Sunteți pe pagina 1din 22

1

Motivarea lucrarii
n condiiile economiei de pia, contabilitatea este chemat s asigure cu informaie obiectiv
i veridic coninut n toate rapoartele financiare ale ntreprinderilor, toate grupele de utilizatori, cum
sunt proprietarii i angajaii ntreprinderilor, investitorii i creditorii acionarii, bursele de valori, serviciul
fiscal i alte organe de stat, structurile de pronosticare a dezvoltrii economice
..
Meninerea echilibrului economico-financiar, care atest starea de sntate a ntreprinderii, este
condiionat de anumite proporionaliti n cadru i ntre diferite fluxuri financiare. Un rol important n
sfera acestor fluxuri l dein datoriile si creantele comerciale

Prezentarea aspectelor teoretice i practice privind contabilitatea i analiza datoriilor si creantelor
comerciale, clasificarea i modul de gestionare a acestora, precum i baza normativ i legislativ
constituie subiecte importante abordate n lucrare.
Asadar importanta si varietatea acestora au constituit motivul pentru care mi-am am descis sa abordez o
astfel de tema.

2CUPRINS
Motivarea lucrarii1
CAPITOLUL 1
CAPITOLUL 1.1
ASPECTE TEORETICE PRIVIND DATORIILE SI CREANTELE COEMRCIALE..3
CAPITOLUL 1.2
PREZENTAREA CONTURILOR UTILIZATE IN CONTABILITAEA DATORIILOR SI
CREANTELOR COMERCIALE5
CAPITOLUL 1.3
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE UTILIZATE...11
CAPITOLUL 2
PREZENTAREA SOCIETATII SC DIORAMA SRL14
CAPITOLUL 3
MONOGRAFIE CONTABILA.15
ANEXE.

3

CAPITOLUL 1
CAPITOLU 1.1
ASPECTE TEORETICE PRIVIND DATORIILE SI CREANTELE COEMRCIALE

In cadrul realtiilor societatii comerciale cu tertii (furnizorii , clientii ) se nasc datorii si creante
sume de platit respective de incasat .
Acestea se pot clasifica pe urmatoarele categorii:
* Datorii si creante comerciale aparute in realatiile cu furnizorii , respective clientii,
* Datorii si creante sociale aparute in relatia cu bugetul asigurarilor sociale,
* Datorii si creante fiscale aparute in relatia cu bugetul de stat
* Datorii si creante din operatiuni de regularizare aparute la inchiderea exercitiului financiar,
cu ocazia intocmirii bilantului contabil .
Datoriile sunt elemente ale pasivului patrimonial, constituind surse atrase pe termen scurt (nu se
include in categoria capitalurilor, care constituie surse pe termen mediu si lung)
Contruile de datorii si creante se reflecta in contabilitate prin conturile din clasa 4 a planului general de
conturi si functioneaza dupa regula de pasiv incep sa functioneze prin a se credita ,se crediteaza cu
existentul intital si cu cresterile de pasiv ( la inregistrarea datoriilor fata de terti ), se debiteaza cu
diminurarile de pasiv ( la diminuarea sau plata datorilor catre terti) ,iar soldul final creditor reflecta
datoriile neachitate inca.
Creantele comerciale sunt elemente ale activului patrimonial, constituind mijloace economice sub
forma activelor circulante in decontare ( sunt sume de incasat pe termen lung si mediu).
Contruile de creante functioneaza dupa regula de active incep sa functioneze prin a se debita ,se debiteaza
cu existentul initial si cu cresterile de active ( la inregistrarea creantelor fata de terti ),se crediteaza cu
diminuariel de active ( la diminuiarea sau incasarea creantelor de la terti ),iar soldul final debitor reflecta
creantele neincasate inca.

4

Datoriile comerciale
se inregistreaza cu ocazia operatiunilor de cumparare de bunuri si servicii .Ele au la baza factura
fiscala primita de la furnizor .
-se inregistreaza cu ajutorul contului 401 furnizori pasiv, sau contul 404 furnizori de imobilizari
pasiv.

Datoriile comerciale se pot clasifica dupa mai multe criterii :
Dupa modalitatea de plata :
* Achitate prin casierie (in numerar) pe baza de chitanta de casa primita de furnizor,
* Achitata prin banca cu ordin de plata (OP) emisa de furnizor ,
* Achitate prin efecte comerciale de plata (bilete la ordin )emise de societate catre furnizor.
Dupa sediul furnizorului :
* Datorii interne fata de furnizorii autohtoni
* Datori externe fata de furnizorii straini care pot fi intra sau extra comunitari (se face referire
la spatiul Uniunii Europene)
Dupa termenul de scadenta ( de plata)
* Datorii exgibile - insotie de factura
* Datorii neexigibile pentru care inca nu s-a primit factura.
Dimiunare datoriile fata de furnizori se poate face fie prin plata acestora, fie prin beneficii de reducere din
partea furnizorului.

