Sunteți pe pagina 1din 14

1. Ce este business-ul?

a--. o activitatea economico- profesionala, constituita pe inovatie si


initiativa
b--. o activitate economica orientata spre perfectionarea calitativa a
societatii
c--. o activitatea economica orientata spre satisfacerea nevoilor
particulare si ale societatii
d--. o activitate economica a carei scop este obtinerea de profituri
2. Compenentele business-ului sunt:
a--. intreprinzatorul
b. clientul
c--. conditiile in care s eface afacerea
d--. etica business-ului
3 Psihologia business-ului vizeaza:
a--. analiza construirii si folosirii posturilor de munca
b--. cercetarea psihologiei conducerii si lider-ismului
c--. automatizarea sistemului de conducere
d--. analiza factorilor care influenteaza formarea unui climat moral-
psihologic favorabil
. Cultura speculativa de afaceri este orientata spre:
a. producerea si vanzarea produselor de calitate superiora
b. deservirea clientilor
c--. obtinerea unor profiuri cat mai mari si, dupa posibilitate fara munca
productiva
d. dezvoltarea societatii
!. "tica se refera la:
a--. moravuri si cutume
b--. obiceiuri traditonale specifice diferitelor culturi
c. nepromovarea valororilor precum: cinstea, sinceritatea, cura#ul...
$. %ta&eholder-ul este un participant activ in economia de piata:
a--. adevarat
b. fals
'. Printre categoriile de sta&eholders includem:
a--. consumatorii
b. persoanele inactive
c--. salariatii
d--. comunitatiile locale
(. )otiunea de *shareholders+ desemneaza:
a. managerii firmelor multinationale
b. bancile
c--. actionarii firmelor comerciale
d. organele guvernamentale
,. -bligatiile interne ale unei firme sunt fata de:
. a--. actionari
b. consumatori
c. furnizori
d--. salariati
1.. -bligatiile e/terne ale unei firme sunt fata de:
a. actionari
b--. consumatori
c--. furnizori
d--. competitori
11. 0orala:
a. desemneaza norme de conduita si obligatii etice in cadrul unei
profesii
b. este stiinta+ binelui si a raului+, deci stiinta depre morala
c--. reflecta un anumit cod social, un asamblu de reguri privind
comportamentul uman, carora fiecare individ trebuie sa se supuna
pentru a fi admisi intr-o societate data
12. "tica:
a. desemneaza norme de conduita si obligatii etice in cadrul unei
profesii
b--. este stiinta+ binelui si a raului+, deci stiinta depre morala
c. reflecta un anumit cod social, un asamblu de reguri privind
comportamentul uman, carora fiecare individ trebuie sa se supuna
pentru a fi admisi intr-o societate data
13. 1eontologia:
a--. desemneaza norme de conduita si obligatii etice in cadrul unei
profesii
b. este stiinta+ binelui si a raului+, deci stiinta depre morala
c. reflecta un anumit cod social, un asamblu de reguri privind
comportamentul uman, carora fiecare individ trebuie sa se supuna
pentru a fi admisi intr-o societate data
1. %tandardele morale sunt enunturi cu caracter imperativ:
a--. adevarat
b. fals
1!. )ormele morale pot fi:
. a--. norme generale
b--. norme particulare
c--. norme speciale
1$. 2n categoria normelor speciale putem include:
. a--. norme de protocol
b. cinstea, demnitatea si generozitatea
c. nomele vietii de familie
d--. reguli de eticheta de afaceri
1'. "tica aplicata cuprinde:
a--. etica profesionala
b--. etica managementului
c--. etica facerilor
d--. eco- etica
1(. "tica profesionala vizeaza:
a--. chestiunile practice de ordin socio- profesional cu care se confrunta
membrii unei profesiuni
b. comportamentul agentilor economici si al anga#atilor
c. conduita si actiunile persoanelor cu functii de conducere
1,. "tica afacerilor vizeaza:
. a. chestiunile practice de ordin socio- profesional cu care se confrunta
membrii unei profesiuni
