Sunteți pe pagina 1din 8

INSTRUCTIUNI

PROPRII SSM
PENTRU MONTATOR,
REGLATOR, DEPANATOR
APARATE ELECTRONICE,
TELECOMUNICATII, RADIO
DATA 20.09.2013

I. PREAMBUL

Instructiunile proprii de securitate si sanatate a muncii sunt reglementri care
cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfurarea principalelor activiti din cadrul
societatii n condiii de deplina securitate a muncii.

- Executantul: omul implicat nemijlocit n executarea sarcinii de munca;

- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate de executant prin intermediul
mijloacelor de productie si n anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului
procesului de munca;
- Mijloacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini,
aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care
se utilizeaza n procesul de munca);
- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihosociale n care,
unul sau mai multi executanti si realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de securitate a muncii n cadrul Normelor specifice, viznd, global,
desfasurarea uneia sau mai multor activitati, n conditii de securitate, se realizeaza prin
tratarea tuturor aspectelor de protectie a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului
executant-sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca, propriu proceselor
de munca din cadrul activitatilor care face obiect de reglementare.
n contextul general pe care l-am prezentat, Instructiunile specifice de securitate si
sanatate a muncii pentru fabricarea componentelor si echipamentelor electronice,
electrotehnice si a materialelor electroizolante au fost elaborate tinnd cont de pericolele
specifice existente n cadrul acestor activitati, astfel nct, pentru fiecare pericol sa existe
cel putin o masura de prevenire adecvata la nivelul fiecarui element component al
sistemului de munca.
Structurarea acestei instructiuni a urmarit includerea tuturor activitatilor necesare
pentru pregatirea si realizarea proceselor tehnologice de fabricare lund n considerare si
necesitatea corelarii prevederilor n raport cu aceste pericole.
Prin prezenta instructiune specifica de securitate si sanatate a muncii sunt
reglementate urmatoarele prevederi specifice privind fabricarea:
- dispozitivelor electronice, a subansamblurilor care au in continut componente
electronice, cat si a altor componente folosite in sectorul electric sau electronic.
Art. 1: Continut - scop

(1)Prezentele Instructiuni specifice de securitate si sanatate a muncii pentru fabricarea
aparatajului electric, aparatelor de masura, elementelor de automatizare, cuprind masuri de
prevenire a accidentarii si mbolnavirii profesionale, lund n considerare pericolele specifice
acestei activitatii si cerintele desfasurarii proceselor de munca n conditii de securitate.

(2)Masurile de prevenire cuprinse n prezentele instructiuni au ca scop eliminarea sau
diminuarea factorilor de risc existenti n sistemul de munca, proprii fiecarui element
component al acestuia - mijloace de productie, sarcina de munca, mediul de munca si
executant.
Art. 2: Domeniu de aplicare

Prezentele instructiuni se aplica tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfasoara
activitati de fabricare a aparatajului electric, aparatelor de masura, elementelor de
automatizare, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de
organizare a productiei.
Art. 3: Relatia cu alte acte normative


(1)Prevederile prezentei instructiuni se aplica cumu-lativ, cu prevederile Normelor generale
desecuritate si sanatate a muncii, cu Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor.
(2)Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare desfasurate de persoanele juridice sau fizice
se vor aplica instructiunile specifice de securitate si sanatate a muncii pentru respectivele
activitati.CAPITOLUL 2: Prevederi comune tuturor activitatilor de fabricare, montare a
componentelor si echipamentelor electronice, electrotehnice si a materialelor
electroizolante