Creante comerciale

-Acestea reprezinta toti debitorii unitatii fata de care intreprinderea are drept de urmarire,
provenind din vanzari de bunuri, executari de lucrati sau prestari de servicii.
-Se inregistreaza cu ajutorul contruli 411 clienti activ sau 461 debitori diversi activ.
La fel ca si datoriile, Creantele se pot clasifica dupa mai multe criterii:
Dupa ermenul de incasare avem:
*Creante exigibile insotie de facutra emisa catre client
*Creante neexigibile, pentru care nu s-a emis inca facutra.
Dupa modalitatea de incasare :
*Creante incasate prin cont bancar cu ordin de plata emis de client
*Creante incasate prin casierie (cu numerar) pe baza de chitanta de casa, emisa catre client
*Careante incasate prin efecte comericiale de primit (bilete la ordin) de la client .
Dupa sediul clientului avem:
*Creante interne
*Creante externe.
Diminuare creantelor fata de clienti se poate face fie prin incasarea acestora, fie acordand reduceri
clientului.

OBSERVATIE:


5
Datoriile si creantele pot fi in lei sau in devize. Cele in devize (valuta) se inregistreaza in contabilitate in
lei la cursul zilei (este vorba de cursul valutar). Deoarece cursul valutar este variabil de la o perioada la
alta, apar frecvent situatii in care datoria se inregistreaza la un anumit curs (numit curs intital), iar plata se
face la un alt curs (numit curs de plata). Astfel apare necesitatea de a reflecta in contabilitate diferentele
de curs valutar, care pot fi :
Favorabile
-pentru datorii: cand cursul de plata este mai mic decat cursul initial.
-pentru creante: cand cursul de la incasare este mai mare decat cursul intitial
Nefavorabile
-pentru datorii - cand cursul de plata este mai mare decat cursul initial.
-pentru creante - cand cursul lai ncasare este mai mic decat cursul initial
CAPITOLU 1.2

PREZENTAREA CONTURILOR UTILIZATE IN CONTABILITAEA DATORIILOR SI
CREANTELOR COMERCIALE401 Furnizori

Este un cont de pasiv
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor si a decontarilor in relatiile cu furnizorii pentru
aprovizionarile de bunuri, lucrarile executate sau serviciile prestate. Contul 401 "Furnizori" este un cont
de pasiv....
In creditul contului 401 "Furnizori" se inregistreaza:
- valoarea la pret de cumparare sau standard (prestabilit) a materiilor prime, materialelor consumabile,
materiale de natura obiectelor de inventar, animalelor tinere si la ingrasat, marfurilor si ambalajelor intrate
in patrimoniu, achizitionate cu titlu oneros de la terti pe baza de facturi (301, 302, 303, 341, 346, 351,
354, 356, 357, 358, 361, 371, 381), precum si diferentele de pret nefavorabile aferente, in cazul in care
evidenta acestora se tine la preturi standard (308, 348, 368, 378, 388)..;.
- valoarea materialelor achizitionate, nestocate si consumul de energie si apa (604, 605);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate de furnizori (409);
- valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, marfurilor, ambalajelor etc. achizitionate, in
cazul folosirii metodei inventarului intermitent (601, 602, 607, 608);
- valoarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti (611 la 626, 628, 471);.
- valoarea facturilor primite, in cazul in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite
(408);
- taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile furnizorilor (4426, 4428):..
- valoarea timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si calatorie si a altor valori achizitionate
(532);
- diferentele nefavorabile de curs valutar la sfarsitul exercitiului financiar, din evaluarea soldului in
valuta (665)..


6
In debitul contului 401 "Furnizori" se inregistreaza:.
- platile efectuate catre furnizori (162, 512, 531, 541, 542);..
- valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit (403);..
- diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori la decontare sau evaluare la
sfarsitul exercitiului (765);
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizarii platilor cu acestia
(409);...
- sumele nete achitate colaboratorilor si impozitul retinut (512, 531, 444);..
- valoarea la pret de inregistrare a produselor cuvenite unitatilor prestatoare ca plata in natura potrivit
prevederilor contractuale (345);.
- datorii prescrise sau anulate (758);
- valoarea conturilor obtinute de la furnizori (767);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, predate furnizorului (409).
Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor.

404 Furnizori de imobilizari

Este un cont de pasiv
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari corporale sau
necorporale.
Contul 404 "Furnizori de imobilizari" este un cont de pasiv..
In creditul contului 404 "Furnizori de imobilizari" se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor facturate de furnizori, a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate de terti
pentru realizarea acestor imobilizari (201, 203, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233);
- obligatia de plata a ratelor de leasing financiar pe baza facturilor emise de locator (167);
- valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale, in cazul leasingului
financiar (168);
- taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile furnizorilor de imobilizari (4426, 4428);
- diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului la sfarsitul exercitiului (665).

