Sunteți pe pagina 1din 11

Cuprins

Cuprins........................................................................................................................................ 1
Despre serviciile sociale.............................................................................................................. 2
Crucea Rosie............................................................................................................................... 4
Un alt proiect initiat de Crucea Rosie este cel realizat in colaborare cu AXN, reteaua
international de televiziune de actiune si aventura. Cu titlul Ajuta o a!ilie de sarbatori"
Donatia ta conteaza#, proiectul avea ca scop stran$erea de ali!ente si jucarii pentru %&& de
a!ilii sarace care au copii cu varste cuprinse intre ' si 1& ani. (a!iliile au ost selectate in
ur!a unor anc)ete sociale eectute de Crucea Rosie in % judete din Ro!ania Dolj, *lt, +orj,
,unedoara si -lov.................................................................................................................... %
Asociatia de Ajutor .ocial a (ecioarei /aria si Cuvioasei 0arasc)eva........................................%
-nstitutii publice centrale si locale................................................................................................. %
A$entia Nationala pentru 0restatii .ociale...............................................................................1
Consiliul 2ocal al /unicipiului -asi 3 Directia de Asistenta Co!unitara.....................................1
(a!ilii sarace sprijinite de undatii brailene..............................................................................1
Unice ......................................................................................................................................... 4
Conluzii ..................................................................................................................................... 1&
5iblio$raie ................................................................................................................................ 11
1
Despre serviciile sociale
Serviciile sociale sunt acordate familiilor si comunitatilor care se afla in dificultate.
O prima definitie prezenta pe site-ul Departamentului de Asistenta Sociala si Politici
Familiale caracterizeaza serviciile sociale ca fiind ansamblul complex de masuri si actiuni
realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea
prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate , vulnerabilitate sau dependent pentru
prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii
sociale si in scopul cresterii calitatii vietii
!
.
O alta definite a serviciilor sociale este data in "egea #$%&'$$! privind sistemul national
de asistenta sociala care prevede ca au drept obiectiv mentinerea, refacerea si dezvoltarea
capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie, cronice sau de urgenta, in cazul
in care persoana sau familia este incapabila singura sa o solutioneze.
'
Printre beneficiarii de servicii sociale se numara(
persoanele dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substante toxice)
persoane fara adapost)
persoane varstnice)
persoane cu *andicap)
copii si familia)
bolnavi cronici si persoane care sufera de boli incurabile, precum si alte persoane
aflate in situatii de nevoie speciala)
persoane abuzate.
Serviciile sociale sunt acordate de catre autoritatile administratiei publice locale sau de
catre persoanele fizice sau +uridice publice ori private, conform prevederilor legale, cand
bunastarea individuala sau colectiva se afla in situatie de risc.
1
666.!!ss.ro accesat pe data de 14.&4.2&1&.
2
2e$ea 4&%72&&1 privind siste!ul national de asistenta sociala.
2
,el mai important ingredient este beneficiarul, persoana care are nevoie de spri+in, a carei
autonomie si calitate a vietii pot fi periclitate fara oferirea de servicii sociale, determinand astfel
aparitia riscului de excluziune sociala.
Serviciile sociale, alaturi de prestatiile sociale, precum si de alte sisteme de securitate
sociala, intervin pentru solutionarea unor probleme potential generatoare de excluziune sociala.
Printre principiile care stau la baza serviciilor sociale se numara(
solidaritatea sociala -comunitatea participa la realizarea de activitati pentru
spri+inirea persoanelor devaforizate.)
centrarea pe familie si comunitate -intarirea si dezvoltarea mediilor natural de
viata ale persoanelor.)
abordarea globala -interventia lucratorului social va porni de la diagnoza bazata
pe o intelegere globala a tuturor problemelor existente si, acolo unde este nevoie, interventia lui
va fi completata de servicii de asistenta sociala de tip specializat.)
organizarea comunitara -are ca scop eficientizarea serviciilor sociale prin
organizarea acestora la nivel de +udet si de comunitati locale.)
parteneriatul)
complementaritatea -realizata intre sistemul public si cel neguvernamental.)
lucrul in ec*ipa -realizat pe baza actiunii comune intre mai multi specialist din
domenii diferite care pot da raspuns diferitelor probleme cu care se confruna comunitatea.)
diversificarea activitatilor pe masuta cresterii resurselor.
