Sunteți pe pagina 1din 12

Asemanarea Triunghiurilor

Propuntor:
Prof. Mihaela Puricic
coala cu clasele I-VIII nr.7, Sfnta Maria Timioara
Proiect de activitate instructiv-formativ la geometrie
Data 10.02 200
Clasa aVII-a
Aria curricular ! tiin"e, ramura matematic#
Tema activitii ! $sem#narea triun%&iurilor
Tipul activitii ! 'ormare i (e)*oltare a ca+acit#"ilor (e re)ol*are a
+ro,lemelor
Scopul -e)*oltarea interesului i a moti*a"iei +entru stu(iul %eometriei i
a+licarea acesteia .n conte/te *ariate
!"iectivele operaionale
0a sfritul lec"iei to"i ele*ii *or fi ca+a,ili s# 1
O
1
i(entifice o situa"ie -+ro,lem# care +oate fi trans+us# .n lim,a2
matematic a(ec*at3
O
2
selecte)e (in mul"imea (atelor culese, informa"ii rele*ante +entru
re)ol*area unei +ro,leme3
O
3
sesi)e)e %reelile (intr-o succesiune (e ar%umente i s# re(acte)e
corect solu"ia +ro,lemei3
O
4
manifeste interes +entru folosirea te&nolo%iei informa"iei .n stu(iul
matematicii.
Strategii de instruire
S
1
(e(ucti*# +rin (esco+erire semi(iri2at# frontal com,inat# cu
acti*itatea (e %ru+, +e ,a)a unui con"inut structurat +e +arcurs3
S
2
in(ucti*-analo%ic# +e ,a)a unor +roce(ee (e ti+ e/+licati*
in*esti%ati*e, semi(iri2ate frontal com,inate cu acti*itatea .n %ru+3
S
3
strate%ie al%oritmic-analo%ic#, res+ecti* analo%ic-(e(ucti*# +entru
re)ol*area in(e+en(ent# i in(i*i(ual# a itemilor (in testul com+uteri)at.
#orme de evaluare
14 Observare sistematic ! *oi reali)a +e +arcursul lec"iei +rin1
r#s+unsurile +e care le o,"in (e la ele*i la .ntre,#rile i
+ro,lemele +ro+use +utn( astfel s#-mi (au seama (e 1
- *olumul i calitatea cunotin"elor .nsuite 3
- %n(irea lo%ic# a ele*ilor, +osi,ilitatea (e sinte)#3
- a,ilitatea (e a+licare a cunotin"elor .n +ractica3
- e/+unerea lo%ic# a i(eilor3
- +uterea (e sistemati)are i (e e*i(en"iere a esen"ialului3
- mo(ul (e +artici+are al ele*ilor la lec"ie.
2) Evaluare +rin a+licarea unui test com+uteri)at.
Metode interactive $ activ-participative:

acti*itate +e %ru+e3
munca in(e+en(ent#3
(emonstra"ia
e*aluare com+uteri)at# a ele*ilor3
+ro,lemati)area3
con*ersa"ia3
e/+lica"ia.
Mi%loace didactice1
Trusa (e %eometrie
'ie (e lucru
5om+uterul 6$+lica"iile 7o8er 7oint, Visual 'o/7ro4

&i"liografie1
Manuale (e %eometrie clasa a VII-a6-ana 9a(u, :u%en 9a(u,
5. ;tescu3 Turcitu4
5ule%erea (e matematic# :*aluari sumati*e la
Matematic#6<la2o*an,<ociu,<ol(ea,0o,a)#4
Matematic# Testarea na"ional# 6e(itura =il-200>4
Matematica .n natur# i te&nic#
$l%e,r# i %eometrie clasa a VII-a 6<rn)ei ,?e%ril# anul
colar 200>-2004
Matematica %imna)iului .ntre +rofesor i ele* 6Ioan -#ncil#4
Ioan @in%a, Ion ?e%re" -An*a"area eficient#, :(itura
$l(in1BBB
'lorin 5.r2an--i(actica matematicii, :(itura 5orint, 2002
Ins+ectoratul colar al 2u(e"ului Timi-Sesiune (e
5omunic#ri
Ioan @in%a, $(rian 7etrescu, Mi&ai =a*ot#, Vasile tef#nescu
-:*aluarea +erforman"elor colare , :(itura $l(in
,1BBB
Fia A
1. =#si"i erorile (in CC(emonstra"iileCC urm#toare, 6selectate (in lucr#rile
*oastre4 comenta"i si re)ol*a"i corect .
An triun%&iul $<5, M6$<4, ?6$54. -ac# M? este anti+aralel# la <5,
$MD cm, M<D2 cm i $?D2 cm, atunci ?5DEE..cm.