In debitul contului 404 "Furnizori de imobilizari" se inregistreaza:.
- sumele achitate furnizorilor de imobilizari, precum si valoarea avansurilor decontate furnizorilor de
imobilizari (162, 512, 531, 541, 232, 234);
- valoarea acceptata a efectelor de platit pentru imobilizari (405);
- datorii prescrise sau anulate (758);..
- valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de imobilizari (767);.
- diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari la decontare
sau evaluare la sfarsitul exercitiului (765);..
Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari.

411 clienti

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor si decontarilor in relatiile cu clientii interni si externi
pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri etc. vandute, lucrari executate si servicii prestate, pe
baza de facturi, inclusiv a clientilor incerti, rau platnici, dubiosi sau aflati in litigiu.
Contul 411 "Clienti" este un cont de activ.

7
In debitul contului 411 "Clienti" se inregistreaza:..
- valoarea la pret de vanzare a marfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate, lucrarilor executate
si serviciilor prestate, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta (701 la 708, 4427, 4428);
- valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, evidentiate anterior in contul "Clienti - facturi de
intocmit" (418);
- venituri inregistrate in avans sau de realizat aferente perioadelor sau exercitiilor financiare urmatoare,
inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta (472, 4428);..
- valoarea avansurilor facturate clientilor (419, 4427);..
- valoarea dobanzii facturate de locator in cazul leasingului financiar (267);
- valoarea creantelor reactivate (754);.
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize la inchiderea exercitiului financiar
(765);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate clientilor (419).


In creditul contului 411 "Clienti" se inregistreaza:..
- sumele incasate de la clienti (512, 531);..
- decontarea avansurilor incasate de la clienti (419);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor incasate (665);..
- valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate (511, 413);..
- valoarea sconturilor acordate clientilor (667);
- sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu (654);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, primite de la clienti (419);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in valuta la sfarsitul exercitiului (665);
Soldul contului reprezinta sumele datorate de clienti
.
contul 5121

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor in lei si valuta aflate in conturi la banci, a
sumelor in curs de decontare, precum si a miscarii acestora..
Contul 512 "Conturi curente la banci" este un cont bifunctional

In debitul contului 512 "Conturi curente la banci" se inregistreaza:.
- sumele depuse sau virate in cont, rezultate din incasarile in numerar, din cecuri, din alte conturi
bancare, din acreditive etc. (581);
- valoarea subventiilor primite si incasate (131, 445);
- creditele bancare pe termen lung si scurt incasate (162, 519);.
- sumele incasate de la societatile comerciale ce detin titluri de participare ale unitatii, de la alte
societati din cadrul grupului sau de la alte societati legate prin participatii (166, 451, 452);
- sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (167);
- valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente incasate, precum si a garantiilor restituite
(267);
- sumele incasate de la clienti (411, 413, 419);.
- sumele recuperate din debite ale personalului (428);
- taxa pe valoarea adaugata de recuperat, incasata de la bugetul statului (4424);.
- sumele restituite de la buget, reprezentand varsaminte efectuate in plus din impozite, taxe, alte datorii
si creante (446, 448);.
- sumele depuse in cont de catre asociati (455);

8
- sumele depuse ca aport in numerar la capitalul social (456);
- sumele primite ca rezultat al operatiilor in participatie (458);..
- sumele incasate de la debitori diversi (461);.
- sumele incasate si necuvenite unitatii (462);..
- sumele incasate in avans si care privesc exercitiile urmatoare (472);.
- sumele incasate, in curs de clarificare (473);.
- sumele virate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau a unitatii (in contabilitatea subunitatilor)
(481);
- valoarea investitiilor financiare pe termen scurt cedate (501, 502, 503, 505, 508);
- valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate (511);..
- sumele incasate reprezentand redevente, locatii de gestiune si chirii (706);
- sumele incasate reprezentand dobanzile aferente disponibilitatilor in conturi la banci (766);.
- sumele incasate reprezentand subventiile acordate (741);..
- sumele incasate reprezentand alte venituri din exploatare (758);..
- sumele incasate reprezentand dividendele pentru participatiile la capitalul altor societati (761, 762);
- sumele incasate reprezentand dobanzile aferente creantelor imobilizate (763);.
- sumele incasate din investitiile financiare cedate (764);.
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor la banca, in valuta, la incheierea
exercitiului financiar sau operatiunilor efectuate in valuta in cursul exercitiului (765);
- valoarea sconturilor incasate de la furnizori sau alti creditori (767);
- sumele incasate reprezentand venituri extraordinare (771).

