Sunteți pe pagina 1din 7

Colegiul National , Bucuresti

Catedra de limbi straine


Examenul pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica pentru absolve
ntii clasei a XII-a B, clasa cu studiu
intensiv al limbii engleze pentru anul scolar 2013-2014
I. Teme din programele pentru clasele XI-XII/2006:
DOMENIUL PERSONAL
Viata personala (educatie, stil de viata, comportament social, strategii de stud
iu, optiuni pentru cariera, hobby-uri);
Relatii interpersonale / inter-umane / profesionale, viata de echipa;
Universul adolescentei (cultura, sport, timp liber).
DOMENIUL PUBLIC
Aspecte din viata contemporana (socio-economice, stiintifice, tehnice, ecologice
, strategii de utilizare a resurselor);
Tinerii si viata comunitara;
Democratie, civism si drepturile omului;
Mass-media.
DOMENIUL OCUPATIONAL
Aspecte legate de profesiuni si de viitorul profesional;
Aspecte teoretice si practice ale specialitatii;
Locuri de munca, echipamente, activitati, operatiuni, comportament profesional,
deontologie profesionala;
Produse si servicii, calitatea serviciilor / produselor.
DOMENIUL EDUCATIONAL
Descoperiri stiintifice si tehnice;
Viata culturala si lumea artelor;
Patrimoniul socio-cultural european;
Repere culturale ale spatiului lingvistic respectiv trecut si prezent.
II. Tinand cont de temele existente in programele de limba engleza pentru c
lasele XI-XII, Catedra de limba engleza a CN , Bucuresti, propune urmatoarele TEME
:
Castles of Great Britain/ Haunted Castles in GB
Microsoft Corporation
The History of London
London Attractions
Stonehenge a prehistoric monument
Breakthrough Inventions: The Automobile/ The telephone/ The Light Bulb/ The Prin
ting Press/ etc.
National Holidays in the USA
Wimbledon
Britain's Voluntary Organisations
Education in America
Emblematic artists/bands: Queen, Elvis Presley - The King of Rock'n Roll, sau (la
alegerea elevului-se accepta numai personalitatile marcante).
The Story of Halloween
Grafitti Art
Medieval Architecture in London
The American System of Education
Studying in the UK
THE OSCARS
Inspiring personalities: Audrey Hepburn, Lady Diana Spencer
JAMIE OLIVERS KITCHEN
British Cuisine
Madame Tussauds
British Queens
Victorian Age
Children of the Victorian Age
Women of the Victorian Age
Loch Ness Prank or Mystery
AMERICAN CIVIL WAR
THE ROMAN CIVILIZATION IN BRITAIN
QUEEN ELIZABETH
FIVE LADIES AND THE TOWER OF LONDON
A Green European/ Act Green!
III. ConNinutul probei de specialitate pentru obNinerea atestatului
Atestatul se obNine dupa susNinerea si promovarea de catre candidaNi a unei p
robe de specialitate.
La clasele cu studiul intensiv si bilingv al unei limbi straine si la clasele cu
predare n limbile minoritaNilor, conNinutul probei de specialitate consta n:
- elaborarea unei lucrari (unui proiect), pe o tema de cultura si civilizaNie
care sa
reflecte una din temele din programa scolara de cultura si civilizaNie, fixate
de catedra de specialitate din liceu;
- contribuNia personala n elaborarea lucrarii va avea o pondere de
50% din conNinutul lucrarii.
Proiectul va cuprinde 8 10 pagini-cu text. Pozele (daca exista) vor fi adaugate
la sfarsit la sectiunea anexe.
IV. Criterii de editare:
1. Lucrarile vor fi redactate in Times New Roman 12, single spacing, justif
ied.
2. Citatele sa nu depaseasca 2 randuri, vor fi redate intre Astfel:
a. Dupa un citat in corpul lucrarii, indicati sursa intre paranteze, folosi
nd formatul mentionat mai jos ca citare in cadrul textului.
........citatul dorit aici............. ("Wasatch Range" Encyclopedia Americana.
1993 )
Sau linkul de unde e citatul, exemplu:
........citatul dorit aici............. (http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page)

b. La sfirsitul lucrarii, listati toate cartile/volumele/articolele, etc. f
olosite, in ordine alfabetica, sub titlul Bibliography.
3. Va rugam sa folositi spell check, grammar check si sa faceti toate corec
turile necesare inaintea predarii lucrarii.
4. Paginile vor fi numerotate, coperta 1 si coperta 2 si anexele nu se vor
numerota.
V. Criterii n evaluarea proiectului
Redactare: 30 p
a. Alegerea temei tratate - 5p
b. Limba semantica / lexic/ morfo-sintaxa - 10p
c. Structurarea proiectului dupa un plan ( introducere, cupri
ns, ncheiere,
bibliografie) - 15p
SusNinere/ Prezentare orala: 60 p
1. Expunere Capacitatea de a reda ideile principale
5 p
Capacitatea de a ilustra aceste idei cu exemple pertinente 5 p
2. Dialog Capacitatea de a raspunde cu precizie ntrebarilor membrilor comisi
ei, fara digresiuni, fara detalii inutile
15 p
Capacitatea de a argumenta
10 p Capacitatea de a exprima un punct de vedere personal
5 p Capacitatea de a nuanNa
5 p
3. Corectitudine lingvistica (Corectitudine morfosintactica, bogaNia lexic
ului, calitatea exprimarii, pronunNie)
15 p
Se acorda 10 p din oficiu
VI. Structura lucrarii:
Colegiul National , Bucuresti
Lucrare scrisa pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica
in limba engleza
Profesor coordonator:
.
Elev/a:

Bucuresti 2014
Colegiul National , Bucuresti
TITLUL LUCRARII
Bucuresti 2014
Contents:
Argument....nr paginii
Daca sunt mai multe capitol, se enumereaza si scrie pagina
Conclusions..pag
Bibliography.pag
Argument
The reason why I chose this theme for my paper is that ..(suggested begin
ning)
Aici vei argumenta in min 10 randuri de ce ai ales aceasta tema, ce te-a atras l
a ea, ce vei dezvolta pe parcursul lucrarii etc.
Aici: lucrarea in min 8 pagini, max 10 pagini.
Conclusion(s):
Concluzia ta la sfarsitul lucrarii. Ti-ai atins scopul?
Bibliography:
Carti si site-uri consultate de tine pt a realize lucrarea.
Aici anexezi poze etc.

S-ar putea să vă placă și