Sunteți pe pagina 1din 1

Model 2006 ITL 015

Nr. de nregistrare.............................../.........................
CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCAL
PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE I ALE VENITURI LA BUGETUL LOCAL
PENTRU PERSOANE JURIDICE

D-le./D-n DIRECTOR,
DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI JURIDICE
Subscrisa....................................................................................,
Cod
unic
de
identificare ..................., jude.................. loc. ...........................cod potal.......................sector....,
str. ....................................................... nr. ....., bloc.... scara... etaj... ap.... tel................................
fax............................., adres de e-mail .........................................., nregistrat la registrul
comerului ........................... la nr.............................
Pentru punctul de lucru:..........................................., avnd Codul de identificare
fiscal........................................., jude ................ loc............................. cod potal.......................
sector...., Strad............................................... nr. ...., bloc............................... scara.... etaj... ap....
Telefon................................ fax............................. adres de e-mail..........................................,
nregistrat la registrul comerului........................... la nr..................................
Reprezentat prin................................................., n calitate de acionar unic/asociat/
administrator/imputernicit/mandatai/executor/lichidator
domiciliat
n:
jude.................,
loc............................... cod potal..................... sector... strada................................................
nr. ......, bloc... scara.... etaj.... ap...., tel................................. fax............................., adres de
e-mail...........................................
posesorul
B.I./CI./CLP./Paaport
seria...................
nr. .................... eliberat/ de.................................................... la data de:...................
solicit eliberarea unui certificat privind situaia obligaiilor de plat la bugetul local, pentru a servi
la.........................................................
Declar pe proprie rspundere, cunoscnd prevederile Codului penal c la data prezentei
cereri societii/instituiei nu are alte modificri ale materiei impozabile fa de ultima declaraie
depus la organul fiscal.
n cazul n care, organul fiscal solicit clarificarea situaiei fiscale din motive imputabile
societii/instituiei pe care o reprezint m oblig s furnizez precizrile i documentele necesare
clarificrii acesteia n regim de urgen. n caz de nefurnizare a informaiilor i documentelor
solicitate sunt de acord cu amnarea termenului de eliberare a certificatului fiscal pn la
clarificarea situaiei fiscale.
Data:............/............ 20...
Prenume i nume.....................................................................
Calitatea....................................................................................
Semntura i tampila...............................................
Not: Certificatul de atestare fiscal se elibereaz solicitantului la sediul organului fiscal.