Sunteți pe pagina 1din 60

Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului

Metodologie din 01/02/2007


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 126bis din 21/2/2!
Metodologie de calcul al performanei energetice a cldirilor Partea a III-a - Auditul i certificatul de performan a cldirii
Indicativ Mc 001/3 - 2006
M"TO#O$O%I" #" C&$C'$ &$ P"()O(M&*+"I "*"(%"TIC" & C$,#I(I$O(
P&(T"& a III-a - &'#IT'$ .I C"(TI)IC&T'$ #" P"()O(M&*+, & C$,#I(II
Indicati/ Mc 1/0 - 26
III. A!I"# $I %&'"I(I%A"# !& P&'()'MA*+, A %#,!I'II
%P'I*-
III.1. Introducere
III.2. %apitolul I. Auditul energetic al cldirii
III/2/1/ )0iect1 domeniu de aplicare1 referine normative1 terminologie1 notaii
III/2/2/ &valuarea performanelor energetice ale cldirilor
III/2/3/ Indicatori ai eficienei economice a 2oluiilor te3nice de rea0ilitare/moderni4are energetic a cldirilor e5i2tente
III/2/6/ -ta0ilirea 2oluiilor te3nice de cretere a performanei energetice pentru con2trucie i in2talaii1 aplica0ile cldirilor
III.3. %apitolul al II-lea. certificatul de performan energetic al cldirii
III/3/1/ )0iect1 domeniu de aplicare1 referine normative1 terminologie1 notaii
III/3/2/ &la0orarea certificatului de performan energetic al unei cldiri
III/3/3/ %oninutul certificatului de performan energetic al unei cldiri
III/3/6/ *otarea cldirilor 7n vederea certificrii energetice a ace2tora
Ane5e
Ane5a III/1/ (ia de anali4 termic i energetic 8model9
Ane5a III/2/ -oluii te3nice de moderni4are energetic a cldirilor
Ane5a III/3/ -oluii de moderni4are termote3nic a anvelopei con2truciei - elemente de con2trucie opace 8%onf/ dr/ ing/
Mi3aela :eorge2cu - AIM9
Ane5a III/6/ -oluii de 7m0untire a t;mplriei e5terioare 8%onf/ dr/ ing/ Mi3aela :eorge2cu - AIM9
Ane5a III/</ #i2ta 2oluiilor te3nice propu2e pentru moderni4area energetic a cldirilor de locuit alimentate de la 2i2tem
centrali4at de alimentare cu cldur
Ane5a III/6/ #i2ta 2oluiilor te3nice propu2e pentru moderni4area energetic a cldirilor de locuit individuale 2au 7niruite
dotate cu 2ur2 proprie de cldur
Ane5a III/=/ !ate primare privind co2tul m2urilor de rea0ilitare i moderni4are pentru anali4a economic 7n cadrul auditului
energetic al cldirilor
Ane5a III/>/ Model de certificat de performan energetic al cldirii
Ane5a III/?/ 'e4i2tene termice corectate pentru cldirea de referin
Ane5a III/10/ %on2umuri 2pecifice de cldur pentru prepararea apei calde de con2um pentru cldirea de referin
III. A!I"# $I %&'"I(I%A"# !& P&'()'MA*+, A %#,!I'II
III.1. Introducere
Acea2t reglementare te3nic face parte dintr-o 2erie de trei documente care alctuie2c 7mpreun Metodologia de calcul a
performanei energetice a cldirilor1 denumit 7n cele ce urmea4 Metodologie/
Auditul energetic al unei cldiri urmrete identificarea principalelor caracteri2tici termice i energetice ale con2truciei i ale
in2talaiilor aferente ace2teia i 2ta0ilirea1 din punct de vedere te3nic i economic1 a 2oluiilor de rea0ilitare 2au moderni4are
termic i energetic a con2truciei i a in2talaiilor aferente ace2teia1 pe 0a4a re4ultatelor o0inute din activitatea de anali4
termic i energetic a cldirii/
%ertificatul de performan energetic al unei cldiri urmrete declararea i afiarea performanei energetice a cldirii1
pre4entat 7ntr-o form 2intetic unitar1 cu detalierea principalelor caracteri2tici ale con2truciei i in2talaiilor aferente ace2teia1
re4ultate din anali4a termic i energetic/
Metodologia de calcul a performanei energetice a cldirilor 2e adre2ea4 inginerilor con2tructori i de in2talaii1 ar3itecilor i1
7n general1 2pecialitilor care 7i de2foar activitatea 7n domeniul energeticii con2truciilor i al crei 2cop 7l repre4int
evaluarea i creterea performanei energetice a con2truciilor i in2talaiilor aferente ace2tora/
Metodologia de calcul al performanei energetice a cldirilor 2e refer la toate cldirile1 7n cadrul crora 2e de2foar
activiti care nece2it a2igurarea unui anumit grad de confort i regim termic1 potrivit reglementrilor te3nice 7n domeniu1 7n
condiii de con2um redu2 de energie/
III.2. %apitolul I. Auditul energetic al cldirii
III/2/1/ )0iect1 domeniu de aplicare1 referine normative1 terminologie1 notaii
III/2/1/1/ !omeniu de aplicare
%ldirile 2unt grupate 7n dou mari categorii1 7n funcie de de2tinaia principal a ace2tora1 dup cum urmea4.
A. %ldiri de locuit 8din 2ectorul re4idenial9.
- cldiri de locuit individuale 8ca2e unifamiliale1 cuplate 2au 7niruite1 tip duple5 /a/9@
- cldiri de locuit cu mai multe apartamente 80locuri9/
B. %ldiri cu alt de2tinaie dec;t locuine 8din 2ectorul teriar9.
- 0irouri@
- cldiri de 7nvm;nt 8cree1 grdinie1 coli1 licee1 univer2iti9@
- cmine1 internate@
1
- 2pitale1 policlinici@
- 3oteluri i re2taurante@
- cldiri pentru 2port@
- cldiri pentru 2ervicii de comer 8maga4ine1 2paii comerciale1 2edii de firme1 0nci9@
- cldiri 2ocial-culturale 8teatre1 cinematografe1 mu4ee9@
- alte tipuri de cldiri con2umatoare de energie 8de e5emplu. cldiri indu2triale cu regim normal de e5ploatare9/
Prevederile metodologiei nu 2e aplic la urmtoarele categorii de cldiri.
- cldiri i monumente proteAate care fie fac parte din 4one con2truite proteAate conform legii1 fie au valoare ar3itectural 2au
i2toric deo2e0it1 crora dac li 2e aplic cerinele1 li 2-ar modifica 7n mod inaccepta0il caracterul ori a2pectul e5terior@
- cldiri utili4ate ca lcauri de cult 2au pentru alte activiti cu caracter religio2@
- cldiri provi4orii prev4ute a fi utili4ate pe perioade de p;n la 2 ani1 din 4one indu2triale1 ateliere i cldiri nere4ideniale din
domeniul agricol care nece2it un con2um redu2 de energie.
- cldiri nere4ideniale care 2unt de2tinate a fi utili4ate mai puin de 6 luni pe an@
- cldiri independente1 cu o arie util mai mic de <0 m
2
@
- cldiri cu regim 2pecial de e5ploatare/
'eali4area auditului energetic al unei cldiri pre2upune parcurgerea a trei etape.
1. &valuarea performanei energetice a cldirii 7n condiii normale de utili4are1 pe 0a4a caracteri2ticilor reale ale 2i2temului
con2trucie - in2talaii aferente 87ncl4ire1 ap cald de con2um1 ventilare1 climati4are1 iluminat9/
2. Identificarea m2urilor de moderni4are energetic i anali4a eficienei economice a ace2tora/
3. Bntocmirea raportului de audit energetic/
III/2/1/2/ !ocumente de referin
C1D EEE #egea nr/ 3=2/200< privind performana energetic a cldirilor
C2D EEE Metodologia de calcul al performanei energetice a cldirilor/ Partea I - Anvelopa cldirii
C3D EEE Metodologia de calcul al performanei energetice a cldirilor/ Partea a II-a - Performana energetic a in2talaiilor din
cldiri
C6D -' 1?0=/1-?= In2talaii de 7ncl4ire/ *ece2arul de cldur de calcul/ Pre2cripii de calcul/
C<D -' 1?0=/2-?= In2talaii de 7ncl4ire/ *ece2arul de cldur de calcul/ "emperaturi interioare convenionale de calcul/
C6D -' 6>3?-?= In2talaii de 7ncl4ire/ *umrul anual de grade-4ile/
C=D EEE #egea nr/ 10/1??< privind calitatea 7n con2trucii/
III/2/1/3/ "ermeni i definiii
Pentru utili4area pre4entei reglementri te3nice 2e aplic termenii i definiiile din #egea nr/ 3=2/200< i definiiile urmtoare.
III/2/1/3/1/ Anali4 termic i energetic a cldirii
)peraiune prin care 2e identific principalele caracteri2tici termice i energetice ale con2truciei i ale in2talaiilor aferente
ace2teia i determinarea con2umurilor anuale de energie pentru 7ncl4irea 2paiilor1 ventilare/climati4are1 ap cald de con2um
i iluminat
III/2/1/3/2/ Audit energetic al unei cldiri
Procedur 2i2tematic de o0inere a unor date de2pre profilul con2umului energetic e5i2tent al unei cldiri1 de identificare i
de cuantificare a m2urilor pentru reali4area unor economii de energie1 precum i de raportare a re4ultatelor
III/2/1/3/3/ !o2ar de audit energetic
An2am0lu de documente cu rol de tra2a0ilitate pentru totalitatea operaiunilor legate de activitatea de audit energetic al unei
cldiri
III/2/1/3/6/ 'aport de audit energetic
!ocument te3nic care conine de2crierea modului 7n care a fo2t efectuat auditul1 a principalelor caracteri2tici termice i
energetice ale cldirii1 a m2urilor propu2e de moderni4are energetic a cldirii i in2talaiilor interioare aferente ace2teia1
precum i a principalelor conclu4ii referitoare la m2urile eficiente din punct de vedere economic
III/2/1/3/</ tili4area eficient a energiei
Bndeplinirea condiiilor 2pecifice pentru a2igurarea condiiilor normale de locuire1 cu un con2um de energie termic i electric
c;t mai redu2
III/2/1/3/6/ %ldire de referin
%ldire av;nd 7n principiu aceleai caracteri2tici de alctuire ca i cldirea real i 7n care 2e a2igur utili4area eficient a
energiei
III/2/1/3/=/ M2ur de moderni4are energetic
Intervenie a2upra con2truciei i in2talaiilor aferente ace2teia1 cu 2copul reducerii con2umului de energie al cldirii
III/2/1/3/>/ !urat de via a 2oluiei de moderni4are
!urata de via e2timat pentru 2oluia de moderni4are anali4at1 pentru care parametrii con2iderai 2e p2trea4
ne2c3im0ai fa de 2tadiul iniial1 la momentul aplicrii 2oluiei re2pective
III/2/1/3/?/ !urat de recuperare a inve2tiiei
!urata de recuperare a inve2tiiei prin economia reali4at 7n urma reducerii con2umului de energie1 datorat aplicrii
m2urilor de rea0ilitare/moderni4are energetic
III/2/1/3/10/ Faloare net actuali4at
Proiecia la momentul G0G a tuturor co2turilor implicate de aplicarea unei m2uri/2oluii de moderni4are energetic a cldirii1 7n
funcie de rata de depreciere a monedei con2iderate - 2u0 forma deprecierii medii anuale i de rata medie anual a creterii
co2tului energiei
III/2/1/3/11/ %o2t al unitii de energie economi2it
%o2tul unitii de energie o0inut prin moderni4are energetic a cldirii1 determinat ca raport 7ntre valoarea inve2tiiei
datorat aplicrii unei m2uri 2au pac3et de m2uri de moderni4are energetic i economia de energie reali4at prin
implementarea ace2teia pe durata de via a m2urii de moderni4are energetic
III/2/1/3/12/ %on2um normal de energie
%on2umul de energie termic/electric 7n 2copul reali4rii 2trii de confort termic
III/2/1/6/ -im0oluri i notaii
"a0elul I/1 - -im0oluri i uniti de m2ur
2

Simbol Mrime Unitate de


msur

A arie m
2

a(C) avans aferent creditului Lei, Euro
C cost (investitie, exploatare etc.) Lei, Euro
c cost al unittii de energie Lei/kWh, Euro/kWh
C(m) cost anual al operatiunilor de mentenant Lei/an, Euro/an
C(E) cost anual al energiei consumate Lei/an, Euro/an
d dobnd a creditului -
e cost al unittii de energie economisit Lei/kWh, Euro/kWh
f rat anual de crestere a costului energiei -
i rat anual de depreciere a monedei -
N(S) durat de viat a solutiei de modernizare energetic
N(c) durat a creditului ani
N durat de viat ani
N(R) durat de recuperare a investitiei ani
r(c) rat lunar pentru rambursarea creditului Lei/lun, Euro/lun
VNA valoare net actualizat Lei, Euro
DELTA [VNA]valoare net actualizat aferent investitiei suplimentare Lei, Euro
pentru modernizare energetic
X factor de actualizare (pentru calcul economic dinamic) -
'++'

*)",/ Bn loc de 2ecund 2e poate utili4a ora ca unitate de timp1 pentru toate cantitile care 2e refer la durat 8adic at;t
pentru durate c;t i pentru numrul de 2c3im0uri de aer91 dar 7n ace2t ca41 unitatea de m2ur pentru energie e2te Hatt or
CH3D 7n loc de Ioule/
"a0elul I/2 - Indici

0 an de referint
E energie, energie electric
G gaz natural
T termoficare
M mentenant
a actual
m modernizare (energetic)
t factor de nsumare
S serviciu, viat (cu referire la solutie de modernizare)
c credit
k tip energie (termic, electric, gaz)
Pr profitabil
'+'

III/2/2/ &valuarea performanelor energetice ale cldirilor
&valuarea performanelor energetice ale unei cldiri 2e refer la determinarea nivelului de protecie termic al cldirii i a
eficienei energetice a in2talaiilor de 7ncl4ire interioar1 de ventilare/climati4are1 de preparare a apei calde de con2um i de
iluminat i vi4ea4 7n principal.
J inve2tigarea preliminar a cldirii i a in2talaiilor aferente1
J determinarea performanelor energetice ale con2truciei i ale in2talaiilor aferente ace2teia1 precum i a con2umului anual
de energie al cldirii pentru 7ncl4irea 2paiilor1 de ventilare/climati4are1 de preparare a apei calde de con2um i de iluminat1
J conclu4iile auditorului energetic a2upra evalurii/
III/2/2/1/ Inve2tigarea preliminar a cldirilor 2e efectuea4 prin anali4area documentaiei te3nice a cldirii 82au completarea
ace2teia1 dup ca49 i prin anali4a 2trii actuale a con2truciei i in2talaiilor aferente ace2teia1 con2tatat prin vi4itarea cldirii/
Inve2tigarea preliminar a cldirilor 2e refer la urmtoarele a2pecte.
III/2/2/1/1/ Anali4a crii te3nice a cldirii1 re2pectiv a documentaiei care a 2tat la 0a4a e5ecuiei cldirii i in2talaiilor aferente
i care tre0uie 2 cuprind cel puin.
J partiurile de ar3itectur ale fiecrui nivel@
J dimen2iunile geometrice ale elementelor de con2trucii 8fundaii1 perei1 2t;lpi1 grin4i1 0uiandrugi1 plci1 elementele
arpantei9@
J dimen2iunile golurilor din perei1 di2tana dintre goluri1 7nlimea parapeilor@
J 2tructura anvelopei cldirii@
J tipul de ui i fere2tre@
J alctuirea i materialele care compun elementele de 7nc3idere e5terioar 2au de 2eparare 7ntre 2paii cu diver2e regimuri de
temperatur@
J planuri i 2c3eme ale in2talaiilor de 7ncl4ire1 ventilare1 climati4are1 preparare a apei calde de con2um i electrice 8iluminat9/
Bn ca4ul c;nd documentaia de 0a4 lip2ete1 2e e5ecut un releveu al cldirii1 evideniindu-2e toate elementele enumerate
mai 2u2/
Anali4a documentaiei care a 2tat la 0a4a e5ecuiei cldirii va fi completat cu un releveu al 4onelor cu degradri 2pecifice
8igra2ie1 infiltraii de ap1 conden21 mucegai etc/91 precum i cu un releveu al in2talaiilor 7n 2copul evidenierii modificrilor
efectuate a2upra ace2tora/
3
III/2/2/1/2/ Anali4a elementelor caracteri2tice privind ampla2area cldirii 7n mediul con2truit.
J 4ona climatic 7n care e2te ampla2at cldirea@
J orientarea fa de punctele cardinale@
J di2tana fa de cldirile 7nvecinate i 7nlimea ace2tora@
J direcia v;nturilor dominante i gradul de adpo2tire fa de v;nt@
J regimul de 7nlime al cldirilor 2eparate prin ro2t/
Prin 2tudiul vecintilor cldirii vor fi pu2e 7n eviden unele elemente ce pot influena regimul 3igrotermic 8regimul de
7nlime al cldirilor din 4on1 factorii de um0rire1 geometria 2paiului 7n legtur cu preci4area direciei i inten2itii v;ntului
dominant etc/91 precum i dac ace2tea au fo2t luate 7n 2eam la reali4area con2truciei anali4ate/
III/2/2/1/3/ &valuarea 2trii actuale a cldirii prin comparaie cu 2oluia de proiect 8conform cu cartea te3nic a cldirii9
&valuarea 2trii actuale a cldirii1 inclu2iv in2talaiile aferente1 2e face 7n principal prin anali4 vi4ual i urmrete 7n 2pecial.
III/2/2/1/3/1/ &valuarea 2trii actuale a con2truciei prin comparaie cu 2oluia de proiect.
- 2tarea elementelor de con2trucie opace 8perei1 planeu pe2te 2ol/2u02ol1 planeu 2u0 pod1 tera21 acoperi1 ro2turi
de2c3i2e/7nc3i2e1 perei ctre 2paii comune - ca2a 2crilor etc/9 i evidenierea punilor termice liniare i punctuale 8cu pondere
7n valoarea re4i2tenei termice corectate91 a defeciunilor 2au a deteriorrilor.
-K fi2uri1 degradri ale tencuielii i ale 2tructurii de re4i2ten1 igra2ie1 infiltraii de ap de la in2talaii 2au din alte 2ur2e
8neetaneitatea 7nvelitorilor1 Ag3ea0urilor i 0urlanelor91 4one afectate de conden2 remanent i de mucegai1
-K deteriorarea acoperiului i ale elementelor de 7nc3idere ale podului1 tera2ei i ale locurilor de 2trpungere ale tera2ei1
-K identificarea alctuirii elementelor de 7nc3idere i evaluarea 2trii termoi4olaiei din componena pereilor1 planeelor1
tera2ei etc/
-K identificarea pre4entei punilor termice 8termovi4iune 7n infrarou1 dup ca491
-K e5i2tena 4onelor cu infiltraii de aer 8neetaneiti la ui i fere2tre1 ro2turi ne7nc3i2e1 2trpungeri 7n Aurul courilor de fum1
conductelor etc/9/
- identificarea tipurilor de 7nc3ideri tran2parente 8ui i fere2tre fi5e/mo0ile9
- 2tarea elementelor de 7nc3idere vitrate din 2paiile locuite/ocupate i din cele cu funcii de 2paii comune 8ca2a 2crilor1
2u02oluri etc/9.
-K geamuri 2parte 2au lip21 rame deformate 2au deteriorate1 2i2temele de 7nc3idere ale uilor i fere2trelor defecte 2au lip2a
ace2tora1 2paii li0ere 7ntre tocul uilor/fere2trelor i elementele de con2trucie etc/1
-K lip2a 2i2temelor automate de 7nc3idere a uilor cldirilor1
- 2tarea canalelor de ventilare a 2paiilor ane5 80i1 0uctrii etc/9
III/2/2/1/3/2/ &valuarea 2trii actuale a in2talaiilor prin comparaie cu 2oluia de proiect.
III/2/2/1/3/2/1/ In2talaii de 7ncl4ire.
III/2/2/1/3/2/1/1/ Identificarea tipului de 2i2tem de 7ncl4ire a 2paiilor locuite/ocupate i comune1
- pentru 2i2teme locale 82o0e cu ga4e9 - dotare 2au nedotare a ar4toarelor cu electrovalv1
- verificare tiraA co de fum pentru orice tip de 2o01
- verificare uniformitate 7ncl4ire 2o0 8termovi4iune 7n infrarou - 2e4onul rece1 dup ca49/
III/2/2/1/3/2/1/2/ Bncl4ire central cla2ic
- identificarea tipurilor de corpuri de 7ncl4ire i a caracteri2ticilor funcionale ale ace2tora.
J numrul de elemente 7ncl4itoare1 putere termic in2talat1
J corpuri de 7ncl4ire lip2 2au 0locate1
J vec3imea corpurilor de 7ncl4ire1
J anul ultimei 2plri a corpurilor de 7ncl4ire1
J tipul ro0inetelor de reglaA i manevra0ilitatea ace2tora1
- dotarea cu repartitoare de co2t i ro0inete de reglaA cu cap termo2tatic1
- e5i2tena ro0inetelor de 2eparare a corpurilor de 7ncl4ire1
- verificarea c;mpului de temperaturi pe 2uprafaa corpurilor de 7ncl4ire1 dup ca4@
- 2tarea conductelor de alimentare cu agent termic1 2tarea termoi4olaiei conductelor care 2e afla at;t 7n 2paiile
locuite/ocupate c;t i 7n 2paiile comune.
J conducte de aeri2ire 2ecionate1
J 7nlocuiri frecvente ale unor tron2oane1
J lip2a vanelor de reglare i a vanelor de 2eparare i golire1
- dotarea cu vane pentru meninerea diferenei de pre2iune at;t la 0a4a coloanelor c;t i pe racordul la reeaua de di2tri0uie
8dup ca491
- dotarea cu contor de cldur pe 2car/cldire/unitate locuit 8ocupat91
III/2/2/1/3/2/2/ In2talaii de ventilare i climati4are/
III/2/2/1/3/2/2/1/ -i2teme locale de 7ncl4ire i rcire cu aer i/2au pompe de cldur.
- 2tarea filtrelor de praf1
- con2umul de energie electric fa de valoarea de catalog1
- vite4a medie 7n gurile de refulare a aerului1
- tipul de agent frigorific utili4at 8ecologic1 neecologic91
- pierderi de agent frigorific/
III/2/2/1/3/2/2/2/ -i2teme de ventilare mecanic 8refulare1 refulare/a2piraie9.
- vite4e medii ale aerului 7n gurile de refulare1
- vite4e medii ale aerului 7n gurile de a2piraie1
- di2po4itive de reglare a de0itelor de aer 8manevra0ilitate91
- gradul de etanare a 7m0inrilor canalelor de aer 82e recomand efectuarea de m2urri ale vite4elor i verificarea
con2ervrii de0itelor ma2ice la nivelul 7ntregii in2talaii91
- identificarea 4onelor de pierderi de aer1
- 2tarea canalelor de aer din punct de vedere al re4i2tenei la coro4iune 8pentru canale metalice neproteAate i acce2i0ile91
- 2tarea termoi4olaiei conductelor de aer i comparaie cu re4i2tena termic de proiect1
- 2ta0ilirea punctului real de funcionare al ventilatoarelor1
III/2/2/1/3/2/2/3/ -i2teme centrali4ate de climati4are.
- toate evalurile de la pct/ 1/2/1/3/2/2/21
4
- evaluarea performanelor energetice a ec3ipamentelor din centrala de tratare a aerului 8corelat cu Metodologie partea a II-a91
III/2/2/1/3/2/3/ In2talaii de iluminat artificial.
- evaluarea 2trii corpurilor de iluminat1
- evaluarea performanei te3nice a 2i2temului de iluminat artificial 8verificarea gradului de a2igurare a confortului vi4ual
conform Metodologie Partea a II-a91
- 2tarea conductoarelor de energie electric1
- e5i2tena di2po4itivelor de control i reglare automat a flu5ului lumino2 8impactul a2upra con2umului de energie electric91
- e5i2tena di2po4itivelor de alimentare controlat cu energie electric 8impactul a2upra con2umului de energie electric91
III/2/2/1/3/2/6/ In2talaia de preparare i furni4are a apei calde de con2um/
III/2/2/1/3/2/6/1/ -i2teme locale de preparare a apei calde de con2um1
- evaluarea 2trii i4olaiei termice a unitilor de acumulare 8dup ca491
- evaluarea calitii arderii com0u2ti0ilului i a eficienei tiraAului1
- evaluarea pierderilor de ap cald de con2um din in2talaie@
III/2/2/1/3/2/6/2/ In2talaii centrale de preparare a apei calde de con2um
- 2tarea armturilor o0iectelor 2anitare1 defeciuni1 pierderi de ap1
- 2tarea conductelor de ap cald de con2um i a i4olaiei termice a ace2tora 8ta2at i u2cat1 ta2at i umed1 parial
deteriorat 8pe2te 30L91 fr i4olaie termic91
- conducta de recirculare funcional 8condominii9
- de0itmetre de 2car/cldire/con2umatori independeni 82ocieti comerciale etc/9 - certificat de control metrologic1
- de0itmetre la racordurile individuale de con2um1
- evaluarea pierderilor de ap cald de con2um din in2talaie/
III/2/2/1/6/ Prelevarea de pro0e fi4ice 7n vederea.
J 2ta0ilirii tipului 2olului pe care e2te ampla2at cldirea i ad;ncimea p;n4ei freatice@
J 2ta0ilirii 2tructurilor1 re2pectiv a gro2imilor elementelor e5terioare ale anvelopei 8perei1 planee pe2te 2u02ol1 planee pe2te
pod1 acoperi9@
J o0inerii de pro0e edificatoare din elementele e5terioare 7n vederea 2ta0ilirii umiditii1 den2itii i conductivitii termice1 7n
la0oratoare 2peciali4ate@
J aprecierii gradului de degradare a materialului prin determinri de re4i2tene fi4ico-mecanice i e5aminarea micro2copic
8cri2tale de 2ruri1 micelii1 0acterii etc/91 7n la0oratoare 2peciali4ate/
Bn urma inve2tigrii preliminare a cldirii 2e 7ntocmete o fi de anali4 care va cuprinde toate elementele nece2are e2timrii
con2umului anual normal de energie al cldirii pentru 7ncl4irea 2paiilor1 ventilare/climati4are1 iluminat i prepararea apei calde
de con2um/ Bn Ane5a 1 2e pre4int un model de fi de anali4 a cldirii/
III/2/2/2/ !eterminarea performanelor energetice i a con2umului anual de energie al cldirii pentru 7ncl4irea 2paiilor1 apa
cald de con2um1 ventilare/climati4are i iluminat 2e reali4ea4 7n conformitate cu prile I i II ale Metodologiei1 in;nd 2eama i
de datele o0inute prin activitatea de inve2tigare preliminar a cldirii i con2t 7n.
III/2/2/2/1/ !eterminarea re4i2tenelor termice corectate ale elementelor de con2trucie din componena anvelopei cldirii
8Metodologie de calcul al performanei energetice a cldirilor - partea I-a91
III/2/2/2/2/ !eterminarea parametrilor termodinamici caracteri2tici 2paiilor 7ncl4ite i ne7ncl4ite ale cldirii 8Metodologie de
calcul a performanei energetice a cldirilor - partea I91 inclu2iv a nece2arului de cldur/frig i a temperaturii interioare pe timp
de var fr climati4are 8Metodologie de calcul a performanei energetice a cldirilor - partea a II-a91
III/2/2/2/3/ !eterminarea con2umului anual de energie1 total i 2pecific Cprin raportare la aria util a 2paiilor 7ncl4ite1 A8Bnc9D1
pentru 7ncl4irea 2paiilor1 la nivelul 2ur2ei de energie a cldirii 8Metodologie de calcul a performanei energetice a cldirilor -
partea a II-a9.
Pentru cldirile racordate la 2i2tem di2trictual de alimentare cu cldur/frig nivelul 2ur2ei de energie e2te racordul la 2i2tem/
III/2/2/2/3/1/ -i2teme locale de 7ncl4ire 82o0e9.
- determinarea nece2arului de cldur 2e4onier 2au pe intervale finite impu2e de regimul de furni4are a cldurii1
- evaluarea randamentului de funcionare a 2o0elor1
- determinarea Performanei energetice a cldirii/
III/2/2/2/3/2/ Bncl4ire central 8corpuri de 7ncl4ire i 2i2teme de Aoa2 temperatur9.
- determinarea nece2arului de cldur 2e4onier 2au pe intervale finite impu2e de regimul de furni4are a cldurii1
- e2timarea randamentului de reglare a furni4rii cldurii1
- e2timarea randamentului de di2tri0uie1
- evaluarea randamentului 2ur2ei locale de cldur 8dup ca49 - ca4ane1
- determinarea Performanei energetice a cldirii/
III/2/2/2/6/ !eterminarea con2umului anual de energie1 total i 2pecific Cprin raportare la aria util a 2paiilor 7ncl4ite1 A8Bnc9D1
pentru ventilare climati4are1 la nivelul 2ur2ei de energie a cldirii.
- determinarea nece2arului anual de cldur i frig 82en2i0il i latent9 al 2paiilor din principalele 4one energetice ale cldiri
8Metodologie de calcul a performanei energetice a cldirilor - partea a II-a91
- determinarea con2umului anual de energie electrica i termic pentru a2igurarea condiiilor de confort termic 8cldur i frig9
aferent cldirilor dotate cu 2i2teme locale 8pompe de cldur9 i a Performanei &nergetice a %ldirii 8Metodologie de calcul a
performanei energetice a cldirilor - partea a II-a9/
III/2/2/2/</ !eterminarea con2umului anual de energie1 total i 2pecific Cprin raportare la aria util a 2paiilor 7ncl4ite1 A8Bnc9D1
pentru iluminatul artificial1 la nivelul 2ur2ei de energie a cldirii/
- determinarea nece2arului de energie electric din principalele 4one energetice ale cldirii1
- determinarea con2umului anual de energie electric pentru a2igurarea condiiilor de confort interior 8iluminat9 aferent
cldirilor i a Performanei &nergetice a %ldirii/
III/2/2/2/6/ !eterminarea con2umului anual de energie1 total i 2pecific Cprin raportare la aria util a 2paiilor 7ncl4ite1 A8Bnc9D1
pentru apa cald de con2um1 la nivelul 2ur2ei de energie a cldirii/
- determinarea nece2arului anual de ap cald de con2um la nivelul punctelor de con2um@
- determinarea eficienei 2i2temului de producere/furni4are1 di2tri0uie i utili4are a apei calde de con2um1
- determinarea con2umului anual de ap cald de con2um i a con2umului anual de energie pentru furni4area apei calde de
con2um i a Performanei &nergetice a %ldirii/
5
III/2/2/2/=/ !eterminarea con2umului anual de ap cald de con2um1 total i 2pecific 8prin raportare la numrul de per2oane
normali4at i numrul de 4ile de utili4are dintr-un an91 la nivelul punctelor de con2um i la nivelul 2ur2ei de energie a cldirii/
III/2/2/3/ %onclu4iile a2upra evalurii 2e refer la 2inteti4area informaiilor o0inute prin anali4 termic i energetic a cldirii
i efectuarea diagno2ticului energetic al ace2teia1 prin interpretarea re4ultatelor o0inute i indicarea a2pectelor legate de
performana energetic a cldirii1 at;t 7n ceea ce privete protecia termic a con2truciei1 c;t i gradul de utili4are a energiei la
nivelul in2talaiilor aferente ace2teia/
III/2/3/ Indicatori ai eficienei economice a 2oluiilor te3nice de rea0ilitare/moderni4are energetic a cldirilor e5i2tente
Anali4a economic a m2urilor de rea0ilitare/moderni4are energetic a unei cldiri e5i2tente 2e reali4ea4 prin intermediul
indicatorilor economici ai inve2tiiei/ !intre acetia cei mai importani 2unt urmtorii.
J valoarea net actuali4at aferent inve2tiiei 2uplimentare datorat aplicrii unui proiect de rea0ilitare/moderni4are
energetic i economiei de energie re4ultat prin aplicarea proiectului menionat1 !&#"A CF*A8m9D CleiD@
J durata de recuperare a inve2tiiei 2uplimentare datorat aplicrii unui proiect de rea0ilitare/moderni4are energetic1 *8'9
CaniD1 repre4ent;nd timpul 2cur2 din momentul reali4rii inve2tiiei 7n moderni4area energetic a unei cldiri i momentul 7n care
valoarea ace2teia e2te egalat de valoarea economiilor reali4ate prin implementarea m2urilor de moderni4are energetic1
adu2 la momentul iniial al inve2tiiei@
J co2tul unitii de energie economi2it1 e Clei/MH3D1 repre4ent;nd raportul dintre valoarea inve2tiiei 2uplimentare datorat
aplicrii unui proiect de rea0ilitare/moderni4are energetic i economiile de energie reali4ate prin implementarea ace2tuia pe
durata de recuperare a inve2tiiei1
Bn funcie de valorile indicatorilor economici 2u2menionai1 re4ultate prin anali4a diver2elor m2uri de moderni4are energetic
a unei cldiri1 vor fi ale2e acele m2uri caracteri4ate de.
J valoare net actuali4at1 !&#"A CF*A8m9D1 cu valori negative pentru durata de via e2timat pentru m2urile de
moderni4are energetic anali4ate1
J durat de recuperare a inve2tiiei1 *8'91 c;t mai mic i nu mai mare dec;t o perioad de referin1 impu2 din con2iderente
economico-financiare 8de ctre creditor 2au inve2titor9 2au te3nice 8durat de via e2timat a 2oluiei de moderni4are
energetic9@
J co2tul unitii de cldur economi2it1 e1 c;t mai mic i nu mai mare dec;t proiecia la momentul inve2tiiei a co2tului actual
a unitii de cldur/
Procedura de 0a4 pentru compararea efectelor te3nice i economice ale aplicrii diver2elor 2oluii de utili4are eficient a
energiei 7n con2trucii o con2tituie anali4a valorii nete actuali4ate a co2turilor implicate de reali4area inve2tiiilor i de
e5ploatarea in2talaiilor aferente ace2tora/
Faloarea *et Actuali4at 8F*A9 repre4int proiecia la momentul G0G a tuturor co2turilor menionate1 funcie de rata de
depreciere a monedei con2iderate 2u0 forma deprecierii medii anuale/
%on2ider;nd c rata de depreciere anual a monedei e2te con2tant i c 2e produce i o cretere uniform a preului
energiei1 F*A caracteri2tic 2i2temului e2te dat de relaia.

