Sunteți pe pagina 1din 5

Indicatori de exprimare a eficientei economice.

Prezentarea si analiza acestora


In conditiile economiei de piata,orice activitate economica trebuie sa se caracterizeze
prin eficienta astfel incat aceasta este mai ridicata,cu atat activitatea respectiva este mai
profitabila.
Avand in vedere acest lucru,orice agent economic urmareste in mod sistematic sa
obtina un volum de productie cat mai mare si de calitate superioara cu eforturi(cheltuieli)
cat mai mici. In acest scop din variantele de productie posibile va fi avuta in vedere
solutia cea mai eficienta,adica cea care asigura realizarea unor efecte maxime cu eforturi
minime.
Astfel,cel mai sintetic, eficienta exprima capacitatea de a produce rezultatele utile cat
mai mari cu cheltuieli cat mai mici.
Expresia modului rational de utilizare a factorilor de productie ,eficienta economica
este redata ca raport intre efecte(rezultate) si eforturi(cheltuieli).
Eficienta exprima raportul dintre consumul de factori si rezultatele obtinute.
Ca sens general putem afirma ca eficienta vizeaza efecte maxime cu cheltuieli minime,
sau cheltuieli mai mici pentru aceeasi unitate de produs realizat.
Altfel spus, eficienta economica presupune minimizarea consumului de factori de
productie cheltuiti pentru fiecare unitate de produs realizat.
Punerea in evidenta a continutului eficientei si definirea ei corecta sunt asigurate chiar
de modul de determinare a acestei categorii.
Astfel, E= sau E=
sunt raporturi care redau intru totul continutul activitatii economice,ele punand in
evidenta cantitatea de rezultate pe unitate de cheltuiala si respectiv,cheltuiala cu care se
obtine o unitate de efect.
inamica eficientei econoomice se determina cu a!utorul indicelui de eficienta"
E#$ eficienta in perioada curenta%
E&$ eficienta in perioada de baza.
eoarece eficienta este o categorie economica complexa,intelegerea ei profunda
neputand fii asigurata doar prin determinarea celor doua rapoarte, Amplo 'A, pe langa
aceste formulari aritmetice are in vedere si urmatoarele aspecte"
corelarea efectelor,a rezultatelor obtinute cu nevoile materiale si spirituale ale
societatii,la un moment dat atat cantitativ cat si structural(calitativ,ceea ce
inseamna ca orice bun sau serviciu produs sa concorde cu cerintele pietei,ale
consumatorilor%
cheltuielile efectuate trecbuie sa se inscrie in restrictiile impuse de limitele
resurselor naturale,Amplo urmarind nivelul consumurilor specifice pentru fiecare
resursa folosita in parte%
efectele economice trebuie apreciate prin prisma marimii profitului obtinut.Astfel
Amplo a ales variantele de profit si)sau tehnologiile de productie care la acelasi
volum de cheltuieli asigura obtinerea celei mai mari mase de profit.
luare in considerare a factorului timp,dimensiune foarte importanta,mai ales in
cazul investitiilor,intrucat imobilizarile de fonduri pe diferite perioade reprezinta
o situatie neproductiva.Astfel Amplo apreciaza eficienta si in functie de timp atat
ca perioada necesara pentru obtinerea unei unitati de efect si)sau a intregii
productii,cat si ca durata de executie a lucrarilor de investitii.
eficienta economica trebuie obligatoriu apreciata si prin prisma protectiei
mediului natural, in sensul ca, profitabilitatea sa nu fie obtinuta in detrimentul
mediului natural.
Avand in vedere caracterul complex al categoriei de eficienta,pentru a
surprinde multiplele sale aspecte, Amplo a realizat aprecierea ei prin utilizarea unui
*sistem de indicatori*.
'ocietatea urmareste eficienta economica atat global cat si partial pentru
fiecare factor de productie in parte.
Indicatori cu care se apreciaza cresterea eficientei economice:
1.Indicatori de profitabilitate:

