Sunteți pe pagina 1din 5

CLORAMFENICOL

Cloramfenicolul a fost izolat din Streptomyces venezuelae n 1947, caracterizat


chimic i sintetizat n 1948. Chiar n 1947, infima cantitate disponiil! a fost utilizat!
pentru tratamentul unei epidemii de tifos e"antematic n #olivia cu rezultate
spectaculoase. $lterior acelai succes terapeutic a fost o%inut n &alaezia ntr'o
epidemie de tifos de tufi. (in 1948 a devenit disponiil pentru utilizarea clinic!. )dat!
cu punerea n eviden%! a unor reac%ii adverse deoseit de *rave n anii +,-, utilizarea
terapeutic! a cloramfenicolului a intrat ntr'o re*resie evident!. (ei activitatea
antiacterian! i propriet!%ile farmacocinetice sunt remarcaile, se men%ine n continuare
o anumit! temperare n utilizarea antiioticului, iar relansarea sa este moderat!.
Proprieti fizico- chimice.
.ste o pulere cristalin! de culoare al! sau al *!lui, inodor!, foarte amar!,
*reu soluil! n ap!. .ste foarte stail n solu%ie apoas!. $nii esteri i men%in *ustul
amar. $nii dintre ei /hemisuccinat0 sunt soluili n ap!. 1o%i sunt microiolo*ic inactivi.
Farmacocinetica
2sor%ia din tuul di*estiv este rapid! i complet!. Se asoare dup! aplicare
local! prin mucoasa con3unctival!. 4ealizeaz! concentra%ii plasmatice ma"ime la
administrarea unei doze orale de 1 * la 5'6 ore cu valori de 1-'16 7*8ml. .sterii
cloramfenicolului administra%i per os se asor dup! hidroliz!. 2dministra%i i.m. i i.v.
/hemisuccinat0 au iodisponiilitate similar!. .sterul este hidrolizat la nivel tisular dup!
distriu%ia n or*ane. .sterazele tisulare au activitate mai redus! la su*ari i copilul mic.
9e*area de proteinele plasmatice este de 5,':- ;. 9a nou'n!scu%i i cirotici le*area este
mai redus!. (istriu%ia tisular! a cloramfenicolului este e"celent!. <!trunde i se
concentreaz! n S=C. 1rece prin placent! i este prezent n laptele matern.
Cloramfenicolul ca atare se metaolizeaz! n ficat prin *lucuronocon3u*are.
Cloramfenicolul poate fi redus la arilamine inactive. >ormeaz! i al%i metaoli%i minori.
&etaolizarea cloramfenicolului este mai redus! la nou'n!scut i n ciroza hepatic!.
.liminarea clormafenicolului lier se face prin ultrafiltrare *lomerular! / ,'1-;0 i n
cantitate redus! prin il! /-'14;0. ?lucuronocon3u*atul cloramfenicolului se elimin! prin
secre%ie tuular! renal!.
@n afec%iunile hepatice crete concentra%ia seric! a cloramfenicolului lier, iar n
insuficien%a renal! a con3u*atului cloramfenicolului care nu este to"ic. <rin hemoperfuzie
i dializ! peritoneal! se ndep!rteaz! doar o mic! parte din cloramfenicolul plasmatic.
Mecanism de acine
An ma3oritatea cazurilor cloramfenicolul ac%ioneaz! acteriostatic. Se admite la ora
actual! un efect actericid pe unele specii /Baemophilus influenzae, .. coli, =.
menin*itidis i pneumococ0. &edicamentul locheaz! iosinteza proteic! la procariote i
ntr'o m!sur! mai redus! la eucariote. <enetreaz! cu uurin%! nveliul acterian, proail
prin difuziune facilitat!. Cloramfenicolul se lea*! reversiil de componenta ,- S
riozomal!. Cloramfenicolul locheaz! interac%iunea dintre peptidiltransferaz! i
sustratul reprezentat de aminoacizi, cu inhii%ia form!rii le*!turii peptidice. (ei
le*area t4=2 pe locul de recunoatere al codonului pe suunitatea 6-S riozomal! nu
este alterat!, locarea sintezei de proteine apare prin ac%iunea locant! pe
peptidiltransferaz!. An efectele produse de cloramfenicol necesit!%ile stereochimice sunt
date de lan%ul lateral dicloroacetil prin distriu%ia sarcinilor electrice. 9a eucariote
cloramfenicolul ac%ioneaz! pe riozomii mitocondriali dar nu pe cei citoplasmatici. <e
lCn*! inhii%ia iosintezei proteice n mitocondrii, cloramfenicolul inhi! o"idarea
=2(B. (e asemenea inhi! iosinteza 2(=. 9a eucariote efectele celulare sunt mai
e"primate pe linia eritropoetic!. Cloramfenicolul inhi! ireversiil enzimele
microzomiale. Suprim! selectiv somnul parado" la animale /pisic!0.