3 N N
___ ___ t ___ t
\ \ 1 + f(k) \ 1
VNA = C
0
+ / C[E(k)] / + C(M) / (I.3.1)
1 + i 1 + i
k=1 t=1 ' ' t=1 ' '

7n care.
%0 - co2tul inve2tiiei totale 7n anul G0G C&uroD@
%8&9 - co2tul anual al energiei con2umate1 la nivelul anului de referin C&uro/anD@
%8M9 - co2tul anual al operaiunilor de mentenan1 la nivelul anului de referin C&uro/anD@
f - rata anual de cretere a co2tului cldurii C-D@
i - rata anual de depreciere a monedei 8&uro9 C-D@
M - indice 7n funcie de tipul energiei utili4ate
81 - ga4 natural1 2 - energie termic1 3 - energie electric9
* - durata fi4ic de via a 2i2temului anali4at CaniD/
%onform 2tructurii relaiei 8I/3/19 2e impune ca performana energetic a 2i2temului 2 2e menin la aceeai valoare pe
7ntreaga durat de via1 */ Acea2t ipote4 e2te vala0il cu condiia a2igurrii unor verificri periodice ale performanei
energetice 7n cadrul activitii de monitori4are a cldirii1 verificri care vor conduce i la intervenii de remediere a unor
eventuale defeciuni/
'ata de cretere a co2tului cldurii 2e con2ider a avea o valoare con2tant pe durata de via a te3nic a 2i2temului/
Pentru proiectele de2tinate 2ectorului pu0lic1 8e5/ cldiri 2ociale1 culturale1 admini2trative etc/9 rata de depreciere a monedei
varia4 7ntre 011 i 010= cu tendina de fi5are pe cea de a doua valoare/ Bn ca4ul 2ectorului privat 8mari corporaii1 0nci etc/9 rata
de depreciere a2umat depete 011/ Bn 2f;rit1 7n ca4ul con2truciilor de locuine rata anual de depreciere a monedei 2e
2ituea4 7n plaAa valorii 0106-010=/ !iferenele 2emnificative 7ntre valorile menionate1 relev clar o politic naional de
promovare a unor proiecte de con2ervare a energiei 7n 2pecial la con2umatorii ca2nici/ Falori redu2e ale ratei de depreciere a
monedei favori4ea4 promovarea rapid a unor 2oluii te3nice cu caracter energetic con2ervativ/ Aadar valorile ridicate ale
ratei de depreciere a monedei aferente inve2tiiilor 7n 2ectorul pu0lic 2au 7n 2ectorul privat care 7nregi2trea4 cifre de afaceri
importante1 compen2ea4 valoarea relativ 2c4ut 801069 aplicat 2ectorului de locuine/
%o2turile aferente mentenanei repre4int o cot puin important 7n 2tructura relaiei 8I/3/19 i 7n 2ituaia 7n care nu pot fi
apreciate1 ace2tea pot fi ignorate/
+in;nd 2eama de cele de mai 2u21 relaia 8I/3/19 2e 2crie 2u0 forma 2implificat.

___
\
VNA = C
0
+ / C[E(k)] X(k) (I.3.2)
6

k

7n care

N
___ t
\ 1 + f(k)
X(k) = / (I.3.3)
1 + i
t=1 ' '

Anali4;nd 7n paralel dou valori F*A 2pecifice unei re4olvri cla2ice i unei re4olvri cu caracter energetic con2ervativ i
av;nd 8am0ele 2oluii9 dotri cu durata de via egal1 *1 2e o0ine F*A aferent inve2tiiei 2uplimentare datorat aplicrii
proiectelor de moderni4are energetic i economiei de energie re4ultat prin aplicarea proiectelor menionate.

___
\
DELTA [VNA(m)] = C(m) + / DELTA C[E(k)] - X(k) (I.3.4)

k

7n care.
%8m9 - co2tul inve2tiiei aferente proiectului de moderni4are energetic1 la nivelul anului G0G1 C&uroD@
!&#"A C%8&9D - reducerea co2turilor de e5ploatare anuale urmare a aplicrii proiectelor de moderni4are energetic la nivelul
anului de referin1 C&uro/anD.

DELTA C[E(k)] = c(k) - DELTA [E(k)] (I.3.5)

7n care
!&#"A C&8M9D - repre4int economia anual de energie M e2timat1 o0inut prin implementarea unei m2uri de moderni4are
energetic1 CMH3/anD1
c8M9 - repre4int co2tul actual al unitii de energie M1 C&uro/MH3D/
%ondiia ca o inve2tiie 87n 2oluia de moderni4are energetic9 2 fie eficient e2te urmtoarea.

DELTA [VNA(m)] < 0 (I.3.6)

re2pectiv.

X > A n care A = C(m)/DELTA [C(E)] (I.3.7)

!urata de recuperare a inve2tiiei 2uplimentare datorat aplicrii unui proiect de moderni4are energetic1 *8'91 2e determin
prin 7nlocuirea duratei de via e2timat cu *8'9 ca valoare necuno2cut 7n relaia 8I/3/69 e5plicitat conform relaiei 8I/3/191 i
prin punerea condiiei de recuperare a inve2tiiei. !&#"A CF*A8m9D N 0.

k N(R)
___ ___ t
\ \ 1 + f(k)
C(m) - / c(k) - DELTA [E(k)] - / = 0 (I.3.8)
1 + i
k=1 t=1 ' '

%o2tul unitii de energie economi2it prin implementarea proiectului de moderni4are energetic a unei cldiri e5i2tente 82au
co2tul unui MH3 economi2it9 2e determin cu relaia.

C(m)
e = , [Euro/kWh] (I.3.9)
N - DELTA [E]

Bn ceea ce privete inve2tiia 2uplimentar %8m91 proiectat la nivelul anului G0G 2e pot imagina dou 2cenarii po2i0ile dup
cum urmea4.
a. Oeneficiarul de inve2tiie di2pune de 7ntreaga 2um la momentul G0G1 ca4 7n care F*A1 core2pun4toare inve2tiiei1 coincide
cu valoarea %8m9@
b. Oeneficiarul de inve2tiie nu di2pune de 2uma nece2ar reali4rii inve2tiiei1 ca4 7n care 2e apelea4 la un credit1
ram0ur2a0il 7ntr-o perioad de *8c9 ani cu o do0;nd anual fi51 d/ %ondiia nece2ar angaArii creditului e2te *8c9 P *1
urm;nd ca pe durata C* - *8c9D 2 2e manife2te 0eneficiul net al aplicrii 2oluiilor de moderni4are energetic/
'e4ult1 prin urmare c 2oluia avantaAoa2 e2te dat de o0inerea unui interval de profit 8la nivelul de 0eneficiar al inve2tiiei9
ma5im.

[N - N(c)](Pr) = max [N - N(c)] (I.3.10)

%ondiia 8I/3/109 2e reali4ea4 7n orice ca4 prin ma5imi4area valorii *1 re2pectiv prin aplicarea unor 2oluii de calitate
2uperioar/ Bn ceea ce privete minimi4area valorii *8c91 acea2ta depinde de condiiile de acordare a creditului1 implicit de
7
2uporta0ilitatea 0eneficiarului de a ac3ita ratele de ram0ur2are a ace2tuia/ Practic acordarea unui credit implic ac3itarea unui
avan21 notat cu Ga8c9G1 ca parte a valorii %8m9 ac3itat integral la momentul G0G/
'e2tul 2umei de plat C1 - a8c9D J %8m9 2e o0ine prin credit 2upu2 at;t efectelor devalori4rii monedei c;t i compen2rii prin
do0;nda anual1 d/ Pre2upun;nd c rata anual a do0;n4ii pe durata *8c9 ani de ram0ur2are a creditului1 e2te con2tant1 F*A
aferent 2umei contractate C1 - a8c9D J %8m9 e2te dat de relaia.

C(m2) = [1 - a(c)] - C(m) - [1 + d]^[N(c)] - [1/(1 + i)]^[N(c)] (I.3.11)

7n care.
%8m29 - valoarea net actuali4at a creditului C&uroD@
'e4ult valoarea net actuali4at a inve2tiiei.

C(mc) = a(c) - C(m) + C(m2) (I.3.12)

7n care indicele GcG 2emnific acordarea creditului/
%ondiia unei 2oluii economic fe4a0il 7n ca4ul funcionrii 2i2temului de credite e2te.

a(c) - C(m) + C(m2) < DELTA C(E) - X (I.3.13)

n al doilea criteriu important 7l repre4int 2uporta0ilitatea de ctre 0eneficiar a ratei lunare nece2ar ram0ur2rii creditului/
Faloarea ratei lunare de ram0ur2are a creditului Cpe durata *8c9 ani cu do0;nd anual fi5D 2e determin cu relaia.

0,0833 - [1 - a(c)] - C(m) - (1 + d)^[N(c)]
r(c) = (I.3.14)
N(c)

Practic1 valoarea r8c9 2e compar cu venitul mediu lunar al unei familii care reali4ea4 inve2tiia cu 2cop de moderni4are
energetic/
%riteriul 2uporta0ilitii valorii Gr8c9G con2t 7n anali4a po2i0ilitii practice de aplicare a unor 2oluii performante din punct de
vedere energetic i po2i0ilitii de 2uporta0ilitate a co2tului implicat de reali4area inve2tiiilor/ A2tfel1 unei valori redu2e Gr8c9G 7i
core2punde 7n plan te3nic1 fie o 2oluie mai puin performant1 fie o perioad de profita0ilitate C* - *8c9D redu2 C7n ca4ul 7n care
valoarea *8c9 e2te agreat de creditorD/ &vident acea2t conclu4ie 2e poate modifica conAunctural1 funcie de condiiile acordrii
creditului i 7n 2pecial de dinamica preului cldurii i de rata de depreciere a monedei/
Aa cum 2e meniona anterior1 anali4a economic a m2urilor de moderni4are energetic a cldirilor e5i2tente conduce la
alegerea m2urilor eficiente din punct de vedere economic1 prin pri2ma indicatorilor economici printre care indicatorul
fundamental 7l repre4int valoarea net actuali4at1 !&#"A CF*A8m9D/ Implementarea efectiv a unui proiect de moderni4are
energetic pre2upune 7n2 i anali4a finanrii po2i0ile a proiectului1 din punct de vedere al 2c3emei de finanare po2i0il de
aplicat i din punct de vedere al 2uporta0ilitii 0eneficiarului proiectului/
III/2/6/ -ta0ilirea 2oluiilor te3nice de cretere a performanei energetice pentru con2trucie i in2talaii1 aplica0ile cldirilor
III. 2/6/1 Influena interveniilor a2upra con2umului energetic al cldirii
%on2umul energetic al unei cldiri 2e compune din. 7ncl4ire1 ap cald de con2um1 ventilare-climati4are i iluminat/
Pe l;ng calitile termice ale cldirii i calitile de 0a4 ale in2talaiilor1 ace2t con2um depinde de importana 7ncperilor
7ncl4ite1 de mediul adiacent ace2tora 8climat i vecintate91 de opiunile ocupanilor 7n materie de confort 8i de economie9 i de
po2i0ilitile de intervenie ale ace2tora 8de manier direct 2au indirect9 7n mod raional a2upra ge2tiunii propriilor in2talaii/
Ace2te po2i0iliti de ge2tiune core2pund parametrilor reglaAului i programrii/
Bn 2copul anali4ei efectului de reducere a con2umului de energie al cldirii aferent fiecrei m2uri de moderni4are energetic1
2e determin con2umul de energie anual normal pentru 7ncl4irea 2paiilor1 prepararea apei calde de con2um1
ventilarea/climati4area i a2igurarea iluminatului cldirii pentru 2ituaia actual1 ace2ta devenind o valoare de referin pentru
toate interveniile a2upra cldirii i in2talaiilor aferente ace2teia/ Acea2t valoare 2e determin 7n conformitate cu prile I i II
ale Metodologiei/
Influena fiecrei m2uri de moderni4are energetic a con2truciei i a in2talaiilor aferente ace2teia 2e determin prin
e2timarea con2umului anual normal de energie pentru 2ituaia aplicrii m2urii de moderni4are energetic1 7n conformitate cu
prile I i II ale Metodologiei i prin raportarea ace2tuia la valoarea con2umului anual normal de energie e2timat pentru cldirea
7n 2tarea 2a actual 8iniial9/
Influena aplicrii fiecrei 2oluii te3nice de moderni4are energetic 2e determin prin e2timarea con2umului anual normal de
energie pentru 2ituaia aplicrii ace2tora1 conform prilor I i II ale Metodologiei i prin raportarea con2umului la valoarea
con2umului anual normal de energie e2timat pentru cldirea 7n 2tarea 2a actual 8iniial9 valoare determinat prin anali4
termic i energetic a cldirii/
III/2/6/2/ Anali4a eficienei economice a 2oluiilor te3nice de cretere a performanei energetice
III/2/6/2/1/ Indicatorii economici pe care 2e 0a4ea4 anali4a eficienei economice a 2oluiilor de moderni4are energetic
aplicate cldirilor e5i2tente 2unt urmtorii.
J %o2tul 2pecific al cantitii de cldur economi2it care 2e determin cu relaia.

c[INV(m)] - DELTA [beta]
e = [Euro/kWh] (I.4.1)
N(S) - DELTA [E(t)]

J %o2tul 2pecific al cantitii de cldur con2umat pentru reali4area condiiilor de confort termic i fi4iologic 87ncl4irea
2paiilor i furni4area apei calde de con2um91 care 2e determin cu relaiile.

8
VNA(m)
e(m) = [Euro/kWh] (I.4.2)
N(S) - E[T(m)]

pentru cldirea moderni4at1 re2pectiv.

VNA(a)
e(a) = [Euro/kWh] (I.4.3)
N(S) - E[T(a)]

pentru cldirea nemoderni4at/
Bn relaiile de calcul 8I/6/19 /// 8I/6/39 2e utili4ea4 urmtoarele notaii.
%8m9 - co2tul lucrrilor de moderni4are energetic C&uroD@
!&#"A C&8t9D - economia de cldur proprie cldirii reali4at prin aplicarea 2oluiilor de moderni4are energetic1 7n anul
mediu1 repre4entativ pentru localitatea 7n care e2te ampla2at cldirea 2upu2 activitii de audit energetic CMH3/anD@
&Ct8m918a9D - con2umul de cldur propriu cldirii moderni4at/nemoderni4at pentru reali4area condiiilor de confort termic i
fi4iologic 87ncl4irea 2paiilor i prepararea apei calde de con2um91 7n anul mediu1 repre4entativ pentru localitatea 7n care e2te
ampla2at cldirea 2upu2 activitii de audit energetic CMH3/anD@
*8-9 - durata de via a 2oluiilor de moderni4are energetic1 e2eniale pentru reali4area performanei te3nice CaniD@
F*A8m918a9 - valoarea net actuali4at a lucrrilor de inve2tiii i de e5ploatare a cldirii moderni4ate/nemoderni4ate1 pe
durata de calcul de * ani C&uroD/

N(c)
___ t
[1 + d]^[N(c)] \ 1
DELTA [beta] = [1 - a(c)] - - / + a(c)
N(c) 1 + i
t=1 ' '

7n care.
*8c9 - durata de ram0ur2are a creditului nece2ar reali4rii lucrrilor de moderni4are CaniD@
d - do0;nda anual la creditul acordat1 perceput de 0anca care acord creditul C-D@
a8c9 - cota1 din 2uma total %CI*F8m9D nece2ar pentru reali4area moderni4rilor1 care repre4int avan2 C-D/
)02ervaie.
a8c9 N 0 implic 7mprumutul 7ntregii 2ume %CI*F8m9D
a8c9 N 1 implic faptul c 0eneficiarul de inve2tiie di2pune de 2uma integral nece2ar reali4rii lucrrilor de inve2tiie9/
I - rata anual de depreciere a monedei de referin C-D/
III/2/6/2/2/ !urata de recuperare a inve2tiiei 2uplimentare datorat aplicrii 2oluiilor de moderni4are1 *8'91 2e determin prin
re4olvarea ecuaiei alge0rice neliniare.