In creditul contului 512 "Conturi curente la banci" se inregistreaza:
- sumele ridicate in numerar din cont sau virate in alt cont de trezorerie (581);
- sumele platite reprezentand imprumuturile din emisiuni de obligatiuni rambursate (161);
- creditele pe termen lung si scurt rambursate (162, 519);..
- sumele platite reprezentand rambursarea altor imprumuturi si datorii asimilate (167);
- sumele restituite societatilor care detin titluri de participare ale unitatii sau altor unitati din cadrul
grupului (166, 451);.
- valoarea de achizitie a investitiilor financiare cumparate (261, 262, 263, 265, 501, 502, 503, 505, 506,
508);
- varsamintele efectuate pentru titlurile imobilizate si investitiile financiare pe termen scurt (269, 509);
- sumele achitate reprezentand interese de participare (452);.
- sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiilor in coparticipatie (458);
- suma dobanzilor platite (168, 518, 666);
- platile efectuate reprezentand avansuri acordate furnizorilor de imobilizari (232, 234);
- valoarea imprumuturilor acordate pe termen lung (267);.
- platile efectuate catre furnizori de bunuri si servicii (401, 403, 404, 405, 409);
- platile efectuate catre personalul unitatii (421, 423, 424, 425, 426);
- sumele achitate tertilor, reprezentand retineri sau popriri din salarii (427);
- sumele achitate reprezentand contributia la asigurarile sociale (431);
- sumele achitate reprezentand contributia unitatii si a personalului la constituirea fondului pentru ajutorul
de somaj (437);..
- sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438);
- sumele platite la buget, reprezentand impozitul pe profit (441);.
- plata catre buget a taxei pe valoarea adaugata datorata si taxa pe valoarea adaugata platita in vama
(4423, 4426);.
- platile efectuate catre organismele publice privind taxele si varsamintele asimilate datorate (447);
- plata catre bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe si varsaminte asimilate (446, 448);
- plata catre buget a impozitului pe venituri de natura salariilor (444);
- sumele achitate asociatilor (455, 456);

9
- sumele achitate actionarilor sau asociatilor din dividendele cuvenite (457);..
- sumele achitate creditorilor diversi (462);
- restituirea sumelor aflate in curs de clarificare (473);..
- platile efectuate reprezentand sume transferate intre unitate si subunitati (481);.
- valoarea serviciilor bancare platite (627);..
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banca in valuta, la
incheierea exercitiului financiar sau operatiunilor efectuate in valuta efectuate in cursul anului (665);
Soldul debitor reprezinta disponibilitatile in lei si in valuta, iar soldul creditor, creditele primite.

contul 5311

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii, precum si a miscarii
acestuia, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate..
Contul 531 "Casa" este un cont de activ
In debitul contului 531 "Casa" se inregistreaza:.
- sumele ridicate de la banci (581);..
- sumele incasate de la clienti (411, 419);
- sumele incasate de la asociati (455);
- sumele incasate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare
(451, 452);..
- sumele incasate reprezentand aport la capitalul social (456);..
- sumele incasate de la debitori (428, 461);..
- sumele incasate de la creditori diversi (462);..
- sumele incasate reprezentand venituri anticipate (472);.
- sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate (542);
- sumele incasate reprezentand imobilizari financiare pe termen scurt cedate (501, 502, 503, 506, 508);
- sumele incasate din prestari servicii, vanzarea marfurilor si alte activitati (704, 707, 708);
- sume incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare (758);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor in valuta la incheierea exercitiului
financiar sau operatiunilor efectuate in valuta (765);.
In creditul contului 531 "Casa" se inregistreaza:..
- depunerile de numerar la banci (581);
- costul de achizitie al investitiilor financiare cumparate in numerar (261, 262, 263, 265, 267, 269, 501,
502, 503, 505, 506, 508, 509);
- platile efectuate catre furnizori (401, 404);.
- valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari (409);
- sumele achitate personalului (421, 423, 424, 425, 426, 428);.
- sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din remuneratii (427);
- sumele achitate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare
(451, 452);.
- sumele restituite asociatilor (455, 456);.
- dividendele platite actionarilor sau asociatilor (457);.
- sumele achitate diversilor creditori (462);
- platile efectuate reprezentand sume transferate intre unitate si subunitati (481);.
- avansurile de trezorerie acordate (542);.
- platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate (532);..
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor in valuta la incheierea exercitiului
financiar sau operatiunilor efectuate in valuta in cursul exercitiului (665);
- platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare (658);..


10
Soldul contului reprezinta numerarul existent in casierie.

Contul 4426

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata deductibila, potrivit legii.

Contul 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" este un cont de activ

In debitul contului 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" se inregistreaza:
- sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata deductibila potrivit legii (401, 404, 512, 542);
- sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata evidentiata anterior ca amanata la plata (4428).

In creditul contului 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" se inregistreaza:
- sumele compensate din taxa pe valoarea adaugata colectata (4427);
- diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre taxa pe valoarea adaugata deductibila si taxa pe
valoarea adaugata colectata (4424);
- prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila devenita nedeductibila (635).

La sfarsitul perioadei, contul nu prezinta sold.

CONTUL 4427

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata colectata..