Rezistena !acterian
4ezisten%a doCndit! se produce de oicei prin inactivare enzimatic!. .nzima,
cloramfenicol acetiltransferaza, este codificat! plasmidic. Cloramfenicolulu acetilat i
pierde afinitatea pentru riozmii acterieni.
4ezisten%a la cloramfenicol se poate produce i prin sc!derea permeailit!%ii celulare i
prin muta%ii riozomale.
"pectr de acti#itate
.ste considerat lar*.
Streptococi i hemolitici
<neumococi
Stafilococ aureu
Coryneacterium diphteriae
#. anthracis
9isteria monocyto*enes
Clostridium perfri*ens
=eisseria menin*itidis
=eisseria *onorrhaee
#ordetella pertussis
Baemophillus influenzae.
Salmonella typhi
#rucella
Dersinia
<asteurella multocida
.. coli
Elesiella pneumoniae
Firio cholerae
<roteus mirailis
<rovidencia
Citroacter
.nteroacter
Serratia marcescens
<seudomonas pseudomallei
#acteroides fra*ilis
4icGetsii
Chlamidii
&icoplasme
2ctinomyces
1reponema
#orrelia
9eptospira
Rezisten natra$
<seudomonas aeru*inosa
<roteus indol H
&icoacterii
Firusuri
>un*i
<rotozoare
Indicaii terapetice
1. >era tifoid! i alte salmoneloze invazive /se prefer! cefalosporinele de *enera%ia
a treia'ceftria"ona ' sau chinolonele0,
5. Anfec%ii sistemice dar i menin*ite, epi*lotite, artrite, osteomielite cu Baemophilus
influenzae,
6. &enin*ite i ventriculite /i cele cu menin*ococi, pneumococi0
4. Anfec%ii oculare profunde /IoftalmiteJ0
,. Anfec%ii cu anaeroi
' 2cese cererale /Hdrena3 chirur*ical0
' 2cese intraadominale /Hdrena3 chirur*ical0
2lternativ!
' <erfora%ii intestinale
:. #oli *ranulomatoase cronice
7. 4icGettsioze /alternativ! la tetracicline0
8. 9ocal , n infec%ii
oftlmolo*ie
dermatolo*ie
)49
Poso$o%ie
Cloramfenicolul se administreaz! preferen%ial pe cale oral!. .sterii pot fi
administrai oral, i.m. sau iv /hemisuccinat0.
9a adult dozele uzuale sunt de 6 *8zi, dulCndu'se, eventual, n infec%iile severe.
9a copii se administreaz! 4 " 5, m*8G*8zi. 9a nou n!scut 5, m*8G*8zi, iar la su*ari cu
vCrsta de 1'4 s!pt!mCni, 5 " 5, m*8G*8zi, pentru ca la copiii mai mari sa se a3un*! la 4 "
5, m*8G*8zi.
9a prematur, nou n!scut i la pacien%ii cu ciroz! hepatic! se evit! administrarea
medicamentului, cu e"cep%ia indica%iilor vitale. 9a aceti pacien%i, nivelul plasmatic
limitant superior este de 5, K*81 ml cloramfenicol lier. Se va %ine seama de metodolo*ia
determin!rii concentra%iilor plasmatice,ntrucCt unele metode dozeaz! *loal atCt esterii
cCt i *lucuronocon3u*a%ii cloramfenicolului.
Efecte ad#erse
2. .fecte directe, to"ice. Sunt dependente de doz! dar pot ap!rea i prin supradozare
relativ! prin metaolizare insuficient!. 9a doze mari sau chiar la doze oinuite la
prematuri i nou n!scu%i, ca i la copilul mic, apare Isindromul cenuiuJ /*rey ay0.