C[INV(m)] - DELTA [BETA] - delta(T) - C(t) - DELTA [E(t)] (T) - X(T) - [1 - (I.4.4)
- delta(T)] - [C(G) - DELTA [E(t)] (G) - X(G) + C(E) - DELTA [E(E)] (G) - X(E)] = 0

7n care.
delta8"9 N 1 implic cldire ale crei in2talaii de furni4are a utilitilor termice 2unt racordate la 2i2temul de 7ncl4ire
di2trictual@
delta8"9 N 0 implic cldire ale crei in2talaii de furni4are a utilitilor termice 2unt racordate la o 2ur2 proprie 8ca4an de ap
cald9@
%8t9 - co2tul 2pecific al cldurii furni4at 7n 2i2temul de 7ncl4ire di2trictual C&uro/MH3D@
%8:9 - co2tul 2pecific al cldurii produ2e 7n 2ur2e proprii 8provenit din arderea com0u2ti0ililor9 C&uro/MH3D@
%8&9 - co2tul 2pecific al energiei electrice C&uro/MH3D@
!&#"A C&8t9 8"9D - economia de cldur provenit din 2i2temul de 7ncl4ire di2trictual CMH3/anD@
!&#"A C&8t9 8:9D - economia de cldur provenit din arderea com0u2ti0ililor CMH3/anD@
!&#"A C&8&9 8:9D - economia de energie electric CMH3/anD@
&nergia electric 2e con2um1 de e5emplu1 pentru acionarea pompelor de circulaie1 a valvelor ar4torului i a unor elemente
de m2ur i control/
Bn ecuaia 8I/6/69 2e e5plicitea4.

N(R) N(R) N(R)
___ t ___ t ___ t
\ 1 + f(t) \ 1 + f(G) \ 1 + f(Et)
X(T) = / ; X(G) = / ; X(E) = / ;
1 + i 1 + i 1 + i
t=1 ' ' t=1 ' ' t=1 ' '

Falorile Q8"91 Q8:91 Q8&9 utili4ate 7n inegalitatea 8I/6/<9 2e determin pentru valori * care 2ati2fac inegalitatea du0l 8I/6/69/
9
III. 2/6/2/3 %ondiia ca o inve2tiie 2 fie con2iderat renta0il e2te dat de inegalitatea.

VNA(m) - VNA(a) < 0 (I.4.5)

cu condiia ca intervalul de calcul * 2 2ati2fac du0la inegalitate.

N(R) < N <= N(S) (I.4.6)

III/2/6/2/6/ Faloarea *8-9 a duratei de via utili4at 7n du0la inegalitate 8I/6/69 2e con2ider dup cum urmea4.
J Bn ca4ul 2oluiilor care repre4int un ec3ipament 2au o te3nologie1 valoarea *8-9 e2te conform cu datele oferite de furni4or@
J Bn ca4ul 2oluiilor compo4ite1 valoarea *8-9 e2te impu2 de ec3ipamentul 2au te3nologia cu durat de viaa minim care
condiionea4 performan te3nic a 2oluiei anali4ate/
III/2/6/2/</ Bn ca4ul 7n care 0eneficiarul 2oluiilor de moderni4are apelea4 la credit 0ancar pentru reali4area ace2tora 2e
determin valoarea lunar a ratei de ram0ur2are a creditului cu relaia 8I/3/169 i 2e anali4ea4 7n raport cu venitul mediu lunar
al 0eneficiarului 7n 2copul verificrii criteriului de 2uporta0ilitate al ace2tuia/ Faloarea re4ultat prin aplicarea relaiei 8I/3/169 e2te
valoarea real a ratei de plat a creditului i * valoarea net actuali4at/
III/2/6/2/6/ -oluia eficient1 din punct de vedere al 0eneficiarului de inve2tiie care a angaAat un credit 0ancar1 implic.

N(c) <= N(r) [a(c) = 1]
(I.4.7)
' N(c) >> N(r) [a(c) < 1]

re2pectiv 2oluii te3nice de 0un calitate cu durat de via ma5im/
III/2/6/3/ &la0orarea 'aportului de Audit &nergetic
'aportul de audit energetic 2e ela0orea4 pe 0a4a anali4ei te3nice i economice a 2oluiilor de rea0ilitare/moderni4are
energetic a cldirilor/
'aportul de audit energetic conine elementele nece2are alegerii 2oluiilor de rea0ilitare/moderni4are energetic a cldirii/
Bntocmirea raportului de audit energetic e2te un element e2enial al procedurii de reali4are a auditului energetic i repre4int o
pre4entare a modului 7n care a fo2t efectuat auditul1 a principalelor caracteri2tici energetice ale cldirii1 a m2urilor propu2e de
moderni4are energetic a cldirii i in2talaiilor aferente ace2teia1 precum i a conclu4iilor referitoare la m2urile eficiente din
punct de vedere economic/ Acea2t pre4entare tre0uie adaptat de fiecare dat funcie de 0eneficiarul potenial al raportului1
in;nd 2eama de faptul c 7n final ace2ta va fi cel care va decide 7n privina moderni4rii energetice a cldirii/ (orma 7n care e2te
7ntocmit raportul de audit energetic1 pre4entarea ace2tuia1 modul de redactare1 claritatea i uurina de interpretare a
coninutului ace2tuia 2unt e2eniale pentru 0eneficiarul raportului/
'aportul de audit energetic al unei cldiri tre0uie 2 cuprind urmtoarele elemente.
PK !ate de identificare a cldirii 2upu2e auditului energetic i a proprietarului/admini2tratorului ace2teia/
J *umele i prenumele proprietarului 87n ca4ul unui 2ingur proprietar9 2au denumirea a2ociaiei de proprietari 87n ca4ul mai
multor proprietari9 i numele admini2tratorului cldirii@
J Adre2a cldirii. 2trad1 numr1 ora i Aude/2ector1 cod potal@
J *umrul de telefon al proprietarului 2au al admini2tratorului cldirii 8re2pon2a0il9/
PK !ate de identificare a auditorului energetic pentru cldiri 2au a 0iroului de con2ultan energetic care a efectuat anali4a
termic i energetic i auditul energetic al cldirii/
J *umele auditorului energetic pentru cldiri1 adre21 nr/ telefon1 nr/ certificat de ate2tare1
J !ata efecturii anali4ei termice i energetice1
J *r/ do2arului de audit energetic1
J !ata efecturii raportului de audit energetic1
PK Pre4entarea general a raportului de audit energetic i 2inte4a pac3etelor de m2uri te3nice cu eficiena economic cea
mai mare1 propu2e pentru moderni4area energetic a cldirii.
J -curt pre4entare a fiecrui pac3et de m2uri preconi4ate1
J %o2tul total al fiecrui pac3et de m2uri1
J &conomii de com0u2ti0il e2timate pentru fiecare pac3et1
J Indicatorii de eficien economic a pac3etelor de m2uri preconi4ate1
J -uge2tii privind reali4area lucrrilor de moderni4are i privind finanarea ace2tora/
PK Pre4entarea detaliat a pac3etelor de m2uri te3nice propu2e pentru moderni4area energetic a cldirii - 2u0 forma unui
do2ar te3nic de audit energetic al cldirii/
J -inte4a raportului de anali4 termic i energetic cu pre4entarea cldirii 7n 2tarea 2a actual i principalele caracteri2tici
energetice care ate2t performana energetic actual a con2truciei i in2talaiei de 7ncl4ire i preparare a apei calde de
con2um aferente ace2teia@
J !ate de intrare pentru anali4a economic a m2urilor te3nice preconi4ate. preuri pentru energie1 rata anual de cretere a
preurilor energiei1 rata anual de depreciere a monedei utili4ate etc/@
J !e2crierea detaliat a m2urilor de moderni4are energetic preconi4ate i re4ultatele anali4ei te3nice i economice ale
fiecrui pac3et de m2uri/
III.3. %apitolul al II-lea. %ertificatul de performan energetic a cldirii
III/3/1/ )0iect1 domeniu de aplicare1 referine normative1 terminologie1 notaii
III/3/1/1/ !omeniu de aplicare
%ertificarea energetic a cldirilor repre4int activitatea de cla2ificare energetic a cldirilor prin 7ncadrarea 7n cla2e de
performan energetic i de mediu1 de notare din punct de vedere energetic i ela0orarea certificatului de performan
energetic/
&la0orarea certificatului de performan energetic al unei cldiri pre2upune parcurgerea urmtoarelor etape.
10
1. &valuarea performanei energetice a cldirii 7n condiii normale de utili4are1 pe 0a4a caracteri2ticilor reale ale 2i2temului
con2trucie in2talaii aferente 87ncl4ire1 preparare/furni4are a apei calde de con2um1 ventilare i climati4are1 iluminat artificial9/
2. !efinirea cldirii de referin ataat cldirii reale i evaluarea performanei energetice a ace2teia/
3. Bncadrarea 7n cla2e de performan energetic i de mediu a cldirii/
4. *otarea din punct de vedere energetic a cldirii/
5. Bntocmirea certificatului de performan energetic al cldirii/
III/3/1/2/ -im0oluri i notaii
"a0elul II/1 - -im0oluri i uniti de m2ur

Simbol Mrime Unitate de


msur

N not energetic -
P coeficient de penalizare -
q consum anual normal specific de energie kWh/m
2
an
Snc aria util a spatiilor nclzite/climatizate (ocupate) m
2

'++'

"a0elul II/2 - Indici

acm ap cald de consum


clim climatizare
il iluminat artificial
nc nclzirea spatiilor
m minim
M maxim
vin ventilare mecanic
C cldire real
R cldire de referint
'+'

III/3/2/ &la0orarea certificatului de performan energetic al unei cldiri
III/3/2/1/ :eneraliti
%ertificarea energetic a unei cldiri implic parcurgerea urmtoarelor etape principale.
J &fectuarea anali4ei termice i energetice a cldirii@
J &la0orarea certificatului de performan energetic pe 0a4a raportului de anali4 termic i energetic/
%ertificatul de performan energetic 2e acord pentru cldiri 2au pentru pri din cldiri 8apartamente1 2cri/tron2oane de
0loc9 7n conformitate cu prile I i II din Metodologie/
III/3/2/2/ &la0orarea certificatului de performan energetic al unei cldiri
Bn urma anali4ei termoenergetice1 2e va 7ntocmi un 'aport de anali4 termic i energetic a cldirii 8principalele caracteri2tici
te3nice i energetice ale cldirii anali4ate1 datele referitoare la modul de determinare a con2umului total anual de energie pentru
7ncl4ire1 ventilare/climati4are1 iluminat artificial i prepararea apei calde de con2um1 e2timat pentru cldirea anali4at date de
intrare1 0reviar de calcul 2au denumirea programului de calcul ate2tat utili4at -1 iar la capitolul %onclu4ii va cuprinde 7n mod
di2tinct toate informaiile care caracteri4ea4 din punct de vedere energetic cldirea i care urmea4 a fi 7n2cri2e 7n certificatul
de performan energetic1 inclu2iv punctaAul energetic acordat cldirii9/
!o2arul cuprinde urmtoarele.
- 'aportul de anali4 termic i energetic a cldirii1
- %ertificatul de performan energetic completat i 2emnat/
III/3/3/ %oninutul certificatului de performan energetic al unei cldiri
(iecare certificat de performan energetic reali4at conform pre4entei Metodologii va conine cel puin urmtoarele informaii
privind con2trucia i in2talaiile aferente ace2teia.
III/3/3/1/ !ate privind evaluarea performanei energetice a cldirii 8certificat - fa9.
1.1. "itulatura. G%ertificat de performan energeticG i 2i2temul de certificare utili4at 8reglementarea te3nic aplica0il -
Metodologia de calcul a performanei energetice a cldirilor9/
1.2. *umrul de 7nregi2trare al certificatului de performan energetic/
*umrul de 7nregi2trare al certificatului de performan energetic va fi compu2 din 1> cifre 7mprite 7n trei grupe av;nd
urmtoarea 2emnificaie 8fig/ II/3/19.
- a2e cifre repre4ent;nd codul potal al localitii 7n ra4a creia e2te 2ituat cldirea@
- a2e cifre care alctuie2c numrul de 7nregi2trare al certificatului de performan energetic@
- a2e cifre repre4ent;nd data eli0errii certificatului de performan energetic/

z z l l a a

5 0 0 0 0 0 0 0 8 2 1 8 0 2 1 2 0 6
'+++++' '+++++' '+++++'
'' '' ''
Codul postal al localittii Numr de nregistrare Data nregistrrii
n raza creia este
amplasat cldirea

11
(igura II/3/1
*umrul certificatului de performan energetic 8e5emplu9
1.3. !ate privind cldirea certificat.
1.3.1. Adre2a cldirii. 2trad1 numr1 ora i Aude/2ector1 cod potal@
1.3.2. %ategoria i tipul cldirii@
1.3.3. 'egimul de 7nlime al cldirii 8e5/ - R P R 69@
1.3.4. Anul 2au perioada con2truirii 8e5/ 1?>6 2au 1?>6-><9@
1.3.5. Aria util a 2paiului condiionat 8direct 2au indirect prin elementele de con2trucie adiacente1 lip2ite de o termoi4olaie
2emnificativ9 ale cldirii1 7n ace2t 2en2 2e con2ider ca fc;nd parte din 2paiul 7ncl4it al cldirii. cmri1 de0arale1 ve2ti0uluri1
3oluri de intrare 7n apartamente1 incinte cu de2tinaie te3nologic 8u2ctorii1 2pltorii etc/91 2cri interioare 7n apartamente1
A8Bnc91 Cm
2
D1 conform Metodologie partea I/
Bn ca4ul cldirilor de locuit A8Bnc9 repre4int 2uma ariilor utile ale apartamentelor din componena cldirii anali4ate1 conform
Metodologie partea I1 la care 2e adaug aria 2uprafeelor cu de2tinaie te3nologic la cldiri colective 8u2ctorii1 2pltorii etc/9/
*u 2e cuprind 7n A8Bnc9. ca2a 2crilor la cldirile de tip condominiu1 Sindfangurile1 coridoarele i 3olurile de folo2in comun1
precum i 2uprafeele 2paiilor ane5e/
1.3.6. Aria con2truit de2furat a cldirii
1.3.7. Folumul interior al 2uprafeei utile al cldirii - conform Metodologie partea I@
1.4. !ate de identificare a auditorului energetic pentru cldiri.
1.4.1. *umele i prenumele auditorului energetic pentru cldiri 8per2oana care r2punde de anali4a termic i energetic i de
ela0orarea certificatului de performan energetic9@
1.4.2. -pecialitatea 8conform certificatului de ate2tare9@
1.4.3. *r/ %ertificatului de ate2tare al auditorului energetic pentru cldiri@
1.5. Motivul ela0orrii certificatului energetic. F;n4are/cumprare1 a2igurare1 7nc3iriere1 moderni4are energetic1 informativ
2au altul/
1.6. %on2umul de energie 2pecific total anual pentru 7ncl4ire1 ventilare1 climati4are1 ap cald de con2um i iluminat1 7n
condiii normale de microclimat - e2timat conform prilor I i II ale Metodologiei CMH3/m
2
anD/
1.7. *ota energetic acordat cldirii1 determinat conform cap/ II/6 din normativul de fa/
1.8. %la2a energetic 7n care 2e 7ncadrea4 cldirea funcie de 2cala energetic 8a 2e vedea cap/ II/6/19/
1.9. Indice 2pecific de nece2ar de cldur pentru 7ncl4ire aferent con2truciei1 pentru cldirea de referin - e2timat conform
prilor I i II ale Metodologiei CMH3/m
2
anD1 7n ipote4ele menionate la pct/ 1/10 i conform caracteri2ticilor cldirii de referin 8a
2e vedea cap/ II/6/6 din normativul de fa9/
1.10. Falorile con2umurilor de energie 2pecifice anuale pentru 7ncl4ire1 pentru ventilare/climati4are1 pentru prepararea apei
calde de con2um i pentru iluminat1 7n condiii normale de microclimat conform Metodologie partea I CMH3/m
2
anD/
1.11. Bncadrarea 7n cla2e de con2um energetic funcie de valorile con2umurilor de cldur 2pecifice anuale pentru 7ncl4ire1
ventilare/climati4are1 prepararea apei calde de con2um i iluminat1 7n raport cu grilele de cla2ificare a cldirilor 8a 2e vedea cap/
II/6/19/
1.12. !ate privind re2pon2a0ilitatea auditorului energetic pentru cldiri.
J !ata completrii do2arului1 re2pectiv data ela0orrii certificatului de performan energetic@
J *umrul do2arului@
J $tampila i 2emntura auditorului energetic pentru cldiri/
1.13. !enumirea i ver2iunea programului de calcul utili4at la ela0orarea certificatului de performan energetic 8inclu2iv la
e2timarea nece2arului i con2umului de energie al cldirii9/
III/3/3/2/ !ate privind evaluarea performanei energetice a cldirii 8certificat - ver2o9.
2.1. :rile de cla2ificare energetic funcie de con2umul de energie 2pecific anual pentru 7ncl4irea 2paiilor1 ventilare
mecanic1 climati4are1 prepararea apei calde de con2um i iluminat i total 8a 2e vedea cap/ II/6/19/
2.2. %on2umul de energie total anual 2pecific determinat conform prilor I i II ale Metodologiei pentru cldirea de referin
CMH3/m
2
anD/
2.3. *ota energetic pentru cldirea de referin/
2.4. Penali4ri acordate cldiri certificate. PunctaA total penali4ri 8p09 i motivele ace2tora 8acolo unde e2te ca4ul9/
2.5. 'ecomandri pentru reducerea co2turilor prin 7m0untirea performanei energetice a cldirii/
2.6. Perioada de vala0ilitate a %ertificatului de performan energetic 810 ani de la data 7nregi2trrii ace2tuia9/
2.7. Alte meniuni
III/3/3/3/ !ate te3nice privind cldirea i in2talaiile aferente ace2teia 8ane59.
3.1. !ate privind con2trucia.
J "ipul cldirii. 0loc1 ca2 individual1 ca2 tip ir/
J %ategoria cldirii. locuine1 0irouri1 comer1 2pital1 7nvm;nt1 3otel etc/
J *r/ niveluri. P1 - R P1 - R P R nr/ etaAe etc/
J *r/ de uniti funcionale/apartamente i 2uprafee utile a 2paiilor 7ncl4ite.

Tip. Ap. Aria util a unui apartament [m


2
] Nr. ap. S(nc) [m
2
]

1 cam.
2 cam.
3 cam. (1) x (2)
4 cam.
5 cam.
+
TOTAL SIGMA(2) SIGMA(3)
'++'

12
J Folumul total al cldirii.
J %aracteri2tici geometrice i termote3nice ale anvelopei.

Tip element de Rezistenta termic corectat Aria [m


2
]
constructie [m
2
K/W]

0 1 2

PE
FE
TE
Sb
CS
...
+
Total arie exterioar [m
2
] SIGMA(2)
'+'

J Indice de compactitate al cldirii1 -8&9/F Cm-
1
D@
3.2. !ate privind in2talaia de 7ncl4ire interioar.
J -ur2a de energie pentru 7ncl4irea 2paiilor.
- -ur2 proprie - 2e 2pecific tipul de com0u2ti0il1
- %entral termic de cartier1
- "ermoficare - punct termic central1
- "ermoficare punct termic local1
- Alt 2ur2 2au 2ur2 mi5t. 2e pre4int pe 2curt/
J "ipul 2i2temului de 7ncl4ire.
- Bncl4ire local cu 2o0e1
- Bncl4ire central cu corpuri 2tatice1
- Bncl4ire central cu aer cald1
- Bncl4ire central cu planee 7ncl4itoare1
- Alt 2i2tem de 7ncl4ire. 2e pre4int pe 2curt/
J !ate privind in2talaia de 7ncl4ire local cu 2o0e.
- *umrul 2o0elor@
- "ipul 2o0elor - mrime/tip ca3le/
J !ate privind in2talaia de 7ncl4ire interioar cu corpuri 2tatice.
- *umr de corpuri 2tatice 8pentru locuine 2e 2pecific nr/ de corpuri 2tatice din 2paiul locuit1 re2pectiv din 2paiul comun9@
- "ip/"ipuri corpuri 2tatice@
- -uprafa ec3ivalent termic 8pentru locuine. din 2paiul locuit1 re2pectiv din 2paiul comun9@
- "ip di2tri0uie a agentului termic de 7ncl4ire@
- *ece2arul de cldur de calcul din proiectul in2talaiei de 7ncl4ire CHD@
- 'acord la 2ur2a centrali4at cu cldur. racord unic/multiplu1 diametru nominal CmmD1 di2poni0il de pre2iune 7n condiii
nominale Cmm %AD@
- &c3ipament de m2urare a con2umului de cldur. tip contor1 anul in2talrii1 e5i2tena vi4ei metrologice@
- :radul de dotare cu elemente de reglaA termic i 3idraulic1 la nivel de. racord1 coloane1 corpuri 2tatice@
- #ungimea total a reelei de di2tri0uie ampla2at 7n 2paii ne7ncl4ite CmD@
- !e0itul nominal de agent termic de 7ncl4ire Cl/3D@
- %ur0a medie normal de reglaA a temperaturii de ducere corelat cu con2umul mediu de cldur e2timat la nivelul cldirii1
funcie de temperatura e5terioar 8cel puin a2e puncte 7ntre -1<T% i R10T%91 tra2at pentru de0itul nominal de agent termic/
J !ate privind in2talaia de 7ncl4ire interioar cu planeu 7ncl4itor.
- Aria planeului 7ncl4itor1
- #ungimea i diametrul nominal al 2erpentinelor 7ncl4itoare@
- "ipul elementelor de reglaA termic din dotarea in2talaiei/
3.3. !ate privind in2talaia de ap cald de con2um.
J Puncte de con2um a/c/m//a/r/@
J *umrul de o0iecte 2anitare - pe tipuri@
J 'acord la 2ur2a centrali4at cu cldur. racord unic/multiplu1 diametru nominal CmmD1 pre2iune di2poni0il 7n condiii
nominale Cmm %AD@
J %onducta de recirculare a a/c/m/. e5i2tena i 2tarea de funcionare@
J &c3ipament de m2urare a con2umului de cldur. tip contor1 anul in2talrii1 e5i2tena vi4ei metrologice@
J &c3ipamente de m2urare a con2umului de ap la nivelul punctelor de con2um. tip contor1 anul in2talrii@
J Pierderi e2timate pentru in2talaie de ap cald de con2um CMH3/m
2
anD@
J %on2um 2pecific de ap cald la nivelul punctelor de con2um i la nivelul racordului la 2ur2a de cldur/
3.4. !ate privind in2talaia de ventilare mecanic1
3.5. !ate privind in2talaia de climati4are a 2paiilor1
3.6. !ate privind in2talaia de iluminat/
III/3/6/ *otarea cldirilor 7n vederea certificrii energetice a ace2tora
III/3/6/1/ Introducere
*otarea din punct de vedere energetic a unei cldiri 2e efectuea4 funcie de con2umul 2pecific anual normal de cldur
e2timat pe 0a4a anali4ei termice i energetice a cldirii1 conform metodologiei pre4entate 7n cap/ I/2/
*otele 7n2cri2e 7n certificatul de performan al cldirii vi4ea4 cldirea real anali4at i cldirea de referin aferent cldirii
anali4ate/
13
*otarea din punct de vedere energetic e2te corelat 2trict cu grila de cla2ificare funcie de con2umul energetic 2pecific anual
caracteri2tic fondului de cldiri e5i2tent/ :rila de con2um energetic vi4ea4 at;t 7ncl4irea 2paiilor1 ventilarea/climati4area1
prepararea apei calde de con2um i iluminatul c;t i con2umul energetic 2pecific total1 ca 2um a celor patru tipuri de con2um
energetic menionate1 dup ca4/
Bn continuare 2e pre4int etapele principale nece2are notrii energetice a cldirilor/
III/3/6/2/ :rile de notare energetic a cldirilor
III/3/6/2/1/ -ta0ilirea caracteri2ticilor energetice ale cldirilor e5i2tente i a domeniului de notare energetic
%aracteri2ticile energetice ale cldirilor repre4int valorile ma5ime i minime po2i0ile ale con2umului 2pecific de cldur1
difereniat pe utiliti termice i re2pectiv total/ Pentru toate tipurile de cldiri 7n 'om;nia la nivelul anului 200< 2e con2ider
urmtoarele valori ale caracteri2ticilor energetice.
1. Bncl4irea 2paiilor.
U8Bnc9V8M9 N <00 MH3/m
2
an1
U8Bnc9Vm N =0 MH3/m
2
an@
2. Apa cald de con2um.
U8acm9VM N 200 MH3/m
2
an1
U8acm9Vm N 1< MH3/m
2
an@
3. %limati4are.
U8clim9VM N 300 MH3/m
2
an1
U8clim9Vm N 20 MH3/m
2
an@
4. Fentilare mecanic.
U8clim9VM N 30 MH3/m
2
an1
U8clim9Vm N < MH3/m
2
an@
5. Iluminat.
U8il9VM N 120 MH3/m
2
an1
U8il9Vm N 60 MH3/m
2
an@
6. "otal utiliti termice.
U8"9VM N 11<0 MH3/m
2
an1
U8"9Vm N 1<0 MH3/m
2
an@
7n care.
UVM - con2umul energetic 2pecific ma5im1
UVm - con2umul energetic 2pecific minim/
Indicele 2pecific de con2um energetic1 U1 2e o0ine prin raportarea con2umului energetic anual e2timat la aria util total a
2paiilor 7ncl4ite1 A87nc91 a cldirii certificate/
!omeniul de notare energetic e2te definit prin intervalul dintre nota ma5im i minim1 precum i de 2cala de notare
energetic a cldirilor.
*ota ma5im acordat cldirii. *8M9 N 100 puncte1
*ota minim acordat cldirii. *8m9 N 20 puncte@
III/3/6/2/2/ -ta0ilirea 2calei energetice a cldirilor
-cala energetic 2au grila de cla2ificare energetic a cldirilor 2ta0ilete valorile con2umului 2pecific de cldur 8total i pe
tipuri de utiliti9 7n funcie de domeniul de notare 2ta0ilit la pct/ III/3/6/2/1/
-cala energetic 2e definete prin core2pondena valorilor de con2um 2pecific de cldur1 U CMH3/m
2
anD1 cu nota energetic1
7n intervalul C*8m91 *8M9D1 cu pa2ul de 16 puncte1 dup cum urmea4.
1. a9 B*%,#WI'&.

