Sunteți pe pagina 1din 10

TETRACICLINE

Istoric
Prima tetraciclina introdus n terapie a fost clortetraciclina ( Duggar, 1948 ) izolat din
Str.aureofaciens. a scurt timp au fost purificate sau produse prin semisintez !i o"itetraciclin.
#ceste trei medicamente sunt considerate reprezentante ale primei genera$ii de tetracicline .
%lterior intr n utilizare terapeutic demeclociclina !i metaciclina ( a doua genera$ie ).
Do"iciclina ( 19&& ) !i minociclina ( 19'( ) apar$in genera$iei a )* a de tetracicline.
Proprieti fizico-chimice
+etraciclinele sunt su,stan$e cristaline, de culoare gal,en, greu solu,ile n ap, amfotere.
Srurile !i clor-idra$ii prezint -idrosolu,ilitate mai mare. Solu$iile apoase sunt acide, insta,ile !i
iritante .
.idrosolu,ilitatea cre!te prin su,stituire la gruparea car,o"amidic.
/inociclina este deose,it de liposolu,il.
Do"iciclina este -idro !i liposolu,il.
+etraciclinele sunt deri0a$i tetraciclici de naftacencar,o"amid. 1n molecul ciclurile 2, 3 !i
D sunt fle"i,ile.4unc$ia amidic este important pentru penetrarea prin mem,ranele celulare.
&*+iatetraciclinele !i 5 c-elocardina au structur rigid !i se gsesc neionizate, oricare ar fi
polaritatea sol0entului.
+etraciclinele epimerizeaz la car,onul 4 cu formarea unor produ!i de degradare to"ici 6
7 epitetracicline.
* an-idrotetracicline
* epian-idrotetracicline
Degradarea este mai e"primat n solu$ii, ntre p. (*&, dar se produce !i n stare solid prin
men$inere la cald !i8sau umezeal. 4ormele degradate prezente !i n preparatele comerciale cu
0ala,ilitate de utilizare e"pirat sunt 6
* mai pu$in acti0e ca medicamente anti,acteriene 9
* to"ice 7 nefropatie tu,ular (sdr.4auconi cu 6
*pierdere de potasiu.
*acidoz tu,ular renal 9
* sdr. similar lupusului eritematos diseminat
Mecanism de aciune
+etraciclinele ac$ioneaz esen$ial ,acteriostatic. #c$iunea anti,acterian este fa0orizat de
p.*ul acid.
+etraciclinele se leag n cea mai mare parte re0ersi,il de su,unitatea ): S ri,ozomial.
+etraciclinele interfereaz cu ata!area comple"ului aminoacil*t #;< cu ri,ozomii. Se pare c
in-i, ,iosinteza proteic !i n stadiul de elongare. 1n doze (concentra$ii) su,in-i,itorii
tetraciclinelor reduc capacitatea unor ,acterii (=.coli ) de aderare la celulele epiteliale umane.
>*c-elocardina !i tiatetraciclinele ac$ioneaz pro,a,il asupra #D< !i #;<, dar efectul
,actericid se pare c este legat de liza mem,ranei citoplasmatice .
Pe culturi de Pl. falciparium, tetraciclina in-i, acti0itatea di-idro*orotat de-idrogenazei.
=fectul nu este direct pe enzim ci, pro,a,il, pe ,iosintez sau prin in-i,i$ia lan$ului respirator.
+etraciclinele in-i, ,iosinteza de proteine !i la eucariote. =fectul anti,acterian selecti0 se
datoreste, se pare, permea,ilit$ii crescute a tetraciclinelor prin mem,rana procariotelor.
/ecanismul de transport are o component pasi0 !i una acti0, energodependent, rezult?nd o
concentrare intracelular a anti,ioticului. ="ist !i un sistem de transport nspre e"terior al
tetraciclinelor, important in producerea rezisten$ei ,acteriene.
Pe celulele eucariote, tetraciclinele in-i, ,iosinteza proteic, efect e0ident pe mitocondrii.
Prin aceasta, s*ar putea e"plica efectul citostatic o,ser0at fa$ de unele tipuri de neoplasme. Se pot
acumula n $esutul canceros !i, prin aceasta ac$iune, pot fi cru!i pentru radionuclizi.
