielile
pe parcursul ilei/.
2. 0e identiicat variabilele)
($ - restul banilor din cas la +nceputul -ileiF (# - restul banilor din
cas la s.ritul -ilei
5B
0 - debitulF C -
creditul.
B. <ormula de calcul)
(#h($Z0 - C UUUU
4. #c9ema al5oritmului liniar)
5. 7eAtul pro5ramului) "rogram "rim9P
62 Lucrarea de la>orator 9 20 62 "'dure Ion BBV
)+:20 Var RI, RS, <, ! DrealP Begin
Jriteln62Introduce%i RI, <, !M0P Read6RI, <, !0P
RS ] RIO< ( !P Jriteln! RS] RSDED)0 EndA
'. +n calitate de set de testare a datelor vom lua valorile iniiale
urmtoare)
0ac ($ h B00.50F 0h=200.B0" 0500.>5" atunci
valoarea calculat (# va i (# h =000.05.
>. 0e eAecutat pro5ramul. 0e tiprit valorile datelor iniiale i
re-ultatele calculului. 0e introdus denumirile detaliate ale acestor
variabile.
i
54
Lucrarea de laborator 4 Pro#ramarea al#oritmilor alternativi
*ceste structuri al5oritmice conin" +n mod obli5atoriu" condiii"
dup veriicarea iecreia se va ale5e una din alternativele propuse.
8entru or5ani-area acestor alternative se utili-ea- instruciunile de
trecere" condiional i de selectare.
*nsu)irea deprinderilor practice la pro#ramarea al#oritmilor
alternativi
8entru aceasta e necesar)
=. 0e studiat posibilitile transmiterii condiionate i
necondiionate a 5estionrii la reali-area acestor structuri
alternative.
2. 0e elaborat structuri al5oritmice +n conormitate cu problema de
re-olvat.
B. 0e alctuit pro5ramul de re-olvare a problemei.
4. 0e elaborat teste (numrul testelor e e5al numrului de
alternative) pentru veriicarea uncionrii corecte a pro5ramului
alctuit.
!arcina de lucru <
=. 0e scris un pro5ram pentru problema) 7e calculat plata pentru
foaia de boal! n dependen! de num!rul de ile de boal!,
salariul mediu "i stagiul de lucru4 dac! stagiul e mai mic dec$t 8
ani, atunci plata e de 89: din salariul mediu, dac! este mai
mare sau egal cu 8 ani, dar mai mic dec$t 2 ani - 19:, dac! este
mai mare sau egal cu 2 ani - ;99: din salariul mediu.
2. 0e identiicat variabilele) 2 -
nume" prenumeF
8 - plata oii de boalF i - numrul
-ilelor de boalF
# - salariul mediuF #7 - sta5iul de munc.
B. #c9ema al5oritmului alternativ (ve-i mai 6os).
4. 7eAtul pro5ramului)
55
"ROGRAM "RIM-:P 62 Lucrarea de la>orator
-A: 20 62"adure Ion BBV )+:20 Var
5. "D RealP
Z, SD IntegerP
ND String[)*\P
Begin
Jriteln6MIntroduce%i N, Z, S, SM0P Read6N, Z, S,
S0P IF Sa+ then "D]*A+2Z2SP IF SU]F then
"D]Z2S el$e "D]*A82Z2SP
Jriteln6M"entru $tagiul de lucru de M,S,M ani, $alariul
mediu de M,SD-D),M lei &iM, Mnum'rul de Bile de >oala M,Z,M Bile,
#lata =oii de #lata #entru M,N, Mva =iM, "D9D), MleiM0 EndA
5. 0e eAecutat pro5ramul. 0e testat toate alternativele.
'. 0e modiicat pro5ramul astel" +nc.t el s corespund
urmtorului mac9et)
Numele, #renumelebbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Num'rul de Bile de >oal'bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Salariul mediubbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
"lata #entru =oaia de >oal'bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
!arcina de lucru C
5'
=. 0e scris un pro5ram pentru problema) 7e determinat data ilei
urm!tore n formatul de tipul 2 martie <99=, fiind dat! o i
arbitrar! n formatul de tipul 2 > <99=.