IMAGINE
1. 09 AP, %A#!, !& %)*-M.

IMAGINE
14
1. c9 I#MI*A".

IMAGINE
1/ ")"A# "I#I",+I "&'MI%&. B*%,#WI'&1 AP, %A#!, !& %)*-M1 I#MI*A"

IMAGINE
2. a9 B*%,#WI'&.

IMAGINE
2. 09 AP, %A#!, !& %)*-M.

IMAGINE
2. c9 I#MI*A".

IMAGINE
2. d9 %#IMA"IWA'&.
15

IMAGINE
2/ ")"A# "I#I",+I "&'MI%&. B*%,#WI'&1 AP, %A#!, !& %)*-M1
I#MI*A"1 %#IMA"IWA'&

IMAGINE
3. a9 B*%,#WI'&.

IMAGINE
3. 09 AP, %A#!, !& %)*-M.

IMAGINE
3. c9 I#MI*A".

IMAGINE
3. d9 F&*"I#A'& M&%A*I%,.
16

IMAGINE
3/ ")"A# "I#I",+I "&'MI%&. B*%,#WI'&1 AP, %A#!, !& %)*-M1
I#MI*A"1 F&*"I#A'& M&%A*I%,

IMAGINE
4. a9 B*%,#WI'&.

IMAGINE
4. 09 AP, %A#!, !& %)*-M.

IMAGINE
4. c9 I#MI*A".

IMAGINE
4. d9 F&*"I#A'& M&%A*I%,.
17

IMAGINE
4. e9 %#IMA"IWA'&.

IMAGINE
6/ ")"A# "I#I",+I "&'MI%&. B*%,#WI'&1 AP, %A#!, !& %)*-M1 I#MI*A'&1
F&*"I#A'& M&%A*I%,1 %#IMA"IWA'&

IMAGINE
(igura II/6/1
:rilele de cla2ificare energetic 82cala energetic9
funcie de con2umul de cldur 2pecific anual
III/3/6/3/ !eterminarea valorilor repre4entative ale con2umului anual 2pecific de energie al cldirilor
%on2umul 2pecific de energie anual pentru 7ncl4irea 2paiilor1 ventilare/climati4are1 prepararea apei calde de con2um i
iluminat 2e determin conform prilor I i II ale Metodologiei/
A. %ldirea real anali4at1 av;nd caracteri2ticile determinate conform I/2/ -e determin urmtoarele valori ale con2umului
2pecific de cldur 8dup ca49.
U8"9V% N U87nc9V% R U8acm9V% R U8clim9V% R U8vm9V% R U8il9V% - con2umul 2pecific de energie anual pentru 7ncl4irea
2paiilor1 ventilare/climati4are1 prepararea apei calde de con2um i iluminat CMH3/m
2
anD
B. %ldirea de referin aferent cldirii anali4ate1 caracteri4at de utili4area eficient a cldurii1 av;nd caracteri2ticile conform
cap/ II/6/6.
U8"9V' N U87nc9V' R U8acm9V' R U8clim9V' R U8vm9V' R U8il9V' - con2umul 2pecific de energie anual pentru 7ncl4irea
2paiilor1 ventilare/climati4are1 prepararea apei calde de con2um i iluminat CMH3/m
2
anD
III/3/6/6/ *otarea din punct de vedere energetic a cldirii anali4ate i a cldirii de referin
Pe 0a4a valorilor con2umurilor 2pecifice de energie determinate conform prilor I i II ale Metodologiei i pe 0a4a domeniului
de notare energetic conform pct/ II/6/21 2e determin notele energetice dup cum urmea4.
- cldirii anali4ate1 caracteri4at de con2umul 2pecific de energie e2timat U8"9V%1 i 2e atri0uie nota *8%9@
- cldirii de referin1 caracteri4at de con2umul 2pecific de energie e2timat U8"9V'1 i 2e atri0uie nota *8'9@
'elaia de determinare a notei energetice funcie de con2umul 2pecific anual de energie e2timat1 U8"91 al cldirii con2iderate
e2te urmtoarea.


exp [-B
1
- q(T) - p
0
+ B
2
], pentru [q(T) - p
0
) > q(TM) kWh/m
2
an
N = (II.4.1)
100, pentru (q(T) - p
0
) <= q(TM) kWh/m
2
an
'

7n care.
O11 O2 - coeficieni numerici determinai din ta0elul II/6/2 7n funcie de ca4ul de 7ncadrare a cldirii din punct de vedere al
utilitilor e5i2tente conform ta0elului II/6/11
p0 - coeficient de penali4are a notei acordate cldirii funcie de gradul de utili4are a energiei 7n raport cu nivelul raional1
core2pun4tor normelor minime de igien i 7ntreinere a cldirii i in2talaiilor interioare1 determinat conform cap/ II/6/<1
18
U8"M9 - con2umul 2pecific anual normal de energie ma5im1 o0inut prin 7n2umarea valorilor ma5ime din 2calele energetice
proprii utilitilor e5i2tente/aplica0ile1 conform fig/ II/6/1/
"a0el II/6/1

\ Utilitti nclzire Ap cald Climatizare Ventilare Iluminat


\ de consum mecanic
Caz \

4
'+++++'

"a0el II/6/2

\ Utilitti
\ B
1
B
2
q(TM) q(TM)
Caz \


1 0,001053 4,73677 125 820

2 0,000761 4,71556 145 1120

3 0,001016 4,73724 130 850

4 0,000742 4,71646 150 1150


'++++'

Procedura de notare energetic a unei cldiri con2t 7n urmtoarele.
- 7n funcie de dotarea cu utiliti a cldirii anali4ate1 acea2ta 2e 7ncadrea4 7n unul din ca4urile din ta0elul II/6/1 8de e5emplu o
cldire prev4ut cu in2talaie de 7ncl4ire a 2paiilor i de preparare a apei calde de con2um i cu in2talaie de iluminat artificial1
dar care nu e2te prev4ut au in2talaie de ventilare mecanic 2au de climati4are 2e 7ncadrea4 7n ca4ul 1 din ta0elul II/6/191
- pentru ca4ul aplica0il din ta0elul II/6/2 2e aleg coeficienii numerici O1 i O2 i con2umul ma5im U8"M91
- 2e determin nota energetic cu relaia 8II/6/19
III/3/6/</ Penali4ri acordate cldirii certificate
Penali4rile acordate cldirii la notarea din punct de vedere energetic a ace2teia 2unt datorate unor deficiene de 7ntreinere
i e5ploatare a cldirii i in2talaiilor aferente ace2teia1 av;nd drept con2ecine utili4area neraional a energiei/ Ace2tea 2e
determin cu relaia.

p
0
= p
1
- p
2
- p
3
- p
4
- p
5
- p
6
- p
7
- p
8
- p
9
- p
10
- p
11
- p
12
(II.4.2)

Bn care.
p1 - coeficient de penali4are funcie de 2tarea 2u02olului te3nic al cldirii - pentru cldiri colective1 determinat conform
ta0elului II/6/31
"a0el II/6/3

Starea subsolului tehnic p


1

Uscat si cu posibilitate de acces la instalatia comun 1,00

Uscat, dar fr posibilitate de acces la instalatia comun 1,01

Subsol inundat/inundabil (posibilitatea de refulare a apei din 1,05


canalizarea exterioar)
'+'

)02ervaie. Pentru cldiri individuale1 p1 N 1100/
p2 - coeficient de penali4are funcie de utili4area uii de intrare 7n cldire - pentru cldiri colective1 determinat conform
ta0elului II/6/61
19
"a0el II/6/6

Usa de intrare n cldire p


2

Usa este prevzut cu sistem automat de nchidere si sistem de sigurant 1,00


(interfon, cheie)

Usa nu este prevzut cu sistem automat de nchidere, dar st nchis n 1,01


perioada de neutilizare

Usa nu este prevzut cu sistem automat de nchidere si este lsat frecvent 1,05
deschis n perioada de neutilizare
'+'

)02ervaie. Pentru cldiri individuale1 p2 N 1100/
p3 - coeficient de penali4are funcie de 2tarea elementelor de 7nc3idere mo0ile din 2paiile comune 8ca2a 2crilor9 - ctre
e5terior 2au ctre g3ene de gunoi - pentru cldiri colective1 determinat conform ta0elului II/6/<1
"a0el II/6/<

Starea elementelor de nchidere mobile p


3

Ferestre/usi n stare bun si prevzute cu garnituri de etansare 1,00

Ferestre/usi n stare bun, dar neetanse 1,02

Ferestre/usi n stare proast, lips sau sparte 1,05


'+'

)02ervaie. Pentru cldiri individuale1 p3 N 1100/
p6 - coeficient de penali4are funcie de 2tarea armturilor de 7nc3idere i reglaA de la corpurile 2tatice - pentru cldiri dotate cu
in2talaie de 7ncl4ire central cu corpuri 2tatice1 determinat conform ta0elului II/6/61
"a0el II/6/6

Situatia p
4

Corpurile statice sunt dotate cu armturi de reglaj si acestea sunt functionale 1,00

Corpurile statice sunt dotate cu armturi de reglaj, dar cel putin un sfert 1,02
dintre acestea nu sunt functionale

Corpurile statice nu sunt dotate cu armturi de reglaj sau cel putin jumtate 1,05
dintre armturile de reglaj existente nu sunt functionale
'+'

)02ervaie. Pentru cldiri care nu 2unt dotate cu in2talaie de 7ncl4ire central cu corpuri 2tatice1 p6 N 1100/
p< - coeficient de penali4are funcie de 2plarea/curirea in2talaiei de 7ncl4ire interioar - pentru cldiri racordate la un
punct termic centrali4at 2au central termic de cartier1 determinat conform ta0elului II/6/=1
"a0el II/6/=

Situatia p
5

Corpurile statice au fost demontate si splate/curtate n totalitate dup 1,00


ultimul sezon de nclzire

Corpurile statice au fost demontate si splate/curtate n totalitate nainte 1,02


de ultimul sezon de nclzire, dar nu mai devreme de trei ani

Corpurile statice au fost demontate si splate/curtate n totalitate cu mai 1,05


mult de trei ani n urm
'+'
20

)02ervaie. Pentru cldiri care nu 2unt racordate la un punct termic centrali4at 2au central termic de cartier1 p< N 1100/
p6 - coeficient de penali4are funcie de e5i2tena armturilor de 2eparare i golire a coloanelor de 7ncl4ire - pentru cldiri
colective dotate cu in2talaie de 7ncl4ire central1 determinat conform ta0elului II/6/>1
"a0el II/6/>

Situatia p
6

Coloanele de nclzire sunt prevzute cu armturi se separare si golire a 1,00


acestora, functionale

Coloanele de nclzire nu sunt prevzute cu armturi se separare si golire a 1,03


acestora sau nu sunt functionale
'+'

)02ervaie. Pentru cldiri individuale 2au cldiri care nu 2unt dotate cu in2talaie de 7ncl4ire central1 p6 N 1100/
p= - coeficient de penali4are funcie de e5i2tena ec3ipamentelor de m2ur pentru decontarea con2umurilor de cldur -
pentru cldiri racordate la 2i2teme centrali4ate de alimentare cu cldur1 determinat conform ta0elului II/6/?1
"a0el II/6/?

Situatia p
7

Exist contor general de cldur pentru nclzire si pentru ap cald de consum 1,00

Exist contor general de cldur pentru nclzire, dar nu exist contor general 1,07
de cldur pentru ap cald de consum

Nu exist nici contor general de cldur pentru nclzire, nici contor general
de cldur pentru ap cald de consum, consumurile de cldur fiind determinate 1,15
n sistem pausal
'+'

)02ervaie. Pentru cldiri cu 2i2tem propriu/local de furni4are a utilitilor termice1 p= N 1100/
p> - coeficient de penali4are funcie de 2tarea fini2aAelor e5terioare ale pereilor e5teriori - pentru cldiri cu perei din crmid
2au O%A1 determinat conform ta0elului II/6/101
"a0el II/6/10

Situatia p
8

Stare bun a tencuielii exterioare 1,00

Tencuial exterioar czut total sau partial 1,05


'+'

)02ervaie. Pentru cldiri cu perei e5teriori din alte materiale1 p> N 1100/
p? - coeficient de penali4are funcie de 2tarea pereilor e5teriori din punct de vedere al coninutului de umiditate al ace2tora1
determinat conform ta0elului II/6/111
"a0el II/6/11

Situatia p
9

Pereti exteriori uscati 1,00

Peretii exteriori prezint pete de condens (n sezonul rece) 1,02

21
Peretii exteriori prezint urme de igrasie 1,05
'+'

p10 - coeficient de penali4are funcie de 2tarea acoperiului pe2te pod - pentru cldiri prev4ute cu pod nelocui0il1 determinat
conform ta0elului II/6/121
"a0el II/6/12

Situatia p
10

Acoperis etans 1,00

Acoperis spart/neetans la actiunea ploii sau a zpezii 1,10


'+'

)02ervaie. Pentru cldiri fr pod nelocui0il1 p10 - 1100/
p11 - coeficient de penali4are funcie de 2tarea coului/courilor de evacuare a fumului - pentru cldiri dotate cu 2i2teme locale
de 7ncl4ire/preparare a apei calde de con2um cu com0u2ti0il lic3id 2au 2olid1 determinat conform ta0elului II/6/131
"a0el II/6/13

Situatia p
11

Cosurile au fost curtate cel putin o dat n ultimii doi ani 1,00

Cosurile nu au mai fost curtate de cel putin doi ani 1,05


'+'

)02ervaie. Pentru alte tipuri de cldiri1 p11 N 1100/
p12 - coeficient de penali4are care ine 2eama de po2i0ilitatea a2igurrii nece2arului de aer proa2pt la valoarea de confort1
determinat conform ta0elului II/6/161
"a0el II/6/16

Situatia p
12

Cldire prevzut cu sistem de ventilare natural organizat sau ventilare 1,00


mecanic

Cldire fr sistem de ventilare organizat 1,10


'+'

III/3/6/6/ !efinirea cldirii de referin
%ldirea de referin repre4int o cldire virtual av;nd urmtoarele caracteri2tici generale1 vala0ile pentru toate tipurile de
cldiri con2iderate conform Prii a III-a a Metodologiei.
a) Aceeai form geometric1 volum i arie total a anvelopei ca i cldirea real@
b) Aria elementelor de con2trucie tran2parente 8fere2tre1 luminatoare1 perei e5teriori vitrai9 pentru cldiri de locuit e2te
identic cu cea aferent cldirii reale/ Pentru cldiri cu alt de2tinaie dec;t de locuit aria elementelor de con2trucie
tran2parente 2e determin pe 0a4a indicaiilor din Ane5a A=/3 din Metodologia de calcul al performanei energetice a cldirilor -
Partea I1 7n funcie de aria util a pardo2elii incintelor ocupate 82paiu condiionat9@
) 'e4i2tenele termice corectate ale elementelor de con2trucie din componena anvelopei cldirii 2unt caracteri4ate de
valorile minime normate1 conform Metodologie Partea I1 cap 11/
d) Falorile a02or0tivitii radiaiei 2olare a elementelor de con2trucie opace 2unt aceleai ca 7n ca4ul cldirii de referin@
e) (actorul optic al elementelor de con2trucie e5terioare vitrate e2te 8alfa tau9 N 0126@
!) (actorul mediu de 7n2orire al faadelor are valoarea core2pun4toare cldirii reale@
g) *umrul de 2c3im0uri de aer din 2paiul 7ncl4it e2te de minimum 01< 3-
1
1 con2ider;ndu-2e c t;mplria e5terioar e2te
dotat cu garnituri 2peciale de etanare1 iar ventilarea e2te de tip controlat1 iar 7n ca4ul cldirilor pu0lice/2ociale1 valoarea
core2punde a2igurrii confortului fi4iologic 7n 2paiile ocupate 8cap/ ?/= Metodologie Partea I9@
") -ur2a de cldur pentru 7ncl4ire i preparare a apei calde de con2um e2te1 dup ca4.
- 2taie termic compact racordat la 2i2tem di2trictual de alimentare cu cldur1 7n ca4ul cldirilor reale racordate la a2tfel de
2i2teme di2trictuale1
- central termic proprie funcion;nd cu com0u2ti0il ga4o2 8ga4e naturale 2au :P#9 i cu preparare a apei calde de con2um
cu 0oiler cu acumulare1 pentru cldiri care nu 2unt racordate la un 2i2tem de 7ncl4ire di2trictual@
22
i) -i2temul de 7ncl4ire e2te de tipul 7ncl4ire central cu corpuri 2tatice1 dimen2ionate conform reglementrilor te3nice 7n
vigoare@
#) In2talaia de 7ncl4ire interioar e2te dotat cu elemente de reglaA termic i 3idraulic at;t la 0a4a coloanelor de di2tri0uie 87n
ca4ul cldirilor colective91 c;t i la nivelul corpurilor 2tatice@ de a2emenea1 fiecare corp de 7ncl4ire e2te dotat cu repartitoare de
co2turi de 7ncl4ire@
$) Bn ca4ul 2ur2ei de cldur centrali4at1 in2talaia interioar e2te dotat cu contor de cldur general 8la nivelul racordului la
in2talaiile interioare9 pentru 7ncl4ire i ap cald de con2um la nivelul racordului la in2talaiile interioare1 7n aval de 2taia
termic compact@
l) Bn ca4ul cldirilor de locuit colective1 in2talaia de ap cald e2te dotat cu de0itmetre 7nregi2tratoare montate pe punct de
con2um de ap cald din apartamente@
%) 'andamentul de producere a cldurii aferent centralei termice e2te caracteri2tic ec3ipamentelor moderne noi@ nu 2unt
pierderi de fluid 7n in2talaiile interioare@
n) %onductele de di2tri0uie din 2paiile ne7ncl4ite 8e5/ 2u02olul te3nic9 2unt i4olate termic cu material caracteri4at de
conductivitate termic lam0da8i49 NP 010< H/mJX1 av;nd o gro2ime de minimum 01=< ori diametrul e5terior al conductei@
o) In2talaia de ap cald de con2um e2te caracteri4at de dotrile i parametrii de funcionare conform proiectului1 iar
con2umul 2pecific de cldur pentru prepararea apei calde de con2um e2te de 106> J *8p9/A8Bnc9 CMH3/m
2
anD1 unde *8p9
repre4int numrul mediu normali4at de per2oane aferent cldirii certificate1 iar A8Bnc9 repre4int aria util a 2paiului
7ncl4it/condiionat@
&) Bn ca4ul 7n care 2e impune climati4area 2paiilor ocupate1 randamentul in2talaiei de climati4are e2te aferent in2talaiei1 mai
corect reglat din punct de vedere aeraulic i care funcionea4 conform proce2ului cu con2um minim de energie@
') Bn ca4ul climati4rii 2paiilor ocupate1 con2umul de energie e2te determinat 7n varianta utili4rii rcirii 7n orele de noapte pe
0a4a ventilrii naturale/mecanice8dup ca49@
() *u 2e acord penali4ri conform cap/ II/6/< din normativul de fa1 p0 N 1100/
ANE)A N(. 1
(ia de anali4 termic i energetic
8model9

Cldirea:
Adresa:
Proprietar:
- Categoria cldirii:
[ ] locuinte [ ] birouri [ ] spital
[ ] comert [ ] hotel [ ] autoritti locale/guvern
[ ] scoal [ ] cultur [ ] alt destinatie: cmin - centru plasament copii
- Tipul cldirii:
[ ] individual [ ] nsiruit
[ ] bloc [ ] tronson de bloc
- Zona climatic n care este amplasat cldirea:
- Regimul de nltime al cldirii: S + P + .... E
- Anul constructiei:
- Proiectant/constructor:
- Structura constructiv:
[ ] zidrie portant [ ] cadre din beton armat
[ ] pereti structurali din beton armat [ ] stlpi si grinzi
[ ] diafragme din beton armat [ ] schelet metalic
- Existenta documentatiei constructiei si instalatiei aferente acesteia:
[ ] partiu de arhitectur pentru fiecare tip de nivel reprezentativ,
[ ] sectiuni reprezentative ale constructiei,
[ ] detalii de constructie,
[ ] planuri pentru instalatia de nclzire interioar,
[ ] schema coloanelor pentru instalatia de nclzire interioar,
[ ] planuri pentru instalatia sanitar,
- Gradul de expunere la vnt:
[ ] adpostit [ ] moderat adpostit [ ] liber expus (neadpostit)
- Starea subsolului tehnic al cldirii:
[ ] Uscat si cu posibilitate de acces la instalatia comun,
[ ] Uscat, dar fr posibilitate de acces la instalatia comun,
[ ] Subsol inundat/inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioar)
- Plan de situatie/schita cldirii cu indicarea orientrii fat de punctele cardinale, a
distantelor pn la cldirile din apropiere si nltimea acestora si pozitionarea sursei de
cldur sau a punctului de racord la sursa de cldur exterioar.23
''
- Identificarea structurii constructive a cldirii n vederea aprecierii principalelor
caracteristici termotehnice ale elementelor de constructie din componenta anvelopei cldirii:
tip, arie, straturi, grosimi, materiale, punti termice:
[\] Pereti exteriori opaci:
\ alctuire:

Arie Straturi componente (i -> e) Coeficient


PE Descriere [m
2
] reducere,
Material Grosime [m] r

'+++++'
\ Aria total a peretilor exteriori opaci [m
2
]:
\ Stare: [ ] bun, [ ] pete condens, [ ] igrasie,
\ Starea finisajelor: [ ] bun, [ ] tencuial czut partial/total,
\ Tipul si culoarea materialelor de finisaj: Tencuial similipiatr culoare
combinat cenusiu-verde,
[ ] Rosturi desprtitoare pentru tronsoane ale cldirii: nu este cazul
[\] Pereti ctre spatii anexe (casa scrilor, ghene etc.):

Arie Straturi componente (i -> e) Coeficient


P Descriere [m
2
] reducere, r
Material Grosime [m] [%]

'+++++'
\ Aria total a peretilor ctre casa scrilor [m
2
]:
\ Volumul de aer din casa scrilor [m
3
]:
[\] Planseu peste subsol:

Arie Straturi componente (i -> e) Coeficient


PSb Descriere [m
2
] reducere,
Material Grosime [m] r

'+++++'
\ Aria total a planseului peste subsol [m
2
]:
\ Volumul de aer din subsol [m
3
]:
[\] Teras/acoperis:
\ Tip: [ ] circulabil, [ ] necirculabil,
\ Stare: [ ] bun, [ ] deteriorat,
[ ] uscat, [ ] umed
\ Ultima reparatie: [ ] < 1 an, [ ] 1-2 ani
[ ] 2-5 ani, [ ] > 5 ani

