Sunteți pe pagina 1din 11

Insuficienta

mitrala/reu
matismala
sau prin
prolaps de
VM/
Se
caracterizea
za prin clic
si suflu
systolic.Dia
gnostic de
certitudine
prin examen
ECHOcord
EC!radiog
rafie
cord.Se "or
urmari
semen de
e"olui"itate
a infectiei
reumatice/#
S$OVSHfi
%rinogen/
I&S'(ICIE&)#
MI)*#$#
Dificienta functional
medie
IMcu suflu systolic
gr.III cu dereglari
medii ale functiei de
pompaprima perioada
a %olii cu dilatare
cardiac si HVScu
tul%urari functionale la
eforturi medii si
mari/+,-metri/cu
disfunctie
sistolicaVSmoderata(E
./,..0D)SVS+/,
++mm.
Examen radiologic,
semne de 1ipertrofie
aVS.
EC!,tul%urari de ritm
re"ersi%ile.Dereglari
usoare ale acti"itatii
manifestate prin
sincope rare.
ICII&2H#
Deficienta functional
medie
IM cu suflu systolic
gr.IIIa doua perioada
e"oluti"a incipient a
./,.+0
.+,+/0
!*.III
!*.III
%olii si inceput de
insuficienta cardiac
aVS.
Dereglari accentuate
ale functiei de
mentinere a tolerantei
la effort fizic de ni"el
mediu manifestate prin
recepti"itate foarte
rapida la o%oseala si
dispnee.
. Examen radiologic,marire pe
stinga considera%ila a inimi.
EC!,aritmiitul%urari de
conducere.Dereglari ale
acti"itatii manifestate prin
sincope frec"ente.
ICII,III&2H#
Deficienta functional
accentuata
IM cu suflu systolic gr.III,
IVcu dereglari accentuate ale
functiei de mentinere a
ritmuluimanifestate prin
tul%urari de ritm si
conducerede mentinere a
tolerantei la effort fizic cu
solicitari energetic de ni"el
micmanifestate prin
recepti"itate foarte rapida la
o%osealadispneesincope
frec"ente.
(E 34,3/0.D)SVS5++mm
Examen radiologic,marire
considera%ila a inimii pe
stinga.
EC!,leziune a orificiului
mitral
ICIII&2H#
IM cu suflu systolic gr.III,IV
cu dereglari foarte
accentuate ale functiei de
+/,++0
-/,-+0
-+,6/0
pompa a inimiimanifestata
prin modificari pronuntate
1emodinamicefacies cardiac
c1aracteristicsincope
frec"entedereglari foarte
accentuate ale functiei de
mentinere a tolerantei la
effort fizic,o%oseala si
dispnee in repaus.
Examen radiologic,
1ipertrofie cardiac
pronuntata.
EC!,aritmiifluter
atrialtul%urari de
conducere.
Deficienta functional
gra"a
IM cu suflu systolic
gr.IVa treia perioada
ae"oluti"a a
%oliimanifestata prin
insuficienta cardiacfacies
cardiac.
Dereglari gra"e ale
functiei de pompa cu
modificari 1emodinamice
intre accentuate si
gra"ede mentinere a
tolerantei la effort fyzic
de ni"el foarte
micdispnee in
repausdereglari
locomotorii
accentuate.(E.+,.40.
Examen radiologic,semne
de 1ipertrofie a inimii.
EC!,tul%urari gra"e de
ritm si conducere.
ICIII,IV&2H#.
IMcu suflu systolic
gr.IVa treia perioada
a%olii si consecintele
6+,7/0
7+,4/0
!*.I
eimanifestate prin
insuficienta cardiac
totalafacies cardiac foarte
pronuntatmodificari
1emodinamice
ireducti%ilesuflu systolic
cu sincope
frec"entedereglari gra"e
ale functiei de pompa a
inimiidispnee gra"a in
repausdereglari
locomotorii gra"e cu
necessitate de imo%ilizare
la pat aproape permanent.