2. 0e identiicat variabilele) i -
-iuaF
2L - numrul luniiF L -
denumirea luniiF * - anul.
B. 7eAtul pro5ramului)
"ROGRAM "RIM-b)P 62 Lucrarea
de la>orator -A) 20 62"'dure Ion BBV
)+:20
,$e$ !RP
@#e
luna]6ianuarie,=e>ruarie,martie,a#rilie,mai,iunie,iulie,augu
$t,$e#tem>rie,octom>rie, noiem>rie,decem>rie0P Bi]:AA9:P
anul])**+AA)**8P
VarBDBiP ?lunaP aDanulP nlD:AA:)P
Begin !lr$crP
Jriteln6MIntroduceti B,nl,aDM0P
Readln6B,nl,a0P
!a$e nl o=
:D lD]ianuarieP
)D lD]=e>ruarieP
9D lD]martieP
-D:D]a#rilieP
+D lD]maiP
ED lD]iunieP
8D lD]iulieP
FD:D]augu$tP
3D lD]$e#tem>rieP
:*D lD]octom>rieP
::D lD]noiem>rieP
5>
:)D lD]decem>rieP
%ndF
!a$e : o=
ianuarie,martie,mai,iulie,augu$t,octom>rieD IF B]9: LEN
Begin BD]lP lD]Succ6l0 EN< el$e BD]BOlP
a#ri5ie,iunie,$e#tem>rie,noiem>rieD i= B]9* then
>egin BD]lP lD]Succ6l0 end
el$e BD]BOlP
decem>rieDi= B]9: then
>egin BD]lP lD]ianuarieP aD]aOl end
el$e BD]BOlP
=e>ruarieDi=6B])F0 and 66a mod -aU*0 or 6a mod :**]*00
and 6a mod -**aU*0
then >egin BD]lP lD]martie end
el$e BD]BOl
endP Krite 6BD)0P
!a$e : o=
IanuarieD Jrite 6M IanuarieM0P
Fe>ruarierJrite 6M Fe>ruarieM0P MartierJrite 6M MartieM0P
A#rilieDJrite 6M A#rilieM0P MaiDJrite 6M MaiM0P IunieDJrite 6M
IunieM0P IulierJrite 6M IulieM0P Augu$tDJrite 6M Augu$tM0P
Se#tem>rieDJrite 6M Se#tem>rieM0P Octom>rieDJrite 6M
Octom>rieM0P Noiem>rieDJrite 6M Noiem>rieM0P <ecem>rieDJrite 6M
<ecem>rieM0P EndP
Jriteln6M M,a0 EndA
4. %laborai sc9ema al5oritmului acestui pro5ram.
5. 0e eAecutat pro5ramul. 0e testat mai multe alternative.
Lucrarea de laborator 5 Pro#ramarea al#oritmilor iterativi &ciclici'.
a>louri liniare
7ablourile repre-int o seam de elemente de acelai tip" numrul
crora este bine determinat i crora li se atribuie un sin5ur nume. Locul
elementului +n tablou este determinat univoc de indicii lui (de unul" +n
ca-ul tabloului liniar (unidimensional) i de mai multe pentru tablourile
multidimensionale).
58
*nsu)irea deprinderilor practice la pro#ramarea al#oritmilor
iterativi
8entru aceasta e necesar)
=. 0e studiat descrierea dimensiunilor tablourilor" elurile de
introducere ale tablourilor iniiale i de scoatere la tipar ale
tablourilor re-ultante" procedeele de acumulare ale sumei i
produsului" procedeele de 5sire ale valorilor maAimale i
minimale.
2. 0e elaborat structuri al5oritmice" +n conormitate cu problema de
re-olvat.
B. 0e alctuit pro5ramul de re-olvare a problemei.
4. 0e elaborat testul pentru veriicarea uncionrii corecte a
pro5ramului alctuit.
!arcina de lucru <. Determinarea sumei
La calcularea sumei se utili-ea- procedeul al sumei de acumulare"
relectat prin eApresia #)h #Z\" unde # - suma acumulat" \ - unul din
termenii sumei. Cu iecare termen suma devine mai mare cu acest termen"
acumul.nd toi termenii la s.ritul ciclului. 8entru primul termen suma
iniial va i #)h0.