Arie Straturi componente (i -> e) Coeficient


TE Descriere [m
2
] reducere, r
Material Grosime [m] [%]

'+++++'
\ Aria total a terasei [m
2
]:
\ Materiale finisaj: covor bituminos;
[ ] Starea acoperisului peste pod: nu este cazul
[ ] Bun,
[ ] Acoperis spart/neetans la actiunea ploii sau a zpezii;
[ ] Planseu sub pod: nu este cazul

Arie Straturi componente (i -> e) Coeficient


PP Descriere [m
2
] reducere, r
Material Grosime [m] [%]

'+++++'
\ Aria total a planseului sub pod [m
2
]:
[\] Ferestre/usi exterioare:

FE/UE Descriere Arie Tipul tmplriei Grad etansare Prezent oblon


[m
2
] (i/e)
24

'+++++'
\ Starea tmplriei: [ ] bun [ ] evident neetans
[ ] fr msuri de etansare,
[ ] cu garnituri de etansare,
[ ] cu msuri speciale de etansare;
[ ] Alte elemente de constructie:
- ntre casa scrilor si pod,
- ntre acoperis si pod,
- ntre casa scrilor si acoperis,
- ntre casa scrilor si subsol,

Arie Straturi componente (i -> e) Coeficient


PI Descriere [m
2
] reducere, r
Material Grosime [m] [%]

PCS-Sb
'+++++'
[ ] Elementele de constructie mobile din spatiile comune:
\ usa de intrare n cldire:
[ ] usa este prevzut cu sistem automat de nchidere si sistem de sigurant
(interfon, cheie),
[ ] Usa nu este prevzut cu sistem automat de nchidere, dar st nchis n
perioada de neutilizare,
[ ] Usa nu este prevzut cu sistem automat de nchidere si este lsat
frecvent deschis n perioada de neutilizare,
\ ferestre de pe casa scrilor: starea geamurilor, a tmplriei si gradul de etansare:
[ ] Ferestre/usi n stare bun si prevzute cu garnituri de etansare,
[ ] Ferestre/usi n stare bun, dar neetanse,
[ ] Ferestre/usi n stare proast, lips sau sparte,
- Caracteristici ale spatiului locuit/nclzit:
\ Aria util a pardoselii spatiului nclzit [m
2
]:
\ Volumul spatiului nclzit [m
3
]:
\ nltimea medie liber a unui nivel [m]:
- Gradul de ocupare al spatiului nclzit/nr. de ore de functionare a instalatiei de nclzire:
- Raportul dintre aria fatadei cu balcoane nchise si aria total a fatadei prevzut cu
balcoane/logii:
- Adncimea medie a pnzei freatice: H(a) = ... m;
- nltimea medie a subsolului fat de cota terenului sistematizat [m]: ... m
- Perimetrul pardoselii subsolului cldirii [m]:
- Instalatia de nclzire interioar:
\ Sursa de energie pentru nclzirea spatiilor:
[ ] Surs proprie, cu combustibil: ....... combustibil lichid usor ........
[ ] Central termic de cartier
[ ] Termoficare - punct termic central
[ ] Termoficare - punct termic local
[ ] Alt surs sau surs mixt: ...........................................
\ Tipul sistemului de nclzire:
[ ] nclzire local cu sobe,
[ ] nclzire central cu corpuri statice,
[ ] nclzire central cu aer cald,
[ ] nclzire central cu plansee nclzitoare,
[ ] Alt sistem de nclzire: ..............................................
- Date privind instalatia de nclzire local cu sobe: nu este cazul

Nr. Tipul sobei Combustibil Data Element reglaj Element Data ultimei
crt. instalrii ardere nchidere tiraj curtiri


'++++++'
\ Starea cosului/cosurilor de evacuare a fumului:
[ ] Cosurile au fost curtate cel putin o dat n ultimii doi ani,
[ ] Cosurile nu au mai fost curtate de cel putin doi ani,
- Date privind instalatia de nclzire interioar cu corpuri statice:

Numr corpuri statice [buc.] Suprafat echivalent termic [m


2
]
Tip corp
static n spatiul n spatiul Total n spatiul n spatiul Total
locuit comun locuit comun

25

'++++++'
\ Tip distributie a agentului termic de nclzire: [ ] inferioar, [ ] superioar, [ ] mixt
\ Necesarul de cldur de calcul [W]:
\ Racord la sursa centralizat cu cldur: [ ] racord unic, [ ] multiplu: ... puncte,
diametru nominal [mm]:
disponibil de presiune (nominal) [mmCA]:
\ Contor de cldur: tip contor, anul instalrii, existenta vizei metrologice: nu este cazul
\ Elemente de reglaj termic si hidraulic (la nivel de racord, retea de distributie, coloane):
nu exist
\ Elemente de reglaj termic si hidraulic (la nivelul corpurilor statice):
[ ] Corpurile statice sunt dotate cu armturi de reglaj si acestea sunt
functionale,
[ ] Corpurile statice sunt dotate cu armturi de reglaj, dar cel putin un
sfert dintre acestea nu sunt functionale,
[ ] Corpurile statice nu sunt dotate cu armturi de reglaj sau cel putin
jumtate dintre armturile de reglaj existente nu sunt functionale,
\ Reteaua de distributie amplasat n spatii nenclzite:
- Lungime [m]:
- Diametru nominal [mm, toli]:
- Termoizolatie:
\ Starea instalatiei de nclzire interioar din punct de vedere al depunerilor:
[ ] Corpurile statice au fost demontate si splate/curtate n totalitate
dup ultimul sezon de nclzire,
[ ] Corpurile statice au fost demontate si splate/curtate n totalitate
nainte de ultimul sezon de nclzire, dar nu mai devreme de trei ani,
[ ] Corpurile statice au fost demontate si splate/curtate n totalitate cu
mai mult de trei ani n urm,
\ Armturile de separare si golire a coloanelor de nclzire:
[ ] Coloanele de nclzire sunt prevzute cu armturi de separare si golire a
acestora, functionale,
[ ] Coloanele de nclzire nu sunt prevzute cu armturi de separare si
golire a acestora sau nu sunt functionale,
- Date privind instalatia de nclzire interioar cu planseu nclzitor: NU ESTE CAZUL
- Aria planseului nclzitor [m
2
],
- Lungimea [m] si diametrul nominal [mm] al serpentinelor nclzitoare;

Diametru serpentin, [mm]

Lungime [m]
'++'
- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei;
\ Sursa de nclzire - central termic proprie:
- Putere termic nominal: h
- Randament de catalog:
- Anul instalrii:
- Ore de functionare:
- Stare (arztor, conducte/armturi, manta):
- Sistemul de reglare/automatizare si echipamente de reglare:
- Date privind instalatia de ap cald de consum:
\ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
[ ] Surs proprie, cu: ....................................................
[ ] Central termic de cartier
[ ] Termoficare - punct termic central
[ ] Termoficare - punct termic local
[ ] Alt surs sau surs mixt: ...........................................
\ Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:
[ ] Din surs centralizat,
[ ] Central termic proprie,
[ ] Boiler cu acumulare,
[ ] Preparare local cu aparate de tip instant a.c.m.,
[ ] Preparare local pe plit,
[ ] Alt sistem de preparare a.c.m.: .......................................
\ Puncte de consum: a.c.m./ a.r.;
\ Numrul de obiecte sanitare - pe tipuri: Lavoar -
Spltor -
Dus: -
Cad de baie: -
Rezervor WC -
\ Racord la sursa centralizat cu cldur: [ ] racord unic, [ ] multiplu: ..... puncte,
diametru nominal [mm]:
presiune necesar (nominal) [mmCA]:
\ conducta de recirculare a a.c.m.: [ ] functional, [ ] nu functioneaz [ ] nu exist
\ Contor de cldur general: tip contor .................................,
26
anul instalrii ............................,
existenta vizei metrologice ................;
\ Debitmetre la nivelul punctelor de consum: [ ] nu exist [ ] partial [ ] peste tot
\ Alte informatii:
- accesibilitate la racordul de ap cald din subsolul tehnic:
- programul de livrare a apei calde de consum:
- facturi pentru apa cald de consum pe ultimii 5 ani:
- facturi pentru consumul de gaze naturale pentru cldirile cu instalatie proprie de
producere a.c.m. functionnd pe gaze naturale facturi pe ultimii 5 ani:
- date privind starea armturilor si conductelor de a.c.m.: pierderi de fluid, starea
termoizolatiei etc.: completare ocazional a instalatiei de nclzire, puncte de consum
a.c.m. cu pierderi
- temperatura apei reci din zona/localitatea n care este amplasat cldirea (valori medii
lunare de preluat de la statia meteo local sau de la regia de ap)
- numrul de persoane mediu pe durata unui an (pentru perioada pentru care se cunosc
consumurile facturate):
\ Informatii privind instalatia de climatizare:
\ Informatii privind instalatia de ventilare mecanic:
\ Informatii privind instalatia de iluminat:

