Sunteți pe pagina 1din 2

VALIDARE COMPONENTA SOFT SPECTROFOTOMETRU

UV-VIS
SPECORD 210
Caracteristici ale programului Aspect Plus de control al spectrofotometrului SPECORD 210 :
Permite scanarea intregului spectru, cat si citirea la lungimi de unda fixe
Permite afisarea rezultatului in absorbanta, transmitanta, energie si reflectanta
Permite inmultirea, adunarea, impartirea sau inmultirea unui spectru cu o valoare fixa, dar si cu
alt spectru
Permite prelucrarea unui spectru in sensul uniformizarii liniei de baza, detectiei pick-urilor,
marirea unui alt domeniu, derivare (pana la ordinulIV), interpolare (pana la ordin III), etc...
Permite dezvoltarea d eprograme de masuratori ciclifce
Calibrarea se poate face cu un numar nelimitat de etaloane (peste 500 valori)
Datele pentru calibrare pot fi modificate oricand la o data ulterioara (introducerea, eliminarea
de standarde, introducerea d efactori de dilutie, etc) ; nu se pot face modificari in datele de
citire (absorbanta, transmitanta,energie, reflectanta)
Permite corectii ale semnalului si ale lungimii de unda oricand in timpul analizei
Permite masuratori cinetice, calculand evolutia in timp cu functii de regresie liniare si nonliniare
Functia Calibration din modulul Quant permite realizarea curbelor de calibrare pe baza
masuratorii de standarde, ori a evaluarii curbelor de masurare stocate, determinari cu/fara
statistica precum si schimbarea modelului matematic ales si recalcularea curbei de calibrare pe
noul model ales
Criteriul de performanta propus :

Ne propunem un Coeficient de variatie (CV%) 0,02%


Rezultate incercari

Aparat : Specord 210


Tip proba :
- apa uzata
Au fost efectuate incercari pe probe de apa uzata, citite pe aparat Specord 210
Formula calcul :
Determin
are
1 Fosfor
total
Agenti
anionici
de
suprafata
3 Nitrati

SPECORD 210

MICROSOFT EXCEL

C (mg/l) P = (A-A0)*1,3565+0,000814*50
Vol. Pb (ml)

C (mg/l)Pt= [(A-A0)*1,3567 + 0,000814]*50


Vol. Pb (ml)

C (mg/l)MBAS= (A-A0)*144,928 - 1,8261


Vol. Pb (ml)

C (mg/l)MBAS= (A-A0)*144,534 - 1,8197


Vol. Pb (ml)

C (mg/l)NO3=[ (A- A0)*14,5985-0,3547]*4,4266

C (mg/l)NO3=[ (A- A0)*14,5955-0,3545]*4,4266

Nitriti

C (mg/l)=[(A-A0)*16,0000-0,0848]* 3,2844
NO2
Vol. Pb (ml)

C (mg/l)=[(A-A0)*15,9980-0,08399]* 3,2844
NO2
Vol. Pb (ml)

Amoniu

C (mg/l) = [(A-A0)* 40,8163 1,2816] * 1,2878


NH4+
Vol. Pb (ml)

C (mg/l) = [(A-A0)* 40,7714 1,2802] * 1,2878


NH4+
Vol. Pb (ml)

Nr.
Crt.

1.

2.

3.

4.

5.

Determinare

Fosfor total

Agenti anionici

Nitrati

Nitriti

Amoniu

3147
3148
MR
3153
3154
3155

SPECORD 210
A-A0
0,1493
5,0852
0,1502
2,5570
0,1894
1,6112
0,2057
6,9962
0,2085
3,5458
0,2163
3,6779

MICROSOFT
A-A0
0,1493
0,1502
0,1894
0,2057
0,2085
0,2163

MR
INTRARE
EV.F1
3202
3204
3291

0,5997
0,6239
0,1871
0,4658
0,5889
0,2027

0,8485
1,7670
0,0504
1,3102
1,6659
0,5497

0,5997
0,6239
0,1871
0,4658
0,5889
0,2027

MR
3000
3021
3153
3159
3163

0,4332
0,1374
0,2317
0,2846
0,0454
0,1644

26,422
7,3090
13,399
16,617
1,3655
9,0515

0,4332
0,1374
0,2317
0,2846
0,0454
0,1644

3159
MR
3163
3164
3191
3204

0,0992
0,3872
0,3594
0,2844
0,1102
0,4803

0,2744
1,0312
0,9580
0,3805
0,2023
0,8505

0,0992
0,3872
0,3594
0,2844
0,1102
0,4803

3035
3036
3038
3040
3044
3045

0,6664
0,5663
0,5513
0,4339
0,7214
0,7143

1,6672
1,4045
2,7301
1,0569
1,8116
3,5864

0,6664
0,5663
0,5513
0,4339
0,7214
0,7143

Cod proba

EXCEL
5,0842
2,5574
1,6111
6,9972
3,5461
3,6784
mg/l P
0,8486
1,7671
0,0504
1,3101
1,6659
0,5495
mg/l MBAS
26,419
7,3079
13,401
16,818
1,3639
9,0524
mg/l NO30,2774
1,0310
0,9580
0,3805
0,2022
0,8504
mg/l NO21,6770
1,4043
2,7298
1,0567
1,8114
3,5856
mg/l NH4+

In urma interpretarii rezultatelor s-a constatat ca nu s-au obtinut diferente in ceea ce priveste modul de
calcul aplicat.
Data : 15.07.2012
Responsabil validare: Puhacel Adriana