Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Obiectul de studiu Moneda si credit


Disciplina Moneda Si Credit cultiva
studentilor gindirea financiara si
conceptuala,formeaza logica
economica analitica si inzestreaza cu
tehnici si procedee de lucru.La baza
metodei de studiu sta observarea
directa si indirecta a realitatii
economice redata cu ajutorul
informatiei valorice interpretata si
analizata prin abstractia
stiintifica.Metodele de studiu:modele
economice(se explica conceptele si se
simuleaza procesele unei discipline
),modele matematice(se evolueaza
latura cantitativa a fenomenului
monetar)modele logice(se elucideaza
legaturile interne a fenomenului
monetar)metoda inductiei si
deductiei,studiu in timp si
evolutie.Ban-denumirea toturor
monedelor si semnelor de valoare.Mai
1867-legea privind banii in
Rominia;decembrie 1992-Legea privind
banii in R.M.Moneda-piesa de metal in
forma de disc plat;denumirea oricarui
semn banesc.Valuta- toate felurile de
moneda si semne de valoare de
provinienta straina.Unitate monetara-
denumirea unui element distinct a
sinstemului monetar.
2.Originea banilor
2 teorii de provenienta a
banilor:rationalista(320 iHr,
Aristotel(etica Nicomah), banii au
aparut ca rezultat al unui acord intre
oameni, Acordul- nu e un argument al
aparitiei banilor, nu e nici un doc
istoric concret/ Paul Samuelson,
Glbreith-contempor.) si
evolutionista(sec XIX, Adam Smith si
Ricardo, Banii au aparut intr-un proces
evolutiv, indiferent de vointa
oamenilor, separindu-se din anumite
obiecte din masa totala a
marfurilor,Istoria e de partea
t.evolutioniste/Karl Marx). Banul este
fenomen obiectiv, generat de nevoile
reale ale oamenilor pt imbunatatirea
schimbului de bunuri. Cauze ale
aparitiei schimb.:-Proprietatile private-
trecere la economie de producere si
schimb de marfuri. A aparut un
instr.de intermediere (moneda). Are
loc inlesnirea schimbului, si a masurarii
valorii.Evolutia banului-transformarile
evolutive de forma si fond. Transform
de fond: epoca paleo-monedei(peste
blanuri pietre), monedei de
aur(moneda/metale nobile-duritate,
divizibilitate, omogenitate, transport.-
arama, fier->aur, argint), banilor
semn(bani de hirtie, de cont, intr de
plata-cambia, cecul, cardul). Formele
valorii-simpla a valorii(schimb limitat,
nivel scazut de producere,
incoincidenta intereselor), dezvoltata a
valorii(schimbul are loc cind coincid
interesele), generala(apare o marfa
intermediar), bani a valorii(banul-
intrument interm.).Primele monede XI
iHr, china.In europa-sec.VII-Lydia,
Regele Gyges./Phidon-adev parinte al
monedei metalice, 748iHR.Banul
marfa->ban semn. Cauzele aparitiei
ban semn:cant limitata de met
pretioase, raritatea lor, dezvoltarea
progresiva a economiei, falsificarea
monedelor metalice, necesitatea unor
cant mari de moneda.Banii de hirtie
au aparut in 1690 in Imperiul
Britanic,1697-Banca Angliei.Rusia -
1769 in timpul domniei Ecterinei a II-
a.(Au forma bancnotelor si biletelor de
trezorerie )Banii de cont-disponibilitati
din conturi-comozi, rapizi, usor
tranferabili.(bani scripturali ). Instr.de
plata-sec XII, scrisori de schimb-merii
negustori, si tratate comerciale sec
XVII-angajament d ea plati o anumita
suma la scadenta. Cambia-China500-
600 intrum de pl. intre comercianti-
titlu, ce dovedeste existenta unei
creante intr-o suma concreta si
platibila pe termen scurt(90 z.).Cambia
comerciala folosita in comert :biletul
la ordin,trata.Cambia financiara intre
banci si are la baza tranzactiei financiar
bancare.*Cambia bancara-acumuleaza
mijloace banesti pe termen scurt. Bilet
de ordin-intre beneficiar si
platitor(plateste la scadenta suma
inscrisa pe doc.).Trata creditorul da
ordin debitorului sa achite o suma la o
data anumita pn beneficiar.Warrant
un document care atesta existenta
marfurilor intrun depozit general
utilizat pn garantarea creditului
bancar. Cecul- Inscris, creat prin
depunerea banilor in conturi.Emitentul
da dispozitie bancii sa achite din contul
curent o suma beneficiarului.Formele
cecului :obisnuit,certificat,barat,de
calatorie,postal.Tipurile etaloanelor
monetare :substantial material (Avea
valoare determinata de importanta
bunuluui folosit ca intermediar), aur-
moneda(Piesa din aur se pastreaza pe
anumita perioada si dupa apar. banilor
de hirtie si cont. ), aur-lingou (aurul
turnat in lingouri, pastrat imn banci cu
functia de masurator al valorii, fara a fi
prezent la operatiune.), aur-
devize(aurul serveste convertibilitatea
banilor de hirtie si de cont si masoara
valoarea.), put de cumparare(exprima
vol de marfuri si servicii, care pot fi
cumparate intr-o perioada sau arie
geograf, in comparatie cu alta arie si
perioada.).
3.Functiile monedei
Genurile de abordare a
monedei:conceptuala (defineste ce
reprezinta esenta materiei
)functionala (explica subiectul prin
functiile exercitate)formala (explica
subiectul prin acte
normative).Moneda moderna
intrumentul economic monetar si
necesarmente creat prin decretare cu
atribuirea proprietetilor extrinseci de
etalon a valorii si de mijloc legal de
plata,devenit si mijloc preferat de
etalon de rezerva.Functiile monedei
:etalon al valorii(estimarea si
compararea valorii marfurilor si
serviciilor ),intrument de rezerva a
valoare(conservarea valorii obtinute in
urma vinzarii marfilor si serviciilor
sunt cei mai lichizi )mijloc de
circulatie(moneda separa in timp
cumpararea de vinzare actul v.c. se
imparte in tranzactii
dinstincte).Formele istorice ale
monedei:paleo-moneda,piese de
metale nobile,bani de hirtie,bani de
cont ,intr.de plata .Dupa continutul
subst materiale:bani de metal,de
hirtie(reprezinta semnul banilor ),de
cont.In functie de autenticitate:b.cu
valoare intriseca(banii marfa batuti din
metale nobile) si de credit(denumirea
semnelor banesti care au la oprigine
operatia de credit-
cambia,cecul,bancnota).Dupa rolul in
sintemul monetar :bani
principali(reprezentati de unitatea
monetara si multiplii ei) si divizionari
(submultiplii unitatii monetare).Mai
sunt bani fiduciari(banii fara valoare
care circula fictiv ) si bani de
razboi(banii emisi de o putere straina
ocupanta pe un teritoriul tarii
stapinite.Banii in arealul Romanesc :1
moneda -drahma sec.X-IV i.HR. Prima
moneda ROM.batuta de Vladislav
I.Prima monedA- Md.Grosul,Petru
Musatin..Prima moneda Trans.-Ioan
Zapolya.