Simptomatolo*ia se dezvolt! atunci cCnd concentra%iile serice dep!esc 5, K*81 ml. 9a
copii e"ist! o variailitate e"trem! a concentra%iilor serice, mai ales dup! administrarea
parenteral! a esterilor cloramfenicolului. 2ceast! variailitate se datoreaz! variailit!%ii
activit!%ii esterazelor tisulare i a deficien%ei *lucuronocon3u*!rii hepatice. 9a
concentra%ii mari simptomatolo*ia este impresionant!, nso%it! de o mortalitate de peste
4-;. 4ecuperarea este deoicei f!r! sechele. Simptomatolo*ia i evolu%ia este
asem!n!toare i la supradoz!rile ntClnite la copiii mari i la adul%i. @n situa%iile unor
indica%ii e"prese, pentru evitarea apari%iei acestui sindrom se monitorizeaz! concentra%iile
serice ale cloramfenicolului. .ste recomandail!, ns!, evitarea administr!rii
antiioticului la aceast! cate*orie de pacien%i.
(eprimarea m!duvei hemato*ene prin cloramfenicol este dependent! de doz!.
.ste mai e"primat! pe seria roie /defect de maturare0 dar este prezent! i pe linia
*ranulocitar! i me*acariocitar!. .fectul meduloto"ic dependent de doz! este predictiil
i poten%ial reversiil.
Cel mai *rav efect advers al cloramfenicolului este anemia aplastic!. 2re caracter
idiosincrazic, fiind impreviziil!, independent! de doz!. >recven%a de apari%ie este ntre
1854.,-- L 184-.8--. &ecanismul este necunoscut, apare ns! mai frecvent dup!
administrarea pe cale oral! a cloramfeniclolului. &ortalitatea este considerail! iar la
supravie%uitori se oserv! o frecven%! crescut! a leucemiilor.
(up! administrarea cloramfenicolului apar numeroase efecte adverse minoreM
*re%uri v!rs!turi, *ust metalic, irita%ie perineal!, diaree. &ai rar se oserv! nevrite optice,
ototo"icitate, anemie hemolitic! la cei cu deficit de *lucozo': fosfat dehidro*enaz!,
fenomene imunodepresive, reac%ii leucemice.
#. .fecte aler*ice. 2cestea sunt rare, neoinuite i constau n fer!, erup%ii
cutanate, sindrom Stevens'Nohnson, an*ioedem.
C. .fecte adverse iolo*ice. Sindromul Narisch L Berzheimer dup! administrarea
cloramfenicolului a fost oservat n sifilis, fer! tifoid!, ruceloz!. (ismicroismul este
urmat de suprainfec%ii i, prin fenomene caren%iale, de apari%ia unui sindrom hemora*ipar.
4ezumCnd efectele adverse ale cloramfenicolului, dou! dintre acestea sunt implicate n
limitarea utiliz!rii pe scar! lar*! a acestui antiiotic i anume, sindrom$ cen&i &i
anemia ap$astic.
Contraindicaii
1. Anfec%ii anale ce r!spund la antiiotioce mai pu%in to"iceO
5. 4eac%ii anterioare to"ice i de hipersensiilitate,
6. (iscrazii medulare,
4. Ansuficien%! hepatic!,
,. <ruden%! n insuficien%a renal!,
:. Sarcin!, al!ptare,
7. Amuniz!ri active,
8. Se evit! tratamente de lun*! durat! i repetate
Interacini a$e c$oramfenico$$i
1. Anhi! metaolizarea medicamentelor n sistemul o"idazelor mi"te /CD< 4,-0
/anticoa*ulante orale, sulfamide antidiaetice, fenitoin!0,
5. Anductorii enzimatici /fenitoin!0 pot scurta t
185
al cloramfenicolului,
6. .fecte de tip antalcool, la asociere cu etanol,
4. 1o"icitate conver*ent! cu deprimantele m!duvei hematopoetice,
,. (e cele mai multe ori, efecte anta*onice cu antiioticele actericide.
Preparate
1. CloramfenicolO caps. -, 15,*
caps. -, 5,-*
5. Cloramfenicol hemisuccinat, flac. in3ectail /echivalent cu 1 * cloramfenicol0

6. Spersade"
P
' sol. oftalmic!, flac. , ml
cloramfenicol ,m*,
de"ametazona fosfat disodic 1 m*.