2. An triun%&iul M?7, : 6M?4, '6M74. -ac# :' este +aralel# la <5,
:MD> cm, :?DF cm, :'DG i M' D cm. $fla"i lun%imile 6?74 i 6'74.

2 2

= =
= =
x x
x NC
AN
MB
AM
FP NP FP
MF
NP
EF
EN
ME G
F
>
= = = =
Puncte inaccesibile
1. -etermina"i (istan"a (e la un o,ser*ator aflat .n +unctul < (e +e mal,
la co+acul $ (e +e malul celalalt.
2. Hn *n#tor are o +uc# $<, lun%# (e 1,20 m. 7artea $- (e la un
ca+#t al +utii +n# la tr#%aci este 1I> (in +uc#. :l oc&ete o +as#re
5 care se afl# la 100 m (e+#rtare (e el.
-ar *n#torului .i tremur# mna i (in cau)a aceasta , .n momentul
cn( a+as# +e tr#%aci +uca se rotete .n 2urul ca+#tului $ astfel .nct
+unctul - se ri(ic# cu un se%ment -:D2 mm.
5u c"i m (easu+ra "intei trece %lon"ulJ
3. -eterminarea .n#l"imii unei +irami(e cu a2utorul um,rei .

Test de evaluare
clasa a '((-a - Asemnarea triunghiurilor
7entru fiecare +ro,lema re)ol*ata corect reali)e)i 20 (e +uncteK
?umele ele*ului1
1. In triun%&iul (re+tun%&ic $<5, m6L$4DB0 se construiete .n#l"imea $-, -
6<54. 5ate +erec&i (e triun%&iuri asemenea s-au formatJ
a41 ,42 c4> (40
2. 7e laturile triun%&iului $<5 se consi(er# +unctele : si ', : 6$<4, '
6$54 astfel .nct $:M$<D$'M$5. 5are (in urm#toarele afirma"ii sunt
a(e*#rateJ
i4 :'NN<5 ii4 m6L'4Dm6L<4 iii4 O $:' O $<5
a4i ,4ii c4iii
3. 'ie triun%&iul $<5 i triun%&iul M?7. -ac# $<D62IG4?7 , $5D0.M?,
1G<5DFM7. 5are (in urm#toarele +ro+o)i"ii sunt a(e*#rateJ
a4 O $<5 nu este asemenea cu O ?7M 3
,4 O $<5O ?7M 3
4. In triun%&iul $<5 se (uce me(iana P$MQ, iar +rin centrul (e %reutate al
triun%&iului se (uce -:NN<5, - 6$<4, : 6$54. -aca <-DF, $:D10,
sta,ili"i care (in urm#toarele afirma"ii sunt a(e*#rate1
a4 $-D123 $<D1R3 :5DG3 $5D1G
,4 $-D3 $<D103 :5DG3 $5D1G
c4 $-D123 $<D1R3 :5D1G3 $5D2G
5. 7entru (ou# triun%&iuri asemenea *aloarea ra+ortului (e asem#nare este
0.G iar aria unuia (intre ele este 100 cm
2
. $ria celui (e-al (oilea triun%&i este1
a4 00 cm
2

,4 2G cm
2

c4 00 cm
2
sau 2G cm
2

Scenariu didactic
O
S
Etapele leciei Strategii de predare
Strategii de nvare
!"daliti
de asigurare
a c"ne#iunii
inverse
Informarea ele*ilor
asu+ra o,iecti*elor
urm#rite
$)i *om reca+itula (in ca+itolul asem#narea triun%&iurilor ,triun%&iuri asemenea,
teorema fun(amental# asem#n#rii, criterii (e asem#nare.
Stimularea
reactuali)#rii
cunotin"elor
(o,n(ite anterior
-(efini"ia triun%&iurilor
asemenea
-teorema fun(amental#
a asem#n#rii
-criterii (e asem#nare
5lasa a fost .m+#r"it# +e
%ru+e ,fiecare %ru+a a*n(
(e reali)at o +arte a acestei
teme .
:le*ii *or +re)enta +e %ru+e la
calculator .n a+lica"ia 7o8er 7oint sau
su, forma unei +a%ini Se,1
triun%&iuri asemenea, teorema
fun(amental# a asem#n#rii, criteriile
(e asem#nare
;

