Sunteți pe pagina 1din 1

t

U'
tr
9.
s
.t
1
a
5
9.
g
N
J
=s
GI
6',
!I
o
=
rLD
o@
nG'
Bfl
A,
rt)
qe
9
@
E
B
a.
o
g
5
a
@
o
p
!
-l
-t
-{
',
11 d
8E
N(
='
E6
Ptr(
h"p
od
LnE
oa
9E
9E
oL-
'tta
ril/1.t[
?,,9
j
Eo
Eg
oi
eg
d#
r
o
7
o
c
=-{
=1'
o
z
o
m
c.7
IB
mA
Zl
sf,
t-
a
g
c
5'
o
-
c
o
'=L
c
5
o
t
U,
c
r
Ne.
g
c
J
p
^E
6q
9o
co
oE
5L
EA
l<
E3
o6
H'JD
@
,,1
qq
I
F
o
rd
@
N
o
N
e
r3
a
o
,5'
p
o
8.
ts
o.
@
a
ts
!
Conlinulul lui pc este adus pe magistrala de
Se incrementeazd pc
....'':
Se ertrage din memorie codul operaliei
curente
Se execute operalii interne (decodilicaE,
aclivare semnale de control etc.)
Se formeaza semnalele pe magistrala de
adrese, in vederea citirii locatiei de memorie
9e.
c9'ltile. d.ala
Se extrage al doilea cuvant al instrucliunii, ce
:":!:"::1'".0."1',:i"':':i . . .
Se memoreaze data extrasi in
mjcroprocesor
adrese. in vederea citirii
va.depune data.
Se exlrage al treilea cuvant al instructiunii,
:".":it':".':::".
Se memoreaza adresa extrase in
microproesor
aza semnalele pe magistralele de
adrese 9i de @ntrol, in vederea depunerii
qa.tellggqrqs?ip.e9ifi.c?lq.
. . . . . . .
Se depune data in memorie
Se lrece la execulia instructiunii urmatoare
indicale de valoarea lui pc
a
c
It
-rA
o
_c-
J
I
o
tt
qr6
d
J
+a
,C
E
-F
i,.
o
uE
o
m
=r zo
>A
r=
o>
m+
^o
iin
o