4. Circulatia monetara
Miscarea continua a banilor
invesmintati in diferite forme in
procesul de exercitatie de catre
moneda a funtiei de mijloc de
circulatie.Derularea eficienta a C.M e
determinata de masa monetara si
echilibru monetar.Latura calitativa a
circulatiei monetare:expansiunea
gamei formelor monedei, genurile
intr. de plata, amploarea diversitatii
modalitatilor de achitare, pluritatea
formelor de decontare. Circuitul
monetar- suma tuturor platilor
efectuate intr-o anumita perioada.
Aspectul cantitativ al C.M. e definit
de:indicatorii monetari, indicii masei
monetare, circuitul monetar. Formele
C.M.- in numerar(miscarea monedei
prin deplasarea numerarului-bilete de
banca, monede metalice divizionare-
monede principale si divizionare.), fara
numerar(bani de cont).Moneda
efectiva mijloc de plata general,
nedeterminat cu efect direct si
imediat. Decontari fara numerar-
intrumentele circulatiei monetare fara
num.(cambia, cecul, card bancar) si
mod. de plata. Creditul bancar-
posesorul acestuia poate achita
contravaloarea unor bunuri economice
la comerciantii care accepta acest
mijloc de plata.Mod. de plata prin
virament:transfer de credit, debitarea
directa, acreditivul, incassoul,
compensarea bancara. C.M in RM-in
num(transmiterea banilor efectivi de la
un detinator la altul) si fara
num.Transferul de credit o serie de
operatiuni care incepe prin emiterea
de emitent a ordinului de plata si
executarea de banca platitoare a
acestuia. Tipuri:ordinar(pt platile ce nu
se refera la bugetul public national),
bugetar(numai la bug publ national.).
doc-ordin de plata-doc de plata in baza
caruia se efectueaza tranferul de
credit. Debitarea directa- debitarea de
catre banca platitoare a contului
bancar al platitorului cu suma platii
indicate de cererea de plata emisa de
beneficiar si creditarea de catre banca
beneficiara a contului bancar al
beneficiarului. Masa monetara-
totalitatea eterogena a mijloacelor de
lichiditate existente la un moment dat
intr-o economie. Conceptul a evoluat
de la o perioada la alta in functie de
cunoasterea fenomenului monetar si
de formarea capacitatilor de gestiune
atit a sectorului monetar cit si a
economiei in ansamblu. Componentele
MM: moneda efectiva(mon ptincipala
si divizion.), moneda de
cont(disponibilitati in conturi curente),
depuneri la termen, valori mobiliare si
alte active. Agregatul monetar:
ansamblu de active monetare de
diferita structura si continut ce servesc
ca masuratoare a unor fractiuni sau a
totalului MM.In alte tari:C-moneda
efectiva, M1-C+depuneri in conturi
curente, M2-M1+dep.la termen si
conturi de economii, M3-M2+active cu
grad diferit de lichiditate, L-M3+titluri
emise pe termen mediu si lung
negociabile. Indicatori de estimare a
parametrilor masei monetare si
evolutiei acesteia: de nivel(marimea
MM pe fiecare agregat monetar),
structura(ponderea fiecarui alcatuitor
al MM in totalul ei) si
dinamica(modificarea parametrilor
cantittivi ai MM de la o perioada la alta
si se evalueaza prin ind. de crestere
abs. si rel.). Viteza de circulatie a
ban.-indicator ce exprima nr mediu de
utilizari a unitatii monetare in
tranzactii pt plata marfurilor si
serviciilor etc. Factori ce influenteaza
vit. de circulatie: conjunctura
economica, agregatele monetare,
organizarea platilor, factorul
psihologic. MxV=PxQ=PIB. MM in Rm(
se calculeaza potrivit Regulamentelor
BN a MD): M0-bani in circulatie, M1-
M0+depozite la vedere, M2-
M1+depozite la termen+instr.Pietei
monetare, M3-M2+depozite in valuta.
Echilibrul monetar-punctul neutru
intre inflatie si deflatie, conditia este
egalitatea dintre cerere si oferta de
bani in ec. C+S+M=C+I+L-
Koopmans.(MM trebuie sa se adapteze
la necesitatile economiei, Echilibrul e
instabil, nu presupune preturi
neschimbate). Inflatie:fenomen
monetar(la origine e creatia excesiva
de moneda); fenomen general
economic(cresterea preturilor ca
consecinta a cresterii cererii de marfuri
in comparatie cu oferta lor). Stagflatie-
evolutie a preturilor ce desemneaza
acea stare a economiei in care coexista
inflatia cu lipsa de crestere economica.
Slumpflatia- evolutie a preturilor ce
sintetizeaza coexistenta inflatiei cu
recesiunea economica. Deflatia-
scadere generalizata si de durata a
preturilor intr-o economie.(expresia
restringerii MM in circulatie.).Formele
inflatiei prin cauze: Prin costuri,
cerere, strucurala, importata. Formele
infl.dupa
intensitate:Tiritoare(preturile cresc
anual pina la 3%), monedara(pina 6%),
rapida(pina 10%), galopanta(peste
15%), superhiperinflatia(peste 50%).
Consecinte negative: scaderea puterii
de cump.a banilor, deprecierea
monedei nationale, pierderea
resurselor cumulate, deprecierea
resurselor financiare a statului,
dezavantajarea creditorilor.
Consecinte pozitive: Mai multe
investitii in economia reala, mai multe
locuri de munca, reducerea somajului,
stimularea cresterii economice.
Formele deflatiei: monetara(cauzata
de restringerea monedei din
circulatie), financiara(sterilizarea unor
cant. de moneda prin anumite
metode), de credit(cauzata de
ridicarea nivelului dobinzilor sau
scaderea creditelor bancare).
Consecintele pozitive: scad preturile,
insanatoseste circulatia monetara,
impulsioneaza activ. economice. Cons.
negative: reducerea act econom, scade
rentabilitatea productiei si eficienta
investitiilor, rare cereri de noi credite,
diminueaza consumul in favoarea
economisiriim majoreaza povara
datoriei publice. Rata inflatiei-
cresterea preturilor in procente in
perioada curenta fata de cea
precedenta. IPC-indicele Laspeyers,
pretuluin de consum- masoara
schimbarile in dinamica a nivelului
general al preturilor. Indicatorii
inflatiei:rata medie a infl(media crest.
a pret.in perioade analizate), rata
lunara(crest pret in luna curenta fata
de cea precedenta), rata medie
lunara(media cresterilor lunare a
pret.), rata anuala, rata medie anuala,
rata la sfirsitul anului. Cind in 1992, 2
ianuarie Rm a trecut la economia de
piata, a inceput fenomenul inflatiei.