SECTIUNEA 1: ncadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca
Art. 5
ncadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform prevederilor
Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006.
Art. 6
(1)La efectuarea activitatilor de fabricarea, montare a componentelor si echipamentelor
electronice, electrotehnice si a materialelor electroizolante vor fi repartizati numai salariati
care au corespuns controlului medical obligatoriu, conform reglementarilor Ministerului
Sanatatii.
(2)n functie de specificul activitatii, se interzice lucrul n cadrul acestei activitati al
persoanelor care prezinta diverse afectiuni, constatate la controlul medical si care
constitutie contraindicatii pentru desfasurarea activitatii n conditii de securitate.
(3)Controlul medical periodic este obligatoriu si se va desfasura potrivit prevederilor
Ministerului Sanatatii.
(4)La repartizarea n munca a tinerilor, a femeilor, precum si a persoanelor cu diverse
infirmitati vor fi respectate reglementarile n vigoare, privind angajarea acestor categorii de
personal.
SECTIUNEA 2: Instruirea personalului
Art. 7
Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor n domeniul securitatii si
sanatatii in munca se va realiza conform H.G. 1425/2006.
Art. 8
Acolo unde exista pericolul aparitiei electricitatii statice, n mediul de munca, mbracamintea
si ncaltamintea vor fi antistatice, se interzice utilizarea mbracamintei sintetice, generatoare
de sarcini electrice sau a ncaltamintei cu accesorii metalice.
Art. 9
Echipamentul individual de protectie va asigura protectia mpotriva tuturor riscurilor
existente la locul de munca.

SECTIUNEA 3: Organizarea locului de munca
Art. 10
Toate caile de acces ale spatiilor de lucru vor fi mentinute n stare de curatenie, libere de
orice obstacol si vor fi marcate vizibil, pentru a se evita expunerea salariatilor la accidente.
Caile de acces vor fi nivelate si amenajate n vederea scurgerii apei, podite sau pavate.
Iarna, caile de acces vor fi curatate de zapada si presarate cu materiale antiderapante
(nisip, sare, rumegus etc.)
Art. 11
La locurile de munca unde exista posibilitatea formarii de noxe este interzis a se lucra fara
functionarea instalatiei de ventilare.
Art. 12
Este obligatorie pastrarea curateniei la locul de munca.
Art. 13
(1)n ncaperi, spatii si zone de lucru se va urmari ca realizarea iluminatului sa fie conform
prevederilor din proiect si dimensionata n conformitate cu prevederile din Normele
metodologice de securitate si sanatate a muncii.
(2)Instalatia de iluminare va fi verificata periodic, corpurile de iluminat vor fi curatate, iar
sursele de lumina care nu mai functioneaza vor fi nlocuite ori de cte ori este necesar.
Art. 14
La nceputul lucrului, operatorii au obligatia de a controla existenta dispozitivelor si a

protectorilor precum si starea tehnica a echipamentului.
Art. 15
Echipamentele tehnice se fixeaza astfel nct sa se evite posibilitatea deplasarii lor
necontrolate (alunecari, caderi etc.)
Art. 16
Spatiile periculoase vor fi mprejmuite cu paravane de protectie si semnalizate
corespunzator.

