Sunteți pe pagina 1din 2

Practica bancara - BRD 1990-1998 Nasterea BRD ca banca comerciala intervin

e in 1990. Preluarea activelor si pasivelor Bancii de Investitii constituie


baza activitatii, dar autorizarea generala pentru activitatile bancare atribuita
acestei entitati stimuleaza constituirea unei importante retele de agentii pe i
ntreg teritoriul tarii. Este vorba de asemenea despre asigurarea prezentei BRD a
colo unde se dezvolta activitatea industriala pentru a transmite din experienta
in domeniul creditului de investitii. Astfel, unitatile sale se indreapta in spe
cial, in afara atragerii depozitelor societatilor comerciale si persoanelor fizi
ce, catre creditele pentru investitii destinate societatilor comerciale. Apar si
operatiunile de schimb la vedere. Practica bancara - BRD 1999-2001
Nasterea BRD ca banca comerciala intervine in 1990. Preluarea activelor si pasi
velor Bancii de Investitii constituie baza activitatii, dar autorizarea generala
pentru activitatile bancare atribuita acestei entitati stimuleaza constituirea
unei importante retele de agentii pe intreg teritoriul tarii. Este vorba de asem
enea despre asigurarea prezentei BRD acolo unde se dezvolta activitatea industri
ala pentru a transmite din experienta in domeniul creditului de investitii. Astf
el, unitatile sale se indreapta in special, in afara atragerii depozitelor socie
tatilor comerciale si persoanelor fizice, catre creditele pentru investitii dest
inate societatilor . Practica bancara - BRD Profil BRD - Groupe Soc
it Gnrale este a doua banca romneasca, dupa activele bancare. - este o institutie
cu traditie, bine ancorata in economie si recunoscuta de catre populatie prin in
termediul unei retele de 206 de sucursale; -apartine Grupului Socit Gnrale si are
astfel acces la produsele si serviciile cele mai inovatoare si la cele mai efic
iente metode de gestiune Practica bancara - BRD -cu o capitalizare de
3,5 miliarde euro la sfrsitul lunii aprilie 2006, BRD - Groupe Socit Gnrale detine pr
ima pozitie, conform acestui indicator, ntre societatile din domeniul financiar,
listate la Bursa de Valori Bucuresti si a doua pozitie dupa acelasi nivel al cap
italizarii bursiere daca luam n considerare toate companiile listate la BVB, indi
ferent de domeniu. Practica bancara - BRD BRD - Groupe Socit Gnrale este p
rezenta n toate judetele Romniei printr-o retea de peste 360 de agentii si peste 6
00 ATM-uri. La sfrsitul lunii martie 2006, BRD numara 1,8 milioane clienti activi
individuali si corporativi si peste 1,3 millioane de posesori de carduri.
Practica bancara - BRD - calitatea servicilor este garantata de cei pe
ste 5.700 de profesionisti care formeaza echipa BRD. -actionarul principal al
BRD este Socit Gnrale , unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro, al
e carui servicii sunt utilizate de 19 milioane clienti din ntreaga lume. Obiectiv
ul major al BRD este dezvoltarea fondului sau de comert pe aceste piete, n cadrul
unei strategii de parteneriat pe termen lung cu clientii sai. Practica b
ancara - BRD 3. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, cu sediul
n Londra, One Exchange Square EC2A 2JN, Marea Britanie, detine un aport la Capit
alul Social de 4.99 % respectiv suma de 209.070.300.000 lei. Banca Europeana pen
tru Reconstructie si Dezvoltare detine un numar de 69.690.100 actiuni cu o valoa
re nominala de 3000 lei fiecare. Practica bancara - BRD 4. Societatea
de Investitii Financiare Banat Crisana S.A., cu sediul n Arad, str. Calea Victori
ei nr.33-35, judetul Arad, persoana juridica romna, detine un aport la capitatlul
social de 5.01%, respectiv suma de 209.574.420.000 lei. Societatea de Investiti
i Financiare Banat Crisana S.A detine un numar de 69.858.140 actiuni cu o valoar
e nominala de 3000 lei fiecare. Practica bancara - BRD 5. Societatea d
e Investitii Financiare Transilvania S.A, cu sediul la Brasov , str. Nicola
e Iorga nr. 2, jud Brasov, persoana juridica romna detine un aport la capital de
5.00 %, respectiv suma de 209.070.420.000 lei. Societatea de Investitii Financia
re Transilvania S.A detine un numar de 69.690.140 actiuni cu o valoare nominala
de 3000 lei fiecare. Practica bancara - BRD 6. Societatea de Investiti
i Financiare Muntenia S.A, cu sediul la Bucuresti , Splaiul Unirii nr. 16,
persoana juridica romna detine un aport la capitalul social de 5.26 %, respectiv
suma de 220.191.180.000 lei. Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A de
tine un numar de 73.397.060 actiuni cu o valoare nominala de 3000 lei fiecare.
Practica bancara - BRD 7. Societatea de Investitii Financiare Oltenia S
.A, cu sediul la Craiova, str. Tufanele, BL 313, jud. Dolj, persoana juridica ro
mna, detine un aport la capitalul social de 5.55 %, respectiv n suma de 226.739.42
7.000 lei. Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A detine un numar de 75
.579.809 actiuni cu o valoare nominala de 3000 lei fiecare. Practica banc
ara - BRD 8. Societatea de Investitii Financiare Moldova S.A, cu sediul la Ba
cau, str. Trotus nr. 5, jud Bacau, persoana juridica romna detine un aport la cap
ital de 5.00 %, respectiv suma de 210.988.428.000 lei. Societatea de Investit
ii Financiare Moldova S.A detine un numar de 70.329.476 actiuni cu o valoare nom
inala de 3000 lei fiecare. 9. Alti actionari ( persoane fizice si juridice ),
care detin impreuna un aport la capitalul social de 10.87 % respectiv suma de 4
57.074.537.000 lei. Acesti actionari detin un numar de 152.358.179 actiuni cu o
valoare nominala de 3000 lei fiecare. 10. Salariati, conducere si pensionari
BRD detin dupa cum reiese si din tabelul de mai sus un procent de 8,33% din capi
talul social. Practica bancara - BRD Obiectul de Activitate Banca R
omna pentru Dezvoltare - S.A. are ca principala activitate "ALTE ACTIVITĂTI
DE INTERMEDIERI MONETARE", COD CAEN 6512, iar domeniul principal de activitate e
ste : "INTERMEDIERE MONETARA", COD CAEN 651. Ea poate desfasura conform Actului
Constitutiv, urmatoarele activitati: Practica bancara - BRD Principale
le obiective ale dezvoltarii BRD • Adaptarea organizarii si a metodelor
proprii la strategia clientilor • Cresterea selectiva a activelor &
bull; Inovatia • Reducerea coeficientului de exploatare • Rent
abilitate durabila Consiliul de administratie Practica bancara - BRD
Consiliul de Administratie determina orientarile activitatii Bancii si suprav
egheaza punerea lor n practica. Membrii Consiliului sunt alesi de Adunarea Genera
la a Actionarilor, mandatul lor are o durata de 4 ani si poate fi rennoit.
Practica bancara - BRD Comitetul de directie Sub autoritatea Presedintelu
i Director General, Comitetul de Directie asigur conducerea strategic a Bncii, cu a
sistenta a trei Directori Generali Adjuncti. Membrii si au mandat pentru a conduc
e si coordona activitatea de zi cu zi a bncii, cu exceptia operatiunilor care sun
t, n mod expres, de resortul Consiliului de Administratie sau al Adunrii Generale.
Comitetul de Directie se reuneste saptamnal.