6. Creditul
Aparitia-originile se regasesc in
imprumutul banal, datorita nevoilor
oamenilor si apelarea acestuia la alt
individ pt a imprumuta un obiect
anumit. Formele istorice ale
creditului: juvenil( se acorda la pers
cunoscute ca intrajutorare si se
restituia in aceeasi cant si materie),
camataresc (imprumutarea banilor cu
camata, cu gaj),
comercial(imprumutarea valorii in
forma substantial-materiala pina la
rambursarea ei in forma de bani-
acordarea de credite sub forma de
marfa), bancar(credit prin care banca
pune la dispozitia solicitantului sume
de bani ce trebuie restituite la
termen). Creditul actual apare in urma
infiintarii primelor banci italiene. sec
XII. Particularitatile circulatiei
capitalului: constituirea perm. a
resurselor banesti temporar libere,
diferenta dintre durata ciclului de
roattie, existenta porprietatii asupra
capitalului, derularea circulatiei
monetare.Provenienta mijloacelor
banesti temporar libere: din veniturile
proprietarilor-resurse
creditare(temelia materiala a inceperii
fenom. de creditare); profitul, incasari
de la realizarea productiei, defalcari de
amortizare, venituri publice, salarii etc.
Resurse creditare:Mijloace banesti ale
bancilor comerciale, ale bancilor
centrale, a agentilor economici,
economiile populatiei, emisiunea
monetara etc. Conceptii ale creditului:
ca incredere(increderea pe care o
persoana o manifesta fata de alta prin
imprumutarea banilor ce-i vor fi
restutuiti cu dobinda), ca forma
specifica a rel. de schimb(creditul este
o forma particulara a schimbului, care
il caracterizeaza ca schimb separat in
timp), ca forma particulara a rel.de
redistribuire(prin intermediul
creditului se produce redistribuirea
valorica sau de bunuri/ creditul-
transfer de capital intre pers. fizice si
juridice). Creditul- rel. economice intre
o pers fizica sau juridica, care acorda
imprumut cu increderea in
rambursarea acestuia. Functiile
creditului: de repartitie(Unitatile cu
excedent de resurse dau cu impumut
unitatilor cu deficit de resurse care
prin activ. lor demonstreaza ca vor si
pot sa ramburseze bani.), creatie
monetara(crearea de mijloace noi de
plata, influentind cant. de lichiditati
aflata in circulatie). Trasaturile
creditului:credibilitate(element
psihologic, increderease refera atita la
calitatile morale si profesionale ale
imprumutatului, cit si la relatiile cu
partenerii, reputatia produselor),
rambursabilitate(intoarcerea
mijloacelor banesti dupa expirarea
perioadei pt care au fost
imprumutate), caracter platibil(pt
beneficierea de credit debitorul achita
o plata, care imbraca forma de
dobinda), garantarea(orice credit
trebuie garantat cu bunuri mobile si
imobile, titluri de valoare, pt
diminuarea riscului insolvabilitatii in
rambursarea imprumutului),
destinatia(carcacteristica care obliga
imprumutatul de a utiliza creditul in
concordanta cu scopul pt care a fost
acordat si permite bancii de a urmari
respecarea modului de utilizare),
acordarea la scadenta(creditul se
acorda pt o perioada strict stabilita si
se ramburseaza la termenii prescrisi in
contractul de creditare), consemnarea
creditului(toate operatiile de credit si
garantiile trebuie sa fie consemnate in
doc. contractuale din care sa rezulte
clar toate conditiile imprumutatului).
Elementele creditului: subiectii
creditului(creditorul-acorda mijloace
ce le are; debitoare-are deficit si si
imprumuta pe un termen anumit),
contractul de credit(acordul intre
creditor si debitor, care prevede
conditiile acordarii creditului si
rambursarii lui), obiectul
creditului(bunuri, bani, in eces la
creditor, si deficit la debitor),
garantia(mijlocul prin care se asigura
rambursarea creditului:reala-are la
baza gajul, personala-angajamentul
unei alte persoane de a plati in locul
debitorului), dobinda(plata data de
debitor creditorului pt folosirea
obiectului acestuia), scadenta(data de
rambursare a creditului),
responsabilitatile
subiectilor(obligatiunile subiectilor ce
tin de volumul creditului, rata
dobinzii). Formele creditului:
comercial(apare cind creditorul ofera
bunuri cu conditia ca achitarea va fi
efectuata de cumparator penste o
anumita perioada de timp),
bancar(banca pune la dispozitia
solicitantului sume ce vor fi restituite
intr-o anumita perioada), de
consum(vinzarea cu plata in rate a
unor bunuri de consum personal de
valori mari si folosinta indelungata, ca
locuintele.), credit ipotecar(creditorii
ofera credit proprietarilor de imobil,
care e depus in gaj:rural-terenuri ca
garantie, urban-cladiri ca garantie),
obligatar(relatii intre unit.econom. si
institutii ca debitori, care emit
obligatiuni ), acordat
instit.financiare(imprumutul acordat
de catre institutiile financiare clientilor
sai), public(relatiile intre pers.fizica sau
jur. si administratia publica, in rol de
debitor) , bugetar(credit dat de
administr.publica agentilor economici),
international(acordat de guvernul unei
tari altei tari), de consum(vinzarea cu
plata in rate a unor bunuri de valoare
mare), Dupa obiect: de
productie(serveste nevoile
activ.industriale), de comert(inlesneste
schimburile), de consum(inlesneste
vinzarea in rate). Dupa garantare:
real(gaj-imobil), personal(gaj-om).
Dupa durata angajarii:termen
scurt(<12luni), mediu(1-5ani),
lung(>5ani). dupa
cal.debitorului(acordate pers fizice si
jur.), dupa calitatea debitor si
creditor(privat(forma de proprietate
privata), public(atras de autoritatile
publice)). Dupa forma de acordare a
creditului:leasing, facotring, scont,
imprumut simplu, angajarea prin
semnatura.Dupa fermitatea
scadentei:denuntabil(creditorul poate
cere anticipat pina scadenta banii),
nedenuntabil.Dupa
rambursare:amortizabil(pe termen
lung, cu rambusare anuala),
nerambursabile. Obiect al creditului
bancar: banii acordati intr-o anumita
suma pt o perioada. Aspecte ale
tranzactiei de cred.bancara: acordarea
de credit, risc de neramburs.,
imprumutatii potentiali, tehnica
acordarii, termen de
ramburs.,achitarea dobinzilor etc.
Creditul bancar in Rm e reglementat
de Legea BNM, Codul civil si legea inst.
financiare.Impactul asupra economiei:
asigurarea continuitatii procesului de
circulatie a banilor, organizarea
eficienta a mahagementului bancar,
functionarea eficienta a mijl, de circ. si
plata, redistribuirea resurselor
materiale.
8. Structuri institutionale din
domeniul monedei si creditului
Institutia financiara- e una ce e
implicata in schimbul de active
financiare. Ele sunt diverse dupa
menire, functii, rol etc. Sist.intitutiilor
financiare-cadrul instit. al sectorului
financiar al economiei nationale. Inst.
fin.-bancare si nebancare.Cadrul
institutional:sist bancar(Banca C.)-
banci, sist.instit.financiare nebancare-
case de amanet, de schimb valutar,
org. de microfinantare, societati de
leasing, de scont, rescont, de plati, de
dealing, clearing, uniuni de creditare.
Sistem bancar identifica structura
institutionala a ansamblului de banci.