ANE)A N(. 2
-)#+II "&Y*I%& !& '&AOI#I"A'&/M)!&'*IWA'& &*&':&"I%,
A %#,!I'I#)' &QI-"&*"& 8I*()'MA"IF9
A2/1/ Introducere
-copul principal al m2urilor de rea0ilitare/moderni4are energetic a cldirilor e5i2tente 7l con2tituie reducerea con2umurilor
de cldur pentru 7ncl4irea 2paiilor i pentru prepararea apei calde de con2um 7n condiiile a2igurrii condiiilor de microclimat
conforta0il/
Importana i diver2itatea an2am0lului de cldiri e5i2tente1 precum i numrul mare de po2i0iliti de rea0ilitare/moderni4are
implic o a0ordare diferit de cea caracteri2tic 7n general con2truciilor nou proiectate/ #a ace2tea din urm con2iderarea
co2tului de inve2tiie e2te practic preponderent1 c3iar dac deci4iile 2unt luate teoretic pe 0a4a unui calcul de optimi4are a
co2tului glo0al actuali4at 8valoare net actuali4at9/ Bn cadrul rea0ilitrii unei cldiri e5i2tente a2pectul funcionalitii e2te foarte
important i criteriul deci4iei 7l con2tituie 7ntotdeauna eficiena te3nico-economic1 c3iar dac a2pectul financiar rm;ne e2enial
8co2turile nece2are nu pot fi mo0ili4ate dec;t 7n m2ura 7n care ace2tea 2unt Au2tificate economic prin diminuarea previ4i0il a
co2turilor de funcionare i de 7ntreinere9/
Bn ceea ce privete cldirile de locuit e5i2tente1 din an2am0lul ace2tora 2e di2ting dou mari categorii din punct de vedere al
modului de repartiie a criteriilor GenergeticeG - care 2e pretea4 mai 0ine la tratarea a2pectelor de rea0ilitare - i anume.
A9 #ocuine caracteri4ate de confort termic - e2te vor0a de cldirile prev4ute cu un 2i2tem de 7ncl4ire Gglo0alG1 ace2ta
put;nd fi. centrali4at la nivel de locuina 2au cldire 87ncl4ire central cla2ic91 divi4at 8un aparat independent 7n fiecare
7ncpere 7ncl4it9 2au mi5t/
O9 #ocuine lip2ite de confort termic 2au prev4ute numai cu miAloace limitate de a2igurare a confortului termic 8de e5emplu
numai 2o0e91 care 2e a0at de la prevederile #egii 10/1??< privind %alitatea 7n con2trucii/
Bn fiecare dintre cele dou categorii a2tfel definite pro0lema fundamental a rea0ilitrii termice 2e pune dup cum urmea4.
A9 meninerea condiiilor normate de confort termic prin reducerea con2umului de com0u2ti0il 2au 2c3im0;nd tipul de energie
8total 2au parial91 conform politicii energetice naionale@
O9 aplicarea unor 2oluii de reali4are a condiiilor normate de confort termic prin optimi4area co2tului glo0al actuali4at1
conform politicii energetice naionale/
-oluiile te3nice i economice1 precum i politica energetic naional 2e vor 2u02uma prevederilor #egii 10/1??< privind
%alitatea 7n con2trucii/
Bn am0ele ca4uri1 pe l;ng caracteri2tici te3nice1 geografice i 2ociologice1 apar noi parametri referitori la 2tadiul energetic al
cldirilor1 la varietatea 2ur2elor de energie i la 2ituaia economic i financiar a 0eneficiarilor 2oluiilor te3nice aplicate
an2am0lului cldire-in2talaie/
-ituaia economic i financiar depinde 7n principal de tipul ocupanilor1 de 2tatutul de ocupare1 de 2ectorul de finanare
82ocial 2au nu1 privat 2au pu0lic91 de natura Auridic a patrimoniului 8e5emplu. coproprieti1 entiti Auridice 2au
locatari/proprietari9@ po2i0ilitile de aAutor pu0lic direct1 co2turile implicate de activitatea de rea0ilitare energetic1 e5i2tena unor
avantaAe fi2cale/
A2igurarea confortului termic 2e reali4ea4 prin alegerea unui 2i2tem de 7ncl4ire adecvat i a unei 2ur2e de energie/ -e
di2ting trei mari categorii de 2i2teme de 7ncl4ire legate de tipul de locuine.
1) 7ncl4ire central 2au divi4at 8pe 7ncperi9 7n ca2 individual 8cu apa cald de con2um preparat centrali4at 2au furni4at
de aparate independente9 - e5/ cldire individual dotat cu central proprie de 7ncl4ire i preparare a apei calde de con2um@
2) 7ncl4ire central 2au divi4at 8pe 7ncperi9 individual pe locuin 7n imo0il colectiv 8cu apa cald de con2um preparat
centrali4at 2au furni4at de aparate independente9 - e5/ apartament din cldire colectiv1 dotat cu central proprie de 7ncl4ire i
preparare a apei calde de con2um@
3) 7ncl4ire central colectiv 7n imo0il colectiv 2au ca2 individual 8cu apa cald de con2um di2tri0uit1 preparat centrali4at
la nivel de locuin 2au furni4at de aparate independente9 - e5/ cldire colectiv racordat la un 2i2tem centrali4at de
alimentare cu cldur/
Bn ceea ce privete cldirile din 2ectorul teriar1 m2urile de rea0ilitare/moderni4are energetic a ace2tora pre4int
particulariti i prin urmare vor fi tratate 2eparat pentru fiecare categorie de cldire 7n parte/
A2/2/ -oluii te3nice cadru recomandate pentru rea0ilitarea 2au moderni4area energetic a cldirilor e5i2tente
Interveniile avute 7n vedere la rea0ilitarea 2au moderni4area energetic a unei cldiri 2e 7mpart 7n dou categorii principale i
anume.
27
A2/2/19 Intervenii a2upra cldirii
i
A2/2/29 Intervenii a2upra in2talaiilor aferente cldirii/
A2/2/1/ Interveniile a2upra cldirii
Interveniile a2upra cldirii vi4ea4 reducerea nece2arului propriu de cldur al cldirii1 independent de comportamentul
in2talaiilor i al con2umatorilor/ Bn principiu1 ace2tea 2unt urmtoarele.
A2/2/1/1/ Bm0untirea i4olaiei termice
Bm0untirea i4olaiei termice a unei con2trucii e5i2tente are drept 2cop reducerea flu5ului termic di2ipat prin conducie prin
anvelopa cldirii ctre mediul e5terior/
A2/2/1/1/1/ Bm0untirea i4olaiei termice a elementelor de con2trucie opace ori4ontale
J I4olaia termic a planeelor de tera2
#a planeul pe2te ultimul nivel1 8planeu de tera29 2e recomand una din urmtoarele 2oluii de 7m0untire a nivelului de
termoi4olare1 7n funcie de 2tarea 8gradul de deteriorare9 a 2traturilor 3idroi4olante i termoi4olante e5i2tente.
- 7ndeprtarea tuturor 2traturilor e5i2tente p;n la faa 2uperioar a 0etonului de pant i refacerea ace2tora 7n condiiile
7nlocuirii 2tratului termoi4olant e5i2tent cu un nou 2trat termoi4olant1 de calitate i gro2ime core2pun4toare noilor cerine@ 2oluia
2e recomand c;nd at;t 2tarea 3idroi4olaiei1 c;t i 2tarea 2tratului termoi4olant nu 2unt core2pun4toare 83idroi4olaie puternic
deteriorat1 termoi4olaie ume4it /a/9 - det/ 1 din Ane5a 3@
- 7ndeprtarea 2traturilor e5i2tente p;n la 3idroi4olaia e5i2tent1 7n condiiile meninerii ei cu funcie de 0arier contra
vaporilor i a meninerii 2tratului termoi4olant e5i2tent@ montarea unui 2trat termoi4olant 2uplimentar1 de calitate i gro2ime
core2pun4toare1 precum i a tuturor celorlalte 2traturi1 inclu2iv a 2traturilor 3idroi4olante@ 2oluia 2e recomand 7n 2ituaia 7n
care 2tarea termoi4olaiei e5i2tente e2te 0un1 dar 3idroi4olaia e2te deteriorat i 2e impune refacerea ei - det/ 6 din Ane5a 3@
- reali4area unei tera2e Ginver2eG1 prin meninerea tuturor 2traturilor e5i2tente1 inclu2iv a 2traturilor 3idroi4olante@ 2oluia
pre2upune 7ndeprtarea doar a 2tratului de protecie a 3idroi4olaiei1 e5ecutarea unor eventuale reparaii locale a 3idroi4olaiei i
di2punerea1 eventual1 a unui 2trat 3idroi4olant 2uplimentar1 precum i montarea unui 2trat termoi4olant din poli2tiren e5trudat
proteAat core2pun4tor1 pe2te 3idroi4olaie@ 2oluia 2e recomand 7n 2ituaia 7n care 2tarea 3idroi4olaiei e2te 0un i are
avantaAul c 2e a2igur o 0un protecie mecanic i termic 8inclu2iv la aciunea direct a radiaiei 2olare9 a 2traturilor
3idroi4olante - det/ 2 din Ane5a 3@
- 7ndeprtarea tuturor 2traturilor1 inclu2iv a 0etonului de pant i refacerea complet a tera2ei1 eventual cu montarea 0etonului
de pant pe2te 2tratul termoi4olant - det/ 3 din Ane5a 3/
-oluiile de mai 2u2 2unt vala0ile1 cu adaptrile de rigoare1 i 7n ca4ul tera2elor cu 2tratul termoi4olant de gro2ime varia0il
8cu umplutur termoi4olant 7n vrac 2au cu plci O%A di2pu2e 7n trepte9/
Bn 2copul reducerii 2u02taniale a efectului defavora0il al punilor termice de pe conturul planeului de pe2te ultimul nivel1 e2te
foarte important a 2e lua m2uri de G7m0rcareG cu un 2trat termoi4olant1 a aticelor1 conform detaliilor din Ane5a 31 fig/ A3/1/
J I4olarea termic a planeelor de pod
#a planeul pe2te ultimul nivel1 2u0 podul ne7ncl4it1 2e recomand una din urmtoarele 2oluii.
- meninerea 2tratului termoi4olant e5i2tent1 inclu2iv a apei de protecie1 repararea i eventuala ei con2olidare1 urmat de
montarea unui 2trat termoi4olant eficient1 proteAat core2pun4tor@ 2oluia 2e recomand c;nd umplutura termoi4olant e5i2tent
e2te 7n 2tare 0un 8nu e2te ume4it1 e2te con2olidat etc/9 i c;nd 7nlimea li0er a 2paiului podului poate fi micorat - det/ =
din Ane5a 3@
- 7ndeprtarea umpluturii termoi4olante 2au a 2tratului termoi4olant1 e5ecutarea unei 0ariere de vapori de calitate
core2pun4toare pe faa 2uperioar a planeului e5i2tent i montarea unui nou 2trat termoi4olant1 de calitate i gro2ime
core2pun4toare noilor cerine@ proteAarea 2tratului termoi4olant poate fi reali4at folo2ind1 integral 2au parial1 umplutura
termoi4olant e5i2tent det/ <1 61 > din Ane5a 3/
Bn 2copul reducerii efectului defavora0il al punilor termice de pe conturul planeului de pe2te ultimul nivel1 e2te foarte
important a 2e lua m2uri de G7m0rcareG cu un 2trat termoi4olant a parapetelor pe care rea4m co2oroa0ele1 conform detaliilor
din Ane5a 3 - fig/ A3/2/
J I4olarea termic a planeelor pe2te 2u02ol
#a planeul pe2te 2u02olul ne7ncl4it1 2e recomand 2oluia e5ecutrii unui 2trat termoi4olant pe 2uprafaa inferioar a
planeului 8la tavanul 2u02olului91 7n una din urmtoarele variante.
- fi5area1 prin lipire 2au/i cu di2po4itive mecanice 80oluri 7mpucate1 di0luri tip %)*&QPA*! /a/9 a unui 2trat termoi4olant
reali4at din plci din poli2tiren 2au vat mineral@ 2tratul termoi4olant 2e proteAea4 fie cu un 2trat de tencuial pe ra0i1
2u2pendat de planeu prin intermediul unor ancore din oel ino5ida0il1 fie cu o tencuial u2cat fi5at pe o reea de ipci1 fie cu
un 2trat de glet ade4iv1 armat cu e2tur din fi0r de 2ticl - det/ ? din Ane5a 3@
- aplicarea Gin 2ituG a unui 2trat de 2pum poliuretanic - det/ 10 din Ane5a 3/
Adoptarea 2oluiei cu un 2trat termoi4olant montat pe2te planeul din 0eton armat 2au pe2te pardo2eala e5i2tent1 e2te
po2i0il1 dar nu e2te indicat dec;t 7n 2ituaia c;nd1 din alte con2iderente1 e2te nece2ar 7nlocuirea pardo2elilor - det/ 12 din
Ane5a 3/
Bn 2copul reducerii 2u02taniale a efectului negativ al punilor termice de pe conturul planeului de pe2te 2u02olul ne7ncl4it1
e2te foarte important a 2e prevedea 7n proiectul de moderni4are termote3nic1 urmtoarele m2uri con2tructive.
- prevederea1 pe faa e5terioar a 2oclului1 a unui 2trat termoi4olant caracteri4at printr-o 0un comportare la aciunea umiditii
8de preferin plci din poli2tiren e5trudat9@ 2tratul termoi4olant va fi fi5at at;t mecanic1 c;t i prin lipire i va fi proteAat la e5terior
cu un 2trat de tencuial armat@ pe 7nlime1 2tratul termoi4olant va fi aplicat a2tfel 7nc;t la partea 2uperioar 2 depea2c cu
minimum 30 cm faa 2uperioar a plcii din 0eton armat1 iar la partea inferioar 2 aAung p;n la 2uprafaa terenului
2i2temati4at 8%"-9 2au1 la 2oclurile de 7nlime redu2 8det/ 11 din Ane5a 391 p;n la 30 /// 60 cm 2u0 ace2ta cot - fig/ A3/3@
- prevederea1 pe faa interioar a pereilor e5teriori de pe conturul 2u02olului1 a unui 2trat termoi4olant1 pe o 7nlime 2u0 plac
de cel puin <0 cm - det/ ? i 11 din Ane5a 3/
#a 2oluia cu 2tratul termoi4olant nou1 ampla2at pe faa inferioar a planeului pe2te 2u02ol1 7n 2copul reducerii influenei
defavora0ile a punilor termice interioare1 2e recomand G7m0rcareaG grin4ilor din 0eton armat de la tavanul 2u02olului cu un
2trat termoi4olant/
J I4olarea termic a plcilor pe 2ol
Planeele ampla2ate direct pe pm;nt1 dac 2unt 7ntregi i u2cate1 nu permit tran2miterea unui flu5 termic 7n2emnat ctre 2ol1
pm;ntul u2cat av;nd o re4i2ten termic con2idera0il/ Practic1 2olul 2e comport ca un volant termic datorit capacitii
28
termice importante/ Pe de alt parte te3nicile utili4ate la i4olarea termic a planeului 2unt de2eori co2ti2itoare i complicate din
punctul de vedere al e5ecuiei propriu-4i2e/
%u toate ace2tea1 dac temperatura planeului inferior 2e dovedete o 2ur2 de di2confort pe care acoperirea ace2tuia cu
covoare nu reuete 2-l corecte4e1 2au dac 2e prevede o refacere important a planeului din alte motive 8te3nice1 de
re4i2ten etc/91 ar putea fi intere2ant de reali4at i4olarea termic a ace2tui element de con2trucie/
Bn ca4ul 7n care pereii e5teriori pre4int la partea inferioar a ace2tora urme de umiditate provenite mai ale2 din infiltraiile din
2ol prin capilaritate1 2e impune drenarea pereilor e5teriori i eventual a 2olului-2uport@ dac ace2te m2uri 2e dovede2c
inoperante tre0uie 2 2e refac 2tratul de pietri i placa pe 2ol i montat un 2trat 3idroi4olant nou - det/ 13 din Ane5a 3/
Prin urmare1 la placa pe 2ol m2urile de 7m0untire a comportrii termote3nice 2unt1 7n principal1 urmtoarele.
- prevederea1 pe faa e5terioar a 2oclului1 a unui 2trat termoi4olant caracteri4at printr-o 0un comportare la aciunea umiditii
8de preferin plci din poli2tiren e5trudat9@ 2tratul termoi4olant va fi fi5at at;t mecanic1 c;t i prin lipire i va fi proteAat la e5terior
cu un 2trat de tencuial armat@ pe 7nlime1 2tratul termoi4olant va fi aplicat a2tfel 7nc;t la partea 2uperioar 2 depea2c cu
minimum 30 cm faa 2uperioar a plcii din 0eton armat1 iar la partea inferioar 2 aAung p;n la 2uprafaa terenului
2i2temati4at 8%"-9 2au1 la 2oclurile 2cunde 8det/ 16 din Ane5a 391 p;n la 30 /// 60 cm 2u0 ace2ta cot - fig/ A3/6@
- dac m2ura de mai 2u2 nu e2te 2uficient pentru reali4area re4i2tenei termice corectate dorite1 e2te po2i0il1 dar nu
7ntotdeauna indicat1 prevederea unui 2trat termoi4olant ori4ontal1 continuu1 pe2te pardo2eala e5i2tent 2au pe2te placa din
0eton armat@ aa cum 2e meniona mai 2u21 acea2t m2ur devine raional i eficient 7n condiiile 7n care1 din alte
con2iderente1 e2te nece2ar 7nlocuirea pardo2elilor - det/ 13 i 16 din Ane5a 3/
A2/2/1/1/2/ Bm0untirea i4olaiei termice a elementelor de con2trucie opace verticale
J I4olarea termic la e5terior a pereilor e5teriori
I4olarea termic la e5terior permite.
- renovarea faadei@
- evitarea numeroa2elor con2tr;ngeri 7nt;lnite la i4olarea pe interior. intervenii 7n 7ncperi ocupate1 fini2aAe interioare de
refcut1 tratarea dificil a conturului uilor i a fere2trelor1 depla2area conductelor i a ec3ipamentelor in2talaiilor etc/@
- 2 nu 2e diminue4e aria util i cea locui0il@
- proteAarea pereilor la 7ng3e1 apa de ploaie1 radiaia 2olar1 i la variaiile de temperatur de la un anotimp la altul -
diminu;nd a2tfel pericolul de degradare a lor@
- corectarea principalelor puni termice/
I4olarea termic la e5terior1 te3nic delicat i mai co2ti2itoare dec;t i4olarea la interior1 tre0uie e5ecutat de ctre un
per2onal calificat/ &a pre4int c;teva de4avantaAe care tre0uie cuno2cute 7nainte de a opta pentru o a2tfel de 2oluie/ Bn primul
r;nd 2oluia te3nic menionat modific de2eori a2pectul e5terior al faadei i1 dac acea2ta pre4int particulariti Ge2teticeG
care 2e dore2c a fi con2ervate 8ca4ul monumentelor de ar3itectur91 2oluia poate fi a0andonat numai pentru ace2t motiv/ Pe
de alt parte i4olarea termic la e5terior - pentru maAoritatea procedeelor - pre4int o 2uprafa a peretelui mai 2en2i0il la
ocuri dec;t peretele iniial@ ace2t punct e2te 2en2i0il mai ale2 7n 4ona acce2ului la parter 8circulaia automo0ilelor 2pre un garaA
la 2u02ol1 4ona de Aoac a copiilor etc/9/
!iferitele te3nici de i4olare termic la e5terior 2e di2ting prin modul lor de fi5are1 a2pectul final1 caracteri2ticile de etaneitate
etc/ "re0uie aplicat procedeul cel mai 0ine adapta0il at;t la natura 2uportului 8care poate permite adoptarea unui mod de fi5are91
c;t i la e5punerea la factori climatici 8ploaie1 v;nt91 mai mult 2au mai puin agre2ivi i la a2pectul e2tetic care 2e dorete a fi
o0inut dup terminarea lucrrii/
J I4olarea termic la interior a pereilor e5teriori
Acea2t 2oluie pre4int ca principale avantaAe co2tul mai mic 7n comparaie cu i4olarea termic la e5terior1 precum i o
e5ecuie mai uoar/
Pe de alt parte1 ea pre4int c;teva de4avantaAe a cror importan tre0uie apreciat cu mare atenie 7nainte de a opta
pentru o a2tfel de 2oluie.
- reducerea temperaturii 7n interiorul peretelui e5terior1 cu favori4area producerii fenomenului de conden2 a vaporilor de ap
din interiorul ace2tuia i c3iar a 7ng3eului apei din perete@
- nece2itatea depla2rii conductelor i a corpurilor de 7ncl4ire e5i2tente pe pereii e5teriori@
- dificultatea tratrii unor puncte particulare 8conturul golurilor din 4idrie1 plintele i mulurile plafonului etc/9@
- impo2i0ilitatea corectrii unor puni termice/
Av;nd 7n vedere cele de mai 2u21 2oluia recomandat la pereii e5teriori e2te montarea unui 2trat termoi4olant eficient pe
2uprafaa e5terioar a pereilor1 7n una din urmtoarele variante.
- fr 2trat de aer ventilat1 cu 2tratul termoi4olant 8de regul din plci din poli2tiren e5pandat9 fi5at mecanic i/2au prin lipire pe
2uprafaa 2uport reparat i pregtit 7n preala0il 8fig/ A3/< din Ane5a 39@ 2tratul de protecie a termoi4olaiei 2e poate reali4a.
J cu un 2trat de tencuial din mortar M100" 7n gro2ime de 3-6 cm1 armat cu pla2e 2udate -"*O i cu pla2e din ra0i 4incat@
2tratul de tencuial tre0uie 2 fie temeinic fi5at 8re4emat i ancorat9 prin intermediul unor 0oluri1 di0luri1 ancore i plcue din
oel ino5ida0il1 7nca2trate 7n peretele e5terior@
J cu un 2trat de glet ade4iv1 reali4at dintr-o pa2t pe 0a4 de ciment1 aracet i ni2ip fin1 de 3 /// < mm gro2ime1 armat cu
e2tur din fi0re de 2ticl/
- cu un 2trat de aer ventilat1 de cca/ 6 cm gro2ime1 av;nd 2tratul termoi4olant 8de regul din plci din vat mineral 2au
poli2tiren e5trudat9 montat 7ntre elementele unui caroiaA din ipci de lemn 2au profile metalice ino5ida0ile1 ancorat mecanic cu
pie2e din oel ino5ida0il 7n peretele e5terior@ 2tratul de protecie poate fi reali4at din foi 8plane1 ondulate 2au cutate9 din ta0l
ino5ida0il1 aluminiu 2au ma2 pla2tic re4i2tent la radiaiile ultraviolete1 din plci 2u0iri din 0eton armat cu fi0re de 2ticl /a@
2tratul de protecie e2te meninut 7n po4iie i fi5at de 2tratul 2uport 2au de caroiaA prin intermediul unor pie2e metalice 2peciale1
ino5ida0ile@ pentru a2igurarea unei 0une circulaii a aerului 7n 2paiul dintre 2tratul termoi4olant i 2tratul de protecie1 tre0uie 2
2e reali4e4e 7n mod core2pun4tor - ca numr1 dimen2iuni i po4iii orificiile de acce2 i de evacuare a aerului/
Bn 2copul reducerii efectului negativ al punilor termice1 tre0uie 2 2e a2igure1 7n c;t mai mare m2ur1 continuitatea 2tratului
termoi4olant1 7n 2pecial la racordarea cu 2oclurile1 cu aticele i corniele de la tera2e i cu parapetele de la acoperiurile cu pod/
Bn acelai 2cop1 e2te nece2ar ca pe conturul t;mplriei e5terioare 2 2e reali4e4e o cptuire termoi4olant a tuturor glafurilor
e5terioare1 inclu2iv 2u0 2ol0ancuri1 conform detaliilor din Ane5a 3/
A2/2/1/1/3/ Bm0untirea elementelor de con2trucie vitrate.
Bm0untirea din punct de vedere termote3nic a t;mplriei e5terioare 2e poate reali4a 7n urmtoarele 2oluii.
- prin 7m0untirea t;mplriei e5i2tente@
29
- prin 7nlocuirea t;mplriei e5i2tente cu tipuri noi1 mai performante 8cu 0arier radiant1 geam termoi4olant prev4ut cu
2uprafa tratat1 cu emi2ivitate redu2 GloS-eG1 geam cu umplutur din ga4 inert - e5/ argon9@
- montarea de elemente termoi4olante mo0ile 8o0loane e5terioare de o 0un calitate termic9/
Bm0untirea t;mplriei e5i2tente 2e refer1 7n principal1 la.
- adugarea unei foi de geam 2uplimentar1 la cele dou foi de geam e5i2tente1 modificare care 2e poate reali4a fie prin
7nlocuirea unui geam 2implu cu un geam termoi4olant1 fie prin montarea pe cerceveaua interioar e5i2tent1 a unei cercevele
2uplimentare prev4ut cu un geam 2implu - ta0elele A3/1 i A6/2 din Ane5a 6@
- prevederea unor garnituri de etanare 7ntre toc i cercevele1 precum i 7ntre cercevele/
Bn Ane5a 6 2e pre4int o 2erie de detalii i variante1 at;t pentru 7m0untirea t;mplriilor e5i2tente1 c;t i pentru t;mplriile
noi1 cu preci4area orientativ a performanelor termote3nice ale ace2tora/ -e menionea4 c 7n detaliile aferente t;mplriei din
lemn - 7m0untite i noi - nu 2unt figurate garniturile de etanare/
A2/2/1/1/6/ Bm0untirea altor elemente de con2trucie perimetrale
- Pereii adiaceni ro2turilor 8de dilataie1 de ta2are i anti2ei2mice9 2e termoi4olea4.
J la e5terior - 7n ca4ul ro2turilor de2c3i2e acce2i0ile@
J la interior - 7n ca4ul ro2turilor de2c3i2e inacce2i0ile i a ro2turilor 7nc3i2e/
At;t la ro2turile de2c3i2e1 c;t i la cele 7nc3i2e tre0uie 2 2e verifice i 2 2e ia m2uri de etanare 2uplimentar din punct de
vedere termote3nic i 3idrofug1 precum i fa de infiltraiile de aer rece/
J Pereii adiaceni 2paiilor ane5e ne7ncl4ite 8garaAe1 maga4ii1 poduri1 camere de pu0ele1 verande1 2ere1 0alcoane i logii
7nc3i2e cu t;mplrie e5terioar /a/9 2e termoi4olea41 de regul1 7n e5teriorul volumului 7ncl4it/
J Pereii e5teriori - verticali i/2au 7nclinai - precum i planeele 2uperioare - ori4ontale i/2au 7nclinate - ale man2ardelor
e5i2tente1 locuite i 7ncl4ite1 amenaAate 7n podurile cldirilor/ Bm0untirea comportrii termote3nice a elementelor de
con2trucie perimetrale ale man2ardelor con2tituie o pro0lem comple5 care tre0uie 2 fie tratat cu deo2e0it atenie - at;t 7n
2ituaia 7n care elementele de con2trucie 2epar 2paiul man2ardei de mediul e5terior1 c;t i1 7n 2pecial1 dac ace2tea 2epar
volumul 7ncl4it al man2ardei de 2paiul ne7ncl4it adiacent/
J Planeele care delimitea4 volumul 7ncl4it de mediul e5terior1 la partea inferioar 8la 0oSindouri1 ganguri de trecere1
planee inferioare pe2te logii /a9 2e termoi4olea4 - de regul - la tavanul planeelor/
J Planeele care delimitea4 volumul 7ncl4it de mediul e5terior1 la partea 2uperioar 8planee 2uperioare 2u0 logii /a/91 la
care 2tratul termoi4olant 2uplimentar 2e di2pune la faa 2uperioar a planeelor1 2u0 pardo2eal/
J Pereii e5teriori1 2u0 %"-1 7n contact cu 2olul1 la demi2olurile 2au la 2u02olurile 7ncl4ite/
J Plcile din 0eton 2la0 armat1 la partea inferioar a demi2olurilor i 2u02olurilor 7ncl4ite1 2u0 %"-1 7n contact cu 2olul/
J Pereii i planeele adiacente unor 2paii care fac parte din volumul con2tructiv al cldirii1 dar care au alte funciuni 2au
de2tinaii1 de regul mai puin 2au intermitent 7ncl4ite 82paii comerciale la parterul cldirilor de locuit1 0irouri /a/9/
J !iver2e 2uprafee vitrate1 altele dec;t t;mplria e5terioar 8luminatoare1 perei e5teriori vitrai1 tran2pareni 2au tran2luci4i
etc/9/
J i e5terioare 2au ctre 2paii ne7ncl4ite1 opace 2au parial tran2parente/
J Perei cortin/
M2uri de 7m0untire a comportrii termote3nice1 7n principal 7n direcia mririi re4i2tenei termice 2pecifice1 2e recomand
a 2e lua i la elementele de con2trucie din interiorul volumului 7ncl4it1 dar care 2epar 7ncperile 7ncl4ite de unele 7ncperi
2au 2paii ne7ncl4ite 2au mult mai puin 7ncl4ite 8Sindfanguri 7ncl4ite 2au ne7ncl4ite1 3oluri de intrare 7n cldire1 ca2a 2crii1
puul liftului1 cmrile direct ventilate /a/9/
A2/2/1/2/ Bm0untirea etaneitii la aer
Acea2ta tre0uie 2 privea2c at;t reducerea 2au c3iar eliminarea infiltraiilor para4ite 8ro2turile elementelor mo0ile1 o0loane
rulante etc/91 c;t i a2igurarea aerului proa2pt nece2ar 7n vederea limitrii umiditii i a conden2ului1 ce pot avea efecte
negative a2upra con2truciei/
A2/2/1/2/1/ &tanarea ro2turilor elementelor mo0ile e5terioare din 2paiul 7ncl4it
'educerea infiltraiilor prin ro2turile elementelor mo0ile e5terioare care delimitea4 2paiul 7ncl4it de mediul e5terior vi4ea4
at;t a2igurarea etanrii ro2turilor dintre t;mplrie i elementul de con2trucie 7n care e2te ampla2at ferea2tra/ua1 c;t i a
2paiului dintre geam i t;mplrie/ -oluia cea mai eficient de 7m0untire a etaneitii la aer a cercevelelor con2t 7n
prevederea pe tot perimetrul ace2tora a unei garnituri de cauciuc/ &tanarea 7ntre rama i golul de ferea2tr 2e reali4ea4 prin
umplerea ro2tului cu traifuri din vat mineral1 proteAat cu mortar1 2au cu 2pum poliuretanic/
Bn urma etanrii ro2turilor elementelor mo0ile e5terioare din 2paiul 7ncl4it1 nece2arul minim de aer proa2pt va fi a2igurat
prin de2c3iderea periodic a fere2trelor 2au prin ventilare mecanic/
A2/2/1/2/2/ &tanarea ro2turilor elementelor mo0ile e5terioare din 2paiul ne7ncl4it
-copul ace2tei m2uri e2te meninerea unei temperaturi accepta0ile 7n 2paiile ne7ncl4ite/ane5e 7n vederea limitrii flu5ului
termic di2ipat din2pre 2paiul locuit ctre ace2te 2paii/
-oluiile recomandate pentru aplicarea ace2tei m2uri 2unt aceleai ca la pct/ A/2/1/
Aplicarea uneia 2au mai multor intervenii a2upra cldirii fr prevederea unor ec3ipamente de reglaA capa0ile 2 a2igure
adaptarea 2arcinii termice la condiiile climatice reale1 poate provoca 2upra7ncl4irea 7ncperilor1 i 7n con2ecin utili4area
ineficient a cldurii i c3iar creterea flu5ului termic di2ipat 2pre e5terior/
A2/2/2/ Interveniile a2upra in2talaiilor de 7ncl4ire i ap cald de con2um aferente cldirii
Interveniile a2upra in2talaiei vi4ea4 reducerea con2umului de energie pentru 2ati2facerea nece2arului determinat 87ncl4ire1
ap cald de con2um9/ -e poate interveni la mai multe nivele 8producere1 tran2port1 di2tri0uie1 utili4are91 at;t pentru 7ncl4ire1
c;t i pentru apa cald de con2um.
A2/2/2/1/ la nivelul producerii cldurii 87n ca4ul cldirilor dotate cu 2ur2 proprie de cldur9.
- 7nlocuirea aparatelor 7nvec3ite 2au neadaptate 8ar4toare mai vec3i de ?-10 ani i ca4ane mai vec3i de 12-1< ani91
- adaptarea puterilor 2ur2elor de cldur 7n centrala termic1
- 2u02tituirea parial 2au total a formei de energie1
- utili4area de te3nici 2pecifice 8pompe de cldur cu compre2ie mecanic1 cu a02or0ie1 ca4ane cu conden2aie1 in2talaie
2olar9@
A2/2/2/2/ la nivelul di2tri0uiei cldurii.
- i4olarea termic a conductelor de di2tri0uie din 2paiile ne7ncl4ite1
- reducerea temperaturilor de reglaA a in2talaiei de 7ncl4ire 7n 2copul 2ati2facerii nece2arului de cldur@
- 2epararea circuitelor ai cror parametri funcionali 2unt net diferii1
30
- reec3ili0rarea circuitelor care alimentea4 corpurile de 7ncl4ire funcion;nd cu apa cald 8din punct de vedere termic - prin
2c3im0area aparatului 2au ameliorarea local a i4olaiei1 iar din punct de vedere 3idraulic - prin ameliorarea di2tri0uiei
de0itelor9/
A2/2/2/3/ la nivelul utili4atorului 82paiile 7ncl4ite i punctele de con2um a/c/m/9.
- in2talarea de ro0inete termo2tatice la corpurile de 7ncl4ire i1 7n ca4ul 7ncl4irii colective1 com0inarea ace2tei m2uri cu
montarea 2i2temelor de reparti4are individual a co2turilor de 7ncl4ire/
!ac rea0ilitarea/moderni4area unei in2talaii de reglare nu a fo2t 7nc menionat e2te din cau4 c ea poate interveni la
toate nivelele 8termo2tate de camer1 de preferin electronice1 mai ale2 dac ec3ipea4 convectoare electrice1 an2am0luri
cla2ice cu 2onde e5terioare - ro0inete cu 2ervomotor comandate de regulatoare cu legi de core2ponden mai mult 2au mai
puin comple5e1 2imple limitatoare de temperatur de conduct1 termo2tat de ca4an etc/9/
#a fiecare tip de reglaA pot fi a2ociate 2i2teme de programare 8optimi4are91 7n general limitate pentru locuine la 2imple
Gcea2uriG programatoare1 care permit o reducere a temperaturii pe timp de noapte/
Bn anumite ca4uri particulare1 7n care vec3imea in2talaiilor e2te mare1 iar gradul de u4ur al ec3ipamentelor e2te ridicat1 nu
2e mai impune o ameliorare1 ci o renovare total a ace2tora1 mai ale2 dac 2e refer la in2talaia de preparare a apei calde de
con2um colective/
) categorie aparte de cldiri e5i2tente e2te con2tituit de 0locurile de locuine racordate la 2i2teme centrali4ate de alimentare
cu cldur 8de tipul termoficrii91 caracteri4ate de indici 2pecifici de nece2ar de cldur care ate2t caracterul di2ipativ din punct
de vedere energetic al con2truciilor e5i2tente1 7n an2am0lul lor i ace2tea implic o a0ordare aparte/ Bn Ane5a < 2unt pre4entate
2intetic m2urile de rea0ilitare i moderni4are energetic a 0locurilor racordate la 2i2teme centrali4ate de furni4are a utilitilor
termice/
Bn Ane5a < 2e pre4int o li2t de m2uri cu privire la utili4area eficient a cldurii1 preci4;nd unele performane energetice ale
2oluiilor propu2e1 cu referire la cldirile racordate la 2i2teme de 7ncl4ire di2trictual/
Bn Ane5a 6 2e pre4int 2intetic 2oluiile te3nice de rea0ilitare/moderni4are energetic 2pecifice cldirilor de locuit individuale
2au 7niruite1 cu referire la utili4area raional i eficient a cldurii i la caracteri2ticile dotrilor ace2tor cldiri/
A2/3/ Particulariti ale m2urilor de rea0ilitare/moderni4are energetic pentru cldiri din 2ectorul teriar
-oluiile te3nice pentru creterea eficienei utili4rii energiei termice 7n ca4ul cldirilor din 2ectorul teriar pot fi grupate 7n dou
categorii i anume.
A. -oluii te3nice comune tuturor categoriilor de cldiri din 2ectorul teriar1
B. -oluii te3nice funcie de categoriile principale de cldirilor din 2ectorul teriar con2iderate 7n normativ/
A. Principalele 2oluii te3nice din prima categorie 2u2menionat1 2unt.
CZD A2igurarea unei eficiene c;t mai ridicate pentru ec3ipamentele din componena 2i2temelor de utili4are a energiei termice
8corpuri de 7ncl4ire1 pompe1 ventilatoare1 0aterii de 7ncl4ire armturi de reglaA etc/9 - prin pri2ma funciei de tran2fer a
ec3ipamentelor1 a randamentelor1 a con2umurilor 2pecifice etc/@
CZD %ontori4area energiei termice@
CZD A2igurarea reglrii 2arcinii termice de 7ncl4ire conform graficului 8cur0ei9 de reglaA termic proprie con2umatorului
8prev4ut prin contractul de furni4are a energiei termice9@
CZD &liminarea pierderilor din reeaua de di2tri0uie a agentului termic din incinta cldirii 8ampla2at 7n 2u02ol te3nic 2au 2paii
ane5e91 prin eliminarea defectelor i prin termoi4olarea conductelor@
CZD &liminarea depunerilor de materii organice i anorganice din interiorul conductelor de alimentare cu agent termic i a
corpurilor de 7ncl4ire prin 2plarea i de47ncru2tarea ace2tora i dotarea in2talaiei de 7ncl4ire cu filtre eficiente@
CZD Bnlocuirea armturilor e5i2tente 8de 2la0 calitate9 din in2talaia de 7ncl4ire cu armturi noi1 eficiente@
CZD !otarea in2talaiei de ap cald de con2um cu armturi de calitate ridicat1 cu limitare a con2umului de ap@
CZD 'educerea nece2arului de cldur al cldirii prin m2uri de protecie termic 2uplimentar a elementelor de con2trucie
opace i tran2parente 8fere2tre cu caracteri2tici con2ervative din punct de vedere energetic1 e5/ fere2tre cu t;mplrie eficient i
geam termoi4olant91 7n conformitate cu 2oluiile pre4entate 7n 2u0capitolul precedent@
CZD 'educerea con2umului de cldur datorat infiltraiilor de aer rece1 prin etanarea ro2turilor elementelor mo0ile 8ui1
fere2tre9 prin limitarea cotei de aer proa2pt la valoarea impu2 de e5igenele de confort fi4iologic@
CZD 'ecuperarea cldurii din entalpia aerului evacuat 7n ca4ul in2talaiilor de ventilare mecanic 2au/i climati4are@
CZD &tanarea elementelor mo0ile 8ui1 fere2tre9 din componena 2paiilor ane5e ale cldirii 8ca2a 2crii1 2u02olul te3nic etc/9@
CZD A2igurarea mentenanei con2truciei i in2talaiilor aferente/
B. -oluiile te3nice 2pecifice de cretere a eficienei energetice la cldirile din 2ectorul teriar 2unt pre4entate 7n continuare1
funcie de categoriile de cldiri/
J %ldiri 2pitaliceti
Principalele 2oluii te3nice de cretere a eficienei energetice 7n cldiri 2pitaliceti 2unt.
CZD M2uri de recuperare local a cldurii 8e5/ din conden2atul colectat 2au din aerul de evacuare din in2talaiile de ventilare1
7n limitele nivelelor de contaminare a aerului9 i utili4area ace2teia ca 2ur2 2ecundar de energie 8e5/ prepararea apei calde de
con2um 2au pentru pre7ncl4irea apei de adao2 etc/9@
CZD 'econ2iderarea1 7n limita po2i0ilitilor1 a di2tri0uiei energiei termice prin 2epararea circuitelor pe 4one care 0eneficia4
de acelai regim termic i program de funcionare@
CZD -porirea gradului de automati4are al in2talaiilor1 corelat cu aplicarea unor regimuri de e5ploatare raionale1 7n funcie de
categoria cldirii 2pitaliceti1 felul ocuprii1 programul de lucru i condiiile climatice@
CZD I4olarea termic a conductelor pentru diveri ageni termici i a canalelor de aer cald i rece@
CZD tili4area1 7n m2ura po2i0ilitilor1 a 2ur2elor neconvenionale de energie@
Av;nd 7n vedere e5igenele referitoare la regimul termic al cldirilor de tip 2pital i implicit la furni4area energiei termice1 2e
recomand pentru 2pitale adoptarea 2oluiilor care permit ge2tionarea independent a cldurii1 re2pectiv puncte termice proprii
82taii termice compacte9 2au c3iar centrale termice proprii/
!e a2emenea1 av;nd 7n vedere e5i2tena unor con2umuri de cldur cva2icon2tante 8de tipul a0urului utili4at la 2terili4area
aparaturii medicale 2au la tratarea aerului1 apa cald nece2ar 0ilor de tratament etc/91 o 2oluie de moderni4are energetic a
2ur2elor de cldur aferente cldirilor de tip 2pital poate fi con2tituit de grupuri independente cu cogenerare 8cu motoare
termice9/
J %ldiri 2ocial-culturale
Principalele 2oluii te3nice de cretere a eficienei energetice 7n cldiri culturale 2unt.
31
CZD Prevederea unor ec3ipamente de automati4are a in2talaiei de 7ncl4ire i de preparare a apei calde de con2um 7n 2copul
a2igurrii reglaAului 2arcinii termice de 7ncl4ire/ventilare funcie de variaia nece2arului real@
CZD tili4area unor 2i2teme 2peciale de 7ncl4ire pentru reducerea gradientului 2paial la 7ncl4irea 2paiilor mari1 fr con2um
2uplimentar de energie/
J %ldiri de 7nvm;nt
Principalele 2oluii te3nice de cretere a eficienei energetice 2pecifice cldirilor de 7nvm;nt 2unt.
CZD A2igurarea reglaAului 2arcinii termice de 7ncl4ire pe tipuri de 7ncperi/2li de cur2@
CZD 'educerea alimentrii cu cldur pe perioadele de neocupare a cldirii@
CZD 'educerea infiltraiilor de aer rece1 prin etanarea ro2turilor elementelor mo0ile 8ui1 fere2tre91 2imultan cu a2igurarea
ventilrii naturale organi4ate 2au a ventilrii controlate1 a 2paiilor ocupate@
J %ldiri pentru 2ervicii de comer i in2tituii pu0lice
Principalele 2oluii te3nice de cretere a eficienei energetice 2pecifice cldirilor comerciale 2unt.
CZD 'educerea alimentrii cu cldur pe perioadele de neocupare a cldirii@
CZD !otarea cldirilor caracteri4ate de un flu5 important de utili4atori cu perdele de aer cald la intrare 2au cu 2a2uri av;nd cu
funcia de tampon termic/
J %ldiri pentru 2port
Bn ca4ul con2umatorilor de tip cldiri pentru 2port1 2oluiile te3nice de cretere a eficienei energetice 2e refer la.
CZD 'eglaAul local al energiei termice prin dotarea corpurilor de 7ncl4ire cu ro0inete termo2tatice@
CZD Ouna etanare a ro2turilor elementelor mo0ile 8ui1 fere2tre91 2imultan cu a2igurarea ventilrii 2au climati4rii 2paiilor
ocupate 8funcie de gradul de confort 2olicitat9@
CZD 'educerea alimentrii cu cldur pe perioadele de neocupare a cldirii/
J Yoteluri i re2taurante
Bn ca4ul con2umatorilor de tip 3otel 2au re2taurante1 2oluiile te3nice de cretere a eficienei energetice 2e refer la.
CZD 'eglaAul local al energiei termice prin dotarea corpurilor de 7ncl4ire cu ro0inete termo2tatice@
CZD Ouna etanare a ro2turilor elementelor mo0ile 8ui1 fere2tre91 2imultan cu a2igurarea ventilrii 2au climati4rii 2paiilor
ocupate 8funcie de gradul de confort 2olicitat9@
CZD 'ecuperarea cldurii pentru ventilare de la ec3ipamentele de preparare a 3ranei/
%u referire la in2talaiile de ventilare mecanic i de iluminat artificial1 2oluiile te3nice 2pecifice de cretere a eficienei
energetice 2unt1 7n principiu urmtoarele.
- reglarea de0itelor refulate/a2pirate 7n funcie de nece2arul de ventilare normal1
- reglarea parametrilor termodinamici al aerului refulat 7n funcie de nece2arul de cldur/frig i de ventilare1
- prevederea de filtre de aer eficiente1
- 7nlocuirea ventilatoarelor cu eficien energetic redu21
- reglarea vite4elor aerului 7n 2paiile ocupate1
- prevederea de lmpi cu eficien energetic ridicat1
- automati4area funcionrii in2talaiei de iluminat 7n funcie de ocuparea 2paiilor1
- etc/
ANE)A N(. 3
-)#+II !& '&AOI#I"A'&/M)!&'*IWA'& "&'M)"&Y*I%, A A*F&#)P&I
%)*-"'%+I&I - &#&M&*"& !& %)*-"'%+I& )PA%& 8I*()'MA"IF9
#I-"A (I:'I#)'
A3/1/ Planeu tera2
1. -trat termoi4olant nou1 montat pe 0etonul de pant e5i2tent/ -trat 3idroi4olant nou/ Peretele e5terior nu e2te termoi4olat
dec;t 7n 4ona aticului/
2. -trat termoi4olant nou1 din plci din poli2tiren e5trudat1 montat pe 2tratul 3idroi4olant e5i2tent/
3. -trat termoi4olant nou1 montat pe planeul din 0eton armat e5i2tent/ -trat de 0eton de pant i 2trat 3idroi4olant1 noi/
4. -trat termoi4olant nou1 montat pe 2tratul 3idroi4olant e5i2tent 8care1 dup moderni4are1 devine 0arier contra vaporilor9/
-trat 3idroi4olant nou/
A3/2/ Planeu pod
5. -trat termoi4olant nou1 montat pe planeul din 0eton armat1 e5i2tent/ -trat de protecie din ap din mortar/ Parapet 7nalt/
6. -trat termoi4olant nou montat pe planeul din 0eton armat1 e5i2tent/ -trat de protecie din umplutur termoi4olant1 parial
recuperat/ Parapet 7nalt/
7. -trat termoi4olant nou montat pe 2tratul de protecie e5i2tent pe2te umplutura termoi4olant e5i2tent/ Parapet de 7nlime
redu21 complet G7m0rcatG cu un 2trat termoi4olant/ Peretele e5terior nu e2te termoi4olat dec;t 7n 4ona 2treinii/
8. -trat termoi4olant nou1 montat pe planeul din 0eton armat1 e5i2tent/ (r parapet1 co2oroa0a e5i2tent fiind montat direct
pe centura din 0eton armat/
A3/3/ Planeu pe2te 2u02ol
9. -trat termoi4olant nou1 montat la tavanul 2u02olului i pe faa interioar a 2oclului/ Pardo2eal e5i2tent1 fr 2trat
termoi4olant/
10. -trat termoi4olant nou1 din 2pum poliuretanic1 aplicat pe tavanul 2u02olului/ Pardo2eala e5i2tent e2te montat pe un
2trat termoi4olant ne2ati2fctor/ Peretele e5terior nu e2te termoi4olat dec;t 7n 4ona 2oclului/
11. -trat termoi4olant nou1 montat pe faa interioar a 2oclului/ Pardo2eala e5i2tent1 montat pe un 2trat termoi4olant
2ati2fctor/
12. -trat termoi4olant nou1 montat pe2te pardo2eala e5i2tent/ -tratul termoi4olant e5i2tent - di2pu2 la tavanul 2u02olului i
reali4at din plci O%A montate pe cofraAul planeului din 0eton armat monolit - e2te ne2ati2fctor/
32
A3/6/ Placa pe 2ol
13. -trat termoi4olant nou1 montat pe placa de 0eton 2la0 armat e5i2tent1 dup de2facerea pardo2elii/ -oclul e2te aliniat cu
faa e5terioar a peretelui/
14. -trat termoi4olant ori4ontal1 e5i2tent 7ntre placa de 0eton 2la0 armat i pardo2eal@ fr 2trat termoi4olant ori4ontal nou/
-oclul e2te ieit din planul feei e5terioare a peretelui/
15. (r 2traturi termoi4olante ori4ontale1 e5i2tente 2au noi/ -oclul e2te retra2 fa de planul feei e5terioare a peretelui/
16. -trat termoi4olant nou1 montat pe pardo2eala e5i2tent/ -oclul e2te aliniat cu faa e5terioar a peretelui/ Peretele e5terior
nu e2te termoi4olat dec;t 7n 4ona 2oclului/
A3/</ Perei e5teriori
17. "ermoi4olarea colurilor i a glafurilor verticale e5terioare ale golurilor t;mplriei e5terioare/ ";mplrie din lemn 2impl1
nou/ -eciune ori4ontal/
18. "ermoi4olarea peretelui 2tructural din 0eton armat1 e5i2tent 7ntre dou logii adiacente/ -eciune ori4ontal/
19. "ermoi4olarea 0uiandrugilor din 0eton armat/ ";mplrie din lemn du0l1 nou/ -eciune vertical/
20. "ermoi4olarea planeului din 0eton armat1 e5i2tent 7ntre dou logii 2uprapu2e/ -eciune vertical/
21. "ermoi4olarea peretelui e5terior 7n 4ona centurilor din 0eton armat/ -eciune vertical/
22. "ermoi4olarea peretelui e5terior 7n 4ona plcilor de 0alcon/ -eciune vertical/
#&:&*!,
Materiale e5i2tente
1. Oeton armat
2. Widrie din crmi4i pline 2au :FP
3. Widrie din 0locuri O%A
4. (;ii armate 2au plci din O%A
5. Panouri mari prefa0ricate
6. Mortar 8ap1 tencuial9
7. Oeton 2implu 8de pant1 7n fundaii9
8. -trat termoi4olant
9. mplutur termoi4olant
10. -trat 3idroi4olant
Materiale montate la moderni4are
11. -trat termoi4olant eficient 8plci din poli2tiren1 vat mineral /a9
12. -trat termoi4olant din poli2tiren e5trudat
13. -trat termoi4olant din 2pum poliuretanic
14. mplutur termoi4olant 8recuperat9
15. Oeton de pant
16. -trat de protecie
17. $ap din mortar
18. $ap din mortar R pardo2eal
19. -trat 3idroi4olant
20. $ort din ta0l 4incat
33