Contul 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" este un cont de pasiv

In creditul contului 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" se inregistreaza:
- taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta vanzarilor de bunuri, lucrarilor executate si serviciilor
prestate (411, 428, 461, 531);.
- taxa pe valoarea adaugata aferenta lipsurilor imputate (428, 461);..
- taxa pe valoarea adaugata neexigibila devenita exigibila (4428);.
- taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor utilizate pentru consumul propriu sau
predate cu titlu gratuit, cea aferenta lipsurilor neimputabile, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor
acordate personalului sub forma avantajelor in natura (635);.
- taxa pe valoarea adaugata aferenta avansurilor incasate (411, 512)

In debitul contului 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" se inregistreaza:
- taxa pe valoarea adaugata de plata, datorata bugetului statului (4423);
- sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata deductibila, potrivit legii (4426);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta garantiilor pentru buna executie a lucrarilor, retinute de catre
beneficiari (4428);
- decontarea taxei pe valoarea adaugata aferenta avansurilor incasate (411).
La sfarsitul perioadei, contul nu prezinta sold..

Contul 371

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de marfuri..

Contul 371 "Marfuri" este un cont de activ.

11
In debitul contului 371 "Marfuri" se inregistreaza:..
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate (401, 408, 446, 542);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor reprezentand aportul in natura al actionarilor si asociatilor
(456);..
- valoarea marfurilor aduse de la terti (357, 401);..
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura
obiectelor de inventar, animalelor si pasarilor, vandute ca atare (301, 302, 303, 361);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate magazinelor proprii de desfacere (345);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite de la societatile din grup, alte societati legate prin
participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);..
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit
(607, 758);
- valoarea adaosului comercial si taxa pe valoarea adaugata neexigibila, in situatia in care evidenta
marfurilor se tine la pret cu amanuntul (378, 4428)
In creditul contului 371 "Marfuri" se inregistreaza:..
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor iesite din gestiune prin vanzare si lipsurile de inventar (607);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor trimise la terti (357);
- valoarea adaosului comercial si a taxei pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor iesite din
gestiune (378, 4428);.
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor livrate societatilor din grup, alte societati legate prin
participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);.
- valoarea donatiilor si pierderilor din calamitati (658, 671)

Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a marfurilor existente in stoc la sfarsitul
perioadei.

CAPITOLUL 1.3
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE UTILIZATE


Factura fiscala

Factura fiscal este un document contabil emis de o societate comercial (furnizorul), ctre alt societate
comercial sau persoan (clientul), document ce conine lista cu produsele vndute i/sau serviciile
prestate clientului de ctre furnizor, conform unui contract fcut n prealabil sau nu.
O factur conine serie, numr, dat de facturare, datele de identificare, inclusiv fiscal, a emitentului i
ale clientului, inclusiv ale persoanei ce ridic produsele sau recepioneaz serviciile, lista produselor sau
serviciilor, preul unitar, cantitatea fiecruia, cota de TVA, precum i totalul parial (exclusiv TVA) i
general (inclusiv TVA).
Dup 1 ianuarie 2007 prin alinierea la regulamentele europene, facturile pot fi tiprite de fiecare societate
comercial nemai fiind obligatorie folosirea celor tipizate. Avantajul este o mai bun administrare a
documentelor contabile de ctre calculator. Exist programe care genereaz i astfel de documente.


Chitanta

Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate
Document emis cu ocazia vanzarior produselor cu plata in numerar si care include in pret si taxa pe
valoarea adaugata. Formular tipizat fara regim special.

12


Ordin de plata

Titlu de credit emis de posesorul unui cont bancar [ordinator], adresat bancii care gestioneaza depozitul
bancar respectiv, prin care titularul contului solicita bancii sa plateasca o anumita suma de bani unei alte
persoane, denumita beneficiar.Ordinul de plata este revocabil, plata putand fi sistata de catre ordinator, in
orice moment.Ordinul de plata poate fi letric, cand plata se efectueaza pe baza unei scrisori adresate
bancii, si telegrafic, cand banca realizeaza ordinul de plata pe baza unui telefon sau telex.In functie de
documentele date de beneficiar, ordinul de plata poate fi simplu, cand suma este incasata de la banca pe
baza unei chitante eliberate de beneficiar, si documentar, cand beneficiarul trebuie sa prezinte bancii si
documentele care atesta livrarea marfurilor sau prestarea de servicii.O plata dintr-un cont la banca se face
in baza unui ordin de plata.
Biletul la ordin

Sinonim - bilet la ordin Efect comercial, inscris prin care o persoana numita emitent sau subscriitor
[debitorul] isi asuma obligatia personala si neconditionata sa plateasca pentru biletul de ordin unei alte
persoane numite beneficiar [creditor] o anumita suma de bani, la o data fixa numita scadenta si intr-un loc
bine determinat.Mentiunile esentiale pe care trebuie sa le cuprinda un bilet la ordin sunt --- denumirea de
bilet la ordin --- data emisiunii --- scadenta --- mentionarea obligatie personale si neconditionate de a plati
suma de bani --- numele beneficiarului --- semnatura subscriitorului sau a emitentului --- locul de
plata.Spre deosebire de cambie, in biletul de ordin nu figureaza numele trasului, deoarece tragatorul si
trasul se identifica cu persoana emitentului. Tot spre deosebire de cambie, care este creata la initiativa
creditorului, biletul la ordin este creat la initiativa debitorului.Biletul la ordin este o promisiune de a plati
si nu un mandat de plata. Poate fi transmis prin gir si poate fi garantat prin aval.Obligatiile rezultand
dintr-un bilet la ordin se supun acelorasi reguli generale ca si cele rezultand dintr-o cambie, insa
acceptarea biletului la ordin nu se admite, deoarece emitentul are aceleasi obligatii ca si cel care accepta o
cambie.In calitate de instrument de plata a datoriilor comerciale biletul la ordin este utilizat mai ales de
marile intreprinderi. Deoarece biletul la ordin este uneori transmis cu intarziere in vederea mobilizarii
creditelor, beneficiarii lor prefera sa se deconteze cu clientii prin intermediul cambiilor.