Tipuri de sist.bancare:binar-tipic
econ.de piata/autosuficienta
financiara si autonomia functionala;
unitar-econ.etalizata/neaparat banca
de stat.Banca centrala-independenta
in decizii si actiuni, functia excusiva de
emisiune monetara, reglementarea si
supravegherea activ.bancilor din
sistem. Functiile restului
bancilor:operatiuni de depozit si
credit, furnizare de produse, acordare
de servicii bancare. Inst bancare din
fosta URSS: banca de stat, sucursale,
case de economii-pastrarea
mijloacelor banesti, deservirea
pers.fizice. Sist inst.fin.din RM-se
constituie in 1991. Procesul de
formare nu s-a finalizat inca, din cauza
ascensiunii lente spre o economie de
piata dezvoltata. La baza e pusa Legea
nationala in vigoare.Cadrul inst.in Rm:
sist bancar-bancile, sist inst fin.nebanc-
BNM-unitatid e schimb valutar,
societati de plati;CNPF-org de
microfinantare, soc.de leasing; MF-
case de amanet. Sist in Rm e de tip
binar, in frunte cu BNM, veriga de
baza-bancile. BNM-statut de autoritate
monetara nationala publica si
autonoma. In Rm 14 banci, 360 unit de
shcimb valutar, 6 case de amanet. Org.
fin. nebancare-asociatii de imprumut si
economii, Asociatia centrala a AEI, org
de microfinantare, soc.de leasing.
11. Inst financiare nebancare
Au aparut in sec XVII-XVIII. Activitati:
schimb bancar, efectuarea de plati,
transsferarea de moneda, acordarea
de credite relativ mici, emiterea de
moneda electronica. Inst fin nebanc-
entitati ce desfasoara activ. de comert
cu moneda, transfer de moneda, emit
de mon.electr. etc. instit.financiare
nebancare-case de amanet, de schimb
valutar, org. de microfinantare,
societati de leasing, de scont, rescont,
de plati, de dealing, clearing, uniuni de
creditare. Microfinantarea- creditul
mic acordat pers fizice si jur.de inst fin
nebanc., pe termen scurt, conditii de
imprumut flexibile, pt dezvoltarea
afacerilor etc. Cadrul instit.al
microfinantarii :org de
microf.(acordarea si gestionarea
imprumuturilor mici), inst de
microf.(furnizeaza imprumuturi mici,
sunt finantate din surse externe),
fonduri de sustinere a
anttreprenorilor(faciliteaza accesul la
credite al antrepren). Economisirea si
imprumutarea mutuala- act financiare
in cadrul unor asociatii inchise din
contul si in folosul membrilor
acestora:colectarea cotizatiilor si
formarea fondurilor, acordarea de
imprumuturi membrilor, primirea de
depozite de la membri. Cadrul
institutional-cooperativele de credite,
uniuni de credi, asociatii de economii si
imprumut,case de ajutor reciproc.
Leasing-finantatorul transmite
utilizatorului, contra unei palti
periodice, dreptul de folosinta a unui
bun al carui bun, la sfirsitul perioadei
de folosire ramine finantatorul.
Leasing direct(intre finantator si
utilizator), indirect(sunt mai multe
parti). Leasingul bunurilor
mobiliare(arenda auto, utilaje), si
imobiliare(arenda cladirilor). Leasing
intern(intre rezidentii unei tari),
extern(un rezident extern).
Operational(amortiz necompleta, pina
la 3 ani, bunuri in arenda de mai multe
ori), financiar-la expirarea termenului,
bunurile sunt vindute, termen de
arenda3-10ani. cadrul instit-societati
de leasing. Factoring-servicii pt
producatori si furnizori care practica
comertul cu aminarea platii.
Participa:factorul, furnizorul de
marfuri-creditorul, cumparatorul-
debitorul. Soc de facturare crediteaza
furnizorul prin cumpararea datoriilor
debit. pe termen
scurt<180z.Forfaiting- procurarea
obligatiilor comerciale ale debitorului
de catre agentul financiar in forma de
cambii comerciale, cu refuzul de a
inainta cerinte regresive fata de
creditor, daca debit.nu-si onoreaza
obligatiunile. Cadrul insti-bancile si
instit.speciale. Serviciile de plata-
activitati pt realizarea operatiunilor de
plata. Cadrul instit-case de
compensatie, centre de clearing, de
achitari comunale, org nebancare de
emitere a cardurilor de credit.
Emiterea de moneda electronica-
Creanta asupra emitentului stocata
electronic, emisa la primirea fondurilor
in scopul efectuarii unor operatiuni de
plata. Cadul instit-BC, banci, soc de
emitere de mon.electr. Act de schimb
valutar- opratiuni de vinzare-
cumparare a valutlor. Cadrul inst- casa
de schimb valutar, si subdiviziuni a
inst.fin.banc. Amanetarea- acordarea
de credite mic garantate cu gaj de
proprietate. Cadrul intit- casa de
amanet. Inst fin nebanc in RM. Org de
microfinantare- sub forma de SRL sau
SA.-acordarea si gestionarea
imprumuturillor, efectuarea
investitiilor, Primeste credite, investitii,
donatii etc. Asociatii de econiomii si
imprumut.-sprijina act legale ale
membrilor sai in vederea imbunatatirii
conditiilor economice ale acestora prin
prestarea serviciilor. Organe de
conducere si control ale asociatiei:
cond-Adunarea generala, consiliul,
directorul executiv, control-comisia de
cenzori. Acorda imprumuturi, acorda
consultatii, alte servicii accepta
depuneri de economii la termen si la
vedere etc. Societatea de plati-
furnizorul de servicii postale sau soc.
emitenta de moneda electronica, ce
detine licenta pt prestarea serviciilor
de plata. Soc de factoring, leasing,
unit.de schimb valutar, case de
amanet. Toate sunt reglementate de
BNM.
12. Piata monetara si creatia
monetara
Piata financiara: piata
creditului(leasingului, credit.ipotecare,
cred bancare, piata monetara(piata
interbanc pe termen scurt, piata
instrumentelor monetare autentice,
piata VMS pe termen scurt)), piata
creditului public(Piata VMS-Piata VMS
pe termen mediu si lung). Piata
moneatara: In abordare conceptuala-
sistem complex de relatii ce apar in
legatura cu acordarea mijloacelor
banesti in imprumut pe termen
scurt.;In ab. functionala-alcatuita din
segmente, asigura derularea
tranzatiilor cu active financiare pe
termen scurt, relativ omogene.; In ab
formala-. Factorii care au stat la baza
aparitiei PM: ivirea surplusurilor de
incasari, constituirea de fonduri
temporar libele la unele banci,
nasterea excedentului de plati si
formarea deficitului de mijloace la alte
banci. Scopul pietei monetare-sa
asigure finantarea participantilor aflati
in deficit financiar si asigurarea
lichiditatii acestora, si sa creeze
posibilitati de investire pt participanti
cu excedent de mijloace. Trasaturi
specifice- operatiuni pe termen scurt,
obiectele poseda lichiditate ridicata,
sumele vehiculate sunt foarte mari,
primirea/cedarea lor foarte rapida,
dobinzile se stabilesc zilnic.
Participantii:imprumutatotii-acorda
bani, imprumutantii-imprumuta bani,
intermediarii financiari-mijlocesc
transferurile intre creditori si debitori.
Participanti-Ofertantii si solicitatorii.
