Sunteți pe pagina 1din 2

OAMENII, SOCIETATEA I LUMEA IDEILOR

LEC IA: Secolul al XX-lea ntre democra e totaltar!m" Ideolo# $ractc $oltce n
Rom%na Euro$a
1. Definire conceptual i dinamic politic
2. Democra ia romneasc interbelic caracteristici
3. Ideologii i practici politice n Europa i Romnia
4. Democra ia romneasc i contetul european
1. Secolul al XX-lea a fost numit secolul extremelor:
-regimuri politice diverse, alternnd ntre democra ie i totalitarism/
-dup 11!, regimurile politice democratice erau dominante/
-dup 1"#, regimurile de mn forte, de e$trem dreapt sunt n e$pansiune/
Secolul al XX-lea a fost numit i secolul dezastrelor datorit celor dou r%&oaie mondiale '11( )
11! i 1"-1(*+ i ,%&oiului reec
Factori ai dinamicii societ ii romne ti au fost votul universal, integrarea provinciilor unite la -ec.iul ,egat
'/asara&ia, /ucovina i 0ransilvania+, sc.im&ri de mentalitate i n plan economico-social.
Direc ia evolu iei 'dinamicii+ politice:
dup 1rimul ,%&oi 2ondial ) tendin a de fu%iune a partidelor politice/
dup 1"# ) frmi area partidelor politice, discreditarea sistemului pluripartidist, cre terea influen ei
legionare/
3. &actor care au contri&uit la afirmarea democra iei:
-adoptarea votului universal pentru &r&a i de la 31 ani n sus
-4onstitu ia din 13"
-reforme sociale i administrative: agrar, nv mntului, financiar 'monetar+, electoral, /isericii,
administrativ
-mi carea partidelor politice 'dispari ia : partidele conservatoare i apari ia unor noi grupri politice: 1artidul
rnesc, partidele minorit ilor, partidele e$tremiste+
Com$le'tatea vie ii politice a fost dat de : integrarea partidelor politice din teritoriile unite n 11!/
confruntrile de idei i multiplicrile ofertelor politice/ muta ii n mentalitatea colectiv/ eliminarea rotativei
guvernamentale/ diversificarea mi5loacelor de informare/
Caren e ale democra iei:
-su&iectivismul unor politicieni, a&u%urile administra iei n alegeri, di%olvarea 1arlamentului 'regele a di%olvat
de ! ori 1arlamentul prin decret regal, nainte de termenul legal de ( ani+, legea primei electorale prin 6egea
electoral din 137, posi&ilitatea regelui de a numi guvernul, care organi%ea% alegeri, e$agerrile presei,
cen%ura, demagogia, cen%ura, starea de asediu, amestecul regelui 4arol al 88-lea n actul de guvernare pentru a
introduce regimul de autoritate monar.ic, ascensiunea organi%a iilor de e$trem dreapt, anta5ul, crima )
asasinatul politic: prim-mini trii 8.9.:uca n 1"", ;rmand 4linescu n 1" i savantul <icolae 8orga -1(#