Bonul fiscal

Este un document eliberat de furnizor in momentul in care se efectueaza plata generate in uram
cumpararii unor produse.
Acesta este tiparit cu ajutorul casei de marcat.bonurile fiscal trebuiesc stampilate de cates societea
emitent.In contabilitate se inregistreaza doar bonurile fiscal cu valoare mai mica de 100 lei.


NIR


13
Formular tipizat fara regim special. (Cod 14-3-1A si 14-3-1/aA) Document care se intocmeste de catre
comisia de receptie si de catre gestionar cu ocazia receptionarii marfurilor sosite la depozit. Documentul
cuprinde date privind actele insotitoare, denumirea materialelor, a ambalajelor si a materialelor
refolosibile din dezambalare, codul, cantitatile si valoarea marfurilor selectionate, procentul si valoarea
rabatului comercial. Format A4, X4 tiparit pe ambele fete, in blocuri de 150 de file. Serveste ca: -
document pentru receptia bunurilor aprovizionate; - document justificativ pentru incarcare in gestiune; -
act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatate la receptie; - document
justificativ de inregistrare in contabilitate. Se foloseste ca document distinct de receptie in cazul: a)
bunurilor materiale cuprinse intr-o factura sau aviz de insotire a marfii, care fac parte din gestiuni diferite;
b) bunurilor materiale primite spre prelucrare, in custodie sau in pastrare; c) bunurilor materiale procurate
de la persoane fizice; d) bunurilor materiale care sosesc neinsotite de documente de livrare; e) bunurilor
materiale care prezinta diferente la receptie; f) marfurilor intrate in gestiunile la care evidenta se tine la
pret de vanzare cu amanuntul sau en gros (cod 14-3-1/aA). In cazurile mentionate mai sus, precum si
pentru materialele nestocate a caror valoare se inregistreaza direct pe cheltuieli, receptia si incarcarea in
gestiune se fac pe baza documentului de livrare care insoteste transportul (factura, avizul de insotire a
marfii etc.). Se intocmeste in doua exemplare, potrivit prevederilor legale, la locul de depozitare sau in
unitatea cu amanuntul, dupa caz, pe masura efectuarii receptiei. In situatia in care la receptie se constata
diferente, Nota de receptie si constatare de diferente se intocmeste in trei exemplare de catre comisia de
receptie legal constituita. In cazul cand bunurile materiale sosesc in transe, se intocmeste cate un formular
pentru fiecare transa, care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de insotire a marfii. Datele de pe verso
formularului nu se completeaza decat atunci cand se constata diferente la receptie. Circula: - la gestiune,
pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate (toate exemplarele); - la compartimentul
financiar-contabil, pentru intocmirea formelor privind lichidarea diferentelor constatate (toate
exemplarele), precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica, atasata la documentele
de livrare (factura sau avizul de insotire a marfii); - la unitatea furnizoare (exemplarul 2) si la unitatea de
transport (exemplarul 3), pentru comunicarea lipsurilor stabilite. Se arhiveaza la compartimentul
financiar-contabil. Vezi si Normele Metodologice 0/04 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie
1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune
pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor
acestora.14CAPITOLUL 2

PREZENTAREA SOCIETATII SC DIORAMA SRL

Socitetea in cadrul careia voi exemplifica inregistrarile contabile cu privireae la datoriile si
creantele comerciale se numesete SC DIORMA IMPEX SRL, societate cu asociat unic ,avand activitate
principal comercializarea alimentelor , RO23215252 , J52/479/1995 .
Este o societate platitoare de tva cu salariati , avand sediul social in comuna floresti sotenesti jud Giurgiu.
Are un capital sociala in valoare de 200 ron.
Pentru mai multe informatii cu privire la SC DIORAMA IMPEX SRL am atasat in cadrul anexei nr. 1
STATUTUL SOCIETATII COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA SC DIORMA IMPEX
SRL .
In contiunare voi prezenta soldurile finale preluate din balanta de verificare aferenta lunii aprilie ,valori
ce devin solduri intitale pentru balanta de verificare aferenta lunii de lucru ( mai ).
nr_cont explicatie d_initial c_initial
1012 CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 0 200
121 PROFIT SI PIERDERI 5500 0
371 MARFURI 2600 0
378 DIFERENTE PRET LA MARFURI 0 1200