Principiile de activitate a PM:
echilibrul pietei-oferta trebuie sa
satisfaca cererea la un anumit nivel al
dobinzii, speculativ- presupune avantaj
participantilor la tranzactii, echitatii-
piata trebuie sa asigure un climat
economic uniform pt toti participantii,
sa asigure coexistenta unui nr cit mai >
de purtatori ai cererii si ofertei.,
adaptabilitatii- piata trebuie adaptata
noilor conditii de evolutie a factorilor
care au impus-o, prin regulamente,
neutralitatii- activitatea nu trebuie
viciata de factori perturbatori,
corectitudinii-regulamentele emise de
autoritatea monetara trebuie
respectate de participanti. Rolul PM:
redistribuirea resurselor de creditare
in economia unei tari, are loc
transferul resurselor intre inst.
financiare care atrag depozite si dau
credite, BC influenteaza cererea si
oferta de bani, intervenind pe PM.
Segmentele independente ale PM:
piata creditelor interbancare-piata pe
care bancile se imprumuta pe termen
scurt, piata instrumentelor monetare
autentice-segmentul PM pe care
circula instrumentele specifice PM ale
caror scadenta e relativ apropiata,
piata VMS pe termen scurt-segment
pe care circula titlurile
guvernamentale emise pe perioade
relativ scurte. Cerere de moneda- a
aparut in sec XIX, definitia data de
Wallas- e o incasare dorita. Teoria
preferintei pt lichiditate- cererea de
bani reprezinta acea parte a averii, pe
care detinatorul doreste sa o posede in
forma de bani. CEREREA de MONEDA-
cantitatea de moneda justificata a se
afla in circulatie din motive
tranzactionale, prudentiale si
speculative, fiind influentata de un sir
de factori, principali fiind-venitul si
rata dobinzii. Oferta de moneda- cant
de bani emisa de autoritatea
monetara. Doua abordari:prin
tranzactii- moneda e considerata un
bun intre celelalte, fiiind intrebuintata
ca mijloc de schimb universal, ceruta
pt ca achizitioneaza marfuri; prin
lichiditate- accentueaza motivul de
precautie- dorinta de a fi pregatit pt
situatii neprevazute care ar necesita
cheltuieli immediate si motivul
speculativ, care pune in evidenta
dorinta de a obtine cistiguri din
operatiuni speculative. Of de mon-
cant de bani in economie in urma
furnizarii acesteia de sist
bancar.Creatia monetara- emisiune de
moneda scripturala multiplicativa a
depozitelor. Extinderea multiplicativa
a depozitelor- cind se maresc
rezervele bancare apare necesitatea
maririi numarului de depozite.
Rezervele bancare:obligatorii(servesc
pt asigurarea lichiditatii si reguleaza
oferta de bani, BC stabileste rata
rezervelor oblig.) si
suplimentare(efectueaza diferite
activitati si investirea in diverse
instrumente financiare, pt a obtine
venit). Multiplicatorul monetar(m)
reprezint un raport care exprim
modificarea n ofertade moned
corespunztoare unei schimbri date
n baza monetar. Multiplicatorul
monetar (m) reprezint raportul dintre
masa monetar i bazamonetar. El se
utilizeaz la determinarea masei
monetare prin intermediulvariabilei
cheie.Teoria multiplicatorului bazei
monetare, care afirm cnd
lichiditatea bancarcrete, bncile
dein un excedent de moned
central; dispunnd de
rezervesuplimentare (activele n cont
la Banca central sunt superioare
nevoilor legatede constituirea
rezervelor obligatorii), le permite s
distribuie credite (s creezemoned)
cu o rat de multiplicare a
excedentului de moned
central.Multiplicatorul monetar poate
fi simplu i compus. Multiplicatorul
monetar estesupraunitar, valoarea lui
crete n msur ce sporete ponderea
depozitelor nmasa monetar i este
cu att mai mare cu ct mai mic este
ponderea rezervelor.m = M/B
Multiplicatorul monetar (M M )este
inversul ratei rezervelor obligatorii
(r),sau este raportul ntre masa
monetar creat(M)i baza
monetar(BM ) Mm=1/r, sau
M=Mm*Bm => Mm= M/Bm. baza
monetara- orice tip de bani care poate
fi utilizat in functie de rezerve bancare,
bani in numerar, depozite in BC
MB=C(cash)+R(rezerve
obligatorii).Intrumente monetare care
se tranzationeaza pe PM din RM-
intrumente tranzactionate in mod
obisnuit pe piata monetara, inclusiv
VMS emise pe termen pina la un an,
certificate de depozit, excluzind
instrumentele de plata. PM in Rm=
piata certificatelor de depozit, piata
VMS cu scadenta pina la un an, PM
interbancara(piata continua, in care au
loc operatiuni de acordare si de
obtinere de credite, de atragere a
depozitelor, pe termen pina la un an,
la nivelurile ratelor dobinzilor
determinate de bancile
participante).Intrumentele pietei
certificatelor de depozit: certificate de
depozit ale BN si certificate de depozit
ale bancilor. Certificatele BNM-
instrumente negociabile de datorie ale
BNM, obligatii ale BN fata de
detinatorii acestor instrumente si se
emit in scopul realizarii politicii
monetare si valuare a BNM. Piata VMS
cu scadenta pina la un an- piata
primara si secundara. VMS-
instrument al datoriei de stat interne
emis de Ministerul Finantelor al RM, in
forma de titlu negociabil, la care se
refera bonurile de trezorarie cu
termen de 21, 91, 182 si 364 zile.
5.Sistemul monetar National
In sec VI-lea i.Hr in Lidia ,tara din Asia
Mica ,regale CrESUS (a.a.560-
547)instituie primul sistem monetar
national:stabileste unitatile si
subunitatile monetare;fixeaza pn
fiecare continutul de metale
nobile,bate centralizat
moneda,determina raportul dintre aur
si argint,decide asupra regulilor de
emitere si circulatie a banilor.Efectele
constituirii sistemului monetar
national:centralizarea si unificarea
baterii monedelor,aprobarea unitatii
nationale unice,stabilirea unui raport
de valoare fixat intre monedele de aur
si argint =1:13 1/3.Sistemul monetar
national reprezinta organizarea
functionala a intrumentelr de natura
monetara in temeiul reglementarilor
de natura monetara in temeiul
reglementarilr juridice de catre
autoritatea monetara.Componenta
:instrumentara;reglementara,institurio
nala.Unitate monetara reprezinta
elemental central al sistemului
monetary si serveste etalon de
masurare a valorii.Etalonul monetar
reprezinta valoarea cuprinsa intr-o
unitate monetara prin care se
defineste unitatea monetara si
celelalte tipuri de moneda.Masa
monetara-suma totala a banilor care
poat fi folosite in functie de bani.Este
un obiect al managementului
monetarycit si instrument de gestiune
macroeconomica.Fixarea cursului
valutar inseamna stabilirea arbitrara
de catre autoritatea monetara a
raportului dintre moneda proprie si
alte monede.Cotarea este actiunea de
stabilire a cursuluiunei monede in
raport cu alta la bursa.Cadrul
reglementar este constituit din actele
normative cu referinta la moneda si
circulatia monetara.(Constitutia
,Coduri,Legi,Hotariri ale organelr
representative,Hotariri ale organelor
exeutive,Acte normative ale autoritatii
monetare)Componenta institutionala
(constituentul,legiuitorul,emitentul,org
anizatorul,reglementatorul,supraveghe
torul).Tipuri de sisteme monetare
metalice(sisteme ale caror etaln se
reprezinta de metale monetare-
>Bimetaliste(integral ,parallel,partial
)*au ca etalon monetary doua metale .
si Monometaliste (aur-moneda,aur
lingouri,aur devize ),nemetalice (nu au
la baza metalul monetar).