SECTIUNEA 4: Protectia mpotriva electrocutarii
Art. 17
Echipamentele si utilajele actionate electric trebuie sa fie protejate prin carcase, aparatori
etc., astfel nct elementele aflate normal sub tensiune sa nu poata fi atinse.
Art.18
Cablurile electrice vor fi pozate corespunzator si protejate mpotriva deteriorarilor mecanice,
termice, chimice etc.
Art. 19
Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor, aparatorilor etc. la echipamentele aflate sub
tensiune.
Art. 20
Masele echipamentelor electrice trebuie sa fie legate la conductorul de nul de protectie ca
masura principala de protectie mpotriva electrocutarii prin atingere indirecta.
Art. 21
Este interzis sa se lucreze cu un echipament tehnic care nu are circuitul de protectie legat la
priza de legare la pamnt.
Art. 22
Este interzis salariatilor sa intervina n caz de defectiune, la utilajele motoarelor, tablourile
de comanda si celelalte instalatii de la locul lor de munca.
Art. 23
n cazul aparitiei unei defectiuni salariatii vor deconecta de la retea echipamentul defect, vor
opri lucrul si vor anunta mecanicul sau dupa caz electricianul de schimb, precum si pe
conducatorul locului de munca.
Art.24
Este interzisa continuarea lucrului nainte de a se fi nlaturat defectiunile ivite iar
interventiile necesare pentru remediere se vor efectua numai de salariati cu o calificare
profesionala corespunzatoare, instruiti n acest scop si nsarcinati cu aceasta.
Art.25
Exploatarea instalatiilor si echipamentelor electrice sub tensiune se va face respectnd
Normele specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei n medii normale si
Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice
Art. 26
Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directa echipamentele tehnice trebuie sa aiba
gradul de protectie IP 4x.
Art. 27
Atunci cand se folosesc echipamente electrice n constructie deschisa se vor lua masuri ca
toate piesele aflate sub tensiune sa fie inaccesibile atingerii accidentale.
Art. 28
La executarea operatiilor unde exista pericol de electrocutare prin atingere directa se vor
utiliza mijloace individuale de protectie verificate conform Normelor n vigoare.
Art. 29
La executarea operatiilor la care exista pericol de electrocutare prin atingere indirecta toate
echipamentele electrice trebuie sa fie legate la o instalatie de protectie prin legare la
pamnt.
Art. 30
Dispozitivele de protectie contra supratensiunilor si supracurentilor la echipamentele
tehnice, electrice si electronice vor fi verificate periodic.
Art.31
Se interzice efectuarea de improvizatii la tablourile de distributie, la bornele de alimentare
sau la orice punct al instalatiilor electrice.
Art. 32
ntretinerea si repararea echipamentelor se vor face numai dupa oprirea si blocarea lor
mecanica si decuplarea de la sursa de alimentare cu energie. Daca blocarea nu este posibila

se vor lua masuri pentru a se pune paza la dispozitivele de pornire.
Art. 33
La ncercarea aparatelor electrice si electronice se vor respecta prevederile Normelor
generale de protectie a muncii precum si prevederile Normelor generale de prevenire si
stingere a incendiilor.SECTIUNEA 5: Prevederi generale n exploatarea echipamentelor tehnice
Art.34
Se interzice operatorilor sa lucreze cu echipamente tehnice pentru utilizarea carora nu au
pregatirea necesara si pentru care nu sunt autorizati.
Art. 35
Este interzis sa se lucreze sau sa se continue lucrul cu echipamentele tehnice cnd se
constata o defectiune a acestora.
Art.36
Se interzice ca salariatii sa intervina pentru remedierea defectiunilor constatate la
echipamentele tehnice, indiferent de natura defectiunii.
n cazul constatarii unor defectiuni, salariatii au obligatia de a opri imediat echipamentul
tehnic si de a nstiinta coordonatorii locului de munca.
Art. 37
Se interzice depunerea ciocanelor de lipit direct pe tablia mesei de lucru. Ciocanele de lipit
se vor aseza pe suporturi speciale.
Art. 38
Surubelnitele automate vor fi folosite numai daca sunt ntr-o stare corespunzatoare de
functionare. Atingerea partilor n miscare este interzisa.
Art.39
Presele manuale si masinile de gaurit actionate cu aer comprimat vor fi folosite numai
pentru efectuarea operatiilor prevazute n documentatia tehnologica.
Art. 40
Sculele si dispozitivele de apasare ale masinilor de ambutisat nu trebuie sa prezinte jocuri
sau fisuri.
Materialul destinat ambutisarii pieselor trebuie sa fie moale, omogen si sa nu prezinte fisuri.
Daca materialul este tare, se vor folosi dispozitive de protectie adecvate.
Art. 41
La montarea pieselor care prezinta muchii sau proeminente ascutite se vor folosi degetare
sau manusi de protectie.

SECTIUNEA 6: Controlul tehnic de calitate
Art. 42
Se interzice accesul persoanelor, care nu au locuri de munca n cadrul punctului de control.
Art. 43
Utilizarea aparatelor se va face numai de operatorul care cunoaste instructiunile de lucru si
modul de folosire al aparatelor.
Art. 44
La terminarea schimbului se vor deconecta din priza toate aparatele (utilajele).
Art.45
n cazul unei avarii sau accident n statie (electrocutare, incendiu) se va opri statia
(aparatul) si dupa aceea se va interveni.