b--. comportamentul agentilor economici si al anga#atilor, patronilor
c. conduita si actiunile persoanelor cu functii de conducere
2.. "tica managementului vizeaza:
a. chestiunile practice de ordin socio- profesional cu care se confrunta
membrii unei profesiuni
b. comportamentul agentilor economici si al anga#atilor, patronilor
c--. conduita si actiunile persoanelor cu functii de conducere
21. -biectul eticii managementului il constituie dimensiunea etica in
organizatiile care au calitatea de agenti economici:
. a--. adevarat
b. fals
21. 1emersul managerial poate fi:
a--. imoral
b--. moral
c--. amoral
22. 0anagerii au obligatii fata de:
a--. actionari
b--. comunitate
c--. consumatori
d--. anga#ati
23. Printre obilgatiile managerilor fata de actionari se numara:
a--. obligatia de supunere
b--. obligatia de a raporta neregulile infaptuite de superiori
c--. obligatia de confidentialitate
d--. obligatia de loialitate
2. Conceptul de *denuntator+ este sinonim cu cel de+ sabotor+
a. adevarat
b--. fals
2!. Printre drepturile anga#atilor putem mentiona:
a--. dreptul la un salariu corect
b. dreptul de a e/ercita control asupra modului de indeplinire a
sarcinilor de serviciu
c--. dreptul la libertate
d--. dreptul de intimitate
2$. Comportamentul etic al managerilor in relatiile cu subalternii depinde de:
a--. volumul informatiilor pe care managerul doreste sa le obtina in
legatura cu problema etica respectiva
b. preocuparile managerilor care trebuie sa fie asimilate de personalul de
e/ecutie
c--. stabilirea clara a limitelor raspunderilor atat pentru manager, cat si
pentru subalterni
d. gradul de libertate si fle/ibilitate de care se bucura managerii
2'. 3rmonizarea valorilor managerilor cu cele ale anga#atilor presupune ca:
a--. preocuparile managerilor trebuie sa fie asimilate de personalul de
e/ecutie
b--. anga#atii sa fie recompensati corespunzator pentru munca lor
c. gradul de libertate si fle/ibilitate de care se bucura managerii sa fie
cat mai mare
d--. firmele sa creeze un climat corespunzator in cadrul lor
2(. Conducerea resurselor umane nu constituie cel mai important element al
conducerii strategice a firmei:
a. adevarat
b--. fals
2,. Pentru recompensarea anga#atilor este necesar sa :
. a. se realizeze evaluari periodice a programului de recalificare a
personalului
b--. sa se asigure o relatie intre aprecierea activitatii creatoare si
cresterea recompensei
c--. sa se evalueze oficial activitatea anga#atilor si sa se lege in mod
distict aprecierea cu recompensarea
d. sa se recompenseze managerii care aduc inovatii
3... 2ntreprinzatorului de succes:
a--. are capacitatea de a convinge si stabili legaturi
b--. aduna personal informatii despre clineti, furnizori, concurenti,
utilizand contacte personale si de afaceri
c--. stabilesc si corecteaza permanent sarcinile pe termen scurt
d. evalueaza activitatea anga#atilor
31. Pentru * rechini+ afacerea reprezinta:
. a--. baza si izvorul puterii in lume, un mi#loc de aparare asteptat si
pericol potential
b. un mi#loc prin care isi realizeaza aptitudinile si isi pune in aplicare
ideile
c. o posibilitate de a trai mai bine
32. Pentru * delfini+ afacerea reprezinta:
a. baza si izvorul puterii in lume, un mi#loc de aparare asteptat si pericol
potential
b--. un mi#loc prin care isi realizeaza aptitudinile si isi pune in aplicare
ideile
c--. o posibilitate de a trai mai bine
---33. 2ntr-o abordare plastica, intreprinzatorii sunt calsificati in:
a. rechini si balene
b. rechini si delfini
c. delfini si balene
---3. 2ntegrarea nu este faza a procesului de socilaizare:
a. adevarat
b. fals
3!. %copul integrarii este:
a. familiarizarea cu normele si comportamentele specifice mediului
