Sunteți pe pagina 1din 7

1

Echilibrul Macroeconomic pe piata bunurilor si serviciilor


Modelul Keunesist Venituri-Cheltuieli
Modelul keynisist-concreatizeaza modelul AD-AS,in care echilibrul macroeconomic este cercetat de pe
pozitia echilibrului venitului national si cheltuielilor.
Modelul keunesist reflecta procesul de realizare a echilibrului macroeconomic pe piata bunurilor de
consum,pe termen scurt,in conditiile subocuparii si preturilor rigide.
Este utilizat in cadrul analizei influentei conjuncturii macroeconomice asupra fluxurilor nationale de
venituri si cheltuieli.
22.2 Consumul : functia,interpretarea grafica
Veniturile in procesul folosirii lor se impart in 2 parti:
- cea destinata consmului-pentru satisfacerea nevoilor prezente
-cea economisita-destinata pentru realizarea consumurilor in viitor
Consumul-partea venitului disponibil folosita pentru procurarea bunurilor si serviciilor necesare
satisfacerii cererilor.
Forme de consum:
(1) Consum intermediar- totalitatea resurselor necesare pentru procurarea bunurilor si serviciilor ce
nu se include in PIB
(2) Consumul final- se divide in :
-consum privat include bunurile si serviciile cumparate de populatie,in scopul satisfacerii
nevoilor (Bunurile de consum curent si de lunga durata)
-consum public-cuprinde consumul institutiilor administrative central si locale de stat,effectuate
pentru prestarea serviciilor publice.
Marimea si structura consumului curent sunt influentati de urmatorii factori:
Marimea venitului disponibil nominal
Cotele fiscal
Nivelul preturilor de consum
Anticiparile consumatorilor privind evolutia veniturilor preturilor
Traditiile si mentalitatea populatiei
Particularitati nationale si regionale
Modul de trai
Legitatile consumului
(1) Legea psihologica fundamelntala a consumului (Keynes) Odata cu cresterea sau scaderea
venitului,oamenii tind sa isi mareasca sau sa isi micsoreze consumul,intr-o cantitate mai redusa

C
(2) Legea structurii consumului (Engel)-La diferite niveluri ale venitului,se vor inregistra diferite
evolutii ale diferitor categorii de consum:
2


a) Cheltuieli destinate procurarii produselor alimentare caresc intr-o masura mai mica
decit cresterea venitului
b) Cheltuielile pentru procurarea incaltamintei,cele de intretinere a locuintei cresc
proportional cu venitul.Ele ramin constant in totalul cheltuielilor de consum.
c) Cheltuielile pentru educatie,sanatate cresc intr-o poportie maim re decit cresterea
venitului. Ca rezultat ponderea acestor cheltuieli,in totalul consumului,creste.
Curba Lui Engel
Inclinatia spre consum-exprimarea dependentei functionale dintre venit si consum.Arata tendinta
indivizilor de a cheltui o parte de venit pentru procurarea bunurilor de consum
(1) Inclinatia medie spre consum (C),reprezinta raportul dintre consumul total si venitul
disponibil
C


Pe masura ce venitul creste,consumul se extinde,si invers.
Functia consumului: C


(2) Inclinatia mariginala spre consum (C).Arata cu cit se sporeste consumul ( la cresterea
cu o unitate a venitului disponibil (


In viziunea lui Keynes,functia consumul apare sub forma:

sau


Consumul autonom partea consumului care nu depinde de nivelul venitului curent.
Marirea consumului autonom este influentat de factori ca:
Anticiparea consumurilor
Marirea averii acumulate
Accesibilitate creditelor


Functia consumului

322.3 Economiile: Functia si interpretarea grafica
Economiile-surplusul de venit peste cheltuielile de consum.Sau consumul aminat,o parte
a veniturilor care nu a fost cheltuita pentru consumul curent si este destinata pentru
viitoarea utilizare
Y=C+S => S=Y-C
Inclinatia medie spre economii (S) . Exprima raportul dintre volumul economiilor (S) si
venitul disponibil (


Functia economisirii: S=S*


Inclinatia marginala spre economii (S) .reprezinta raportul dintre variatia economiilor
( si variatia venitului (
Functia economiilor