LA 15 decembrie 1992 este adoptata
Legea cu privirea la bani .A fost stabilit
leul moldovenesc .EL a fost introdus in
circulatie la 29 noiembrie 1993.
Sistemul monetar International
Uniunile monetare au fost create in a
doua jum. a sec XIX-lea in scopul
unificarii a unor elemente ale
sistemelor monetare netionale ca
mijloc de depasire a dificultatiol create
de functionarea neadecvata a
bimetalismului sau a
monometalismului argint.
U.M Latina-Conventia din 1865
incheiata intre Franta,Belgia,Italia.U.M
Germana 1875.Blocuri monetare
:blocul lirei sterline (1931-1939) ;blcul
francului francez (1929-1945);Blocul
dolarului American (1933).Sistemul
monetary de la BRETTON-Woods-1-22
iulie 1944.(Un ansamblu de norme si
tehnici ,convenite si acceptate pe baza
unor reglementari institutionalizate
menite sa coordoneze
comportamentul monetary al tarilor
member in relatiile d plati si onoare a
angajamentelior reciproce.,generate
de schimburile comerciale.Au
participat 45 de state ,Etalonul adoptat
aur-devize.Scopurile crearea
rezervelor monetare si de lichiditati
suficiente cantitativ si
calitativ;instituirea mecanismelor de
echilibrare a balantelor de plati ale
tarilor memre.Circumstantele crearii
drepturilor special de tragere
:Vulnaribilitatea dolarului;Cresterea
angajamentelr autoritatilor monetare
americane fata de bancile
straine;Necesitatea constituirii de
catre autoritatile monetare nationale a
rezervelor valutare oficiale.Factori
crearii S.M.I. atual :crearea unui nou
active monetary de FMI;sistarea
definirii DST Prin aur;Instituirea
cursurilor flotante.28 iulie 1969 a fost
creat Drepturile Speciale de Tragere
DST.(unitate monetara de cont ce
servesc ca etalon monetary,mijloc de
rezerva si mijloc de plata
international).Emisiunea de DST ESTE
DETERMINATA D ANALIZE
PRIVIND:volumul si structura
comertului international;situatia
balantelor de plati externe ale tarilor
member ale FMI;marimea rezervelor
de valutare.Fondul monetary
International -27 decembrie
1945.OBIECTIVELE :PROMOVAREA
coperarii international,prin furnizarea
de instrumente membrilor sai
;facilitate cresterii echilibrate a
comertului international ;promovarea
stabilitatii cursului valutar;sprijinirea
sistemului multilateral de plati si
transferuri curente ,reducerea durate
si a dimensiunii dzechilibrului balantei
de plati.Organizarea FMI presupune
:participarea in FMI;drepturile si si
obligatiile statutare ale tarilr
member;organile de conducere ale
FMI.Orgenele de conducere ale
FMI:Consiliul Guvernatorilor;Consiliul
de Administratie;directorul general al
FMI.Banca mondiala sprijina finaciar
dezvoltarea economico-sociala a
tarilor in curs de dezvoltare prin
canalizarea catre acestea a fndurilor
financiare mobilizate de la tarile
dezvoltate.1945-banca Inter.pn
Reconstructie si Dezvoltare ;1956-
Corporatia Financiara
Internationala;1960-Asociatia
Internationala pn Dezvoltare;1988-
Agentia Multilaterala de Garantare a
Investitiilor.BIRD-sia inceput
activitatea la 1 martie 1947 .Sediul ei
se afla la Washington
DC,SUA.Organizarea BIRD Presupune
:participarea in Bird;drepturile si
obligatiile statutare ale tarilor
membre;organelle de conducere ale
BIRD. Scopul-sprijinirea dezvoltarii
tarilor-membre, prin inlesnirea
investitiilor de capital; incurajarea
investitiilor straine private; stimularea
dezvoltarii echilibrate pe lunga durata
a comertului international;
coordonarea imprumuturilor acordate
sau garantate de ea, cu imprumuturi
internationale; ajutarea tarilor-
membre in efortul de trecere la
economia de piata.AGIM-A fost
infiintata in anul 1988.AGIM are 175
tari-membre.(are misiunea de
incurajare a investitiilr straine directe
in tarile in curs de dezvoltare prin
rotejarea investitorilor de riscurile
necomerciale.CIRDDI-A FOST infiintat
in 1965.Are 147 tari.(Reprezinta un
forum benevol pn solutionarea litigiilor
investitionale aparute intre investitorii
straini si tarile receptoare de investitii
,ajutind astfel la crearea unui climat de
incredere intre state si investitorii
straini.
La 12 august 1992 R.M a devenit
membru al FMI.Tot atunci R.M a
devenit membru al Bancii
Internationale pn Reonstructie si
Dezvoltare.La 16 decembrie 1995-a
fost adoptata denumirea oficiala a
monedi unice euro.Banca Centrala
Europeana a fost consituita in baza
Institului Monetar European in anul
1999.Functii :Distributia si
supravegherea stabilitatii monedei
EURO;Definirea politicii europene a
intereselr si controlul rezervelor de
bani;Cooperarea cu bancile nationale.
7.DOBINDA
Dobinda a aparut in antichitate si a
insotit permanent imprumutul.El este
considerat ca venitul scos din capital
de catre persoana care nu il
intrebuinteaza ea insasi ,ci il da ca
imprumut alteia.Conceptiile dobinzii
:dobinda ca forma de
remunerare(dobinda fiind
reglementata de rata profitului ce se
poate btine prin folosirea capitalului
sau cap ret care trebuie platit pn
utilizarea capitalului ,pret stability ca
achilibru intre cererea globala d capital
si stocul de capital oferit pe piata
),dobinda ca forma de redistribuire a
plusvalorii(dobinda este o forma de
redistribuire a plusvalorii sic a in acest
caz bancherii insusesc fara plata o
parte a plusprodusului)DOBINDA cap
ret a banilor (dobinda reprezentind
pretul banilor in momentul actual
exprimat in banii de mine)Dobinda cap
ret de echilibrare a cererii si ofertei
monetare (dobinda cap ret stability in
conditiile echiibrului dintre cererea
globala de capital existent si stocul de
capital oferit pe piata.)dobinda ca
prima contra riscului (dobinda
reprezinta remunerarea riscului pe
care il implica imprumutul
respectiv).Dobinda ca instrument de
influentare a rocesului economisire-
investire(dobinda ca o recompense pn
renuntarea la lichiditati pe o anumita
perioada de timp.