+etraciclinele leag ionii metalici. Se acumuleaz n oase !i din$i .
+etraciclinele in-i, metaloproteinazele matri$ei $esutului con@uncit0, enzime ce mediaz
degradarea colagenului. =fectul de in-i,i$ie a colagenazelor este independent de actiunea
anti,acterian (e"ist deri0a$i de tetraciclin lipsi$i de acti0itate anti,acterian, dar cu ac$iune
anticolagenolitic. Dintre tetracicline, efect anticolagenolitic intens au minociclina !i mai ales
do"iciclina.
Rezisten bacterian
#pare lent, n trepte9
4rec0ent ncruci!at, ntre tetracicline9
An general inducti,il9
De cele mai multe ori transmis prin plasmide, situat pe transposoni9
%nii germeni gram (*) pot fi rezisten$i at?t la tetracicline c?t !i la cloramfenicol.
Mecanisme de producere
1. ;educerea concentra$iei intracelulare prin cre!terea eflu"ului
transmem,ranar al tetraciclinelor. #ugmentarea eflu"ului este
energodependent.
=ste dependent de genele6
Bram (C) 6 tet D, tet
Bram (*) 6 tet #, tet 4
(. Protec$ia ri,ozomului
+et # 7 cromozomial
+et E
). Degradarea (o"idarea) tetraciclinelor
armacocinetic
Absorbie
Dup administrare pe cale oral, gradul de a,sor,$ie este 0aria,il6
3lortetraciclin, ):F,
+etraciclin, o"itetraciclin, demeclociclin* &:*8:F 9
Do"iciclin, 9GF 9
/inociclin, apro". 1::F
#,sor,$ia este ma"im n intestinul pro"imal !i n stomac. #limentele reduc a,sor,$ia
tetraciclinelor, impun?nd administrarea acestora la inter0ale de timp de cel pu$in o or nainte de
mese sau dup ( ore. Prin c-elarea cationilor se formeaz compu!i nea,sor,a,ili (ioni prezen$i mai
ales n produsele lactate, dar !i n unele medicamente, cum ar fi neutralizantele secre$iei gastrice).
Do"iciclina !i minociclina ar c-ela calciul mai pu$in ca alte tetracicline.
Transport !i distribuie
egarea de proteinele plasmatice este redus pentru o"itetraciclin ():*4:F), moderat pentru
tetraciclin (4G*&GF), nalt la do"iciclin (8:*9:F) !i demeclociclin (&G*9GF). +etraciclinele
penetreaz ,ine n $esuturile !i fluidele organismului, cu e"cep$ia oc-iului !i a lic-idului cefalo*
ra-idian. +rec prin placent. +rec n lapte. Se acumuleaz n $esutul osos !i n sistemul reticulo*
-istiocitar. Ptrund intracelular. Holumul de distri,u$ie este mai mare dec?t apa total din organism.
An neutrofile sunt dispuse n citoplasm, iar la p. intracelular acid, penetreaz !i n fagolizozomi.
Holumul de distri,u$ie este mai mare dec?t apa total din organism.
"iotransformare# +etraciclinele sunt concentrate n ficat. /eta,olizare semnificati0 se
o,ser0 doar pentru minociclin !i pro,a,il do"iciclin.
E$iminare. +etraciclinele se elimin !i pe cale ,iliar, prezent?nd un circuit entro-epatic,
fapt ce prelunge!te e"isten$a lor n organism.
Dar ruta principal de eliminare rm?ne rinic-iul (ultrafiltrare glomerular). Do"iciclina !i
n msur mai redus minociclina se elimin pe cale ,iliar ( !i intestinal ). =le formeaz c-ela$i
inacti0i pe flora micro,ian intestinal !i au din acest moti0 efect dis,acteriozic mai pu$in pronun$at
dec?t celelalte tetracicline. /inociclina se elimin n cantitate mare prin sali0.
Ci de administrare
3alea de administrare recomanda,il este p.o. 3alea i.0. se ia n considerare c?nd indica$ia
este 0ital, fiind necesar realizarea unor concentra$ii serice !i tisulare mari.
+o"icitatea tetraciclinelor este mult crescut pe aceast cale.
#dministrarea i.m. tre,uie e0itat c-iar pentru rolitetraciclina condi$ionat n acest scop
( efect irritant )
+etraciclinele se aplic !i local ( cutanat !i n sacul con@uncti0al ).