SECTIUNEA 7:Utilizarea echipamentelor de prelucrare automat a datelor
Art. 46
Utilizarea echipamentelor de prelucrare automat a datelor se va face n conformitate cu
prevederile H.G. nr. 1.028/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate n munc
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
Art. 47
Lucrtorul va fi instruit de ctre conductorul locului de munc n utilizarea echipamentului
de calcul nainte de nceperea activitii i ori de cte ori se modific organizarea sau
dotarea locurilor de munc.
Art. 48

Amenajarea posturilor de lucru ntr-o ncpere se va realiza astfel nct sa se asigure:
accesul facil al lucrtorului la locul de munc;
accesul rapid al lucrtorilor de ntreinere la toate prile echipamentului de munc, pe
ct posibil fr ntreruperea celorlalte activiti aflate n desfurare;
spaiul de lucru necesar facilitrii comunicrii ntre persoane i asigurrii confidenialitii
lucrrilor executate.
Art. 49
Punerea n funciune a unui echipament dup revizii sau reparaii se va face numai dup ce
personalul autorizat s efectueze revizia sau reparaia confirm n scris c echipamentul
respectiv este n stare bun de funcionare.
Art. 50
Cordoanele de alimentare trebuie s respecte urmtoarele condiii:
s nu prezinte risc de electrocutare prin atingere direct, la trecerea pe planul de lucru
sau pe pardoseal;
s aib o lungime suficient pentru a se adapta nevoilor reale i previzibile ale
utilizatorilor, fr a fi supus la eforturi de ntindere nejustificate;
s asigure accesul uor pentru ntreinere sau verificare.
Art. 51
Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul:
s intervin la tablouri electrice, prize, techere, cordoane de alimentare sau la orice alte
instalaii auxiliare specifice;
s ndeprteze dispozitivele de protecie;
s permit intervenia neautorizat asupra echipamentului de munc;
continuarea lucrului, atunci cnd constat o defeciune.
Art. 52
naintea nceperii lucrului se verific starea tehnic a echipamentelor din dotare, precum i
existena i funcionabilitatea mijloacelor de stingere a incendiilor.
Art. 53
Nu se permite nici unui lucrtor s acioneze echipamentele de munc din dotare fr a
respecta instruciunile de folosire ale acestora i prezentele instruciuni proprii de prevenire
i protecie.
Art. 54
Este interzis efectuarea de ctre lucrtori a altor activiti n afara sarcinilor de munc (de
ex.: schimbarea becurilor arse de ctre personal neautorizat).
Art. 55
Remedierea eventualelor defeciuni depistate va fi executat de ctre persoane calificate.
Art. 56
(1) Este interzis efectuarea de improvizaii pentru fixarea echipamentelor.
(2) Se interzice conectarea echipamentelor la prize defecte sau fr mpmntare.
(3) Conductorii electrici nu vor traversa cile de acces.
(4) Se interzice ndeprtarea dispozitivelor de protecie ale echipamentelor de calcul.
Art. 57
Se va crea unui spaiu de munc ce permite accesul sau/i evacuarea rapid la/de la locul
de munc al utilizatorilor i al personalului de ntreinere.
Art. 58
Nu este permis prezena animalelor i a copiilor n cadrul birourilor.
Art. 59
Se interzice fumatul n slile cu volum mare de documente.
Art. 60
Se interzice consumul de alimente pe mas, pe suportul calculatorului sau deasupra
tastaturii.
Art. 61
n timpul folosirii videoterminalelor se va evita folosirea ochelarilor colorai pentru evitarea
reflexiilor.
Art. 62
Lucrtorul are obligaia de a cunoate necesitatea i posibilitile de reglare a
echipamentului de munc i a mobilierului de lucru n funcie de caracteristicile
psihofiziologice individuale. Se vor regla de ctre lucrtor, n principal:
1) luminozitatea ecranului, contrastul dintre caractere i fond, poziia ecranului (nlime,
orientare, nclinare);
2) nlimea i nclinaia suportului pentru documente.

