Sunteți pe pagina 1din 1

Model 2006 ITL 013

ROMNIA
Contribuabilul/mputernicit..............................................., CNP............................, B.I./ C.I./ C.I.P. serie...
Municipiul Husi
nr. ................., jude.................. loc............................ cod potal ......... sector....,
Primaria Municipiului Husi
str. ....................................................... nr. ....., bloc.... scara... etaj... ap.... tel............................. fax.............................,
Serviciul VENITURI
adres de e-mail.................................
Contribuabilul..........................................., Codul de identificare fiscal...........................,
jude..................loc............................cod potal.......sector...., str. ............................................ nr. .....,
Codul de identificare fiscal 3602736
Adresa: 1 Decembrie , nr. 9
bloc....scara...etaj...ap....tel.................................fax............................., adres de e-mail .....................................,
Cont IBAN: RO24TREZ65821160250XXXXX
tel. 0235-480009 int.113
nregistrat la registrul comerului...................... la nr. ..........................., cont IBAN............................................,
Nr. rol nominal unic
Nr......... ........../data elib ......... ............./200....
deschis la.............................................

Nr. de nregistrare la organul fiscal........../...... 20.....

DECLARAIE FISCAL pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclam i


publicitate depus pentru anul 20....

DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclam i publicitate


pentru anul 20...

Subsemnatul n temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare declar c, (denumire contribuabil)....................................., avem n derulare
urmtoarele contracte de publicitate:
Nr. crt.

Beneficiar

(0)

(1)

n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i a H.G. nr.
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare i a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare se
stabilesc urmtoarele obligaii de plat fa de bugetul local al comunei/oraului/municipiului/sectorului...........
Contract nr. din data
Valoarea serviciilor de
Cota %
Tax datorat
Termenele de plat
reclam i publicitate
(lei)
Data intrrii n vigoare
fr TVA
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)x(5)
(7)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Director P.J,
ef compartiment contabil,
L.S. ........................
................................
(prenumele, numele i semntura)
(prenumele, numele i semntura)
Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Prenume i nume............................, CNP.. ............ B.I./C.I.P./C.I. serie............nr. ........
Semntura contribuabil............
Data............./............/................ sau Nr. i data confirmrii de primire:.....................................................

Pentru neachitarea impozitului/taxei pn la termenele artate mai sus, se vor calcula accesorii pn la data plii.
Prezentul titlu de crean devine titlu executoriu n condiiile legii.
mpotriva msurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaie, care se depune n termen de 30 zile de la comunicare, la
organul fiscal emitent
Coductorul organului fiscal,
....................................
ntocmit azi data. .......................
(prenume, nume i tampila)

(funcia, prenume i nume)