%PECTR&L 'E ACTI(ITATE ANTI"ACTERIAN) AL TETRACICLINEL*R
#. 3oci gram poziti0
Stafilococi
Streptococi
Pneumococi
2. 3oci gram negati0
<eisseria gonor-aee
(<eisseria meningitides)
2ran-amella cat-aralis
3. 2acili gram poziti0i
3orine,acterii (rspuns 0aria,il)
D. 2acili gram negati0i
2rucele
.aemop-Ilus ducreIi
Hi,rio c-olerae
Hi,rio fetus
Jersinia
4rancisella
Pasteurella multocida
Pseudomonas mallei
P. pseudomallei
2acili gram negati0i mai putin sensi,ili 6
=. 3oli
.aemop-ilus influenzae
Dle,siella
=ntero,acter
2acteroides
Spirillum min.
Strepto,acillus monil.
=. #naero,i
Propioni,acterium acnes
4. 2acterii intracelulare
;icKettsia (nu au dez0oltat rezisten$)
3o"iella
=-rlic-ia
egionella
3-lamidii
B. /icoplasme, ureaplasme
+reponeme
2orellia recurentis
2. 2urgdorferi
(eptospire)
4. Protozoare
Plasmodium falciparum
=ntamoe,a -istolitica
Biardia
+o"oplasma gondii
(+ric-omonas 0aginalis)
+etraciclinele sunt inacti0e pe c0asitotalitatea tulpinilor de Proteus 0ulgaris !i Pseudomonas
aeruginosa. <u au acti0itate anti0irusal !i antifungic.
IN'ICA+II TERAPE&TICE ALE TETRACICLINEL*R
A# Sunt medicamente de prim alegere n 6
*ricKettsioze ( tifos e"antematic, ,.2rill etc.) (tetraciclina)
*infec$ii cu 3o"iella (fe,ra L)
*infec$ii cu 3-lamidii
*psittacoz
*ornitoz
*con@uncti0ita cu incluzii
*tra-om ( n asociere cu sulfamide)
*limfogranulomatoz ing-inal
*infec$ii urinare !i genitale
*pneumonia atipic (cu micoplasme)
*infec$ii cu 2orrelii
*fe,ra recurent
*,oala Ime ( mai pu$in eficace)
* -olera ( !i profilactic timp de G zile9 nu su,stituie nlocuirea de fluide )
* melioidoz ( cu Ps.pseudomallei )
* ,ruceloza !i ciuma 6 cel ) sptmni,n aociere cu aminoglicozide, sau
do"iciclina cu rifampicina
* !ancrul moale, granulomul ing-inal
* infec$ii urinare !i genitale cu %reaplasme ( uretrite, cer0icite)
* ,artoneloza
* e-rlic-ioza
"# +etraciclinele sunt eficace !i utile6
An afec$iuni inflamatorii digesti0e, de origine infec$ioas 6
* ,oala M-ipple
* sprue tropical
* sdr. de ans oar,
An sinusite, ,ron!ite acute, e"acer,ri ale ,ron!itelor cronice (do"iciclina ),
ca !i n stomatologie (a,cese dentare ).
C. +etraciclinele constituie o alternati0 n tratamentul unor infec$ii cu germeni care au dez0oltat
rezisten$ la anti,ioticele de elec$ie, sau n situa$ii n care aceste anti,iotice sunt contraindicate.
1ni$ierea tratamentului se face su, controlul anti,iogramei, aceste ,acterii fiind frec0ent rezistente !i
la tetracicline.
#stfel tetraciclinele, ca alternati0 se pot utiliza n 6
* ,lenoragia produs de gonococi productori de penicilinaz (tetraciclina sau do"iciclina).
#rtrita gonococic constituie o indica$ie particular .