b--. formarea unor modele comportamentale individuale similare
grupului
c. cresterea indecelui de integrare
d. autocreearea si mentinerea culturii la nivelul unei organizatii
3$. 2ntegrarea presupune raportarea la un mediu integrator organizat:
a--. adevarat
b. fals
3'. 3daptarea:
a--. este perioada in care individul nou venit se familiarizeaza cu
normele si comportamentele specifice mediului si conformarea la
acestea
b. este perioada in care individul a#unge sa inteleaga locul si importanta
firmei in economia nationala
c. este etapa insusirii si cultivarii relatiilor, normelor si valorilor
mediului integrator
d. este etapa formarii unui stil de munca si a unei vieti relationale, ce pot
contrinui la modificarea structurilor organizatorice
3(. 2nitiativa:
a. este perioada in care individul nou venit se familiarizeaza cu normele
si comportamentele specifice mediului si conformarea la acestea
b. este perioada in care individul a#unge sa inteleaga locul si importanta
firmei in economia nationala
c. este etapa insusirii si cultivarii relatiilor, normelor si valorilor
mediului integrator
d--. este etapa formarii unui stil de munca si a unei vieti relationale, ce
pot contrinui la modificarea structurilor organizatorice
3,. Participarea:
. a. este perioada in care individul nou venit se familiarizeaza cu normele
si comportamentele specifice mediului si conformarea la acestea
b--. este perioada in care individul a#unge sa inteleaga locul si
importanta firmei in economia nationala
c. este etapa insusirii si cultivarii relatiilor, normelor si valorilor
mediului integrator
d. este etapa formarii unui stil de munca si a unei vieti relationale, ce pot
contrinui la modificarea structurilor organizatorice
.. 3similarea:
a. este perioada in care individul nou venit se familiarizeaza cu normele
si comportamentele specifice mediului si conformarea la acestea
b. este perioada in care individul a#unge sa inteleaga locul si importanta
firmei in economia nationala
c--. este etapa insusirii si cultivarii relatiilor, normelor si valorilor
mediului integrator
d. este etapa formarii unui stil de munca si a unei vieti relationale, ce pot
contrinui la modificarea structurilor organizatorice
1. Printre etapele integrarii socioprofesionala se numara:
a--. adaptarea
b--. asimilarea
c--. participarea
d--. initiativa
2. 2ntegrarea, ca proces, este conditionata de:
a--. natura structurilor organizatorice
b. forta, coeziunea si stabilitatea sa
c--. sistemul de motivare, invatare si pregatire profesionala
3. %tilul de conducere poate fi:
a--. democratic
b. amoral
c--. consultativ
d. imoral
. %ocializarea:
a--. contribuie la cresterea performatei firmei, in conditiile e/istentei
unei culturi puternice
b--. este procesul prin care oamenii invata normele si rolurile ce le sunt
necesare pentru a-si indeplini indatoririle in cadrul unui grup
c. este perioada in care individul nou venit se familiarizeaza cu normele
si comportamentele specifice mediului si conformarea la acestea
!. 0etodele de socializare pot fi:
a--. formale
b. scrise
c. verbale
d--. informale
$. Cultura de afaceri:
. a--. este un sistem 4instrument5 de valori si convingeri, care determina
comportamentul anga#atilor si caracterul activitatii organizatiei
b--. ii imbogateste pe oameni cu sentimentul de incredere, mandrie
pentru organizatie
c. nu este un instrument al business-ului modern
d--. are un rol important in viata intreprinderii
'. Printre metodele de alegere a denumirii firmei sunt:
. a--. abrevierea denumirii intregi a firmei
b--. dupa numele fondatorilor
c--. in imagine
d--. functional
( 6elatiile cu societatea sunt importante pentru imaginea firmei:
a--. adevarat
b. fals
,. Public 6elations include:
a--. relatiile cu organizatiile de stat
b--. relatiile cu consumatorii
c--. relatiile cu furnizorii
d--. relatiile cu mass- media
!.. Cartea de vizita este un nerespect in eticheta de afaceri:
a. adevarat
b--. fals
!1. "tape esentiale in drumul spre succes:
. a--. pregatirea de a fi responsabil pentru deciziile luate
b. lipsa inclinatii spre un risc temporat
c--. capacitatea de a stabili teluri si a le atinge cu fortele proprii
d--. capacitatea de a vedea prin prisma oricarei decizii un rezultat real si
concret
!2. %uccesul corporatiei depinde de:
. a--. modul de a vorbi cu oamenii
b--. alegerea in firma a specialistilor de cel mai inalt nivel
c. recalificarea anga#atilor
d. evaluarea periodica a activitatii anga#atilor
!3. %uccesul corporatiei depinde de:
a--. respectul pentru fiecare persoana
b--. statutul de egalitatea pentru orice anga#at
c. compatibilitatea dintre valorile dominante ale grupului
d--. delegarea responsabilitatii pana la cel mai #os nivel
!. 7elul principal in orice business il reprezinta:
a. oamenii
b--. profitul
c. marfa si serviciile
!!. Cultura organizationala:
. a--. arata care comportament este valoros pentru companie si care nu
b--. este un sistem de valori si convingeri
c. presupune respectarea de toti salariatii a valorilor estetice comune
d. presupune cunoasterea cerintelor intelectuale, tehnice, ale atitudinilor
si valorilor muncii
!$. %copul culturii organizationale:
a. ridicarea pregatirii profesionale a anga#atilor
b. impiedicarea posibilitatii plecarii din organizatie a salariatilor
c--. asigurarea unor venituri inalte pentru firma
d. valorile companiei trebuie sa coincida cu cele ale anga#atilor
!'. 8alorile companiei trebuie sa coincida cu cele ale anga#atilor:
a--. adevarat
b. fals
!(. 6esponsabilitatea sociala este abordata prin urmatoarele perspective:
a--. perspectiva pietei
b--. perspectiva managerului
c. perspectiva protectiei sociale
d--. perspectiva guvernului
!,. 6esponsabilitatea sociala a fimei este indirect influentata de tipul de cultura
care se formeaza in cadrul acesteia:
a. adevarat
b--. fals
$.. Cultura organizatiei este asociata cu performanta economica a intreprinderii:
a--. adevarat
b. fals
$1. Cercul intermediar de responsabilitati cuprinde:
. a--. conservarea mediului
b--. cooperarea cu comunitatea si administratiile locale
c. furnizarea de produse si servicii
d.implicarea, alaturi de stat, in rezolvarea unor probleme precum
saracia, coruptia, soma#ul etc.
$2. Cercul e/terior de responsabilitati cuprinde:
a. conservarea mediului
b. cooperarea cu comunitatea si administratiile locale
c. furnizarea de produse si servicii
d--.implicarea, alaturi de stat, in rezolvarea unor probleme precum
saracia, coruptia, soma#ul etc.
$3 2ntre coportamentul etic, raspunderea sociala si cultura profesionala:
a--. e/ista o stransa legatura
b. nu e/ista nicio legatura
$. Conceptul de responsabilitate sociala este alimentat de:
a--. standardele etice
b--. profesiuni
c--. modul de conducere a afacerilor
d. corectitudinea si transparenta afacerilor
$!. 9a baza Public 6elations sta:
a. comunitatea
b--. organizatia
c. legea
d. informatia
$$. "tica manageriala reprezinta:
a. ansamblul standardelor de munca, #udiciare si de conduita morala
folosite de anga#ati in procesul muncii lor
b. un sistem de valori si convingeri, care sunt impartasite de toti
anga#atii unei firme, care determina comportamentul acestora si
caracterul activitatii organizatiei
c--. standarde de conducere, #udiciare si conduita morala folosita de
managerii firmelor comerciale in desfasurarea afacerilor acestora.