Furnizorii de servicii sociale pot organiza si acorda servicii sociale numai daca sunt
acreditati in conditiile legii.
/etodologia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale se aproba prin *otarare a
0uvernului, la propunerea /inisterului /uncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, si se poate
revizui ori de cate ori este necesar.
'
Crucea Rosie
Societatea 1ationala de ,ruce 2osie din 2omania este o organizatie umanitara membra a
/iscarii 3nternationale de ,ruce 2osie si Semiluna 2osie, auxiliara autoritatii publice si abilitata
prin lege sa asigure asistenta umanitara in caz de dezastre si sa vina in spri+inul persoanelor
vulnerabile.
Printre proiectele cele mai recente ale acestei organizatii umanitare se numara Banca de
alimente. Aceasta a luat fiinta la initiativa ,rucii 2osii din tara noastra. Scopul acestui proiect
este de a acoda a+utoare persoanelor fara venituri sau cu venituri foarte mici.
Proiectul este o initiativa a ,rucii 2osii 2omane, preluata dupa modelul unor proiecte
similare derulate cu succes, de ani de zile, in tari din 4niunea 5uropeana, precum si in S4A si
,anada.
Proiectul 6anca de Alimente presupune stocarea de alimente neperisabile in depozitele
,rucii 2osii prin donatii&sponsorizari si distribuirea acestora catre persoanele vulnerabile din
6ucuresti si din tara, pe baza evaluarilor efectuate de catre filialele de ,ruce 2osie precum si de
catre D0ASP,-urile de sector sau din +udete.
6anca ,omerciala 2omana -6,2. este unul din partenerii acestui proiect. 3ntr-o prima
faza 6,2 a contribuit la demararea proiectului cu suma de !$.$$$ euro. /ai mult, 6,2 a
asigurat implementarea unui sistem online de donatii pe 777.crucearosie.ro, la cel mai inalt
standard de securizare si a donat un calculator pentru centralizarea datelor despre alimente si
beneficiarii acestora.
Filozofia de ,S2 a bancii este aceea ca responsabilitatea sociala este un domeniu al
solidaritatii. Prin urmare, 6,2 a invitat /etro si 2eal sa se alature proiectului. ,ele doua
companii au raspuns pozitiv apelului 6,2 si au devenit partenere in proiectul 86anca de
Alimente, alaturi de ,arrefour si /ega 3mage. Astfel, proiectul a reusit sa se extinda in mai
multe +udete, impactul sau fiind considerabil mai mare.
2ezultatele proiectului 6anca de Alimente sunt(
9 tone de alimente donate catre '#$ de beneficiari)
peste %$ de voluntari)
/etro si 2eal s-au alaturat proiectului la invitatia 6,2.
4
4n alt proiect initiat de ,rucea 2osie este cel realizat in colaborare cu A:1, reteaua
international de televiziune de actiune si aventura. ,u titlul Ajuta o familie de sarbatori!
Donatia ta conteaza, proiectul avea ca scop strangerea de alimente si +ucarii pentru %$$ de
familii sarace care au copii cu varste cuprinse intre 9 si !$ ani. Familiile au fost selectate in urma
unor anc*ete sociale efectute de ,rucea 2osie in % +udete din 2omania Dol+, Olt, 0or+,
;unedoara si 3lfov.
3n saptamana !<-'$ decembrie '$$=, pac*etele cu alimente si +ucarii au fost distribuite de
catre filialele ,rucii 2osii 2omane impreuna cu A:1 in cadrul unor serbari de ,raciun
organizate in comunitatile in care locuiesc familiile sarace selectate.
Asociatia de Ajutor Social a Fecioarei Maria si Cuvioasei Parascheva
Aceasta asociatie este localizata in >argu Frumos, +udetul 3asi.