* tularemie
* antra"
* infec$ii cu Pasteurella multocida
* infec$ii cu Strepto,acillus moniliformus
* erisipeloid
* listerioz
* infec$ii urinare cu ,acili gram (*) (=. coli)
* actinomicoza
* leptospiroza
* sifilis
'# ;ecomandarea utilizrii tetraciclinelor n unele ,oli sau situa$ii particulare necesit nc o
e0aluare a eficacit$ii lor. 1n cadrul acestor indica$ii pot fi men$ionate
* fi,roza c-istic ( do"iciclina)
* infec$ii cu unele mico,acterii atipice ( minociclina)
* dizenterie ,acilar ( doza unic p.o. (,G g tetraciclin)
* dizenteria ame,ian ( n asociere)
* malaria cu unele tulpini de P1.falciparum rezistente la cloroc-in
* to"oplasmoza ( alternati0 de tratament )
* psoriazis rozat Bil,ert
* erit-ema ele0atum diutinum ( asociat cu niacinamida)
* sdr. ;eiter, influen$eaz localizrile genitale, dar nu cele artriculare
* tratament topic n 6
* oftalmologie (con@uncti0ite nespecifice, con@uncti0it cu incluzii)
* dermatologie ( acnee,at?t n tratamentul local c?t !i p.o.)
E# +etraciclinele se utilizeaz n condi$ii de e"cep$ie ( medicamente de a ) 7a alegere )
* infec$ii cu 2acteroides) anaero,i
* infec$ii cu 4uso,acterium nucleatum
* nocardioza (n asociere cu cicloserina)
. 1ndica$ii profilactice
* periodic n ,ron-opneumopatia cronic o,structi0
* diaree esti0al ( se prefer alte c-imioterapice )
* c-irurgia colonului ( n asociere cu neomicina !i aici fiind prefera,ile alte modalit$i de
c-imioprofila"ie )
* profila"ia meningitei meningococice ( cu minociclin, de a doua alegere fa$ de
rimfampicin).
,. =fectul iritant al tetraciclinelor !i gse!te utilizare n 6
* producerea pleurodezei terapeutice n epan!amentele pleurale maligne !i n pneumotoracele
recidi0ant 9
* pre0enirea tamponadei cardiace n colec$iile pericardice maligne.
-# +etraciclinele se mai utilizeaz n scop diagnostic 6
* e"amen citologic n fluorescen$ a unor frotiuri, recoltate dup administrare anterioar de
tetracicline 9
* utilizarea unor tetracicline ca !i cru!i pentru radionuclizi, cu detectarea scintigrafic
ulterioar.
I. %tilizri de perspecti0
* unele neoplasme ( rinofaringe ) ar ,eneficia modest de tratamentul cu
tetracicline ( prin ac$iunea lor citostatic moderat )6
* tratamentul unor ,oli caracterizate prin acti0itate e"primat a unor
enzime colagenolitice 6
* parodontopatii
* poliartrit cronic e0oluti0.
Poso$o.ie
+
N
!i gradul de a,sor,$ie intestinal determin sta,ilirea dozelor utilizate !i a inter0alului
dintre doze.
3lortetraciclina, o"itetraciclina !i tetraciclina cu a,sor,$ie digesti0 incomplet !i t N de &*
9 ore, se administreaz de o,icei p.o., (G: mg odat, sau G:: mg n infec$ii gra0e , la inter0alle de
& ore.
a copii, c?nd indica$ia este e"pres, doza este de (: mg8Kg8zi. #dministrarea parenteral ,
i.0., predispune la apari$ia efectelor -epatoto"ice ( nu se administreaz mai mult de 1 g8zi ). Se e0it
aceast cale de administrare.
Demeclociclina !i metaciclina cu ,iodisponi,ilitate redus, +
N
de apro"imati0 1& ore
permite administrarea de doze de ):: mg la inter0ale de 1( ore. De men$ionat c ni0elele
plasmatice pot fi mai reduse n acest caz dec?t cele ale tetraciclinei.
Do"iciclina !i minociclina cu o ,un a,sor,$ie prin mucoasa digesti0 !i un t
N
de
apro"imati0 1'*(: ore n administrare p.o. 1ni$ialcu (:: mg iar ulterior c?te 1:: mg pe zi. Si aceste
dou tetracicline se pot introduce pe cale i.0. 1n situa$iile n care se recurge la administrarea lor la
copii, dozele ini$iale sunt de 4 mg 8Kg8zi ini$ial !i ( mg8Kg8zi ulterior.