8entru acumularea produsului se utili-ea- eApresia "D] "2^, unde
8 - produsul acumulat" S - unul din actoriF +n aa ciclului se va atribui
produsului valoarea 8)hl.
=. 0e scris un pro5ram pentru problema) ntreprinderea a realiat n
primul trimestru ?l, respecti#, n trimestrele doi, trei, patru - ?<,
?>, ?3 unit!i de producie. Preul unei unit!i de producie este de
P lei. 7e calculat suma general! a produciei realiate n total pe
an.
2. 0e identiicat variabilele)
[ - tabloul cantitii unitilor de producieF
$ - indeAul tabloului" parametrul cicluluiF
2 - numrul de trimestreF
8 - preul unei uniti de producieF
# - suma 5eneral a produciei reali-ate +n total pe an.
5?
B. #c9ema al5oritmului iterativ)
'0
4. 7eAtul pro5ramului)
"rogram SumaP
62 Lucrarea de la>orator +A:20
62"adure Ion BBV )+:20
!on$t
N]-P
Var
IDintegerP
SDRealP
VDarra@[lAAN\ o= integerP Begin
Jriteln6MIntroduceti valoarea lui NM0P Read6N0P
'=
Jriteln6MIntroduceti #re%ul "M0P Read6"0P
Jriteln6MIntroduceti ta>loul VM0P For ID]l o N <o Read
6V[I10P SD]*P
For ID]l o N <o SD]SO"2V[I\
Jriteln6MSuma generala S ] cSDFD)0 *nd.
5. 0e eAecutat pro5ramul. 0e testat al5oritmul.
!arcina de lucru C. Determinarea valorii ma/imale
Cutarea valorii maAimale se reali-ea- prin compararea
consecutiv a tuturor valorilor. Cutarea se descrie prin ormulele)
daca^S U ^,
daca^D a ^,
maC

SmaA se ia" de obicei" e5al cu Si.
Cutarea valorii minimale se reali-ea-" de asemenea" prin
compararea consecutiv a tuturor valorilor. Cutarea se descrie prin
ormulele)
^S, daca^S a ^mil ^min, daca^S U ^m
min
^m6n se ia" de obicei" e5al cu ^0A
=. 0e scris un pro5ram pentru problema) #e d un tablou de
date Al " A2" . . An" iecare element al cruia repre-int
proitul pe lunile anului al unui ma5a-in. #e cere de scos pe
ecran proitul maAimal i luna +n care el a ost primit.
2. #c9ema al5oritmului iterativ (ve-i mai 6os).
m
aC
maC
S
^
d2
mm
'B
,locul 2 asi5ur introducerea valorii n i al tabloului \" alctuit
din n elemente. ,locul B asi5ur valorile de start ale \ maA i n
maA. ,locul 4 or5ani-ea- un ciclu" +n care toate elementele
tabloului" +ncep.nd cu al doilea i termin.nd cu al n-lea se compar
consecutiv. ,locurile 4 i 5 5sesc elementul maAimal i numrul lui
de r.nd. ,locul > pre-int re-ultatele la tipar.
Lar
$,2,$MAH42nte#er: HMAH.1.A3:
H4Arra+;l..$$> of 1eal:
Be#in
JrRte=introduceti valoarea @A/B Read.@/B
Bor 24Ml To $ Do 1ead &HflN':
HMAH4 MH;l >: $MAH48<:
Bor 248C To $ Do 2fH;2>OHMAH Then Be#in
HMAH48Hf2N:
$MAH482
.nd:
,ritef PHMAH8 PN&MAH4Q4C, P$MAH8 D$MAH'
.nd.
<. 0e eAecutat pro5ramul. 0e testat al5oritmul.
!arcina de lucru 9. Alctuirea listelor sortate
)e d! profitul ntreprinderii i de i pe parcursul unei luni. 7e
alc!tuit o sc&em!-bloc "i un program pentru a primi dou! liste, care
conin profiturile poiti#e - tabloul A "i profiturile negati#e - tabloul
BA )! se sortee tabloul A, n mod ascendent, "i tabloul B -
descendent.