Serviciile oferite de aceasta asociatie sunt cele de asistenta si support bio-psi*o-social
pentru persoanele varstnice aflate in dificultate din orasul >argu Frumos in vederea imbunatatirii
conditiilor de viata si prevenirii marginalizarii sociale. Acest tip de serviciu se va desfasura in
perioada '<.$=.'$$=-'<.$=.'$!'.
6eneficiarii acestui serviciu sunt persoanele varstnice, care se afla intr-o situatie de varsta
inaintata, de saracie sau de boli cronice.
Institutii publice centrale si locale
Persoanele defavorizate vor primi za*ar si faina in valoare totala de '? de milioane de
euro, a decis 0uvernul.
De marinimia 0uvernului vor beneficia persoanele care primesc venitul minim garantat,
somerii care primesc indemnizatii, persoanele care au pensii sub <$$ de lei si persoanele cu
*andicap grav si accentuat care nu sunt institutionalizate.
0uvernul a adoptat o ;otarare prin care creeaza cadrul +uridic si organizatoric pentru
aplicarea Planului european de a+utoare alimentare provenind din stocurile de interventie
comunitare, destinate categoriilor de persoane cel mai defavorizate din 2omania.
Pentru aplicarea Planului va fi constituit un grup de lucru format din reprezentanti ai
/inisterului Agriculturii, Agentiei de Plati si 3nterventie pentru Agricultura, /inisterului
%
3nternelor si /inisterului /uncii. 2eprezentantii din 0rupul de lucru vor fi nominalizati de
conducerile acestor institutiilor.
,onsiliile +udetene vor depozita si distribui alimentele. ,*eltuielile aferente acestor
activitati sunt decontate din bugetul /inisterului Agriculturii.
A+utoarele vor fi acordate in cadrul sc*emelor de reglare a pietii, finantate din Fondul
5uropean pentru 0arantarea in Agricultura -F50A., se precizeaza in comunicatul remis de
5xecutiv.
Aentia !ationala pentru Prestatii Sociale
Agentia are ca scop administrarea si gestionarea prestatiilor sociale acordate de la bugetul
de stat intr-un sistem unitar de plata. Agentia asigura plata drepturilor sociale asa cum sunt
acestea definite la art. !# din "egea nr. <#&'$$@ privind sistemul national de asistenta sociala.
Consiliul "ocal al Municipiului Iasi # Directia de Asistenta Comunitara
,u sloganul Oricand in spri+inul comunitatii, Directia de Asistenta ,omunitara a luat
fiinta ca urmare a cresterii responsabilitatii allocate autoritatilor locale in domeniul asistentei
sociale.
Serciviile oferite de acesta directie sunt cele de alocatii si indemnizatii pentru copii) de
a+utor social, prestari de servicii, facilitate, gratuitati) de autoritate tutelara, protectia minorilor si
familiei.
Familii sarace sprijinite de fundatii brailene
,onsiliul ,omunitar ,onsultativ reunit la sediul societatii A6raicarA, in aceasta
saptamina, a dezbatut situatia mai multor familii sarace din 6raila. "a discutii au fost prezenti
asistenti sociali de la Directia de Asistenta Sociala, ai fundatiilor brailene A5uro '!A si A"uminaA
si ai Autoritatii de Sanatate Publica. /arii absenti au fost reprezentantii Agentiei Budetene pentru
Ocuparea Fortei de /unca si cei ai ,onsiliului "ocal /unicipal.
Fundatia A5uro '!A a decis sa o spri+ine pe 5lvira 0radinaru, pensionara pe caz de boala,
care il creste pe nepotelul sau, Alexandru 0eorgian /ucea, de ? ani, care invata foarte bine,
obtinind rezultate deosebite la olimpiade. /ama copilului a decedat in '$$%, tatal sau platindu-i
1
pensie alimentara. ASituatia materiala a familiei este modesta. S-a constatat lipsa rec*izitelor
scolare, precum si a articolelor de imbracaminteA, a precizat Anisoara Satnoianu, presedinte al
,onsiliului ,omunitar ,onsultativ.