Art. 63
Transportul manual al maselor, atunci cnd este cazul, nu va depi 25-30 kg (funcie de
vrst) pentru brbai i 12 kg pentru femei.
Art. 64
Suprafeele cilor de circulaie pentru lucrtori trebuie s fie netede i nealunecoase.

SECTIUNEA 8: Ecranul de vizualizare
Art. 65
Caracterele de pe ecran trebuie s fie bine definite i distincte, de dimensiuni
corespunztoare i cu spaiu suficient ntre caractere i ntre rnduri. Imaginea de pe ecran
trebuie s fie stabil, fr fenomene de scnteiere sau alte forme de instabilitate.
Art. 66
Strlucirea i/sau contrastul dintre caractere i fondul ecranului trebuie s poat fi uor de
reglat de ctre operator i uor de adaptat condiiilor ambiante. Pentru a se adapta nevoilor
operatorului, ecranul trebuie s poat fi orientat i nclinat cu uurin.
Art. 67
Trebuie s fie posibil utilizarea unui postament separat sau a unei mese reglabile pentru
ecran. Ecranul nu trebuie s prezinte strluciri suprtoare sau reflexii care ar putea deranja
utilizatorul.

SECTIUNEA 9: Tastatura
Art. 68
Tastatura trebuie s fie nclinabil i separat de ecran, astfel nct s permit lucrtorului
gsirea unei poziii de lucru confortabile, care s evite oboseala braelor i a minilor.
Art. 69
Spaiul din faa tastaturii trebuie s fie suficient pentru a permite sprijinirea minilor i
braelor operatorului. Pentru a evita reflexiile, suprafaa tastaturii trebuie s fie mat.
Art. 70
Poziia tastaturii i caracteristicile tastelor trebuie s faciliteze utilizarea tastaturii.
Simbolurile tastelor trebuie s prezinte contrast suficient i s fie lizibile din poziia normal
de lucru.

SECTIUNEA 10: Masa sau suprafaa de lucru
Art. 71
Masa sau suprafaa de lucru trebuie s aib o suprafa puin reflectant, s aib dimensiuni
suficiente i s permit o amplasare flexibil a ecranului, tastaturii, documentelor i a
echipamentului auxiliar.
Art. 72
Reglarea nlimii biroului trebuie s se fac fr risc de coborre brusc sau de basculare
pentru evitarea riscurilor de accidentare. Suprafaa de lucru trebuie s fie mat pentru a se
evita reflexiile i pentru a nu antrena o conductivitate excesiv a cldurii sau frigului ctre
corpul utilizatorului.
Art. 73
Suportul pentru documente trebuie s fie stabil i uor de reglat i trebuie poziionat astfel
nct s diminueze micrile incomode ale capului i ochilor.
Art. 74
Trebuie s existe spaiu suficient pentru a permite lucrtorilor o poziie confortabil.

SECTIUNEA 11: Scaunul de lucru
Art. 75
(1) Scaunul de lucru trebuie s fie stabil i s asigure operatorului libertate de micare i o
poziie confortabil.
(2) Scaunul trebuie s poat fi reglat pe vertical.
(3) Sptarul scaunului trebuie s poat fi nclinat i reglat pe vertical.
(4) Sptarul trebuie sa fie convex i s sprijine zona lombar, pentru a deveni plat sau
concav n zona umerilor i n partea superioar a toracelui. Suprafaa de edere trebuie s
fie antiderapant i s aib o mrime suficient (minimum 45 cm lime i adncime de
minimum 35 cm).
(5) Un reazem pentru picioare va fi pus la dispoziia celor care l doresc.