Lucrarea de laborator ' Pro#ramarea al#oritmilor iterativi &ciclici'.
"rogramarea matricelor
*ceast pro5ramare se reali-ea- prin includerea unui ciclu +n
altul.
*nsu)irea deprinderilor practice la pro#ramarea matricelor
8entru aceasta e necesar)
=. 0e studiat re5ulile or5ani-rii ciclului inclus +n alt ciclu"
atr5.nd o atenie deosebit trecerii +n revist a tuturor
elementelor matricei i modalitile de intrare- ieire ale
matricilor.
2. 0e elaborat structuri al5oritmice" +n conormitate cu
problema de re-olvat.
B. 0e alctuit pro5ramul de re-olvare a problemei.
4. 0e elaborat testul pentru veriicarea uncionrii corecte a
pro5ramului alctuit.
!arcina de lucru <. Transformarea matricei
La calcularea sumei se utili-ea- procedeul de acumulare al
sumei" relectat prin eApresia #)h #Z\" unde # - suma acumulat" \ -
unul din termenii sumei. Cu iecare termen suma devine mai mare cu
acest termen" acumul.nd toi termenii la s.ritul ciclului. 8entru
primul termen suma iniial va i #)h0.
8entru acumularea produsului se utili-ea- eApresia "D] "2^,
unde 8 - produsul acumulat" S - unul din actoriF +n aa ciclului se
va atribui produsului valoarea 8)hl"
=. 0e scris un pro5ram pentru problema) 7e completat
matricea C.@,DM(E/ cu elementele poiti#e ale matricei (
.@, M/ .@F 5<9, M5 ;9/ p$n! la primul element negati#,
unde DM(E -#aloarea ma%imal! a num!rului de elemente
poiti#e dintr-un r$nd p$n! la primul element negati#. 7e
'>
scos la tipar matricea C. 7e afi"at numai elementele
poiti#e.
2. 0e identiicat variabilele.
B. #c9ema al5oritmului iterativ.
*l5oritmul re-olvrii va i urmtorul. #e va or5ani-a trecerea +n
revist a elementelor matricei * pe r.nduri. 8entru aceasta +n ciclul
eAterior se va sc9imba indeAul r.ndului" iar +n cel interior - indeAul
coloanei. +n ciclul interior 5sim elementele po-itive i le atribuim
matricei , +n r.ndul corespun-tor. 0e asemenea" se vor numra
elementele po-itive b +n acest r.nd. 8entru aceasta atribuim
variabilei b valoarea 0 +naintea ciclului interior" iar +n ciclu se va
utili-a instruciunea b) hbZ=. 0ac +n r.nd nu-s elemente po-itive"
apoi bh0" dac +n r.nd toate elementele sunt po-itive" apoi bh2. +n
acest ca-" +n r.nd va apare primul element ne5ativ" se va scrie +n
locul lui +n matricea , valoarea -l i se va iei din ciclul interior.
+n ciclul eAterior se va 5si cea mai mare valoare din b pentru
iecare r.nd. 8entru aceasta la +nceputul ciclului eAterior se va e5ala
b/*\ cu b= i apoi se va compara consecutiv cu toate valorile lui
b" pun.nd-o +n eviden pe cea maAimal.
0eci" matricea , are dimensiunile 2Db/*\. :nele r.nduri ale
matricei vor i scrise cu mai puine elemente dec.t b/*\. Conorm
condiiei problemei" la tipar trebuie de scos numai elementele
po-itive p.n la primul element ne5ativ. *pariia lui -l indic la
terminarea airii elementelor r.ndului.
+n sc9em blocul ' atribuie valoarea iniial variabilei b/*\"
blocul > or5ani-ea- ciclul eAterior" blocul 8 atribuie valoarea
iniial variabilei b" blocul ? or5ani-ea- ciclul interior. +n
comparatorul =0 se veriic semnul elementului a6i,S0A 0ac
elementul e po-itiv" atunci el se va scrie +n matricea , i contorul ==
va mri valoarea lui b cu o unitate" dac e ne5ativ" atunci blocul =B
va +nscrie -l +n matricea ," va avea loc ieirea din ciclul interior i se
va trece la blocul =4. ,locurile =4 i =5 contribuie la alarea b/*\.
