Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectant general:IPCT INSTALATII Proiect nr.

28/2010
Beneficiar: Primaria Sector 2.Bucuresti Elaborare documentatii tehnicoeconomice !entru
e"tindere retele !ublice de a!a si canali#are
$Com!letare stra#i %inclusi& bransamente si
racordurile !ana la limita de !ro!rietate
Cod CPV:713222-3.(SF+PT+DE+CS).e!.2
Str. "n#. "orce$n% S&iridon.Sector 2
F$'$: PT+DE+CS
(.3.P)*+, DE C)-T). PE F+/E DETE,"-+-TE
n conformitate cu prevederile Legii 10/1995, a Regulamentului privind controlul de stat al calitii n construcii (! nr" #$#/199%& 'i (rocedurii privind
controlul statului n fa)ele de e*ecuie determinante pentru re)istena 'i sta+ilitatea construciilor, se sta+ile'te pre)entul program de control la lucrarea,
-Co0&1et$re 2tr$'i3inc1%2i!e 4r$n2$0ente 2i r$cord%ri &$n$ 1$ 1i0it$ de &ro&riet$te5-E6tindere rete$ de c$n$1i'$re 2i r$cord%ri &$n$ 1$ 1i0it$ de
&ro&riet$te-Str. "n#. "orce$n% S&iridon3Sector 2.,%nici&i%1 7%c%re2ti

(articipanii la recepia lucrrilor vor fi anunai cu 10 )ile nainte de a.ungerea n fa)a de e*ecuie determinant sau care se recepionea), prin gri.a
antreprenorului"
-r.
crt
Den%0ire$ 1%cr8ri1or ce 2e rece&9ione$'8 2$% :$'$ de
e6ec%9ie deter0in$nt8 &entr% re'i2ten9$ ;i
2t$4i1it$te$ <n con2tr%c9ii
P$rtici&$n9i:
-".S.C.S2.7%c: "-7
-"n!e2titor: "
-E6ec%t$nt: E
-Proiect$nt: P
-%08r ;i d$t$:
-Proce2 !er4$1 de rece&9ie c$1it$ti!8 (PVC)
-Proce2 !er4$1 de rece&9ie $ 1%cr8ri1or <n :$'e
deter0in$nte (PVCFD)
"-7
" E P
0 1 2 3 ( = >
1. ". E?E.E E@TE")+E C+-+. S" +C)DA"
1"1 (redare amplasament si trasare * * (/R0
1"# 0ontrolul e*ecutiei sapaturilor pentru po)area retelelor
de,
1canali)are mena.era si pluviala
1racorduri pana la limita de proprietate
1camine
* * * (/R0
1guri de scurgere cu sifon si depo)it
1"2
0ontrolul po)arii conductelor pentru retelele de,
1canali)are mena.era si pluviala
1racordurilor pana la limita de proprietate
1camine
1guri de scurgere cu sifon si depo)it
* * * (/R0
1"%
3fectuarea pro+elor de etanseitate la conductele de
1canali)are mena.era si pluviala
1racordurilor pana la limita de proprietate
1camine
1guri de scurgere cu sifon si depo)it
3fectuarea controlului calitatii lucrarii cu camera video
* * * * (/045
1"5
Recepia la terminarea lucrrilor de reele de canal si
racorduri
* * * * (/R0
(roiectant,
6(07 6897:L:;66 6"9"0"<ucuresti 9ector #
ing 7eodor 5umitrescu
6nspector specialitate
6nvestitor