EECTE A'(ER%E
A# Efecte directe /to0ice1
1. Efect iritant gastrointestinal la administrare p.o. 6
* gre$uri, 0rsturi, disconfort epigastric 9
* uneori ulcera$ii esofagiene
11. Efect iritant la in@ectare i.0. !i mai ales i.m. (aceast din urm cale de
administrare nu se recomand).
111. Efect hepatoto0ic
* alterarea pro,elor func$ionale -epatice
* icter
* uneori azotemie, acidoz, c-iar !oc !i deces
* morfologie 7 infiltrare gras difuz
* mai frec0ent 6 la femei nsrcinate
n prezen$a pielonefritei
la doze mari (mai mare de (g pe zi tetraciclin p.o. la gra0ide 9
la administrare i.0.( mai mult de 1 g pe zi tetraciclin )
tetraciclina !i o"itetraciclina ar a0ea efect -epatoto"ic mai pu$in
pronun$at ca !i celelalte tetracicline
1H# Efect nefroto0ic
* poate aprea la orice tetraciclin, totu!i foarte rar la do"iciclin
* n asociere cu diureticele pot produce reten$ie azotat
* risc mare n asocia$ii cu alte nefroto"ice
* sdr. 4anconi de tip adult dup utilizarea unor produ!i de degradare ( preparate
e"pirate).
* dia,et insipid , de tip renal, dup demeclociclina
H. Efect catabo$ic
* cre!terea azotului seric !i a eliminrii urinare a acestuia
* oprirea cre!terii la copil
H1. Efecte pe sistemu$ osos
* acumulare n oase !i din$i
* deformri, modificri de colora$ie (din$i)
* oprirea cre!terii la copil
H11. Efecte cutanate !i pe fanere.
Poate aprea onicoliza !i pigmentarea ung-iilor.
H111. otosensibi$izare
* dependent de doz
* dependent de lungimea de und (apare la O de (':*)(: nm, radia$ii prezente
numai 0ara !i filtrate de sticl o,i!nuit )
* frec0ent la demeclociclin
* neo,ser0at la minociclina
1P. Efecte ad2erse hemato$o.ice
* apar rar 9 n tratamentele de lung durat cu tetracicline 6
* leucocitoz
* apari$ia de limfocite atipice
* purpur trom,ocitopenic
"# Efecte ad2erse a$er.ice
C# Efecte bio$o.ice
1. ;eac$ia Qaris- 7 .er"-eimer
* n fe,ra recurent
11 Dismicro,ism
* frec0ent !i de amploare
* manifest uneori c-iar dup 48 de ore de la nceperea tratamentului prin
modificri ale scaunului 9
* a0?nd ca !i consecin$ 6
* suprainfec$ii intestinale cu 6
*piocianic
*proteus
*stafilococi ( colit stafilococic )
*3lostridium difficile(colit pseudomem,ranoas )
*3andida al,icans
*suprainfec$ii cu localizrii di0erse
*sdr. caren$iale prin deficit de 0itamina D
*sdr.-emoragipar
Dismicro,ismul
*este mai pu$in frec0ent dup do"iciclin
*impune ca atitudine terapeutic 6
*intreruperea tratamentului cu medicamentul incriminat 9
*administrarea unui alt anti,iotic cu efect asupra agentului patogen implicat
n dismicro,ism.
C*NTRAIN'ICA+II
*1n infec$ii gra0e, cu e0olu$ie acut (septicemii, pneumonii, meningite,
endocardite) produse de ,acterii gram (C) ( streptococ, pneumococ,stafilococ)
sensi,ile la c-imioterapice ,actericide9
* la persoane alergice la tetraciclin 9
* la femei gra0ide 6 *posi,il efect teratogen
*-epatoto"icitate !i nefroto"icitate
*modificarea colora$iei !i morfologiei 0iitoarei
denti$ii a ftului9 afectarea sistemului osos
* copii su, & ani pentru efectele
pe*dantur (se pot administra dup erup$ia din$ilor definiti0i sau dac
indica$iile sunt 0itale) 6
sc-elet !i meta,olism 7 oprirea cre!terii 9
* insuficien$ renal ( cu e"cep$ia do"iciclinei ) 9
* ,oal ulceroas ( faza dureroas ) leziuni inflamatorii ale tractului digesti0 9
* pruden$ n afec$iuni -epatice, n malnutri$ie
* pruden$ n miastenia gra0is 9
* asocierea cu penicilin n pneumonia pneumococic !i n general asocierea cu
5 lactamice n ,olile acute 9
* asocierea cu medicamente cu to"icitate con0ergent ( diuretice, meto"ifluran).
