Sunteți pe pagina 1din 1

Basarabia de la autonomie la gubernie ruseasca

n urma razboiului ruso-turc din 1806-1812, teritoriul situat intre Nistru si Prut
numit din 1813 Basarabia a fost anexat la Rusia. In anii care au urmat tarismul
considera aceste teritorii d r ep t c o l o n i i l e s a l e i nt er ne . Ba s a r ab i e i i
s e r e z e r v a r o l u l d e b a z a s t r a t e gi c a i n u r mat o a r e l e
expansi uni a Imperi ul ui Rus i n Bal cani si de f urni zor de cereal e si
al te materi i pri me pentru armata rusa, in viitoarele campanii militare.
Atitudinea toleranta a tarismului fata de populatia autohtona din tinut urma sa
creeze o imagine atractiva Imperiului Rus Legea speciala, numita
"Regulamentul privind instituirea administratiei provizorii a Basarabiei", acorda
acestei provincii o anumita autonomie. Populatiei autohtone i se garanta dreptul
sa utilizeze legislatia locala, adica cea in vigoare in Tara Moldovei, sa-si
conserve obiceiurile si traditiile nationale, precum si vechea impartire
administrativa. Limba romana urma sa fie utilizata in continuare in organele
administrative, judiciare, in oficierea serviciului divin si in scoala, Aceleasi
drepturi au fost acordate si limbii ruse, ceea ce a permis ulterior autoritatilor
tariste sa limiteze in mod fraudulos arealul de folosire a limbii romane in viata
publica a Basarabiei.
Conform acestui regulament, seful administratiei locale era guvernatorul civil al
Basarabiei. Primul si unicul guvernator civil al acestei provincii a fost Scarlat
Sturdza - a fost eliberat din functia de guvernator civil al Basarabiei. ea fiind
preluata de general-maiorul I. Harting. Acesta, accelerind procesele de
transformare a Basarabiei intr-o obisnuita gubernie ruseasca.
A avet loc substituirea functionarilor moldoveni cu cei de origine rusa. Legea
locala si limba romana sunt ignorate tot mai frecvent. La indicatia lui I. Harting
fusese elaborat un nou regulament, care urmarea lichidarea autonomiei
Basarabiei si impunerea unui statut de gubernie ruseasca. Guvernul era
completat cu functionari rusi si cu reprezentanti ai boierilor autohtoni, acestia din
urma detinand majoritatea.
Tari smul ducea o pol i t i ca de rusi f i car e si de di mi nuare a el ement ul ui
a u t o h t o n p r i n p r o c e s u l d e c o l o n i z a r e a a c e s t u i t e r i o t r i u c u a l t e
e t n i i c a : b u l g a r i i , g a g a u z i , germani si rusi. Pr i n a c e s t p r o c e s
i n t e n s d e c o l o n i z a r e c o l o n i s t i i s t r a i n i p r i me a u s c u t i r i d e impozite
si loturi mari de pamint, iar populatia bastinasa impozite mai povirsitoare si nu primeau
nici o scutire de la stat.
I n urma adopt ar i i noul ui Asezami nt , l i mba of i ci al a i n t i nut devi ne l i mba
rusa. Deznationalizarea nu a avut un mare succes deoarece majoritatea populatiei
traiau la sate, iar satul era si este un pastrator de obiceiuri si traditii.
In anii 70 ai secolului al XIX lea au fost lichidate ultimele particularitati care mai
existau in sistemul de administrare. Prin ukazul tarului din 7 decembrie 1873 provincia a
fost transformata in gubernia Basarabia. Basarabia este egalata definitiv cu guberniile
centrale ale Imperiului Rus.
In urma rapirii Basarabiei s-au divizat familii si popoare intregi. Aceaste actiuni au
destramat integritatea teritoriilor romanesti. Pe de alta parte contropirea Basarabiei s-a
facut fortat si foarte intolerant fata de populatia Basarabiei.