15
401 FURNIZORI 0 1100
4111 CLIENTI 3600 0
4423 TVA DE PLATA 0 200
4426 TVA DEDUCTIBILA 800 0
4427 TVA COLECTATA 0 1000
4428 TVA NEEXIGIBILA 0 390
5121 CONTURI LA BANCI IN LEI 32300 0
5311 CASA IN LEI 4000 0

CAPITOLUL 3


MONOGRAFIE CONTABILA
01.05.2010 se incaseaza in numerar ,chit 7 ,contravaloarea unei facutri emise din luna precedent catre
SC BRADUT SRL :

5311 = 411 500

Se cumpara marfuri (fulgi de porumb,detergent ariel,pufuleti) prin facutra seria fact2 ,nr 0017,nir
1, din data de 01.05.2010 de la furnizorul SC ALBINUTA SRL.

371 = % 357.31
401 129.20
378 125.16
4428 102.95

4426 = 401 24.55
Se plateste FCT 2 din data de 01.05.2010 de la furnizorul SC ALBINUTA SRL prin chitanta CHT nr 0077


16
401 = 5311 153.75

02.05.2010 Se cumpara material nestocate ( pix si plic) pentru utilizarea de catre agentul commercial in
folosul societatii pe baza de bon fiscal :

% = 5311 13.09
602 11.81
4426 2.09


Se cumpara marfuri (ciocolata,orez,unt) prin facutra seria fct ,nr 0073,nir 2, din data de 03.05.2010 de la
furnizorul SC INEDIT SRL.

371 = % 100.72
401 65.2
378 19.56
4428 15.96

4426 = 401 12.4

04.05.2010 se inregistreaza vanzarea de marfuri (pufuleti si orez ) prin facture SED nr 1 ,catre clientul
DAB COM IMPEX SRL.

411 = % 12.38
707 10.40
4427 1.98
04.05.2010 facutra sed nr 1 va fi platita prin bilet la ordin,inregistrez emiterea biletului la ordin de catre
client:
413 = 411 12.38
04.05.2010.primesc biletul la ordin de la client:
5113 = 413 12.38
04.05.2010 plata fz INEDIT prin banca
401.5121 77.66
04.05.2010 plata comision banca
627 =5121 3
07.05 . 2010 incasare contravaloare fac 26 din 23.04.2010 client miemi
5121 =411 200
07.05.2010 plata comision banca
627 =5121 5


17
Se cumpara mijloc fix
1
( Plasma l6520 LG ) prin facture FAC 3 nr 20090003 , din data de 11.05.2010.de la
furnizorul SC CAFFE SRL.

% = 404 2380
214 2000
4426 380
Observatie !
Valoare de amortizare a mijlocului fix cumparat este de 4 ani sa se amortizeaza linear.
Tablou de amortizare:
Amortizarea anulala = valoare de intrare/ durata de amortizare = 2000/4=500 lei/an
Amortizare lunara 500/12 = 41.67
Ceea ce inseamana ca incepand din luna iunie timp de 4 ani se va inregistra in contabilitate contare :
6811 = 214 41.67 ,contare ce reprezinta amortizarea plasmei.


Se plateste partial FCT 3 din data de 11.05.2010 de la furnizorul SC CAFFE SRL prin chitanta CHT nr
0080.

404 = 5311 1500
Se cumpara marfuri (caiet,pix,eucuson) prin facutra seria FCT ,nr 0074,nir 3, din data de 12.05.2010 de la
furnizorul SC INEDIT SRL.

371 = % 113.96
401 73.7
378 22.1
4428 18.16

4426 = 401 14.01
Se plateste FCT din data de 12.05.2010 de la furnizorul SC INEDIT SRL prin chitanta CHT nr 0078

401 = 5311 87.711
Pentru ca un produs sa fie considerat mijloc fix trebuie sa inedplineasca concomitant doua conditii:
-valoarea contabila sa fie mai mare de 1800 exclusiv TVA,
-durata de utilizare sa fie mai mare de 1 an.
Mijloacele fixe se amortizeaza incepand cu luna urmatoarea intrarii lori in gestiune de ex :mijlocul meu fix a intrat
in luna mai si se va amortiza incepand cu luna iunie.

18
Se primeste factura de telefon ,fct nr0076, din data de 15.05.2010 de la furnizorul VODAFOEN.

% = 401 279.65
626 235
4426 44.65
Se primeste facutra de energie electrica FCT nr 077, din data de 19.05.2010, de la furnizorul SC ENEL
SRL.


% = 401 210.39
605 176.80
4426 33.59


Se cumpara marfuri (zahar,ulei) prin facutra seria FCT ,nr 0075,nir 3, din data de 19.05.2010 de la
furnizorul SC MAXIMM SRL.