Asocieri terapeutice
* tetraciclinele anuleaz efectul ,actericid al unor anti,iotice ( 5 lactamice,
aminozide)9
* asocierea cu 5lactamicele este total nefericit , c-iar dezastruoas ( pneumonii,
meningite )9
* asocierea cu aminoglicozide util (c-iar dac este antagonic pe medii de
cultur ale ,acteriilor, este ,enefic in 0i0o, pro,a,il prin facilitatea penetrrii
sau ac$iunii aminozidelor). 1n aceste condi$ii se o,ser0 sinergism pe plan
clinic n ,ruceloz, turalemie, pest.
* tetraciclinele n 0i0o au efect sinergic cu sulfamidele ( tra-om !i nocardioz) !i
cu cicloserina (nocardioz) 9
7 prin c-elarea ionilor metalici,se formeaz compu!i sta,ili din tractul digesti0
(preparate cu calciu, fier, antiacide, c-iar alimente) 9
* inductorii enzimatici, pe sistemul microzomial reduc t N al do"iciclinei !i
posi,il al minociclinei 9
* solu$iile in@ecta,ile prezint numeroase incompati,ilit$i fizico*c-imice ( de
sering).
1nterferen$e cu testrile ,iologice
* fals cre!tere a catecolaminelor urinare9
* alterarea testelor pentru glicozurie 7 fals poziti0 (sulfat de cupru) sau fals
negati0 (reacti0i cu glucozo*o"idaz).
1mplica$ii medico*sociale ale utilizrii tetraciclinelor
* tetraciclinele sunt considerate medicamente cu un indice de siguran$
satisfctor n tratamentul indi0idual 9
* din acest moti0 !i datorit pre$ului relati0 mic, ele se prescriu frec0ent n
infec$ii le@ere pentru care nu se consider necesar sta,ilirea diagnosticului
micro,iologic.
* 4rec0ent sunt administrate c-iar fr indica$ie medical9
* %tilizarea a,uzi0, posologia inadec0at ( insuficient ca dozare !i durat) are
la ,az 6
* apari$ia unor tulpini rezistente(at?t la gram poziti0 c?t !i la gram negati0)9
*selectarea su, presiune terapeutic a speciilor !i tulpinilor rezistente,
reduta,ile ca agen$i etiologici ai infec$iilor !i suprainfec$iilor nosocomiale9
* cre!terea inciden$ei infec$iilor micotice la ,olna0ii spitaliza$i ( mai ales la cei
cu teren ,iologic alterat)
* apari$ia fenomenelor de sensi,ilizare 6
+oate aceste fenomene sunt determinate !i de utilizarea lipsit de discernm?nt a
tetraciclinelor n 6
* agricultur
* zoote-nie
* medicin 0eterinar.
REPRE3ENTAN+I
+=+;#3131<#
Produs prin semisintez .a fost izolat din mediile de cultur ale actinomicetelor.
* %tilizat ca tri-idrat, clor-idrat, comple" cu metafosfat de sodiu.
3alea de administrare 6 p.o.,local ( oftalmologie,dermatologie ),
Se e0it administrarea i.m. !i c-iar i.0.(numai n situa$ii deose,ite), i.m., ( se e0it )
Preparate 6 capsule :,(G: g
unguent ( tetraciclin clor-idrat ) F ).%nguent cu tetraciclin
R

Doze ( 4.;. P) %zuale 6 doz8doz9 :,(G*:,Gg, doz8(4 ore 1,:*(,:g
( tetraciclin !i tetraciclin clor-idrat ) ma"ime doz8doz 61,:g, doz8(4 ore6 4,: g
3E;+=+;#3131<#
EP1+=+;#3131<#
* izolat din mediile de cultur ale Str.rimosus
* se utilizeaz su, form de clor-idrat sau sare de calciu
* efect iritant pe mucoasa digesti0 mai pronun$at ca !i alte tetracicline
Prep. +=;;#/J31<R (cps.:,(G g ).+=;;#*3E;+;JR (spraI,unguent, suspensie)
21EP1+=;#3E; ( ((Gmg C -idrocorticon 8G mg )
/=+#3131<#
D=/=3E3131<#
* n 0itro, mai acti0 ca !i tetraciclina
* eliminat nemeta,olizat prin urin (G:F)
* dis,acterioz mai pu$in frec0ent
* produce fotosensi,ilizare
* particular este dia,etul insipid rezistent la 0asopresin, dar re0ersi,il.