SECTIUNEA 12: Mediul de munc
Art. 76
Instalaiile de ventilare a aerului nu trebuie s antreneze o cretere peste 3 dB a nivelurilor
sonore din ncpere.
Art. 77
Resturile menajere sau rezultate n urma operaiilor de igienizare a spaiilor se vor colecta n
saci din material plastic, n recipiente etane, confecionate din materiale rezistente,
evacuarea fcndu-se de o unitate de specialitate, agreat de Primrie, nainte ca acestea
s depeasc capacitatea de depozitare i s intre n descompunere.

SECTIUNEA 13: UTIL
Spaiu prin dimensiunile i amenajarea sa, postul de lucru trebuie s asigure utilizatorului
un spaiu suficient, care s i permit s i schimbe poziia i s varieze micrile.

Iluminat iluminatul general i iluminatul local (lmpi de lucru) trebuie s asigure condiii
de iluminat satisfctoare i un contrast corespunztor ntre ecran i mediul nconjurtor,
innd seama de tipul de activitate i de necesitile vizuale ale utilizatorului.
Art. 78
Strlucirile i reflexiile suprtoare pe ecran sau pe orice alte echipamente trebuie evitate
prin amenajarea locului de munc i a postului de lucru n funcie de amplasarea i
caracteristicile tehnice ale surselor de lumin artificial.

SECTIUNEA 14: Reflexiile i strlucirile
Art. 79
(1) Posturile de lucru vor fi amenajate astfel nct sursele de lumin, cum ar fi ferestrele i
alte deschideri, pereii transpareni sau translucizi, precum i echipamentele i pereii de
culori deschise, s nu provoace strluciri orbitoare directe i s antreneze ct mai puin
posibil reflexii pe ecran.
(2) Ferestrele trebuie prevzute cu un sistem adecvat de acoperire, cu posibiliti de reglare
pentru a atenua lumina natural la postul de lucru.

SECTIUNEA 15: Zgomotul
Art. 80
La amenajarea postului/posturilor de lucru trebuie s se in seama de zgomotul emis de
echipamentul care aparine postului/posturilor de lucru, n special pentru a se evita
distragerea ateniei sau perturbarea comunicrii verbale.

SECTIUNEA 16: Cldura
Art. 81
Echipamentele care aparin postului/posturilor de lucru nu trebuie s creeze disconfort
lucrtorilor prin producerea de cldur n exces.

SECTIUNEA 17: Radiaiile
Art. 82
Toate radiaiile, cu excepia prii vizibile a spectrului electromagnetic, trebuie reduse la
niveluri neglijabile n ceea ce privete protecia sntii i securitatea lucrtorilor.

SECTIUNEA 18: Umiditatea

Art. 83
Trebuie s fie atins i meninut un nivel de umiditate corespunztor. Microclimatul va fi strict
controlat (s nu se creeze cureni de aer suprtori, umiditate mai mare de 40% pentru
evitarea uscrii mucoaselor). n cazul n care n spatiile de lucru, temperatura depete
valoarea de 25
0
C, se va asigura o vitez de micare a aerului de cel puin 0,5 m/s,
indiferent de intensitatea efortului fizic.

SECTIUNEA 19: Interfaa operator computer
Art. 84
La elaborarea, alegerea, achiziionarea i modificarea programelor, precum i pentru
definirea sarcinilor care implic utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare,
angajatorul trebuie s in seama de urmtoarele principii:

a) programul trebuie adaptat sarcinii de munc;
b) programul trebuie s fie uor de folosit i, dac este cazul, s poat fi adaptat nivelului
de cunotine sau experienei operatorului; niciun dispozitiv de verificare calitativ sau
cantitativ nu poate fi folosit fr tirea lucrtorilor;
c) sistemele trebuie s furnizeze lucrtorilor indicaii cu privire la derularea operaiunilor;
d) sistemele trebuie s afieze informaiile ntr-un format i ntr-un ritm adaptate
operatorilor;
e) trebuie aplicate principii de ergonomie informatic, n special n cazul operaiilor de
prelucrare a datelor de ctre operator.