Sunteți pe pagina 1din 2

Model 2006 ITL - 005

Contribuabilul/mputernicit..............................................., CNP............................, B.I./ C.I./ C.I.P. serie...


nr. ................., jude.................. loc............................ cod potal ......... sector....,
str. ....................................................... nr. ....., bloc.... scara... etaj... ap.... tel............................. fax.............................,
adres de email.................................
Contribuabilul..........................................., Codul de identificare fiscal...........................,
jude..................loc............................cod potal.......sector...., str. ............................................ nr. .....,
bloc....scara...etaj...ap....tel.................................fax............................., adres de email .....................................,
nre!istrat la re!istrul comerului...................... la nr. ..........................., cont IB"N............................................,
desc#is la.............................................
ROMNIA
Municipiul Husi
Primaria Municipiului Husi
Sericiul !"NIT#RI
Codul de identificare fiscal $602%$6 "dresa$ & 'ecem(rie ) nr* +
Cont IB"N$ RO0,TR"-65.2&&602020&/// tel. 02$5-,.000+ in0*&&5
Nr. rol nominal unic Nr......... ........../data elib ......... ............./%&&....
Nr. de nre!istrare la or!anul fiscal........../...... %&.....
'eclara1ie 2iscal34'eci5ie de impunere pen0ru s0a(ilirea impo5i0ului pe mi6loacele de 0ranspor0
7n ca5ul con0ri(ua(ililor P"RSOAN" 8I-I9" depus3 pen0ru do(:ndire mi6loace de 0ranspor0) modi2icare)
; se scrie anul<
'ubsemnatul n temeiul pre(ederilor )e!ii nr. 5%&4200$ pri(ind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare declar c am dob*ndit prin (*n+arecumprare/ac#i+iionare
prin contract de leasin! urmtoarele mijloace de transport$
mijloace de transport cu traciune mecanic ,tabel -.
Seciunea I Seciunea II
Nr. crt. /arca i tipul 0ata dob*ndirii 'erie asiu 'erie motor
Capacitate
cilindric
impo+it datorat stabilit de or!anul
fiscal
Perioada pentru care se stabilete i termenele de plat
- % 1 2 3 4 5 6
Mo0ore0e) scu0ere) mo0ocicle0e =i au0o0urisme cu capaci0a0ea cilindric3 de p:n3 la &600 cm) inclusi
-.
%.
1.
Au0o0urisme cu capaci0a0ea cilindric3 7n0re &60& cm
$
=i 2000 cm
$
) inclusi
-.
%.
1.
Au0o0urisme cu capaci0a0ea cilindric3 7n0re 200& cm
$
=i 2600 cm
$
) inclusi
-.
%.
1.
Au0o0urisme cu capaci0a0ea cilindric3 7n0re 260& cm$ =i $000 cm$) inclusi
-.
%.
1.
Au0o0urisme cu capaci0a0ea cilindric3 de pes0e $*00& cm
$
-.
%.
1.
Au0o(u5e) au0ocare) micro(u5e
-.
%.
1.
Al0e au0oe>icule cu masa 0o0al3 ma?im3 au0ori5a03 de p:n3 la &2 0one inclusi) precum =i au0o0urismele de 0eren din produc1ie in0ern3
-.
%.
1.
Trac0oare 7nma0ricula0e
-.
%.
1.
Mo0ocicle0e) mo0ore0e) scu0ere =i a0a=e
-.
%.
1.
'eciunea II din tabelul - se completea+ de or!anul fiscal. 7n ca+ de emitere a deci+iei de impunere din oficiu se completea+ n totalitate de or!anul fiscal
remorci, semiremorci sau rulote ,tabel %.$
Seciunea I Seciunea II
Nr. crt. /arca i tipul 0ata dob*ndirii 'erie asiu /asa total Impo+it datorat stabilit de or!anul fiscal
Perioada pentru care se
stabilete
- % % 2 3 4 5
-.
%.
1.
2.
3.
Contribuabilul ntocmete declaraia n dou exemplare i anexea+ la pre+enta un set de copii ale documentelor de
dob*ndire a dreptului de proprietate, certificate de conformitate cu ori!inalul de ctre or!anul fiscal.
Prin pre+enta declar c datele de identificare ale subsemnatului, precum i datele consemnate de mine n seciunea I
din tabelul -, respecti( n seciunea I din tabelul % corespund realitii
Su(semna0ul)
.............................
,numele, prenumele i semntura.
).'. n ca+ul persoanelor juridice
"m primit un exemplar al deci+iei de impunere,
Prenume i nume............................, CNP................................ B.I./C.I.P./C.I. serie ....nr. ........
'emntura contribuabil ...............
0ata.........../.........../........ sau
Nr. i data confirmrii de primire$.......................
'eciunea II din tabelul % se completea+ de or!anul fiscal.
7n ca+ de emitere a deci+iei de impunere din oficiu se completea+ n totalitate de or!anul fiscal. 7n conformitate cu
pre(ederile )e!ii nr. 5%&4200$ pri(ind Codul 8iscal, cu modificrile i completrile ulterioare i a 9.:. nr. 22/%&&2
pentru aprobarea Normelor metodolo!ice de aplicare a )e!ii nr. 5%&4200$ pri(ind Codul 8iscal, cu modificrile i
completrile ulterioare i a ;.:. nr. <%/%&&1 pri(ind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare se stabilesc obli!aiile de plat fa de bu!etul local al
comunei/oraului/municipiului/sectorului..................................$ n cuantum de..........................lei ,se cumulea+
creanele fiscale stabilite n tabelele de mai sus..
Pentru neac#itarea impo+itului p*n la termenele artate mai sus, se (or calcula accesorii p*n la data plii.
Pre+entul titlu de crean de(ine titlu executoriu n condiiile le!ii.
7mpotri(a msurilor dispuse prin pre+enta se poate face contestaie, care se depune n termen de 1& +ile de la
comunicare, la or!anul fiscal emitent.
Conductorul or!anului fiscal,
.................................
,prenume, nume i tampila. 7ntocmit a+i data........................
,funcia, pronume i nume.