4n alt caz discutat a fost cel al 3onelei /uresanu, in virsta de '= de ani, fara ocupatie,
care creste ' baieti, de #, respectiv = ani. Ambii merg la scoala. /ama a absolvit un curs de
cofetar - patiser si a lucrat pentru o perioada la o spalatorie. ADe la sfirsitul lunii august '$$@,
copiii se afla la Fundatia ASurorile ,larise ale Sfintului SacramentA. Perioada de institutionalizare
a copiilor la fundatie a fost conditionata de obtinerea de catre mama a unei locuinte sociale.
Avind in vedere ca prioritatea a fost constituita de categoria fostilor c*iriasi din casele
nationalizate si revendicate, 3onela /uresanu nu a obtinut nici acum locuinta socialaA, a precizat
/ariana Otelea, inspector principal protectia copilului in cadrul Directiei de Asistenta Sociala.
/ama manifesta interes fata de copii si nu exista pericolul abandonului. 3onela /uresanu a fost
la rindul ei crescuta in casele de copii. A locuit intr-o perioada si in adapostul pentru victimele
violentei in familie de la Fundatia A"uminaA, deoarece atit ea, cit si micutii au fost batuti si
alungati. Fundatia ASurorile ,larise ale Sfintului SacramentA poate acorda spri+in temporar
familiilor aflate in nevoie. Si /aria Berlaianu, presedinta Fundatiei A"uminaA, a spus ca accentul
trebuie pus pe reintegrarea pe piata muncii a familiilor care se confrunta cu probleme materiale.
De altfel, anga+atorii braileni din constructii, alimentatie si confectii se confrunta cu un mare
deficit de forta de munca. Daca in domeniul confectiilor, salariatele lucreaza cu salariul minim
pe economie plus tic*ete de masa, in constructii cuantumul salariilor este mai mare. 3n plus,
agentii economici accepta sa-i califice la locul de munca pe cei interesati.
$nicef
Pana de curand, intregul domeniu al protectiei copilului din 2omania era tratat in
conformitate cu o legislatie in continua sc*imbare, care era supusa permanent amendamentelor
sau abrogarilor. Desi anumite aritcole din legi diferite se refereau la copii, nu exista o abordare
*olistica a problematicii copiilor. 4nele probleme erau tratate de legislatia privitoare la educatie,
altele de legile din sistemul de sanatate, sau din domeniul muncii, iar alte legi se refereau numai
la copiii dezavanta+ati. 3nstitutii diferite erau responsabile de implementarea anumitor prevederi
ale legii, astfel incat intregul proces de rezolvare a problemelor copiilor era complicat, incet si,
4
cateodata neclare. O alta problema era faptul ca, din anumite motive, c*estiunile legate de copii
erau privite ca fiind independente sau fara legatura cu cele ale familiei.
Din aceste cauze exista nevoia reala de a integra politicile de protectie a copilului si cele
privind protectia familiei si de a revizui legislatia pentru a avea in final o lege a copilului
completa, cuprinzatoare si usor de aplicat.
A,>3415
413,5F este una dintre cele mai puternice si credibile voci care apara interesele
copilului. A facut cu succes lobbC pentru reforma, a reusit o documentare amanuntita a situatiei
si a pus la dispozitia guvernului instrumentele necesare pentru elaborarea de strategii si legislatie.
Pe masura ce situatia din 2omania s-a sc*imbat, s-au modificat si actiunile 413,5F in
domeniul protectiei copilului. Activitatile sale au trecut, incet, de la interventii in situatii de criza,
la inceputul anilor D=$, la dezvoltarea de politici si promovare a drepturilor copilului si familiei.
,u toate ca 4niunea 5uropeana a avut un rol foarte important in reforma din domeniul
protectiei copilului din 2omania, prin contributii financiare substantiale si promovarea intensa a
masurilor corecte de adoptat, 413,5F a fost organizatia care a scos in evidenta pentru prima
data anumite probleme si care a insistat asupra necesitatii reformei. Prin studiile sale adecvate si
bine documentate, 413,5F a furnizat informatia si recomandarile pe care atat guvernantii cat si
donatorii le-au folosit pentru a decide unde este mai mare nevoie de asistenta te*nica sau
financiara.