(" Ideolo# e'trem!te:
-&ol evismul 'comunismul+ ) n ,usia, ncepnd cu 11=- extrem stng
-fascismul )8talia, 133 - extrem dreapt
-na%ismul ) 9ermania, 1"" -extrem dreapt
Ideolo# ale !tatulu de dre$t:
- li&eralismul> rnismul, conservatorismul> na ionalismul.
- sus ineau separarea puterilor n stat, drepturi i li&ert i cet ene ti, pluralismul de opinii.
!iberalismul a fost promovat de 1artidul <a ional 6i&eral '1<6+.
,epre%enta interesele &urg.e%iei industriale i financiare, intelectuali, meseria i.
6ideri politici: 8.8.4./rtianu. -intil /rtianu, 8.9.:uca, 4.8.4./rtianu ':inu /rtianu+.
?rgan de pres: Viitorul.
:octrin: 1rin noi n ine@de%voltarea industriei na ionale> de%voltarea cu a5utorul capitalului auto.ton.
0eoreticieni: tefan Aeletin, -intil /rtianu.
,eali%ri: 4onstitu ia din 13", legile de unificare .
9uvernri: 133-137> 13=-13!> 1""-1"=.
rnismul a fost promovat de 1artidul rnesc 'prin fu%iunea cu 1artidul <a ional ,omn din
0ransilvania, la 1# octom&rie 137 s-a creat al doilea mare partid al rii, 1artidul <a ional rnesc )1< +
,epre%enta interesele lumii satelor.
6ideri politici: 8uliu 2aniu, 8on 2i.alac.e, ;le$andru -aida--oevod.
?rgan de pres: Dreptatea.
:octrin: por ile desc.ise- principiul economic al ptrunderii capitalului strin/ principiul politic ) crearea
statului rnesc.
0eoreticieni: -irgil 2adgearu, 4onstantin Stere.
,eali%ri: au militat pentru aprarea regimului democratic, au acceptat venirea lui 4arol n ar, n 1"#.
9uvernri: 13!-1"1> 1"3-1"", n timpul cri%ei mondiale economice.
"a ionalismul a fost ideologia sus inut de e$trema dreapt, a legionarilor.
Bvolu ia politic:
13"- 6iga ;prrii <a ional-4re tine @6;<4-nfiin at de ;.4.4u%a//
13= ) 6egiunea ;r.ang.elului 2i.ail-nfiin at de 4orneliu Aelea 4odreanu//
1"# ) 1"" - 9arda de Cier 'sec ia politic a organi%a iei 6egiunea ;r.ang.elului 2i.ail+//
1"( - 1(# -0otul pentru ar - 8on 8.2o a, 4.1apanace, gen. 4-tin 4antacu%ino 9rniceru//
1"* ) 6;<4 a fu%ionat cu 1artidul <a ional ;grar '?ctavian 9oga+ formnd 1artidul <a ional 4re tin.
?rgan de pres: Pmnt strmo esc, Buna Vestire, Cuvntul, Axa.
1rincipii: ortodo$ismul, na ionalismul, tradi ionalismul.//1romovau antisemitismul, anticomunismul i
misticismul.//erau adep ii regimului totalitar considernd regimul democratic parlamentar i partidele politice
cau%a tuturor relelor din ,omnia.//
;sasinatul politic: inter%is de decretul semnat de primul ministru 8.9.:uca, 9arda de Cier l-a asasinat la 3
decem&rie 1"", pe acesta/
Dn 1"=, la alegerile parlamentare legionarii, prin 1artidul 0otul pentru ar, s-au clasat pe locul 888, cu
1*,*!E din voturi.
Comun!mul a fost ideologia e$tremei stngi, repre%entat prin 1artidul 4omunist din ,omnia '14,+
Frmrea instaurarea dictaturii proletariatului, lic.idarea propriet ii private, considera ,omnia stat
multina ional, instiga la tul&urri i revolte. ; fost inter%is prin lege, datorit ideilor antina ionale.
Dntre 13(-1(( a func ionat n ilegalitate, avnd un impact restrns asupra popula iei de la ora e i sate.
6ideri politici: 9.eorg.e 4ristescu 'singurul romn+
?rgan de pres: Scnteia din 1"1
)" A!$ecte ale democra e nter*elce:
,omnia a introdus votul universal , dup 1rimul ,%&oi 2ondial/ ca vrst de participare la vot, ,omnia se
asemna cu Cran a, ;nglia, Suedia, 8talia, 9recia// votul universal i la alte vrste: 3" ani: ?landa> 3( de ani:
;ustria> 3* de ani: /elgia, 9ermania, <orvegia> "# de ani: :anemarca
Dinamica regimului politic romnesc:
11!-1"! -regim democratic> 1"!-1(# )regim de autoritate monar.ic instaurat de regele 4arol al 88-lea>
1(#-1(( )regim de dictatur militar , cu dou etape: 1+ septem&rie 1(#-ianuarie 1(1 )regim militaro-
legionar 'un guvern 8on ;ntonescu i legionarii+ /3+ fe&ruarie 1(1-august 1(( )regimul de dictatur
militar.
n !uropa:
-la 11!, n 3! de ri e$istau regimuri democratice 'repu&lic i/sau monar.ie+ i o ar comunist ),usia
Sovietic 'din 133, F,SS+
-la 1(#, 13 state aveau un regim dictatorial, printre care i ,omnia.
A!$ecte ale $eroade $o!t*elce:
Statele din %ona central i din Sud-Bstul Buropei, prin n elegerea dintre 1uterile ;liate, au intrat su&
domina ie sovietic, cu un regim totalitar, de e$trem stng/ rile comuni%ate de 2oscova aveau un nivel
su& mediocru de de%voltare economico-social, aplicau re eta partidului unic@partidul stat/
Dn ,omnia se constata o sla& coe%iune social, lipsa elementelor constitutive ale societ ii civile, nivel de
trai sc%ut, rmnerea n urm din punct de vedere economic/
A!$ecte ale $eroade de du$+ ,-.-:
n !uropa rile satelite, aflate n sfera de influen comunist a F,SS, au trecut la nfptuirea de reforme
democratice, au ela&orat noi 4onstitu ii/
"omnia #$n plan intern a revenit la valorile democra iei: li&ertate, toleran , pluralism politic, separa ia
puterilor n stat, respect fa de lege, unitate n diversitate/
n plan extern, ,omGnia a aderat la <;0? )n 3##( i a intrat n FB - n 3##=.