;
2
S
>
;
>
;
2
S
2

7re)entarea
materialului stimul
-iri2area .n*#"#rii
$+recierea
corectitu(inii
-in fiecare %ru+# se trece
cte un ele* la calculator
+entru re)ol*area unui test
(e e*aluare.
5elorlal"i li se +ro+un s+re
re)ol*are +ro,lemele (in
fia 1
=#si"i erorile (in
CC(emonstra"iileCC 6selectate
(in lucr#rile *oastre4
,comenta"i si re)ol*a"i
corect.
An triun%&iul $<5,
M6$<4, ?6$54.
-ac# M? este
anti+aralel# la <5,
$MD cm, M<D2 cm i
$?D2 cm, atunci
:le*ii *erific# solu"ia +ro,lemei, emit
i+ote)e, %#sesc erorile, se fac
comentarii
M? este anti+aralel# (ac#
O$<5 O$?M
AM
AC
NM
BC
AN
AB
= =

2
F AC
= $5D12
$?T?5D$5 ?5D10

-ac# e ca)ul
se reamintesc
oral (efini"ii,
Scrierea
laturilor
+ro+or"ionale
Teorema
fun(amental#
a asem#n#rii
2 2

= =
= =
x x
x NC
AN
MB
AM
;
>
;
2
S
2
7re)entarea
materialului stimul
-iri2area .n*#"#rii
$+recierea
corectitu(inii
+erforman"ei

An triun%&iul M?7, :
6M?4, '6M74. -ac#
:' este +aral el# la <5,
:MD> cm, :?DF cm,
:'DG i M' D cm.
$fla"i lun%imile 6?74 i
6'74.
NP=10 cm; FP=8 cm
M7D1G cm3 ?7D12 cm
;
1
-iri2area .n*#"#rii $+lica"ii +ractice 1 :le*ii emit i+ote)e, reali)ea)# fi%ura,
FP NP
FP
MF
NP
EF
EN
ME
G
F
>
= =
= =
NP MP
MP
MF
NP
EF
MN
ME
G
B
>
= =
= =
;
2
S
1
S
2
$+recierea
corectitu(inii
+erforman"ei
-eterminarea (istan"ei (e la
un +unct la un +unct
inaccesi,il. 6fisa-+uncte
inaccesi,ile4.
Se +roiectea)# ima%inea
cores+un)#toare +ro,leme
6reali)ate .n a+lica"ia 7o8er
7oint4
Se +un .ntre,#ri 1
5e le%#tura are aceast#
+ro,lem# cu tema noastr# J
5e +utem (e(uceJ
5e teorem# ne-ar fi util#
aiciJ
Ancerca"i s-o trans+une"i .n
lim,a2 matematic.
Se anali)ea)# i (iscut#
solu"iile +ro,lemelor.
anali)ea)# ,.ntocmesc +lanul (e
re)ol*are al +ro,lemei.
$+lic# teorema fun(amental# a
asem#n#rii
Intensificarea
+rocesului (e reten"ie i
transfer
$nun"area temei (e
cas#
Se (iscut# re)ultatele o,"inute (e ele*ii care au fost e*alua"i +rin
a+licarea testului com+uteri)at.
Se +ro+une tema (e cas# 1 testul 2, manual +a%.1FB
c o n s o l i d a r e a c u n o s t i n t e l o r
r e f a c e r e a u n e i d e m o n s t r a t i i g r e s i t e
r e e v a l u a r e a u n o r r a t i o n a m e n t e
i m b o g a t i r e a r e p e r t o r i u l u i d e s t r a t e g i i c o g n i t i v e
i n d u c t i v e
m e m o r i a d e l u n g a d u r a t a
a n t r e n e a z a g i n d i r e d e t i p i n d u c t i v , d e d u c t i v , a n a l o g i c
d e z v o l t a r e a m e c a n i s m e l o r c o g n i t i v e s u p e r i o a r e
s t i m u l a r e a s i d e z v o l t a r e a c a p a c i t a t i l o r i n t e l e c t u a l e
f o r m a t i v e
c a s t i g a i n c r e d e r e a i n f o r t e l e p r o p r i i
p e r s e v e r e n t a
i n d e p e n d e n t a
p r o m t i t u d i n e
d e z v o l t a r e a c a l i t a t i l o r v o i n t e i
i n t a r i r e a m o t i v a t i e i i n v a t a r i i m a t e m a t i c i i
d e z v o l t a r e a a t r a c t i e i p e n t r u p r o b l e m a t i c
d e z v o l t a r e a i n t e r e s u l u i , a e m o t i i l o r d e s c o p e r i r i i
a f e c t i v - v o l i t i v m o t i v a t i o n a l e
F i n a l i t a t i l e l e c t i e i

S-ar putea să vă placă și