Examen radiologic,
sc1im%ari pronuntate ale
configuratiei inimii.
EC!,tul%urari gra"e de
ritm si conducere.
ICIV&2H#.
4+,8//0
Deficienta functional se"era
IMcu suflu systolic
gr.IVireducti%ilamanifestata
prin insuficienta gra"a
cardio"asculara sau
cardiopulmonaracu tul%urari
functionale importante in
repauscare limiteaza mult
sau duc la pierderea totala a
capacitatilor de
autodeser"irecu necesitatea
de ingri9ire permanenta din
partea altei
personae.(E:3/0
S)E&O;# MI)*#$#
SM,
reprezinta
leziuneaVM
ce produce un
o%stacol la
trecerea
fluxului
sanguine
din#S in
VSa"ind
drept
cosencinta
dilatarea#S1
ypertenzie
pulmonara si
insuficienta
cardiac
dreapta.Diagn
ostic se pune
pe suflu
presistolicuru
itura
diastolicaclac
ment
mitral.Semne
caracteristice
radiologiceE
Deficienta functional medie
Derglaristructurale mitrale
cu stenoza medie a
orificiului mitral/8+,
/8<cmtul%urari functionale
la eforturi mari si
medii/dispnee la +,
-m/ICII&2H#/
Examen radiologic,dilatarere
a #Ssi VD.
Deficienta functional medie
Derglari structurale mitrale
cu stenoza intre medie si
strinsa de83,8+cm.
Derglari accentuate ale
functiei de mentinere a
tolerantei la efort fizic cu
solicitari energetic de ni"el
intre mediu si
micdispneeICII,III&2H#.
.+,+/0
+/,++0
COcordEC!. Examen radiologic,marirea
accentutaa #SVD
Deficienta functional
accentuata
Dereglari structural mitrale
cu stenoza de dimensiuni88,
8<cm
Dereglari accentuate de
mentinere a tolerantei la
effort fizic cu solicitari
energetic de ni"el mic cu
dispnee/facier mitral
ICIII&2H#
Examen radiologic,
modificari semnificati"e ale
configuratiei inimii
EC!,aritmii/fi%rilatie atriala
Semne de 1ipertenzie
pulmonaracu edem
pulmonary acut in
antacedente
Deficienta functionala
accentuata
Dereglari structural cu
stenoza a orificiului
mitral88,8<cm
Dereglari foarte pronuntate
de mentinere a tolerantei la
effort fizic de ni"el foarte
micdispnee in repaus/facies
mitral.ICIII,
IV&2H#.H)=esntiala
Examen radiologic,
modificari exprimate ale
configuratiei inimii
EC!,tul%urari pronuntate a
-/,-+0
-+,6/0
ritmuluimanifestate prin
fi%rilatie atriala
Deficienta functional gra"a
Dereglari pronuntate
structural cu stenoza se"era a
orificiului mitral su% 8cm
Dereglari gra"e ale functiei
de mentinere a tolerantei la
effort fizic de ni"el foarte
micdispnee in repausfacies
cardiac.ICIV&2H#.H)=acti
"ade%ut de edem pulmonar
interstitial
Examen radiologic,
modificari foarte pronuntate
ale configuratiei inimii
EC!,dereglari accentuate
de ritm/fi%rilatie
atrialaflutter atrial/
Deficienta functional
gra"a
Dereglari foarte gra"e a
functiei de pompa ainimii
cu tul%urari
1emodinamice gra"e
ire"ersi%ilecuH)=se"era
sau insuficienta cardio,
pulmonara
gra"aICIV&2H#
ireducti%ilacu infarcte
pulmonare sau cu
accidente em%olic care
conduc la tul%urari
motorii gra"efacies de
%oala cardiac cronica.
EC!,fi%rilatie atriala
re%ela la tratament.
=ierderea totala a
a%ilitatilor "itale de
autodeser"ire
6+,7/0
7+,4+0
!*.I
!*.I