Functiile dobinzii :functia de
redistribuire valoricafunctia de
reglementare;functia de conservare a
valorii imprumutate;functia de
stimulare,functia de
remunerare.Clasificarea dobinzii :In
functie de segmentarea perioadei
nominale de acumulare a dobinzii
:DOBINDA SIMPLA ;DOBINDA
COMPUSA.Din punct de vedere al
bancii:dobinda bonificata ;dobinda
perceputa.Potrivit
naturii:Scont;Ordinara .In conexiune cu
intentiile creditorului:pozitiva
,negativa.In raport cu facilitatile
aferente dobinzii
:Standart,Preferentiala.Rata dobinzii
este indiciul principal care
caracterizeaza indirect nivelul
dobinzii.Ea arata care este ppovara
imprumutului si care este cota
venitului generat de imprumuk in
raport cu marimea lui.Varietati ale
rate dobinzii Din punct de vedere al
relatiei existente intre rata dobinzii si
rata inflatiei :rata nominala a dobinzii
(exp,rata curenta;existent pe
piata)rata reala a dobinzii (expr.rata
efectiva si se determina ca diferenta
intre rata dobinzii nominale si rata
inflatiei)In functie de stabilitatea
niveului ratei dobinzii pe perioada
imprumutului:rata fiza a dobinzii (este
valabila pe intreaga durata a
imprumutului,nivelul ratei dobinzii nu
se revizuiese,ramine constant pina la
scadenta creditului.)RATA variabila a
dobinzii (se modifica pe perioada
imprumutului ,in functie de diferiti
factori:rata inflatiei,conjuncture pe
piata de credit).Forma particulara a
dobinzii scontul-taxa scontului :Taxa
private a scontului (taxa perceputa de
banci pn scontarea inscrisurilor
cambiale prezentate de agentii
economici)Taxa oficiala a scontului
(este taxa perceputa de bancile central
sau bancile mari pn reescontarea
portofoliilor de titluri de credit
prezzentate de banci )Factorii nivelului
dobinzii productivitatea capitalului
,inflatia,termenul
imprumutului,raportul dintre oferta si
cererea de credite,riscul
nerambursarii.Legislatia R.M.
REGlementaza dobinda,rata dobinzii si
mecanismuk acesteia.ratele dobinzii
practicate de banci :Ratele dobinzilr
platite pn depozite,Ratele dobinzilor
incasate pentru credite.
9.BANCILE
Temeiurile existentei bancii :-
productia materiala de bunuri si
servicii;-derularea normal a procselor
economice.Dezvoltarea bancilor a fost
conditionata de :existentei comertului
cu bani practicat de zarafi si
camatari;dezvoltarea activitatilor cu
character monetary si de
credit;acumularea de capitaluiri
banesti
considerabil,Internationalizarea
schimburilor.Cuvintul banca vine de la
cuvintul Italian banko-masa de schimb
a monedei ,iar persoanele care efectau
schimbul se numeau bancheri
,banker.Primile banci :-Banca din
Venetia 1171;-Banca de Genova 1341;-
Banca di San Grigorio din Genova
1407;-Bancadi Rialto din Venetia
1586;-Banca din Millano 1593.Primile
banci modern :-Banca din Amsterdam
160;-Banca din Hamburg 1619;-Banca
din Rotterdam 1635;-Banca din Londra
1694;-Banca din Paris
1715.Principalele activitati bancare in
sec. XVII-XVIII.-emisiunea banilor;-
acceptarea depozitelor si pastrarea
lor;-efectuarea decontarilor prin
virament;-acordarea creditelor
bancare din contul mijloacelor atrase;-
eliberarea crtificatelor d deposit cu
termen fixat;emiterea cametelor de
cecuri;-emiterea biletelor de
banca.Banca -o institutie financiara
care atrage de la personae fizice si
juridice depozite si care uilizeaza
aceste mijloace pn a acorda credite si a
face investitii pe propriul cont si
risc.Criterii de clasificare a bancilor
:importanta in cadrul sistemului
bancar;forma de
proprietate;provenienta
capitalului;forma juridical de
organizare;gradul de specializare a
activitatii bancare;tipul de operatiuni
effectuate ;arta de
activitate;caracterul material virtual al
sediilor bancare.Importanta in cadrul
sistemului bancar :Banca
centrala(autoritatea monetara si
bancara suprema si primul nivel al
sistemului bancar)Bancile(institutii
financiare autentice de intermediere
monetara.Forma de proprietate :Banci
publice(sunt bancile capitalul carora
este detinutul de autoritatile
publice)Banci private(sunt cle capitalul
carora apartine unui grup de pers.
Fizice si juridice)Banci mixte(sunt cele
in care unul din detinatori ai capitalului
este o autoritate publica).Provenienta
capitalului :Banci cu capital
autohton(capitalul apartine
persoanelor fizice si juridice
rezidente)Bancilr cu capital strain (sunt
cele ale caror capital apartine
persoanelor fizice si juridice din
strainatate)Bancile cu capital
mixt9capital apartine pers,fizice si
juridice rezidente si
nerezidente.)Forma juridical de
organizare :Banci individuale,Banci
coperatiste ,Banci actionare.Banci de
stat,Bancile municipale.In functie de
gradul de specializare a activitatii
bancii :Banci universal e(effect.diverse
operatiuni bancare,deservind client din
diferite ramuri ale economiei
nationale)Banci specializate (se
specializaeaza in anuite operatiuni in
dependent de domeniul si ramura in
care activeaza )In functie de aria de
activitate
:locale,regionale,nationale,transnation
ale,off-shore,interguvernamentale.
Potrivit caracterului material-virtual
al sediilor bancare :bancile
traditionale (obisnuite),bancile virtuale
(pe internet )In functie de dimensiune
bancile de talie mare,talie
mijlocie,talie mica.
Functiile bancilor:mobilizarea
mijloacelor monetare;plasarea
rezervelor bancare;crearea
instrumentelor
monetare;comercializarea produselor
si serviciilor de natura monetara si de
credit.Rolul bancilor in economie
:finanteaza investitii,favorizeaza
tranzactiile comerciale in interiorul si
exteriorul unei tari ,realizaeaza politica
monetara a bancii comerciale ,creaza
posibilitati de economisire si stocarea
mijlacelor banesti.
Bancile in republica moldova
.Clasificarea activitatilor bancii
:activitati de intermediere
monetara,activitati de furnizare a
serviciilor financiare;activitati de
consultant;activitati de gestiune a
trezoreriei;activitati de natura
comerciala.
Activitatile de natura comerciala -
cumpara si vind metale pretioase
,reaizeaza bunuri mobile si immobile
recemptionate ca gaj in vederea
recuperarii creantelor .Banca este
libera sa adopte orice decizie ,care nu
este in contradictie cu legislatia in
vigoare.Acopera orice gen de cheltuieli
legate de activitatea sa .Ea trebuie sa
obtina profit ,adica suma veniturilor
incasate de banca in urma desfasurarii
activitatilor trebuie sa depaseasca sua
consumurilor si cheltuielelor
suportate.Depozitul bancar
MIJLOACELE banesti incredintate unei
banci spre pastrare.Operatiuni de
schimb valutar vinzare cumparare de
valuta atat din numele sip e contul
clientului ,cit si din numele si di cintul
bancii.