$'. Cultura afacerilor este cea care determina, spri#ina si controleaza
responsabilitatea sociala
a--. adevarat
b. fals
$(. :irma isi poate asuma responsabilitati sociale in masura in care ii permite
personalitatea ei:
a--. adevarat
b fals
$,. )ormativele etice:
a--. fi/eaza un sistem de valori generale si reguli de etica
b--. sunt elaborate pentru definirea unor recomandari etice in procesele
decizionale
c. sunt folosite pentru evaluare si pentru intocmirea rapoartelor cu
privire la influenta sociala a actiunilor si programelor organizatiei
'.. "tica in afaceri se refera doar la problema comportamentului social
responsabil:
. a. adevarat
b--. fals
'1. 6eviziile sociale:
a. fi/eaza un sistem de valori generale si reguli de etica
b. sunt elaborate pentru definirea unor recomandari etice in procesele
decizionale
c--. sunt folosite pentru evaluare si pentru intocmirea rapoartelor cu
privire la influenta sociala a actiunilor si programelor organizatiei
'2. 1imensiunile ma#ore ale individului si ale sistemelor economice care stau la
baza comportamentului neetic sunt:
a--. profitul
b--. publicitatea
c. sistemul politic
d--. #ustitia
'3. 1imensiunile ma#ore ale individului si ale sistemelor economice care stau la
baza comportamentului neetic sunt:
a--. #ustitia
b. lipsa capacitatii de cooperare
c--. generarea dorintelor
d--. competitia
'. Profitul este un element important al procesului de negociere
a--. adevarat
b. fals
---'!. "tica si afacerile nu sunt compatibile
a. adevarat
b--. fals
'$. 0otivatiile fundamentale care pot conduce la un comportament neetic sunt:
a--. obtinerea de profit
b--. refacerea #ustitiei
c. obtinerea de dividende
d--. competitia
''. Competitia esentiala este atunci cand:
a. competitorii stiu ca se afla intr-o competitie
b. cunosc identitatea competitorilor lor
c. isi ating scopul a#ungand primii la resurse
d--. isi ating scopul prin blocarea celeilalte parti in atingerea scopului ei
'(. Competitia incidentala este atunci cand:
a--. competitorii stiu ca se afla intr-o competitie
b--. cunosc identitatea competitorilor lor
c--. isi ating scopul a#ungand primii la resurse
d. competitorii isi ating scopul prin blocarea celeilalte parti in atingerea
scopului ei
',. :actorii care influenteaza alegerea tacticilor neetice sunt:
a--. factorii demografici
b--. conte/ul social ce incura#eaza sau descura#eaza purtarea neetica
c. factorii politici
d. mediul integrator
(.. :actorii care influenteaza alegerea tacticilor neetice sunt:
. a--. caracteristice personalitatii negociatorului
b--. dezvoltarea morala a negociatorilor
c. puterea relativa intre negociatori
d. presiuni si norme organizatorice si de grup
(1. Printre factorii situationali care influenteaza comportamentul neetic se
numara:
. a--. relatiile dintre negociatori si cealalta parte
b--. puterea relativa intre negociatori
c--. presiuni si norme organizationale si de grup
d. dezvoltarea morala a negociatorilor
(2. %uccesul unei negocieri depinde de gradul de pregatire a negociatorilor:
a--. adevarat
b. fals
(3. Printre aspectele organizationale ale pregatirii unei negocieri se numara:
a--. realizarea programei de primire a partenerilor
b--. stabilirea scopurilor si temelor de dictutii pentru fiecare sedinta
c--. constituirea echipei de participare la negocieri
d--. stabilirea timpului si a locului pentru tratativele de afaceri
(. Printre aspectele organizationale ale pregatirii unei negocieri se numara:
a--. constituirea echipei de negocieri
b--. coordonarea unor aspecte de interes comun cu partile participante
c--. stabirea scopurilor si temelor de discutii pentru fiecare sedinta
