Sunteți pe pagina 1din 1

Centralitate i dispersie

Seminar, an III, Lit.Co.


Bibliografie seminar:
1. Seminar introductiv
3. Pacientul englez (fragment: cap. August) Michael Ondaatje
4. Metamorfoza (integral) - ran! "af#a
$. Castelul (integral) - ran! "af#a
%. Drag via (2 povestiri: Trenul i Drag via ) - &lice Munro
'. Marea cas (fragment: A!evrata buntate ((() pp. 1'*-+,-) .umanita/)
0icole "rau//
'. Sufocare (integral) 1huc# 2alahniu#
9. Sufocare (II) + Guts (Haunte) ! 1huc# 2alahniu#
1,: roman3te4t /uport la alegerea /tuden ilor
"#aminare:
1. /tuden ii care particip5 la cel pu in 4 /eminariile nu vor da e4amen6
Cerin e: 7/eu de minimum $ pagini (Times %e& 'oman, (2, (,)) pe un
subie*t din te4tele /uport di/cutate la /eminar6
+. /tuden ii care participa la !is*u iile !in timpul seminariilor vor primi ( /au
2 puncte 8n plu/ la nota final5 pe /eminar.
3. e/eurile /e pot preda oric9nd +n*ep,n! *u !ata !e () mai i /e trimit pe e-
mail (lavinia:rogojina;<ahoo.com) p9n5 8n ultima !i de -'"S"SI.%".
(74aminare restan : e4amen /cri/ pe un /u=iect din te4tele di/cutate la
/eminar)
2entru 8ntre=5ri /au /uge/tii legate de de/f5 urarea /eminarului) 8mi pute i /crie
pe e-mail: lavinia:rogojina;<ahoo.com.