Sunteți pe pagina 1din 1

L I S T A

cu actele necesare eliberarii acordurilor de functionare/autorizatiilor de


alimentatie publica
- Cerere formular tip:
- Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor de
functionare;
- Copie - C.I.;
- Copie - act de constituire;
- Copie - certificat de inmatriculare;
- Copie - certificat constatator cu privire la declararea punctului de
lucru la ORC;
- Copie - dovada legala de ocupare a spatiului pentru structura de
vanzare pentru care se solicita autorizarea;
- Declaratia privind incadrarea pe tipuri de unitati de alimentatie
publica restaurante si baruri!;
- Copie - dovada ac"itarii ta#ei de autorizare.