,locurile =' i => or5ani-ea- un ciclu pentru tiprirea re-ultatelor.
La apariia primului element ne5ativ se asi5ur ieirea din ciclu spre
blocul ='" care mut cursorul cu un r.nd mai 6os pentru tiprirea
urmtorului r.nd.
=. 7eAtul pro5ramului)
Pro#ram Matrice:
62 Lucrarea de la>orator E20
62"adure Ion BBV )+:20
3abei <E:
%onst $?CE:M?<E:
Lar
iN,nr,mr,R,7ma/4 inte#er:
a,b4arra+;l..$,l..M> of real:
Be#in
Introduce%i valorile @r,MrA/B
1ead&$r,Mr':
J(VRteRrteIntroduce%i valorile ta>loului (A/B
for i48l to $r do
for 648l to Mr do 1ead&afiNN':
7Ma/48E:
for i48l to $r do Be#in
2A
R48E:
for 648l to mr do if
AfiNNO8E then
Be#in
7487I<: BfiNN48AfiNN
end
else
Be#in
B;i6>48?l:#oto <E: end: =0)
if7O7ma/ then Rma/48R:
.nd:
Bor i48l to $r do for 64?l to
7m a/ do ifb;iNPOE then
'?
-rite&BfiNN' else -riteln:
.nd.
2.0e eAecutat pro5ramul pentru 2h4 i /h4" matricea *" av.nd
urmtoarele valori iniiale
:A+ )A*(:A* )A* 9A9
-A- +A+ EAE ( )A* 9A*
-A* +A* *A* ()A* 8A* (
-A*
(e-ultanta matrice , se va aia +n elul urmtor) :A+ )A*
9A9 -A- +A+ EAE Lr.nd
vidI *A*
B.@eridicitatea pro5ramului se determin uor prin compararea
matricilor * i ,. 8entru veriicare se utili-ea- B seturi de teste)
I +n r.nd eAist un element ne5ativF
I +n r.nd nu-s elemente ne5ativeF
I 8rimul element din r.nd este ne5ativ.
Lucrarea de la>orator 8
Tipurile de date combinate
7ipurile de date combinate repre-int un mecanism leAibil de
alctuire al structurilor de date. *ceste tipuri combinate ne dau o
ima5ine multilateral a obiectului. %le caracteri-ea- obiecte" numite
aici *nre#istrri. +nre5istrrile unesc lo5ic un numr iAat de
componente - cSmpuri.
C.mpurile pot i de dierite tipuri.
*nsu)irea deprinderilor practice la pro#ramarea cu tipuri de date
combinate
8entru aceasta e necesar)
=. 0e studiat descrierea tipurilor de date combinate i
or5ani-area intrrii-ieirii valorilor datelor combinate.
2. 0e elaborat structuri al5oritmice" +n conormitate cu
problema de re-olvat.
>2
B. 0e alctuit pro5ramul de re-olvare a problemei.
4. 0e elaborat testul pentru veriicarea uncionrii corecte a
pro5ramului alctuit.
!arcina de lucru <. Pro#ramare cu date combinate
=. 0e scris un pro5ram pentru problema) )e d! o list! cu oferte
de apartamente, n care se afl! urm!toarele date4 num!rul
ofertei, raionul, num!rul de od!i, preul, telefonul. 7e scris un
program, care #a afi"a informaia despre un raion dat "i despre
apartamentele cu 3 od!i ale acestui raion, cu telefon obligatoriu
"i preul apartamentului.