Factori obiectivi-sunt rezultatul conditiilor pe care le genereaza viata economica si se refera la:
Nivelul si dinamica salariuli,a veniturior in general
Modoficarea asteptarilor referitoare la raportul dintre consumul present sic el viitor
Anticiparile consumatorilor cu privire la ecolutia in timo a raportului dintre venitul present sic el
viitor
Modificarea politicii fiscal ine conomie
Creditul de consum
Modificarile neprevazute ale preturilor diferitor elemente de capital fix si circulant pe termen
scurt
Factori subiectivi-sunt rezultatul inclinatiei psihologice ,obiceiurilor si traditiilor oamenilor si se
refera la motivele care ii determina pe indivii sa-si diminueze cheltuielile de consum in favoarea
economiilor:
Mobilul tranzactional-acumularea de mijloace cu scopul de a face tranzactii
Mobilul prudentei-crearea unor reserve pentru situatii neprevazute
4


Motiv speculative-dorinta de a avea bani lichizi in scopul afacerilor speculative

Factori subiectivi ce influenteaza conomisirea:
Sentimental de independent a,siguranta si libertate
Intentia de a asigura o sustinere financiara copiilor,de a lasa mostenire
Constituirea unor reserve banesti pentru asigurarea batrinetii
Manifestarea zgirceniei

Economiile in cadrul firmei se fac cu scopul:
Asigurarii riscurilor si situatiilor neprevazute
Extinderii la scara a productiei
Dezvltarii inovationale a productiei
Formarea capitalului unei tari este determinate de:
Nivelul veniturilor si datoriilor
Starea dezvoltarii economice a tarii
Specificul politicii monetare
Obiceiuri si mentalitatea populatiei

22.4 Investitiile: caracteristica generala,functie
Invetitiile(sens larg)-orice cheltuial care duce la obtinerea unui active in vederea obtinerii unui profit in
viitor.
Investitiile(sens restrins)-un ados la capitalul sau patrimonial ecistent,adaos rezultat din folosirea unei
parti a economiilor obtinute din activitatea persoanei respective.
Investitiile de productie a firmelor-plasament de lunga durata ale capitalului privat si de stat in sfera
productiei,pentru achizitionarea mijloacelor de productie si cresterea stocurilor de capital circulant
Dupa sursa de finantare:
a) Investitii de renovare
b) Investitii nete
Investitii brute-suma investitiilor de renovare si a invetitiilor nete.valoarea totala a investitiilor efectuate
in economia nationala:


1. Raportul dintre valoareaprezenta a venitului ce urmeaza a fi obtinut de pe urma investitiilor si
costul investitiei:5


2. Raportul dintre rata venitului net actualizat si rata reala a dobinzii:3. Inclinatia marginala spre investire:

=MPI

Investitii autonome- cheltuilelile pentru achizitia bunurilor de capital care nu depind de nivelul venitului.


Curba investitiilor autoonome


Functia investitiilor:


Investitii induse-investitii generate de modificarea venitului : I=I*Y
Factori ce influenteaza:
Rentabilitatea proiectului investitional
Rata reala a dobinzii
Dinamica veniturilor
Nivelul fiscalitatii
Modificarile tehnologice
Capitalul fix existent
Anticiparile economice
Starea sistemului dinanciar si stabilitatea valutei nationale

22.5 Cheltuielile planificate si effective. Crucea keynesista
Cheltuieli planificate-formeaza cererea agregata asteptata.Nu coincide cu cheltuilelile efectibe,egale cu
venitul real.
Cjeltuieli effective-se firmeaza in baza veniturilor reale,a productiei.
Crucea keynesista-reprezinta interpretarea grafica a modelyului venituri-cheltuieli,in care echilibrul
macroeconomic este determinat de punctual intersectiei curbei cheltuielilor agregate cu linia venitului
agregat.


Crucea Keynesista

6

Nivelulde echilibru dintre venituri si productie:22.6. Efectele multiplicative ale componentelor cererii aggregate
Orice cheltuiala pe care o face un agent economic reprezinta pentru un alt subiect economic un
venit,care duce la cresterea cheltuielilor lui,care la rindul sau,duce la cresterea veniturilor.
Efectul multiplicatorului-un process conform caruia o variatiei a unei marimi economice produce o
variatie amplificata a altei marimi.
Multiplicatorul investitional-este un coefficient,care exprima raportul dintre modificarea veniturilor si
modificarea investitiilor. Formula:


Acceleratorul-reprezinta o marime care demonstreaza sporul invetitiilor in urma cresterii cu o unitate a
venitului:


Decalaj inflationist-apare atunci cind venitul national este mai mare decit venitul national potential

Decalajul recesionist- reprezinta marimea in care cheltuielile agrgate curente sunt inferioare cheltuielilor
agregate ce corespund nivelului neinflationist al PIB-ului si ocuparii depline.


Pentru realiarea echilibruluimacroeconomic,in cazul ocuparii depline a resurselor (AS=AD=Y*),guvernul
trebuie sa reglementeze echilibrul investitiilor si economiilor,precus si al venitului national si al
cheltuielilor agregate.
7