Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT DE ACTIVITATE PE BAZA FI EI CADRU DE

AUTOEVALUARE/EVALUARE N VEDEREA ACORDRII CALIFICATIVULUI


PENTRU ANUL COLAR 2012-2013
Numele i prenumele c adrului dida!i"
Specialitatea: profesor nv mnt #r$ %lar
1.Proiectarea activit ii
o Am nto&i! la !i&# d%u&$'!$l$ d$ #r%i$!ar$ #ri' r$(#$!ar$a #r%)ra&$i
%lar$ #$ *a+a $,alu-rii i'i ial$ i r$(#$!-rii #ar!iulari!- iil%r d$
,.r(!-/'$,%il%r #r$ %laril%r )ru#$i i$#ura il%r/
o Proiectarea activit ilor s-a r$ali+a! 0' 1%r&a! $l$!r%'i i #ri' #ri'!ar$a
a$(!%ra (-a r$ali+a! &a#a $dua!%ar$i u !%a!$ %&#%'$'!$l$ a$(!$ia/
o Am desf urat cu pre colarii grupei %# i%'alul2Ca(u!a u #%,$(!i2/
o Corelate cu obiectivele curriculare3 '$,%il$ i i'!$r$($l$ %#iil%r a& #r%i$!a! i
d$(1- ura! ur&-!%ar$l$ a!i,i!- i $4!raurriular$"
S- '$ u'%a !$& l%ali!a!$a 5 #li&*ar$ #ri' l%ali!a!$ 5 ($#!$&*ri$ 2012/
Uite, vine o Crciun ! serbare colar 5 d$$&*ri$/
" #iua ta mamico 5 ($r*ar$ %lar- 5&ar!i$/
$iua europei ! confec ionare de steaguri 5 &ai/
Carnavalul persona%elor magice ! serbare colar 5 iu'i$6
2.Realizarea activit ii didactice
Am folosit metode active &i am selectat activit'i de inv'are, am integrat n cel
pu'in ()* din activit'ile inv'ate, n fiecare semestu/ $4i(!.'d u' &$a'i(& d$
7au!%8$,aluar$ a $1ii$'9$i 3&$!%d$l%r a#lia!$/
Astfel in activit'ile metodice am pre#entat activit'i integrate cu a%utorul
me!%d$l%r :i #r%$d$$l%r 0',-9a!$/
+imba%ul a fost adaptat n func'ie de particularit'ilor de vrst &i i'di,idual$ al$
#r$:%laril%r/
odul de transmitere a i'1%r&a9il%r a 1%(! di,$r(i1ia!/
Am ales materialele au,iliare n func'ie de profilul colectivului de pre&colari fiind
integrate ra'ional n demesul didactic-Prin'i au fost informa'i cu privire la
re#ultatele ob'inute de ctre %#iii l%r6A& r$ali+a! &a;%ri!a!$a %*i$!i,$l%r
urriular$ 0' !i&#ul a!i,i!-9ii :%lar$/
Activit'ile planificate au fos! r$ali+a!$ la !i&# :i 0'!%&ai/
Am utili#at nactivit'i materiale &i mi%loace de nv'amnt specifice domeniul de
n,-9ar$/
Am respectat indica'iile metodice asociate documentelor curriculare n u# lafel &i
tuturor prevederilor legale privind drepturile omului-
.
3.Evaluarea rezultatelor nvrii
Am utili#at eficient evalurile ini9ial$ (i $l$ d$ #r%)r$(3 #$'!ru 1i$ar$
%&#$!$'9- a& $la*%ra! i'dia!%ri :i di(ri#!%ri d$ #$r1%r&a'9-3 #%!ri,i!
(!a'dard$l%r urriular$ d$ #$r1%r&a9-/
"valuarea ini'ial am reali#at-o la nceputul anului &colar sub forma unor
teste pentru a identifica nivelul cuno&tin'elor, al deprinderilor &i abilit'ilor dar
&i pentru a determina n func'ie de profilul grupei ritmul desf&urrii activit'ii,
n ba#a cruia s-mi proiecte# planificar$a (-#!-&.'al- :i ($&$(!rial-/
"valuarea continu am reali#at-o perma'$'! #ri' &ai &ul!$ &%dali!-9i/
-"valuarea sumativ am reali#at-o la 1i'alul ($&$(!rului/
Am nregistrat activit'ile de evaluare n portofoliu-/i am comunicat r$+ul!a!$l$
#ri' 0'!.l'iri #r%)ra&a!$ u #-ri'9ii (au #ri' al!$ &i;l%a$ d$ %&u'iar$6
4.Managementul clasei de elevi
Au fost stabilite i co &u'ia!$ #r$ %laril%r i #-ri' il%r '%r&$l$ d$ %'dui!a 0'
)radi'i -/
S-a reali#at monitori#area conduitei pre colarilor /
S-au completat fi ele de observa ie i 1i($l$ #(i<%#$da)%)i$/
S-au reali#at activit ii de consiliere-
5.Managementul carierei i al dezvoltrii profesionale
Am participat la activitatea metodic, la ni,$lul $rului #$da)%)i d$ la
C%lau/Br$+%ai$l$/
Am reali#at i a!uali+a! #%r!%1%liul #r%1$(i%'al i d%(arul #$r(%'al/
Am participa! la %&i(iil$ &$!%di$3 adu.'du-&i %'!ri*u9ia #ri' r$1$ra!$
Am utili#at resursele informa'ionale e,istente pentru a reali#a stiudiul i'di,idual/
Am manifestat o atitudine moral i civic, respectnd i promovnd d$%'!%l%)ia
#r%1$((i%'al6
6.Contriuia la dezvoltarea institu ional i la promovarea imaginii unit ii colare
Parteneriate i proiecte $dua i%'al$3 %'ur(uri
Proiectul educa0onal 1234N4C"+5
Proiectul educational 16ucuriile copi-lri$i2
Am respectat &i am reali#at integral &i la timp atribu'iile stabilite n fi&a postului, a tuturor
dispo#i'iilor prev#ute de lege, a dispo#i'iilor 4S7, "C8S,Consiliul +ocal-
Am respectat sistemele &i procedurile de sntate &i securitate a muncii &i de P=I
#r$,-+u!$ d$ l$)i(la9ia 0' ,i)%ar$ #$'!ru a!i,i!-9il$ d$(1-:ura!$ 0' !i#ul r$(#$!i, d$
%r)a'i+ar$6
Am organi#at :$di'9$3 $4#%+i9ii u lur-ril$ %#iil%r3 di(u9ii i'di,idual$3 ($r*ari
9
Am colaborat permanent cu comunitatea local si cu prin'ii-
Prof-"duc- Niula$ Adria'a-Al$4a'dra
(