Sunteți pe pagina 1din 1

-

venele nazale anterioare, se varse in vena faciald.


-
venele nazale posterioare, se varsd in vena maxilard internd.
Venele mucoasei nazale comunicd cu venele intracranienc prin venele
oftalmice, existAnd astfel posibilitatea:
-
ameliorlrii unor cazuri de hipertenslune
nazale
_sa.u
epistaxis.
-
propaglrii spre creier a unor inflamalii
nervilor oftalmici.
c.
-
LimfaticS, este tributard ganglionilor:
-
submandibulari
-
parotidicni
-
jugulari.
intracraniand prin hemoragii
nazalc, transmise prin tlebita
1.4. Inervaliu
Mucoasa cavitalii nazale este bogat inervatd:
-
scnzorial- prin nervul olfactiv (per. I) pentru simlul mirosului.
-
senzitiv
-
vegetativ.
Incrvalia senzitivd este asiguratd de nervul trigemen pentru sensibilitatea
generali (tactil5, termic6, dureroas[).
Inervalia vegetativ[ este simpaticd (nervii nazali), cu rol vasoconstrictor
Ei
inhibitor asupra sccreliei nazale, gi parasimpaticl, prin nervul facial, cu rr:l
vasodilatator
Ei
de stimulare a secreliei nazale.
Bogata incrva[ie a mucoasei nazale, face ca aceasta sd fie punctul de
plecare a numeroase reflexe:
-
de strdnut
=
eliminare explozivd a aerului din pl6mAni.
-
de apnec
=
oprirea respira{iei.
-
de constric[ie a musculaturii brongice.
-
de inchidere bruscd a glotei.
2. Laringele
Este un alt segment al aparatului respirator, care afe rolul de a conduce
aerul spre pldm6ni, gi in fonalie.
AEezare topograficd; Laringele este situat:
-
sub osul hioid
-
deasupra traheei
La
mobil,
an terior de_W+n{o -f a ri n ge.
adult se ploiecteazd intre vertebrele cervicale Cs-Co. Este relativ
prczcntAnd:
migcdri active, supero-inferior, in timpul:
-
deglutiliei
-
fonaliei
-
respira!iei.
migcdri pasive, de lateralitate, care pot fi imprimate laringelui.
137