1/=3131<#
* com,ina$ie -idrosolu,il cu lizina ( !i farmalde-ida)
* a,sor,$ie p.o. mai ,un.
;E1+=+;#3131<#
*pirolidinmetiltetraciclina, -idrosolu,il la p. neutru, cu efect iritant mai redus ca ale altor tetracicline .
*preparate pentru administrare i.m. ( se e0it ) sau i.0. sau pentru in@ectare n ca0it$i naturale sau patologice.
*i.0., se in@ecteaz lent 'G mg8zi ()G:mg 7 ':mg) (doza ma"im zilnic :,) g).
*pacien$ii se a!eaz n pozi$ie culcat.
*solutiile se prepar e"temporaneu.
*la administrare i.0., pacientul simte un miros asemntor eterului etilic, iar la administrare rapid7ro!ea$a fe$ei, senza$ie
de cldur, c-iar colaps.
Preparate.
Sol0ocilin i.0., ( flac.:,)g ec-i0alent cu :,('Gg tetraciclin)
Sol0ocilin i.m., ( flac.:,)G ec-i0alent cu :,)(:g C:,:)G lidocain).
DEP13131<#
* /ai acti0 ca !i tetraciclina.
* ;ezisten$a micro,ian nu este total ncruci!at cu alte tetracicline (pentru unii
streptococi, pneumococi,stafilococi)
* #,sor,$ie digesti0 ,un (apro". 9)F) 9 mai pu$in influen$at de alimenta$ie
* iposolu,il !i -idrosolu,il9 penetrare tisular ,un.
* /eta,olizare -epatic9 inductorii enzimatici i cresc meta,olizarea
* Se elimin prin secre$ie ,iliar. 4ormeaz c-ela$i n tu,ul digesti0.
* Dismicro,ism de amploare mai redus,
* 1nsuficien$a renal nu modific posologia ( nu realizeaz ns ni0ele terapeutice
n urin).
Se administreaz p.o.,(rar i.0., sau c-iar topic * n con@uncti0ita cu incluzii)
* =ste preferat n 6
* e"acer,area simtomatologiein ,ron!ite cronice !i ,rom-opatia cronic
a,stract
* infec$ii E; ( otite,sinusite, cu germeni sensi,ili)
* infec$ii urinare !i genitale cu germeni sensi,ili.
Se mai poate administra n6
*diaree esti0al
* pregtirea preoperatorie ( colon,uter )
Doze (4; P*)
p.o. !i i.0..%zuale6 o dat :,:G*:,1g 6 (4 ore :,1*:,(g
/a"ime 6o dat :,&g 6 (4 ore 9:,&g
Prep.
DEP13131<# (clor-idrat )* caps. :,1g
DEPJD#;
R
* caps. :,1g
;=/13J<
R
cpr. :,1g
%<1DEP
R
cpr. dispersa,ile :,1g
H12;#/J31<R * caps.:,1g
H12;#/J31< G:R (:,:Gg )
<E;DEP R ( caps.:,1g clor-idrat )
MIN*CICLINA
* cea mai liposolu,il tetraciclin
* mai acti0 ca !i tetraciclina
* ca !i do"iciclina poate ac$iona pe unii germeni rezisten$i la alte tetracicline
( stafilococi )
* penetreaz ,ine !i n l.c.r. 9 concentra$ii mari n sali0,lacrimi
* meta,olizare -epatic
* eliminare renal, dar mai ales e"trarenal9insuficien$a renal i cre!te totu!i t N.
* de a doua alegere n sterilizarea purttorilor de meningococ (preferat
rifampicina)
* utilizare n doze similare do"iciclinei.
=fecte ad0erse particulare6
* sindrom 0esti,ular
* dependent de doz,
* re0ersi,il,
* mai frec0ent la femei
* colorarea ,run*negru a unor $esuturi ( ane"e cutanate, tiroid)