413,5F a oferit spri+in si expertiza 0uvernului in elaborarea noului pac*et legislativ in
domeniul protectiei copilului, care a fost aprobat de Parlament in luna iunie '$$<. Dupa
implementarea noii legislatii este de asteptat ca intregul mecanism de tratare a problemelor
copiilor vulnerabili sa se modifice si el. Situatia fiecarui copil urmeaza sa fie abordata intr-o
maniera cuprinzatoare, in sensul ca toate institutiile vor colabora pentru rezolvarea cazului
respectiv.
De exemplu, situatia unui copil care abandoneaza scoala va fi analizata pentru a fi
identificate toate cauzele determinante( atitudinea copilului si a familiei fata de educatie si
scoala, soma+ul parintilor, violenta in familie, serviciile comunitare, asistenta eficienta, etc.
,u toate ca noua abordare, in care strategiile de interventie trec de la cazuri individuale
de violare a drepturilor la situatia tuturor copiilor si de aici la situatia familiei arata foarte bine in
8
teorie, ramane inca de vazut daca sistemul este intr-adevar functional si daca mai sunt de rezolvat
probleme de ordin managerial si organizational.
25E4">A>5
413,5F
a contribuit la analiza si revizuirea politicilor, legislatiei, strategiilor,
instrumentelor, institutiilor si circuitelor de luare a deciziilor in domeniul protectiei copilului.
a contribuit la revizuirea legislatiei curente si a institutiilor de aplicare a legii in
ceea ce priveste traficul de fiinte umane si +ustitia +uvenila, pentru a respecta standardele
internationale) a dezvoltat proiecte pentru a a+uta la reintegrarea in societate a copiilor victime
ale traficului si a tinerilor in conflict cu legea.
a oferit instruire pentru mii de profesionisti activi in domeniul protectiei sociale si
a copilului. printre acestia se numara psi*ologi care consiliaza copiii abuzati, personal din spitale
care se ocupa de copiii seropozitivi, invatatori si profesori din scoli normale si speciale, asistenti
maternali care au gri+a de copii cu dizabilitati, asistenti sociali care se ocupa de copiii strazii,
profesori care lucreaza cu adolescentii care parasesc institutiile de protectie in care au trait.
a dezvoltat un sistem de standarde minime de calitate pentru serviciile din centrele
de plasament, pentru casele de tip familial, apartamente si servicii puse la dispozitia copiilor de
diverse organizatii si a contribuit la dezvoltarea metodologiei acordarii licentelor si acreditarii
furnizorilor de servicii. acestea reprezinta instrumente foarte importante pentru sc*itarea
standardelor de calitate care trebuie indeplinite de fiecare institutie care se ocupa de copii.
a evaluat proiectele pentru prevenirea abandonului copiilor in maternitati si a
realizat un studiu national care a analizat cauzele si a determinat adevarata dimensiune a
abandonului. de asemenea, a evaluat practicile si normele din sistemul de +ustitie +uvenila, cu
scopul de a furniza informatii fundamentate pentru urmatorii pasi in reforma acestui sector.
a organizat o serie de cercetari si studii pe probleme precum situatia curenta a
adolescentilor cu dizabilitati si ingri+irea si protectia acordate copiilor seropozitivi) a realizat un
studiu national pe tema abuzului asupra copiilor aflati in institutii.
9
Conluzii
2omania are nevoie sa reformeze sistemul de asistenta sociala si sa vina cu masuri
concrete, in principal pentru spri+inirea familiilor tinere cu copii, care sunt cele mai afectate de
criza. O alta problema pe care 2omania o are este faptul ca in sistemul legislativ sunt foarte putin
folositi profesionistii in domeniul social pe care ii avem. ,ele mai afectate de criza economica
sunt familiile tinere cu copii, insa la fel de afectate sunt si persoanele cu dizabilitati, cele din
mediul rural, precum si pesoanele in varsta, care traiesc din pensii foarte mici, din pricina
sistemelor din perioada comunista.
1&
%ibliorafie
"egea #$%&'$$! privind sistemul national de asistenta sociala)
777.mmssf.ro )
777.unicef.org )
777.dac-iasi.ro )
777.prestatiisociale.ro )
777.ddfssiasi.ro )
777.consensual.ro )
777.crucearosie.ro .
11