Sunteți pe pagina 1din 2

Model 2006 ITL - 006

Contribuabilul/mputernicit..............................................., CNP............................, B.I./ C.I./ C.I.P. serie...


nr. ................., jude.................. loc............................ cod potal ......... sector....,
str. ....................................................... nr. ....., bloc.... scara... etaj... ap.... tel............................. fax.............................,
adres de e-mail.................................
Contribuabilul..........................................., Codul de identificare fiscal...........................,
jude..................loc............................cod potal.......sector...., str. ............................................ nr. .....,
bloc....scara...etaj...ap....tel.................................fax............................., adres de e-mail .....................................,
nregistrat la registrul comerului...................... la nr. ..........................., cont IBAN............................................,
Nr. rol nominal unic
deschis la.............................................

Nr......... ........../data elib ......... ............./200....

Nr. de nregistrare la organul fiscal........../...... 20.....

Declaraie fiscal/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe ap


n cazul contribuabililor PERSOANE

FIZICE depus pentru dobndire mijloace de transport, modificare, ( se scrie anul)

Subsemnatul n temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare declar c am dobndit prin vnzare-cumprare/achiziionare
prin contract de leasing urmtoarele mijloace de transport pe ap:
Seciunea I
Nr. crt.

Marca i tipul

Seciunea II
Data dobndirii
Impozit datorat stabilit de organul fiscal
Luntre, brci fr motor, folosite pentru pescuit i uz personal

1.
2.
Brci fr motor, folosite n alte scopuri
1.
2.
Brci cu motor
1.
2.
Nave de sport i agrement
1.
2.
Scutere de ap
1.
2.
Data dobndirii

Remorchere i mpingtoare:
pn la 500 CP peste 500 CP i peste 2.000 CP peste 4.000
inclusiv
pn la 2.000
i pn la
CP
CP inclusiv
4.000 CP
inclusiv

1.
2.
3.
1.

Data dobndirii

Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fraciune din acesta


Capacitate tdw
Nr. fracii

Perioada pentru care se stabilete i termenele de plat

2.
3.
1.

Data dobndirii

Ceamuri, lepuri i bar e fluviale:


cu capacitatea de ncrcare cu capacitatea de ncrcare
cu capacitatea de
pn k 1.500 tone inclusiv
de peste 1.500 tone i pn
ncrcare de peste
la 3.000 tone inclusiv
3.000 tone

2.
3.
Motociclete, motorete, scutere i atae
1.
2.
3.

- Seciunea II din tabelul 1 se completeaz de organul fiscal. n caz de emitere a deciziei de impunere din oficiu se completeaz n totalitate de organul fiscal
Contribuabilul ntocmete declaraia n dou exemplare i anexeaz la prezenta un set de copii ale documentelor de
dobndire a dreptului de proprietate, certificate de conformitate cu originalul de ctre organul fiscal.
Prin prezenta declar c datele de identificare ale subsemnatului, precum i datele consemnate de mine n seciunea I
din tabelul 1, respectiv n seciunea I din tabelul 2 corespund realitii

Subsemnatul,
.............................
(numele, prenumele i semntura)
L.S. n cazul persoanelor juridice
Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Prenume i nume............................, CNP................................ B.I./C.I.P./C.I. serie ....nr. ........
Semntura contribuabil ...............
Data.........../.........../........ sau
Nr. i data confirmrii de primire:.......................

Seciunea II din tabelul 2 se completeaz de organul fiscal.


n caz de emitere a deciziei de impunere din oficiu se completeaz n totalitate de organul fiscal. n conformitate cu
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i a H.G. nr. 44/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare i a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare se stabilesc obligaiile de plat fa de bugetul local al
comunei/oraului/municipiului/sectorului..................................: n cuantum de..........................lei (se cumuleaz
creanele fiscale stabilite n tabelele de mai sus).
Pentru neachitarea impozitului pn la termenele artate mai sus, se vor calcula accesorii pn la data plii.
Prezentul titlu de crean devine titlu executoriu n condiiile legii.
mpotriva msurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaie, care se depune n termen de 30 zile de la
comunicare, la organul fiscal emitent.
Conductorul organului fiscal,
.................................
(prenume, nume i tampila)

ntocmit azi data........................


(funcia, pronume i nume)