Sunteți pe pagina 1din 4

BIBLIOGRAFIE

A.Acte legislative
1. Politica de edificare a societii informaionale n Republica Moldova. Hotrrea Guvernului
nr.632 din 08.06.2004;.
2. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.155 din 06.03.1995 Cu privire la aprobarea
proiectului director al informati zrii societii n Republica Moldova i a mecanismului
realizrii lui;
3. Decretul Prezidenial nr. 1743 din 19.03.2004 privind edifi carea societii informaionale n
Republica Moldova;
4. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 733 din 28.06.2006 privind Concepia
guvernrii electronice;
B.Literatura de specialitate
5. Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii Electronice i Tehnologia
Informaiei. Raportul privind activitatea Ageniei Naionale pentru Reglementare n
Comunicaii Electronice i Tehnologia Informaiei i evoluiile pieei serviciilor de
comunicaii electronice n anul 2013.42 p.
6. Anuarul Statistic al Republicii Moldova. 2013, 576 p.
7. Belostecinic Gr. Dezvoltarea economic a Republicii Moldova. n: Akademos, nr.l (12).
Chiinu, februarie 2009, p. 52-54.
8. Belostecinic Gr., Guu C. Dezvoltarea economiei bazate pe cunoatere - factor-cheie al
creterii competitivitii Republicii Moldova. n: Competitivitatea i inovarea n economia
cunoaterii: probleme i soluii pentru Romnia i Republica Moldova: Conferina tiinific
internaional din 26-27 septembrie 2008. Chiinu: ASEM, 2008, v. I, p. 158 - 166.
9. Biroul naional de statistic. Clasificatorul Activitilor din Economia Moldovei. Chiinu,
2013.45 p.
10. Bolun I., Lupan D. i-Afacerile - suport strategic al creterii economice. n: Analele
Academiei de Studii Economice din Moldova. Chiinu, 2004, vol. 2, p. 392-398.
11. Chistruga B. Integrarea Postindustrial a rilor Europei Centrale i de Est: realiti i
perspective, Chiinu: AS.E.M. 2007,479 p.
12. Cojocaru S., Gaindric C. Considerente asupra edificrii societii informaionale n Moldova.
Chiinu: tiina, 2003, 95 p.
13. Costa I., Priscaru M. Analiza riscurilor tehnologiilor informaionale - relevana pentru
business n: Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. Chiinu, 2006, Vol. 4, p.
312-316.
14. Crudu R. Impactul tehnologiilor informaionale i de comunicaii, componente ale
progresului tehnico-tiinific, asupra creterii economice. n: Economica. Chiinu, 2008,
nr.4 (64), p. 120-125.
15. Crudu R. Problema renovrii tehnologiilor informaionale i de comunicaii. n: Drept,
economie i informatic. Chiinu, 2008, nr. 1 (14), p. 134-142.
16. Crudu R. Tehnologiile informaionale i de comunicare - instrument de ridicare a
competitivitii, dezvoltare economic i reducere a srciei. n: Creterea competitivitii i
dezvoltarea economiei bazate pe cunoatere: Conferina tiinific internaional din 28-29
septembrie 2007. Chiinu: ASEM, 2008, v. I, p. 79-83.
17. Drgnescu M. De la societatea informaional la societatea cunoaterii. Editura Tehnic,
Bucureti 2003, 244 p.
18. Drgnescu M. Societatea informaional i a cunoaterii. Vectorii societii cunoaterii.
Editura Tehnic, Bucureti 2003, 69 p.
19. Duca Gh., Gaindric C. A vision upon Science in a Knowledge Society. In: Studies in
informatics and Control, v.16, N 4, 2007, pp.445-452.
20. Europes Digital Competi ti veness Report, Volume 1: 2010 Annual Informati on Society
Report 2009, Benchmarking 2010: Trends and main achievements.88 p.
21. Evoluia pieei de comunicaii electronice n anul 2013. Agenia Naional pentru
Reglementare n Comunicaii Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii
Moldova.Chiinu.42 p.