*ig+(a A3.1
P#A*$& "&'A-,
34

*ig+(a A3.2
P#A*$& P)!
35

*ig+(a A3.3
P#A*$& P&-"& -O-)#
36

*ig+(a A3.4
P#A%, P& -)#
37

*ig+(a A3.4
P&'&+I &Q"&'I)'I
ANE)A N(. 4
-)#+II !& BMO*,",+I'& A "[MP#,'I&I &Q"&'I)A'&
8I*()'MA"IF9
38
"a0el A6/1/ - -oluii de 7m0untire a t;mplriei din lemn1 cuplat
IMAGINE
"a0el A6/2/ - -oluii de 7m0untire a t;mplriei din lemn1 du0l
IMAGINE
"a0el A6/3 - "[MP#,'I& *),
"IP'I !& "[MP#,'I& &Q"&'I)A',

39
GEAMURI R

Termoizolante VARIANTA
GROSIME Simple
MATERIALULDENUMIREAALCTUIRE TOC duble triple GAZ UTILIZARE
AER INERT
12 16
ext.int.++++
mm n t t m
2
K/W

TS Simpl 62 - 0,490,54 DA

84 - - 0,39 - NU

TC cuplat - - 0,530,55
94 DA
LEMN - - 0,630,68

176 - - 0,43 - NU

TD dubl - - 0,570,59
186 DA
- - 0,680,73

- 0,370,39 NU

- 0,490,54 DA

PVC TP simpl 62 - 0,520,55

- 0,570,64

- 0,620,67
'++++++++++++++'

#&:&*!,
?1 121 16 - :ro2imea 2paiilor dintre geamuri CmmD
n - (r 2uprafee tratate
t - %u o 2uprafa tratat cu un 2trat reflectant la ra4e infraroii
%oeficienii de tran2fer termic g CH/m
2
XD
ai geamurilor termoi4olate

aer gaz inert


CARACTERISTICI
9 12 16 9 12 16

n 2,9 2,7
duble
1,8 1,6 1,5 1,4
t
triple 1,3 1,1 1,0 0,9
'+++++++'

"[MP#,'I& &Q"&'I)A', !I* #&M*
"[MP#,'I& -IMP#, 8"/-/9 - e5emplu
40
IMAGINE
"[MP#,'I& &Q"&'I)A', !I* #&M*
"[MP#,'I& %P#A", 8"/%/9 - e5emplu
IMAGINE
41
"[MP#,'I& &Q"&'I)A', !I* #&M*
"[MP#,'I& !O#, 8"/!/9 - e5emplu
IMAGINE
"[MP#,'I& &Q"&'I)A', !I* PF% 8"/P/9 - e5emplu
IMAGINE
ANE)A N(. 5
42
#I-"A -)#+II#)' "&Y*I%& P&*"' '&AOI#I"A'&/M)!&'*IWA'&A &*&':&"I%,
A %#,!I'I#)' !& #)%I" A#IM&*"A"& !& #A "&'M)(I%A'& 8I*()'MA"IF9
A</1/ B*%,#WI'&A -PA+II#)' #)%I"&
"a0el A</1 - 'ea0ilitarea anvelopei cldirii

Solutia tehnic Influent asupra consumului de Modalitate de

cldur prin: cuantificare

Asigurarea etansrii tuturor geamurilor de pe

casa scrilor

Reducerea n(a) ntre spatiul

Asigurarea etansrii usilor de la ghenele de casei scrilor si mediul Metodologie partea


I
gunoi din cadrul casei scrilor exterior, respectiv cresterea

temperaturii casei scrilor

Asigurarea nchiderii etanse a usilor de

intrare n bloc, inclusiv a sasului protector

Reducerea infiltratiilor parazite

Etansarea usilor apartamentelor corespondententre casa scrilor si spatiul

cu spatiul casei scrilor locuit (influent asupra clasei

de permeabilitate a cldirii)

Etansarea ferestrelor si usilor exterioare

din apartamente

Etansarea eventualelor fisuri de pe Reducerea n(a) aferent spatiuluiMetodologie partea


I
perimetrul tocului usilor si ferestrelor locuit si partea a II-a

Etansarea gurilor de acces la instalatia

sanitar

Asigurarea corectei ventilri a buctriilor Asigurarea cotei minime de aer

si bilor prin dispozitive de ventilare proaspt necesar realizrii

natural (unde este cazul) confortului fiziologic

'++
'

"a0el A</2 - 'ea0ilitarea in2talaiei interioare de 7ncl4ire

Solutia tehnic Influent asupra consumului de Modalitate de


43

cldur prin: cuantificare

Splarea tuturor corpurilor statice de Cresterea eficientei instalatiei

nclzire si a coloanelor de distributie din de nclzire interioar prin

interiorul cldirii asigurarea unei bune circulatii a

agentului termic

Asigurarea unei bune circulatii a

nlocuirea tuturor ventilelor agentului termic si eliminarea

nefunctionale pierderilor de agent termic din

instalatia interioar

Dotarea corpurilor statice cu ventile de Asigurarea unei bune circulatii a

aerisire agentului termic n instalatia

interioar Metodologie

partea a II-a

Eliminarea pierderilor de agent

Prevederea pe conductele de legtur ale termic datorate necesittii

corpurilor statice a unor robinete de golirii coloanelor sau chiar a

separare a corpurilor de nclzire ntregii instalatii de nclzire

n situatia unei avarii la

corpurile statice

Corecta functionare a corpurilor statice Cresterea temperaturii casei

din spatiul casei scrilor scrilor

nlocuirea tuturor vanelor defecte care Eliminarea pierderilor de agent

prezint pierderi de ap termic si a unei surse de

inundare a subsolului tehnic

'++
'

"a0el A</3 - Moderni4area anvelopei

Solutia tehnic Influent asupra consumului de Modalitate de

cldur prin: cuantificare

Triplarea ferestrelor existente/nlocuirea Reducerea fluxului termic disipatMetodologie partea


I
ferestrelor existente cu ferestre moderne de prin elementele de constructie si partea a II-a

tip termopan/dotarea cu obloane mobile vitrate

44
exterioare

Izolarea termic a teraselor, a planseului Reducerea fluxului termic disipat

peste subsol (sau spatii de trecere prin teras si prin elementele de

exterioare) si a peretilor adiacenti unor constructie ctre spatii Metodologie partea


I
spatii reci nenclzite si partea a II-a

Izolarea termic a peretilor exteriori Reducerea fluxului termic disipat

prin pereti exteriori

'++
'

"a0el A</6 - Moderni4area in2talaiilor interioare de 7ncl4ire

Solutia tehnic Influent asupra consumului de Modalitate de

cldur prin: cuantificare

nlocuirea robinetelor coltar cu robinete cu Asigurarea reglajului termic

cap termostatic local

Metodologie

Dotarea coloanelor verticale cu dispozitive Asigurarea reglajului termic la partea a II-a

de pstrare a disponibilului de presiune nivelul coloanelor verticale

constant

Reducerea
consumului
Dotarea corpurilor statice din spatiul locuitAsigurarea controlului asupra de cldur pentru

cu repartitoare de cost a cldurii consumate livrrii cldurii nclzire al

cldirii cu cca.
15%

Cunoasterea consumurilor reale

Dotarea instalatiei cu contor de cldur de cldur pentru nclzire si -

general asigurarea unei facturri

corecte a cldurii

Izolarea conductelor din subsolul Reducerea fluxului termic disipatMetodologie partea


I
tehnic prin conductele de distributie a si partea a II-a

agentului termic
1
)

'++
'


1
) )02ervaie. aplicarea ace2tei m2uri de moderni4are energetic conduce la reducerea temperaturii 2u02olului te3nic i
implicit la modificarea flu5ului termic cedat ctre 2u02olul te3nic din2pre 2paiul locuit/ Prin urmare e2te nece2ar 2 2e reia
calculul con2umului de cldur pentru 7ncl4ire1 conform Metodologie partea I i partea a II-a/
45
A</2/ %)*-M# !& AP, %A#!,
"a0el A</< - 'ea0ilitarea in2talaiei de ap cald de con2um

Solutia tehnic Influent asupra consumului de Modalitate de

cldur prin: cuantificare

Repararea tuturor armturilor defecteEliminarea pierderilor de ap Fr pierderi de ap

cald

Reducerea consumurilor de ap cald de

Utilizarea perlatoarelor pentru consum (n situatia n care se asigur -

reducerea debitului de ap presiunea de utilizare la nivelul

punctelor de consum)

Cunoasterea consumurilor reale de

Montarea debitmetrului pe cldur pentru prepararea apei calde

bransamentul de alimentare cu ap de consum si a consumurilor efective -

cald din subsolul tehnic de ap, respectiv asigurarea unei

facturri corecte a acestora

'++
'

"a0el A</6 - Moderni4area in2talaiei de ap cald de con2um

Solutia tehnic Influent asupra consumului Modalitate de

de cldur prin: cuantificare

Introducerea unor armturi cu consum Consum specific de ap

redus de ap Reducerea consumurilor de ap cald cald de consum la

de consum temperatura de 60~C de

Contorizarea individual a apei calde 80 l/pers. zi

Izolarea termic a conductelor de

distributie a apei calde de consum siReducerea fluxului termic disipat prin Metodologie

a conductei de recirculare din conductele de ap cald de consum partea a II-a

subsolul tehnic al cldirii si din

spatiul locuit

'++
'

46
)O-&'FA+I&.
-oluiile/m2urile de rea0ilitare 2au/i moderni4are pre4entate mai 2u2 pot fi grupate 7n pac3ete de 2oluii1 7n m2ura 7n care
ace2tea 2unt compati0ile din punct de vedere te3nic/funcional/ Bn ace2t ca4 influena 2oluiilor/m2urilor grupate 2e anali4ea4
pentru pac3etul de 2oluii con2iderat i nu individual 8efectele fiecrei m2uri 7n parte a2upra reducerii con2umului de cldur al
cldirii nu 2e 7n2umea49/
A</3/ #%','I %)*&Q& '&%)MA*!A"& B* F&!&'&A AP#I%,'II -)#+II#)' !& '&AOI#I"A'&/M)!&'*IWA'&
&*&':&"I%, A %#,!I'I#)' !& #)%I" 'A%)'!A"& #A -I-"&M %&*"'A#IWA" !& A#IM&*"A'& % %,#!',
PK #ucrri care revin a2ociaiilor de locatari/proprietari
J u2carea 2u02olurilor inundate@
J dotarea canali4rii 2u02olurilor cu clapete contra refulrii canali4rii 2tradale@
J repararea tuturor conductelor 2parte care creea4 pericol de inundare a 2u02olurilor te3nice@
J de2fiinarea tuturor 0o5elor care 7mpiedic acce2ul la coloanele de di2tri0uie a agentului termic 2ecundar i a apei calde de
con2um@
J a2igurarea 2erviciilor de con2ultan energetic din partea unor firme 2peciali4ate 8care 2 a2igure i 7ntreinerea
core2pun4toare a in2talaiilor din con2trucii9@
J contori4area individual a con2umului de ga4e la 0uctrii 7n vederea limitrii con2umului de ga4e 2trict pentru nece2iti de
preparare a 3ranei@
J dotarea coloanelor de 7ncl4ire cu vane de ec3ili0rare automate 8pre2iune diferenial con2tant9
PK #ucrri 7n competena furni4orului de utiliti termice
J a2igurarea alimentrii cu agent termic a fiecrui 0loc i 2car de 0loc i 2eparare contoarelor comune cu vane acionate
manual@
J livrarea continu a apei calde i utili4area recirculrii@
J a2igurarea pre2iunii i de0itelor core2pun4toare livrrii normale a apei calde 8i reci9@
J a2igurarea parametrilor termici i 3idraulici conform protocolului 7nc3eiat prin contractul de 2ervicii 7ntre furni4or i a2ociaia
de locatari/proprietari@
J a2igurarea i diver2ificarea 2erviciilor oferite utili4atorilor@
J moderni4area 2i2temului de di2tri0uie i furni4are a utilitilor termice@
J contori4area apei de adao2 7n P"/%"@
J tratarea apei de adao2 introdu2 7n in2talaia de 7ncl4ire@
J modificarea 2c3emei de furni4are a utilitilor termice@
J automati4area funcionrii P"/%"1 cel puin pe 2eciunea de preparare a apei calde1 v4;nd 7n principal meninerea
temperaturii apei calde la o temperatur apropiat de 60T% i1 7n 2ecundar limitarea de0itului de ap livrat la con2um 7n ca4ul
2cderii temperaturii apei calde 2u0 <0T%@
J a2igurarea corectei ec3ili0rri 3idraulice a reelelor de 7ncl4ire i di2tri0uie a apei calde@
J reali4area punctelor de monitori4are la fiecare 0loc i a2igurarea 2ecuritii acce2ul la aparatura de m2ur i reglaA@
J adoptarea 2oluiilor moderne de proiectare i e5ecuie a lucrrilor de moderni4are@
J a2igurarea monitori4rii i a di2peceri4rii funcionrii in2talaiilor de di2tri0uie a cldurii@
J a2igurarea condiiilor de alimentare cu ap a con2truciilor a2tfel 7nc;t 2 2e evite 2u2tragerea apei din in2talaia de 7ncl4ire
de ctre locatari@
J contori4area utilitilor termice la con2umatori/
ANE)A N(. 6
#I-"A -)#+II#)' "&Y*I%& P')P-& P&*"' '&AOI#I"A'&/M)!&'*IWA'&A
&*&':&"I%, A %#,!I'I#)' !& #)%I" I*!IFI!A#& -A B*$I'I"& !)"A"& %
-'-, P')P'I& !& %,#!', 8I*()'MA"IF9
A6/1/ B*%,#WI'&A -PA+II#)' #)%I"&
"a0el A6/1 - 'ea0ilitarea anvelopei cldirii

Solutia tehnic Influent asupra consumului Modalitate de

de cldur prin: cuantificare

Asigurarea etansrii tuturor Reducerea n(a) ntre aceste spatii si Metodologie partea
I
geamurilor din spatiile nenclzite mediul exterior, respectiv cresterea si partea a II-a

(pod, spatii anexe etc.) temperaturii acestor spatii

Etansarea ferestrelor si usilor


47

exterioare

Reducerea n(a) aferent spatiului

Etansarea eventualelor fisuri de pe locuit

perimetrul tocului usilor si Metodologie partea


I
ferestrelor si partea a II-a

Asigurarea corectei ventilri a Asigurarea cotei minime de aer

buctriilor si bilor prin proaspt necesar realizrii

dispozitive de ventilare natural confortului fiziologic

(unde este cazul)

'++
'