10.Banca centrala
Primele banci central au aparut cu 350
de ani in urma in rezultatul evolutiei
bancilor comerciale.Cea mai veche
banca este Banca Suediei 1668.Apoi
Banca Angliei din 1694 ea a fost prima
banca comerciala pe actiuni.Bancile
centrale institutii bancare ,cu rol de
supravegherea si organizare a relatiilor
monetare-financiare ale unui stat,atat
pe plan intern cit si in relatiile cu alte
sisteme monetare.Bancile central pot
fi :banci central private;ale
statului;mixte.Ea are urmatoarele
functii :Banca de emisiune(emite in
circulatie moneda nationala );banca a
bancilor;banca a statului(ce prevede
implicarea bancii central prin
reflectarea in contul bancii central
executarea bugetului de stat si
creditarea statului prin procurarea
valorilor mbiliare de stat );centru
valutar(elaborarea si aplicarea politicii
valutare in ceea ce priveste
constringerea importurilor si
promovarea exporturilor,depozitarea
rezervelor valutare,care sunt utilizate
pn a influenta si oferta la valuta
).DEcontarile interbancare
:COMpensarea multilaterala a platilor
ce au intre celelalte unitati bbancare
.Interbancare B.C. ,CA SEDIU bancar
,este implicate in desfasurarea
decontarilor interbancare.Banca
Nationala a Md a fost instituita la 4
iunie 1991.Obiectivul fundamental al
BNM este asigurarea si mentinerea
stabilitatii preturilor .ToTODATA BNM
promoveaza si mentine un system
financiar bazat pe pricipiile pietei si
sprijina politica economica generala a
statului.Capitalul statutar suma
capitalului autorizat si a fondului
general de rezerva.Capitalul autorizat
-nu este transferabil sau nu poate fi
grevat cu sarcini.Capitalul statutar
este dynamic si se formeaza din
profitul anului disponibil pn distribuire
sau din contributiile Guvernului.BNM
are dreptul sa emita
:hotariri,regulamente,instructiuni si
ordonante.Ea evolueaza starea
economica si financiara din tara si
elaboreaza actiunile de politica
monetara si valutara ,rezultatele si
prognozele fiind prezentate
Parlamentului pina la 1 februarie.BNM
este imputernicita sa :emita actele
normative sis a stabileasca modul de
aplicare acestora;acorde licente
institutiilor financiare ;elaboreze
controalele asupra tuturor institutiilor
financiare.Ea acorda bancilor credite
:garantate si negarantate .
13.Bazele politicii monetare
Politica monetare ansablul actiunilor
de influena a ofertei si cererii de bani
intreprinse de autoritatea monetara
utilizind instrumentele monetare in
vederea realizarii unui set de obiective
complexe cu finalitati de crestere
economica si stabilitate
financiara,urmarite intr-o perioada
concreta a evolutiei social-
economice.Obiectivele :obiective
operationale,obiective
intermediare,obiective
finale(stabilitatea preturilor,cresterea
economica durabila,ocuparea fortei de
munca,schilibrul balantei de plati
externe.)Careul magic (rata inalta de
crestere,rata redusa a somajului,sold
pozitiv al balantei de plati externe,rata
redusa a inflatiei.Stabilitatea
preturilor (a)ofera o ancora nominal a
politicii monetare nivelul
preturilor,b)reprezinta un obiectiv
transparent ,inteles,urmarit si evaluat,
c)etaleaza actiunile autoritatii
monetare si d)verifica modul in care
acestea sunt realizate.
Obiectivele intermediare :nivel optim
al masei monetare(cresterea bazei
monetare;cresterea agregatelor
monetare;cresterea volumului
creditelor;cresterea volumului
depozitelor);nivel stimulativ al dobinzii
bancare(rata la creditele bancare;rata
la depozitele bancare );nivel favorabil
al cursului valutar(rata de schimb a
monedei nationale)
Obiectivele operationale nivel
oportun al bazei monetare;nivel
rezonabil al pasivelor bancare
structura circumspecta a activelor
bancare;nivel rational al dobinzii la
creditele interbancare.Tipuri de
politica monetara :expansionista(care
are obiective operationale si
intermediare extinderea masei
monetare )restrictionara (care
urmareste restringerea masei
monetare).Instrumentele politicii
monetare :directe si indirete.Privite
prin prisma efectelor produse
instrumentele politicii monetare pot si
preponderant :de furnizare sau
retragere a monedei din circulatie;de
afectare a activelor si pasivelor
institutiilor financiare;de control al
operatiunilor cu valuta.Instrumentele
de furnizare sau retragere a monedei
din circulatie :volumul operatiunilor
de reescontare;volumul creditelor
acordate bancilor;voluul creditelor
acordate guvernului.Limitarea
creditelor va micsora volumul
lichiditatilor bancare care va inhiba
extinderea masei monetare.Extinderea
creditelor bancilor va majora
lichiditatile bancare si va conduce la
cresterea masei
monetare.Instrumente directe de
afectare a activelor si pasivelor
institutiilor financiare : voumul
creditelor bancare;volumul depozitelor
bancare;cerinte de lichiditate a
activelor;controlul emisiunilor de titluri
pe piata monetara.Instrumentele
directe de control a operatiunilor cu
valuta includ:operatiunile de schimb
valutar;rata dobinzi pentru depozitele
nerezidentilor;restrictiile referitor la
dobinda pn depozitele
nerezidentilor.Instrumentele indirecte
ale politicii monetare inglobeaza
masurile intreprinse de banca central
care afecteaza in mod indirect piata
monetara.Principalul instrument
indirect de furnizare a monedei din
circulatie sunt operatiunile open
market.(cumpararea-vinzarea titlurilr
emise de govern pe piata secundara si
a propriilor instrumente de datorie
,urmarindu-se marirea sau reducerea
cantitatii de bani in
circulatie.Instrumentele indirecte de
afectarea a activelor si pasivelor
sunt:rata dobinzii la creditele bancii
centrale(rata la care autoritatea
monetara acorda credite bancilr ),rata
rezervelor minimale obligatorii (cota
procentuala din pasivele bancare
care,in corcodanta cu ordinea stabilita
pe parcursul dezvoltarii activitatii
bancare ,trebuie opastrate la banca
centralA.Interventiile bancii central pe
piata valutara operatiunile
autoritatii monetare de vinzare-
cumpoarare a valutelr convertibele in
vederea mentinerii nivelului favorabil
al cursului valutar la un moment
dat.Cadrul normative politicii
monetare cuprinde :Constitutia,Legea
cu privire la Banca Nationala a
Md,regulamentele,Instructiunile
aferente ale Bancii Nationale a
Moldovei.Instrumentele politicii
monetare a RM :OPERATIUNILE DE
PIATA DESCHISA,OPERATIUNILE
VALUTARE,FACILITATILE
PERMANENTE;REZERVELE
OBLIGATORII MINIME.Facilitatile
permanente facilitatile pe care BNM
le pune la dispozitia bancilor
autorizate ka initiative acestora.BNM
ofera doua facilitate permanente
:facilitate de deposit overnight(ofera
bancilor autorizate posibilitatea de a
plasa depozite peste noapte la BNM
din propria initiative ,remunerate la o
rata a dobinzii prestabilita.;facilitate
de credit overninght(credit acordat de
BNm de catre noapte bancilor,pn
acoperirea dscoperitului de cont
neachitat la sfirsitul zilei operationale.