2. 0e identiicat variabilele) 1erta -
numele +nre5istrriiF
#ector - raionul (tipul de date #trin5)F 2r -
numrul oertei ( =.. =00)F 2o - numrul
odilor (= ..5)F #t - preul ((eal)F
7el - teleonul (#trin5 - &0a&G &2u&)F * -
tabloul oertelor. B. 7eAtul pro5ramului)
"rogram La>or8P 62 Lucrarea de
la>orator 820 62"adure Ion BBV
)+:20
,$e$ !RP
@#e O=erta] Record NrD:AA:**P
SectorrStringP NoD:AA+P StD
RealP elDString[9\P EndP Var
ADArra@[:AA+*1 o= O=ertaP
I,n,LDintegerP S, StSrDRealP
Begin !lrScrP
Jrite 6MIntroduce%i num'rul de o=erteM0P Readln6n0P For iD]l
to n <o Jith A[i\ <o Begin
>B
Jrite 6MIntroduce%i num'rul o=erteiM0P Readln6Nr0P Jrite
6MIntroduce%i raionulM0P Readln6Sector0P Jrite 6MIntroduce%i
num'rul de od'iM0P Readln6No0P
Jrite 6MIntroduce%i #re%ulM0P Readln6St0 Jrite
6MIntroduce%i tele=onulM0P Readln6el0P EndP
Jrite 6MR'$#un$ la cerereM0P LD]*P
For iD]l to n <o Jith A[i\ <o
I= 6No]-0 and 6el]M<aM0 hen Begin
SD]SOStP
LD]LO:P
Jriteln 6MRaionulM, Sector, Mcu tele=onM0
EndP
StSrD]SRLP
Jrite 6M"re%ul] M,StSrD:*D), MeuroM0P Readln EndA
4. 0e alctuit sc9ema-bloc a acestui pro5ram.
5. 0e eAecutat pro5ramul. 0e testat al5oritmul.
!arcina de lucru C. Pro#ramare cu date combinate C
)e d! codul, cantitatea "i preul fiec!rei m!rfi de la depoit. )!
se determine suma general! a m!rfii, de asemenea, "i codul celei
mai costisitoare marf!.
Lucrarea de la>orator F )ubprograme
La re-olvarea problemelor de un volum mare i de o compleAitate
+nalt este avanta6oas utili-area $u>#rogramelor, adic pro5ramul
mare se +mparte +n elemente mai mici" altel spus" al5oritmi secundari.
:tili-area lor asi5ur o structur a pro5ramului mai +neleas" mai
relieat atunci" c.nd una i aceeai consecutivitate de instruciuni se
repet" iind cu mult mai laconic i mai eectiv.
+n 7urbo 8ascal eAist dou eluri de subpro5rame) #roceduri i
=unc%iiA
"rocedura e o consecutivitate de instruciuni cu un nume deinit"
care reali-ea- o aciune.
>4
Func%ia se deosebete de procedur prin aptul c ea reali-ea- un
re-ultat de un tip de date bine determinat.
8rocedurile i unciile se descriu dup re5uli anumite la +nceputul
pro5ramului. Adre$area din pro5ram la ele se eectuea- dup numele
pe care +l au.
#ubpro5ramele au #arametri - ar5umentele" care se sc9imb de la
ca- la ca-.
La prima descriere se utili-ea- parametrii =ormali - nite nume
sub care vor aprea ar5umentele reale din pro5ram.
La adresarea din pro5ram" +mpreun cu numele" se vor indica i
parametrii necesari +n ordinea strict" corespun-toare" descrierii.
*ceste valori introduse se numesc parametri realiA
*nsu)irea deprinderilor practice la pro#ramarea cu subpro#rame
8entru aceasta e necesar)
=. 0e studiat descrierea procedurilor i unciilor de dierite tipuri
i or5ani-area adresrii din pro5ram la ele.
2. 0e elaborat structuri al5oritmice" +n conormitate cu problema
de re-olvat.
B. 0e alctuit pro5ramul de re-olvare a problemei.
4. 0e elaborat testul pentru veriicarea uncionrii corecte a
pro5ramului alctuit.
!arcina de lucru <. Pro#ramare cu proceduri
=. 0e scris un pro5ram pentru problema) )! se calculee
coordonatele polare r "i f dup! coordonatele dreptung&iulare
% "i G.
2. 7eAtul pro5ramului)
"rogram "roceduraP 62 Lucrarea
de la>orator FA:20 62"adure Ion
BBV )+:20 Var H, ^, R, FD RealP
2"IDIntegerP "rocedure "olarP
Begin
>5
RD]S`rt6H2HO^2^0P FD]
Arctan6HR^0P EndP
Begin Read(2)F For ID]l
to 2 do Begin
Read6H, ^0P
"olarP
Jrite6R, F0P
EndP
EndA
+n pro5ramul de ba- cuv.ntul 8olar servete ca adresare la
procedura 8olar" care transorm \ i i +n ( i <.