d. pregatirea mandatului de negociere
(!. 2n cadrul programei de primire a partenerilor putem include:
. a--. orarul intalnirilor colegilor de afaceri
b--. reprezentantii care vor intampina partenerii si pe reprezentantii
presei
c. elaborarea documentelor necesare in timpul convorbirii
d--. discursul de introducere
($. Printre procedeele tactice utilizate in procesul de negociere se numara:
. a--. impachetarea
b--. asteptarea
c--. taraganarea
('. 2nainte de intalnirea de afaceri este necesar:
. a--. sa se stabileasca pozitia tactica
b--. sa se colecteze informatii asupra companiei cu care se duc
tratativele
c--. sa se colecteze informatii despre conducerea firmei- partener
d. sa se stabileasca un program al legaturilor de parteneriat
((. Pentru ca e/punerea sa fie convingatoare:
a--. trebuie sa se accentueze cuvintele- cheie
b. trebuie sa se vorbeasca tare
c. sa se folosesca tonul imperativ
d--. sa se mentina o pauza inainte si dupa e/punerea unei idei
importante
(,. Printre procedeele tactice utilizate in procesul de negociere se numara:
a--. impachetarea
b--. ma#orarea e/cesiva a revendicarilor
c--. punerea unor accente false in pozitiile proprii
d--. inaintarea cerintelor in ultima clipa
,.. %tadiile negocierii de afaceri sunt:
a--. initierea negocierilor si lansarea propunerilor
b--. identificarea necesitatilor clientilor
c--. formarea increderii fata de afacere si fata de partenrii care poarta
negocierile
d--. formare aunor intentii de finalizarea afacerii
,1. Cultura este un element important al business-lui
a--. adevarat
b. fals
,2. Conflictul scopurilor presupune ca:
. a--. partile participante evalueaza diferit starea obiectului in viitor
b. partile participante au viziuni diferite asupra problemei ce urmeaza a
fi hotarata
c. participantii au sentimente si pretentii diferite la baza carora stau
relatiile dintre ei.
,3. Conflictul cunoasterii presupune ca:
a. partile participante evalueaza diferit starea obiectului in viitor
b--. partile participante au viziuni diferite asupra problemei ce urmeaza
a fi hotarata
c. participantii au sentimente si pretentii diferite la baza carora stau
relatiile dintre ei.
,. Conflictul sentimental presupune ca:
a. partile participante evalueaza diferit starea obiectului in viitor
b. partile participante au viziuni diferite asupra problemei ce urmeaza a
fi hotarata
c--. participantii au sentimente si pretentii diferite la baza carora stau
relatiile dintre ei.
,!. 1in punct de vedere al interactiunii organizatorice se pot evidentia
urmatoarele tipuri de conflicte:
. a--. conflicte personale
b. conflicte sentimentale
c--. conflicte in cadrul grupului
d. conflictul cunoasterii
,$. 1in punct de vedere al interactiunii organizatorice se pot evidentia
urmatoarele tipuri de conflicte:
a--. conflicte interpersonale
b--. conflict intre grupuri
c. conflict sentimental
d--. conflict in cadrul organizatiei
,'. Cauzele de baza ale unui conflict sunt:
. a--. diferenta intre scopuri
b--. diviziunea resurselor
c. lipsa participarii salariatilor la luarea deciziilor
d--. nivelul scazut de comunicare
,(. Cauzele de baza ale unui conflict sunt:
a--. diferenta viziunilor si a valorilor
b--. deosebiri in comportament, e/perienta de viata si educatie
c--. distribuirea resurselor care trebuie impartite
d--. intredependenta obiectivelor
,,. Printre cele 3 nivele ale situatiilor de conflict se numara:
. a--. disputa
b. scopuri diferite
c--. conflictul
d. diferenta viziunilor si a valorilor
1... Partea distructiva a conflictului se evidentiaza atunci cand conflictul impune
motivarea persoanelor:
a. adevarat
b--. fals.