Sunteți pe pagina 1din 2

SE

APROBA,
PRIMAR,
Ing. Ciupilan
Ioan
DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul,
,epe!entant legal al
SC, P"A,II,I" ..,
inegistata la Registul Cometului #u n..,a$an%
se%iul in lo#alitatea
,st
.,n. ,bl.,
S#.,eta& .,apat. . ,tel..,$a og sa'mi $i!ati a#o%ul %e
(un#tionae
N.. . . . . . . . . . . .. . ., pe anul
Data) .
Semnatua,
DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI *USI