Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul,
.., reprezentant legal al
S.C. ., cu sediul social in
localitatea
,str
.,nr..,bl.sc..etaj.,
apart, va rog sa-mi aprobati modificarea programului
de lucru, inscris in acordul de functionare nr. . . . . . . / . . . . . . . . .
eliberat de Primaria munic ipiului Husi in baza Legii nr.650/2002 pentru
desfasurarea
activitatii
de
.in spatiul comercial
situat in ,
astfel:

Zilnic: .
Sambata: .
Duminica: ..

Data:

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI HUSI

semnatura,