"a0el A6/2 - 'ea0ilitarea in2talaiei interioare de 7ncl4ire

Solutia tehnic Influent asupra consumului de Modalitate de

cldur prin: cuantificare

++

Cldiri dotate cu instalatie de nclzire central

Asigurarea unei bune circulatii a

nlocuirea tuturor ventilelor agentului termic si eliminarea

nefunctionale pierderilor de agent termic din

instalatia interioar

Dotarea corpurilor statice cu ventile Asigurarea unei bune circulatii a

de aerisire agentului termic n instalatia

interioar Metodologie

partea a II-a

Dotarea corpurilor statice cu teuri deAsigurarea echilibrrii hidraulice a

reglaj instalatiei de nclzire interioar

nlocuirea tuturor vanelor defecte Eliminarea pierderilor de agent termic

care prezint pierderi de fluid si a unei surse de inundare a

subsolului

Curtarea periodic a cazanelor de Cresterea randamentului de producere a Metodologie

producere a cldurii pentru nclzire cldurii partea a II-a

++

Cldiri cu nclzire local cu sobe

48

Curtarea periodic a sobelor

Cresterea randamentului de producere Metodologie

Dotarea sobelor cu element de obturarea cldurii partea a II-a

a cosului de fum pe durata

nefunctionrii sobei

'++
'

"a0el A6/3 - Moderni4area anvelopei

Solutia tehnic Influent asupra consumului de Modalitate de

cldur prin: cuantificare

Triplarea ferestrelor existente/ Reducerea fluxului termic

nlocuirea ferestrelor existente cu disipat prin elementele de Metodologie partea I

ferestre moderne de tip termopan/ constructie vitrate si partea a II-a

dotarea cu obloane mobile exterioare

Izolarea termic a teraselor/

acoperisului peste mansard sau a

planseului sub pod Reducere fluxului termic disipat prin

teras si prin elementele de

Izolarea termic a planseului peste constructie ctre spatii nenclzite Metodologie partea I

subsol (sau spatii de trecere si partea a II-a

exterioare) si a peretilor adiacenti

unor spatii reci

Izolarea termic a peretilor exterioriReducerea fluxului termic disipat prin

pereti exteriori

Construirea unei nchideri a scrii deReducerea temperaturii exterioare

intrare/asigurarea unui sas la aferent intrrii n cldire si Metodologie partea I

intrarea n cldire reducerea debitului de aer rece prin si partea a II-a

usa de intrare

'++
'

"a0el A6/6 - Moderni4area in2talaiilor de 7ncl4ire interioar

Solutia tehnic Influent asupra consumului de Modalitate de

cldur prin: cuantificare


49

++

Cldiri cu nclzire local cu sobe

Schimbarea combustibilului solid sau Cresterea randamentului de Metodologie

lichid cu combustibil gazos producere a cldurii partea a II-a

Dotarea sobelor cu echipamente de Cresterea randamentului de reglare prin Metodologie

reglaj termostatic a acestora functie evitarea supranclzirii ncperilor partea a II-a

de temperatura interioar

nlocuirea sobelor cu instalatie de Cresterea randamentului sistemului Metodologie

nclzire central de nclzire partea a II-a

++

Cldiri dotate cu instalatie de nclzire central

Dotarea corpurilor statice cu robineteAsigurarea reglajului termic local

cu cap termostatic

Metodologie

Dotarea circuitelor care alimenteaz Asigurarea reglajului termic la partea a II-a

zone distincte nclzite cu pe zone nclzite

dispozitive de reglare

Dotarea instalatiei de nclzire cu Asigurarea reducerii temperaturii

echipament de reglare cu ceas, spatiilor nclzite pe durata noptii

programabil sau n perioadele de neocupare a

acestora Metodologie

partea a II-a

Izolarea conductelor de distributie Reducerea fluxului termic disipat prin

din spatiile nenclzite conductele de distributie a agentului

termic
2
)

nlocuirea arztorului care echipeaz

cazanul existent cu unul modern, nou

Cresterea randamentului anual de Metodologie

nlocuirea cazanului de producere a producerea cldurii partea a II-a

cldurii pentru nclzire cu cazan

modern

'++
'

50

2
) )02ervaie. aplicarea ace2tei m2uri de moderni4are energetic conduce la reducerea temperaturii 2paiilor ne7ncl4ite
traver2ate de conducte de 7ncl4ire i implicit la modificarea flu5ului termic cedat ctre ace2te 2paii din2pre 2paiul locuit/ Prin
urmare e2te nece2ar 2 2e reia calculul con2umului de cldur pentru 7ncl4ire1 conform cap/ 3 din lucrarea C2D/
A6/2/ %)*-M# !& AP, %A#!,
"a0el A6/< - 'ea0ilitarea in2talaiei de ap cald de con2um

Solutia tehnic Influent asupra consumului de Modalitate de

cldur prin: cuantificare

Repararea tuturor armturilor defecte Eliminarea pierderilor de ap Fr pierderi

cald de ap

Reducerea consumurilor de ap cald de

Utilizarea perlatoarelor pentru consum (n situatia n care se asigur -

reducerea debitului de ap presiunea de utilizare la nivelul

punctelor de consum)

'++
'

"a0el A6/6 - Moderni4area in2talaiei de ap cald de con2um

Solutia tehnic Influent asupra consumului de Modalitate de

cldur prin: cuantificare

Consum specific de

Introducerea unor armturi cu consum Reducerea consumurilor de ap cald de ap cald de consum

redus de ap consum redus cu cca. 5% n

raport cu Anexa 11

Izolarea termic a conductelor de

distributie a apei calde de consum dinReducerea fluxului termic disipat prin Metodologie

spatiile nenclzite si din spatiul conductele de ap cald de consum partea a II-a

locuit

Izolarea termic a boilerului cu Reducerea fluxului termic disipat Metodologie

acumulare pentru prepararea apei prin mantaua boilerului partea a II-a

calde de consum

Reducerea temperaturii apei calde de Reducerea consumului de cldur pentru

consum pn la 50~C producerea apei calde de consum

51
Metodologie

nlocuirea echipamentelor actuale de Cresterea randamentului de producere a partea a II-a

producere a apei calde de consum cu cldurii pentru prepararea apei calde

echipamente moderne, noi de consum

'++
'

)O-&'FA+I&.
-oluiile/m2urile de rea0ilitare 2au/i moderni4are pre4entate mai 2u2 pot fi grupate 7n pac3ete de 2oluii1 7n m2ura 7n care
ace2tea 2unt compati0ile din punct de vedere te3nic/funcional/ Bn ace2t ca41 influena 2oluiilor/m2urilor grupate 2e anali4ea4
pentru pac3etul de 2oluii con2iderat i nu individual 8efectele fiecrei m2uri 7n parte a2upra reducerii con2umului de cldur al
cldirii nu 2e 7n2umea49/
A6/3/ #%','I %)*&Q& '&%)MA*!A"& B* F&!&'&A "I#IW,'II &(I%I&*"& A &*&':I&I #A %#,!I'I#& !& #)%I"
I*!IFI!A#& -A B*$I'I"& !)"A"& % -'-, P')P'I& !& %,#!',
J u2carea 2u02olurilor inundate@
J dotarea canali4rii 2u02olurilor cu clapete contra refulrii canali4rii 2tradale@
J repararea tuturor conductelor 2parte care creea4 pericol de inundare a 2u02olurilor@
J repararea acoperiului pe2te pod 7n vederea a2igurrii etaneitii la ploaie 2au 4pad a ace2tuia@
J curirea periodic a courilor de fum1 7n 2pecial 7n ca4ul producerii cldurii prin utili4area com0u2ti0ililor 2oli4i 2au lic3i4i@
J a2igurarea integritii tencuielii faadelor@
J a2igurarea 2erviciilor de con2ultan energetic din partea unor firme 2peciali4ate 8care 2 a2igure i 7ntreinerea
core2pun4toare a in2talaiilor din con2trucii9/
ANE)A N(. 7
!A"& P'IMA'& P'IFI*! M,-'I#& !& '&AOI#I"A'& $I
M)!&'*IWA'& P&*"' A*A#IWA &%)*)MI%, B* %A!'# A!I"#I &*&':&"I%
A# %#,!I'I#)' &QI-"&*"& 8I*()'MA"IF9
Acea2t Ane5 pre4int1 cu titlu orientativ1 date primare privind co2turile m2urilor de rea0ilitare/moderni4are energetic 7n
vederea utili4rii la anali4a economic 7n cadrul auditului energetic al cldirii/ %o2turile 2e pre4int 2tructurate pe cla2e
repre4entative de elemente de con2trucie 8anvelopa cldirii9 - G%G 2au in2talaii - GIG1 cu referire la 2oluiile de moderni4are
po2i0il de aplicat1 7n vederea utili4rii 7ntr-un program de calcul automat/
A=/1/ %on2trucie
%o2turile 2pecifice aferente anvelopei con2truciei 2unt 2tructurate 7n funcie de tipul elementelor de con2trucie care
formea4 anvelopa/

C. ANVELOPA CLDIRII
''

C.a. ELEMENTE DE CONSTRUCTIE OPACE
''

C.b. ELEMENTE DE TMPLRIE
''

'C.c. Alte tipuri
''

Pentru fiecare 2u0cla2 2unt indicate co2turi 2pecifice pe tipuri repre4entative de 2oluii de moderni4are energetic1
indic;ndu-2e fie valori 2intetice ale co2turilor1 fie relaii de calcul 7n funcie de indicatorii fi4ici ai 2oluiilor re2pective 8e5/
2uprafaa de termoi4olat i volumul termoi4olaiei1 lungime de ro2turi ale t;mplriei etc/9/

C.a. ELEMENTE DE CONSTRUCTIE OPACE


''

C.a.01. Pereti exteriori verticali
''

C.a.02. Acoperis tip teras
''

C.a.03. Acoperis tip sarpant (pod sau mansard)
''
52

C.a.04. Planseu sub pod nenclzit
''

C.a.05. Pereti interiori verticali (ctre spatii nenclzite)
''

C.a.06. Planseu amplasat direct pe sol
''

C.a.07. Planseu peste subsol nenclzit
''

C.a.08. Planseu peste spatiu exterior (ex. Windfang)
''

'C.a.09. Alte tipuri
''

'elaia general de determinare a co2tului pentru termoi4olarea elementelor de con2trucie e5terioare opace e2te
urmtoarea.
%8"9 N A J A8IW9 R O J F8IW9 C&uroD
7n care
A8IW9 - repre4int aria total a pereilor care urmea4 a fi termoi4olai1 m2urat la e5teriorul 2au la interiorul ace2tora1 dup
ca41
F8IW9 - repre4int volumul total al materialului termoi4olant@
A1 O - repre4int co2tul unitar al materialului termoi4olant 8pe m
2
1 re2pectiv pe m
3
)/

C.b. ELEMENTE DE TMPLRIE


''

C.b.01. Ferestre
''

C.b.02. Usi
''

'C.b.03. Etansare rosturi elemente de tmplrie
''

%/0/01/ (ere2tre
'elaia de determinare a co2tului pentru moderni4area t;mplriei e5terioare e2te urmtoarea.
%8"9 N % J A8"&9 C&uroD
7n care
% - repre4int co2tul unitar
A8"&9 - repre4int aria total a t;mplriei e5terioare1
J (ere2tre e5terioare 2paiu locuit
J (ere2tre e5terioare 2paii comune 8e5/ %a2a 2crii9
J (ere2tre ctre 2paii ne7ncl4ite
J #uminatoare
J FitraA din 0locuri de 2ticl 8"ip *evada9
J Montare o0lon pe ferea2tr e5i2tent
J Alte tipuri
%/0/02/ i
'elaia de determinare a co2tului pentru moderni4area t;mplriei e5terioare e2te urmtoarea.
%8"9 N % J A8"&9 C&uroD
7n care
% - repre4int co2tul unitar
A8"&9 - repre4int aria total a t;mplriei e5terioare1
J i e5terioare 2paiu locuit
J i e5terioare 2paii comune 8e5/ %a2a 2crii9
J i ctre 2paii ne7ncl4ite
53
J Alte tipuri
%/0/03/ &tanare ro2turi elemente de t;mplrie
'elaia de determinare a co2tului pentru etanarea ro2turilor e2te urmtoarea.
%8"9 N ! J #8'9 C&uroD
7n care
! - repre4int co2tul unitar
#8'9 repre4int - lungimea total a ro2turilor care 2e etanea4 87n ca4ul fere2trelor e5terioare - interioare i e5terioare9/
J &tanare ro2turi elemente mo0ile
J &tanare ro2turi contur t;mplrie
A=/1 In2talaii

I. INSTALATII AFERENTE CLDIRII


''

I.a. INSTALATIA DE NCLZIRE
''

I.b. INSTALATIA DE PREPARARE SI UTILIZARE A APEI CALDE DE CONSUM
''

I.c. INSTALATIA ELECTRIC SI ILUMINAT
''

I.d. INSTALATIA DE VENTILARE/CLIMATIZARE
''

'I.e. Alte tipuri
''

%o2turile 2pecifice aferente in2talaiilor cldirii 2unt 2tructurate 7n funcie de tipul in2talaiei i de componentele ace2teia/

I.a. INSTALATIA DE NCLZIRE


''

I.a.01. INSTALATIE DE NCLZIRE CENTRAL CU CORPURI STATICE
''

I.a.02. INSTALATIE DE NCLZIRE PRIN RADIATIE DE JOAS TEMPERATUR
''

I.a.03. INSTALATIE DE NCLZIRE CENTRAL CU AER CALD
''

I.a.04. INSTALATIE DE NCLZIRE LOCAL (CU APARATE DE NCLZIRE INDEPENDENTE)
''

'I.a.05. Alte tipuri
''

J A2igurarea reglaAului in2talaiei de 7ncl4ire central.
J &c3ipamente de contori4are energie termic.

I.b. INSTALATIA DE PREPARARE SI UTILIZARE A APEI CALDE DE CONSUM


''

I.b.01. SURSA DE PRODUCERE/PREPARARE A APEI CALDE DE CONSUM
''

I.b.02. INSTALATIA DE DISTRIBUTIE A APEI CALDE DE CONSUM
''

I.b.03. INSTALATIA DE UTILIZARE A APEI CALDE DE CONSUM
''

'I.b.04. INSTALATIE SOLAR DE PREPARARE SI UTILIZARE A APEI CALDE DE CONSUM
54
''

I.c. INSTALATIA ELECTRIC SI DE ILUMINAT


''

I.c.01. INSTALATIA DE ILUMINAT
''

I.c.02. APARATE ELECTRICE DE UZ CASNIC
''

I.c.03. APARATE ELECTRICE PENTRU BIROU
''

I.c.04. ECHIPAMENTE ELECTRICE AFERENTE INSTALATIILOR DE NCLZIRE, VENTILARE SI
AP CALD DE CONSUM
''

'I.c.05. Alte tipuri
''

I.d. INSTALATIA DE VENTILARE/CLIMATIZARE


''

I.d.01. INSTALATIE DE CLIMATIZARE CENTRALIZAT AER - AP
''

I.d.02. INSTALATIE DE CLIMATIZARE CENTRALIZAT NUMAI AER
''

I.d.03. INSTALATIE DE CLIMATIZARE LOCAL
''

I.d.03.i. Cu aparate de fereastr
''

I.d.03.ii. Cu aparate de tip SPLIT
''

'I.d.03.iii. Cu dulapuri de climatizare
''

'I.d.04. Alte tipuri
''

ANE)A N(. 8
55
M)!&# !& %&'"I(I%A" !& P&'()'MA*+, &*&':&"I%, A# %#,!I'II
IMAGINE
%la2ificarea energetic a cldirii e2te fcut 7n funcie de con2umul total de energie al cldirii1 e2timat prin anali4a termic i
energetic a con2truciei i in2talaiilor aferente/
*otarea energetic a cldirii ine 2eama de penali4rile datorate utili4rii neraionale a energiei/
Perioada de vala0ilitate a pre4entului %ertificat &nergetic e2te de 10 ani de la data eli0errii ace2tuia/
!A"& P'IFI*! &FA#A'&A P&'()'MA*+&I &*&':&"I%& A %#,!I'II
J :rile de cla2ificare energetic a cldirii funcie de con2umul de cldur anual 2pecific.

IMAGINE
J Performana energetic a cldirii de referin.

Consum anual specific de energie Notare energetic


56
[kWh/m
2
an]

pentru:

nclzire: 85
Ap cald de consum: 45 94,4
Climatizare: -
Ventilare mecanic: -
Iluminat: 50
'+'

J Penali4ri acordate cldirii certificate i motivarea ace2tora.
p0 N 116< - dup cum urmea4/

- Subsol uscat, dar fr posibilitate de acces la instalatia p
1
= 1,01
- Usa de intrare cldire nu este prevzut cu sistem automat de nchidere si este p
2
= 1,05
lsat frecvent deschis n perioada de neutilizare
- Ferestre/usi n stare bun, dar neetanse p
3
= 1,02
- Cel putin jumtate dintre armturile de reglaj ale corpurilor statice nu sunt p
4
= 1,05
functionale
- Instalatia de nclzire a fost splat/curtat cu mai mult de trei ani n urm p
5
= 1,05
- Coloanele de nclzire nu sunt prevzute cu armturi se separare si golire a acestora p
6
= 1,03
- Tencuial exterioar czut partial p
8
= 1,05
- Peretii exteriori prezint pete de condens p
9
= 1,02
- Cldire fr sistem de ventilare organizat p
12
= 1,10

J 'ecomandri pentru reducerea co2turilor prin 7m0untirea performanei energetice cldirii.
- -oluii recomandate pentru cldirii1
- -oluii recomandate pentru in2talaiile aferente cldirii1 dup ca4/
%la2ificarea energetic a cldirii e2te fcut funcie de con2umul total de energie al cldirii1 e2timat prin anali4 termic i
energetic a con2truciei i in2talaiilor aferente/
*otarea energetic a cldirii ine 2eama de penali4rile datorate utili4rii neraionale a energiei/
Perioada de vala0ilitate a pre4entului %ertificat &nergetic e2te de 10 ani de la data eli0errii ace2tuia
I*()'MA+II P'IFI*! %#,!I'&A %&'"I(I%A",
Ane5a la %ertificatul de performan energetic nr/ //////////////

1. Date privind constructia:
- Categoria cldirii: [ ] de locuit, individual [ ] de locuit cu mai multe apartamente (bloc)
[ ] cmine, internate [ ] spitale, policlinici
[ ] hoteluri si restaurante [ ] cldiri pentru sport
[ ] cldiri social-culturale [ ] cldiri pentru servicii de comert
[ ] alte tipuri de cldiri consumatoare de energie
- Nr. niveluri: [ ] Subsol, [ ] Demisol,
[ ] Parter + ...... etaje
- Nr. de apartamente si suprafete utile:

Tip. ap. Aria unui apartament [m


2
] Nr. ap. S(ut) [m
2
]

0 1 2 3

1 cam.
2 cam.
3 cam.
4 cam.
5 cam.
+
TOTAL
'++'
- Volumul total al cldirii: m
3
- Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei:

Tip element de constructie Rezistenta termic corectat Aria


[m
2
K/W] [m
2
]

0 1 2

PE 1
PE 2
FE
UE
TE
Sb
57
CS
...
+
Total arie exterioar [m
2
]
'+'
- Indice de compactitate al cldirii, S(E)/V: m-
1
2. Date privind instalatia de nclzire interioar:
- Sursa de energie pentru nclzirea spatiilor:
[ ] Surs proprie, cu combustibil: ...........................................
[ ] Central termic de cartier
[ ] Termoficare - punct termic central
[ ] Termoficare - punct termic local
[ ] Alt surs sau surs mixt: ..............................................
- Tipul sistemului de nclzire:
[ ] nclzire local cu sobe,
[ ] nclzire central cu corpuri statice,
[ ] nclzire central cu aer cald,
[ ] nclzire central cu plansee nclzitoare,
[ ] Alt sistem de nclzire: .................................................
- Date privind instalatia de nclzire local cu sobe:
- Numrul sobelor: ...................
- Tipul sobelor, mrimea si tipul cahlelor - tabel.
- Date privind instalatia de nclzire interioar cu corpuri statice:

Numr corpuri statice [buc.] Suprafat echivalent termic [m


2
]
Tip corp static
n spatiul n spatiul Total n spatiul n spatiul Total
locuit comun locuit comun


'++++++'
- Tip distributie a agentului termic de nclzire: [ ] inferioar,
[ ] superioar,
[ ] mixt
- Necesarul de cldur de calcul: .................... W
- Racord la sursa centralizat cu cldur: [ ] racord unic,
[ ] multiplu: ....... puncte,
- diametru nominal: .......... mm,
- disponibil de presiune (nominal): .......... mmCA
- Contor de cldur: - tip contor ................................,
- anul instalrii ...........................,
- existenta vizei metrologice ...............;
- Elemente de reglaj termic si hidraulic:
- la nivel de racord ........................,
- la nivelul coloanelor .....................,
- la nivelul corpurilor statice .............;
- Lungimea total a retelei de distributie amplasat n spatii nenclzite .................... m;
- Debitul nominal de agent termic de nclzire ................ l/h;
- Curba medie normal de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

Temp. ext. [~C] -15 -10 -5 0 +5 +10

Temp. tur [~C]

Q(nc. mediu orar) [W]


'++++++'
- Date privind instalatia de nclzire interioar cu planseu nclzitor:
- Aria planseului nclzitor: .............. m
2
;
- Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor nclzitoare;

Diametru serpentin, [mm]

Lungime [m]
'+++'
- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei: ....................
3. Date privind instalatia de ap cald de consum:
- Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
[ ] Surs proprie, cu: .............................................
[ ] Central termic de cartier
[ ] Termoficare - punct termic central
[ ] Termoficare - punct termic local
[ ] Alt surs sau surs mixt: ....................................
- Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:
[ ] Din surs centralizat,
[ ] Central termic proprie,
[ ] Boiler cu acumulare,
58
[ ] Preparare local cu aparate de tip instant a.c.m.,
[ ] Preparare local pe plit,
[ ] Alt sistem de preparare a.c.m.: ................................
- Puncte de consum a.c.m.: ...........................................
- Numrul de obiecte sanitare - pe tipuri: ...........................
- Racord la sursa centralizat cu cldur: [ ] racord unic,
[ ] multiplu: ....... puncte,
- diametru nominal: ............ mm,
- necesar de presiune (nominal): ............ mmCA
- Conducta de recirculare a a.c.m.: [ ] functional,
[ ] nu functioneaz
[ ] nu exist
- Contor de cldur general: - tip contor ..............................
- anul instalrii .........................
- existenta vizei metrologice ............;
- Debitmetre la nivelul punctelor de consum: [ ] nu exist
[ ] partial
[ ] peste tot
4. Informatii privind instalatia de climatizare:
5. Informatii privind instalatia de ventilare mecanic:
6. Informatii privind instalatia de iluminat:
ntocmit,
Auditor energetic pentru cldiri,
Numele si prenumele,
Stampila si semntura

ANE)A N(. 9
%)*-M'I -P&%I(I%& !& %,#!', P&*"' P'&PA'A'&A AP&I %A#!& !& %)*-M
P&*"' %#,!I'&A !& '&(&'I*+,
%on2umurile 2pecifice de ap cald de con2um i con2umurile 2pecifice de cldur pentru prepararea apei calde de con2um
pentru cldirea de referin1 la nivelul punctelor de con2um1 2unt date 7n ta0elul urmtor.

Tipul cldirii g
60
q
60

[l/pers-zi] [kWh/m
2
an]
++
Cldiri de locuit

Cldiri racordate la un Bloc 110 1958 - i(Loc) - A(Loc)/A(nc)


sistem de nclzire
districtual (punct termic Case individuale 80 1424 - i(Loc) - A(Loc)/A(nc)
central sau central
termic de cartier) Case nsiruite 80 1424 - i(Loc) - A(Loc)/A(nc)

Cldiri dotate cu central Bloc 80 1424 - i(Loc) - A(Loc)/A(nc)


termic proprie sau statie
termic compact care Case individuale 60 1068 - i(Loc) - A(Loc)/A(nc)
prepar si ap cald de
consum Case nsiruite 60 1068 - i(Loc) - A(Loc)/A(nc)
+
Apartamente amplasate n blocuri si dotate cu
central termic proprie sau boiler electric 60 1068 - i(Loc) - A(Loc)/A(nc)
pentru preparare a.c.m.

Cldiri individuale sau gaze naturale (ex.


nsiruite la care cazan de baie) sau 50 890 - i(Loc) - A(Loc)/A(nc)
prepararea apei calde de electric
consum se face prin sisteme
proprii functionnd cu: Combustibil lichid 40 712 - i(Loc) - A(Loc)/A(nc)

Combustibil solid 30 534 - i(Loc) - A(Loc)/A(nc)
+
Cldiri individuale sau nsiruite la care
prepararea apei calde de consum se face pe 20 356 - i(Loc) - A(Loc)/A(nc)
plit sau aragaz
'++'

i8#oc9 - indice mediu 2tati2tic de ocupare a locuinelor 8Metodologia de calcul al performanei energetice a cldirilor - partea a
II-a1 Ane5a II/3/%91
A8#oc9 - aria util a camerelor de locuit1
A8Bnc9 - aria util a 2paiului 7ncl4it/
59
60