Sunteți pe pagina 1din 1

Model 2006 ITL - 007

ROMNIA
Municipiul Husi
Primaria Municipiului Husi
Serviciul VENITURI

Contribuabilul/mputernicit..............................................., CNP............................, B.I./ C.I./ C.I.P. serie...


nr. ................., jude.................. loc............................ cod potal ......... sector....,
str. ....................................................... nr. ....., bloc.... scara... etaj... ap.... tel............................. fax.............................,
adres de e-mail.................................
Contribuabilul..........................................., Codul de identificare fiscal...........................,
jude..................loc............................cod potal.......sector...., str. ............................................ nr. .....,
Codul de identificare fiscal 3602736
Adresa: 1 Decembrie , nr. 9
bloc....scara...etaj...ap....tel.................................fax............................., adres de e-mail .....................................,
Cont IBAN: RO32TREZ6582107020102XXX
tel. 0235-480009 int.113
nregistrat la registrul comerului...................... la nr. ..........................., cont IBAN............................................,
Nr. rol nominal unic
Nr......... ........../data elib ......... ............./200....
deschis la.............................................

Nr. de nregistrare la organul fiscal........../...... 20.....


DECIZIE DE IMPUNERE

DECLARARE FISCAL
pentru stabilirea impozitului/taxei pe cldiri n cazul contribuabililor PERSOANE
Nr. crt.

Adres
Valoarea de
cldire/forma de intrare / nreg. n
dobndire:
contabilitate
P - proprietate
- nchiriere
C - concesiune
A -administrare
F - folosin

Amortizare
integral:
DA/NU

JURIDICE

Data
dobndirii/nchirierii/
Data de la care concesionrii/preluare
este nregistrat
administrare sau
val. de intrare
folosin/cldirii

Data ultimei
reevaluri

pt.stabilirea impozitului/taxei pe cldiri n cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE


pentru anul 20.......
n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare i a H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare se stabilesc urmtoarele obligaii de plat fa de
bugetul local al comunei/oraului/municipiului/sectorului..........................................
Cota
%

Impozit/tax datorat()
(lei)

Termenele de plat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Total
Contribuabilul completeaz dou exemplare pe care le depune la organul fiscal
Director P.J,
ef compartiment contabil,
L.S. ........................
................................
(prenumele, numele i semntura)
(prenumele, numele i semntura)
Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Prenume i nume............................, CNP.. ............ B.I./C.I.P./C.I. serie............nr. ........
Semntura contribuabil............
Data............./............/................ sau
Nr. i data confirmrii de primire:......................................................

Pentru neachitarea impozitului/taxei pn la termenele artate mai sus, se vor calcula accesorii pn la data
plii.
Prezentul titlu de crean devine titlu executoriu n condiiile legii.
mpotriva msurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaie, care se depune n termen de 30 zile de la
comunicare, la organul fiscal emitent
Conductorul organului fiscal,
....................................
(prenume, nume i tampila)
ntocmit azi data.
.......................
(funcia, prenume i nume)