+ata rentabilitatii costurilor (,)
R=*100=*100=10,2789% an 2010
R=*100=*100=10,7249% an 2011
R=*100=*100=9,6069% an 2012
Amplo urmareste maximizarea rezultatelor obtinute pe unitate de capital
consumat.
Principalele cai de reducere a costului(cheltuielilor),utilizate de '.C.A-P./ '.A.
sunt"
reducerea consumurilor specifice de materii prime,materiale,prin
perfectionarea tehnologiilor de fabricatie,modernizari
organizatorice,ridicarea pregatirii profesionale,etc.
reproiectarea si reinnoirea produselor,comform standardelor
internationale,in vederea reducerii reducerii consumul de materiale%
folosirea de inlocuitori pentru materialele scumpe si deficitare%
utilizarea cu eficienta ridicata a capacitatilor de productie,ceea ce duce la
micsorarea ponderii amortizarii in total cost,la reducerea cheltuielilor
materiale in ansamblu si la evitarea gradului inalt de uzura fizica si morala
a fondurilor fixe%
recuperarea ,reconditionarea si valorificarea materialelor
refolosibile(reziduuri,deseuri,etc.)
reducerea cheltuielilor administrativ(gospodaresti.
+ata rentabilitatii financiare(,)
+$0#&&$0#&&$1,2&342, an 5&#&
+$0#&&$0#&&$#&,1644, an 5&##
+$0#&&$0#&&$7,7142, an 5&#5
+ata rentabilitatii vanzarilor(,)
+$0#&&$0#&&$#&,58#2, an 5&#&
+$0#&&$0#&&$7,4461, an 5&##
+$0#&&$0#&&$#&,&8#4, an 5&#5
2.Indicatori de active circulante
9iteza de rotatie a activelor circulante(zile)
9$034&$034&:25 zile an 5&#&
9$034&$034&:64 zile an 5&##
9$034&$034&:38 zile an 5&#5
9ieza de rotatie a stocurilor(zile)
9$034&$034&:53 zile an 5&#&
9$034&$034&:54 zile an 5&##
9$034&$034&:51 zile an 5&#5
in analiza celor doi indicatori"viteza de rotatie a stocurilor si viteza de
rotatie a activelor circulante,se poate observa ca societatea nu lucreaza cu
stocuri supranormative,acestea putand fi usor transformate in lichiditati.
urata de recuperare a creantelor
$034&$034&:5# zile an 5&#&
$034&$034&:#1 zile an 5&##
$034&$034&:55 zile an 5&#5
in analiza acestui indicator rezulta faptul ca societatea isi
recupereaza creantele intr(un timp foarte scurt,durata optima de
recuperare a creantelor fiind;$3& de zile.
3. Eficienta muncii:
Productivitatea muncii
Productivitatea muncii (este unul dintre cei mai importanti
indicatori care evidentiaza dimensiunea calitativa a activitatii economice.
Este expresia eficientei cu care este cheltuita munca sociala,in toate fazele
procesului de productie,exprima eficienta utilizarii fortei de munca.
<ivelul productivitatii muncii reda volumul total al cheltuielilor si
influenteaza capacitatea concurentiala a societatii. '.C.A-P./ '.A. s(a
impus pe piata datorita preturilor accesibile practicate la produsele
comercializate si la serviciile prestate,obtinand astfel profit.
=$$$76#683 +/<)salariat an 5&#&
=$$$83515# +/<)salariat an 5&##
=$$$241624 +/<)salariat an 5&#5
I
>
$0#&&$0#&&$#68,8487,
?nde
I
>
$indicele productivitatii
=#$nivelul productivitatii in perioda curenta
=&$nivelul productivitatii in perioada de baza
Productivitatea muncii in anul 5&#5 fata de anul 5&#& a crescut cu 8,4,,adica
cu 3614&& +/<)salariat.(6122&&&(64&26&&$3614&&).
Cresterea productivitatii muncii prezinta o importanta deosebita pentru
'.C.A-P./ '.A.,deoarece"
determina economisirea factorilor de productie ,atenuandu(se
astfel,cel putin in parte,discrepanta dintre resurse si nevoi%
determina reducerea costurilor,fapt ce conduce la cresterea
competivitatii pe piata%
sporeste profitul si,pe aceasta baza cresc atat posibilitatile de largire si
modernizare a productiei,cat si cele de stimulare a salariatilor%
sunt create resurse suplimentare de munca%
compenseaza declinul cresterii fortei de munca.

S-ar putea să vă placă și