Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEORETIC OVIDIUS

Str. BASARABI, Nr. 2, Constana, cod 900!0


T"#$ %a&.0'(!(0)*!+
#,c"-#o.,d,-s/01a,#.co1, 222.#,c"-#o.,d,-s.ro
- FI DE AVIZARE -
A PROIECTULUI DE PROGRAM PENTRU OPIONAL GIMNAZIU
A.* Avizul colii:
Denumirea opionalului DRAMA IT! C!ILDREN.
Tipul o"#io$%l l% $iv&lul 'i(ci"li$&i
Clasa VIII B
Durata 1 an
Numr de ore pe sptmn 1 or / sptmn
Autorul pro. !I"A#$A VINTI$%......................................... A&ilitarea pentru susinerea 'ursului
Instituia de (n)mnt Liceul Teoretic Ovidius Constana

B. Avizul Co$(iliului '& Cu))iculu* %l colii +CC,
CRITERII I INDICATORI DE EVALUARE Gi*$%ziu
DA NU DA- cu
)&co*%$'.)i
I/ R&("&c0%)&% (0)uc0u)ii (0%$'%)' % ")o1)%*&i
Ar*ument
Competete spe'ii'e / o&ie'ti)e
A'ti)iti de (n)are +'el puin una pentru ie'are o&ie'ti),
Coninuturi
!odaliti de e)aluare
II/ E2i(0&$#% u$&i 3i3lio1)%4ii
III/ El&*&$0& '& c%li0%0&
-espe'tarea parti'ularitilor de )rst ale ele)ilor
Con'ordana 'u etosul .'olii/ 'u interesele ele)ilor .i 'u ne)oile 'omunitii
Coninutul ar*umentului
- oportunitatea opionalului
- realismul (n raport 'u resursele disponi&ile
Corelarea o&ie'ti)elor 'u a'ti)itile de (n)are
Corelarea o&ie'ti)elor 'u unitile de 'oninut
Ade')area e)alurii la demersul dida'ti' propus
AVI01$ CC2:
A)i3ul 'ondu'erii .'olii: .............
NOT! "entru a #i acce$tat% $roiectul de $ro&ra'( tre)uie s( *ntruneasc( +DA+ la $unctele I ,i II ,i cel
$uin - +DA+ . +DA cu reco'and(ri+ la $unctul III/
AVIZAT-
DA DA/ 'u re'omandri N1
LICEUL TEORETIC OVIDIUS
Str. BASARABI, Nr. 2, Constana, cod 900!0
T"#$ %a&.0'(!(0)*!+
#,c"-#o.,d,-s/01a,#.co1, 222.#,c"-#o.,d,-s.ro

