Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul(a)......
domiciliat() n ..Str nr.
bl. sc. etj. ap. .. rog a deschide Anexa I,
pentru defunctul(a) meu(mea) so(soie),.
decedat la data de ..de pe urma cruia(creia)
a rmas ca avere una(
) cas i teren n Hui, str.
nr. .
Motenitori:
1. str. nr. so(soie)
2. str. ... nr. .
3. ............................................str.......................................nr...
4. ............................................str.......................................nr.......
5. ...........................................str........................................nr........
6. ...........................................str........................................nr........

Data,

Semntura,