22. Gribincea A i alii. Globalizarea i impactul ei asupra tehnologiilor informaionale. n:
Economie i sociologie. Chiinu, 2003, nr.2, pp. 69-76.
23. Hncu R Economia informaional: aspecte manageriale i informaionale. Chiinu: ASEM,
2002, 470 p.
24. Hncu R Sectorul serviciilor ca factor de contribuie a dezvoltrii economiei informaionale
n Republica Moldova. n: tiina, businessul, societatea: evoluii i intercorelri n condiiile
integrrii n spaiul economic european: Conferina tiinific internaional din 12-14
februarie, 2004, Chiinu: ASEM i Academia de tiine a Moldovei., Vol. I, p. 87-90.
25. Information and Communication Technologies in the EU27. STAT/10/187.December
2013.125 p.
26. Laudon, K.,C., Laudon,J.P., Management Information Systems. Organization and
Technology, Prtentice-Hall, London, 1996
27. Measuring the Information Society 2013.UIT.143 p.
28. O'Brien,J., Introduction to Information Systems.Essentials for the Internetworked E-Business
Enterprise, McGraw-Hill, 2001
29. OECD, E-commerce for Development Prospects and Policy Issues, Technical Paper, no.164,
2000.132 p.
30. OECD, Electronic Commerce:Opportunities and Challenges for Government, Paris,1997,
157 p.
31. Oprea, D., Airinei, D., Fotache, M. , Sisteme Informaionale pentru Afaceri, Editura Polirom,
Iai, 2002 .265 p.
32. Patriciu, Victor Valeriu Securitatea comertului electronic, Ed. Bick All, Bucuresti, 2001
.241 p.
33. Pnzaru C., Comerul electronic: ghid pas cu pas, Computer Shopper Survey, Romnia, mai
2000, 122 p.
34. Popescu, Manoela; Ionascu, Viorica Bazele comertului, Ed. Oscar Print, Bucuresti,
2006.254 p.
35. Popescul, D., Comer & afaceri mobile, Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza, Iai,
2007.245 p.
36. Provocrile Europei privind economia digital. Contribuia Comisiei pentru Consiliul
European din 24-25 octombrie 2013.28 p.
37. Sectorul TIC n Moldova.Cartea alb a politicilor.Asociaia Naional a Companiilor Private
din domeniul TIC.2012.48 p.
38. Strategia de dezvoltare a sectorului TIC pe anii 2010-2013.Chiinu.11 p.
39. Tappscot, D., Digital Economy. Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence,
McGraw-Hill, New York, 1996, p. 84
40. The 2013 report on R&D in ICT in the European Union, European Commission.102 p.
41. The Global Informati on Technology Report 20122013 2013 World Economic Forum.78
p.
42. VanCuilenburg, J. J., .a., tiina comunicrii, Ed. Humanitas, Bucureti, 1998, p. 59
43. Vintil, C.,Couleanu ,I.,Perspectivele de reformare a sectorului de telecomunicaii din
Republica Moldova.Chiinu.2011.74 p.
C.Surse internet
44. The Sectoral e-Business Watch (Studiul sectorial al activitilor economice electronice) c/o
empirica GmbH Oxford str. 2, 53111 Bonn, Germania http://www.ebusiness-watch.org
45. UE, Tehnologia Informaiei i Comunicaiilor
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/eskills/extended/index_en.htm
46. e-Skills pentru Secolul 21
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-skills/index_en.htm
47. E-Skills pentru o Europ mai inovativ i competitiv
http://ec.europa.eu/enterprise/e_i/news/article_9944_en.htm
48. E-Business i TIC n Europa
http://www.technopolisgroup.com/resources/downloads/reports/309_eSkillsRep.pdf
49. The Skills Challenge for e-Business, Denise Leahy i Dudley Dolan
http://www.scholze-simmel.at/starbus/ws5/leahy_dolan.pdf