4ropunere CD2 5 'urs opional
Titlul 'ursului opional: 5DRAMA IT! C!ILDREN6
Tipul 'ursului opional: o"#io$%l l% $iv&lul 'i(ci"li$&i
Autor/ Autori: 4ro. !i6aela Vintila
Durata: 1 an/1ora/saptamana Ni)el +'las, Clasa a VII7VIIIa
Ar*ument:
8Drama 9it6 C6ildren: demonstrea3 ' utili3area te6ni'ilor dramati'e .i a teatrului
(n predarea lim&ii en*le3e pre3int mari a)anta;e (n (n)area a'esteia. <n'ura;ea3 'opiii s
)or&eas' .i le d .ansa s 'omuni'e .i non7)er&al olosind mi.'ri ale 'orpului .i e=presii
a'iale. Cursul este orientat (n prin'ipal 'tre impli'area 'opiilor (ntr7un mod a'ti) (n lu'rul 'u
te=tul/ permind ele)ilor s se e=prime (n 'onte=te naturale (n mod natural.
>pionalul (.i propune s de3)olte 'ompetene de 'omuni'are naturale/ oerind
ele)ilor 'onte=te ludi'e/ transormnd astel (n)area (ntr7o a'ti)itate amu3ant/ pl'ut/
ade')at )rstei .i aptitudinilor 'opiilor. A&ordarea metodi' utili3at este deri)at din 4B$
+4ro;e't Based $earnin*,. 4roesorul propune ele)ilor reali3area unui proie't sau a unei
a'ti)iti 'a s'op inal al orei de 'urs/ (ns 'eea 'e urmre.te (n prin'ipal este utili3area
strate*iilor de 'omuni'are ade')ate/ 'onstruirea de stru'turi lin*)isti'e 'ore'te .i adaptate
'onte=tului pentru 'are sunt menite/ e=ersarea de un'ii 'omuni'ati)e a.a 'um sunt ele
pre)3ute de pro*rama .'olar. Astel pentru ele)i lim&a en*le3 )a de)eni doar un )e6i'ol
pentru proie'tul pe 'are (l au de reali3at? (n elul a'esta asimilarea de 'uno.tine de lim&a
en*le3 se )a a'e natural/ r presiunea 8as'ultrii:. 4entru proesor mai important )a i
par'ursul ele)ilor si de't produsul inal/ pentru ' monitori3nd .i asistnd 'opii (n
reali3area proie'tului/ proesorul se )a asi*ura de apt ' a'e.tia utili3ea3 'ore't stru'turi
'omuni'ati)e (n lim&a en*le3.
<n plus/ a'ti)itile des.urate (n 'adrul a'estui opional 'ontri&uie la de3)oltarea
*ndirii 'reati)e/ a ima*inaiei/ in)enti)itii .i spontaneitii. 4rin a'este a'ti)iti se 'reea3
un 'adru a)ora&il e=primrii personalitii ie'rui ele) .i stimulrii spiritului de e'6ip.
LICEUL TEORETIC OVIDIUS
Str. BASARABI, Nr. 2, Constana, cod 900!0
T"#$ %a&.0'(!(0)*!+
#,c"-#o.,d,-s/01a,#.co1, 222.#,c"-#o.,d,-s.ro
Competene:
1. s e=prime preerine/ opinii personale (n 'adru 'on)ersaional
1.1. s utili3e3e strate*ii persuasi)e 'onstruite 'ore't *ramati'al
1.@. s ormule3e preri/ preerine/ opinii personale ar*umentate
@. s interprete3e inormaii +Alistenin*B, (n 'onte=te natural 'reate
@.1. s (nelea* mesa;ele orale adresate
@.@. s in'lud (n (nele*erea mesa;elor orale adresate .i interpretarea 'omuni'rii non7
)er&ale
C. s iniie3e .i s poarte o 'on)ersaie
C.1. s utili3e3e strate*ii 'on)ersaionale ade')ate iniierii .i derulrii unei 'on)ersaii
C.@. s utili3e3e 'ore't strate*ii 'on)ersaionale destinate parti'iprii la 'on)ersaie
+(ntrerupere/ ton/ re*istru ormal/non7ormal/ stil/ mi;loa'e non7)er&ale/ et',
D. s soli'ite inormaii/ 'larii'ri/ rspunsuri
D.1. s oloseas' stru'turi/ 'onstruite 'ore't *ramati'al/ 'are soli'it un rspuns din
partea interlo'utorului
D.@. s soli'ite 'larii'ri/ lmuriri suplimentare
Coninuturi:
1. Eettin* Ftarted
@. Fon*s/ -6Gmes/ and C6ants
C. F6ort 4laGs
D. -ole 4laG and Impro)isation
Tipuri de a'ti)iti / produse ale a'ti)itii +e=. 6ri/ do'umentaie/ 'ole'ii de arti'ole/ et'.,
7 *roup HorI
7 pair HorI
7 role7plaG
7 de&ates
!odaliti de e)aluare:
e)aluare 'ontinu
pro&e orale
teme de lu'ru (n 'las / proie'te
;o'uri de rol
dramati3ari / proie'te
Bi&lio*raie /surse de do'umentare :
7 Da)id "eat6ield 5 8Fpontaneous FpeaIin*:/ Delta #$T 4u&lis6in*/ @JJK.
7 Fara6 46ilips 5 8Drama 9it6 C6ildren:/ >=ord 1ni)ersitG 4ress/ 1KKK.
A)i3ul Consiliului de Administraie
Data 1@.J1.@J11
LICEUL TEORETIC OVIDIUS
Str. BASARABI, Nr. 2, Constana, cod 900!0
T"#$ %a&.0'(!(0)*!+
#,c"-#o.,d,-s/01a,#.co1, 222.#,c"-#o.,d,-s.ro