!arcina de lucru C. Pro#ramare cu funcii
=. 0e scris un pro5ram pentru problema) )! se calculee
#alorile ni, ml, .n-m/l, utili$nd o funcie pentru calcularea
factorialului.
2. 7eAtul pro5ramului)
"rogram Func%ieP 62 Lucrarea
de la>orator FA)20 62"adure Ion
BBV )+:20
Var NF, MF, NMF D IntegerP Function
Fact6TD Integer0 D IntegerP Var "F, ID
IntegerP
Begin
I=Ta* hen FactD]*
El$e I= T]* hen FactD]l
El$e
Begin
"FD]:P
For ID]) to T do
"FD]"F2IP
FactD]"F EndP
>'
Begin
Read6N,M0P
NFD]Fact6N0P
MFD]Fact6M0P
NMFD]Fact6N ( M0P
Jrite6MNF ] M,NF,M MD-, MMF ] M,M M,D-,MNMF ] M,NMF0 EndA
+n pro5ramul de ba- cele trei instruciuni de atribuire sunt trei
adresri la uncia <act (b)" unde b va lua consecutiv valorile 2" /" 2
- /.
!arcina de lucru 9. Pro#ramarea impozitului pe venit
0e scris 2 pro5rame pentru problema) )! se calculee impoitul pe
#enit conform legislaiei R. Moldo#a pentru o list! de >9 colaboratori,
cu #eniturile anuale impoabile.
Primul program #a a#ea un subprogram procedur!, al doilea - un
subprogram funcie.
Lucrarea de la>orator 3
Pro#ramarea structurilor de calcul cu caracter economic
!arcina de lucru <. Pro#ramarea borderoului oficial <
=. # se scrie un pro5ram pentru problema) 7e afi"at pe ecran
documentul HLista salariailorI, care #a conine4 num!rul de
r$nd, numele, prenumele, patronimicul colaboratorului, calculat,
reinut, c!tre plat!. Lista #a a#ea ;9 nregistr!ri "i se #or calcula
totalurile pentru ultimele trei coloane.
2. *ntetul listei +l proiectm arbitrar)
B. *tribuim identiicatoarele)
28^i_ - numrul de r.nd al liniei i a documentuluiF <^i_ -
numeleF 2*^i_ - calculatF :0^i_ - reinutF
2r. crt. 2umele"
pronumele"
patronimicul
Calculat (einut Ctre
plat
= 2 B 4 5
>>
@^i_ - ctre plat - toate" respectiv" pentru linia i a documentuluiF
5= - total !calculat&F
52 - total !reinut&F
5B - total !ctre plat&.
4. <ormulele de lucru @^i_ h
2*^i_ - :0^i_
5= h \ 2*^i_ ori #$ h #$ Z 2*^i_
52 h \ :0^i_ ori #2 h #2 Z :0^i_
5B h $ @^i_ ori #B h #B Z @^i_
5. #c9ema al5oritmic (ve-i mai 6os).
'. Calculul limii iecrei coloane i al documentului +ntre5) > spaii
- coloana =F
>8
22 - coloana 2F == - coloanele B"5F =0-coloana 4F
' - spaiile pentru despritorii de coloane.
Limea documentului)
L0 h 5 Z 22 Z == Z =0 Z == Z ' h '> spaii
B W
a9
n
U


5 @ ^i_ - 2* (i_ -
:0 ^i6

' #$ - #$ Z 2* ^i_
52 - #2 Z
:0 jij
5B - #B Z @
^i_

2 #=h0" #2h0" #Bh0
288l"<(
k" 2<
$ii. :0
$ii
AFI(ARE
A
ANTET)L
)I
8
> <
i h l"n
?
AFI(ARE
A
R*N+)L
)I "
/
>?
10
7
80
55 h #5 Z #2^6_F
5' h #' Z #B^6_.
4. #c9ema al5oritmic (ve-i mai 6os).