371 = % 84.9
401 54.9
378 16.47
4428 13.53

4426 = 401 18.73
20.05.2010 plata furnizor Vodafone :
401 =5121 279.65
20.05.2010 plata comison banca
627 = 5121 6

20.05.2010. se vinde marfa ( zahar ,ulei ,detergent ) fara facutra pe baza de aviz urmand sa se emitsa
ulterior facutra ,si sa se incaseze prin virament bancar :
418 = % 137.22
707 115.31
4428 21.91
22.05.2010 plata furnizor enel prin banca
404 =5121 210.39
22.05.2010 plata comison banca
627 = 5121 5
22.05.2010 plata furnizor maximm prin banca
401 =5121 65.33
22.05.2010 plata comison banca
627 =5121 3

19
Se primeste FCT 3 ,nr 20090004 ,de la furnizorul SC CAFFE SEL.facutra ce preprezinta avansul pentru un
obiect de inventar
2
( aparatura birou ) din datat de 23.05.2010

% = 409 1650
303 1386.55
4426 263.45
Se plateste facture avans ,FCT 3 din data de23.05.2010 de la furnizorul SC CAFFE SRL prin chitanta CHT
nr 0081:

409 = 5311 1650

25.05.2010 se inregistreaza o creanta externa prin vanzare la export de marfuri ( fulgi
porumb,detergent, pufuleti, ciocolata, unt ,caiet ,ecuson ) la cursul initial (in momentul facutrarii ) de
4.2735 eur ):
411 = 707 356.11

Se primeste FCT nr 0078, din data de 25.05.2010 de la furnizorul SC MOBIL SRL,facutra ce reprezinta
cumapararea uni obiect de inventor ( telefon mobil).


% = 401 894.88
303 752
4426 142.88

Se plateste FCT 2 din data de25.05.2010 de la furnizorul SC MOBIL SRL prin chitanta CHT nr 0079

401 = 5311 894.88
26.05.2010 Decontare biltelui la ordin emis de catre DAB COM IMPEX SRL pentru a achita facutra din
04.05.2010 sed nr 1.

5121 = 5311 12.38
27.05.2010 se emite facutra nr 5 catre MAR COM 96 ,pentru aceasta facutra s-a emis in data de
20.05.2010 avizul de insotire nr 12:

411 = 418 137.22
4428 = 4427 21.91
Se primeste FCT2, nr 0018 ,din data de 28.05.2010,de la furnizorul SC CAFFE SRL ,facutra ce reprezinta
stornarea facturii de avans FCT 3 ,nr 20090004 .

Storno: % = 409 - 1650

2
Deoarce valaore de intrare fara tva este mai mica de 1800 lei se considerea a fi obiect de inventar

20
303 - 1386.55
4426 - 263.45


Inregistrez facture propriu zisa de la caffe (pozitia 2 din fact) :

% =401 1650
303 1386.55
4426 263.45
Transfer plata :
401=409 1650

30.05.2010 se incaseaza prin virament bancar facture nr 5 din 27.05.2010 de la clientul MAR COM 96
SRL.
5121= 411 137.22
30.05.2010 se inregistreaza incasarea prin vireament bancar a facutrii extreme emise catre rommas din
data de 25.05.2010.
Curs de plata 4.5732 (curs mai mare decat cel initial => diferente favorabile ,inregistrate pe venituri)

5124 = % 381.08
411 356.11
765 24.97
31.05.2010incasare dobanda banca:
5121= 766 10
31.05.2010 Se da in consum telefinul mobil achizitonat prin FCT 0078 :


603 =303 752

31.05.2010 se da in consum aparatura birotica achizitonata prin FCT 2 nr 0018 in data de 28.05.2010:


603 =303 1386.55
31.05.2010pentru a scoate din evident marfurile vandute cu amanuntul avem nevoie sa calculama
coeficientul de repartizare K

K = (sic 378 +rc 378)/(sid371 sic 4428)+ (rd371 rc 378)
K= (1200 +183.29)/(2600-390)+ (656.91 183.29 )
K = 0.51
21


% = 371 560.48
607 236
378 245.72
4428 78.76


378= 0.51* rc707=> 0.51 *481.82 = 245.72

4428
TVA RECALULATA 493.33 *15.966% =78.76
(19/100+19)*100 = 15.966
607
Marfa vanduta =prt de vanzare cu amanauntul -4428 -378 =236

31.05.2010 inchid contul de tva
% = 4426 1728.03
4427 1024
4424 704.03


31.05.2010 inchid contul de cheltuieli

121 = % 2819.49
603 2138.55
604 11
605 176.80
607 236
626 235
627 22
6588 0.14 ( pe 6588 am trecut inchidere zecimale de la 4426 ,4427 si 121
31.05.2010 inchid contul de venituri
% =121 872.90
707 837.93
765 24.97
766 10


22


BIBLIOGRAFIE
Bojian Octavian - Bazele contabilitatii ,Editura Economica, Bucuresti 2003
Calin C Dumitrana M. Bazele contabilitatii ,editia a IIa ,Editura ASE ,Bucuresti,2003
Valentia Capota Contabilitate manual pentru clasa a XII a ,Editura Niculescu 2004
OMF 3055 /OMF 1752
Monitorul Oficial al Romaniei
WWW.contabilul.ro
Easycont -program de contabilitate