5. 7eAtul pro5ramului)
"rogram LISA)P 62 Lucrarea de
la>orator 3A)20 62"adure Ion BBV )+:20
!on$t m])P n]+P Var
1,iD integerP S-,S+,SED realP
N"D arra@ [lAAm, lAn\ o= integerP FD arra@
[lAAm, lAAn\ o= $tring [)*\P NA, ,<, VD
arra@ [lAAm, lAn\ o= realP SI, S), S9D arra@
[lAAm\ o= realP Begin
S-D]*P S+D]*P SED]*P
=or S]l to m do >egin
SI[S\_*P S)[S\]*P
S9[S\]*P For iD]l to n
do >egin Kriteln
6MIntroduced datele
ini%iale #entru
cola>oratorulSi0P
readln 6N"\S,i\, F[S,i\, NA[S,i\, ,<6S,i\0P
V[S,i\D]NA[S,i\(,<[S,i\P
Sl[S\D]Sl[S\ONA,,i\P
S)[S\D]S)[S\ O ,<[S,i\P
S9[S\D]S9,l O V[S,i\
end
endP
Kriteln 6MLi$ta de #lata )MD -*0P KritelnP
=or iD]l to E8 do Krite 6M (M0P KritelnP
Kriteln 6M5 Nr 5 Numele, #ronumele, #atronimicul 5 !alculat5
Retinut5 !'tre #lata 5M0P =or iD]l to E8 do Krite 6M(M0P KritelnP
Kriteln 6M5M, M:MD -,M5MD -, M)MD ::,M5MD :), M9MD E,M5MD E, M-MD
+,M5MD E, M+MD E,M5MD E0P
8?
=or iD]l to E8 do Krite 6M(M0P
KritelnP
=or SD]l to m do >egin =or iD]l to n do
Kriteln 6M5M, N"[S,i\D-, M5MD-, F[S,i\D):, M5MD), NA[S,i\DFD), M5MD),
,<[S,i\D8D), M5MD-, V[S,i\DFD), D)0P =or iD]l to E8 do Krite 6M( M0P
Kriteln endP
Kriteln 6M5M,Motal generalMD E, M5MD ), M5MD )9, SID 3D ), M 5MD 9, S)D8 D
),M5MD 9, S9D 3D ),M5MD 90P =or iD]l to E8 do Krite 6M(M0P Kriteln endP
=or SD]l to m do
Kriteln 6M5M, Motal M,S,MD-, M5MD), M5MD )9, S-[S\D :*D ), M5MD
), S+[S1D 3D ),M5MD ), SE[S\D :*D ),M5MD )0P
=or iD]l to E8 do Krite 6M(M0P
Kriteln
endA
?0
!arcina de lucru 9. Pro#ramarea borderoului oficial 9
# se scrie un pro5ram pentru problema) 7e afi"at pe ecran
documentul HLista materialelorI, care #a conine4 num!rul de r$nd,
denumirea materialului, preul, cantitatea, costul.
a/ 7e afi"at toate r$ndurileB
?=
b/ 7e afi"at numai r$ndurile, costul materialului, care #a fi mai
mare dec$t ;999 lei.
Bi>liogra=ieD
=. #teve ]o9nson. 3indo4s \8. 7eora" ,ucureti" 2004. - 4>2
p.
2. #9ellM 1ERara" bate 3els9. 3indo4s \8 +n ima5ini. 7eora"
,ucureti" 2004. - B40 p.
B. Le4is 2ancM. /# 1ice 200B +n ima5ini. 7eora" ,ucureti"
2004. - B28 p.
(edactor - /ana 2stase
(ectiicare computeri-at - 7atiana ,oico
8rocesare computeri-at - <eoan ,elicov
#emnat pentru tipar 2>.0'.05 <ormat '0 A 84 =G='. (otaprint.
Coli editoriale B.0 Coli de tipar '"=. 7ira6ul 200 eA. Comanda
7ipo5raia 0epartamentului %ditorial-8oli5raic al *.#.%./. #tr.
/itropolit ,nulescu-,odoni 5? 7el) 22-2>-'8
?2

S-ar putea să vă placă și